images_phocagallery_3806_A_galerija_3806_tit-1_ damba-X

ATVIRAS LAIŠKAS:// YIT „KAUSTA“ VADOVUI K.VANAGUI DĖL STATYBOS KAUNO SANTAKOJE

Ponas YIT „Kausta“ generalinis direktoriau Kęstuti Vanagai, malonu, kad skaitote mūsų portalą PILOTAS.LT ir radote laiko susipažinti su mano rašiniu Parduotas krantas:Kauno santakos ateitis gula į betoninį melioracijos griovį. Panašu, kad mūsų samprata apie Kauno akvaurbanistinį vystymą ir atgręžimą į upes gerokai skiriasi. Gali būti, kad tie nuomonių skirtumai bus atsiradę dėl skirtingų mūsų išpažįstamų prioritetų. Tačiau argi tai pakankama priežastis užuot motyvuotai atsakius į straipsnyje keliamus kritinius pastebėjimus, iš karto pulti grasinti teismais ir antrankiais…?

Noriu atkreipti jūsų dėmesį, ponas generalini direktoriau, kad straipsnyje išdėstyti architektūriniai teiginiai ir išvados gimė išnagrinėjus oficialiame Kauno savivaldybės tinklapyje publikuotas labai šykščias jūsų Dambos projekto greta Santakos ištraukas. 

Užvakar elektroniniu laišku paprašiau jūsų pateikti išsamesnę projekto medžiagą (dambos-kvartalo pjūvius; architektūrinį genplanį; viešųjų erdvių išdėstymą; tūrinę kvartalo ir dambos kompoziciją; maketo nuotraukas; vizualizacijas; perspektyvą nuo pilies), kuri sudarytų galimybę paneigti (kaip jūs reikalavote) mano straipsnyje išdėstytus teiginius.

Deja, nors jūs rašėte, kad „YIT Kausta“ yra pasirengusi suteikti trūkstamos informacijos ir atsakyti į visus kylančius klausimus apie sklypo Brastos g. vystymo sprendinius“ per dvi dienas iš jūsų jokio atsakymo negavau ir jokios informacijos negavau. Tačiau, kadangi jūsų Dambos ir kraštinio daugiabučio projektus man parūpino kitas „šaltinis“, tai šiandieną su malonumu vykdau pareigą atsakyti į jūsų, ponas YIT „Kausta“ generalini direktoriau, 2015.05.25 dienos laišką „Dėl informacijos paneigimo“.

YIT „KAUSTA“:

Portale PILOTAS.LT 2015-05-20 buvo paskelbtas Audrio Karaliaus straipsnis „Parduotas krantas:Kauno santakos ateitis gula į betoninį melioracijos griovį“ (toliau –Straipsnis), kuriame paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina AB „YIT Kausta“ dalykinę reputaciją, klaidina visuomenę bei dėl kurios AB „YIT Kausta“ patiria žalos.

Straipsnyje paskelbti šie tikrovės neatitinkantys faktai:

1. Straipsnyje nurodyta: „Jokių projektų. Jokių maketų. Jokių dambų…“ Pažymime, kad dambos projektas parengtas, suderintas ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka, visuomenė su projektu buvo viešai supažindinta, išduotas statybos leidimas.

PILOTAS.LT:

Straipsnyje apeliuojama į „YIT Kausta“ pranešimą žiniasklaidai (2015 m. gegužės 18 d., Vilnius), kuris papuoštas tik dviem Kauno pilies nuotraukomis. Originalus straipsnio teiginys „Suprantama, kad tokia žodiena geriau virškintųsi, optimizmu spinduliuojantis diktoriaus benefisas dar aromatizuojamas palydinčiais paveikslėliais – Kauno pilies ir dar neišmeliuoruotos Santakos nuotraukomis. Jokių projektų. Jokių maketų. Jokių dambų…“ Taigi, paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

2. Straipsnyje nurodyta, kad damba statoma, nors kvartalo niekas nematė. Pažymime, kad prieš pradedant dambos statybos darbus AB „YIT Kausta“ organizavo viešą konkursą, kurio nugalėtojas bei viso kvartalo koncepcija buvo pristatyta visuomenei.

PILOTAS.LT:

Nedrįsčiau kaltinti jus akivaizdžiu melu, tačiau konkursinis 2012 metų laimėtojų projektas ir šiandieną realizuojamas projektas skiriasi esmingai lyg diena nuo nakties. Konkursą laimėjusiame projekte (nors ir silpnokame) buvo: mažųjų laivų uostelis, terasuota, rekreacijai skirta krantinė, viešos erdvės, viešos ir komercinės funkcijos patalpos pirmuose aukštuose, visuomeninis-komercinis pastatas ant upės briaunos. Deja, šiandieną realizuojamas kitas (nors ir to paties biuro) projektas: uosto nėra, laivų švartavimui tinkamos krantinės nėra, viešos erdvės prie upės nėra (ją pakeitė 50% statumo šlaitas), viešos erdvės su viešomis-komercinėmis patalpomis pirmuose aukštuose nėra (pirmuose aukštuose suprojektuoti butai).

Taigi, straipsnio teiginys, kad 2015 metais statomo projekto niekas nematė – yra gryniausia tiesa. Šį faktą, beje, patvirtina ir Kauno Architektų ir urbanistų ekspertų tarybos raštas Kauno vyr.architektui Nerijui Valatkevičiui, kuriame prašomapristatyti Kauno Santakoje statomą projektą ekspertams, nes jiems tas projektas nežinomas. Todėl paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

3. Straipsnyje nurodyta, kad jokie architektūriniai, kompoziciniai ir funkciniai ryšiai su statomu ant Neries kranto kvartalu nepateikti ir, greičiausiai, nenagrinėti. Pažymime, kad visi projektiniai sprendimai suderinti su atsakingomis institucijomis (Kultūros paveldo departamentu, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu ir kt. institucijomis) ir patvirtinti.

PILOTAS.LT:

Turiu pripažinti, kad aiškaus loginio ryšio tarp straipsnio teiginio ir jūsų pažymėjimo neaptikau. Galiu dar kartą priminti, kad jūs Dambos projektą pateikėte derinti „pliką“, be kvartalo projekto. Tai, kad gavote instancijų suderinimus hidrotechniniam statiniui, atsietam nuo paties kvartalo projekto svarbiausioje miesto centro vietoje, byloja apie jūsų neeilinius diplomatinius gebėjimus ir jūsų minėtų instancijų paragrafinį trumparegiškumą. Visgi, stebuklinis jūsų ir instancijų bendradarbiavimas savaime kvartalo ir Dambos architektūrinių, kompozicinių ir funkcinių ryšių nesukuria. Kadangi jie neatsirado, tai ir paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

4. Straipsnyje nurodyta, kad kvartalas bus statomas 5 metrus žemiau dambos ir, kad teks mėgautis gyvenimu duobėje. Pažymime, kad pagal techninį projektą visi butai projektuojami ne žemiau 28.10 altitudės, o dambos konstrukcija neužstos nei vieno aukšto butų langų ir vaizdo į Kauno pilį bei senamiestį.

PILOTAS.LT:

Tikra tiesa – butai suprojektuoti aukščiau dambos (28,00 altitudė). Tačiau kaip byloja Techninio projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas su automobilių saugyklomis, Brastos g.24, Kaune. Statyba“ (PV Tomas Kriaučiūnas) Aiškinamasis raštas, „Sklypo teritorija, kurioje numatoma statyti pastatus, išlyginama iki 23,50 altitudės“. Tuo tarpu skersiniame Dambos ir daugiabučio pjūvyje D-D vidinio kvartalo sklypo altitudė – 23,00.Taigi, daugiabučių kvartalo viduje rekreacinėmis erdvėmis neišvengiamai teks mėgautis 4,5 – 5 metrų duobėje. Likimo ironija – šiame aukštyje suprojektuotos ir arčiausiai upės stovinčių namų komercinės patalpos. Todėl paneigimo tikrai nebus.

YIT „KAUSTA“:

5. Straipsnyje nurodyta, kad kelių šimtų metrų ilgio privatus (!) Neries kranto ruožas priešais Santaką ir Kauno pilį suprojektuotas, kaip primityviausias ir pigiausias betoninis upės bordiūras. Pažymime, kad damba statoma pagal suderintą ir patvirtintą techninį projektą bei išduotą statybos leidimą ir atitinka visus hidrotechninius reikalavimus.

PILOTAS.LT:

Leisiu sau priminti, kad damba – yra pigiausia hidrotechninė konstrukcija saugotis nuo potvynių. Todėl civilizuotuose kraštuose dambos statomos tik užmiestyje ar priemiesčiuose. Tuo tarpu miestų centruose nuo epizodinių potvynių apsisaugoti naudojamos kompaktiškesnės, universalesnės, kasdieninei miestiečių gyvensenai ir rekreacijai tinkamos estetiškos konstrukcijos. Atraminės sienos, terasuotos atraminės sienos, negyvenamosios paskirties pastatai su specialiomis langinėmis – visa tai ne tik efektyviai atlieka potvynių užtvarų vaidmenį, bet ir sudaro puikias sąlygas daugiafunkcinei veiklai greta vandens telkinių bei estetiškai dera miestų centrų kontekstuose. Todėl paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

6. Straipsnyje nurodyta, kad „jokie architektūriniai klausimai, įskaitant kranto įrengimą ir pritaikymą miestiečių viešosioms funkcijoms, rekreacijai bei laivybai nebuvo šiame projekte net nagrinėjami“. Pažymime, kad pagal techninio projekto sprendimus dambos bermoje bus pėsčiųjų ir dviratininkų takai, pritaikyti kvartalo gyventojų ir miestiečių reikmėms, laiptai nusileisti iki upės lygio ir iš akmenų supiltas apsauginis ruožas, kurie bus neatlygintinai perduodami miestui. Be to, AB „YIT Kausta“ atlikti upės valymo darbai sudarys puikias sąlygas laivybai.

PILOTAS.LT:

Turiu pastebėti, kad jūsų Dambos projektas visų pirma grubiai pažeidžia jūsų pačių (YIT „Kausta“, PV V.Janušaitis) parengto Detaliojo plano sprendinius, kuriuose matome ir mažųjų laivų uostą, ir 20 metrų pločio „krantinę – bendramiestinės paskirties viešąją erdvę“, ir „komercinės paskirties patalpų zona“ greta pėsčiųjų-dviratininkų gatvės.

Tuo tarpu Dambos projekte, pagal kurį šiuo metu vyksta statyba, viso šito ne tik nėra, bet netgi nepalikta galimybė rastis ir ateityje. Komercinės paskirties patalpos iš krantinės dingo – visuomenei 2015.05.25. pristatyto daugiabučio namo projekte – pirmuose aukštuose suprojektuoti butai. Žadėtų parametrų bendramiestinės paskirties viešoji erdvė tampa funkciškai neįmanoma stačiame 50% šlaite, kuris baigiasi vos 1,5 metro (!) rieduliais grįstu takeliu palei upę. Vieninteliai (!) metro pločio laipteliai žmonėms nusileisti nuo 8 metrų aukščio šlaito į apatinę bermą beveik 200 metrų kvartalo fronte – atitinka nebent negyvenamos salos funkcinius reikalavimus. Iki vandens nusileisti jokie laiptai ir jokios rampos (neįgaliesiems ar valčių vežimėliams) apskritai nesuprojektuoti! Žinoma, linksmiausia dalis – YIT „Kausta“ pažadas „sudaryti puikias sąlygas laivybai“. Kai jūsų Dambos projekto krantinę sutvirtina vargana, minimaliausio gylio plastikinė spraustasienė (dėl to iš upės pusės dalinai užpilta rieduliais) ir kai maksimalus farvateris palei jūsų atsiprašant krantinę, esant aukštam vandens horizontui, tėra 70 cm, o prie žemo horizonto (19,03 altitudė) rieduliai apskritai tampa 20 cm išlindusia sekluma, – laivyba YIT „Kausta“ krante įmanoma nebent popieriniais laiveliais. Ir tai – tik palankia kryptimi pučiant piariniams musonams… Todėl jokio paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

7. Straipsnyje nurodyta: „8 metrų aukščio betono plokštėmis šlaituoto negyvo pylimo įrengimais.“ Pažymime, kad dambos apsauginės plokštės bus sumontuotos pylimo apsauga iki 23,80 altitudės arba nepilnai 4 metrai virš vidutinio Neries upės lygio.

PILOTAS.LT:

Gavęs išsamią Dambos projekto medžiagą turiu galimybę patikslinti: 8 metrų aukščio negyvas 50% statumo pylimas iki pusės bus dengtas betono plokštėmis. Aukščiau žvyrkelio dviratininkams ir pėstiesiems drieksis toks pat negyvas 50% statumo sutvirtintos vejos šlaitas. Jokių medžių, krūmų ar kitos dendrologijos projekte nematyti. Taip pat nematyti ir apžvalgos aikštelių, aikštelių vaikams žaisti ar suaugusiems bendrauti. Taigi, šįkart apsiribosiu patikslinimu dėl altitudės.

YIT „KAUSTA“:

8. Straipsnyje nurodyta, kad pigiausiomis priemonėmis miesto centre (!) formuojama nuo potvynių sauganti 28,10 altitudės damba rodo mažų mažiausiai 3 dalykus: šiuolaikinių urbanistinių potvynio valdymo priemonių neišmanymą, besaikį taupymą viešųjų interesų sąskaita ir perteklinę baimę, orientuojantis į kartą per 200 metų (tikimybė 0,5%) galinį įvykti potvynį iki 27,90 altitudės. Pažymime, kad damba bus įrengta pagal atestuotos projektuotojų įmonės UAB „SWECO“ parengtą projektą, dambos aukštis parinktas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, kurie neleidžia įrengti mažesnės altitudės dambos. Visi numatyti, suderinti ir atsakingų institucijų patvirtinti konstrukciniai ir architektūriniai sprendimai bus įgyvendinti įmonės lėšomis.

PILOTAS.LT:

Priminsiu, kad teiginius dėl adekvačių miesto centrui urbanistinių potvynio valdymo instrumentų ir dėl besaikio taupymo kauniečių viešųjų interesų sąskaita pagrindžiau atsakydamas į jūsų reikalavimą Nr.5. Dėl paranoiškos PPVL 0,5% altitudės 27,90 (numatomas 1 potvynis per 200 metų), kurios jūs šventai laikotės, verta pastebėti, kad jei pirmuose aukštuose būtumėte, kaip jūsų įmonės vyr. architektui V.Janušaičiui buvo ne kartą rekomenduota, suprojektavę komercines patalpas, tai apsauganti nuo potvynių konstrukcija galėjo būti perpus žemesnė – 4 metrų. Tuomet krantinės architektūrinė agresija Neries upės, santakos ir pilies atžvilgiu – apskritai išnyktų. Taigi, paneigimo nebus.

YIT „KAUSTA“:

9. Straipsnyje nurodyta, kad „Kaunas galų gale atsigręžtų į upes ne buku ir negyvu betonu, bet laivavimui, rekreacijai, menui ir kultūriniams renginiams paruošta krantine. Jaukia ir prieinama iki pat vandens, nes akivaizdu, jog privačiam kapitalui to daryti „neapsimoka“. Pažymime, kad AB „YIT Kausta“ visuomet daug dėmesio ir lėšų skiria vystomų projektų ir aplinkos darnai, visuomenės interesams. Tai įrodo 1 mln. EUR investicijos dambos statybai, kuri bus atvira visuomenei – įrengtas takas bei laipteliai nusileisti iki pat vandens. Įmonės daugelis įgyvendintų projektų yra įvertinti už darnią statybą, aplinkosauginiu požiūriu atsakingą veiklą, už gerą gamtos, modernumo ir aplinkos gyvenimui simbiozę.

PILOTAS.LT:

Labai tikiuosi, ponas Kęstuti Vanagai, kad mano atsakymai į 8 jūsų reikalavimus bent šiek tiek atvėsins gerokai neadekvačią jūsų statybinę euforiją. Turiu prisipažinti, kad straipsniu „Parduotas krantas“ viso labo siekiau – atkreipti visuomenės ir, žinoma, jūsų vadovaujamos YIT „Kausta“ dėmesį, kad yra nedora ir nepadoru traktuoti Kauną, kaip idiotų getą, brukant jam primityvų, visuomenine prasme nefunkcionalų, nehumanišką ir pilną neadekvačių sprendinių Dambos bei daugiabučių namų kvartalo projektą vienoje svarbiausių miesto vietų – Neries krante priešais Santaką ir Kauno pilį.

Antrasis tikslas – padėti jums, ponas Kęstuti Vanagai, suprasti įmonės daromas klaidas ir, sustabdžius statybas, ištaisyti jas viso Kauno labui. Todėl paneigimo nebus.

 

YIT „KAUSTA“:

Straipsnyje nurodyti teiginiai paskelbti portale neatitinka tikrovės ir žemina AB „YIT Kausta“ dalykinę reputaciją bei daro žalą bendrovei. <…> Redakcijai neįvykdžius nurodyto reikalavimo kreipsimės į teismą dėl  dalykinės reputacijos žeminimo ir reikalausime neatitinkančios tikrovės ir reputaciją žeminančios informaciją paskleidusio portalo civilinės atsakomybės.

PILOTAS.LT:

Pabaigai, esu priverstas pakartoti, kad jūsų įmonės YIT „Kausta“ reputaciją žemina ne mano straipsnyje išdėstyta kritika Dambos ir daugiabučių kvartalo greta Santakos projekto atžvilgiu, bet protu sunkiai suvokiami suomiško (!) kapitalo įmonės gudravimai:

Jūsų Detalusis planas (YIT „Kausta“, PV V.Janušaitis) rodo mažųjų laivų uostą – uosto statomame projekte nebėra. Užkertama netgi techninė galimybė tą uostą įrengti ateityje dėl seklaus farvaterio, trumparegiškos spraustasienės konstrukcijos, švartavimosi infrastruktūros ir panduso nebuvimo.

Jūsų Detalusis planas rodo 20 metrų pločio, 194 metrų ilgio „krantinę – bendramiestinės paskirties viešąją erdvę“ – ji virsta stačiu 50% šlaitu ir trimis takeliais bei vienais (!) laipteliais nuo šlaito.

Jūsų Detalusis planas rodo reikšmingą „komercinės paskirties patalpų zoną“ krantinėje greta pėsčiųjų-dviratininkų gatvės – statomame projekte visuomeninių ir komercinių patalpų krantinėje nebėra.

Be to, jūsų statoma krantinė ženkliai susiaurins Neries upės vagą, ypač (dėl arti kylančio šlaito) potvynio metu, kas sukels neigiamų padarinių priešingam, kairiajam krantui. Noriu pastebėti, kad krantinės kraštas suprojektuotas ne pagal upės vagą ar remiantis architektūrine idėja, o tiesiog pagal žemėtvarkininkų nužymėtą sklypo ribą vandenyje.

Be to, kadangi laivavimo kelio Neries upėje nėra ir nebuvo, labai galimas dalykas, kad žemsiurbė šiandieną vykdo ne mistinio farvaterio gilinimo darbus, bet karjerinę kasybą valstybės teritorijoje (Neries upėje) jūsų įmonės objekto naudai. Taip verstų manyti ir 2015.05.21. Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus raštas, kad leidimų kasimo darbams šioje vietoje skyrius nėra išdavęs.

Labai noriu tikėti, ponas YIT „Kausta“ generalinis direktoriau, kad jūs atidžiai ir reikliai įvertinsite susidariusią situaciją apie vykdomą statybą unikalioje Kauno vietoje ir rasite jėgų ir valios esmingai pagerinti kvartalo su krantine architektūrinį projektą, kad jis taptų kokybišku Kauno atgręžimo į upes etalonu, o ne butaforine viešųjų ryšių žodiena.

Komentarai

 1. Uz tai Natkevicius cituojamas Kauno dienoje.
  „Zinant dabartiniu kvartalo vystytoju patirti ir jau igyvendintus projektus, nei kokybes, nei kruopstumo, nei saziningumo jiems netruksta“,- sako G.Natkevicius.
  Ot taip ot!
  Kad butu dar graziau, straipsnis atspausdintas su PR zenklu.

 2. panašu, kad kol kas niekas neišsakė Kaune jokios pozicijos dėl statybų prie upės. ne tik meras, bet ir architektų sąjunga.

 3. Didelis dislaikas Kauno miesto vyriausajam architektui, kuris neatlieka miesto aikštelės teisėjo vaidmens. Atrodo, kad tokia pareigybė neegzistuoja. Vilniuje, panašu šią funkciją atlieka naujasis meras Šimašius, kuris tiekia labai daug informacijos apie viešus statinius. Kaune, panašu, naujajam meruo Matijošaičiui taip pat reikia imtis miesto teiėjo vaidmens, nes vyriausias architektas neišsakė pastabų šio kvartalo statybai.

 4. Suomija – ypatingai laivuojantis krastas, laivuojantis ne tik jura, bet ir upemis, ezerais, kanalais.. Manau, gera ideja eiti i YIT svetaine, kaip patare Povilas K. ir ten „sukelti“ skandala duodant nuoroda i Pilota. Suomiai turetu suprasti, nes, kaip Povilas K. ir rase, jie tikrai reaguoja i visuomenes balsa (irgi turiu patirties). Kas ta galetu padaryti? Pats Pilotas? kas nors is skaitytoju?

 5. Negi Kaunas neturi miesto architekto, miesto architektu sajungos, kad visi lyg vandens i burnas priseme. Problema su statyba prie santakos gi neatsirado per nakti.

 6. Norėčiau daugiau aiškumo. Ar iš A.Karaliaus straipsnio reikia suprasti, kad darbai vykdomi ne pagal projektą, kuriam gautas statybos leidimas ar kaip ? Ar statybos leidimas išduotas būtent dambos statybai ? Jei leidimas išduotas tai reiškia tie kas išdavė sutinka, kad bus betoninė siena ir 1 m pločio laiptukai ant kurių sedės smirdantis žvejis su kontrobandine dvokiančia cigarete dantyse. Toks jų supratimas apie „miestą prie vandens“. Ar tas „Kita kryptis“ projektas dar turi kokią nors galią, ar tas konkursas buvo tik dėl akių. Juk žinome, kad Lietuvoje viską lemia pelnas, tad naturalu, kad Kausta žiūri kaip pigiau pastatyti ir daugiau uždirbti gerą piarą užsukus. Tikiu, kad toks Vanagas net nesuvokia, ko čia tas A.Karalius purkštauja. Jam čia viskas atrodo puikiai, jis pelną skaičiuoja ir raportuoją į Suomiją. Ta suomių firma YIT pusėje Rusijos namus stato pagal tą patį modelį. Ne kartą sakiau, kad pagal mentalitetą esame didžiosios Rusijos dalis. Čia „navaras“ pirmoje vietoje, po to juodas mersas ir šašlykai. „Miesto prie vandens“ nėra tarp prioritetų, apie ką mes kalbam…

 7. Puikus laiskas! Nesuvokiama protu kad konkursinis projektas visiskai skiriasi nuo igyvendinamojo! Visiskas nepaisymas visuomeniniu interesu, istatymu. Kausta izeidzia visus kauniecius.

 8. Sveikinu Pilota uz drasa viso miesto vardu.

 9. Nueikite į http://www.yitgroup.com/YIT_GROUP/feedback/civil-engineering parašykit trumpą skundą dėl LT grupės generalinio direktoriaus elgesio.

  Dirbau šalia esančioje suomiškoje kompanijoje keletą metų – į tokius skundus būna reaguojama. Ypatingai – kai tai prietraukia media dėmesį. YIT negali leisti savo reputacija taškytis…. O p. Kęstutis – nors geras žmogus – panašu, jog truputį susireikšmino… Grasinti dėl profesionalios kritikos ? Hm….

 10. Šaunuoliai, kad kovojat!!!

 11. Be fantazijos YIT „Kausta“, galėjo kanalizuoti Nerį santakoje – būtų kitas vaizdas… ir pilis čia pat…

 12. niekaip negaliu suprasti Kaunu. tiek gabiu architektu, o miestas plaukia pasroviui absoliuciai neisnaudodamas savo intelektinio potencialo. savo gamtinio potencialo irgi. uzuojauta nuosirdi.

 13. Laikykitės, kauniečiai….

 14. Puikiai atsakyta į nepagrįstus kaltinimus 🙂 buvo skanu skaityt

 15. Ačiū už vertingą straipsnį.
  Labai tikiuosi, kad projekto vykdytojai yra pakankamai sąmoningi ir pripažins projekto trūkumus, jį pataisys.
  Kitu atveju bus padaryta didelė klaida, projektas laikomas nevykusiu ir toliau smerkiamas.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

v03_var-01

NUKREIPĖ MINIMALISTINE VAGA: Kaune projektuojamas naujas pėsčiųjų tiltas per Nerį

2023 liepos 28Be komentarųAlmantas Bružas

Kaune pribrendo poreikis tilto, kuris nauja pėsčiųjų ir dviračiu jungtimi surištų Senamiestį su šiuo metu bene sparčiausiai plėtojamu Vilijampolės mikrorajono ruožu. Kauno architektūros ir urbanistikos

Morfai

GATVĖS MENAS VILIJAMPOLĖJE: Morfai su „Gyva Grafika“ pabaigė „Skliautą“

2022 lapkričio 281 KomentarasPILOTAS.LT

Vienas aktyviausių Kauno gatvės menininkų Morfai su komanda „Gyva Grafika“ ką tik pabaigė vieną ambicingiausių savo kūrinių – piešinį „Skliautas“. Įspūdingas piešinys atliktas Neries krantinėje,

Tulpės

KAUNO „PILIAMIESČIO“ KONKURSAS: Žiuri išrinko 3 finalininkų kolektyvus

2022 vasario 141 KomentarasPILOTAS.LT

Kompanijos „YIT Lietuva“ atvirame „Piliamiesčio“ plėtros architektūriniame konkurse išrinktos 3 geriausios vizijos. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus kartu su statybų bendrove „YIT Lietuva“ organizuotam konkursui

Konkursas santakoje

KONKURSAS DIEVO AKY: Nemuno ir Neries santakoje planuojamas 5 ha kvartalas

2021 lapkričio 513 KomentarųAudrys Karalius

Kaune ką tik paskelbtas architektūrinis urbanistinis konkursas, kuriuo siekiama išrinkti geriausią idėją 5 hektarų teritorijai užstatyti dešiniąjame Nemuno ir Neries santakos krante. Kaip žinia, šią

Didžioji pramonė: „Inkaras“

KAUNO DIDŽIOJI PRAMONĖ: Gumos fabriko „Inkaras“ istorijos ir konvejeris

2020 liepos 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno Paveikslų galerijoje atidaroma bendruomenių platformos „Mažosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė: „Inkaras“. Parodos eksponatai – unikalūs kūriniai ir masinės gamybos produkcija, rikiuojasi fabriko konvejerio įkvėptoje

futbolo maniežas

VILIJAMPOLĖS KUPOLAS: 110 m ilgio 25 m aukščio pripučiamas statinys kels futbolą

2019 liepos 111 KomentarasPILOTAS.LT

Vilijmpolėje, Kaune iškilo Lietuvoje neįprastas statinys – didžiulis baltas slėginis kupolas. Net 25 metrų aukščio konstrukcija užvožė baigiamą įrengti futbolo maniežą, kuris niekaip neatsigaunantį šalies

Nemunas ir Nevėžis

ATVERS NEMUNO IR NEVĖŽIO SANTAKĄ: Takai, apžvalgos aikštelės, išvalyti šabakštynai

2018 liepos 193 KomentaraiPILOTAS.LT

Žaliąsias miesto erdves itin intensyviai tvarkantis Kaunas planuoja imtis dar vienos – Nemuno ir Nevėžio upių santakos. Su Lampėdžio ežeru besiribojančią pastarąją miesto teritoriją dar

santa_kn_171000_e01_xxx

KAUNO SAVIVALDYBĖ: Rengiamas Santakos projekto pakartotinas pristatymas

2017 gruodžio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno savivaldybė ir toliau įsitikinusi, kad prieškalėdinis metas ypač tinka pristatyti miesto visuomenei svarbius projektus. Nors į neseniai įvykusį Dainų slėnio rekonstrukcijos projekto pristatymą neatėjo

Kėdainių tiltas

KONTRAVERSIŠKAS TILTAS GRETA SANTAKOS: Konkursas sulaukė 12 projektų

2017 lapkričio 2013 KomentarųPILOTAS.LT

Kauno savivaldybei nutarus statyti tiltą prie pat Nemuno ir Neries santakos, suorganizuotas atviras architektūrinis konkursas, kuriam pateikta 12 projektų. Nuo antradienio konkursinių projektų ekspoziciją bus

santa_kn_171000_e02_xxx

KAUNO PARKŲ TVARKYMO VAJUS: Pristatomas Santakos parko sutvarkymo projektas

2017 spalio 308 KomentaraiPILOTAS.LT

Kalniečių bei Draugystės parkus intensyviai pertvarkantis bei istorinį Ąžuolyno parką  skandalingai perplanuojantis Kaunas ketina imtis ir dar vienos istorinės viešosios erdvės – Senamiestyje, Nemuno ir

SIKON XXIX

SIKON XXIX MIESTO UPĖ: Architektūros studentų konkursas skelbia pradžią

2017 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Seniausią tradiciją Rytų Europoje turintis Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON imasi sunkiai įveikiamos lietuviui temos – upė mieste. Metinis entuziastingų būsimųjų architektų idėjų turnyras nuo

Haus 38

TREČIAS BANDYMAS VILIJAMPOLĖJE: „Telekomo“ pastatą pritaikys loftams ir studijoms

2017 gegužės 44 KomentaraiArtūras Karka

Jei trečias kartas nemeluos, pagaliau patrauklesnį pavidalą įgaus Kauno Varnių g. dar nuo sovietmečio stūksančios masyvaus telekomunikacijų pastato konstrukcijos. PILOTAS.LT žiniomis, nekilnojamojo turto plėtros bendrovė

images_phocagallery_4849_mvrdv_reno_1611_4849_mvrdv_fr_161100_e01_xxx

URBANISTINIAI KALNAI: MVRDV laimėjo architektūros konkursą Prancūzijoje

Neseniai Vilniuje vešėjusio olandų architekto Viny Maaso (Winy Maas) vadovaujama žinoma olandų architektų grupė MVRDV su kolegomis Prancūzijos Reno mieste laimėjo gyvenamojo projekto Ilot de

images_straipsniu_foto_4303_tit_3_ledones

LAIVŲ AVARIJA NERYJE://PAMOKA LAIVYBOS ATEIČIAI AR PRETEKSTAS ISTERIJAI?

Antradienį patvinusia Nerimi plaukiantys ledai nuplėšė ties Baltuoju tiltu žiemai prišvartuotą baržą-restoraną ir grupę laivų bei sukūrė puikią progą parketinei isterijai apie laivavimo beprasmybę, nemokšas

images_phocagallery_4285_avena_laiv_1601_4285_tit3_laivas_avenas_16

MOTORINĖ JACHTA “REI”://DIZAINERIO LUKO AVĖNO INSTRUMENTAS UPĖMS MASAŽUOTI

Jeigu reikėtųrasti temą, kurios garbei perpiltas didžiausias kiekis tuščio vandens,- neabejotinai tai būtų laivyba Lietuvos vidaus vandenyse. Galbūt todėl kiekvienas, net ir menkiausias, konkretus krustelėjimas

images_phocagallery_4226_karal_poli_1512_4226_tit_karaleviciene

TRUMPAREGIŲ BALETAS://PAVELDO KOMISIJOS VADO KĖDĘ MATUOJASI KARALEVIČIENĖ

[2015.12.21]Mūsų paveldo apsaugos sistema pasižymi aktyvia Tėvynės meile, kilniais ketinimais, atkaklumu ir rikiuotės darna. Tačiau paveldosaugą vis dar kankina ir viena kita sisteminė yda: perteklinis

images_phocagallery_3995_kaspa_damb_1508_3995_tit-3_arena_nemune famb_15

UPEIVIŲ SOSTINĖS AMNEZIJA:// NEGI KAUNAS VISAI UŽMIRŠ SAVO LAIVYBINĘ KILMĘ?

Dešiniajame Nemuno ir Neries santakos krante kylant grėsmingo aukščio dambai, nerimas dėl tokio statinio logikos, funkcionalumo ir bent kiek padorios dermės su Kauno pilies, senamiesčio

images_phocagallery_3886_Svento Reikalo sala_3886_tit-2_sala okup (92)

ŠVENTO REIKALO SALA:// HUMANITARINĖ OKUPACIJA LIEPOS 1 ATGRĘŽĖ KAUNĄ Į VANDENĮ

Liepos 1-ąją, minint Tarptautinę Architektų dieną, Kaune įvyko humanitarinė okupacija. Grupė architektų ir menininkų užėmė bevardę niekieno salą Neries upėje ir paskelbė salos nepriklausomybę, suteikdami

images_phocagallery_3872_Kauno LAS pas mera__tit-3_santaka statybu

ARCHITEKTAI NEBUVO IŠGIRSTI:// KAUNO MERAS PATENKINTAS STATYBOMIS SANTAKOJE

Kauno architektai, sunerimę dėl sparčių ir miglotų statybų Nemuno ir Neries santakoje, aplankė naująjį miesto merą Visvaldą Matijošaitį, siekdami atkreipti mero ir atsakingų Kauno miesto

images_straipsniu_foto_3849_VDU Butkeviciene_3849_tit-3_Butkeviciene

FATALIŠKAS IŠBANDYMAS KAUNUI:// AR UPĖS BUS IŠTRINTOS IŠ MIESTO IDENTITETO?

Šimtus metų Kaunas buvo laisvas, miesto teises turėjęs miestas, kuriame buvo sklandžiai derinami visų miestiečių interesai. Deja, šiuo metu Kaunas primena didikų valdomą miestą, kur

images_straipsniu_foto_3823_Titulines_tit-A3_15.04.24_krantas Kn fKAA

ŽEMSIURBIAI ATSITRAUKĖ:// STATYBOS KAUNO SANTAKOJE NURIMO, MANEVRAI PRASIDĖJO

Po kelių portalo PILOTAS.LT straipsnių apie akvaurbanistiškai destruktyvias YIT „Kausta“ statybas dešiniajame Nemuno ir Neries santakos krante – pastebimi pirmieji manevravimo ženklai. Žemsiurbė iš Neries

images_phocagallery_3813_skulptura Suomis Vilniuje_3813_tit-I_suomis

SKULPTŪRA „SUOMIS“ IŠKILO VILNIUJE:// KAUNAS NENORI ATSILIKTI

Lietuvoje veikiančių Suomijos įmonių iniciatyva, Vilniuje, Viršuliškių skersgatvyje, greta daugiafunkcinio verslo centro, iškilo 10 metrų aukščio plieninio milžino skulptūra „Suomis“, sukurta skulptoriaus Tado Gutausko ir

images_phocagallery_3806_A_galerija_3806_tit-1_ damba-X

ATVIRAS LAIŠKAS:// YIT „KAUSTA“ VADOVUI K.VANAGUI DĖL STATYBOS KAUNO SANTAKOJE

Ponas YIT „Kausta“ generalinis direktoriau Kęstuti Vanagai, malonu, kad skaitote mūsų portalą PILOTAS.LT ir radote laiko susipažinti su mano rašiniu Parduotas krantas:Kauno santakos ateitis gula

images_phocagallery_3799_R.Palys. Damba_2_3799_tit-3_Palys damba

DVIVEIDIS KAUNAS: KODĖL MIESTAS SUKA NUGARĄ NEMUNUI IR NERIAI?

2015 gegužės 255 KomentaraiRimvydas Palys

Perskaičius "Pilote" straipsnį "Parduotas krantas" apėmė šiurpas. Net ne šiurpas, o baisus įtūžis ir neviltis. Pasirodo Kauną apėmęs kažkoks pragaištingas dviveidiškumas: vieną kalbame, o elgiamės visai

images_phocagallery_3789_Parduotas krantas_3789_tit-3 damba

PARDUOTAS KRANTAS:// KAUNO SANTAKOS ATEITIS GULA Į BETONINĮ MELIORACIJOS GRIOVĮ

Paradinė Kauno deklaracija „atsukti miestą į upes“ kiekvienam, turinčiam bent minimalų supratimą apie realų gyvenimą ant kranto, seniai skambėjo, kaip tuščiavidurė biurokratinė skanduotė. Tačiau šiandien