architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS PRIIMTAS: Architektūra tampa nacionaliniu prioritetu

2017-06-09
Audrys Karalius

Tapome ilgai laukto stebuklo liudininkais – Seimas didele balsų dauguma priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą, tuo pačiu oficialiai pripažindamas architektūrą nacionaliniu prioritetu.

2017-ųjų birželio 8-toji – jau istorija. Diena, kai kompetencija šventė pergalę prieš viduramžiškas fobijas, feodalinį diktatą  ir populistinius “susirūpinimus”. Diena, kai valstybė po dešimtmetį trukusių klampių debatų, apsisprendė legalizuoti architektūrą pačiu aukščiausiu lygiu.
Architektūros įstatymas  – nėra dovana architektams. Tai – nacionalinis susitarimas dėl kompetencijų, santykių, procesų ir atsakomybių kuriant valstybėje architektūrą ir vystant erdvėdarą.

DARNESNĖ MIESTŲ PLĖTRA IR DIDESNIS SKAIDRUMAS

Anot Architektūros įstatymą Seimui pateikusio Aplinkos ministro Kęstučio Navicko, įstatyme „apibrėžta architekto sąvoka, veiklos principai, architektų teisės ir pareigos bei kvalifikacijos reikalavimai ir kt. Įstatymas įtvirtina esmines architektūros kokybę reglamentuojančias nuostatas ir kriterijus, nustato architektų veiklos principus ir sritis, jų teises, pareigas ir atsakomybę, rengimo ir kvalifikacijos reikalavimus, profesinės savivaldos ypatumus. Teisės aktas taip pat numato architektūros plėtros kryptis, apibrėžia savivaldybės vyriausiojo architekto statusą bei funkcijas, valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų kompetenciją architektūros srityje”.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos, Architektūros įstatymas „ženkliai prisidės prie darnios miestų plėtros ir skaidrumo architektūros projektų srityje. Priešingai nei pastaruoju metu pasirodžiusios abejonės, neva šis teisės aktas galimai apsunkintų visuomenės dalyvavimą statinių projektavimo procese, miesto plėtros ir investicijų vystymo galimybes, Architektūros įstatymo nuostatos teisinėmis priemonėmis sudaro prielaidas ne tik darniai miestų plėtrai, skaidriam statinių projektavimo procesui, įtraukiant visuomenę ir užtikrinant jo viešumą, bet ir viešojo intereso architektūros srityje gynimui“.

S.GENTVILAS: LIETUVOS MIESTAMS ATĖJO VIRSMO METAI

Seimo narys, liberalas, Aplinkos apsaugos komiteto narys, pristatęs Seimo posėdyje Architektūors įstatymą tvirtinimui, Simonas Gentvilas mano, kad 2017 yra Lietuvos miestams esmingi virsmo metai.
S.Gentvilas: “Sausį UNESCO pripažino Kauno tarpukario modernizmo architektūrą pasaulinio paveldo objektu, įtraukdama ją į preliminarų sąrašą. Taip Lietuvos tarpukario architektų darbai įvertinti pasauliniu mastu”.
“Priimtas Architektūros įstatymas užbaigiantis architektų savivaldos įsikūrimą ir sukuriantis trampliną miestų gyvenimo kokybei. Įstatymas rengtas 9 metus ir vien šį pavasarį atidėtas net 6 kartus. Šiandieną miestų gyvenimo kokybė perduota iš teisininkų rankų architektams ir urbanistams. Priimkite šią privilegija su didele atsakomybe. Laukiam naujos kartos miestų architektūros, kuri taptų pasauliniu paveldu ateity”,- sakė S.Gentvilas.

R.MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ: EUROPINĖ PRAKTIKA TAMPA REALYBE

Viena Architektūros įstatymo entuziasčių, Seimo narė, konservatorė, Aplinkos apsaugos komiteto narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog įstatymo kelyje buvo apstu “neatsakingo ir melagingo tuščiažodžiavimo bei absoliutinimo”.
“Antai N.Puteikis šaukė, kad dabar mūsų gyvenimuose viską sugadins architektai, kurie, anot jo, visi nesilaiko taisyklių, ima kyšius ir projektuoja baisius pastatus. Tada R.Žemaitaitis baugina, sakydamas, žmonės, kai dabar nieko negalėsite pasistatyti, tai bus kalti architektai ir šitas įstatymas. Kauno vicemeras apskritai nusišnekėjo teigdamas, jog kiekvienas gyventojas privalės užsisakyti projektą savo namui tik per Architektų rūmus…”- sakė R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “vieni nėra skaitę įstatymo, kiti demonizuoja, treti gal ir interesų turi?”
R.Morkūnaitė-Mikulėnienė: “Tai apie ką vis tik Architektūros įstatymas? Apie savikontrolę, patarimo funkciją ir tai, kokias teises ir pareigas turi architektas. Tai normali europinė praktika, kai yra steigiamos Regioninės architektų tarybos, kurios teiks savo požiūrį į planuojamus architektūrinius sprendimus. Jos bus rekomendacinio pobūdžio. Tačiau akivaizdu, kad kažkam buvo patogiau, kai visas procesas prasidėdavo ir baigdavosi institucijų koridoriuose ir kabinetuose”…
“Kitas svarbus aspektas – architektų savikontrolės mechanizmas ir galimybė, kad Architektų rūmai valdytų architekto atestato suteikimo ir atėmimo procedūrą. Aišku, visada lengviau šaukti, kad savi dangsto savus. Tačiau aš pasitikiu Architektūros rūmų nariais, tikiu jų požiūriu į miestų estetinį vaizdą, urbanistinį planavimą ir atsakomybę prieš visuomenę. Be to, tikiu, kad įstatymus ir bendruosius skaidrumo principus pažeidžiantys architektai sulauks atitinkamo LAR įvertinimo”,- sakė portalui PILOTAS.LT R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “miestų planavimas yra svarbus ir jautrus dalykas. Mes visi matome daugybę pažeidimų ir kontrolės stygių. Manau, kad Architektūros įstatymas praplės interesų grupių ratą ir leis architektų gildijai svariai dalyvauti darbe ir diskusijose dėl mūsų urbanistinės aplinkos”.

D.BAKŠIENĖ: ARCHITEKTŲ RŪMAI SUVOKIA SUTEIKTĄ ATSAKOMYBĘ

Lietuvos Architektų rūmų pirmininkė, architektė ir teisininkė Daiva Bakšienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog euforija priėmus Architektūros įstatymą – didelė, bet atsakomybė, suteikta Architektų rūmams ir eiliniams architektams – dar didesnė.
D.Bakšienė: „Daugiau nei ketvirtį amžiaus Lietuva užtruko, kol įstatyminiame lygmenyje įvardijo tai, kas pripažįstama kiekvienoje civilizuotoje šalyje – kuriama aplinka yra esminis visuomenės bruožas ir jos gyvenimo kokybės pagrindas”.
„Architektūra toli gražu nėra vien estetika, ir ne vien kuriama erdvė su visais savo kultūriniais, socialiniais, ekologiniais ir ekonominiais uždaviniais. Architektūra yra ir susitarimas, aibės skirtingų interesų suderinimas. Labai noriu tikėti, kad darnių susitarimų daugės. Ypač, jei nenustosime girdėti”,- sakė LAR pirmininkė.
„Tokią dieną nebesinori kartoti to, kas daugybę kartų sakyta įvairiuose posėdžiuose, svarstymuose, raštuose ir kituose ilgo kelio liudininkuose: apie kuriamos aplinkos kokybę, apie visuomenės interesus, apie architekto veiklos reikšmę ir jo atsakomybę. Žinoma, tai svarbiausia, bet dabar iškyla bendresni vaizdiniai. Šiandien norisi kalbėti apie Architektūrą, kuri ilgokai neradusi kelio, galų gale įsispyrusi į du esminius įstatymus, stojasi į garbingą startinę poziciją.
Kaip įprasta, pasigirsta kandžių replikų – esą jos raumenys silpni, formos netobulos ar užmojai per dideli. Bet tai nesustabdo. Nes ją supantis tikėjimas yra stipresnis. Tas pats tikėjimas, kuris atvedė į šią dieną. Tas pats, kuris, tikiu, padės jai atlaikyti visas dar laukiančias įkalnes”,- sakė D.Bakšienė.

ŠEŠIS KARTUS ATIDĖTAS ĮSTATYMAS ATLAIKĖ DAUG IŠPUOLIŲ

Kaip žinia, Architektūros įstatymą parengė šios ir praeitos kadencijos Aplinkos ministerija, t.y. valia išeina iš pačios valstybės. Lietuvos Architektų rūmai nuosekliai dalyvavo įstatymo rengime ilgus metus. Anot LAR pirmininkės, „dirbome prie Įstatymo ne atstovaudami savo, kaip projektavimo dalyvių interesus, o palaikydami bendrą architektūrinės kokybės siekį ir prisiimdami tą atsakomybę, kokią mums Architektūros įstatymas paveda“.
Įstatymo svarstymas buvo komplikuotas – vien šį pavasarį Architektūros įstatymo priėmimas buvo atidėtas net 6 kartus.
Paskutinį išpuolį  įstatymo priėmimo išvakarėse suorganizavo Kauno meras, sukurstęs Savivaldybių asociaciją. Tačiau Seimo aplinkos apsaugos komitetas atsilaikė prieš akivaizdų spaudimą ir atmetė kaunietiškas pretenzijas iš esmės nesvarstęs.
Architektūros įstatymas vakar Seime buvo oficialiai priimtas 75 Seimo nariams balsavus „už”, 4 – „prieš” ir 29 „susilaikius”.
Naujos redakcijos Architektūros įstatymo projektas parengtas atsižvelgus į Europos Sąjungos politikos prioritetus ir tikslus bei rekomendacijas valstybėms narėms skatinti Europos mastu deklaruotų architektūros srities principų ir uždavinių efektyvesnį įgyvendinimą, siekiant architektūros kokybės, nenukrypstant nuo esminių koncepcijoje įtvirtintų įstatymo paskirties ir tikslų.
Artimiausiu metu Architektūros įstatymas bus teikiamas Prezidentei pasirašyti.
Šaltinis: LR Seimas, Aplinkos ministerija.
Foto: ©pilotas.lt

Komentarai

 1. Pasitikslinu-Architektūros įstatymas, kaip suprantu, tokių projekto konkursų (viešųjų pirkimų) nereguliuoja?
  „“PANEVĖŽIO MIESTO “LAISVĖS AIKŠTĖS, LAISVĖS AIKŠTĖS PRIEIGŲ, AUTOBUSŲ STOTIES PRIEIGŲ KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“

  ATVIRO PROJEKTOKONKURSO SĄLYGOS
  ………………………………………
  III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  Tiekėjas turi pasiūlyti bent po 1 (vieną) :
  a) kvalifikuotą statinio projekto vadovą, turintį ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai);
  b) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos projekto dalies vadovą (ne žemesnės kaip II kategorijos, Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį paveldosaugos darbų projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai).

  c) statinio projekto dalies vadovą (statinių kategorija – ypatingi statiniai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį projektų rengimo srityje projekto dalims:
  – bendrosios;
  – sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
  – architektūros;
  – konstrukcijų;
  – vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  – elektrotechnikos;
  – elektroninių ryšių;
  – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
  – statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.“
  ………………………………..
  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=344264&LID=401583

 2. Nuo dabar klausimas per kiek laiko bus gautas statybos leidimas skambes utopiskai. Planuoti statybos biudzetus taps neimanoma. Lankstytis reiks ne tik pries valstybes tarnautojus bet ir nauja valdininku rusi ( beveik valstybes tarnautojai ( tarnautojai – privatininkai )).
  Toks jausmas kad LAR kartu su NZT nusprende galutinai sustabdyti pramones ir gamybos pletra Lietuvoje.

 3. 🙂 Komjaunimo tiesos tekstas 🙂
  Dabar LAR atnes saule savo delne 🙂
  Jokios pasvertos pozicijos, jokios zurnalistikos tekste.
  Manau kad: istatymas ives chaosa sistemoje, trukdzius statybai, ribos architektu sazininga konkurencija, menas pasiklys tarp architektu viesu ir privaciu interesu, atsivers durys korupcijai, biurokratizmui, kysininkavimui, karteliniams susitarimams.

 4. Valio!

 5. Sveikinu politikus,pirmininkus,direktorius ,redaktorius ir kitus viršininkus.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Edmundas Benetis

VIENAS LAUKE KARYS: E.Benetis nesulaukia LAR paramos dėl Lietuvos bendrojo plano problemų

2021 liepos 274 KomentaraiPILOTAS.LT

Žinomas pajūrio architektas Edmundas Benetis kreipėsi į e-žurnalo Pilotas.LT redakciją dėl pagalbos. Architektui nesiseka bendrauti su Architektų rūmais visuomenei itin svarbiu klausimu. Gal kalti vasaros

Algimantas Mačiulis

PIRMAS NUOTOLINIS ARCHITEKTŲ RŪMŲ SUSIRINKIMAS: Architektų Žiedas A.Mačiuliui

2021 birželio 174 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiandieną įvyko pirmasis nuotolinis Lietuvos architektų rūmų narių visuotinis susirinkimas. Pandemijos sąlygos atėmė progą architektų cecho bendruomenei susirinkti gyvai ir bendrauti gyvai, tačiau iš esmės

Arkitektas

25 SIZIFIŠKI METAI: Architektūrinės žiniasklaidos pradžia Lietuvoje

2021 vasario 98 KomentaraiAudrys Karalius

1996-ųjų vasario 9-tąją Lietuvos skaitytojas sulaukė pirmojo architektūrinio periodinio leidinio istorijoje – mėnraščio “Arkitektas”. Vėlai. Daugelis Europos valstybių architektūrinę leidybą pradėjo 100 ar 80 metų

vila_kn_201019_e01_bra

LAR TARYBA: Vilos Perkūno al. 11 rango objektų apsauga turi tapti viešuoju interesu

2020 lapkričio 111 KomentarasPILOTAS.LT

Art deco stiliaus vilos Perkūno al. 11 Kauno Žaliakalnyje griovimo istorija įgauna vis platesnį atgarsį tiek visuomenėje, tiek ir atskirose kultūros paveldui neabejingose bendruomenėse. Lietuvos

Lietuvos bendrasis planas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Rengiamas LT Bendrasis planas turi esminių trūkumų

2020 spalio 51 KomentarasPILOTAS.LT

Baigiamas rengti Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas – urbanistinė konstitucija, pagal kurią valstybė gyvens 25 metus (maždaug). Deja, esminis nacionalinio mastelio projektas į galutinę stotelę

Architektų suvažiavimas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Visuotinis susirinkimas – „Litexpo“, spalio 7

2020 rugsėjo 17Be komentarųPILOTAS.LT

Visi žino – pavasarį Visuotinis Architektų rūmų susirinkimas neįvyko dėl Korona pandemijos, todėl dabar, kai viruso pavojus ir baimė atslūgo,- rinksimės į esminę profesijos sueigą

Architektų sąjunga

30 ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS METŲ: Pats laikas persikrauti

2020 balandžio 35 KomentaraiJuozas Vaškevičius

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 30 metų sukaktis paskatino pakelti asmeniniame archyve besančius, paveldėtus rankraščius(1) ir tais pačiais metais atkurtos Lietuvos architektų sąjungos dokumentų kopijas. Permąstyti tų

Tauras Paulauskas

KELIAI KURIUOS PASIRENKAM*: LAR narystė 2020

2020 vasario 211 KomentarasTauras Paulauskas

Nesu rašto žmogus, ir jei ne  kolegos Roko Mazuronio vieši pasvarstymai dėl Rūmų bei, žinoma, “atsitiktinai” tuo pat metu bendrapavardžio Seimo nario darbiečio Audriaus Mazuronio

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (4): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 311 KomentarasLinas Tuleikis

Šis tekstas yra Ketvirtasis poleminėje grandinėje apie aktualią Lietuvos Architektų rūmų problematiką. LAR rūmų nario Lino Tuleikio Pirmasis straipsnis,  Antrasis straipsnis ir Trečiasis straipsnis padės skaitytojui lengviau suprasti

Lukas Rekevičius

ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARYSTĖ: Kodėl Seimo nariai sumanė išardyti Rūmus?

2020 sausio 3015 KomentarųLukas Rekevičius

Keli Seimo nariai  (Juozas Imbrasas, Petras Nevulis, Artūras Skardžius, Valerijus Simulik, Kęstutis Bacvinka, Audrys Šimas, Jonas Jarutis, Aurelijus Veryga, Andrius Mazuronis) oficialiai užregistravo pasiūlymą, siekdami

Architektūros politika

LIETUVOS ARCHITEKTŪROS POLITIKAI: Patvirtinta Architektūros meno tarybos sudėtis

2020 sausio 227 KomentaraiPILOTAS.LT

LR Kultūros ministerija pirmą kartą istorijoje suformavo Architektūros meno tarybą. Iš architektūros specialistų sudarytos tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (3): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 202 KomentaraiLinas Tuleikis

Architekto profesija tikrai turi daug galios kuriančius ją žmones padaryti laimingais, jei tik jie tuo užsiima su aistra ir atsakingai. Bent jau tiek atsakingai, kad

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (2): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 164 KomentaraiLinas Tuleikis

Šis tekstas nėra oficiali Lietuvos architektų rūmų nuomonė, o tik vieno LAR nario asmeniniai samprotavimai apie organizaciją.. Ar pastebėjote, koks gyvenimas pasidarė slidus ir išvirkščias?

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ RŪMAI GRĮŽTA: LAR biuras vėl įsikurs Architektų pilaitėje

2020 sausio 153 KomentaraiPILOTAS.LT

Po nedidelės poros metų pertraukos Lietuvos architektų rūmai grįžta į Architektų pilaitę Kalvarijų g.1. LAR biuras įsikurs pirmąjame Raduškevičių rūmų aukšte prie paradinio įėjimo. LAR

Architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS: Architektų rūmai ir Aplinkos ministerija derina pakeitimus

2019 spalio 152 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš du metus įsigaliojusiame Architektūros įstatyme išryškėjus tam tikroms spragoms, Aplinkos ministerija inicijavo jo tobulinimo procesą. Pradėtos konsultacijos su Lietuvos Architektų rūmais (LAR) dėl Architektūros

tit_kt-garsas-pnvz-fkaa17-03-3

REGIONINĖS ARCHITEKTŪROS TARYBOS: Architektų rūmai ėmėsi veiklos tobulinimo

2019 rugpjūčio 225 KomentaraiPILOTAS.LT

Regioninės architektūros tarybos, kaip žinia, buvo įsteigtos prieš beveik du metus, kaip tuomet priimto Architektūros įstatymo instrumentas architektūrinei kokybei siekti. Per tuos du metus buvo

G.Baravykas

STT IŠVADA: Architektų savivaldoje tiesioginių sąlygų korupcijai nenustatyta

2019 liepos 19Be komentarųPILOTAS.LT

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Lietuvos architektų rūmams pateikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo organizavimo bei jų veiklos priežiūros. STT nenustatė

Daiva Veličkaitė

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮTAMPOS: Viešumas, dozavimas ir bendri vardikliai

2019 liepos 1619 KomentarųAudrys Karalius

Penktadienį portalui PILOTAS.LT pranešus apie Lietuvos architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą, Rūmuose kilo ūmus susierzinimas ir įtampa. Kažkodėl sausa informacija apie įvykusį faktą

Daiva Veličkaitė

ATSISTATYDINA ARCHITEKTŲ RŪMŲ PIRMININKĖ: Netikėtas D.Veličkaitės pareiškimas

2019 liepos 126 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiuo metu atostogaujanti Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė nutarė atsistatydinti iš atsakingų pareigų. Jos pareiškime minimi išryškėję esminiai požiūrių skirtumai svarbiausiais Rūmų klausimais tarp

Ulemiste terminal

ESTAI PERSPĖJA: „Rail Baltica“ terminalo Ulemistėje konkursas – rizikingas

2019 gegužės 29Be komentarųPILOTAS.LT

Estijos architektų asociacija (EAL) įspėja architektus dėl rizikos dalyvauti kompanijos „Rail Baltica Estonia“ rengiamame tarptautiniame geležinkelio terminalo architektūros konkurse. Pasak EAL, Ulemistės „Rail Baltica“ terminalo prie Talino

Statybų įstatymo pakeitimai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Statybos įstatymo pakeitimai blogina architektūros padėtį

2019 gegužės 223 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai ministerijai ką tik pateikė pastabas ir siūlymus dėl planuojamų Statybos įstatymo ir Architektūros įstatymo pakeitimų. Dalį jų Rūmai vertina itin kritiškai. 2

Šančių krantinė

UŽ KĄ KAUNAS NEKENČIA UPIŲ? Šančių krantinės projektas – vienas atsakymų

2019 balandžio 3027 KomentaraiAudrys Karalius

Kas atsitiko, kad šimtus metų iš upių gyvenęs miestas ėmė jų nekęsti ir atsitverti neįveikiamomis betono sienomis bei daugiajuostėmis automagistralėmis ir ūkinėmis tvoromis? Kodėl sovietmečiu

Gedimino pr. 27

TEISMAS: Saugomo sostinės pastato Gedimino pr. 27 būklė turi būti atkurta

2019 balandžio 247 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus miesto apylinkės teismas neseniai patenkino Lietuvos architektų rūmų ieškinį dėl didelį rezonansą visuomenėje sukėlusio kultūros paveldo statinio Gedimino pr. 27, Vilniuje, vertingųjų savybių naikinimo.

Tauras Paulauskas

APIE STATUTĄ, VIEŠĄJĮ INTERESĄ IR KITUS DEMONUS: Pastabos po LAR susirinkimo

2019 balandžio 53 KomentaraiTauras Paulauskas

Šiemet Architektų rūmų susirinkimas buvo rekordinis dalyvių skaičiumi. Įspūdinga! Turime galimybę įvertinti, kokią įtaką asmeniniam sąmoningumui turi grėsmė susimokėti už pakartotinį susirinkimą, jei nedalyvavai pirmąjame…

Audrius Ambrasas

ARCHITEKTAS KAIP VIEŠASIS INTERESAS: Mintys po Architektų rūmų susirinkimo

2019 balandžio 416 KomentarųAudrius Ambrasas

Po praeitą penktadienį LITEXPO rūmuose vykusios architektų savivaldos ekspozicijos liko šiokių tokių nuosėdų ant dugno. 813 (!) Lietuvos architektų, Lietuvos architektų rūmų narių, eksponavo savo