architektų rūmai

ABU VIENAME: Architektas – ir vykdytojas, ir atsakingas kūrėjas

2017-11-13
PILOTAS.LT

Pasaulinė architektūros diena šiais metais buvo sutikta konferencija opia tema: „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“. Lietuvos architektų rūmų konferencijoje buvo juntama, kad klausimas apie architekto etiką – kaip niekad aktualus. Miglė Angelou apie tai kalbasi su Architektų rūmų pirmininke Daiva Bakšiene, architektu Rolandu Paleku ir VGTU Architektūros fakulteto dekanu Liutauru Nekrošiumi.

Kodėl šiandien taip svarbu kalbėti apie etiką ir architekto, kaip atsakingo kūrėjo, vaidmenį? Ar ši tema dabar yra opesnė nei anksčiau?
Rolandas Palekas: Ši tema yra ir buvo aktuali visais laikais. Ir toliau bus aktuali. Tiesiog mes patys tampame brandesni. Šitą liudija kad ir Architektūros įstatymo atsiradimas bei profesinės savivaldos supratimas. Supratimas, kad mes patys galime būti subjektais, įtakojančiais procesus miestų tvarkyme, architektūros, dizaino kūrime. Ir tuo pačiu, kartu su teisėmis, įgaliojimais, natūralu, kad brandžiam žmogui ar bendruomenei ateina ir atsakomybės suvokimas. Atsakomybė ir yra tampriai susijusi su etika. Ne tik prieš kolegas, bet ir prieš miestą, viešąjį interesą. Poreikis kultūringam elgesiui nėra padidėjęs, jis visada buvo didelis. Tiesiog architektų bendruomenėje atsirado prielaidos susivokti, kad tai tampa ypatingai svarbu ir visi veidu atsisukome į tuos klausimus.
Daiva Bakšienė: Architektūros kokybei skirtų konferencijų idėja gimė dar 2014 metais. Pirmąja tema tapo architektūros kokybės kriterijai, vėliau – kokybės užtikrinimo priemonės, o šiemet eilė atėjo diskusijai apie patį sprendimus priimantį architektą. Konferencijos projektą parengę dar pernai, šiemet pastebėjome, jog pasiūlyta tema ypatingai sutapo su nūdienos aktualijomis: Architektų rūmų įstatymu įtvirtintais profesinės savivaldos (visuotinės narystės) pagrindais, taip pat priimtu Architektūros įstatymu su jame apibrėžtais architektų profesinės veiklos principais ir kitais šios profesijos reikalavimais. Neabejotinai konferencijos problematika yra artima ir pastaruoju metu viešai nagrinėjamiems ginčams dėl įvairių objektų statybos teisėtumo, vertinant tai, kad kiekvienas iš šių objektų turi savo autorių – architektą.

Lietuvos Architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė.

Lietuvos Architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė.

Ar buvo atsakyta į pagrindinį konferencijos klausimą? Ar iš to sekė užduoties suformavimas mokslininkams, praktikams?
Daiva Bakšienė: Jau ankstesnių konferencijų patirtis parodė, kad vienos dienos neužtenka norint aprėpti plačią problematiką ir visiems dalyviams kartu pateikti konkretų bendrą atsakymą. Šioje konferencijoje taip pat buvo girdima įvairių nuomonių dėl architekto statuso, jo etikos, atsakomybės. Vis tik drįsčiau teigti, kad nei pranešėjams, nei dalyviams nekilo abejonių, kad architektas jokiu būdu negali būti suprantamas vien tik kaip nurodymų vykdytojas, nes būtent jam yra pavedama suderinti labai įvairius ir dažnai skirtingus interesus, o tam yra būtinas nešališkumas, savarankiškumas, aukšta kvalifikacija ir atsakomybė. Taigi, kaip pažymėjo Audrius Ambrasas, architektas greičiausia yra – abu viename – ir vykdytojas (sutarties įgyvendintojas), ir atsakingas kūrėjas.
Aš pati iš šios konferencijos sau išsinešiau vis dar neatsakytą klausimą – kiek universalus gali būti architektas ir kokią vietą profesijoje galėtų turėti atskiros specializacijos? Manau, neišvengiamai turėsime judėti link architekto kvalifikacijos suteikimo reformos, nes šiuo metu architektai yra atestuojami net 47 skirtingose veiklos srityse, kas reiškia neproporcingą profesijos išskaidymą. Tačiau ar tikslingiau būtų siekti vieningos architekto kvalifikacijos ar išskirti kelias pagrindines specializacijas (statinių architekto, urbanisto, kraštovaizdžio architekto, pan.) man dar neaišku.
Tad toliau tęsime šio klausimo nagrinėjimą analizuodami kitų šalių praktiką, rengdami narių apklausas, atlikdami kitus tiriamuosius žingsnius.
Kalbant apie užduotis mokslininkams reikia pripažinti, kad architekto profesinės veiklos sąlygų moksliniai tyrimai Lietuvoje beveik neatliekami. Todėl kiekvieną konferenciją lydi viltis, kad į nagrinėjamų temų neištirtumą bus atkreiptas mokslininkų dėmesys. Juolab, kad konferencija yra mokslinė-praktinė, taigi – arena, kurioje susitinka abi pusės. Pirmą žingsnį žengiame ir patys – kiekvienai konferencijai išleidžiame pranešimų tezių rinkinį. Po konferencijos yra rengiamas mokslinių straipsnių rinkinys, tad surinkta medžiaga nenugula tik į pranešėjų stalčius.

VGTU Architektūros fakulteto dekanas Liutauras Nekrošius.

VGTU Architektūros fakulteto dekanas Liutauras Nekrošius.

Dekane, kodėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetui yra svarbu dalyvauti bendrame renginyje su Rūmais (architektais-praktikais)?
LIUTAURAS NEKROŠIUS: Tokio pobūdžio renginiai – galimybė pristatyti architektūros mokykloje vykdomas veiklas, užmegzti tampresnius ryšius su praktikais, geriau pajusti architektūrinio projektavimo rinkos pulsą. Esame įsitikinę, kad architektūros mokyklos veikla – studijos, moksliniai tyrimai, socialiniai projektai – turi būti tampriai susiję su procesais, vykstančiais už mokyklos ribų. Bendradarbiavimas su profesiniais tinklais sudaro sąlygas aktualizuoti akademines užduotis studentams, architektūros tyrimų kryptis.
Architektūros studijų kaita tiesiogiai susijusi su profesijos transformacijomis. Architekto statuso, jo darbo pobūdžio kaita leidžia prognozuoti ateities tendencijas. Atsižvelgdami į tai galime planuoti ir diegti studijų proceso inovacijas. Dalyvaudami tarpdisciplininėse mokslininkų ir praktikų diskusijose tiksliau galime identifikuoti aktualiausius šių dienų poreikius susijusius su architektūros moksliniais tyrimais. Tai žinodami universitete galime inicijuoti naujas tyrimų kryptis, koreguoti esamas, parengti ir įgyvendinti socialinio poveikio projektus.

Nacionalinės premijos laureatas architektas Rolandas Palekas

Nacionalinės premijos laureatas architektas Rolandas Palekas

Kokia Jūsų nuomonė apie šių dienų architekto statusą Lietuvoje?
ROLANDAS PALEKAS: Architekto įtaka ir reikšmė procesuose, mano supratimu, dar nėra pakankama. Taip, yra atsiradusios prielaidos, bet, kad įvyktų realūs pokyčiai, kad iš tikrųjų visuomenė ir jos atskiri nariai suprastų, kad vis dėlto tam tikrais klausimais geriau pasitikėti architektu negu primesti savo nuomonę – čia turės praeiti dar nemažai laiko.
Ar Jūs manote, kad apskritai trūksta pasitikėjimo architektais? Ar jaučiate tai savo kasdieniniame darbe?
ROLANDAS PALEKAS: Ne tik architektais. Stinga pasitikėjimo profesionalais apskritai. Dažnas jaučiasi geriau žinąs, gal netgi „pats nusipieštų“, bet reikia parašo. Netgi sprendžiantiesiems ir aukštas pareigas užimantiems vyrams kartais pritrūksta suvokimo, kad nederėtų primetinėti savo požiūrio ten, kur nėra tavo sritis ir verčiau koncentruotis į tai, ką išties išmanai.  Jaučiu tą pasitikėjimo stygių aplink. Tikiu, lėtai, tačiau plėsdami savo akiratį sveiksime.
Kokios, Jūsų nuomone, yra architekto profesijos perspektyvos?
DAIVA BAKŠIENĖ: Mano nuomone, architekto veiklos perspektyvos Lietuvoje yra pakankamai šviesios. Kuo labiau visuomenė įsisąmonins savo interesus ir teisę tikėtis jų įgyvendinimo, tuo labiau ryškės architekto profesijos reikšmė ir jo priimamų sprendimų svarba. Suvokus šią reikšmę taps akivaizdu, kad kuriant aplinką kvalifikuoto architekto negali pakeisti asmuo, turintis tik vienos (siauros) srities žinias, todėl architekto statusas neišvengiamai bus stiprinamas, kad vystant teritorijas būtų įgyvendinami ne kokios nors interesų grupės poreikiai, bet bendri visuomenės interesai.
Konferenciją „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“ organizavo:
Lietuvos architektų rūmai ir VGTU Architektūros fakultetas
Konferenciją finansavo:
Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos architektų sąjunga, UAB „ACO Nordic“, UAB „Baumit“, UAB „JUNG Vilnius“, UAB „Monier“, UAB „Ryterna modul“.
Informaciniai rėmėjai:
pilotas.lt, www.sa.lt , www.statybunaujienos.lt

Komentarai

  1. Dideli portretai yra gerai, bet gal buvo galima pakalbinti daugiau žmonių, kurie iniciavo Architektūrų rūmų, Architektūros įstatymą, buvo prie Rūmų ir Architektūros įstatymo kūrimo ištakų ir kurie kėlė architekto profesijos bei statuso problemas jau prieš gerą dešimtmetį.

    • Gali būti, kad tai – ne vienintelis ir ne paskutinis straipsnis šia tema.
      Ką rekomenduotumėt pakalbinti…?

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Plazma

PRITRŪKO TRADICIŠKUMO: Projektiniams pasiūlymams Juodkrantėje nepritarta

2018 sausio 91 KomentarasPILOTAS.LT

Neseniai skelbėme, kad Klaipėdos regioninė architektūros taryba (RAT) teigiamai įvertino sveikatingumo ir poilsio komplekso „Auksinės kopos“ Nidoje projekto idėją (arch. „Do Architects“). Apsvarstyti Ryčio Mikulionio

Auksinės kopos

KLAIPĖDOS RAT: „Do Architects“ architektūrinė idėja Nidoje – plėtotina

2018 sausio 83 KomentaraiPILOTAS.LT

Pradėjusi veikti Klaipėdos regioninė architektūros taryba (RAT) apsvarstė architektės Andrės Baldišiūtės kolektyvo Nidoje projektuojamo sveikatingumo ir poilsio komplekso „Auksinės kopos“ architektūrinę išraišką bei tipologiją. Taryba

Lietuvos architektų sąjunga

ARCHITEKTŪROS RŪMAI: Skolingi nariai neteks narystės ir atestatų

2017 gruodžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmų taryba neseniai išnagrinėjo klausimą dėl narių įsiskolinimų. Vadovaujantis Lietuvos architektų Rūmų statuto 20 punktu, ji priėmė sprendimą pašalinti narius, kurie nesusimokėjo nario

Lietuvos architektų sąjunga

ARCHTARYBOS VEIKS BENDRAI: LAS ir LAR pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2017 lapkričio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Dvi architektų bendruomenę atstovaujančios organizacijos – Lietuvos architektų rūmai ir Lietuvos architektų Sąjunga – pasirašė sutartį, pagal kurią archsąjunga padės Rūmams įgyvendinti Architektūros įstatymu suteiktą

architektų rūmai

ABU VIENAME: Architektas – ir vykdytojas, ir atsakingas kūrėjas

2017 lapkričio 132 KomentaraiPILOTAS.LT

Pasaulinė architektūros diena šiais metais buvo sutikta konferencija opia tema: „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“. Lietuvos architektų rūmų konferencijoje buvo juntama, kad klausimas apie

Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS: Knygos pristatymas Vilniuje

2017 lapkričio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai ką tik išleido straipsnių rinkinį „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“. Aktualios architektūrinei bendruomenei knygos pristatymas numatytas lapkričio 14 dieną Vilniuje. Lapkričio 14 dieną

Archtaryba

EKSPERTINIO VERTINIMO NAUJOVĖS: Architektūros įstatymo įgyvendinimo kursai

2017 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Šių metų birželio 8 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą. Viena iš naujovių, kurias įtvirtina šis architektūrinei veiklai svarbus įstatymas – regioninės

Architektų konferencija

VYKDYTOJAS AR ATSAKINGAS KŪRĖJAS? Konferencija apie architekto profesinę misiją

2017 rugsėjo 6Be komentarųPILOTAS.LT

Pirmas spalio pirmadienis – Pasaulinė architektūros diena. Ta proga Lietuvos architektų rūmai ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas su Lietuvos architektų sąjunga, remiant

posėdis

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Tęsiasi registracija į darbo grupes

2017 rugpjūčio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Visi norintieji prisidėti prie bendro architektūrinio reikalo, iki rugpjūčio 31 dienos dar gali užregistruoti į Lietuvos architektų rūmų darbo grupes. Pastarosios kuriamos ieškoti bei rasti

proje_uk_170800_e01_xxx

ARCHITEKTŲ RŪMŲ EKSPERTAI: Ukmergės centro pertvarkos projektas tolimas nuo kokybiškos architektūros

2017 rugpjūčio 110 KomentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) gavę Ukmergės miesto bendruomenės tarybos prašymą įvertinti Ukmergės miesto centro rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, surengė išvažiuojamąją architektūros ekspertų tarybą Ukmergėje. Ekspertus smarkiai

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Palaikome viešąjį interesą ginančius architektus

2017 liepos 20Be komentarųPILOTAS.LT

Dviejų Kauno architektų Lino Tuleikio ir Audrio Karaliaus puldinėjimas įvairiais žiniasklaidos kanalais netruko įgauti organizuotos „minkštosios galios“ medžioklės bruožų. Nors viešai atsakomybės už „atakas“ niekas

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS JAU VEIKIA: Galutinis įsigaliojimas lapkričio 1-ąją

2017 birželio 202 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš porą savaičių Seimo priimtas Architektūros įstatymas Prezidentūroje neužtruko – ką tik jis oficialiai paskelbtas ir pradėjo veikti. Tiesa, kol kas įsigaliojo tik valdžioms skirta

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS PRIIMTAS: Architektūra tampa nacionaliniu prioritetu

2017 birželio 95 KomentaraiAudrys Karalius

Tapome ilgai laukto stebuklo liudininkais – Seimas didele balsų dauguma priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą, tuo pačiu oficialiai pripažindamas architektūrą nacionaliniu prioritetu. 2017-ųjų birželio 8-toji

architektūros įstatymas

KAUNO MERO TORPEDA: Architektūros įstatymas atidėtas jau trečią kartą

2017 birželio 78 KomentaraiAudrys Karalius

Architektūros įstatymo priėmimas Seime vėl atidėtas ir grąžintas Aplinkos komitetui svarstyti – šįkart po Savivaldybių asociacijos kreipimosi, kurį iniciavo Kauno savivaldybės meras. Kaip žinia, Visvaldo

Rolandas Palekas

ROLANDAS PALEKAS: Ar Architektų sąjunga ir toliau kompromisuosis…?

2017 gegužės 919 KomentarųRolandas Palekas

Architektų sąjungos suvažiavimo išvakarėse neduoda ramybės mintis: ar Sąjunga vis dar svarbi? Architektų rūmams stiprėjant gali atrodyti, kad Architektų sąjunga tuoj tuoj nunyks… Toks požiūris

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS ATEINA: Liepos 1-ąją svajonė gali išsipildyti

2017 balandžio 209 KomentaraiAudrys Karalius

Architektūros įstatymas, kurio laukta daugiau nei dešimtmetį, galų gale išriedėjo į finišo tiesiąją, o jo įsigaliojimas numatytas Liepos 1-ąją, Architektų dienos proga. Įstatymas oficialiai užregistruotas

susir_lar_170404_e01

SPRĘS ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITĮ: Šaukiamas pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2017 balandžio 132 KomentaraiPILOTAS.LT

Balandžio mėn. 21 dieną rengiamas pakartotinis Lietuvos architektų rūmų (LAR) ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime bus sprendžiami klausimai, kurie nulems ateinančių 3 metų Rūmų bei pačių architektų

suvaz_ar_170200_e01_xxx_jpg

ARCHITEKTAI VERČIA ISTORINĮ LAPĄ: Paskelbti išankstiniai LAR organų sąrašai

2017 kovo 283 KomentaraiPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau skelbė apie verčiamą naują Lietuvos architektų rūmų (LAR) istorijos lapą. Balandžio 7 dieną įvyks pirmasis rūmų – rinkiminis – susirinkimas bei bus išrinkti

suvaz_ar_170200_e01_xxx

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Visų atestuotų architektų suvažiavimas

2017 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) kyla istoriniam skrydžiui. Šio skrydžio startas numatytas balandžio 7 dieną, kai įvyks rinkiminis Lietuvos architektų rūmų susirinkimas. Dalyvauti patiems architektams bei

viln09-11-5

APLINKOS MINISTRAS IŠGIRDO: Architektų Rūmų vizitas gairėms nužymėti

2017 sausio 256 KomentaraiAudrys Karalius

„Pirmąjį Architektų Rūmų susitikimą su naujuoju aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir viceministre Rėda Brandišauskiene laikau vaisingu. Buvome išgirsti. Buvome suprasti. Išgirdome valią dirbti kartu ir

images_pulsas_foto_4862_tit1_karal

SEIMAS APSISPRENDĖ: Architektų rūmų įstatymas pagaliau įgavo realų turinį

Šiandieną Seimas žengė esminį žingsnį stiprinant Lietuvos architektų savivaldą – Architektų Rūmų įstatymas papildytas esminėmis nuostatomis dėl narystės ir dėl architekto veiklos svarbos visuomenei.

images_pulsas_foto_4547_lar_logo

ARCHITEKTŲ RŪMAI://APLINKOS MINISTERIJA PRITARIA ARCHITEKTŲ SAVIVALDOS STIPRINIMUI

Užvakar Architektų rūmų taryba susitiko su Aplinkos ministerijos atstovais – ministro patarėju Algirdu Žebrausku, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovu Marium Narmontu, Architektūros skyriaus

images_straipsniu_foto_4546_archi_pl_160500_e01_xxx

KONSTRUKTYVI ARCHITEKTŪROS DIENA://KOKYBEI SKIRTA KONFERENCIJA

Lietuvos architektų rūmai pakvietė Pasaulinę architektūros dieną paminėti konstruktyviomis diskusijomis apie architektūros kokybę. Ta proga Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas ir

images_straipsniu_foto_4500_baksi_po_160500_e01_xxx

ARCHITEKTŲ RŪMAI://POKYČIAMS DIRIGUOS ARCHITEKTĖ-TEISININKĖ DAIVA BAKŠIENĖ

2016 gegužės 22 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniuje ką tik įvyko Lietuvos architektų rūmų IV ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Priešingai nei prieš tai vykusioje Lietuvos architektų sąjungos konferencijoje, šalies architektai jame dalyvavo noriai ir

images_pulsas_foto_4493_tit-1_lar

ARCHITEKTŪRINĖ SAVIVALDA://VISUOTINIS ARCHITEKTŲ RŪMŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Architektų rūmai šį penktadienį šaukia visuotinį savo narių susirinkimą. Dešimtmetį Lietuvoje veikianti architektų savivaldos organizacija stiprina savo gretas ir ryškina veiklos bruožus, stengdamasi suteikti