Bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ savavališkai įstiklino atvirąją kultūros paveldo pastato Gedimino pr. 27 pirmo aukšto dalį tarp kolonų taip sukeldama paveldosaugininkų, architektų ir dalies visuomenės nepasitenkinimą. Foto: ©PILOTAS.LT

ARCHITEKTŪRINIO TEISINGUMO VARDAN: Architektų rūmai eina į Aukščiausiąjį teismą

2020-03-04
PILOTAS.LT

Gali būti, jog Gedimino pr. 27 taps adresu, kur architektūrinis teisingumas arba įvyks, arba bus pamintas ir paniekintas.
Kaip žinia, neseniai Vilniaus apygardos teismas nepritarė žemesnės instancijos teismui ir nutarė atmesti Lietuvos architektų rūmų (LAR) pretenzijas dėl architektūriškai vertingo pastato Gedimino pr. 27 (Vilnius) cokolio barbariško įstiklinimo. Bene vienintelis šio sprendimo pretekstas – per vėlai įsigaliojęs Architektūros įstatymas…
Tačiau principingą poziciją užėmusi LAR taryba nusprendė nenuleisti rankų ir teisybės ieškoti Aukščiausiame teisme, kurio sprendimai bus svarbūs ne tik konkrečiam Gedimino pr.27 atvejui, bet ir tolesnei architektūrinei teisės praktikai Lietuvoje.

VILNIAUS APYLINKĖS TEISMAS ĮVERTINO ESMĘ
Konfliktinė situacija Vilniuje susiklostė, kai bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, gavusi leidimus, įstiklino atvirąją kultūros paveldo pastato Gedimino pr. 27 pirmo aukšto dalį, kad šioje dalyje įrengtų sezoninę kavinę. Situaciją jau post factum aspsvarsčiusios Lietuvos architektų rūmų (LAR) taryba ir Vilniaus regioninė architektūros taryba (RAT) tuomet nurodė, jog buvusio Visuomeninio draudimo įstaigos pastato savybė – funkcionalizmo stiliaus fasadų architektūrinio sprendimo visuma – pažeista iš esmės. Ieškinyje teismui LAR taip pat akcentavo, jog 2014 metais ir 2017 metais paprastojo remonto projektus rengė netinkamos kvalifikacijos asmenys be privalomos – architektūrinės – dalies, nė nedalyvaujant architektui. Pažymėta, jog galimai ir nulėmė jo vertingųjų savybių pažeidimą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas žvelgė į esmę ir dar pernai balandį išaiškino, jog išduodama statybą leidžiančius dokumentus, Vilniaus miesto savivaldybė turėjo vadovautis ne statybos techniniais reglamentais, tačiau ir Statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, kurioms parengtieji remonto projektai prieštarauja. Jis tuomet nusprendė patenkinti LAR ieškinį, o statybos darbus Gedimino prospekto ir A.Jakšto gatvių sankirtos pastate pripažino neteisėtais. Pastato dalį įstiklinusi bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ teismo visus darbus pastate Gedimino pr. 27 buvo įpareigota pašalinti per 3 mėnesius.

PAŽEIDĖJUS UŽSISTOJUSI SAVIVALDYBĖ SIŪLĖ „TAIKYTIS“
Teismas tuomet atkreipė dėmesį, jog vienas iš architektūros kokybės kriterijų yra nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas, o paties Architektūros įstatymo tikslas – reglamentuoti architektūros srities visuomeninius santykius, siekiant išsaugoti sukurtą ir kurti tinkamos kokybės, su krašto savitumu ir kultūra darnią, viešuosius interesus atspindinčią, išliekamąją vertę turinčią aplinką.
Atrodytų tokios pozicijos turėtų laikytis ir Vilniaus miesto savivaldybė, tačiau jos požiūris čia aiškiai palankus verslui. Vilniečių interesams atstovaujanti miesto valdžia ne tik nesiteikia išsaugoti viešuosius interesus atspindinčios aplinkos, bet aiškiai stoja į jos pažeidėjų pusę. Pernai metų rugsėjo 17 dieną Lietuvos architektų rūmams ji net išsiuntė administracijos direktoriaus Povilo Poderskio pasirašytą „Taikos sutarties projektą“, kuriame Architektų rūmams siūlė įsipareigoti neginčyti „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos administracinių aktų (įskaitant teritorijų planavimo dokumentus ir statybą leidžiančius dokumentus), priimtus iki šios Taikos sutarties sudarymo tiesiogiai ar netiesiogiai remiantis Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktu ir atitinkamomis Bendrojo plano aiškinamojo rašto nuostatomis“. Projekte toliau paaiškinama, jog įsipareigojimas neginčyti administracinių aktų reiškia įsipareigojimą nereikšti reikalavimų dėl administracinių aktų panaikinimo ar jų įgaliojimo sustabdymo. Pasirašę pastarąją sutartį, LAR taip pat turėtų atsisakyti ir nuo prašymo, kurio pagrindu buvo pradėta Gedimino pr. 27 administracinė byla…

AR FORMALUMAI GALI PASTOTI KELIĄ TEISINGUMUI?
Lietuvos architektų rūmai su tokiu Vilniaus miesto savivaldybės siūlymu, aišku, negalėjo sutikti. Tačiau bylai persikėlus į Vilniaus apygardos teismą, situacija ėmė krypti „stiklintojų“ bei juos dangstančios sostinės valdininkų naudai.
Apygardos teismas konstatavo esą, Gedimino pr. 27 dalinio įstiklinimo atveju, LAR netgi neturėjo teisės ginčyti savivaldybės sprendimo teisėtumo. Jis net nusprendė patenkini turto savininkės ir sostinės savivaldybės skundus bei panaikinti ankstesnį, 2019 metų balandį Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtą sprendimą.
Portalą PILOTAS.LT konsultavusių teisininkų vertinimu, esminis bylos klausimas – kas laikytina viešuoju interesu architektūros srityje ir kokiais atvejais Lietuvos architektų rūmai turi teisę ginti galimai pažeistą viešąjį interesą teisme.
Anot teisininkų, Architektūros įstatymo 19 straipsnis suteikia teisę Lietuvos architektų rūmams tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad buvo pažeistas viešasis interesas architektūros srityje, dėl jo gynimo kreiptis į teismą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog įstatymo leidėjas pateikė nebaigtinį sąrašą atvejų, kurie galėtų būti laikomi viešojo intereso pažeidimais architektūros srityje pažeidimas. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienoje administracinėje byloje jau buvo konstatavęs, jog Lietuvos architektų rūmai turi įgaliojimus veikti ne tik architektūros, bet ir teritorijų planavimo bei urbanistikos srityse.
Nepaisant to, Vilniaus apygardos teismas susiaurino Lietuvos architektų rūmų kompetenciją, nurodydamas, jog Lietuvos architektų rūmai neturi teisės ginti viešojo intereso kultūros paveldo ir statybos srityse. Teisinių argumentų, kas laikytina viešuoju interesu architektūros srityje, teismas iš esmės nepateikė.
Anot teisininkų – būtent minėta teismo išvada labiausiai ir diskutuotina, kadangi ji neatitinka nei Architektūros įstatymo paskirties, nei įstatymų leidėjo valios, nei jau susiformavusios teismų praktikos.
Vilniaus apygardos teismas taip pat nurodė, jog teisės aktų pakeitimai, leidžiantys Architektų rūmams be tarpininkų kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, įsigaliojo 2017-ųjų lapkritį, tai yra vėliau, nei buvo priimami sprendimai dėl pastato įstiklinimo. Šis, atrodytų, formalus ir pažeidimo esmės nekeičiantis faktas čia tapo vienu iš argumentų neginti viešojo intereso bei nesaugoti saugotino sostinės funkcionalistinio pastato architektūrinio vientisumo.
Vilniaus atveju, atstatyti 1938 metais Gedimino prospekto pastato (autoriai Jerzy Sołtan ir Stanisław Murczyński), kuriame sovietmečiu buvo įsikūrusi Sveikatos apsaugos ministerija, architektūrinį vientisumą būtų pakakę Vilniaus savivaldybės principingumo – nuardyti kelias vitrinas ir užkardyti stiklinių „išdykavimų“ praktiką cokoliniuose aukštuose.
Vilnietiško atvejo neįgalumas ypač išryškėja, palyginus jį su Niujorko praktika – susiklosčiusia sprendžiant urbanistinių pražangų problemą. Ginant viešąjį interesą, teismų bei savivaldybės solidarumas čia atrodo žymiai principingesnis ir orientuotas į tolimą perspektyvą.

DĖL VIEŠOJO INTERESO NIUJORKAS NUGRIAUS 20 NETEISĖTŲ AUKŠTŲ
Čia 52 aukštų dangoraižį „200 Amsterdam avenue“ statyti užsimojusių ir projektą (arch. „Elkus Manfredi Architects“) suderinusių bei statybas jau bebaigiančių nekilnojamojo turto kompanijų „SJP Properties“ ir „Mitsui Fudosan America“ teismas nepasigailėjo. Jis ką tik griežtai nurodė nugriauti 20 „ar daugiau“ viršutinių bei pačių brangiausių dangoraižio aukštų su vaizdais į garsųjį Centrinį parką. Niujorko teismas čia aiškiai pasisakė ne už viešojo intereso pažeidėjus bei jį ginančias organizacijas – Savivaldybės meno draugiją (MAS) bei Aplinkai draugiškos plėtros komitetą (CFESD). Beje, Niujorke panašių aukštų nugriovimo atvejų yra buvę ir anksčiau.
Deja, tenka konstatuoti, jog Vilnius dar smarkiai atsilieka nuo Niujorko. Ne tiek dangoraižių siluetu, kiek viešojo intereso ignoravimu ir, švelniai tariant, konformistine miesto architektūrine politika.
Parengta pagal PILOTAS.LT ir MAS informaciją.
Titulinė nuotrauka: ©PILOTAS.LT.

Visuomeninio draudimo rūmai, fotografas Jan Bułhak, 1938-1939 m., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.Visuomeninio draudimo rūmai (autoriai: Jerzy Sołtan ir Stanisław Murczyński), fotografas Jan Bułhak, 1938-1939 m. Foto: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.Niujorko teismas nurodė nugriauti 20 iš 52 dangoraižio 200 Amsterdamo aveniu dangoraižio aukštų. Vaizdas iš Cenrinio parko. Pav.: „Binyan studijos“ (per MAS)Niujorko teismas nurodė nugriauti 20 iš 52 dangoraižio „200 Amsterdam avenue“ dangoraižio aukštų. Vaizdas iš Centrinio parko. Pav.: „Binyan studios“ (per MAS)

 

Komentarai

 1. Šiame tinklalapyje jau pora savaičių nėra naujų straipsnių-gal redaktorius išėjo atostogų?

 2. Jeigu teismas nusprende, kad Rumai negalejo ginti vieso intereso,tai reiktu susitaikyti su tuo sprendimu ir toliau kurti, beje kiekvienam savo srityje.

  • Problema ta, kad Apylinkės teismui net nekilo abejonės dėl viešojo intereso gynimo ir jis nurodė vitrinas nugriauti.
   Apygardos teismas užsikabino už formalumų ir ankstesnio teismo nutartį sustabdė.
   Todėl logiška, kad Aukščiausias teismas turėtų padėti tašką byloje.

 3. Teismas negina viešojo intereso, savivaldybė gina barbarizmą. Ko šauktis, kur kreiptis?

  • kreiptis gaim tik i save. i savo vienybe ir atkakluma.

  • kreiptis galim tik i save. i savo vienybe ir atkakluma.

 4. Kodėl kai Kauno LAS vadovė – A.Kiaunienė pažeidė etiką ( projektavo paveldo objekte be tinkamo atestato ir melavo, kad jį turi ) skiriama bauda – įspėjimas. Dageliui arba Songailai atimamas atestatas su pastaba, kad tai mežiausia galima nuobauda.

  Ar LAR nereiktų pradėti nuo savęs prieš mokant kitus gyventi ?

  • Rokai, kaip tu nepavargsti skleisti tą patį melą ir netiesą.
   A.Kiaunienė projektavo ne paveldo objektą, o objektą paveldo teritorijoje. Ir dėl netvarkos Aplinkos ministerijos sistemoje, jos atestate įrašas buvo nepilnas. Šiai problemai išaiškėjus, ji išsilaikė egzaminą ir tas įrašas atsirado. Kame problema, smulkus melagi ir intrigante?

 5. akivaizdus nonsensas. jeigu LAR atsitrauks nuo G27 problemos, tai liks pastumdeliu vietoje amzinai

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

minke_po_240400_e01_xxx

APDOVANOJO ARCHITEKTŪROS PROFESORIŲ: Jonui Minkevičiui įteiktas Architektų žiedas

2024 balandžio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai garbės ženklu Architektų žiedu apdovanojo architektą, architektūros istoriką, profesorių Joną Minkevičių. Apdovanojimas įteiktas Vilniuje, visuotinio Lietuvos architektų rūmų susirinkimo metu. ATSKLEIDĖ NAUJĄSIAS

Gintaras Balčytis

LAS PIRMININKAS G.BALČYTIS: Architektų sąjungos 100–metis – gera proga organizacijos savianalizei

2024 balandžio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Įvyko Lietuvos architektų sąjungos (toliau LAS) eilinė ataskaitinė konferencija. Šį kartą ji surengta Kaune, tikintis, kad į renginį Lietuvos centre bus patogiau suvažiuoti architektams iš

Priedangų instrukcija

PIRMAS SKAMBUTIS: Architektų Rūmai parengė instrukciją dėl slėptuvių ir karo priedangų

2024 sausio 25Be komentarųAudrys Karalius

Lietuvos architektų rūmai savo iniciatyva parengė trumpą instrukciją dėl karo priedangų, PSP (padidinto saugumo patalpų) įrengimo įvairios paskirties pastatuose. Ta proga Architektų rūmuose (Vilnius, Kalvarijų

skarnu_us_240100_e01_xxx

PAMATYTI, KAS NEMATOMA: Emilijos Škarnulytės personalinė paroda Niujorke

2024 sausio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorko galerijoje „Canal Projects“ atidaryta pasaulyje pripažintos lietuvių menininkės ir kino kūrėjos Emilijos Škarnulytės personalinė paroda, kurioje pristatoma naujausia menininkės videoinstaliacija „Æqualia“. Per parodos atidarymą

Lietuvos aukščiausiasis teismas

ĮSIPAREIGOJO TEISINGUMO SISTEMAI: Aukščiausiojo teismo pastato atnaujinimui – 7,3 mln. Eur

2024 sausio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Turto bankas iki 2027 metų atnaujins Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pastatą Vilniuje, Gynėjų g. 6. Projektui numatyta skirti 7,3 mln. eurų, atnaujinus pastatą jo tolimesne

Klaipėdos teismų pastato sklypas

NAUJAS TEISMŲ PASTATAS KLAIPĖDOJE: Paskelbtas architektūrinis konkursas

2023 spalio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Turto bankas, kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, paskelbė architektūrinį konkursą naujam teismų pastatui Klaipėdoje. Bendras prizinis fondas 33.000 eurų. Tikimasi geriausią pasiūlytą

Mindaugas Junčys

PRISISTATYS NIUJORKE: Meno mugėje „Volta“ – Mindaugo Junčio skulptūros

2023 gegužės 11Be komentarųPILOTAS.LT

Skulptoriaus Mindaugo Junčio kūryba pristatoma Niujorko meno mugėje „Volta“. Menininkas savo darbais kvestionuoja grožio, kičo, populiariosios kultūros bei tradicijos sąvokas. Tai metaforos, atskleidžiančios nūdienos visuomenės besikeičiančių

Ministerijų pastato rekonstrukcija (arch. „Viltekta“).

REKONSTRUOS MINISTERIJŲ PASTATĄ: Akcentu taps atriumas

2023 gegužės 42 KomentaraiPILOTAS.LT

Turto bankas Vilniaus miesto savivaldybei teikia derinti pastato, kuriame šiuo metu yra įsikūrusios Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, projektinius pasiūlymus. Siūloma iš esmės perdaryti

LAR taryba Aplinkos ministerijoje

SUTARĖ BENDRADARBIAUTI: Architektų rūmų valdžia viešėjo Aplinkos ministerijoje

2023 balandžio 24Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir viceministrė Daiva Matusevičė, kartu su Aplinkos ministerijos komanda, susitiko su naujai išrinktu  Lietuvos architektų rūmų pirmininku Algimantu Pliuču bei

Pernai vasarą prie Kauno centrinio pašto jau įvyko vienas reikšmingas architektūrinis įvyks – Nacionalinių architektūros apdovanojimų (NAA) sumanymo paskelbimas. Foto: ©PILOTAS.LT.

ARCHITEKTŲ RŪMŲ IR SĄJUNGOS POZICIJA: Kauno pašto rūmų projekto pirkimo procedūra ydinga

2023 balandžio 141 KomentarasPILOTAS.LT

Netikėta, apmaudu ir absurdiška, kad kuriant ilgai svajotą ir gimdytą Nacionalinį Architektūros Institutą (NAi) – jau pirmasis žingsnis šiurkščiai pažeidžia ir nacionalinį Architektūros įstatymą, ir

Algimantas Pliučas

ARCHITEKTAI IŠSIRINKO VALDŽIĄ: 4 metus LAR’ui vadovaus Algimantas Pliučas

2023 balandžio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusį ketvirtadienį Kaune, „Žalgirio“ arenos amfiteatro salėje įvyko rinkiminis Lietuvos architektų rūmų (LAR) Narių susirinkimas, kuriame išrinkti nauji Rūmų organų nariai į 2023-2026 metų kadenciją

Žalgirio arena

ARCHITEKTAI RINKSIS KAUNE: Architektų rūmų visuotinis susirinkimas – „Žalgirio“ arenoje

2023 kovo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Ketvirtadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje rinksis architektai iš visos Lietuvos. Nuo 10 val. šalies krepšinio sostinės tvirtovėje, Amfiteatro salėje vyks Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių visuotinis rinkiminis susirinkimas.

lazdy_pr_230200e01_xxx

SAVIVALDYBĖ TURI TEISĘ: Teismas patvirtino užstatymo intensyvumo reguliavimo teisėtumą

2023 vasario 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus apygardos administracinis teismas neseniai patvirtino, kad Vilniaus miesto savivaldybė buvo teisi, nepritardama įmonės UAB „Rinvest“ planams Lazdynėliuose pasiekti Bendrajame plane nustatytą maksimalų užstatymo intensyvumą

Alytus

KLASTOJO DOKUMENTUS IR DISKREDITAVO: Teismas nuteisė Alytaus vyr. architektą

2023 vasario 7Be komentarųPILOTAS.LT

Alytaus rūmų teismas dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo beveik 10.000 eurų bauda nuteisė Alytaus miesto savivaldybės vyriausiąjį architektą Mindaugą Matažinską. Bylos duomenimis, M.Matažinskas, būdamas

Statybos

NAUJAS TEISMŲ PASTATAS KLAIPĖDOJE: Turto banko siūlymui pritarė Vyriausybė

2023 vasario 2Be komentarųPILOTAS.LT

Vyriausybė pritarė Turto banko siūlymui statyti naują Klaipėdos mieste veikiančių teismų pastatą Kauno gatvėje. Planuojama, kad naujasis teismų pastatas uostamiestyje iškils po 4 metų. Dalis

Maskvos namai

GRIAUS MASKVOS NAMUS: Pagaliau gautas Vilniaus miesto apylinkės teismo leidimas

2022 gruodžio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus miesto apylinkės teismas pagaliau leido Statybos inspekcijai nugriauti Maskvos namus. Planuojama, kad šio sostinės pastato adresu A.Juozapavičiaus g. 30 griovimo darbai bus atlikti iki

„Radio Hotel and Tower“ (arch. MVRDV, 2022 m.). Foto: Ossip van Duivenbode.

OLANDIŠKA DVASIA NIUJORKE: MVRDV Manhatanui įskiepijo vertikalaus kaimo idėją

2022 lapkričio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Žinoma Roterdamo architektūros kompanija MVRDV neseniai baigė įgyvendinti savo 1-ąjį projektą Amerikoje. Aukštutiniame Manhatane ką tik atidarytą viešbučio, biurų ir paslaugų kompleksą „Radio Hotel and

Visuomeninio draudimo rūmai

LIEPOS 1-OSIOS DOVANA: Vilniuje baigiamas šalinti istorinę architektūrą darkęs įstiklinimas

2022 liepos 13 KomentaraiPILOTAS.LT

Tarpukaryje Vilniaus Gedimino prospekte pastatytų neofunkcionalistinių Visuomeninio draudimo rūmų pirmasis aukštas pagaliau grįžta į savo pirminį architektūrinį pavidalą. Pastato architektūrą kelerius metus darkęs įstiklinimas bendromis

Alvaro Siza

NEPRARADO FORMOS: 88 metų A.Siza Manhatene suprojektavo akmeninį dangoraižį

2022 gegužės 26Be komentarųPILOTAS.LT

Net ir būdamas itin solidaus amžiaus, portugalų modernizmo architektūros legenda Alvaro Siza nepraranda profesinės formos bei architektūrinės formos pojūčio – Niujorko Manhatene jis ką tik

UKRAINOS KARAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ DOVANA: Moderniausias ginklas Ukrainos dangaus gynėjams

2022 kovo 104 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektai, Architektų sąjunga ir Architektų rūmai, greta kitų solidarumo su Ukrainos kolegomis iniciatyvų, imasi konkretaus žingsnio – Ukrainos dangaus gynybos. Architektai pradeda rinkti tikslines

Mega parkingui ketinama atplėšti iš Kauno Ąžuolyno 3,35 hektaro. Pav: V.Pilkauskas

PARKINGAS KAUNO ĄŽUOLYNE: Miesto valdžios įkarštį vėsina teismas

2022 vasario 2Be komentarųPILOTAS.LT

Maždaug prieš metus Kauno taryba miestiečius paliko be žado, pritarusi siūlymui perimti į Ąžuolyną įsiterpusį 3,3 ha sklypą bei įrengti jame utilitarią automobilių stovėjimo aikštelę.

Teismas

ARCHITEKTAS STOS PRIEŠ TESMĄ: Klastojo dokumentus „Infostatyboje“

2022 sausio 24Be komentarųPILOTAS.LT

Kaip praneša Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, bene pirmą kartą Lietuvoje už dokumentų klastojimą architektui teks stoti prieš teismą. Nustačius galimai suklastotų draudimo polisų

pakal_po_210900_e01_xxx

DĖL ARCHITEKTŪROS KONKURSŲ: Diskusiją pradeda Mindaugas Pakalnis

2022 sausio 182 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos architektų rūmai (LAR) inicijuoja diskusiją dėl architektūros konkursų. Pirmas diskusijos renginys – Vilniaus miesto vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio šios problematikos

Jonas Mekas

UNIKALI NDG PARODA: Jonas Mekas ir Niujorko avangardas

2021 lapkričio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionalinėje dailės galerijoje atidaroma tarptautinė paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“, pristatanti Jono Meko filmus, jo intelektinį ir organizacinį darbą, puoselėjant nepriklausomą kiną, bei jo

Žilvinas Kempinas

NIUJORKO GALERIJA „BITFORMS“: Pirmą kartą Žilvino Kempino paroda

2021 rugsėjo 14Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorko galerija „bitforms“ pirmą kartą pristato lietuvių menininko Žilvino Kempino kūrybą. Tai jau 7-oji personalinė kūrėjo paroda Niujorke. EKSPONUOJAMI 6 Ž.KEMPINO KŪRINIAI Ši šiuolaikinio meno