Gedimino pr. 27

ARCHITEKTŪRINIO TEISINGUMO VARDAN: Architektų rūmai eina į Aukščiausiąjį teismą

2020-03-04
PILOTAS.LT

Gali būti, jog Gedimino pr. 27 taps adresu, kur architektūrinis teisingumas arba įvyks, arba bus pamintas ir paniekintas.
Kaip žinia, neseniai Vilniaus apygardos teismas nepritarė žemesnės instancijos teismui ir nutarė atmesti Lietuvos architektų rūmų (LAR) pretenzijas dėl architektūriškai vertingo pastato Gedimino pr. 27 (Vilnius) cokolio barbariško įstiklinimo. Bene vienintelis šio sprendimo pretekstas – per vėlai įsigaliojęs Architektūros įstatymas…
Tačiau principingą poziciją užėmusi LAR taryba nusprendė nenuleisti rankų ir teisybės ieškoti Aukščiausiame teisme, kurio sprendimai bus svarbūs ne tik konkrečiam Gedimino pr.27 atvejui, bet ir tolesnei architektūrinei teisės praktikai Lietuvoje.

VILNIAUS APYLINKĖS TEISMAS ĮVERTINO ESMĘ
Konfliktinė situacija Vilniuje susiklostė, kai bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“, gavusi leidimus, įstiklino atvirąją kultūros paveldo pastato Gedimino pr. 27 pirmo aukšto dalį, kad šioje dalyje įrengtų sezoninę kavinę. Situaciją jau post factum aspsvarsčiusios Lietuvos architektų rūmų (LAR) taryba ir Vilniaus regioninė architektūros taryba (RAT) tuomet nurodė, jog buvusio Visuomeninio draudimo įstaigos pastato savybė – funkcionalizmo stiliaus fasadų architektūrinio sprendimo visuma – pažeista iš esmės. Ieškinyje teismui LAR taip pat akcentavo, jog 2014 metais ir 2017 metais paprastojo remonto projektus rengė netinkamos kvalifikacijos asmenys be privalomos – architektūrinės – dalies, nė nedalyvaujant architektui. Pažymėta, jog galimai ir nulėmė jo vertingųjų savybių pažeidimą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas žvelgė į esmę ir dar pernai balandį išaiškino, jog išduodama statybą leidžiančius dokumentus, Vilniaus miesto savivaldybė turėjo vadovautis ne statybos techniniais reglamentais, tačiau ir Statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, kurioms parengtieji remonto projektai prieštarauja. Jis tuomet nusprendė patenkinti LAR ieškinį, o statybos darbus Gedimino prospekto ir A.Jakšto gatvių sankirtos pastate pripažino neteisėtais. Pastato dalį įstiklinusi bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ teismo visus darbus pastate Gedimino pr. 27 buvo įpareigota pašalinti per 3 mėnesius.

PAŽEIDĖJUS UŽSISTOJUSI SAVIVALDYBĖ SIŪLĖ „TAIKYTIS“
Teismas tuomet atkreipė dėmesį, jog vienas iš architektūros kokybės kriterijų yra nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas, o paties Architektūros įstatymo tikslas – reglamentuoti architektūros srities visuomeninius santykius, siekiant išsaugoti sukurtą ir kurti tinkamos kokybės, su krašto savitumu ir kultūra darnią, viešuosius interesus atspindinčią, išliekamąją vertę turinčią aplinką.
Atrodytų tokios pozicijos turėtų laikytis ir Vilniaus miesto savivaldybė, tačiau jos požiūris čia aiškiai palankus verslui. Vilniečių interesams atstovaujanti miesto valdžia ne tik nesiteikia išsaugoti viešuosius interesus atspindinčios aplinkos, bet aiškiai stoja į jos pažeidėjų pusę. Pernai metų rugsėjo 17 dieną Lietuvos architektų rūmams ji net išsiuntė administracijos direktoriaus Povilo Poderskio pasirašytą „Taikos sutarties projektą“, kuriame Architektų rūmams siūlė įsipareigoti neginčyti „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos administracinių aktų (įskaitant teritorijų planavimo dokumentus ir statybą leidžiančius dokumentus), priimtus iki šios Taikos sutarties sudarymo tiesiogiai ar netiesiogiai remiantis Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktu ir atitinkamomis Bendrojo plano aiškinamojo rašto nuostatomis“. Projekte toliau paaiškinama, jog įsipareigojimas neginčyti administracinių aktų reiškia įsipareigojimą nereikšti reikalavimų dėl administracinių aktų panaikinimo ar jų įgaliojimo sustabdymo. Pasirašę pastarąją sutartį, LAR taip pat turėtų atsisakyti ir nuo prašymo, kurio pagrindu buvo pradėta Gedimino pr. 27 administracinė byla…

AR FORMALUMAI GALI PASTOTI KELIĄ TEISINGUMUI?
Lietuvos architektų rūmai su tokiu Vilniaus miesto savivaldybės siūlymu, aišku, negalėjo sutikti. Tačiau bylai persikėlus į Vilniaus apygardos teismą, situacija ėmė krypti „stiklintojų“ bei juos dangstančios sostinės valdininkų naudai.
Apygardos teismas konstatavo esą, Gedimino pr. 27 dalinio įstiklinimo atveju, LAR netgi neturėjo teisės ginčyti savivaldybės sprendimo teisėtumo. Jis net nusprendė patenkini turto savininkės ir sostinės savivaldybės skundus bei panaikinti ankstesnį, 2019 metų balandį Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtą sprendimą.
Portalą PILOTAS.LT konsultavusių teisininkų vertinimu, esminis bylos klausimas – kas laikytina viešuoju interesu architektūros srityje ir kokiais atvejais Lietuvos architektų rūmai turi teisę ginti galimai pažeistą viešąjį interesą teisme.
Anot teisininkų, Architektūros įstatymo 19 straipsnis suteikia teisę Lietuvos architektų rūmams tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad buvo pažeistas viešasis interesas architektūros srityje, dėl jo gynimo kreiptis į teismą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog įstatymo leidėjas pateikė nebaigtinį sąrašą atvejų, kurie galėtų būti laikomi viešojo intereso pažeidimais architektūros srityje pažeidimas. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienoje administracinėje byloje jau buvo konstatavęs, jog Lietuvos architektų rūmai turi įgaliojimus veikti ne tik architektūros, bet ir teritorijų planavimo bei urbanistikos srityse.
Nepaisant to, Vilniaus apygardos teismas susiaurino Lietuvos architektų rūmų kompetenciją, nurodydamas, jog Lietuvos architektų rūmai neturi teisės ginti viešojo intereso kultūros paveldo ir statybos srityse. Teisinių argumentų, kas laikytina viešuoju interesu architektūros srityje, teismas iš esmės nepateikė.
Anot teisininkų – būtent minėta teismo išvada labiausiai ir diskutuotina, kadangi ji neatitinka nei Architektūros įstatymo paskirties, nei įstatymų leidėjo valios, nei jau susiformavusios teismų praktikos.
Vilniaus apygardos teismas taip pat nurodė, jog teisės aktų pakeitimai, leidžiantys Architektų rūmams be tarpininkų kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, įsigaliojo 2017-ųjų lapkritį, tai yra vėliau, nei buvo priimami sprendimai dėl pastato įstiklinimo. Šis, atrodytų, formalus ir pažeidimo esmės nekeičiantis faktas čia tapo vienu iš argumentų neginti viešojo intereso bei nesaugoti saugotino sostinės funkcionalistinio pastato architektūrinio vientisumo.
Vilniaus atveju, atstatyti 1938 metais Gedimino prospekto pastato (autoriai Jerzy Sołtan ir Stanisław Murczyński), kuriame sovietmečiu buvo įsikūrusi Sveikatos apsaugos ministerija, architektūrinį vientisumą būtų pakakę Vilniaus savivaldybės principingumo – nuardyti kelias vitrinas ir užkardyti stiklinių „išdykavimų“ praktiką cokoliniuose aukštuose.
Vilnietiško atvejo neįgalumas ypač išryškėja, palyginus jį su Niujorko praktika – susiklosčiusia sprendžiant urbanistinių pražangų problemą. Ginant viešąjį interesą, teismų bei savivaldybės solidarumas čia atrodo žymiai principingesnis ir orientuotas į tolimą perspektyvą.

DĖL VIEŠOJO INTERESO NIUJORKAS NUGRIAUS 20 NETEISĖTŲ AUKŠTŲ
Čia 52 aukštų dangoraižį „200 Amsterdam avenue“ statyti užsimojusių ir projektą (arch. „Elkus Manfredi Architects“) suderinusių bei statybas jau bebaigiančių nekilnojamojo turto kompanijų „SJP Properties“ ir „Mitsui Fudosan America“ teismas nepasigailėjo. Jis ką tik griežtai nurodė nugriauti 20 „ar daugiau“ viršutinių bei pačių brangiausių dangoraižio aukštų su vaizdais į garsųjį Centrinį parką. Niujorko teismas čia aiškiai pasisakė ne už viešojo intereso pažeidėjus bei jį ginančias organizacijas – Savivaldybės meno draugiją (MAS) bei Aplinkai draugiškos plėtros komitetą (CFESD). Beje, Niujorke panašių aukštų nugriovimo atvejų yra buvę ir anksčiau.
Deja, tenka konstatuoti, jog Vilnius dar smarkiai atsilieka nuo Niujorko. Ne tiek dangoraižių siluetu, kiek viešojo intereso ignoravimu ir, švelniai tariant, konformistine miesto architektūrine politika.
Parengta pagal PILOTAS.LT ir MAS informaciją.
Titulinė nuotrauka: ©PILOTAS.LT.

Visuomeninio draudimo rūmai, fotografas Jan Bułhak, 1938-1939 m., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.Visuomeninio draudimo rūmai (autoriai: Jerzy Sołtan ir Stanisław Murczyński), fotografas Jan Bułhak, 1938-1939 m. Foto: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.Niujorko teismas nurodė nugriauti 20 iš 52 dangoraižio 200 Amsterdamo aveniu dangoraižio aukštų. Vaizdas iš Cenrinio parko. Pav.: „Binyan studijos“ (per MAS)Niujorko teismas nurodė nugriauti 20 iš 52 dangoraižio „200 Amsterdam avenue“ dangoraižio aukštų. Vaizdas iš Centrinio parko. Pav.: „Binyan studios“ (per MAS)

 

Komentarai

 1. Šiame tinklalapyje jau pora savaičių nėra naujų straipsnių-gal redaktorius išėjo atostogų?

 2. Jeigu teismas nusprende, kad Rumai negalejo ginti vieso intereso,tai reiktu susitaikyti su tuo sprendimu ir toliau kurti, beje kiekvienam savo srityje.

  • Problema ta, kad Apylinkės teismui net nekilo abejonės dėl viešojo intereso gynimo ir jis nurodė vitrinas nugriauti.
   Apygardos teismas užsikabino už formalumų ir ankstesnio teismo nutartį sustabdė.
   Todėl logiška, kad Aukščiausias teismas turėtų padėti tašką byloje.

 3. Teismas negina viešojo intereso, savivaldybė gina barbarizmą. Ko šauktis, kur kreiptis?

  • kreiptis gaim tik i save. i savo vienybe ir atkakluma.

  • kreiptis galim tik i save. i savo vienybe ir atkakluma.

 4. Kodėl kai Kauno LAS vadovė – A.Kiaunienė pažeidė etiką ( projektavo paveldo objekte be tinkamo atestato ir melavo, kad jį turi ) skiriama bauda – įspėjimas. Dageliui arba Songailai atimamas atestatas su pastaba, kad tai mežiausia galima nuobauda.

  Ar LAR nereiktų pradėti nuo savęs prieš mokant kitus gyventi ?

  • Rokai, kaip tu nepavargsti skleisti tą patį melą ir netiesą.
   A.Kiaunienė projektavo ne paveldo objektą, o objektą paveldo teritorijoje. Ir dėl netvarkos Aplinkos ministerijos sistemoje, jos atestate įrašas buvo nepilnas. Šiai problemai išaiškėjus, ji išsilaikė egzaminą ir tas įrašas atsirado. Kame problema, smulkus melagi ir intrigante?

 5. akivaizdus nonsensas. jeigu LAR atsitrauks nuo G27 problemos, tai liks pastumdeliu vietoje amzinai

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Žilvinas Kempinas

NIUJORKO GALERIJA „BITFORMS“: Pirmą kartą Žilvino Kempino paroda

2021 rugsėjo 14Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorko galerija „bitforms“ pirmą kartą pristato lietuvių menininko Žilvino Kempino kūrybą. Tai jau 7-oji personalinė kūrėjo paroda Niujorke. EKSPONUOJAMI 6 Ž.KEMPINO KŪRINIAI Ši šiuolaikinio meno

LAR susirinkimas

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Neįvykus susirinkimui, pakartotinas – tą pačią dieną

2021 birželio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) praneša, kad birželio mėnesį 17 dieną (ketvirtadienį) 10 val. numatytajam narių nuotoliniam susirinkimui neįvykus, pakartotinis bus surengtas dar tą pačią dieną.

Mažoji sala Niujorke („Heatherwick Studio“, MNLA ). Foto: Timothy Schenck

ŽALIOJI NIUJORKO OAZĖ: Hadsono upėje išdygo dirbtinė sala

2021 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Po 8 metų projektavimo bei statybų Niujorke, Hadsono upėje galiausiai sužaliavo Mažoji sala (angl. Little Island). Pagal firmų „Heatherwick Studio“ ir MNLA projektą molo vietoje

„+ POOL

NIUJORKO PLIUSAS: Pritarta plūduriuojančio baseino idėjai

2021 gegužės 19Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorko miesto valdžia ką tik pritarė „+“ formos plūduriuojančio plaukiojimo baseino projektui. Šio rekreaciją ir ekologiją apjungiančio projekto autoriai – „PlayLab“ iš Los Andželo. Ne

prof. Algimantas Mačiulis

ARCHITEKTŲ ŽIEDAS: LAR svarsto siūlymą apdovanoti prof. A.Mačiulį

2021 gegužės 72 KomentaraiPILOTAS.LT

Kiekvienais metais per Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių visuotinį metinį susirinkimą įteikiamas Architektų žiedas – už architektūrą, nuopelnus, meilę ir pasišventimą jai. Šiais metais Architektų

Aleksandra Kasuba

FORMUOJANT ATEITĮ: Lietuvių kilmės aplinkos menininkės paroda Vilniuje

2021 kovo 22Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje pirmą kartą pristatomas Lietuvos-JAV aplinkos menininkės vizionierės Aleksandros Fledžinskaitės-Kašubienės-Kasubos (1923-2019) palikimas, apimantis net septynis kūrybos dešimtmečius. SUSIEJO LIETUVOS TRADICIJAS SU NIUJORKO

Nidos seklyčia

GRIAUNAMI „SEKLYČIOS“ NELEGALAI: Nidos verslininkas ruošia ieškinius valstybei

2021 vasario 83 KomentaraiPILOTAS.LT

Kuršių nerijoje pradedami griauti „Nidos Seklyčios“ komplekso pastatai. Apie tai įstaigos paskyroje „Facebook“ pranešė pats ją valdantis verslininkas Romas Kvaselis. Teismų sprendimus šiandien pradėjęs vykdyti

Kaltinėnai

PRECEDENTAS VILNIUJE: Savivaldybė apgynė Kalnėnus nuo 5-aukščio

2020 gruodžio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus miesto savivaldybe Kalnėnų gyventojus apsaugojo nuo 5-aaukščio daugiabučio statybos Gurių gatvėje ir taip apgynė viešąjį interesą. Jautrioje gamtinėje situacijoje prie Pavilnių regioninio parko dominuoja

„Kopos namas“ (arch. „Studio Vural“)

KOPOS NAMAS: Ateities pajūrio architektūra ar antiekologija?

2020 lapkričio 241 KomentarasPILOTAS.LT

Naktinė kalmarų žvejyba Bruklino architektą Selimą Vualį (Selim Vural) įkvėpė Atlanto pakrantėje sukurti originalų energetiškai autonomišką namą. Nors pats jo autorius įsitikinęs, jog „Kopos namo“

vila_kn_201019_e01_bra

LAR TARYBA: Vilos Perkūno al. 11 rango objektų apsauga turi tapti viešuoju interesu

2020 lapkričio 111 KomentarasPILOTAS.LT

Art deco stiliaus vilos Perkūno al. 11 Kauno Žaliakalnyje griovimo istorija įgauna vis platesnį atgarsį tiek visuomenėje, tiek ir atskirose kultūros paveldui neabejingose bendruomenėse. Lietuvos

LAR susirinkimas

LAR SUSIRINKIMAS ĮVYKO: Paskelbti balsavimo rezultatai

2020 spalio 92 KomentaraiPILOTAS.LT

2020 m. spalio 7 dieną „Litexpo“ parodų centre, Vilniuje įvyko svarbiausias metuose architektų savivaldos renginys – Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimas. Lietuvos architektų rūmų narių

Lietuvos bendrasis planas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Rengiamas LT Bendrasis planas turi esminių trūkumų

2020 spalio 51 KomentarasPILOTAS.LT

Baigiamas rengti Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas – urbanistinė konstitucija, pagal kurią valstybė gyvens 25 metus (maždaug). Deja, esminis nacionalinio mastelio projektas į galutinę stotelę

Architektų suvažiavimas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Visuotinis susirinkimas – „Litexpo“, spalio 7

2020 rugsėjo 17Be komentarųPILOTAS.LT

Visi žino – pavasarį Visuotinis Architektų rūmų susirinkimas neįvyko dėl Korona pandemijos, todėl dabar, kai viruso pavojus ir baimė atslūgo,- rinksimės į esminę profesijos sueigą

karantinas

KARANTINO METAS: Lietuvos architektų rūmų rekomendacijos sunkmečiui

2020 kovo 261 KomentarasPILOTAS.LT

Pasaulyje vis labiau įsigalint Koronaviruso pandemijai, dauguma valstybių mokosi išgyventi karantino sąlygomis. Mokosi ir Lietuva. Nukėlę visuotinį narių susirinkimą, svarbias šiam ypatingam laikotarpiui rekomendacijas savo nariams neseniai

LAR susirinkimas

ARCHITEKTŲ PAVASARIS: Šaukiami du svarbūs ataskaitiniai-rinkiminiai renginiai

2020 kovo 53 KomentaraiPILOTAS.LT

Kovo pabaigoje planuojami du svarbūs Lietuvos architektams renginiai – Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos (LAS) XXII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Tačiau planuojama

Gedimino pr. 27

ARCHITEKTŪRINIO TEISINGUMO VARDAN: Architektų rūmai eina į Aukščiausiąjį teismą

2020 kovo 49 KomentaraiPILOTAS.LT

Gali būti, jog Gedimino pr. 27 taps adresu, kur architektūrinis teisingumas arba įvyks, arba bus pamintas ir paniekintas. Kaip žinia, neseniai Vilniaus apygardos teismas nepritarė

Algimantas Kunčius

VILNIAUS FOTOREFLEKSIJOS: Dviejų sostinės gatvių kaita vaizdų tyrinėtojo akimis

2020 kovo 4Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungoje rengiamas Algimanto Kunčiaus knygos „Fotorefleksijos“ pristatymas. Tai vaizdaknygė, kuri Vilniaus  senbuvio, fotografo ir nenuilstančio vaizdų tyrinėtojo akimis  atskleidžia dviejų sostinės gatvių kaitą. Kovo 19

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (4): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 311 KomentarasLinas Tuleikis

Šis tekstas yra Ketvirtasis poleminėje grandinėje apie aktualią Lietuvos Architektų rūmų problematiką. LAR rūmų nario Lino Tuleikio Pirmasis straipsnis,  Antrasis straipsnis ir Trečiasis straipsnis padės skaitytojui lengviau suprasti

Lukas Rekevičius

ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARYSTĖ: Kodėl Seimo nariai sumanė išardyti Rūmus?

2020 sausio 3015 KomentarųLukas Rekevičius

Keli Seimo nariai  (Juozas Imbrasas, Petras Nevulis, Artūras Skardžius, Valerijus Simulik, Kęstutis Bacvinka, Audrys Šimas, Jonas Jarutis, Aurelijus Veryga, Andrius Mazuronis) oficialiai užregistravo pasiūlymą, siekdami

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (3): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 202 KomentaraiLinas Tuleikis

Architekto profesija tikrai turi daug galios kuriančius ją žmones padaryti laimingais, jei tik jie tuo užsiima su aistra ir atsakingai. Bent jau tiek atsakingai, kad

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (2): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 164 KomentaraiLinas Tuleikis

Šis tekstas nėra oficiali Lietuvos architektų rūmų nuomonė, o tik vieno LAR nario asmeniniai samprotavimai apie organizaciją.. Ar pastebėjote, koks gyvenimas pasidarė slidus ir išvirkščias?

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ RŪMAI GRĮŽTA: LAR biuras vėl įsikurs Architektų pilaitėje

2020 sausio 153 KomentaraiPILOTAS.LT

Po nedidelės poros metų pertraukos Lietuvos architektų rūmai grįžta į Architektų pilaitę Kalvarijų g.1. LAR biuras įsikurs pirmąjame Raduškevičių rūmų aukšte prie paradinio įėjimo. LAR

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (1): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 142 KomentaraiLinas Tuleikis

Šis tekstas nėra oficiali LAR nuomonė, o tik vieno Rūmų nario asmeniniai samprotavimai apie organizaciją. Tikslas kalbėti apie mūsų organizacines profesines sėkmes ir sopulius atviriau,

Sapiegų parkas Vilniuje

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Susitarta dėl Sapiegų parko kraštovaizdžio architektūros konkurso

2019 lapkričio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Konferencijos „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“ metu vykusiame tarpinstituciniame seminare „Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip galimybė“ pavyko pasiekti susitarimą dėl Sapiegų parko rekonstravimo.

Eventus pro

ARCHITEKTŲ RŪMAI: „Spartos“ konversijos konkursas pritaikytas „Cloud‘ams“?

2019 lapkričio 73 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) neseniai gavo „Spartos“ fabriko Vilniuje konversijos konkurso užsakovų raštą, kuriame informuojama apie surengtą antrąjį konkurso turą ir išrinktą naują nugalėtoją. LAR