architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS PRIIMTAS: Architektūra tampa nacionaliniu prioritetu

2017-06-09
Audrys Karalius

Tapome ilgai laukto stebuklo liudininkais – Seimas didele balsų dauguma priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą, tuo pačiu oficialiai pripažindamas architektūrą nacionaliniu prioritetu.

2017-ųjų birželio 8-toji – jau istorija. Diena, kai kompetencija šventė pergalę prieš viduramžiškas fobijas, feodalinį diktatą  ir populistinius “susirūpinimus”. Diena, kai valstybė po dešimtmetį trukusių klampių debatų, apsisprendė legalizuoti architektūrą pačiu aukščiausiu lygiu.
Architektūros įstatymas  – nėra dovana architektams. Tai – nacionalinis susitarimas dėl kompetencijų, santykių, procesų ir atsakomybių kuriant valstybėje architektūrą ir vystant erdvėdarą.

DARNESNĖ MIESTŲ PLĖTRA IR DIDESNIS SKAIDRUMAS

Anot Architektūros įstatymą Seimui pateikusio Aplinkos ministro Kęstučio Navicko, įstatyme „apibrėžta architekto sąvoka, veiklos principai, architektų teisės ir pareigos bei kvalifikacijos reikalavimai ir kt. Įstatymas įtvirtina esmines architektūros kokybę reglamentuojančias nuostatas ir kriterijus, nustato architektų veiklos principus ir sritis, jų teises, pareigas ir atsakomybę, rengimo ir kvalifikacijos reikalavimus, profesinės savivaldos ypatumus. Teisės aktas taip pat numato architektūros plėtros kryptis, apibrėžia savivaldybės vyriausiojo architekto statusą bei funkcijas, valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų kompetenciją architektūros srityje”.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos, Architektūros įstatymas „ženkliai prisidės prie darnios miestų plėtros ir skaidrumo architektūros projektų srityje. Priešingai nei pastaruoju metu pasirodžiusios abejonės, neva šis teisės aktas galimai apsunkintų visuomenės dalyvavimą statinių projektavimo procese, miesto plėtros ir investicijų vystymo galimybes, Architektūros įstatymo nuostatos teisinėmis priemonėmis sudaro prielaidas ne tik darniai miestų plėtrai, skaidriam statinių projektavimo procesui, įtraukiant visuomenę ir užtikrinant jo viešumą, bet ir viešojo intereso architektūros srityje gynimui“.

S.GENTVILAS: LIETUVOS MIESTAMS ATĖJO VIRSMO METAI

Seimo narys, liberalas, Aplinkos apsaugos komiteto narys, pristatęs Seimo posėdyje Architektūors įstatymą tvirtinimui, Simonas Gentvilas mano, kad 2017 yra Lietuvos miestams esmingi virsmo metai.
S.Gentvilas: “Sausį UNESCO pripažino Kauno tarpukario modernizmo architektūrą pasaulinio paveldo objektu, įtraukdama ją į preliminarų sąrašą. Taip Lietuvos tarpukario architektų darbai įvertinti pasauliniu mastu”.
“Priimtas Architektūros įstatymas užbaigiantis architektų savivaldos įsikūrimą ir sukuriantis trampliną miestų gyvenimo kokybei. Įstatymas rengtas 9 metus ir vien šį pavasarį atidėtas net 6 kartus. Šiandieną miestų gyvenimo kokybė perduota iš teisininkų rankų architektams ir urbanistams. Priimkite šią privilegija su didele atsakomybe. Laukiam naujos kartos miestų architektūros, kuri taptų pasauliniu paveldu ateity”,- sakė S.Gentvilas.

R.MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ: EUROPINĖ PRAKTIKA TAMPA REALYBE

Viena Architektūros įstatymo entuziasčių, Seimo narė, konservatorė, Aplinkos apsaugos komiteto narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog įstatymo kelyje buvo apstu “neatsakingo ir melagingo tuščiažodžiavimo bei absoliutinimo”.
“Antai N.Puteikis šaukė, kad dabar mūsų gyvenimuose viską sugadins architektai, kurie, anot jo, visi nesilaiko taisyklių, ima kyšius ir projektuoja baisius pastatus. Tada R.Žemaitaitis baugina, sakydamas, žmonės, kai dabar nieko negalėsite pasistatyti, tai bus kalti architektai ir šitas įstatymas. Kauno vicemeras apskritai nusišnekėjo teigdamas, jog kiekvienas gyventojas privalės užsisakyti projektą savo namui tik per Architektų rūmus…”- sakė R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “vieni nėra skaitę įstatymo, kiti demonizuoja, treti gal ir interesų turi?”
R.Morkūnaitė-Mikulėnienė: “Tai apie ką vis tik Architektūros įstatymas? Apie savikontrolę, patarimo funkciją ir tai, kokias teises ir pareigas turi architektas. Tai normali europinė praktika, kai yra steigiamos Regioninės architektų tarybos, kurios teiks savo požiūrį į planuojamus architektūrinius sprendimus. Jos bus rekomendacinio pobūdžio. Tačiau akivaizdu, kad kažkam buvo patogiau, kai visas procesas prasidėdavo ir baigdavosi institucijų koridoriuose ir kabinetuose”…
“Kitas svarbus aspektas – architektų savikontrolės mechanizmas ir galimybė, kad Architektų rūmai valdytų architekto atestato suteikimo ir atėmimo procedūrą. Aišku, visada lengviau šaukti, kad savi dangsto savus. Tačiau aš pasitikiu Architektūros rūmų nariais, tikiu jų požiūriu į miestų estetinį vaizdą, urbanistinį planavimą ir atsakomybę prieš visuomenę. Be to, tikiu, kad įstatymus ir bendruosius skaidrumo principus pažeidžiantys architektai sulauks atitinkamo LAR įvertinimo”,- sakė portalui PILOTAS.LT R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “miestų planavimas yra svarbus ir jautrus dalykas. Mes visi matome daugybę pažeidimų ir kontrolės stygių. Manau, kad Architektūros įstatymas praplės interesų grupių ratą ir leis architektų gildijai svariai dalyvauti darbe ir diskusijose dėl mūsų urbanistinės aplinkos”.

D.BAKŠIENĖ: ARCHITEKTŲ RŪMAI SUVOKIA SUTEIKTĄ ATSAKOMYBĘ

Lietuvos Architektų rūmų pirmininkė, architektė ir teisininkė Daiva Bakšienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog euforija priėmus Architektūros įstatymą – didelė, bet atsakomybė, suteikta Architektų rūmams ir eiliniams architektams – dar didesnė.
D.Bakšienė: „Daugiau nei ketvirtį amžiaus Lietuva užtruko, kol įstatyminiame lygmenyje įvardijo tai, kas pripažįstama kiekvienoje civilizuotoje šalyje – kuriama aplinka yra esminis visuomenės bruožas ir jos gyvenimo kokybės pagrindas”.
„Architektūra toli gražu nėra vien estetika, ir ne vien kuriama erdvė su visais savo kultūriniais, socialiniais, ekologiniais ir ekonominiais uždaviniais. Architektūra yra ir susitarimas, aibės skirtingų interesų suderinimas. Labai noriu tikėti, kad darnių susitarimų daugės. Ypač, jei nenustosime girdėti”,- sakė LAR pirmininkė.
„Tokią dieną nebesinori kartoti to, kas daugybę kartų sakyta įvairiuose posėdžiuose, svarstymuose, raštuose ir kituose ilgo kelio liudininkuose: apie kuriamos aplinkos kokybę, apie visuomenės interesus, apie architekto veiklos reikšmę ir jo atsakomybę. Žinoma, tai svarbiausia, bet dabar iškyla bendresni vaizdiniai. Šiandien norisi kalbėti apie Architektūrą, kuri ilgokai neradusi kelio, galų gale įsispyrusi į du esminius įstatymus, stojasi į garbingą startinę poziciją.
Kaip įprasta, pasigirsta kandžių replikų – esą jos raumenys silpni, formos netobulos ar užmojai per dideli. Bet tai nesustabdo. Nes ją supantis tikėjimas yra stipresnis. Tas pats tikėjimas, kuris atvedė į šią dieną. Tas pats, kuris, tikiu, padės jai atlaikyti visas dar laukiančias įkalnes”,- sakė D.Bakšienė.

ŠEŠIS KARTUS ATIDĖTAS ĮSTATYMAS ATLAIKĖ DAUG IŠPUOLIŲ

Kaip žinia, Architektūros įstatymą parengė šios ir praeitos kadencijos Aplinkos ministerija, t.y. valia išeina iš pačios valstybės. Lietuvos Architektų rūmai nuosekliai dalyvavo įstatymo rengime ilgus metus. Anot LAR pirmininkės, „dirbome prie Įstatymo ne atstovaudami savo, kaip projektavimo dalyvių interesus, o palaikydami bendrą architektūrinės kokybės siekį ir prisiimdami tą atsakomybę, kokią mums Architektūros įstatymas paveda“.
Įstatymo svarstymas buvo komplikuotas – vien šį pavasarį Architektūros įstatymo priėmimas buvo atidėtas net 6 kartus.
Paskutinį išpuolį  įstatymo priėmimo išvakarėse suorganizavo Kauno meras, sukurstęs Savivaldybių asociaciją. Tačiau Seimo aplinkos apsaugos komitetas atsilaikė prieš akivaizdų spaudimą ir atmetė kaunietiškas pretenzijas iš esmės nesvarstęs.
Architektūros įstatymas vakar Seime buvo oficialiai priimtas 75 Seimo nariams balsavus „už”, 4 – „prieš” ir 29 „susilaikius”.
Naujos redakcijos Architektūros įstatymo projektas parengtas atsižvelgus į Europos Sąjungos politikos prioritetus ir tikslus bei rekomendacijas valstybėms narėms skatinti Europos mastu deklaruotų architektūros srities principų ir uždavinių efektyvesnį įgyvendinimą, siekiant architektūros kokybės, nenukrypstant nuo esminių koncepcijoje įtvirtintų įstatymo paskirties ir tikslų.
Artimiausiu metu Architektūros įstatymas bus teikiamas Prezidentei pasirašyti.
Šaltinis: LR Seimas, Aplinkos ministerija.
Foto: ©pilotas.lt

Komentarai

 1. Pasitikslinu-Architektūros įstatymas, kaip suprantu, tokių projekto konkursų (viešųjų pirkimų) nereguliuoja?
  „“PANEVĖŽIO MIESTO “LAISVĖS AIKŠTĖS, LAISVĖS AIKŠTĖS PRIEIGŲ, AUTOBUSŲ STOTIES PRIEIGŲ KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“

  ATVIRO PROJEKTOKONKURSO SĄLYGOS
  ………………………………………
  III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  Tiekėjas turi pasiūlyti bent po 1 (vieną) :
  a) kvalifikuotą statinio projekto vadovą, turintį ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai);
  b) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos projekto dalies vadovą (ne žemesnės kaip II kategorijos, Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį paveldosaugos darbų projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai).

  c) statinio projekto dalies vadovą (statinių kategorija – ypatingi statiniai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį projektų rengimo srityje projekto dalims:
  – bendrosios;
  – sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
  – architektūros;
  – konstrukcijų;
  – vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  – elektrotechnikos;
  – elektroninių ryšių;
  – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
  – statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.“
  ………………………………..
  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=344264&LID=401583

 2. Nuo dabar klausimas per kiek laiko bus gautas statybos leidimas skambes utopiskai. Planuoti statybos biudzetus taps neimanoma. Lankstytis reiks ne tik pries valstybes tarnautojus bet ir nauja valdininku rusi ( beveik valstybes tarnautojai ( tarnautojai – privatininkai )).
  Toks jausmas kad LAR kartu su NZT nusprende galutinai sustabdyti pramones ir gamybos pletra Lietuvoje.

 3. 🙂 Komjaunimo tiesos tekstas 🙂
  Dabar LAR atnes saule savo delne 🙂
  Jokios pasvertos pozicijos, jokios zurnalistikos tekste.
  Manau kad: istatymas ives chaosa sistemoje, trukdzius statybai, ribos architektu sazininga konkurencija, menas pasiklys tarp architektu viesu ir privaciu interesu, atsivers durys korupcijai, biurokratizmui, kysininkavimui, karteliniams susitarimams.

 4. Valio!

 5. Sveikinu politikus,pirmininkus,direktorius ,redaktorius ir kitus viršininkus.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

A.Karaliaus dirbtuvės

DARBAS ARCHITEKTAMS KAUNE: Architekto A.Karaliaus dirbtuvės

2017 lapkričio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Patyrusi architektūrinė studija stiprina savo sudėtį ir ieško architekto, architekto-projekto vadovo bei architekto-asistento nuolatiniam darbui. Reikalavimai: bakalauro išsilavinimas (minimum), kompiuterinis raštingumas (AutoCad ypač), tikėjimas architektūra.

architektų rūmai

ABU VIENAME: Architektas – ir vykdytojas, ir atsakingas kūrėjas

2017 lapkričio 132 KomentaraiPILOTAS.LT

Pasaulinė architektūros diena šiais metais buvo sutikta konferencija opia tema: „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“. Lietuvos architektų rūmų konferencijoje buvo juntama, kad klausimas apie

Archtaryba

EKSPERTINIO VERTINIMO NAUJOVĖS: Architektūros įstatymo įgyvendinimo kursai

2017 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Šių metų birželio 8 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą. Viena iš naujovių, kurias įtvirtina šis architektūrinei veiklai svarbus įstatymas – regioninės

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Palaikome viešąjį interesą ginančius architektus

2017 liepos 20Be komentarųPILOTAS.LT

Dviejų Kauno architektų Lino Tuleikio ir Audrio Karaliaus puldinėjimas įvairiais žiniasklaidos kanalais netruko įgauti organizuotos „minkštosios galios“ medžioklės bruožų. Nors viešai atsakomybės už „atakas“ niekas

anoniminis

LIETUVA, TĖVYNE MUSIŲ [1]: Vieši atsakymai į anoniminį interesą

2017 liepos 414 KomentarųAudrys Karalius

Mano senelis Juozas Karalius, išgyvenęs du karus, Vokietijos krachą, Sibirą ir kolchozinę LTSR, šeštą vakaro kviesdavo kartu klausytis “Amerikos balso”. Romas Sakadolskis ir Ko šnypštė,

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS JAU VEIKIA: Galutinis įsigaliojimas lapkričio 1-ąją

2017 birželio 202 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš porą savaičių Seimo priimtas Architektūros įstatymas Prezidentūroje neužtruko – ką tik jis oficialiai paskelbtas ir pradėjo veikti. Tiesa, kol kas įsigaliojo tik valdžioms skirta

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS PRIIMTAS: Architektūra tampa nacionaliniu prioritetu

2017 birželio 95 KomentaraiAudrys Karalius

Tapome ilgai laukto stebuklo liudininkais – Seimas didele balsų dauguma priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą, tuo pačiu oficialiai pripažindamas architektūrą nacionaliniu prioritetu. 2017-ųjų birželio 8-toji

architektūros įstatymas

KAUNO MERO TORPEDA: Architektūros įstatymas atidėtas jau trečią kartą

2017 birželio 78 KomentaraiAudrys Karalius

Architektūros įstatymo priėmimas Seime vėl atidėtas ir grąžintas Aplinkos komitetui svarstyti – šįkart po Savivaldybių asociacijos kreipimosi, kurį iniciavo Kauno savivaldybės meras. Kaip žinia, Visvaldo

Rolandas Palekas

ROLANDAS PALEKAS: Ar Architektų sąjunga ir toliau kompromisuosis…?

2017 gegužės 919 KomentarųRolandas Palekas

Architektų sąjungos suvažiavimo išvakarėse neduoda ramybės mintis: ar Sąjunga vis dar svarbi? Architektų rūmams stiprėjant gali atrodyti, kad Architektų sąjunga tuoj tuoj nunyks… Toks požiūris

architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS ATEINA: Liepos 1-ąją svajonė gali išsipildyti

2017 balandžio 209 KomentaraiAudrys Karalius

Architektūros įstatymas, kurio laukta daugiau nei dešimtmetį, galų gale išriedėjo į finišo tiesiąją, o jo įsigaliojimas numatytas Liepos 1-ąją, Architektų dienos proga. Įstatymas oficialiai užregistruotas

susir_lar_170404_e01

SPRĘS ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITĮ: Šaukiamas pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2017 balandžio 132 KomentaraiPILOTAS.LT

Balandžio mėn. 21 dieną rengiamas pakartotinis Lietuvos architektų rūmų (LAR) ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime bus sprendžiami klausimai, kurie nulems ateinančių 3 metų Rūmų bei pačių architektų

suvaz_ar_170200_e01_xxx

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Visų atestuotų architektų suvažiavimas

2017 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) kyla istoriniam skrydžiui. Šio skrydžio startas numatytas balandžio 7 dieną, kai įvyks rinkiminis Lietuvos architektų rūmų susirinkimas. Dalyvauti patiems architektams bei

images_pulsas_foto_4862_tit1_karal

SEIMAS APSISPRENDĖ: Architektų rūmų įstatymas pagaliau įgavo realų turinį

Šiandieną Seimas žengė esminį žingsnį stiprinant Lietuvos architektų savivaldą – Architektų Rūmų įstatymas papildytas esminėmis nuostatomis dėl narystės ir dėl architekto veiklos svarbos visuomenei.

images_pulsas_foto_4547_lar_logo

ARCHITEKTŲ RŪMAI://APLINKOS MINISTERIJA PRITARIA ARCHITEKTŲ SAVIVALDOS STIPRINIMUI

Užvakar Architektų rūmų taryba susitiko su Aplinkos ministerijos atstovais – ministro patarėju Algirdu Žebrausku, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovu Marium Narmontu, Architektūros skyriaus

images_straipsniu_foto_4500_baksi_po_160500_e01_xxx

ARCHITEKTŲ RŪMAI://POKYČIAMS DIRIGUOS ARCHITEKTĖ-TEISININKĖ DAIVA BAKŠIENĖ

2016 gegužės 22 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniuje ką tik įvyko Lietuvos architektų rūmų IV ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Priešingai nei prieš tai vykusioje Lietuvos architektų sąjungos konferencijoje, šalies architektai jame dalyvavo noriai ir

images_pulsas_foto_4493_tit-1_lar

ARCHITEKTŪRINĖ SAVIVALDA://VISUOTINIS ARCHITEKTŲ RŪMŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Architektų rūmai šį penktadienį šaukia visuotinį savo narių susirinkimą. Dešimtmetį Lietuvoje veikianti architektų savivaldos organizacija stiprina savo gretas ir ryškina veiklos bruožus, stengdamasi suteikti

images_pulsas_foto_4459_archi_ru_160400_e01_xxx

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI://KVIEČIAMAS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvos architektų rūmai (LAR) kviečia narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Renginys numatytas balandžio 29 dieną. Atestuoti architektai, norintys tapti rūmų nariais iki šio susirinkimo, tai gali

images_phocagallery_4324_leidy_20mt_1602_4342_tit2_ARKITEKTAS_NR1_e02

ARCHITEKTŪRINĖS ŽINIASKLAIDOS ISTORIJA:// PRIEŠ 20 METŲ GIMĖ „ARKITEKTAS“

1996-ųjų vasario 9-tąją skaitytojas sulaukė pirmojo lietuviško periodinio leidinio, “Arkitektas”, skirto išimtinai architektūrai. Taip, kad ir nedovanotinai atsiliekanti nuo visų Europos valstybių, prasidėjo lietuviškos architektūrinės

images_phocagallery_3562_Arkitektas Nr 1_3562_Arkitektas_tit

APYSTOVOS 1996: Vasario 9 Lietuvoje – architektūrinės žiniasklaidos pradžia

1996-ųjų vasario 9-tąją Lietuvos skaitytojas sulaukė pirmojo architektūrinio periodinio leidinio – mėnraščio “Arkitektas”. Kauno Architektų namuose pirmąjį “Arkitekto” numerį pasitiko tuometinis Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas

images_phocagallery_3477_Kaledinis sveikinimas_3477_Kaledinis sveikinimas_tit

SVARBUS NEVYRIAUSYBINIS PRANEŠIMAS://ĮVEDAMAS KALĖDINIS LAIKAS

Mielas mūsų skaitytojau, esame labai dėkingi, kad mus skaitei, kad mūsų laukei, kad mus vertinai. Atėjo laikas pailsėti nuo architektūros. Išjunk mus…

images_phocagallery_3439_Laisvuju architektu deklaracija_3439_Laisvuju architektu deklaracija_tit

LAISVŲJŲ ARCHITEKTŲ DEKLARACIJA//DĖL ARCHITEKTŪROS PADĖTIES IR ARCHITEKTŲ

Grupė architektų, nusivylusių architektūros nuopuoliu Lietuvoje ir Architektų sąjungos veikla, paskelbė Laisvųjų architektų susirinkimo deklaraciją „Dėl architektūros padėties ir architektų misijos“.

images_phocagallery_3419_Radijo gamyklos pereja_3419_Radijo gamyklos pereja_tit

URBANISTINIS FOLKLORAS://POŽEMINIS MENAS TRANSLIUOJA SPALVINGESNĘ KASDIENYBĘ

Grafito maištininkai suaugo. Gatvinė saviraiška po truputį įgauna kultūros požymių, legalizuojasi, sulaukia visuomenės pripažinimo, tampa madinga. Gatvės menas net ir konservatyviuose, biurokratinėse abrakadabrose įkalintuose mūsų

images_phocagallery_3315_Projektas 1_1 Urbanoje_Projektas Urbanoje_tit

ARCHITEKTAI ANT KILIMO://JAUNIMO KOMANDA I : I DALINSIS IDĖJOMIS IR PATIRTIMI

Ambicingame ir savikritiškame Vilniaus Dailės Akademijos Kauno fakulteto architektūros studentų ir dar šiltų absolventų ryžte kurti ir patiems išbandyti savo projektus, gimė kūrybinis-praktinis sąjūdis I

images_straipsniu_foto_3283_KAUETo krize_tit

ARCHTARYBINIS PLACEBAS://MIESTO EKSPERTŲ TARYBOS MISIJA IR DIMISIJA

Kiekvienas nori būti reikalingas. Kiekvienas, be abejo, tiki, jog yra reikalingas, jeigu dalyvauja reikalingoje misijoje. Ypač – jeigu misija vykdo neginčijamą užduotį – architektūrinės kokybės

images_straipsniu_foto_3271_Nac premijos kandidatai_tit

PASKELBTI NACIONALINĖS PREMIJOS KANDIDATAI://TARP JŲ – DU ARCHITEKTAI

Šiemet į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją pretenduoja net 43 kultūros ir meno kūrėjai. Nors tarp kandidatų yra ir du architektai – Audrius Ambrasas