architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS PRIIMTAS: Architektūra tampa nacionaliniu prioritetu

2017-06-09
Audrys Karalius

Tapome ilgai laukto stebuklo liudininkais – Seimas didele balsų dauguma priėmė Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymą, tuo pačiu oficialiai pripažindamas architektūrą nacionaliniu prioritetu.

2017-ųjų birželio 8-toji – jau istorija. Diena, kai kompetencija šventė pergalę prieš viduramžiškas fobijas, feodalinį diktatą  ir populistinius “susirūpinimus”. Diena, kai valstybė po dešimtmetį trukusių klampių debatų, apsisprendė legalizuoti architektūrą pačiu aukščiausiu lygiu.
Architektūros įstatymas  – nėra dovana architektams. Tai – nacionalinis susitarimas dėl kompetencijų, santykių, procesų ir atsakomybių kuriant valstybėje architektūrą ir vystant erdvėdarą.

DARNESNĖ MIESTŲ PLĖTRA IR DIDESNIS SKAIDRUMAS

Anot Architektūros įstatymą Seimui pateikusio Aplinkos ministro Kęstučio Navicko, įstatyme „apibrėžta architekto sąvoka, veiklos principai, architektų teisės ir pareigos bei kvalifikacijos reikalavimai ir kt. Įstatymas įtvirtina esmines architektūros kokybę reglamentuojančias nuostatas ir kriterijus, nustato architektų veiklos principus ir sritis, jų teises, pareigas ir atsakomybę, rengimo ir kvalifikacijos reikalavimus, profesinės savivaldos ypatumus. Teisės aktas taip pat numato architektūros plėtros kryptis, apibrėžia savivaldybės vyriausiojo architekto statusą bei funkcijas, valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų kompetenciją architektūros srityje”.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos, Architektūros įstatymas „ženkliai prisidės prie darnios miestų plėtros ir skaidrumo architektūros projektų srityje. Priešingai nei pastaruoju metu pasirodžiusios abejonės, neva šis teisės aktas galimai apsunkintų visuomenės dalyvavimą statinių projektavimo procese, miesto plėtros ir investicijų vystymo galimybes, Architektūros įstatymo nuostatos teisinėmis priemonėmis sudaro prielaidas ne tik darniai miestų plėtrai, skaidriam statinių projektavimo procesui, įtraukiant visuomenę ir užtikrinant jo viešumą, bet ir viešojo intereso architektūros srityje gynimui“.

S.GENTVILAS: LIETUVOS MIESTAMS ATĖJO VIRSMO METAI

Seimo narys, liberalas, Aplinkos apsaugos komiteto narys, pristatęs Seimo posėdyje Architektūors įstatymą tvirtinimui, Simonas Gentvilas mano, kad 2017 yra Lietuvos miestams esmingi virsmo metai.
S.Gentvilas: “Sausį UNESCO pripažino Kauno tarpukario modernizmo architektūrą pasaulinio paveldo objektu, įtraukdama ją į preliminarų sąrašą. Taip Lietuvos tarpukario architektų darbai įvertinti pasauliniu mastu”.
“Priimtas Architektūros įstatymas užbaigiantis architektų savivaldos įsikūrimą ir sukuriantis trampliną miestų gyvenimo kokybei. Įstatymas rengtas 9 metus ir vien šį pavasarį atidėtas net 6 kartus. Šiandieną miestų gyvenimo kokybė perduota iš teisininkų rankų architektams ir urbanistams. Priimkite šią privilegija su didele atsakomybe. Laukiam naujos kartos miestų architektūros, kuri taptų pasauliniu paveldu ateity”,- sakė S.Gentvilas.

R.MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ: EUROPINĖ PRAKTIKA TAMPA REALYBE

Viena Architektūros įstatymo entuziasčių, Seimo narė, konservatorė, Aplinkos apsaugos komiteto narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog įstatymo kelyje buvo apstu “neatsakingo ir melagingo tuščiažodžiavimo bei absoliutinimo”.
“Antai N.Puteikis šaukė, kad dabar mūsų gyvenimuose viską sugadins architektai, kurie, anot jo, visi nesilaiko taisyklių, ima kyšius ir projektuoja baisius pastatus. Tada R.Žemaitaitis baugina, sakydamas, žmonės, kai dabar nieko negalėsite pasistatyti, tai bus kalti architektai ir šitas įstatymas. Kauno vicemeras apskritai nusišnekėjo teigdamas, jog kiekvienas gyventojas privalės užsisakyti projektą savo namui tik per Architektų rūmus…”- sakė R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “vieni nėra skaitę įstatymo, kiti demonizuoja, treti gal ir interesų turi?”
R.Morkūnaitė-Mikulėnienė: “Tai apie ką vis tik Architektūros įstatymas? Apie savikontrolę, patarimo funkciją ir tai, kokias teises ir pareigas turi architektas. Tai normali europinė praktika, kai yra steigiamos Regioninės architektų tarybos, kurios teiks savo požiūrį į planuojamus architektūrinius sprendimus. Jos bus rekomendacinio pobūdžio. Tačiau akivaizdu, kad kažkam buvo patogiau, kai visas procesas prasidėdavo ir baigdavosi institucijų koridoriuose ir kabinetuose”…
“Kitas svarbus aspektas – architektų savikontrolės mechanizmas ir galimybė, kad Architektų rūmai valdytų architekto atestato suteikimo ir atėmimo procedūrą. Aišku, visada lengviau šaukti, kad savi dangsto savus. Tačiau aš pasitikiu Architektūros rūmų nariais, tikiu jų požiūriu į miestų estetinį vaizdą, urbanistinį planavimą ir atsakomybę prieš visuomenę. Be to, tikiu, kad įstatymus ir bendruosius skaidrumo principus pažeidžiantys architektai sulauks atitinkamo LAR įvertinimo”,- sakė portalui PILOTAS.LT R.Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Anot Seimo narės, “miestų planavimas yra svarbus ir jautrus dalykas. Mes visi matome daugybę pažeidimų ir kontrolės stygių. Manau, kad Architektūros įstatymas praplės interesų grupių ratą ir leis architektų gildijai svariai dalyvauti darbe ir diskusijose dėl mūsų urbanistinės aplinkos”.

D.BAKŠIENĖ: ARCHITEKTŲ RŪMAI SUVOKIA SUTEIKTĄ ATSAKOMYBĘ

Lietuvos Architektų rūmų pirmininkė, architektė ir teisininkė Daiva Bakšienė sakė portalui PILOTAS.LT, jog euforija priėmus Architektūros įstatymą – didelė, bet atsakomybė, suteikta Architektų rūmams ir eiliniams architektams – dar didesnė.
D.Bakšienė: „Daugiau nei ketvirtį amžiaus Lietuva užtruko, kol įstatyminiame lygmenyje įvardijo tai, kas pripažįstama kiekvienoje civilizuotoje šalyje – kuriama aplinka yra esminis visuomenės bruožas ir jos gyvenimo kokybės pagrindas”.
„Architektūra toli gražu nėra vien estetika, ir ne vien kuriama erdvė su visais savo kultūriniais, socialiniais, ekologiniais ir ekonominiais uždaviniais. Architektūra yra ir susitarimas, aibės skirtingų interesų suderinimas. Labai noriu tikėti, kad darnių susitarimų daugės. Ypač, jei nenustosime girdėti”,- sakė LAR pirmininkė.
„Tokią dieną nebesinori kartoti to, kas daugybę kartų sakyta įvairiuose posėdžiuose, svarstymuose, raštuose ir kituose ilgo kelio liudininkuose: apie kuriamos aplinkos kokybę, apie visuomenės interesus, apie architekto veiklos reikšmę ir jo atsakomybę. Žinoma, tai svarbiausia, bet dabar iškyla bendresni vaizdiniai. Šiandien norisi kalbėti apie Architektūrą, kuri ilgokai neradusi kelio, galų gale įsispyrusi į du esminius įstatymus, stojasi į garbingą startinę poziciją.
Kaip įprasta, pasigirsta kandžių replikų – esą jos raumenys silpni, formos netobulos ar užmojai per dideli. Bet tai nesustabdo. Nes ją supantis tikėjimas yra stipresnis. Tas pats tikėjimas, kuris atvedė į šią dieną. Tas pats, kuris, tikiu, padės jai atlaikyti visas dar laukiančias įkalnes”,- sakė D.Bakšienė.

ŠEŠIS KARTUS ATIDĖTAS ĮSTATYMAS ATLAIKĖ DAUG IŠPUOLIŲ

Kaip žinia, Architektūros įstatymą parengė šios ir praeitos kadencijos Aplinkos ministerija, t.y. valia išeina iš pačios valstybės. Lietuvos Architektų rūmai nuosekliai dalyvavo įstatymo rengime ilgus metus. Anot LAR pirmininkės, „dirbome prie Įstatymo ne atstovaudami savo, kaip projektavimo dalyvių interesus, o palaikydami bendrą architektūrinės kokybės siekį ir prisiimdami tą atsakomybę, kokią mums Architektūros įstatymas paveda“.
Įstatymo svarstymas buvo komplikuotas – vien šį pavasarį Architektūros įstatymo priėmimas buvo atidėtas net 6 kartus.
Paskutinį išpuolį  įstatymo priėmimo išvakarėse suorganizavo Kauno meras, sukurstęs Savivaldybių asociaciją. Tačiau Seimo aplinkos apsaugos komitetas atsilaikė prieš akivaizdų spaudimą ir atmetė kaunietiškas pretenzijas iš esmės nesvarstęs.
Architektūros įstatymas vakar Seime buvo oficialiai priimtas 75 Seimo nariams balsavus „už”, 4 – „prieš” ir 29 „susilaikius”.
Naujos redakcijos Architektūros įstatymo projektas parengtas atsižvelgus į Europos Sąjungos politikos prioritetus ir tikslus bei rekomendacijas valstybėms narėms skatinti Europos mastu deklaruotų architektūros srities principų ir uždavinių efektyvesnį įgyvendinimą, siekiant architektūros kokybės, nenukrypstant nuo esminių koncepcijoje įtvirtintų įstatymo paskirties ir tikslų.
Artimiausiu metu Architektūros įstatymas bus teikiamas Prezidentei pasirašyti.
Šaltinis: LR Seimas, Aplinkos ministerija.
Foto: ©pilotas.lt

Komentarai

 1. Pasitikslinu-Architektūros įstatymas, kaip suprantu, tokių projekto konkursų (viešųjų pirkimų) nereguliuoja?
  „“PANEVĖŽIO MIESTO “LAISVĖS AIKŠTĖS, LAISVĖS AIKŠTĖS PRIEIGŲ, AUTOBUSŲ STOTIES PRIEIGŲ KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“

  ATVIRO PROJEKTOKONKURSO SĄLYGOS
  ………………………………………
  III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  Tiekėjas turi pasiūlyti bent po 1 (vieną) :
  a) kvalifikuotą statinio projekto vadovą, turintį ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai);
  b) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos projekto dalies vadovą (ne žemesnės kaip II kategorijos, Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį paveldosaugos darbų projektų rengimo srityje (statinių kategorija – ypatingi statiniai).

  c) statinio projekto dalies vadovą (statinių kategorija – ypatingi statiniai), turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį projektų rengimo srityje projekto dalims:
  – bendrosios;
  – sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
  – architektūros;
  – konstrukcijų;
  – vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  – elektrotechnikos;
  – elektroninių ryšių;
  – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
  – statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.“
  ………………………………..
  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=344264&LID=401583

 2. Nuo dabar klausimas per kiek laiko bus gautas statybos leidimas skambes utopiskai. Planuoti statybos biudzetus taps neimanoma. Lankstytis reiks ne tik pries valstybes tarnautojus bet ir nauja valdininku rusi ( beveik valstybes tarnautojai ( tarnautojai – privatininkai )).
  Toks jausmas kad LAR kartu su NZT nusprende galutinai sustabdyti pramones ir gamybos pletra Lietuvoje.

 3. 🙂 Komjaunimo tiesos tekstas 🙂
  Dabar LAR atnes saule savo delne 🙂
  Jokios pasvertos pozicijos, jokios zurnalistikos tekste.
  Manau kad: istatymas ives chaosa sistemoje, trukdzius statybai, ribos architektu sazininga konkurencija, menas pasiklys tarp architektu viesu ir privaciu interesu, atsivers durys korupcijai, biurokratizmui, kysininkavimui, karteliniams susitarimams.

 4. Valio!

 5. Sveikinu politikus,pirmininkus,direktorius ,redaktorius ir kitus viršininkus.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS: Architektų rūmai ir Aplinkos ministerija derina pakeitimus

2019 spalio 152 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš du metus įsigaliojusiame Architektūros įstatyme išryškėjus tam tikroms spragoms, Aplinkos ministerija inicijavo jo tobulinimo procesą. Pradėtos konsultacijos su Lietuvos Architektų rūmais (LAR) dėl Architektūros

tit_kt-garsas-pnvz-fkaa17-03-3

REGIONINĖS ARCHITEKTŪROS TARYBOS: Architektų rūmai ėmėsi veiklos tobulinimo

2019 rugpjūčio 225 KomentaraiPILOTAS.LT

Regioninės architektūros tarybos, kaip žinia, buvo įsteigtos prieš beveik du metus, kaip tuomet priimto Architektūros įstatymo instrumentas architektūrinei kokybei siekti. Per tuos du metus buvo

G.Baravykas

STT IŠVADA: Architektų savivaldoje tiesioginių sąlygų korupcijai nenustatyta

2019 liepos 19Be komentarųPILOTAS.LT

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Lietuvos architektų rūmams pateikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo organizavimo bei jų veiklos priežiūros. STT nenustatė

Daiva Veličkaitė

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮTAMPOS: Viešumas, dozavimas ir bendri vardikliai

2019 liepos 1619 KomentarųAudrys Karalius

Penktadienį portalui PILOTAS.LT pranešus apie Lietuvos architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą, Rūmuose kilo ūmus susierzinimas ir įtampa. Kažkodėl sausa informacija apie įvykusį faktą

Daiva Veličkaitė

ATSISTATYDINA ARCHITEKTŲ RŪMŲ PIRMININKĖ: Netikėtas D.Veličkaitės pareiškimas

2019 liepos 126 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiuo metu atostogaujanti Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė nutarė atsistatydinti iš atsakingų pareigų. Jos pareiškime minimi išryškėję esminiai požiūrių skirtumai svarbiausiais Rūmų klausimais tarp

Ulemiste terminal

ESTAI PERSPĖJA: „Rail Baltica“ terminalo Ulemistėje konkursas – rizikingas

2019 gegužės 29Be komentarųPILOTAS.LT

Estijos architektų asociacija (EAL) įspėja architektus dėl rizikos dalyvauti kompanijos „Rail Baltica Estonia“ rengiamame tarptautiniame geležinkelio terminalo architektūros konkurse. Pasak EAL, Ulemistės „Rail Baltica“ terminalo prie Talino

Statybų įstatymo pakeitimai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Statybos įstatymo pakeitimai blogina architektūros padėtį

2019 gegužės 223 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai ministerijai ką tik pateikė pastabas ir siūlymus dėl planuojamų Statybos įstatymo ir Architektūros įstatymo pakeitimų. Dalį jų Rūmai vertina itin kritiškai. 2

Šančių krantinė

UŽ KĄ KAUNAS NEKENČIA UPIŲ? Šančių krantinės projektas – vienas atsakymų

2019 balandžio 3027 KomentaraiAudrys Karalius

Kas atsitiko, kad šimtus metų iš upių gyvenęs miestas ėmė jų nekęsti ir atsitverti neįveikiamomis betono sienomis bei daugiajuostėmis automagistralėmis ir ūkinėmis tvoromis? Kodėl sovietmečiu

Gedimino pr. 27

TEISMAS: Saugomo sostinės pastato Gedimino pr. 27 būklė turi būti atkurta

2019 balandžio 247 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus miesto apylinkės teismas neseniai patenkino Lietuvos architektų rūmų ieškinį dėl didelį rezonansą visuomenėje sukėlusio kultūros paveldo statinio Gedimino pr. 27, Vilniuje, vertingųjų savybių naikinimo.

Tauras Paulauskas

APIE STATUTĄ, VIEŠĄJĮ INTERESĄ IR KITUS DEMONUS: Pastabos po LAR susirinkimo

2019 balandžio 53 KomentaraiTauras Paulauskas

Šiemet Architektų rūmų susirinkimas buvo rekordinis dalyvių skaičiumi. Įspūdinga! Turime galimybę įvertinti, kokią įtaką asmeniniam sąmoningumui turi grėsmė susimokėti už pakartotinį susirinkimą, jei nedalyvavai pirmąjame…

Audrius Ambrasas

ARCHITEKTAS KAIP VIEŠASIS INTERESAS: Mintys po Architektų rūmų susirinkimo

2019 balandžio 416 KomentarųAudrius Ambrasas

Po praeitą penktadienį LITEXPO rūmuose vykusios architektų savivaldos ekspozicijos liko šiokių tokių nuosėdų ant dugno. 813 (!) Lietuvos architektų, Lietuvos architektų rūmų narių, eksponavo savo

Gedimino 27

MARIJA DRĖMAITĖ: Gedimino pr.27 yra vienas geriausių Vilniaus tarpukario pastatų

2019 kovo 224 KomentaraiJulija Reklaitė

Administracinio pastato Vilniuje, Gedimino pr.27 pirmojo aukšto perimetrinis įstiklinimas sukėlė nemažai triukšmo. Viešojoje erdvėje kilo diskusijos, neigiamas išvadas pateikė Vilniaus regioninė architektūros taryba, nestigo architektų

Gintautas Natkevičius

ARCHITEKTŪRA KONFLIKTIŠKA: Kauno RAT išvados dėl 3 dangoraižių Šančiuose

2018 lapkričio 214 KomentaraiPILOTAS.LT

Kauno regioninė architektūros taryba išnagrinėjo trijų aukštybinių pastatų projektą Šančiuose ir reziumavo, kad kompleksas neatitinka urbanistinio integralumo kriterijaus, yra konflikškas vyraujančio mažaaukščio konteksto atžvilgiu. „Žemųjų

LAR

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMO METINĖS: Lietuvos architektų rūmai viešai diskutavo

2018 lapkričio 201 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai surengė viešą diskusiją Architektūros įstatymo įsigaliojimo metinėms pažymėti. Į ją susirinko įvairių organizacijų – bendruomenių, savivaldybės, Seimo, investuotojų, Architektų sąjungos ir rūmų

diskusija

PO METŲ: Inicijuojama vieša diskusija apie Architektūros įstatymą

2018 lapkričio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) organizuoja viešą diskusiją „Architektūros įstatymas: po metų“. Remdamiesi surinktais duomenimis, LAR diskusijoje pateiks savo vertinimą, kaip įstatymas veikė pirmuosius metus, kokių sulaukta

Daniel Libeskind

TEISMAS IŠIMTIMS NEPRITARĖ: Bendrojo miesto plano Taryba redaguoti negali

2018 spalio 196 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, jog Vilniaus Bendrasis planas negali būti keičiamas Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, be derinimo su visuomene ir nevykdant kitų teritorijų planavimo

Architektų rūmai

ARCHITEKTAI IR JŲ KŪRINIAI: Gimsta Architektų rūmų duomenų bazė

2018 spalio 163 KomentaraiLiudas Pastanga

Lietuvos architektų rūmai imasi įgyvendinti seniai aktualų projektą: Duomenų bazę „Architektai ir jų kūriniai“. Architektūrinei autorystei artėjant prie civilizuotų europinių parametrų ir sampratos, vis dažniau

Gintautas Natkevičius

TRIGUBAS ŠANČIŲ DANGORAIŽIŲ KLAUSTUKAS: G.Natkevičiaus projektą svarstys Kauno RAT

2018 spalio 527 KomentaraiLiudas Pastanga

Architektų biuras “G.Natkevičius ir partneriai” nupaišė Žemiesiems Šančiams trijų daugiaaukščių gyvenamųjų namų grupę ant Nemuno kranto. Bet Šančiai neapsidžiaugė. Maža to, Šančiai gausiai dalyvavo projekto

Kauno pilies tiltas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Nerekomenduoja dalyvauti tilto prie Kauno pilies konkurse

2018 rugpjūčio 232 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektų rūmai išplatino žinią architektams dėl Kauno savivaldybės paskelbto Pėsčiųjų tilto prie Kauno pilies konkurso, kuris turi rimtų ydų, dėl kurių dalyvavimas konkurse yra labai

Architektų rūmai

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Atestatus prarado 30 šalies architektų

2018 rugpjūčio 20Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT neseniai rašė , kad patyręs architektas Henrikas Štaudė neteko atestato už šiurkščius pažeidimus projektuojant skandalingą daugiabutį Zarasų g.15, Vilniuje. Kaip praneša Lietuvos architektų rūmai,

Henrikas Štaudė

ARCHITEKTŲ RŪMAI RŪSTŪS: Atimtas atestatas iš architekto Henriko Štaudės

2018 rugpjūčio 1711 KomentarųPILOTAS.LT

Architektų rūmų sprendimu patyręs architektas Henrikas Štaudė neteko atestato už šiurkščius pažeidimus projektuojant skandalingą daugiabutį Zarasų g.15, Vilniuje. Lietuvos architektų rūmų Architektų profesinio atestavimo komisija,

architektų rūmai

PINIGINIAI REIKALAI: Rengiamas nacionalinis projektavimo įkainių projektas

2018 rugpjūčio 836 KomentaraiAudrys Karalius

Gali būti, kad chaosą ir miglas projektavimo sektoriaus finansuose netrukus pakeis aiškesnė ir skaidresnė navigacija. Projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijos gali būti patvirtintos jau rudens

LAR

PAVELDO REFORMA: Architektų Rūmai ragina Kultūros ministeriją grįžti į pradžią

2018 birželio 298 KomentaraiAudrys Karalius

Lietuvos architektų rūmų taryba oficialiu raštu kreipėsi į Kultūros ministeriją ragindama neaprobuoti jos parengto „Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų“ projekto. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

infos_it_e03_xxx

MODERNIZUOJAMA „INFOSTATYBA“: Prie projekto prisideda ir Architektų rūmai

2018 birželio 181 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai prisidės prie informacinės sistemos „Infostatyba“ modernizavimo projekto. Siekiamas projekto rezultatas – sukurta 6 ir išvystyta 14 elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų

Algimantas Nasvytis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ GARBĖS ŽENKLAS NR.1: Algimantas Nasvytis įvertintas!

2018 balandžio 181 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos architektūros istorijoje tokių architektų kaip Algimantas Nasvytis tėra vienetai. Lietuvos architektų rūmų Garbės ženklo suteikimas metrui – logiškas, motyvuotas ir pelnytas architektų bendruomenės pagarbos