images_phocagallery_3422_Miesto gyv namai 1933_3422_Miesto gyv namai 1933_tit

APYSTOVOS 1933://MIESTO GYVENAMIEJI NAMAI. NAMO IR PATALPŲ IŠVAIZDA

Žmonės nūnai mėgsta tikrovę ir tiesą, aiškumą ir paprastumą. Ši pakitėjusi ideologija verčia mus ieškoti naujų, šio laiko dvasiai atsakančių, gyvenimo formų, kurios atsispindi ir mūsų laiko statiniuose. Nauja architektūra yra trumpakalbė, tiksli ir logiška. Jos linijos yra precizinės, formos aiškios, proporcijos klasiškai grynos. Naujo stiliaus augimo nesutrukdys užkietėję doktrinieriai, nes prieš galingą gyvenimo srovę, jie nepajėgs atsispirti. Tęsiame pažintį su architekto Vlado Švipo knyga „Miesto gyvenamieji namai“ (1933).

Savo ruiminėmis formomis, medžiagų spalvomis ir tekstūra statinys daro žiūrėtojui savotiško įspūdžio. Svarbiausias šio įspūdžio momentas yra statinio ruimingumo pajautimas. Betgi statinių paliekami mūmyse įspūdžiai esti įvairūs. Mes jaučiame, kad vieni statiniai yra masyvūs, nedarnūs, sunkūs ir slėgią mūsų sielą, tuo tarpu kiti lengvi, gražūs, harmoningi ir patraukią mūsų akis.

Architektūros stilius, istoriškai imamas, visuomet išreiškė kurios nors epochos gyvenimą. Kaip ne vienodai ryškus būdavo įvairių žmonijos epochų gyvenimas, taip tose epochose jis sukurdavo nevienodai ryškų, charakteringą ir savotišką architektūros stilių.

Kiekvienas naujai atsirandąs arba pirmykštis stilius būdavo konstruktyvus, kildavo iš naujų savo laiko konstrukcijų.

Pagrindiniai klasikos, arba antikos, konstrukcijos elementai buvo kolona ir balkis, romanikos — arka ir skliautai, gotikos — smaili arka ir žvaigždėti skliautai. Renesansas, ieškojęs įkvėpimo antikos formose ir barokas, smulkinęs bei turtinęs detales ir vartojęs dinamines ir irracionalines formas, nebuvo pirmykščiais stiliai, nes neturėjo savo epochų konstruktyvaus pamato.

Jei iki XVIII šmt. galo architektūra šį tą savotiško dar pareikšdavo, tai XIX šmt. ji nebesukūrė nieko savarankiško, bet maitinosi praeities lobiu.

Tik išaugus technikai ir industrijai, statyboje pradėjo bręsti naujos idėjos. Technika parodė naujus konstruktyvius galimumus, o industrija gamino tam tikslui naujų medžiagų. Nors darbo metodai ir vartojamos medžiagos pakitėjo, bet gaminamų daiktų forma iš karto liko senoviška, virsdama tokiu būdu anachronizmu. Tik pamažu techniškoji forma iškovojo sau egzistencijos pateisinimą, patenkindama ir estetiškus žmonių reikalavimus.

Mes, pav., žinome, kad pirmieji garvežiai atrodė kurioziškai, pirmieji automobiliai buvo be arklių važiuojamos karietos, tuo tarpu dabar jų galima rasti jau tobulų formų.

Dabartinis laikas stengiasi sukurti naują, savarankišką, modernišką stilių. Kaip visi daviniai rodo, mūsų laiko architektūros stilius bus pirmykštis, konstruktyvus.Dabar nebėra reikalo kartoti praėjusių laikų stilių formų, nes naujos konstrukcijos veda prie savo išraiška galingų naujų formų.

Ir pats ruimas dabar kitaip pajuntamas. Dabar juntamas net vos užbrėžtas ruimas, kurį savo dvasioje užbaigia žiūrėtojas. Yra net kalbama apie stiklo ir šviesos architektūrą, ko senovėje visai nebuvo.

Perukai, krinolinos bei maskės dabar žmonių nebevartojamos. Žmonės mėgsta tikrovę ir tiesą, aiškumą ir paprastumą. Ši pakitėjusi ideologija verčia mus ieškoti naujų, šio laiko dvasiai atsakančių, gyvenimo formų, kurios atsispindi ir mūsų laiko statiniuose.

Šis laikas formuoja paprastus, plastiškai pabrėžtus statinių korpusus, su linijinijų, plokštuminių bei iškišulinių akcentų pagalba kuria judėjimo ritmą, kuris pabrėžia ruiminį (trijų matavimų) įspūdį. Nauja architektūra yra trumpakalbė, tiksli ir logiška. Jos linijos yra precizinės (tikslios), formos aiškios, proporcijos klasiškai grynos. Gyvenamieji namai stengiamasi daryti labai patogaus plano ir laisvos įdomios išvaizdos, nebūtinai simetriški.

Lietuvoj, mažesnius statinius statant, jau juntamas naujo stiliaus dvelkimas, o didesniems statiniams dar dažnai tebevartojamos išdilusios senų laikų formos. Kaunas stato dar taip, kaip kiti miestai jau stengiasi nebestatyti. Ir naujo stiliaus pasireiškimai pas mus yra dažnai dar nepagrįsti, paviršutiniški ar kopijuoti.

Tikrą laiko stilių galima lyginti su didele ramiai tekančia upe, tuo tarpu trumpalaikę madą tenka lyginti su į tą upę įtekančiais, t. y. žūstančiais, upokšniais.

Architektas, būdamas ilgalaikio statinio kūrėjas, turi kurti, atsižvelgdamas į stilių, ne į madą. Jei iš patvarios, ilgalaikės medžiagos vienadienius dalykus jis darytų amžinus, jie vėliau, pasikeitus aplinkumai, pasiliktų kaip baidyklės.

Naujo stiliaus augimo nesutrukdys užkietėję doktrinieriai, nes prieš galingą gyvenimo srovę, jie nepajėgs atsispirti.O juo ramiau ir lėčiau rutuliojasi stilius, juo jis pastovesnis. Nors visa kuo nauju lengviau persiima jaunuomenė, bet jau daug yra atsitikimų, kad žymūs architektūros profesoriai, visą savo gyvenimą statę senoviškų stilių statinius, dabar ima moderniškai statyti, savo darbu turtindami naujo stiliaus formas.

Ištraukos iš knygos „Miesto gyvenamieji namai“, Vladas Švipas, architektas (kalba netaisyta). Kaunas, 1933. (iš Audriaus Ambraso archyvo).

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 90-MEČIUI SKIRTA

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Paminklas ateitininkams

ISTORIJOS SIMBOLIS: Restauruotas Marijampolės ateitininkų paminklas

2021 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Senosiose Marijampolės kapinėse neseniai baigtas restauruoti žinomoms krašto asmenybėms tarpukariu ateitininkų 1930 metais pastatytas paminklas. Šis paminklas – svarbus Marijampolės ir visos Lietuvos istorijos simbolis.

Pažangos rūmai

LAIKO ŠVYTUOKLĖ: „Ekskursas“ kviečia atrasti, pažinti ir patirti Kauno modernizmą

2021 rugsėjo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Visuomeninė iniciatyva „Ekskursas“ vėl kviečia atrasti, pažinti ir patirti Kauno modernizmą gyvai. Nemokamas rudens ekskursijų ciklas jungiasi su vienos dienos festivalio formatu ir rugsėjo 12

istor_vn_210300_e04_xxx

VILNIEČIŲ NAMAI TARPUKARIU: Architektūros istorikės M.Drėmaitės paskaita

2021 kovo 24Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu tęsia paskaitų ciklą „Istorijos miestui ir pasauliui“. Šį ketvirtadienį dėmesio centre Vilniaus architektūra – architektūros istorikė

Ekskursas

MODERNIZMO GERBĖJAMS: „Ekskurso“ komanda pristato tarpukario knygas

2021 sausio 51 KomentarasPILOTAS.LT

Karantino metu „Ekskurso“ komanda pasiūlė nutolti nuo įprasto ekskursijų formato ir modernizmo pastatų duris atvėrė virtualiai. Projekte „Ekskursas 2.0“ sukurta medžiaga bei 7 suskaitmenizuotų knygų

Kurmėnų mokykla

AMERIKONIŠKA KURNĖNŲ MOKYKLA: Prikėlė tarpukario mecenatystės pavyzdį

2020 lapkričio 161 KomentarasPILOTAS.LT

Tarpukariu statyta, tačiau daugiau kaip dešimtmetį neveikusi ir nykusi, Kurnėnų pagrindinė mokykla vėl atgavo pirminę išvaizdą. Šis Amerikos lietuvio suprojektuotas ir padovanotas pastatas prie Alytaus-Simno

Lietuvos dailė

KAUNAS–VILNIUS: Provokuojanti tarpukario ir karo meto dailės paroda

2020 rugpjūčio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ kviečia atrasti provokuojančią tarpukario dailę. Parodoje „1918–1945 / Kaunas–Vilnius“ – daugiau nei 100 eksponuojamų darbų: tapyba, grafika, periodika, skulptūros, o taip

CELSIUS 273

BETONO JUVELYRIKA: Pratęsta paroda „Naujasis betono miestas. Nuo Kauno iki Tokijo“

2020 gegužės 12Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno miesto muziejus pratęsia menininkės Gerdos Liudvinavičiūtės-CELSIUS 273 darbų parodos „Naujasis betono miestas. Nuo Kauno iki Tokijo“ eksponavimą. Tai dvi betono juvelyrikos kolekcijos, įkvėptos XX a.

Venclauskių namai

ŠIAULIŲ BALTIEJI RŪMAI: Venclauskių namams grąžinta pirminė išvaizda

2020 balandžio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Šiauliuose ką tik  pirminę išvaizdą ir spalvą įgavo Venclauskių namai, tarpukariu pagarbiai vadinti Baltaisiais rūmais. Pagal žinomo architekto Karolio Reisono projektą  Vytauto g. pastatytas namas

Sprendimas dėl Kauno modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą bus priimtas kitų metų asamblėjoje.  Foto: ©PILOTAS.LT

PRISISTATO LATVIAMS: Kauno modernizmo architektūros paroda Rygos jugendo centre

2020 kovo 2Be komentarųPILOTAS.LT

Rygos jugendo centro muziejuje atidaroma paroda „Kauno modernizmo architektūra tarpukariu“. Tai Kauno modernizmo asmenybės, projektai bei šiuolaikinio šokio teatro „Aura“ vaizdo projektas jo interjeruose. Nuo

Smalininkų mokykla

SKALVIJOS LIETUVIŠKUMO ŽIDINYS: Smalininkuose tvarkoma tarpukario mokykla

2020 vasario 21Be komentarųPILOTAS.LT

Smalininkuose naujai veiklai prikeliama nuo 1930-ųjų iki 1939 metų veikusi lietuviška pradžios mokykla, pastatyta pagal prancūzų architekto projektą. Ši mokykla buvo gera pradžia Skalvijos šiaurės

Kauno centrinis paštas

KELIAS Į UNESCO: Toliau rengiama Kauno modernizmo architektūros paraiška

2020 vasario 10Be komentarųPILOTAS.LT

Kaip praneša Kultūros ministerija, toliau vyksta Kauno modernizmo architektūros paraiškos rengimo UNESCO paveldo sąrašui darbai. Neseniai įvyko jau 5-asis Kauno modernizmo architektūros paraiškos parengimo įrašymui

Vytautas Landsbergis Žemkalnis

KPD PATIKRINIMAS: Vertinama Kauno modernizmą reprezentuojančių pastatų būklė

2020 vasario 3Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamentas pradėjo tikrinti Kauno modernizmo architektūrą reprezentuojančius pastatus, pažymėtus Europos paveldo ženklu. Pirmiausiai apžiūrėti architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio suprojektuoti buvusieji Prekybos, pramonės ir

Aukštųjų kursų Medicinos skyriaus anatomijos darbai. Centre sėdi lektorius Jurgis Žilinskas. 1921 m. Iš LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus rinkinių

TRUMPAM SUGRĮŠ Į KLASES: Auštųjų kursų 100-mečio paminėjimas Kaune

2020 sausio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš 100 metų, 1920-aisiais, atidaryti Aukštieji kursai tapo svarbiausiu žingsniu kuriant Lietuvos universitetą, kuriame pirmajame buvo dėstoma lietuvių kalba. Jubiliejaus proga Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje,

Arvo Part centras

ESTAI IŠRINKO GERIAUSIUS: Apdovanojimų lietus 2019 metų architektūros kūrėjams

2019 gruodžio 171 KomentarasArtūras Karka

Metams baigiantis, estai tradiciškai išrinko savo geriausius metų architektūros opusus bei apdovanojo jų autorius. Tartu mieste surengtame iškilmingame renginyje estų architektūros, interjero, kraštovaizdžio kūrėjai buvo tiesiog apipilti

Sprendimas dėl Kauno modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą bus priimtas kitų metų asamblėjoje.  Foto: ©PILOTAS.LT

FILMO KONKURSĄ PAKARTOS: Ieškos įkvepiančių Kauno tarpukario architektūros interpretacijų

2019 gruodžio 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Organizacija „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dar kartą skelbs filmo apie Kauno tarpukario architektūrą sukūrimo konkursą. Busimojo filmo apie Kauno tarpukario architektūrą premjera planuojama

Vaidas Petrulis

ARCHITEKTŪROS KRITIKA LIETUVOJE: Dr. Vaido Petrulio istorinis pjūvis

2019 spalio 285 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektūros [pokalbių] ciklas „Gražu/negražu“ šį rudenį siūlė padiskutuoti architektūros kritikos tema. Paskutiniame šio ciklo pokalbyje kaunietis architektūros istorikas Vaidas Petrulis žada atlikti Lietuvos architektūros kritikos

Vytauto Didžiojo gimnazija

BAUHAUZO ŠIMTMEČIUI: Klaipėdos tarpukario architektūra iš arčiau

2019 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

Minint Bauhauzo šimtmetį, Klaipėdos miesto savivaldybės paveldosaugos skyrius, bendradarbiaudamas su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija organizuoja renginius, skirtus iš arčiau pažinti Klaipėdos tarpukario architektūrą.

artde_pl_190400_e01_xxx

ART DECO LIETUVOJE: Prof. Giedrės Jankevičiūtės paskaita „Titanike“

2019 balandžio 1Be komentarųPILOTAS.LT

„Art deco“ ir tarpukario Kaunas – jau emblema tapęs žodžių derinys. Jį suprantame kaip modernybės sinonimą, nacionalinės dailės, architektūros ir dizaino kokybės simbolį. Meno istorikės

Vilniaus tarpukario architektūra

NEMATOMA ARCHITEKTŪRA: Naujausi Vilniaus tarpukario architektūros tyrimai

2019 kovo 29Be komentarųPILOTAS.LT

Lenkijos architektūros tyrinėtojai 1919–1939 metų Vilniaus atvejį neretai laiko menkaverte periferijos apraiška, mano, kad tuo metu statybinė veikla buvo apskritai apmirusi, o Lietuvoje šio laikotarpio

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis Raudondvaryje

LAIKINOSIOS SOSTINĖS FENOMENAS: 2 filmai apie V.Landsbergį-Žemkalnį

2019 kovo 26Be komentarųPILOTAS.LT

A. ir P. Galaunių namai Kaune, pasiilgusius filmų apie Laikinąją sostinę, kviečia ketvirtadienio kino vakarui. Šįkart bus parodyti 2 filmai apie žymųjį tarpukario architektą Vytautą

Vilniaus modernizmas

DU MODERNIZMAI: Vilniaus ir Kauno tarpukario architektūros palyginimas

2018 spalio 221 KomentarasPILOTAS.LT

Augantis susidomėjimas tarpukario laikotarpio moderniąja architektūra neišvengiamai verčia lyginti du miestus – Vilnių ir Kauną. Ar tikrai Vilnius tuo metu taip beviltiškai atsiliko nuo Kauno

V.Lansbergis-Žemkalnis

ARCHITEKTO ARCHYVAS: V.Landsbergio-Žemkalnio darbų paroda „Pienocentro“ rūmuose

2018 rugsėjo 62 KomentaraiPILOTAS.LT

Kaune, „Pienocentro“ rūmuose atidaroma paroda „Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Architekto archyvas“. Šiai parodai specialiai atkuriama autentiška „Pienocentro“ rūmų trečio aukšto planinė struktūra – buvusi valdybos posėdžių salė,

Nidos sklandymo mokykla

LIETUVOS OREIVYSTĖS PASIDIDŽIAVIMAS: Nidos sklandymo mokyklai  – 85

2018 rugpjūčio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš 85-erius metus Kuršių nerijos kraštovaizdis tapo be galo svarbus ir šalies sklandytojams. Garbingą 6 vasaras veikusios mokyklos istoriją šiandien pasakoja likę dokumentai, Sklandytojų kopa

plaka_lt_180800_e01_xxx

LAISVA NEPRIGULMINGA LIETUVA:Senųjų plakatų paroda Palangoje

2018 rugpjūčio 1Be komentarųPILOTAS.LT

Palangoje ką tik pradėjo veikti paroda  „Laisva neprigulminga Lietuva!“ Ši spalvingų, neįprastų ir retų senųjų plakatų paroda perteikia XX a. pradžios Lietuvos politinį, socialinį, visuomeninį

Moteris su verbomis

(NE)MATOMAS VILNIUS: Daugiau nei 100 tarpukario dailės ir architektūros eksponatų

2018 liepos 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailė ir architektūra, pasiekusios mus iš 1919–1939 metų, neretai lieka mokslo, kultūros ir plačiosios visuomenės interesų užribyje, todėl yra tarsi nematomos, nepažinios. Vilniaus tarpukario