Perkūno 11

KPD NEKETINA NUOLAIDŽIAUTI: Žaliakalnio Art deco vilą privalės atstatyti

2020-10-22
PILOTAS.LT

Praėjusią savaitę brutaliai pradėjus griauti Art deco vilą Kauno Perkūno al. 11, užkirsti tam kelią įkandin visuomenės suskubo ir savivaldybės bei valstybinės institucijos. Viena iš jų – Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos. Pastarosios specialistai įsitikinę – tarpukario vilą barbarai turės atstatyti.

VILOS GRIOVIMAS – SPJŪVIS Į VEIDĄ VISUOMENEI
Brutalūs veiksmai neteisėtai griaunant vilą Perkūno al. 11, esančią Kauno savivaldybės saugomoje pirmojoje Žaliakalnio kultūrinio draustinio teritorijoje privertė aktyvių veiksmų imtis tiek visuomenę, tiek ir valstybės institucijas. Operatyviai reaguodamas į šio brutalaus įvykio svarbą, KPD šiuo klausimu jau išplatino du pranešimus.
Kaip praneša KPD, spalio 14 dieną Kauno skyrius gavo pranešimą, kad griaunamas pastatas Perkūno alėjoje 11. KPD Kauno skyriaus  paveldosaugininkai iškart nuvyko į įvykio vietą, pareikalavo darbus sustabdyti. Įžūlus namo savininkas A. D. (Artūras Dankovskis – red. past.) reikalavimo nepaisė, šeštadienį, spalio 17 dieną, vėl buvo atnaujinęs griovimo darbus, kuriuos paveldosaugininkams pavyko sustabdyti tik atvykus su policija ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) atstovais.
„KPD smerkia tokius namo Perkūno al. 11 savininko veiksmus, – sekmadienį asmeniškai apžiūrėjęs vietą sakė KPD direktorius Vidmantas Bezaras. – Tai nesuvokiamas barbarizmas, spjūvis į veidą ir visuomenei, ir paveldo specialistams, ir tarptautiniams ekspertams. Kai pastaruoju metu tiek daug kalbama apie Kauno architektūros išskirtinumą, kai baigiama ruošti paraiška Pasaulio paveldo centrui dėl Kauno modernizmo pristatymo UNESCO nominacijai, sunaikintas autentiškas statinys yra didelė netektis. KPD šį griovimo atvejį traktuoja kaip ypatingai brutalų ir paminantį esminius ir paveldosaugos, ir visuomenės viešojo intereso principus. KPD netoleruos nelegalių veiksmų saugomose kultūros paveldo vietovėse ir padarys viską, kad pažeidimus padarę asmenys visapusiškai atsakytų už juos, o istorinis statinys atgautų jam būdingą architektūrinę išraišką“.

SUPROJEKTAVO ŽINOMAS TARPUKARIO ARCHITEKTAS
KPD teigimu, vilos Perkūno al. 11 fasadas pasižymėjo tam metui būdinga Art deco išraiška, išsiskyrė gražiai įkomponuotu išraiškingu bokšteliu. Vila išskirtinė ir memorialine prasme – šį namą pasistatė ir jame gyveno Lietuvos knygnešys, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos armijos kūrėjas, rašytojas ir žurnalistas Petras Ruseckas (1883-1945), projektavo žinomas tarpukario architektas Aleksandras Gordevičius.
Teritorija, kurioje stovi ši vila, – Kauno savivaldybės saugoma kultūros paveldo vietovė (2012 m. Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialųjį planą). 1-asis Žaliakalnio kultūrinis draustinis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas – 31280). Specialiojo plano sprendiniuose vila Perkūno al. 11 pažymėta kaip priklausanti vienai aukščiausių – 4-ajai – kultūrinei kategorijai. „Šiai kategorijai priskiriami autentiški istoriniai pastatai, vertingi urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu. Tokios kategorijos pastatuose draudžiama naikinti išlikusius autentiškus elementus, didinti statinio tūrius, keisti autentišką architektūrinę išraišką, leidžiami tik konservavimo, restauravimo, pritaikymo darbai. Būdų tvarkyti statinį yra išties pakankamai“, – teigiama KPD išplatintame pranešime.
Ir nors pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip atskiras kultūros paveldo objektas (PILOTAS.LT žiniomis, šis klausimas jau yra sprendžiamas), tačiau jis patenka į savivaldybės saugomą kultūros paveldo vietovės teritoriją ir yra susijęs su jos vertingomis savybėmis – vilų pobūdžio namais, atstovaujančiais tarpukario modernizmo pavyzdžius. Kauno miesto specialiajame plane pastatas Perkūno al. 11 pažymėtas, kaip statinys, turintis vertingųjų savybių. Vila yra šios vietovės vertingoji savybė – savitumą formuojantis kaunietiškojo modernizmo mokyklą atstovaujantis pastatas.

GRIOVĖJAI PAREIGŪNŲ REIKALAVIMAMS PAKLUSO NEIŠKART
Kaip praneša KPD, spalio 14 dieną departamento Kauno skyriaus paveldosaugininkai, gavę pranešimą telefonu apie griaunamą namą Perkūno al. 11,  apie tai informavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrių ir kartu su šio skyriaus vedėju Saulium Rimu nedelsiant nuvyko į vietą. Savivaldybės paveldo skyriaus vedėjo teigimu, pastato griovimo darbai su jų skyriumi nederinti ir yra neteisėti.
Nuvykus į įvykio vietą buvo nustatyta, kad neturint griovimą leidžiančio dokumento yra griaunamas autentiško tarpukarinio namo Perkūno al. 11 stogas ir fasado dekoratyviniai elementai. KPD Kauno skyriaus paveldosaugininkas griovimo darbų vadovui nurodė nedelsiant stabdyti griovimo darbus. Informavus VTPSI, kad šis pastatas yra savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje ir turi vertingųjų savybių požymių, VTPSI taip pat stabdė nelegaliai vykdomus griovimo darbus.
Spalio 17 dienos rytą KPD Kauno skyrius vėl gavo pranešimą, kad griovimo darbai yra tęsiami. Paveldosaugininkams nuvykus į vietą, pastato savininku pristatęs asmuo nesutiko stabdyti vykdomų darbų motyvuodamas tuo, kad leidimo šio pastato griovimui nereikia. Atvykus policijai ir Aplinkos ministerijos, VTPSI atstovams, darbai buvo sustabdyti. Šiuo metu statybų griovimo technika nedirba, statybininkai, pastato savininko žodiniu teigimu, yra atšaukti, techniką išsiveš ir darbų nevykdys.
Dėl galimai padaryto LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nusižengimo KPD Kauno skyrius pradėjo administracinę teiseną. Įvertinus realią pastato sunaikinimo grėsmę, KPD Kauno skyrius inicijuos šio namo įtraukimo į Kultūros vertybių registrą procedūrą, taip pat jis žada intensyviai stebėti, ar griovimo darbai neatnaujinami.

SAVININKUI GRESIA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ
„Tiksliai atsekti savininkų kaitą dabar sunkoka, tačiau man yra žinoma, kad namas ilgai priklausė savivaldybei, o pastaruosius metus savininkui, kuris ir atliko vilos griovimo darbus. KPD nedalyvavo privatizavimo ir/ar savivaldybės turto pardavimo procedūrose, todėl man nėra žinoma kaip ši vila atiteko dabartiniam jos savininkui – privačiam asmeniui. Norint vykdyti statybos darbus šioje viloje reikalingas leidimas. Griovimo darbai iš vis negalimi. Savininkas neturėjo leidimo atlikti griovimo darbus. Tokius savininko veiksmus vertinu kaip tyčinį kultūros paveldo vietovės vertingosios savybės sunaikinimą“, – sakė KPD Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas, vykęs stabdyti griovimo darbų. Pasak jo, po suintensyvėjusio piktybinio griovimo šeštadienį, kai darbai jau buvo stabdyti anksčiau, dabar yra nugriauta apie pusė Perkūno al. 11 pastato.
Šis pastatas išskirtinis ne tik savo architektūra ir sąsajomis su istorine asmenybe, bet jame buvo gausu autentiškų tarpukario detalių: durys, langai, radiatoriai. Dalis šios autentikos jau sunaikinta.
Pastatas priskirtas vadinamųjų ypatingųjų statinių kategorijai, todėl prieš atliekant statybos (įskaitant ir griovimo) darbus buvo būtina atlikti specialiąją paveldosaugos ekspertizę, numatomus sprendinius derinti su visuomene ir atsakingomis institucijomis. To nebuvo padaryta. Dėl žalos dydžio nustatymo ir jos išieškojimo spręs KPD teisininkai. Pastato savininkas gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėm, o jei atlikti griovimo darbai bus traktuojami kaip grubus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, šie veiksmai gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę. Taip pat bus reikalaujama atkurti pradėtą griauti pastatą.

KPD PAREIGŪNAI APLANKĖ VIETĄ IR SURENGĖ PASITARIMĄ 
Po skandalingo atvejo – nelegaliai pradėto griauti pastato Kaune, Perkūno al. 11, stovinčio Kauno savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje, 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio teritorijoje, trims institucijoms (Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai bei Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos) sustabdžius griovimo darbus, Kultūros paveldo departamentas (KPD) spalio 20 dieną inicijavo pasitarimą su Kauno miesto savivaldybės administracija. KPD pareigūnai prieš tai dar kartą aplankė Perkūno al. sklypą.
Susitikime su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu ir kitais savivaldybės administracijos atstovais dalyvavo KPD direktorius Vidmantas Bezaras, direktoriaus patarėjas Robertas Motuzas, Departamento teisininkė Rasa Šimkūnaitė, KPD Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas.
KPD direktorius patvirtino, kad savivaldybei dėl jos saugomo ir sunaikinto pastato Departamentas teiks visą reikalingą pagalbą, esant reikalui padės apskaičiuoti kultūros paveldo statiniui ir savivaldybės saugomai kultūros paveldo vietovei padarytą žalą, teiks teisinę pagalbą, jei bus ruošiamas civilinis ieškinys.
KPD vertinimu, Kauno miesto savivaldybė ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija turi reikalauti pastatą atstatyti (atkurti restauruojant, atkuriant identiškus ir gatvės išklotinę formuojančius fasadus). Pasitarime savivaldybės atstovams suabejojus, ar įmanoma dabar jau tokios būklės pastatą atstatyti, KPD atstovai paaiškino, kad tokie darbai, atkuriant buvusią pastato dalį, yra galimi, nes dar išlikusios autentiškos pastato medžiagos, leidžiančios objektyviai nustatyti statybos technologijas, taip pat yra atlikti apmatavimai, tyrimai, išlikę istoriniai planai. Tačiau galutiniai sprendimai turi būti priimami tik po atliktos ekspertizės.

PRADĖTAS IKITEISMINIS TYRIMAS
Pirmadienio rytą neabejingieji Kauno istorijai, kultūrai ir architektūrai Perkūno alėjoje kantriai stojo į ilgą eilę pasirašyti pareiškimą-peticiją Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai. Pareiškimas-peticija buvo įteikta Dariui Valkavičiui, Kauno apygardos vyriausiam prokurorui.
Šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunaikinto kultūrinę reikšmę turinčio objekto. KPD pažadėjo aktyviai dalyvauti atliekant ikiteisminį tyrimą, taip pat – spręsti dėl administracinės atsakomybės taikymo už kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir teisėtų reikalavimų nevykdymą.
Parengta pagal Kultūros paveldo departamento ir PILOTAS.LT informaciją.
Titulinė nuotrauka: ©PILOTAS.LT

Asmeniškai net du kartus vandalizmo aktą iš arti apžiūrėjęs KPD direktorius Vidmantas Bezaras įsitikinęs, kad Art deco vila Perkūno al. 11 bus privalu atstatyti. Foto: ©PILOTAS.LT

Asmeniškai net du kartus vandalizmo akto pasekmes iš arti apžiūrėjęs KPD direktorius Vidmantas Bezaras įsitikinęs, jog ciniškai nugriautą Art deco vilą Perkūno al. 11 griovėjams bus privalu atstatyti. Foto: ©PILOTAS.LT

Vilos Perkūno al. savininkas Artūras Dankovskis (kairėje), pasitelkęs advokatą (viduryje), KPD direktorių Vidmantą Bezarą nesėkmingai bandė įtikinti, kad griovimui jokių leidimų nereikia. Foto: ©PILOTAS.LT

Vilos Perkūno al.11  savininkas Artūras Dankovskis (kairėje), pasitelkęs advokatą (viduryje), KPD direktorių Vidmantą Bezarą nesėkmingai bandė įtikinti, jog Aleksandro Gordevičiaus projektuotam unikaliam namui griauti nereikia jokių leidimų. Foto: ©PILOTAS.LT

Architektas Audrys karalius ir KPD direktorius Vidmantas Bezaras aptaria vilos Perkūno al. 11 griovimo aplinkybes ir atkūrimo galimybes. Foto: ©PILOTAS.LT

Architektas Audrys karalius su KPD direktoriumi Vidmantu Bezaru vietoje aptaria Art deco vilos Perkūno al. 11 brutalaus griovimo aplinkybes ir jos atkūrimo galimybes. Foto: ©PILOTAS.LT

Nepaisant dešimtmečių, vila išsaugojo daugybę originalių Art deco elekentų. Kiemo fragmentas su vitražiniu langu. Foto: ©PILOTAS.LT

Nepaisant beveik 100 metų amžiaus, vienas seniausių Perkūno al. namų buvo ne tik gerai išsilaikęs, bet ir išsaugojęs daugybę autentiškų Art deco stiliaus elementų. Vilos kiemo fasado fragmentas su vitražiniu langu. Foto: ©PILOTAS.LT

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

pavel_lt_240400_e01_xxx

NUSIPELNĘ PAVELDUI: Profesinės šventės dieną apdovanojo paveldosaugininkus

2024 balandžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Balandžio 18-ąją pasaulyje minint Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dieną Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos savo profesinę šventės dieną šventė neseniai baigtuose

pilin_vn_240408_e01_xxx

SUPRASTI LIETUVĄ: Gedimino kalno papėdėje veikia istoriją pristatanti ekspozicija

2024 balandžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje sutvarkytame Pilininko name duris atvėrė Lietuvos istoriją pristatanti ekspozicija „Suprasti Lietuvą“. Pilininko name (Arsenalo g. 1, Vilniuje) nuo šiol galima susipažinti

Jonas Lukšė

KAUNO MODERNIZMO ARCHITEKTŪRA: Jono Lukšės piešinių paroda galerijoje „101“

2024 vasario 15Be komentarųPILOTAS.LT

Vytauto Didžiojo universiteto menų galerijoje „101“ atidaryta architekto-dailininko Jono Lukšės Kauno tarpukario modernizmo architektūros piešinių paroda, skirta paminėti šio paveldo įtraukimą į UNESCO. Parodoje eksponuojami

pavel_lt_240100_e01_xxx

PILDOSI PAVELDO INVENTORIAUS BAZĖ: Pernai įrašyti 822 objektai

2024 vasario 1Be komentarųPILOTAS.LT

Per praėjusius metus naujais objektais gerokai pasipildė Kultūros paveldo departamento (KPD) Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus bazė – įrašyti 822 objektai. Daugiausiai prie inventorizavimo prisidėjo KPD

Kauno modernizmas

AUKSINĖ DIENA KAUNUI IR LIETUVAI: Kauno modernizmas įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą

2023 rugsėjo 181 KomentarasPILOTAS.LT

Rugsėjo 18 diena bus auksu įrašyta į Kauno istoriją – šią dieną Kauno modernizmo architektūra priimta į išsvajotąjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kauno tarpukario modernizmo

Paveldo dienos 2023

UŽ PAVELDO PUOSELĖJIMĄ: Iškilmingai apdovanoti paveldosaugininkai ir restauratoriai

2023 rugsėjo 12Be komentarųPILOTAS.LT

Europos paveldo dienų proga Vilniaus šv. Jurgio bažnyčioje iškilmingai įteikti Kultūros paveldo departamento apdovanojimai už Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą bei Lietuvos restauratorių sąjungos apdovanojimai. PAGERBĖ

2094_senam_vn_110300_e01_BRA

PRADĖTAS PAGRINDINIS DOKUMENTAS: Rengiamas Vilniaus senamiesčio specialusis planas

2023 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Pradedamas rengti Vilniaus senamiesčio specialusis planas. Parengtas, šis dokumentas taps pagrindiniu Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo, be kita ko, bus

Visvaldas Matijošaitis

V.MATIJOŠAITIS TURĖS SUMOKĖTI: Teismas nurodė atlyginti beveik 34.000 eurų žalą dvarui

2023 gegužės 3Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis 2017 metais Kauno rajone Nevėžio pakrantėje įsigijo Kačiūniškės dvarą, kuri iš karto ėmėsi tvarkyti ir puošti pagal save, nekreipdamas dėmesio į

Vilniaus Senamiestis

PRATĘSTI TERMINAI: Vilniaus ir Kauno istorinėms dalims reikia specialiųjų planavimo dokumentų

2023 kovo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Centriniame viešųjų pirkimų portale pratęsti dviejų specialiųjų teritorijos planavimo dokumentų rengimo paslaugų viešo pirkimo konkursų terminai. Specialiųjų planavimo dokumentų reikia Vilniaus senamiesčio ir Kauno Naujamiesčio

Perkūno 11

SUSITIKO UNESCO KORIDORIUOSE: Art Deko vilos neviltis ir Kauno modernizmo optimizmas

2022 gruodžio 62 KomentaraiLaura Ramanauskaitė

Socialiniuose tinkluose pasirodžiusi žinia, kad kaunietis Nerijus Jukonis parašė skundą UNESCO dėl žymiosios Petro Rusecko vilos (Perkūno al.11, Kaunas), kurią bandyta nugriauti 2020 spalį, ir

Visuomeninio draudimo rūmai

LIEPOS 1-OSIOS DOVANA: Vilniuje baigiamas šalinti istorinę architektūrą darkęs įstiklinimas

2022 liepos 13 KomentaraiPILOTAS.LT

Tarpukaryje Vilniaus Gedimino prospekte pastatytų neofunkcionalistinių Visuomeninio draudimo rūmų pirmasis aukštas pagaliau grįžta į savo pirminį architektūrinį pavidalą. Pastato architektūrą kelerius metus darkęs įstiklinimas bendromis

Čiurlionio kultūros kelias

1-ASIS NACIONALINIS KULTŪROS KELIAS: Sertifikavimui pritarė visi KPD ekspertai

2022 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje sertifikuotas pirmasis nacionalinis kultūros kelias. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros keliui išduotas sertifikatas galioja 3 metus. Kultūros ministerijai patvirtinus Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir

Vilniaus senamiestis

VILNIAUS SENAMIESČIO PATIKRA: KPD specialistai aplankys 10 kvartalų

2022 balandžio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis skyrius senamiestyje pradeda tikrinimą. Specialistai lankys 10 istorinių kvartalų. Pranešama, kad gegužės – birželio mėnesiais Kultūros paveldo departamento (KPD) Vilniaus

Interaktyvus žemėlapis

TVARKOMAS KULTŪROS PAVELDAS: Informuoja specialus interaktyvus žemėlapis

2022 balandžio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerija kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos parengė interaktyvų kultūros paveldo objektų, kurie bus pradėti tvarkyti pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (arch. E.N.Bučiūtė, 1974 m.). Foto: Norbert

DAUGIAU KULTŪROS VERTYBIŲ: Sąrašą papildė ir Nacionalinis operos ir baleto teatras

2022 vasario 111 KomentarasPILOTAS.LT

Kultūros vertybių registrą pernai papildė nemažai naujų kultūros paveldo objektų. Į Kultūros vertybių registrą įrašyta beveik 700 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, tarp kurių ir laiką pralenkęs architektės

dingusios vertybės

DINGUSIOS KULTŪROS VERTYBĖS: Paskelbtas per 300 objektų sąrašas

2021 gruodžio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Dingusių Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą sudaro daugiau kaip 300 objektų – paveikslai, ikonos, skulptūros, bažnytiniai reikmenys, kryžiai, tekstilės gaminiai, baldai, kitos vertybės. Sąrašą paskelbė

Lyduvėnai

SPECIALI INTERNETO SVETAINĖ: Neprižiūrimo kultūros paveldo žemėlapis

2021 gruodžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamentas sukūrė Neprižiūrimų kultūros paveldo objektų svetainę. Svetainės tikslas – surinkti informaciją apie esamą realią neprižiūrimų kultūros paveldo objektų (Kultūros vertybių registre registruotų

Perkūno 11

ART DECO FRONTAS: Teismas įpareigojo A.Dankovskį atstatyti apgriautą statinį Perkūno 11

2021 rugsėjo 2910 KomentarųPILOTAS.LT

Šiandieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė apeliacinį Artūro Dankovskio skundą atmesti ir palikti galiojantį Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2021 vasario 23-iosios sprendimą. O

Kauno Bernardinų vienuolyno su Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia kompleksas tvarkomas nuo 2009-ųjų. Foto: ©PILOTAS.LT

ĮTRAUKIANTIS PAVELDAS: Sukvies simboliškosios Europos paveldo dienos

2021 rugsėjo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Europos paveldo dienos (EPD) šiemet kviečia intriguojančia tema „Įtraukiantis paveldas“. Tai ne tik vienas simboliškiausių Europos Tarybos inicijuotų renginių, bet jau nuoširdžiai pamėgtas visose penkiasdešimtyje

Petro Cvirkos paminklas

PANAIKINO APSAUGĄ: Paveldosaugininkai nusprendė P.Cvirkos paminklo nebesaugoti

2021 rugpjūčio 256 KomentaraiPILOTAS.LT

Vakar, rugpjūčio 24 dieną įvyko nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Jame buvo svarstomi pastaruoju metu daug

perkūno 11

GRIEŽTINA PRIEŽIŪRĄ: Saugiklis teisiškai dar neapsaugotiems paveldo pastatams

2021 gegužės 24Be komentarųPILOTAS.LT

Griauti išliekamąją kultūrinę vertę galimai turinčius, bet teisiškai dar neapsaugotus pastatus norintys savininkai nuo šiol turės paisyti griežtesnių reikalavimų. Tai numatyta ketvirtadienį Seimui priėmus Statybos

Europos paveldo dienos

ĮTRAUKIANTIS PAVELDAS: Organizuojamos Europos paveldo dienos 2021

2021 balandžio 9Be komentarųPILOTAS.LT

Europos Taryba, siekdama atskleisti daugiatautės Europos kultūros bendrumus, taip pat išryškinti atskirų kultūrinių regionų savitumą, jų vertę, nuo 1991 metų rengia Europos paveldo dienas. Šių

Žvarboką pirmadienio rytą Perkūno alėjoje nusitesė ilga eilė norinčių pareikšti savo pilietišką poziciją ir pasirašyti po kultūrinio vandalizmo aktą smerkiančią peticiją. Foto: ©PILOTAS.LT

KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMAS: Paveldosaugininkai pakvietė prisidėti visus

2021 kovo 19Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, prie kurio kviečiami prisidėti visi. Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus

Romas Juškelis

APLEISTA KAUNO TVIRTOVĖ: R.Juškelio paroda Kultūros paveldo departamente

2021 kovo 12Be komentarųPILOTAS.LT

Fotomenininkui Romui Juškeliui visada buvo svarbus istorinis palikimas. Tai ypač ryšku ir Kultūros paveldo departamente ką tik atidarytos jo meninių fotografijų parodos „Apleista Kauno tvirtovė“

UNESCO Kaunas

KAUNO MODERNIZMO NOMINACINĖ BYLA: Dar vienas žingsnis link UNESCO sąrašo

2021 sausio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Solidi 500 puslapių Nominacinė byla „Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919–1939“ iškeliavo į UNESCO būstinę Paryžiuje. Lietuva žengė dar vieną didelį žingsnį savo moderniosios architektūros