KARŠTOS ARCHITEKTŪRINĖS SALOS //SIKONIŠKOSIOS ERDVĖS PAIEŠKOS SALŲ DVARE

SIKON’as pasaulį išvydo dar gūdžiu sovietmečiu, kai architektūros studentus kankino laisvos kūrybos badas ir pasaulinės architektūros ilgesys. Nuo tada SIKON’as pasikartojo dar dvidešimt kartų ir taip tapo gyvuoju architektūrinės bendruomenės paveldu.

 

Antrąją vietą nuskynė 4 mergaitės ir jų "Erdvės parazitai"

Ne viena architektūros studentų karta šį „paveldą“ perėmė su džiaugsmu ir užmoju jį pakeisti, padaryti jį dar geresnį negu 1983-iaisiais, kai SIKON’ą išrado dabar jau architektūros metrais vadinami – Audrius Ambrasas, Gintaras Čaikauskas ir Audrys Karalius.

Gerų įspūdžių ir tokių pat rezultatų davęs užpernykštis SIKON’as Šiauliuose paskatino ir šiemet idėjų konkursą „išvežti“ iš Vilniaus. Salų dvaras Rokiškio rajone SIKON’o organizatoriams pasirodė vieta, tinkama kurti ir atrasti.

25 SIKON’O METAI

Salų dvaras netoli Kamajų prie Salų (Dviragio) ežero XVI amžiuje priklausė Nesvyžiaus Radviloms. Po Pirmojo pasaulinio karo čia buvo įkurta mergaičių namų ūkio mokykla, po Antrojo pasaulinio – žemės ūkio technikumas. Dviejų aukštų klasikinio stiliaus rūmai dabar gerokai apšepę, todėl prieš keletą metų imtasi dvaro ansamblio restauracijos. Dvare nuolat vyksta įvairių dailės mokyklų plenerai, dvaras nuomojamas šventėms ir pokyliams. SIKON’as čia taip pat nesijautė svetimas.

SIKON’o dalyviai, kaip ir kasmet, atvyko iš visų keturių Lietuvos architektų kalvių – Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Kauno technologijos univesiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto. Aktyviausiai veikė, kaip ir įprasta, VGTU Architektūros fakulteto studentai. Būtent jame susikūręs Architektūros studentų klubas (ASK) nebe pirmą kartą organizavo kasmetinį (šiemet – 21-ąjį) SIKON’ą. Akademinėms įstaigoms būdinga žmonių kaita veikia ir ASK’o gretas – nuolat keičiasi aktyvistai, tačiau dauguma lyderių užsibūna kelerius metus ir net baigę architektūros studijas negali atsispirti SIKON’o traukai.

IŠSIKALBĖTI APIE ARCHITEKTŪRĄ

pastaruoju metu VGTU Architektūros fakulteto koridoriuose ėmė sklisti kalbos apie poreikį išsikalbėti. ASK’o aktyvistai „užkūrė“ keletą paskaitų-diskusijų, o į jas įtraukė žinomus šiuolaikinės architektūros veikėjus – Rolandą Paleką, Andrę Baldišiūtę, Edgarą Neniškį, vadybininką Eigirdą Žemaitį ir kt. Tokios diskusijos, pavadintos „Archilankomis“, skelbė versijų nesutapimus, kėlė klausimus apie idėjų paieškas, bandė padėti suvokti architektūros kūrybos metodus, socialinius aspektus, galiausiai – iškalbėti visa, kas guli ant širdies kiekvienam architektūros naujokui.

Šių renginių įkvėpti organizatoriai šiemetinio SIKON’o dalyviams uždavė sukurti manifestą erdvei. Pasak jų, „erdvės“ sąvoka kiekvienam atrodo paprasta ir lengvai suvokiama, kol imiesi ją atidžiau analizuoti. Architekto užduotis yra erdvės kūrimas – tą studentams nuolat kartoja dėstytojai ir vyresni kolegos. Bet kas yra erdvė, kaip ją apibrėžti, įvardyti, iliustruoti?.. Daugeliui tai buvo nelabai aišku, todėl šis neaiškumas pasirodė vertas keturių dienų „vorkšopo“.

Tačiau SIKON’o organizatoriai nepaliko dalyvių savarankiškai minkyti šią abstrakčią temą. Į pagalbą pakviesti kitų sričių specialistai pirmąsias dvi dienas dėstė mintis ir skatino diskusiją erdvės tema: kas ji tokia, kaip ją apibrėžė filosofai, fizikai, sociologai, kaip ją supranta nūdienos žmonės, kaip erdvę vaizduoja menininkai, galų gale – kokia yra architektūrinės erdvės sąvoka. Organizatorių teigimu, norėta suformuluoti tam tikrą erdvės apibrėžimą, kuriuo sikonininkai galėtų remtis, eidami architektūriniu keliu.

Paskaitas apie erdvės sampratą skaitė fotografas Raimondas Urbakavičius, VGTU Architektūros fakulteto dėstytojai Audrius Novickas, Eigirdas Žemaitis ir Tomas S.Butkus. Viešoje diskusijoje dalyvavo VU filosofai Nerijus Milerius ir Jūratė Černevičiūtė, VDA menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė.

ARCHITEKTŪRIŠKAI – DAŽNAI LITERATŪRIŠKAI

Nors SIKON’as – architektūrinių idėjų konkursas, pastaraisiais metais jo darbuose pastebimos tendencijos ne visuomet būna architektūrinės. Dažnai pasirenkamos literatūrinės išraiškos priemonės. Todėl esama nemažai darbų, kurie suformuoti tūriškai, tačiau architektūriškai patys savęs nepaaiškina. Stebėtojui, norinčiam suprasti tokių kūrinių tikrąją, autorių suformuluotą prasmę, reikalingas tekstinis paaiškinimas.

Pasak vienos iš SIKON’o organizatorių antrojo kurso VGTU architektūros studentės Sabinos Grincevičiūtės, literatūriškumo organizatoriai nebijojo. Šiame SIKON’e ypač skatinta kalbėti, diskutuoti, mokytis išgirsti, įsiklausyti į save, o į kolegas – ypač. Todėl diskusija paskelbta vienu svarbiausių kūrybos atspirties taškų.

MANIFESTO PRADŽIAMOKSLIS

Salų dvaras šių metų SIKON’ui parinktas neatsitiktinai – organizatoriai norėjo, kad konkurso erdvė būtų skirtinga nuo kasdieniškos miesto atmosferos, kurioje statistinis SIKON’o dalyvis praleidžia daugiausia laiko. Be to, senieji dvarai byloja savuosius architektūrinius kodus, kitokį požiūrį į architektūrą ir erdvės formavimą. Tokiame kultūringame provincijos kampelyje keturių dienų SIKON’as buvo panašus į tikrą architektūrinę stovyklą su visais architektūros studentams būdingais atributais – kinu, muzika, futbolu, maudynėmis ežere ir užsidegimu „architektūrinti“.

„Vorkšopui“, kaip įprasta, būna skirtos lygiai 24 valandos. Dalyviai jas naudoja savo nuožiūra – kas piešia, klauso muzikos, maudosi ar irstosi valtelėmis ežere, įvairiais būdais kontempliuoja aplinką. Visos 24 valandos, skirtos konkursiniam darbui sumeistruoti, negarantuoja gerų rezultatų. SIKON’e svarbus minties naujumas, originalumas, architektūrinės ir apskritai meninės raiškos laisvė. Vertinimo komisija darbuose ieškojo architektūriškumo, originalumo, konceptualumo ir – sikoniškumo. Pastarasis vertinimo kriterijus gana sunkiai apibrėžiamas; geriausia jį apibūdinti pirmaisiais trimis kriterijais, papildytais spontaniškumu ir laisve.

KOMISIJOS NARYS DEZERTYRAVO

SIKON’o vertinimo komisija, atvykusi dieną prieš „finišą“, laiką leido kartu su konkurso dalyviais ir stebėjo kūrybinius procesus. Pasak komisijos narės (vakarykštės sikonininkės) Julijos Kšivickaitės, komisija nerimavo, ar suspės dalyviai padaryti darbus, nes aktyviai diskutuodami, pasinerdami į giliamintiškas filosofijas ir temos daugialypiškumą, jie nepastebėjo, kad senka laikas, skirtas meistrauti.

Vertinimo komisiją sudarė keturi nariai: architektai Šarūnas Kiaunė ir Asta Kiaunienė, Arūnas Liola ir minėtoji J.Kšivickaitė. VGTU Architektūros fakulteto dėstytojui architektui ir poetui Tomui S.Butkui neišlaikė nervai. Jis dezertyravo iš komisijos ir… įsiliejo į eilinių sikondirbių gretas (beje – ne veltui; vėliau pelnė vieną iš prizų).

Tiesa, šių metų SIKON’as papildytas dar viena naujove – savo kūrinius reikėjo pristatyti ir apginti, be to, nebuvo slepiama autorystė. Komisija ir dauguma dalyvių džiaugėsi galimybe geriau suprasti konkursinius darbus, mat dažnai tikroji darbo esmė lieka iki galo nesuprasta.

Buvo atsižvelgta ne tik į vertintojo supratimą, bet ir į autorių suvokimą ir sugebėjimą paaiškinti, ką jie sukūrė. Žinoma, darbų pristatymas dar labiau sustiprina „verbalinį projektavimą“, o kai kada architektūrinę mažakalbystę. Atrodo, kad šiais vartotojiškos visuomenės laikais šou žanras atneša ir bene didžiausius laurus…

SIKON’o „finišą“ pasiekė 25 darbai. Pasirėmusi savais analizės metodais, vertinimo komisija išskyrė 5 grupes ir jų lyderius.

Grupė „Sužinojau, pastebėjau, užfiksavau“ – bene gausiausia. Jai priskirta 10 projektų, kuriems būdingas nuo seno žinomų arba tik dabar autorių atrastų tiesų analizė ir iliustravimas. Šioje grupėje komisija išskyrė du darbus: „SIKON planas“ ir „Space Button“. Pastarajam skirta ir prizinė trečioji vieta.

„Space Button’o“ autoriai – internacionalinė komanda: Algimantas Grigas bei Lina Raginytė ir Intsas Mengelis bei Janis lelejsis iš Latvijos. Projektas pateikia linksmą ir itin patrauklią iliustraciją klaviatūroje ypač dažnai naudojamam tarpo („space“) klavišui. Gamtos fone klaviatūros motyvas įgijo naują prasmę, žyminčią virtualios ir realios erdvės santykį, nustatomą kompiuterio – kaip įrankio tokios erdvės egzistavimui.

„SIKON plano“ autorė Rūta Turčinavičiūtė pateikė „vorkšopo“ darbų išsidėstymo Salų dvaro teritorijoje planą, nes „tai ir yra SIKON’o erdvė“. Su tokiu teiginiu galima ir nesutikti, nes SIKON’o erdvė yra, galbūt ten, kur yra bent vienas sikonininkas (jie, atrodo, per 25 metus pasklidę po visą pasaulį) tačiau toks pareiškimas šiuo atveju buvo gana tikslus, be to, įdomiai pristatytas.

Pasak komisijos, akivaizdu, kad šių darbų autoriai mėgavosi procesu, tik darbams kiek trūko sikoniškumo ir architektūriškumo. Tokio tipo darbų gausu kiekviename SIKON‘e, tačiau šiemet dalyviai buvo skatinami parašyti tam tikrą manifestą erdvei, kuriuo vėliau galėtų remtis. Todėl suprantama, kodėl dauguma ėjo tam tikrų tiesų ir teorijų iliustravimo keliu.

FILOSOFAI NUSIPELNĖ VYNO

Antroji grupė – „Filosofinė mintis“, kuriai priskirti trys projektai. Darbai „Pasirink“ ir „Pasitraukimas“ gimė iš autorių diskurso, patraukusio T.S.Butkų iš komisijos gretų. Interdiscipliniška komanda (Mindaugas Kunevičius, Milda Jusaitė, Tomas S.Butkus, Marius Daugėla, Kristina Petrauskaitė) darbuose išreiškė požiūrį į SIKON’o temą ir galimybę pasirinkti. Vienu atveju – tai pasitraukimas į erdvę, iš kurios gali stebėti pats save, kitu – pasirinkimas, kur ir kuo būti. Pastaroji mintis iliustruota žavingu sijonuotu „karpiu-moterimi“, autobusų stotelėje laukiančiu savojo reiso.

Trečiasis „Filosofinės minties“ grupės darbas (Agnė Kučerenkaitė, Tauras Stalnionis, Sandra Šlepikaitė, Milda Grabauskaitė, Margarita Kaučikaitė) teigė erdvės daugiaelementiškumą, iliustruotą žaismingu videodarbu ir formule: „Tai begalybė dėmenų. Kurių suma – kintanti erdvė“.

Pasak komisijos, šių darbų autoriai architektūros ieško kitur, todėl tokie darbai visuomet sukelia daugiausia diskusijų, mat jie – originalūs, laisvi, tačiau nearchitektūriški. Šiaip ar taip, visi trys apdovanoti specialiais komisijos prizais „In vino veritas“.

Kita grupė – inovatyvesnė, analizavusi fizikinės erdvės tvermės dėsnius ir įvairiai juos iliustravusi. Iš keturių projektų išskirtiniausiais įvardyti du – „Manifestas“ (Matas Cirtautas, Andrius Juodpusis, Justas Ingelevičius, Mindaugas Žemgulys) ir pirmuoju prizu apdovanotas darbas „Sūpynių naikinimas“ (Karolis Kyzikas, Matas Šiupšinskas, Ieva Cicėnaitė).

Nuotraukos

{phocagallery view=category|categoryid=22|limitstart=0|limitcount=0}

{module Vidinis}

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Meno celės'19

MENO CELĖS’19: Daugiasluoksniai meninio tarpsmo procesai „Titanike“

2019 birželio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) parodų salėse „Titanikas“ atidaroma projekto „Meno celės ‘19“ paroda. Menininko Vlado Suncovo kurta parodos architektūra – terpė vešėti įvairaus pavidalo formoms,

VDA Architektūros katedra

EKSPERIMENTINIS SKLIAUTAS: VDA architektų 3 metrų skulptūra mugėje „Art Vilnius’19“

2019 gegužės 30Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje prasidėjo dešimtoji jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „Art Vilnius“, kurioje kasmet apsilanko virš 20.000 lankytojų ir dalyvauja apie 60 meno galerijų iš 15 šalių. Šiemet

EKA

ESTAI KVIEČIA STUDIJUOTI: Siūlomos 8 tarptautinės menų magistro studijų programos

2019 balandžio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Daugiau nei šimtmetį menininkus ruošianti Estijos dailės akademija šiemet siūlo net 8 tarptautines magistro studijų programas. Norintys su jomis susipažinti iš vidaus, turi suskubti tuo

sikon

STUDENTIŠKŲ IDĖJŲ KONKURSAS SIKON: Tai kas buvo ir ko galima tikėtis

2019 balandžio 25Be komentarųGabija Bružaitė

Kaita – žodis, pirmiausiai galvoje iššaukiantis vikšro metamorfozės vaizdinį. Arba metų laikų kitimą. Tačiau bet kuriuo atveju – tai natūralus ir neišvengiamas procesas kiekvieno žmogaus,

Meno menės

MENO MENĖS 2019: VDA studentų paroda Panemunės pilies erdvėse

2019 balandžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademija (VDA) kasmet pavasarį pakviečia į renesansinę Panemunės pilį, kur įsikuria studentų kūrinių paroda „Meno menės“. Šiuolaikiniai tapybos, tekstilės, grafikos, stiklo, dizaino studentų darbai čia eksponuojami šimtmečius

VDA KF

INSPIRUOJANTIS TARPUKARIS: VDA KF architektūros studentų kompozicijos studijos

2019 balandžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto (VDA KF) Architektūros katedros studentai pristato kompozicijos darbus. Keramikos kūrybinio centro „Lauko ekspo“ paviljone, Vilniuje eksponuojamose darbuose studentai nagrinėja tarpukario

VGTU Architektūros studentai

LIETUVIŲ TRIUMFAS: VGTU architektūros studentai laimėjo „DocexDoce“ turnyrą

2019 balandžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros magistrantūros studentai tapo 3-iojo tarptautinio architektūros turnyro „DocexDoce“ nugalėtojais. Tarptautinė vertinimo komisija lietuvių darbą išrinko geriausiu iš daugiau nei 500

piesi_ko_190400_e02_xxx

PIEŠINYS 2019: Paskelbtas 7-asis tarptautinis studentų piešinių konkursas

2019 balandžio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademija (VDA) kasmet rengia Algimanto Švėgždos vardo tarptautinę piešinių parodą-konkursą „Piešinys“. Baltijos šalių aukštųjų meno mokyklų studentų konkurso laimėtojams skiriamos 3 piniginės premijos

VGTU Architektūros fakultetas

ARCHITEKTŪRA IR BENDRUOMENĖ: VGTU architektūros studentų paroda

2019 kovo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungoje išeksponuota Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakulteto studentų paroda „Architektūra ir bendruomenė“. Parodos pristatymas įvyks šiandien 15 val. Lietuvos architektų sąjungos

DocexDoce

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE: Tarptautinis turnyras architektūros studentams „DocexDoce“

2019 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Šiemet pirmą kartą Lietuvoje rengiamas tarptautinis turnyras architektūros studentams „DocexDoce“. Geriausių darbų autoriams – 3 piniginės premijos. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas ir

Studijų KAFe

KAFE 2019: Studentai nagrinės architektūros vietoženklių Kaune temą

2019 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kas trejus metus organizuojamas Kauno architektūros festivalis KAFe tradiciškai surengia tarptautinę studentų parodą-konkursą. Šiemet Lietuvos bei užsienio šalių architektūros studentai kviečiami giliau panagrinėti ar vietoženklių architektūrą kuria,

Geras 2019

VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS: 10-ieji apdovanojimai „Geras“

2019 vasario 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas rengia kasmetinius „Geras“ apdovanojimus. Apdovanojimai įvyks jau 10-ąjį kartą. Vasario 15 dieną (penktadienį) 18 val. visi VGTU architektūros

Laima Antonova

BALSAVO UŽ TELŠIŠKĘ: Baltijos regiono jaunųjų menininkų simpatijų prizas – L.Antonovai

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Latvijos dailės akademijoje savaitgalį įteikti Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų menininkų apdovanojimai “Nordic Baltic Young Artist Awards”. Šiame konkurse daugiausiai regiono meno mėgėjų balsų gavo

Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog

A.STILLMANO STIPENDIJA: 2018-ųjų laureatė – VDA studentė B.Kazlauskaitė-Bon Alog

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

2018 metų Ary Stillmano stipendiją laimėjo Vilniaus dailės akademijos IV kurso studentė Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog. Stipendijos skyrimo tikslas – plėtoti Ary Stillmano gyvenimo ir kūrybos

Gabija Rutkūnaitė

PAGYRĖ IR LIETUVĘ: Išrinkti geriausi Baltijos šalių jaunųjų architektų baigiamieji darbai

2018 spalio 231 KomentarasPILOTAS.LT

Savaitgalį iškilmingai įteikti šių metų Baltijos šalių jaunųjų architektų geriausių baigiamųjų darbų konkurso apdovanojimai. Magistro darbų kategorijoje nugalėjo Estijos menų akademijos absolventas Arvi‘s Andersonas (Arvi

INSIDEOUT

INSIDEOUT: Architektūros studentų kūrybinių rezultatų pristatymas

2018 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo rugsėjo 3 dienos vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros studentų kūrybinės dirbtuvės „Insideout“. Šiandien, rugsėjo 13 dieną bus viešai pristaTyti jų rezultatai. Nuo rugsėjo

graff_vda_e06_xxx

BALTIJOS KULTŪRA MIESTE: VDA menininkų graffiti projektas Zarasuose ir Visagine

2018 rugpjūčio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Zarasuose ir Visagine vyko antrą kartą organizuojamas sienų tapybą populiarinantis Vilniaus dailės akademijos jaunųjų menininkų projektas „The Baltic Wild Walls“. 40 jaunųjų tapytojų, grafikų, skulptorių,

sikon

XXX SIKON‘AS RENKASI ALYTŲ: Konkrečiosios utopijos eksperimentas prasideda

2018 birželio 272 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON, kaip visada tyliai pasiekė starto liniją ir jau šį penktadienį pradės jubiliejinį konceptualių idėjų turnyrą dzūkų sostinėje. Simboliška, kad XXX

Ineta Leonavičiūtė

ARCHITEKTŪRA AIRIŲ MUZIKAI: I.Leonavičiūtė laimėjo 2 tarptautinio idėjų turnyro prizus

2018 birželio 193 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros absolventė Ineta Leonavičiūtė neseniai laimėjo net 2 prizus Airių muzikos komplekso tarptautiniame architektūros turnyre, kurį surengė žinoma tokių turnyrų

Klaipėdos universitetas

AKTUALŪS DARBAI KLAIPĖDAI: Piniginės premijos praktiškiems KU studentams

2018 birželio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi sutartimi su Klaipėdos universitetu, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus. Šiemet premijoms numatyti 2.892

Meno menės

REPETICIJA PANEMUNĖS PILYJE: Per 100 VDA studentų darbų paroda

2018 gegužės 24Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos studentų darbų paroda „Meno menės“. Joje eksponuojami studentų architektūros, vizualaus meno, meno objektų restauravimo, dizaino, video, animacijos darbai, demonstruojantys profesinių gebėjimų ugdymą

VDA KF

TEATRAS IR TAPYBA: Studentų paroda Kauno dramos teatre

2017 lapkričio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionaliniame Kauno dramos teatre  atidaroma Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros tapybos paroda „Žiūrėti, matyti, regėti“. Jaunųjų parodos dalyvių ir jų dėstytojos tapybos kūriniai

SIKON XXIX

SIKON XXIX MIESTO UPĖ: Architektūros studentų konkursas skelbia pradžią

2017 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Seniausią tradiciją Rytų Europoje turintis Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON imasi sunkiai įveikiamos lietuviui temos – upė mieste. Metinis entuziastingų būsimųjų architektų idėjų turnyras nuo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ŠNIPIŠKIŲ AKUPUNKTŪRA: Studentų kūrybinių dirbtuvių vizijų pristatymas

2017 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien, 15 val. Vilniaus savivaldybės Idėjų kambaryje bus pristatomos Šnipiškių teritorijos vystymo vizijos. Šios vizijos – vasario mėnesį Vilniaus Gedimino technikos universitete įvykusių studentų kūrybinių

ergol_lo_170200_e01_xxx

KLAIPĖDA.AKTUALI ARCHITEKTŪRA: Tradicinis konkursas architektūros studentams

2017 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) kartu su UAB „Ergolain“ rengia tradicinį stipendijos konkursą architektūros studentams. Šiame konkurse dalyvauti gali Vilniaus Gedimino technikos universiteto