KARŠTOS ARCHITEKTŪRINĖS SALOS //SIKONIŠKOSIOS ERDVĖS PAIEŠKOS SALŲ DVARE

SIKON’as pasaulį išvydo dar gūdžiu sovietmečiu, kai architektūros studentus kankino laisvos kūrybos badas ir pasaulinės architektūros ilgesys. Nuo tada SIKON’as pasikartojo dar dvidešimt kartų ir taip tapo gyvuoju architektūrinės bendruomenės paveldu.

 

Antrąją vietą nuskynė 4 mergaitės ir jų "Erdvės parazitai"

Ne viena architektūros studentų karta šį „paveldą“ perėmė su džiaugsmu ir užmoju jį pakeisti, padaryti jį dar geresnį negu 1983-iaisiais, kai SIKON’ą išrado dabar jau architektūros metrais vadinami – Audrius Ambrasas, Gintaras Čaikauskas ir Audrys Karalius.

Gerų įspūdžių ir tokių pat rezultatų davęs užpernykštis SIKON’as Šiauliuose paskatino ir šiemet idėjų konkursą „išvežti“ iš Vilniaus. Salų dvaras Rokiškio rajone SIKON’o organizatoriams pasirodė vieta, tinkama kurti ir atrasti.

25 SIKON’O METAI

Salų dvaras netoli Kamajų prie Salų (Dviragio) ežero XVI amžiuje priklausė Nesvyžiaus Radviloms. Po Pirmojo pasaulinio karo čia buvo įkurta mergaičių namų ūkio mokykla, po Antrojo pasaulinio – žemės ūkio technikumas. Dviejų aukštų klasikinio stiliaus rūmai dabar gerokai apšepę, todėl prieš keletą metų imtasi dvaro ansamblio restauracijos. Dvare nuolat vyksta įvairių dailės mokyklų plenerai, dvaras nuomojamas šventėms ir pokyliams. SIKON’as čia taip pat nesijautė svetimas.

SIKON’o dalyviai, kaip ir kasmet, atvyko iš visų keturių Lietuvos architektų kalvių – Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Kauno technologijos univesiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto. Aktyviausiai veikė, kaip ir įprasta, VGTU Architektūros fakulteto studentai. Būtent jame susikūręs Architektūros studentų klubas (ASK) nebe pirmą kartą organizavo kasmetinį (šiemet – 21-ąjį) SIKON’ą. Akademinėms įstaigoms būdinga žmonių kaita veikia ir ASK’o gretas – nuolat keičiasi aktyvistai, tačiau dauguma lyderių užsibūna kelerius metus ir net baigę architektūros studijas negali atsispirti SIKON’o traukai.

IŠSIKALBĖTI APIE ARCHITEKTŪRĄ

pastaruoju metu VGTU Architektūros fakulteto koridoriuose ėmė sklisti kalbos apie poreikį išsikalbėti. ASK’o aktyvistai „užkūrė“ keletą paskaitų-diskusijų, o į jas įtraukė žinomus šiuolaikinės architektūros veikėjus – Rolandą Paleką, Andrę Baldišiūtę, Edgarą Neniškį, vadybininką Eigirdą Žemaitį ir kt. Tokios diskusijos, pavadintos „Archilankomis“, skelbė versijų nesutapimus, kėlė klausimus apie idėjų paieškas, bandė padėti suvokti architektūros kūrybos metodus, socialinius aspektus, galiausiai – iškalbėti visa, kas guli ant širdies kiekvienam architektūros naujokui.

Šių renginių įkvėpti organizatoriai šiemetinio SIKON’o dalyviams uždavė sukurti manifestą erdvei. Pasak jų, „erdvės“ sąvoka kiekvienam atrodo paprasta ir lengvai suvokiama, kol imiesi ją atidžiau analizuoti. Architekto užduotis yra erdvės kūrimas – tą studentams nuolat kartoja dėstytojai ir vyresni kolegos. Bet kas yra erdvė, kaip ją apibrėžti, įvardyti, iliustruoti?.. Daugeliui tai buvo nelabai aišku, todėl šis neaiškumas pasirodė vertas keturių dienų „vorkšopo“.

Tačiau SIKON’o organizatoriai nepaliko dalyvių savarankiškai minkyti šią abstrakčią temą. Į pagalbą pakviesti kitų sričių specialistai pirmąsias dvi dienas dėstė mintis ir skatino diskusiją erdvės tema: kas ji tokia, kaip ją apibrėžė filosofai, fizikai, sociologai, kaip ją supranta nūdienos žmonės, kaip erdvę vaizduoja menininkai, galų gale – kokia yra architektūrinės erdvės sąvoka. Organizatorių teigimu, norėta suformuluoti tam tikrą erdvės apibrėžimą, kuriuo sikonininkai galėtų remtis, eidami architektūriniu keliu.

Paskaitas apie erdvės sampratą skaitė fotografas Raimondas Urbakavičius, VGTU Architektūros fakulteto dėstytojai Audrius Novickas, Eigirdas Žemaitis ir Tomas S.Butkus. Viešoje diskusijoje dalyvavo VU filosofai Nerijus Milerius ir Jūratė Černevičiūtė, VDA menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė.

ARCHITEKTŪRIŠKAI – DAŽNAI LITERATŪRIŠKAI

Nors SIKON’as – architektūrinių idėjų konkursas, pastaraisiais metais jo darbuose pastebimos tendencijos ne visuomet būna architektūrinės. Dažnai pasirenkamos literatūrinės išraiškos priemonės. Todėl esama nemažai darbų, kurie suformuoti tūriškai, tačiau architektūriškai patys savęs nepaaiškina. Stebėtojui, norinčiam suprasti tokių kūrinių tikrąją, autorių suformuluotą prasmę, reikalingas tekstinis paaiškinimas.

Pasak vienos iš SIKON’o organizatorių antrojo kurso VGTU architektūros studentės Sabinos Grincevičiūtės, literatūriškumo organizatoriai nebijojo. Šiame SIKON’e ypač skatinta kalbėti, diskutuoti, mokytis išgirsti, įsiklausyti į save, o į kolegas – ypač. Todėl diskusija paskelbta vienu svarbiausių kūrybos atspirties taškų.

MANIFESTO PRADŽIAMOKSLIS

Salų dvaras šių metų SIKON’ui parinktas neatsitiktinai – organizatoriai norėjo, kad konkurso erdvė būtų skirtinga nuo kasdieniškos miesto atmosferos, kurioje statistinis SIKON’o dalyvis praleidžia daugiausia laiko. Be to, senieji dvarai byloja savuosius architektūrinius kodus, kitokį požiūrį į architektūrą ir erdvės formavimą. Tokiame kultūringame provincijos kampelyje keturių dienų SIKON’as buvo panašus į tikrą architektūrinę stovyklą su visais architektūros studentams būdingais atributais – kinu, muzika, futbolu, maudynėmis ežere ir užsidegimu „architektūrinti“.

„Vorkšopui“, kaip įprasta, būna skirtos lygiai 24 valandos. Dalyviai jas naudoja savo nuožiūra – kas piešia, klauso muzikos, maudosi ar irstosi valtelėmis ežere, įvairiais būdais kontempliuoja aplinką. Visos 24 valandos, skirtos konkursiniam darbui sumeistruoti, negarantuoja gerų rezultatų. SIKON’e svarbus minties naujumas, originalumas, architektūrinės ir apskritai meninės raiškos laisvė. Vertinimo komisija darbuose ieškojo architektūriškumo, originalumo, konceptualumo ir – sikoniškumo. Pastarasis vertinimo kriterijus gana sunkiai apibrėžiamas; geriausia jį apibūdinti pirmaisiais trimis kriterijais, papildytais spontaniškumu ir laisve.

KOMISIJOS NARYS DEZERTYRAVO

SIKON’o vertinimo komisija, atvykusi dieną prieš „finišą“, laiką leido kartu su konkurso dalyviais ir stebėjo kūrybinius procesus. Pasak komisijos narės (vakarykštės sikonininkės) Julijos Kšivickaitės, komisija nerimavo, ar suspės dalyviai padaryti darbus, nes aktyviai diskutuodami, pasinerdami į giliamintiškas filosofijas ir temos daugialypiškumą, jie nepastebėjo, kad senka laikas, skirtas meistrauti.

Vertinimo komisiją sudarė keturi nariai: architektai Šarūnas Kiaunė ir Asta Kiaunienė, Arūnas Liola ir minėtoji J.Kšivickaitė. VGTU Architektūros fakulteto dėstytojui architektui ir poetui Tomui S.Butkui neišlaikė nervai. Jis dezertyravo iš komisijos ir… įsiliejo į eilinių sikondirbių gretas (beje – ne veltui; vėliau pelnė vieną iš prizų).

Tiesa, šių metų SIKON’as papildytas dar viena naujove – savo kūrinius reikėjo pristatyti ir apginti, be to, nebuvo slepiama autorystė. Komisija ir dauguma dalyvių džiaugėsi galimybe geriau suprasti konkursinius darbus, mat dažnai tikroji darbo esmė lieka iki galo nesuprasta.

Buvo atsižvelgta ne tik į vertintojo supratimą, bet ir į autorių suvokimą ir sugebėjimą paaiškinti, ką jie sukūrė. Žinoma, darbų pristatymas dar labiau sustiprina „verbalinį projektavimą“, o kai kada architektūrinę mažakalbystę. Atrodo, kad šiais vartotojiškos visuomenės laikais šou žanras atneša ir bene didžiausius laurus…

SIKON’o „finišą“ pasiekė 25 darbai. Pasirėmusi savais analizės metodais, vertinimo komisija išskyrė 5 grupes ir jų lyderius.

Grupė „Sužinojau, pastebėjau, užfiksavau“ – bene gausiausia. Jai priskirta 10 projektų, kuriems būdingas nuo seno žinomų arba tik dabar autorių atrastų tiesų analizė ir iliustravimas. Šioje grupėje komisija išskyrė du darbus: „SIKON planas“ ir „Space Button“. Pastarajam skirta ir prizinė trečioji vieta.

„Space Button’o“ autoriai – internacionalinė komanda: Algimantas Grigas bei Lina Raginytė ir Intsas Mengelis bei Janis lelejsis iš Latvijos. Projektas pateikia linksmą ir itin patrauklią iliustraciją klaviatūroje ypač dažnai naudojamam tarpo („space“) klavišui. Gamtos fone klaviatūros motyvas įgijo naują prasmę, žyminčią virtualios ir realios erdvės santykį, nustatomą kompiuterio – kaip įrankio tokios erdvės egzistavimui.

„SIKON plano“ autorė Rūta Turčinavičiūtė pateikė „vorkšopo“ darbų išsidėstymo Salų dvaro teritorijoje planą, nes „tai ir yra SIKON’o erdvė“. Su tokiu teiginiu galima ir nesutikti, nes SIKON’o erdvė yra, galbūt ten, kur yra bent vienas sikonininkas (jie, atrodo, per 25 metus pasklidę po visą pasaulį) tačiau toks pareiškimas šiuo atveju buvo gana tikslus, be to, įdomiai pristatytas.

Pasak komisijos, akivaizdu, kad šių darbų autoriai mėgavosi procesu, tik darbams kiek trūko sikoniškumo ir architektūriškumo. Tokio tipo darbų gausu kiekviename SIKON‘e, tačiau šiemet dalyviai buvo skatinami parašyti tam tikrą manifestą erdvei, kuriuo vėliau galėtų remtis. Todėl suprantama, kodėl dauguma ėjo tam tikrų tiesų ir teorijų iliustravimo keliu.

FILOSOFAI NUSIPELNĖ VYNO

Antroji grupė – „Filosofinė mintis“, kuriai priskirti trys projektai. Darbai „Pasirink“ ir „Pasitraukimas“ gimė iš autorių diskurso, patraukusio T.S.Butkų iš komisijos gretų. Interdiscipliniška komanda (Mindaugas Kunevičius, Milda Jusaitė, Tomas S.Butkus, Marius Daugėla, Kristina Petrauskaitė) darbuose išreiškė požiūrį į SIKON’o temą ir galimybę pasirinkti. Vienu atveju – tai pasitraukimas į erdvę, iš kurios gali stebėti pats save, kitu – pasirinkimas, kur ir kuo būti. Pastaroji mintis iliustruota žavingu sijonuotu „karpiu-moterimi“, autobusų stotelėje laukiančiu savojo reiso.

Trečiasis „Filosofinės minties“ grupės darbas (Agnė Kučerenkaitė, Tauras Stalnionis, Sandra Šlepikaitė, Milda Grabauskaitė, Margarita Kaučikaitė) teigė erdvės daugiaelementiškumą, iliustruotą žaismingu videodarbu ir formule: „Tai begalybė dėmenų. Kurių suma – kintanti erdvė“.

Pasak komisijos, šių darbų autoriai architektūros ieško kitur, todėl tokie darbai visuomet sukelia daugiausia diskusijų, mat jie – originalūs, laisvi, tačiau nearchitektūriški. Šiaip ar taip, visi trys apdovanoti specialiais komisijos prizais „In vino veritas“.

Kita grupė – inovatyvesnė, analizavusi fizikinės erdvės tvermės dėsnius ir įvairiai juos iliustravusi. Iš keturių projektų išskirtiniausiais įvardyti du – „Manifestas“ (Matas Cirtautas, Andrius Juodpusis, Justas Ingelevičius, Mindaugas Žemgulys) ir pirmuoju prizu apdovanotas darbas „Sūpynių naikinimas“ (Karolis Kyzikas, Matas Šiupšinskas, Ieva Cicėnaitė).

Nuotraukos

{phocagallery view=category|categoryid=22|limitstart=0|limitcount=0}

{module Vidinis}

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Studijų KAFe

KAFE 2019: Studentai nagrinės architektūros vietoženklių Kaune temą

2019 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kas trejus metus organizuojamas Kauno architektūros festivalis KAFe tradiciškai surengia tarptautinę studentų parodą-konkursą. Šiemet Lietuvos bei užsienio šalių architektūros studentai kviečiami giliau panagrinėti ar vietoženklių architektūrą kuria,

Geras 2019

VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS: 10-ieji apdovanojimai „Geras“

2019 vasario 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas rengia kasmetinius „Geras“ apdovanojimus. Apdovanojimai įvyks jau 10-ąjį kartą. Vasario 15 dieną (penktadienį) 18 val. visi VGTU architektūros

Laima Antonova

BALSAVO UŽ TELŠIŠKĘ: Baltijos regiono jaunųjų menininkų simpatijų prizas – L.Antonovai

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Latvijos dailės akademijoje savaitgalį įteikti Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų menininkų apdovanojimai “Nordic Baltic Young Artist Awards”. Šiame konkurse daugiausiai regiono meno mėgėjų balsų gavo

Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog

A.STILLMANO STIPENDIJA: 2018-ųjų laureatė – VDA studentė B.Kazlauskaitė-Bon Alog

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

2018 metų Ary Stillmano stipendiją laimėjo Vilniaus dailės akademijos IV kurso studentė Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog. Stipendijos skyrimo tikslas – plėtoti Ary Stillmano gyvenimo ir kūrybos

Gabija Rutkūnaitė

PAGYRĖ IR LIETUVĘ: Išrinkti geriausi Baltijos šalių jaunųjų architektų baigiamieji darbai

2018 spalio 231 KomentarasPILOTAS.LT

Savaitgalį iškilmingai įteikti šių metų Baltijos šalių jaunųjų architektų geriausių baigiamųjų darbų konkurso apdovanojimai. Magistro darbų kategorijoje nugalėjo Estijos menų akademijos absolventas Arvi‘s Andersonas (Arvi

INSIDEOUT

INSIDEOUT: Architektūros studentų kūrybinių rezultatų pristatymas

2018 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo rugsėjo 3 dienos vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros studentų kūrybinės dirbtuvės „Insideout“. Šiandien, rugsėjo 13 dieną bus viešai pristaTyti jų rezultatai. Nuo rugsėjo

graff_vda_e06_xxx

BALTIJOS KULTŪRA MIESTE: VDA menininkų graffiti projektas Zarasuose ir Visagine

2018 rugpjūčio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Zarasuose ir Visagine vyko antrą kartą organizuojamas sienų tapybą populiarinantis Vilniaus dailės akademijos jaunųjų menininkų projektas „The Baltic Wild Walls“. 40 jaunųjų tapytojų, grafikų, skulptorių,

sikon

XXX SIKON‘AS RENKASI ALYTŲ: Konkrečiosios utopijos eksperimentas prasideda

2018 birželio 272 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON, kaip visada tyliai pasiekė starto liniją ir jau šį penktadienį pradės jubiliejinį konceptualių idėjų turnyrą dzūkų sostinėje. Simboliška, kad XXX

Ineta Leonavičiūtė

ARCHITEKTŪRA AIRIŲ MUZIKAI: I.Leonavičiūtė laimėjo 2 tarptautinio idėjų turnyro prizus

2018 birželio 193 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros absolventė Ineta Leonavičiūtė neseniai laimėjo net 2 prizus Airių muzikos komplekso tarptautiniame architektūros turnyre, kurį surengė žinoma tokių turnyrų

Klaipėdos universitetas

AKTUALŪS DARBAI KLAIPĖDAI: Piniginės premijos praktiškiems KU studentams

2018 birželio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi sutartimi su Klaipėdos universitetu, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus. Šiemet premijoms numatyti 2.892

Meno menės

REPETICIJA PANEMUNĖS PILYJE: Per 100 VDA studentų darbų paroda

2018 gegužės 24Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos studentų darbų paroda „Meno menės“. Joje eksponuojami studentų architektūros, vizualaus meno, meno objektų restauravimo, dizaino, video, animacijos darbai, demonstruojantys profesinių gebėjimų ugdymą

VDA KF

TEATRAS IR TAPYBA: Studentų paroda Kauno dramos teatre

2017 lapkričio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionaliniame Kauno dramos teatre  atidaroma Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros tapybos paroda „Žiūrėti, matyti, regėti“. Jaunųjų parodos dalyvių ir jų dėstytojos tapybos kūriniai

SIKON XXIX

SIKON XXIX MIESTO UPĖ: Architektūros studentų konkursas skelbia pradžią

2017 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Seniausią tradiciją Rytų Europoje turintis Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON imasi sunkiai įveikiamos lietuviui temos – upė mieste. Metinis entuziastingų būsimųjų architektų idėjų turnyras nuo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ŠNIPIŠKIŲ AKUPUNKTŪRA: Studentų kūrybinių dirbtuvių vizijų pristatymas

2017 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien, 15 val. Vilniaus savivaldybės Idėjų kambaryje bus pristatomos Šnipiškių teritorijos vystymo vizijos. Šios vizijos – vasario mėnesį Vilniaus Gedimino technikos universitete įvykusių studentų kūrybinių

ergol_lo_170200_e01_xxx

KLAIPĖDA.AKTUALI ARCHITEKTŪRA: Tradicinis konkursas architektūros studentams

2017 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) kartu su UAB „Ergolain“ rengia tradicinį stipendijos konkursą architektūros studentams. Šiame konkurse dalyvauti gali Vilniaus Gedimino technikos universiteto

images_straipsniu_foto_4773_baua_st_160900_e01_xxx

BAUA APDOVANOJIMAI://BALTIJOS ŠALIŲ ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ PARODA-KONKURSAS

Lietuvos architektų sąjunga kartu su Latvijos ir Estijos architektų sąjungomis Rygoje organizuoja Baltijos šalių geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų parodą-konkursą. Studentų baigiamųjų darbų konkursui bus

images_pulsas_foto_4735_stude_pl_160900_e01_xxx

11 KAUNO VAIZDŲ://TAPYBOS STUDENTŲ PARODA ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRE

Kauno įvairių tautų kultūrų centre atidaroma Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros III kurso studentų vasaros praktikos tapybos ir objektų paroda. Jaunieji tapytojai darbuose

images_straipsniu_foto_4720_vgtu_ar_160800_e01_xxx

VGTU ARCHITEKTŪROS KALVĖ://TREJOS ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

2016 rugpjūčio 312 KomentaraiAlmantas Bružas

Bene pagrindinė šalies architektų kalvė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas – pakvietė į rudeninių Architektūros kūrybinių dirbtuvių atidarymą ir viešas kuratorių paskaitas. Šiemet

images_phocagallery_4712_easa_nida_1608_4712_e30_xxx

EASA 2016 PRAĖJO PRODUKTYVIAI://VASAROS PABAIGĄ NIDA PASITINKA PASIKEITUSI

Ką tik baigėsi, liepos 22 dieną startavęs, vienas didžiausių ir svarbiausių Europoje architektūros kūrybinių dirbtuvių renginių – EASA 2016 – Europos architektūros studentų asamblėja „Not

images_phocagallery_4667_easa_dirb_1608_4667_easa_e17_xxx

EASA 2016 – FINIŠO TIESIOJOJE://NIDOJE PASIMATĖ ASAMBLĖJOS REZULTATAI

Nidoje link pabaigos artėja bene didžiausios Lietuvos istorijoje tarptautinės architektūrinio jaunimo kūrybinės dirbtuvės – EASA 2016. Temą „Not yet decided“ (liet. „Dar nenuspręsta“) gvildenanti Europos

images_phocagallery_4657_easa_urba_1608_4657_tit2_easa

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS EASA’2016://MIESTŲ PLANAVIMAS PER STRATEGINĮ ŽAIDIMĄ

Miestų planavimas gali būti ir rimtas, ir žaismingas vienu metu. Tai buvo ką tik įrodyta EASA suvažiavime Nidoje. Tarptautinių architektūros studentų kūrybinių dirbtuvių metu vykęs

images_phocagallery_4640_easa_atid_1607_4640_tit_easa_ne_e01_xxx

EASA 2016 NIDOJE://DIDŽIAUSIOS ARCHITEKTŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PRASIDĖJO

Šeštadienį Nidoje prasidėjo bene didžiausios Lietuvos istorijoje tarptautinės architektūrinio jaunimo kūrybinės dirbtuvės EASA 2016. Europos architektūros studentų asamblėjos renginio Nidoje tema – „Not yet decided“

images_straipsniu_foto_4481_pozem_kn_090918_e01_bra

NAUJAS POŽEMINIŲ PERĖJŲ VEIDAS://KONCEPCIJĄ PATIKĖS VDA STUDENTAMS

Vietoj apleisto ir nesaugaus požeminio tunelio – šviesi ir šiuolaikiška erdvė miestiečiams. Tokią ambicingą užduotį ketina įgyvendinti Vilniaus Dailės Akademijos (VDA) studentai. Jiems bus keliama

images_pulsas_foto_4478_grafi_pl_160400_e01_xxx

PARDUODAMAS BUTAS://KONCEPTUALI GRAFIKOS KATEDROS STUDENTŲ PARODA

Kauno Žaliakalnio privačiame bute atidaroma Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros III kurso studentų darbų paroda „Parduodamas butas“. Parodoje eksponuojami darbai, sukurti atliekant konceptualaus

images_straipsniu_foto_4333_kafe_kn_1602_www

RESTART YOUR CITY CENTER://„KAFE 2016“ ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ KONKURSAS

Kauno architektūros festivalis „KAFe 2016“ architektūros studentus pakvietė dalyvauti tarptautinėje aukštųjų mokyklų  baigiamųjų darbų parodoje-konkurse Kauno miesto centrinės dalies temomis. Šių metų Kauno architektūros festivalio