KARŠTOS ARCHITEKTŪRINĖS SALOS //SIKONIŠKOSIOS ERDVĖS PAIEŠKOS SALŲ DVARE

SIKON’as pasaulį išvydo dar gūdžiu sovietmečiu, kai architektūros studentus kankino laisvos kūrybos badas ir pasaulinės architektūros ilgesys. Nuo tada SIKON’as pasikartojo dar dvidešimt kartų ir taip tapo gyvuoju architektūrinės bendruomenės paveldu.

 

Antrąją vietą nuskynė 4 mergaitės ir jų "Erdvės parazitai"

Ne viena architektūros studentų karta šį „paveldą“ perėmė su džiaugsmu ir užmoju jį pakeisti, padaryti jį dar geresnį negu 1983-iaisiais, kai SIKON’ą išrado dabar jau architektūros metrais vadinami – Audrius Ambrasas, Gintaras Čaikauskas ir Audrys Karalius.

Gerų įspūdžių ir tokių pat rezultatų davęs užpernykštis SIKON’as Šiauliuose paskatino ir šiemet idėjų konkursą „išvežti“ iš Vilniaus. Salų dvaras Rokiškio rajone SIKON’o organizatoriams pasirodė vieta, tinkama kurti ir atrasti.

25 SIKON’O METAI

Salų dvaras netoli Kamajų prie Salų (Dviragio) ežero XVI amžiuje priklausė Nesvyžiaus Radviloms. Po Pirmojo pasaulinio karo čia buvo įkurta mergaičių namų ūkio mokykla, po Antrojo pasaulinio – žemės ūkio technikumas. Dviejų aukštų klasikinio stiliaus rūmai dabar gerokai apšepę, todėl prieš keletą metų imtasi dvaro ansamblio restauracijos. Dvare nuolat vyksta įvairių dailės mokyklų plenerai, dvaras nuomojamas šventėms ir pokyliams. SIKON’as čia taip pat nesijautė svetimas.

SIKON’o dalyviai, kaip ir kasmet, atvyko iš visų keturių Lietuvos architektų kalvių – Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Kauno technologijos univesiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto. Aktyviausiai veikė, kaip ir įprasta, VGTU Architektūros fakulteto studentai. Būtent jame susikūręs Architektūros studentų klubas (ASK) nebe pirmą kartą organizavo kasmetinį (šiemet – 21-ąjį) SIKON’ą. Akademinėms įstaigoms būdinga žmonių kaita veikia ir ASK’o gretas – nuolat keičiasi aktyvistai, tačiau dauguma lyderių užsibūna kelerius metus ir net baigę architektūros studijas negali atsispirti SIKON’o traukai.

IŠSIKALBĖTI APIE ARCHITEKTŪRĄ

pastaruoju metu VGTU Architektūros fakulteto koridoriuose ėmė sklisti kalbos apie poreikį išsikalbėti. ASK’o aktyvistai „užkūrė“ keletą paskaitų-diskusijų, o į jas įtraukė žinomus šiuolaikinės architektūros veikėjus – Rolandą Paleką, Andrę Baldišiūtę, Edgarą Neniškį, vadybininką Eigirdą Žemaitį ir kt. Tokios diskusijos, pavadintos „Archilankomis“, skelbė versijų nesutapimus, kėlė klausimus apie idėjų paieškas, bandė padėti suvokti architektūros kūrybos metodus, socialinius aspektus, galiausiai – iškalbėti visa, kas guli ant širdies kiekvienam architektūros naujokui.

Šių renginių įkvėpti organizatoriai šiemetinio SIKON’o dalyviams uždavė sukurti manifestą erdvei. Pasak jų, „erdvės“ sąvoka kiekvienam atrodo paprasta ir lengvai suvokiama, kol imiesi ją atidžiau analizuoti. Architekto užduotis yra erdvės kūrimas – tą studentams nuolat kartoja dėstytojai ir vyresni kolegos. Bet kas yra erdvė, kaip ją apibrėžti, įvardyti, iliustruoti?.. Daugeliui tai buvo nelabai aišku, todėl šis neaiškumas pasirodė vertas keturių dienų „vorkšopo“.

Tačiau SIKON’o organizatoriai nepaliko dalyvių savarankiškai minkyti šią abstrakčią temą. Į pagalbą pakviesti kitų sričių specialistai pirmąsias dvi dienas dėstė mintis ir skatino diskusiją erdvės tema: kas ji tokia, kaip ją apibrėžė filosofai, fizikai, sociologai, kaip ją supranta nūdienos žmonės, kaip erdvę vaizduoja menininkai, galų gale – kokia yra architektūrinės erdvės sąvoka. Organizatorių teigimu, norėta suformuluoti tam tikrą erdvės apibrėžimą, kuriuo sikonininkai galėtų remtis, eidami architektūriniu keliu.

Paskaitas apie erdvės sampratą skaitė fotografas Raimondas Urbakavičius, VGTU Architektūros fakulteto dėstytojai Audrius Novickas, Eigirdas Žemaitis ir Tomas S.Butkus. Viešoje diskusijoje dalyvavo VU filosofai Nerijus Milerius ir Jūratė Černevičiūtė, VDA menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė.

ARCHITEKTŪRIŠKAI – DAŽNAI LITERATŪRIŠKAI

Nors SIKON’as – architektūrinių idėjų konkursas, pastaraisiais metais jo darbuose pastebimos tendencijos ne visuomet būna architektūrinės. Dažnai pasirenkamos literatūrinės išraiškos priemonės. Todėl esama nemažai darbų, kurie suformuoti tūriškai, tačiau architektūriškai patys savęs nepaaiškina. Stebėtojui, norinčiam suprasti tokių kūrinių tikrąją, autorių suformuluotą prasmę, reikalingas tekstinis paaiškinimas.

Pasak vienos iš SIKON’o organizatorių antrojo kurso VGTU architektūros studentės Sabinos Grincevičiūtės, literatūriškumo organizatoriai nebijojo. Šiame SIKON’e ypač skatinta kalbėti, diskutuoti, mokytis išgirsti, įsiklausyti į save, o į kolegas – ypač. Todėl diskusija paskelbta vienu svarbiausių kūrybos atspirties taškų.

MANIFESTO PRADŽIAMOKSLIS

Salų dvaras šių metų SIKON’ui parinktas neatsitiktinai – organizatoriai norėjo, kad konkurso erdvė būtų skirtinga nuo kasdieniškos miesto atmosferos, kurioje statistinis SIKON’o dalyvis praleidžia daugiausia laiko. Be to, senieji dvarai byloja savuosius architektūrinius kodus, kitokį požiūrį į architektūrą ir erdvės formavimą. Tokiame kultūringame provincijos kampelyje keturių dienų SIKON’as buvo panašus į tikrą architektūrinę stovyklą su visais architektūros studentams būdingais atributais – kinu, muzika, futbolu, maudynėmis ežere ir užsidegimu „architektūrinti“.

„Vorkšopui“, kaip įprasta, būna skirtos lygiai 24 valandos. Dalyviai jas naudoja savo nuožiūra – kas piešia, klauso muzikos, maudosi ar irstosi valtelėmis ežere, įvairiais būdais kontempliuoja aplinką. Visos 24 valandos, skirtos konkursiniam darbui sumeistruoti, negarantuoja gerų rezultatų. SIKON’e svarbus minties naujumas, originalumas, architektūrinės ir apskritai meninės raiškos laisvė. Vertinimo komisija darbuose ieškojo architektūriškumo, originalumo, konceptualumo ir – sikoniškumo. Pastarasis vertinimo kriterijus gana sunkiai apibrėžiamas; geriausia jį apibūdinti pirmaisiais trimis kriterijais, papildytais spontaniškumu ir laisve.

KOMISIJOS NARYS DEZERTYRAVO

SIKON’o vertinimo komisija, atvykusi dieną prieš „finišą“, laiką leido kartu su konkurso dalyviais ir stebėjo kūrybinius procesus. Pasak komisijos narės (vakarykštės sikonininkės) Julijos Kšivickaitės, komisija nerimavo, ar suspės dalyviai padaryti darbus, nes aktyviai diskutuodami, pasinerdami į giliamintiškas filosofijas ir temos daugialypiškumą, jie nepastebėjo, kad senka laikas, skirtas meistrauti.

Vertinimo komisiją sudarė keturi nariai: architektai Šarūnas Kiaunė ir Asta Kiaunienė, Arūnas Liola ir minėtoji J.Kšivickaitė. VGTU Architektūros fakulteto dėstytojui architektui ir poetui Tomui S.Butkui neišlaikė nervai. Jis dezertyravo iš komisijos ir… įsiliejo į eilinių sikondirbių gretas (beje – ne veltui; vėliau pelnė vieną iš prizų).

Tiesa, šių metų SIKON’as papildytas dar viena naujove – savo kūrinius reikėjo pristatyti ir apginti, be to, nebuvo slepiama autorystė. Komisija ir dauguma dalyvių džiaugėsi galimybe geriau suprasti konkursinius darbus, mat dažnai tikroji darbo esmė lieka iki galo nesuprasta.

Buvo atsižvelgta ne tik į vertintojo supratimą, bet ir į autorių suvokimą ir sugebėjimą paaiškinti, ką jie sukūrė. Žinoma, darbų pristatymas dar labiau sustiprina „verbalinį projektavimą“, o kai kada architektūrinę mažakalbystę. Atrodo, kad šiais vartotojiškos visuomenės laikais šou žanras atneša ir bene didžiausius laurus…

SIKON’o „finišą“ pasiekė 25 darbai. Pasirėmusi savais analizės metodais, vertinimo komisija išskyrė 5 grupes ir jų lyderius.

Grupė „Sužinojau, pastebėjau, užfiksavau“ – bene gausiausia. Jai priskirta 10 projektų, kuriems būdingas nuo seno žinomų arba tik dabar autorių atrastų tiesų analizė ir iliustravimas. Šioje grupėje komisija išskyrė du darbus: „SIKON planas“ ir „Space Button“. Pastarajam skirta ir prizinė trečioji vieta.

„Space Button’o“ autoriai – internacionalinė komanda: Algimantas Grigas bei Lina Raginytė ir Intsas Mengelis bei Janis lelejsis iš Latvijos. Projektas pateikia linksmą ir itin patrauklią iliustraciją klaviatūroje ypač dažnai naudojamam tarpo („space“) klavišui. Gamtos fone klaviatūros motyvas įgijo naują prasmę, žyminčią virtualios ir realios erdvės santykį, nustatomą kompiuterio – kaip įrankio tokios erdvės egzistavimui.

„SIKON plano“ autorė Rūta Turčinavičiūtė pateikė „vorkšopo“ darbų išsidėstymo Salų dvaro teritorijoje planą, nes „tai ir yra SIKON’o erdvė“. Su tokiu teiginiu galima ir nesutikti, nes SIKON’o erdvė yra, galbūt ten, kur yra bent vienas sikonininkas (jie, atrodo, per 25 metus pasklidę po visą pasaulį) tačiau toks pareiškimas šiuo atveju buvo gana tikslus, be to, įdomiai pristatytas.

Pasak komisijos, akivaizdu, kad šių darbų autoriai mėgavosi procesu, tik darbams kiek trūko sikoniškumo ir architektūriškumo. Tokio tipo darbų gausu kiekviename SIKON‘e, tačiau šiemet dalyviai buvo skatinami parašyti tam tikrą manifestą erdvei, kuriuo vėliau galėtų remtis. Todėl suprantama, kodėl dauguma ėjo tam tikrų tiesų ir teorijų iliustravimo keliu.

FILOSOFAI NUSIPELNĖ VYNO

Antroji grupė – „Filosofinė mintis“, kuriai priskirti trys projektai. Darbai „Pasirink“ ir „Pasitraukimas“ gimė iš autorių diskurso, patraukusio T.S.Butkų iš komisijos gretų. Interdiscipliniška komanda (Mindaugas Kunevičius, Milda Jusaitė, Tomas S.Butkus, Marius Daugėla, Kristina Petrauskaitė) darbuose išreiškė požiūrį į SIKON’o temą ir galimybę pasirinkti. Vienu atveju – tai pasitraukimas į erdvę, iš kurios gali stebėti pats save, kitu – pasirinkimas, kur ir kuo būti. Pastaroji mintis iliustruota žavingu sijonuotu „karpiu-moterimi“, autobusų stotelėje laukiančiu savojo reiso.

Trečiasis „Filosofinės minties“ grupės darbas (Agnė Kučerenkaitė, Tauras Stalnionis, Sandra Šlepikaitė, Milda Grabauskaitė, Margarita Kaučikaitė) teigė erdvės daugiaelementiškumą, iliustruotą žaismingu videodarbu ir formule: „Tai begalybė dėmenų. Kurių suma – kintanti erdvė“.

Pasak komisijos, šių darbų autoriai architektūros ieško kitur, todėl tokie darbai visuomet sukelia daugiausia diskusijų, mat jie – originalūs, laisvi, tačiau nearchitektūriški. Šiaip ar taip, visi trys apdovanoti specialiais komisijos prizais „In vino veritas“.

Kita grupė – inovatyvesnė, analizavusi fizikinės erdvės tvermės dėsnius ir įvairiai juos iliustravusi. Iš keturių projektų išskirtiniausiais įvardyti du – „Manifestas“ (Matas Cirtautas, Andrius Juodpusis, Justas Ingelevičius, Mindaugas Žemgulys) ir pirmuoju prizu apdovanotas darbas „Sūpynių naikinimas“ (Karolis Kyzikas, Matas Šiupšinskas, Ieva Cicėnaitė).

Nuotraukos

{phocagallery view=category|categoryid=22|limitstart=0|limitcount=0}

{module Vidinis}

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

stude_ne_240400_e01_xxx

PAPLŪDIMIO OBJEKTAI: VDA Dizaino katedros studentų pasiūlymų Neringai ekspozicija

2024 balandžio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Neringos savivaldybėje pristatyti Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dizaino katedros studentų kūrybinių dirbtuvių „Paplūdimio objektai“ rezultatai. Pagrindinė Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ inicijuotų dirbtuvių užduotis buvo sukurti

piesi_pl_240300_e01_xxx

REINKARNUOTA ARCHITEKTŪRA: Piešinių konkursas architektūros studentams

2024 kovo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės katedra pakvietė Lietuvos aukštųjų Architektūros mokyklų studentus ir 2023 metų absolventus dalyvauti kasmetiniame piešinių

Co-living Saulėtekyje

„CO-LIVING‘AS“ SAULĖTEKYJE: Įsikurs 500 jaunųjų profesionalų

2024 sausio 91 KomentarasPILOTAS.LT

Europoje tarp jaunų specialistų ir studentų populiarus bendruomeniško būsto konceptas „co-living“ populiarėja ir Lietuvoje, kur pastaraisiais metais įgyvendintas jau ne vienas panašus projektas. Studentų akademiniame

investicijos-lenkijoje-2

STUDENTŲ NAMAI KROKUVOJE: „Hanner“ investuoja į „co-living“ projektus Lenkijoje

2023 lapkričio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Krokuvoje atidaryti privatūs studentų namai „SHED Living“ į kuriuos investavo ir nekilnojamojo turto plėtros kompanija „Hanner“. Studentų namuose įrengti 566 kambariai, atitinkantys tarptautinius studentų apgyvendinimo

Kateriina Mustasaar

PAGRINDINIS PRIZAS – ESTEI: Baigėsi Baltijos šalių geriausių architektūros absolventų rinkimai

2023 lapkričio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune neseniai finišavo Baltijos šalių geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų konkursas (BAUA Award). Geriausia Baltijos šalių architektūros studente šįkart pripažinta Kateriina Mustasaar iš Estijos. GERIAUSIA

Vakarė Armonaitė

KOINOBORI PARODA TOKIJO PARKE: Tarp 100 dalyvių – VDA studentės kūrinys

2023 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Minint tradicinę japonų vaikų dieną Tokijo centre, parke surengiama tarptautinė karpių-vimpelų paroda. Šiemet tarp 100 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių atviroje galerijoje eksponuojamas ir Vilniaus

pasta_vn_230307_tit_xxx

UŽĖMĖ VILNIAUS CENTRINĮ PAŠTĄ: Įsikūrė  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

2023 kovo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Pastato, kurį vilniečiai iki šiol žinojo kaip Vilniaus centrinį paštą, koridoriai prisipildė studentų. Čia veiklą pradėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. ISM atstovai teigia, kad

KTU architektūros studentų almanachas

ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ DARBAI: KTU išleido geriausių projektų 2-ąjį almanachą

2023 vasario 20Be komentarųRasytojas

Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakultetas ką tik išleido studentų geriausių 2021–2022 mokslo metų architektūros projektų almanachą. Tai jau antras tokio tipo KTU

VR laboratorija

ATVIRA ERDVĖ EKSPERIMENTAMS: KTU atnaujino Virtualiosios realybės laboratoriją

2022 rugsėjo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno technologijos universitete (KTU) duris atveria atnaujinta Virtualiosios realybės (VR) laboratorija. Informatikos fakultete veikianti erdvė studentus kviečia gilinti žinias apie šios technologijos panaudojimą įvairiose mokslo

Saulėtekio alėja

HUMANIZUOS STUDENTIŠKĄJĄ GATVĘ: Vilniaus Saulėtekio alėja taps žalesnė

2022 rugpjūčio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Studentų garsinama sostinės Saulėtekio alėja Antakalnyje greitai įgaus humaniškesnį pavidalą – taps patogesnė pėstiesiems ir žalesnė. Remontuojant jos viduryje taip pat bus įrengta žalioji skiriamoji

VDA Architektūros katedra

PATEKO TARP VERŽLIAUSIŲ: „Buildner“ sudarė pasaulio architektūros universitetų reitingą

2022 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Architektūros katedros patenka į veržliausių Pasaulio architektūros universitetų reitingo 20-uką. Į visų laikų, kintamą ir nuo aukštosios mokyklos iniciatyvų bei studentų

Milano dizaino savaitė

MILANO DIZAINO FIESTA: Parodose prisistatė ir lietuvių meno studentai

2022 birželio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Birželio 7—12 dienomis Vilniaus dailės akademijos studentų darbai buvo pristatyti Milano dizaino savaitėje, parodose „Materialized“ ir „No Space for Waste“. Lietuvių ekspoziciją Milane kuravo Vilniaus

Jaunojo dizainerio prizas

JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS 2022: Kviečiama teikti paraiškas

2022 birželio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Prestižinis pradedančiųjų dizainerių konkursas  „Jaunojo dizainerio prizas“ kviečia teikti paraiškas. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti birželio 30 d. iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu. KONKURSAS RENGIAMAS 12-ĄJĮ KARTĄ

Architektūros studentų turnyras

DIDŽIOSIOS ŽALIOSIOS SIENOS TURNYRAS: Visiems pasaulio architektūros studentams

2022 birželio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinė architektų sąjunga (UIA) neseniai paskelbė „Didžiosios žaliosios sienos“ (angl. „Great Green Wall“) Afrikoje vieno etapo studentų idėjų turnyrą. Turnyras – atviras visiems pasaulio architektūros

VDA magistrantų paroda

NEPAŽĮSTAMIEJI: VDA absolventų paroda „Prospekto“ galerijoje

2022 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Sostinės „Prospekto“ galerijoje atidaroma Vilniaus dailės akademijos fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros absolventų darbų paroda „Nepažįstamieji: padarai ir istorijų pasakotojas“. Gegužės 31 dieną (antradienį)

VDA studentai

GALERIJA „ATLETIKA“ PRISTATO: 17-os meno studentų diplominiai kūriniai

2022 gegužės 20Be komentarųPILOTAS.LT

Sostinės galerijoje „Atletika“ Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros baigiamųjų darbų paroda. Ekspoziciją sudaro 17-os jaunųjų menininkų kūriniai. Gegužės 24 dieną (antradienį) 19

Švėgždos piešinių konkursas

VDA PIEŠINIŲ KONKURSAS: Geriausiems įteiks piniginius prizus

2022 gegužės 19Be komentarųPILOTAS.LT

Jau aštuntus metus Vilniaus dailės akademija (VDA) organizuoja bei kviečia jaunuosius kūrėjus dalyvauti kasmetiniame, tačiau karantino pertrauktame, garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos (1941–1996) vardo Piešinio konkurse-parodoje.

Emilija Globytė

NEBŪTIES FORMOS: Iš popieriaus į architektūrą išsiveržianti E.Globytės kūryba

2022 gegužės 18Be komentarųPILOTAS.LT

Telšių Žemaitės dramos teatre atidaroma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino specialybės studentės Emilijos Globytės koliažų paroda „Nebūties formos“. Koliažuose atsiveria sąlyginai nekintanti Telšių, Klaipėdos

studentų projektų almanachas

ARCHSTUDENTO KELIAS: KTU išleido studentų projektų metų almanachą

2022 vasario 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas (KTU SAF) neseniai išleido 2020-2021 metų geriausių architektūros studentų projektų almanachą. Nuo mažo paviljono parke, gyvenamo namo, darželio

Natalija Čaiko

OVACIJOS LIETUVIŲ DIZAINEREI: Dvi prizinės vietos tarptautiniame konkurse C2A

2022 sausio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino bakalauro absolventės Natalijos Čaiko baigiamasis absolventės darbas „Holos“ laimėjo dvi prizines vietas tarptautiniame konkurse C2A. Dizainerės N.Čaiko

Kauno daugiabučiai

RE-TOPIA KAUNE: Europos studentų vizijos nugulė leidinyje

2022 sausio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Studentai iš Lietuvos, Makedonijos, Ispanijos, Estijos, Nyderlandų ir Ukrainos nuotoliu kūrė vizijas, kaip pagerinti sovietmečiu statytus gyvenamuosius rajonus, kad jie atitiktų šių laikų gyvenimo būdą

Juodoji keramika

BALTŲ RAŠTAI: juodosios keramikos paroda „Ženklai“ VDA Lauko ekspo

2021 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Lauko ekspo atidaroma juodosios keramikos paroda „Ženklai“, kurioje eksponuojami VDA studentų, absolventų ir dėstytojų sukurti darbai. Tai projekto „Baltų raštai keramikoje:

stude_pl_210600_e02_xxx

STUDENTŲ NAMAI KROKUVOJE: Lietuviškas fondas meta 31 mln. eurų

2021 birželio 17Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT rašė apie Investicijų bendrovės „I asset management“ fondo „European Student Housing Fund“ Vilniuje pradedamą privačių studentų namų statybą. Sėkmingai vystomi tokių namų projektai Lietuvoje

VDA studentų parduotuvė

1-2-3 POP UP: Studentų meno ir dizaino krautuvė atveria duris

2021 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Ilgai laukta Vilniaus dailės akademijos (VDA) meno ir dizaino krautuvė pagaliau atveria duris. Jau rytoj, birželio 8 dieną, lankytojų lauks pirmasis vasaros VDA meno ir

Studentų namai (arch. J.Žalys, A.Zanevičius, L.Noreikaitė)

STUDENTŲ NAMAI SANTARIŠKĖSE: 200 kambarių VU medicinos fakulteto studentams

2021 birželio 32 KomentaraiPILOTAS.LT

Santariškėse, Vilniuje pradedama Studentų namų statyba. Firmos „313 architects“ architektų suprojektuotame pastate numatyta 200 kambarių bei bendrosios erdvės. Manoma, kad juose gyvens pirmiausia VU medicinos