Daiva Veličkaitė

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮTAMPOS: Viešumas, dozavimas ir bendri vardikliai

2019-07-16
Audrys Karalius

Penktadienį portalui PILOTAS.LT pranešus apie Lietuvos architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą, Rūmuose kilo ūmus susierzinimas ir įtampa.

Kažkodėl sausa informacija apie įvykusį faktą priimta labai audringai, stengiantis kuklią publikaciją demonizuoti, užuot prabilus apie esmę – staigų ir netikėtą atostogaujančios LAR pirmininkės atsistatydinimo pareiškimą (atostogaujančiai) LAR tarybai. Juk būtent apie šį poelgį vertėtų diskutuoti architektūrinėje erdvėje atvirai ir kolegiškai.
Tačiau vietoj to, portalo PILOTAS.LT redaktorius pirmiausiai buvo rūsčiai išbartas LAR komunikacijos vadovės Miglės Angelou: „tarybos narys A. Karalius, eilinį kartą supainiojęs interesus, siekdamas asmeninių trumpalaikių tikslų, nutekino itin svarbią žinią apie pirmininkės atsistatydinimą“. (Suprask, architektų liaudies priešas neabejotinai vertas Sibiro…)
Netrukus ir pati LAR pirmininkė davė pylos redaktoriui savo Facebook paskyroje: „atsistatydinimo raštas nebuvo skirtas viešinimui – viešai informaciją buvo planuota pateikti po Tarybos posėdžio, išsprendus mano atsistatydinimo ir l.e.p. pirmininko paskyrimo klausimą. Vis dėl to Tarybos nariui A. Karaliui viešai paskelbus Tarybai skirto rašto dalį (neminint visų mano išdėstytų motyvų), siekdama aiškumo ir skaidrumo, skelbiu visą savo rašto turinį. Kartu noriu pažymėti, kad šis mano sprendimas nėra staigus ir netikėtas, jis brendo ir buvo aptariamas jau kurį laiką, todėl paskelbta informacija apie netikėtumą taip pat neatitinka tikrovės.“
Teisybės dėlei turiu priminti – portalas PILOTAS.LT publikavo tik informaciją apie D.Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą (faktą), bet ne patį pareiškimą (ar jo dalį) – nenorėta užbėgti D.Veličkaitei už akių ir paviešinti jos tekstą pirma jos pačios.
Paradoksalu, bet rūpestis munduro klostėmis Rūmams šįkart, atrodo, tapo svarbesnis už visa kita. Netgi už staigų organizacijos vadovės nutarimą trauktis iš pareigų ir klausimus, kylančius iš šios radikalios situacijos.
Pirmiausiai stebina, kad D.Veličkaitė, taip emocingai sureagavo į jos atsistatydinimo paviešinimą, tačiau pati nepabandė siekti ramybės – tyliai, darbo tvarka, eiliniame LAR tarybos posėdyje padiskutuoti „išryškėjusiais esminiais (…) požiūrių skirtumais į svarbiausius Rūmų vertybinius, organizacinius, teisinius ir kitus klausimus“? Galbūt diplomatinių pastangų bei abipusių nuolaidų būtų ir pakakę taikai pasiekti.
Juolab, kad iki LAR pirmininkės ir tarybos kadencijos pabaigos – vos pusmetis. O už lango atostogos…
Dabar, kai LAR taryba pastatyta prieš pirmininkės atsistatydinimo faktą, kai viena pusė sprendimą iš esmės jau priėmusi, diplomatinių istrumentų beveik ir nebeliko „viršūnių krizei“ sureguliuoti.
Todėl D.Veličkaitės teiginys, kad atsistatydinimo raštas „nebuvo skirtas viešinimui“ kelia minčių, kad organizacijos narius ketinama maitinti ne atvira ir nuoširdžia informacija, o specialiai apdorotais ir Rūmų adminstracijos dozuojamais informaciniais paketukais. Kažin ar tokie metodai stiprina architektų bendruomenės ir LAR valdžios pasitikėjimą vieni kitais?
Be to, nesunku pastebėti, kad pagal turinio stilių, LAR rūmų pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas visiškai atitinka viešos, masėms skirtos deklaracijos žanro formatą.
Ta proga prisipažinsiu, kad LAR taryboje nebuvau pirmininkės opozicijoje. Greičiau priešingai – pritardavau daugeliui D.Veličkaitės pasiūlymų ir iniciatyvų. Išskyrus du aspektus – Rūmų administracijos bendravimą su nariais ir Rūmų informacinę sklaidą.
Griežta informacinė disciplina ir pirmininkės proteguojamas politinis Tarybos monolitiškumas man stipriai priminė sovietmetį. Ne kartą pirmininkei esu išsakęs kritiką dėl pernelyg uždaro „politbiuro modelio“, dėl menko bendravimo su LAR nariais ir atgalinio ryšio stokos, dėl per griežtos informacijos kontrolės ir dozavimo, bet veltui…
Taigi dabar, ryškios Rūmų krizės akivaizdoje, manau, kad atvirumas ir viešumas – yra labiausiai pageidautinos sąlygos organizacijos stabilumui išlaikyti. Elgsenos horizontalumas – taip pat.
LAR nariai turi žinoti, kas vyksta „viršuje“, kad galėtų jaustis lygiaverčiai ir dalyvauti diskusijoje „viršūnių krizės“ klausimais bei išsakyti savo lūkesčius. Ir jie turi sužinoti tai pirmieji, o ne po fakto apdorojimo, iš nuglaistytų komunikacinių štampų.
Juk akivaizdu, kad jei ne PILOTAS.LT „nutekinta informacija,  nebūtų apie atsistatydinimą garsiai prabilusi ir pati D.Veličkaitė. O LAR tarybos nariai net nebūtų galėję aptarti su kolegomis LAR pirmininkės atsistatydinimo aplinkybių ir modeliuoti ateities variantų, kol reikalas slaptas. O juk tokia diskusija ypač svarbi, kad architektų cecho narių ir vadovybės atskirtis nebūtų eskaluojama. Deja, tokių požymių pastebiu ir vertinu kaip rimtą organizacijos trūkumą…
Šiame įtemptame kontekste, mano galva, labiausiai praverstų nuoširdumas, rami argumentacija ir atviras horizontalus dialogas. Bandant suvokti ir suprasti išryškėjusias įtampas ir nuomonių skirtumus organizacijoje. Ir kažkaip išmokti juos suderinti – kalbantis, o ne už uždarų durų.
Todėl šiandieną trankomų durų poškėjimas ir aukštos gaidos neturėtų dominuoti Rūmų koridoriuose ir interneto kanaluose, nes Daiva Veličkaitė nuveikė Architektų rūmams per daug, kad jos pasitraukimas būtų lydimas agresyvaus negatyvo. Šiandieną bandymas suprasti ir sugyventi, galėtų būti bendras vardiklis architektų bendruomenėje.
Nepaisant to, kad nėra dviejų vienodų architektų, kaip nėra ir dviejų vienodų akmenėlių užantyje. Nors dėl antrojo teiginio aš kartais linkęs suabejoti…
Pabaigai – visas LAR pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas. Neketinome užbėgti įvykiams už akių, tačiau, kadangi po portalo PILOTAS.LT informacinės žinutės pati Daiva Veličkaitė publikavo pareiškimą savo Facebook paskyroje, turime teisę su juo supažindinti savo skaitytoją ir mes.

Lietuvos architektų rūmų Tarybai
Daiva Veličkaitė, pirmininkė
ATSISTATYDINIMO PAREIŠKIMAS
2019 m. liepos 12 d.
Remdamasi Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) Statuto 70.4, 75.1, 76, 77 p., teikiu Tarybai atsistatydinimo iš Rūmų pirmininko pareigų raštą, kurį motyvuoju išryškėjusiais esminiais mano, kaip pirmininkės, ir Tarybos, kaip aukštesnio valdymo organo, požiūrių skirtumais į svarbiausius Rūmų vertybinius, organizacinius, teisinius ir kitus klausimus.
Per tris pirmininkavimo metus tiek man, tiek kitiems išrinktiems nariams teko praeiti ne vieną Rūmų raidos etapą. Pagrindinių organizacijos pamatų klojimas praėjo intensyviai, tačiau pakankamai darniai, nes bene visi išrinkti nariai norėjo Rūmų ir to, ką jie gali duoti profesijai bei visuomenei. Nuoširdžiai džiaugiuosi šiame etape padarytu darbu, kuris iš esmės ir buvo pagrindinis mano kandidatavimo tikslas.
Kitame etape, kai sukurta savivaldos forma ėmė įgauti turinį, o priimti sprendimai – savo realią galią, Rūmai sulaukė dėsningo ir lengvai suprantamo išorinio bei vidinio pasipriešinimo. Būtent šiame etape aiškiausiai pasimatė, kad vidinė organizacijos darna ir sprendimų nuoseklumas yra esminė sąlyga tam, kad būtų įmanoma tęsti pradėtus darbus, sėkmingai atlaikant dirbtinai kuriamą spaudimą. Vis dėlto čia teko pripažinti, kad mano ir Tarybos požiūrių skirtumai pernelyg dideli, kad būtų galima tai užtikrinti. Akivaizdžiai matau, kad susidariusi situacija užkerta kelią įgyvendinti mano pačios asmeninę programą, taip pat ji kelia grėsmę organizacijos stabilumui, didina įtampą tarybų, komisijų nariams ir darbuotojams, mažina narių, visuomenės ir valstybės valdžios pasitikėjimą, augina riziką, kad esant ryškiam vidinių pozicijų skirtumui, sustabdyti beįsibėgėjančią organizaciją gali būti labai lengva, o būtent to norisi mažiausiai.
Išeidama pabrėžiu, kad šį sprendimą priėmiau po ilgų svarstymų, racionaliai įvertinusi visas aplinkybes, tikėdama, kad tai geriausias sprendimas organizacijai, į kurią sudėjau daug širdies ir jėgų. Rūmų labui neatsisakau dalintis visomis savo sukauptomis žiniomis, esu pasiryžusi ateityje palaikyti jų principinius siekius. Tikiu, kad šiame etape pirmininko pasikeitimas bus naudingas Rūmams, o aš pati būsiu naudinga nariams ir visuomenei kitose savo profesinės veiklos srityse.
Plačiau savo sprendimo motyvus paaiškinsiu Tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. liepos 24 d.

Komentarai

 1. Pilotas.lt neturi jokios įtakos Tarybos, ir apskritai, rūmų sprendimams. Jei klystu, tada vyksta kažkas neadekvataus (taryboje). Ar Pilotas paviešino slaptą valstybės informaciją? Neviešino jokio dokumento, tik pateikė faktą, kad pateiktas atsistatydinimo prašymas. Žmonės turi teisę į informaciją. Jei žmogus teikia prašymą atsistadydinti, tai jis nenori derėtis, nori atsistatydinti. Neteisinga kaltinti Pilotas.lt dėl to, kad prašymą pateikęs asmuo gali turėti slaptų motyvų prašymą panaudoti ne pagal paskirtį, o su tikslu paveikti Tarybą. Viskas, ką reikėjo padaryt prašymo autoriui, tai … nieko. Ignoruoti Pilotą ir laukti susirinkimo. Vietoj to, pasirinkta patvirtinti Piloto informaciją, paviešinti atsistatydinimo prašymą ir sulaukus susirinkimo vienpusiškai išdėstyti tai, kas netenkino bendradarbiavime. Be derybų, kompromisų, be išeities ieškojimų. Kam bus nauda? Rūmams ar asmeniui?

  • TOMAS M. pritariu. Kai skaitai L.T. „Panašu, kad Pilotas pasirūpino, jog nebūtų palikta Tarybai jokios kitos galimybės, tik atsistatydinimo priėmimas.“ imi nebesusigaudyti erdveje. Kokie tai slapti manevrai buvo suplanuoti ar ribentropo susitarimai.

  • Sunku man diskutuoti su žmogumi, kuris tiek skirtingų pavidalų turi…

  • pilotas. lt vyr. redaktorius yra rumu tarybos narys, jis gauna ir neviesa (ne tas pats kas slapta) tarybai skirta informacija. bet kai pilotas.lt skaitytoju pritruksta, visos priemones tampa tinkamos.

 2. Pirmininkės prašymas neplatinti šio atsistatydinimo laiško iki Tarybos posėdžio visiškai suprantamas ir rodo išeinančio žmogaus rūpestį organizacija, norą nepastatyti organizacijos į sudėtingą aiškinimosi situaciją, kol neišsiaiškinta tarpusavyje (Taryba šioje situacijoje nėra čia niekuo dėta). Tuo tarpu, pirmininkei pareiškus apie išėjimą, Pilotas pasielgė, kaip asmuo, atidaręs duris ir išstūmęs ją laukan, o dabar savo “paaiškinimais” dar bando užrakinti tas duris už nugaros. Deja, tai panašiau ne į nuoširdų norą informuoti kolegas, bet į politinio žaidėjo pasinaudojimu situacija.

  • Linas Tuleikis, esme jus kaip ir pasaket. Kol neisiaiskinta tarpusavyje. Tai yra taryboje. Visiems rumu nariams apie tai nieko nezinant. Uz nugaru. Dekoju uz nuosirduma.

  • Jeigu Linas Tuleikis skaitytų ne tik antraštes…
   „Todėl šiandieną trankomų durų poškėjimas ir aukštos gaidos neturėtų dominuoti Rūmų koridoriuose ir interneto kanaluose, nes Daiva Veličkaitė nuveikė Architektų rūmams per daug, kad jos pasitraukimas būtų lydimas agresyvaus negatyvo. Šiandieną bandymas suprasti ir sugyventi, galėtų būti bendras vardiklis architektų bendruomenėje.
   Nepaisant to, kad nėra dviejų vienodų architektų, kaip nėra ir dviejų vienodų akmenėlių užantyje. Nors dėl antrojo teiginio aš kartais linkęs suabejoti…“

  • Jei Audrys Karalius skaitytų…
   …tai jis perskaitytų, kam pirmininkės pareiškimas buvo skirtas:
   „Laba diena, gerbiami Tarybos nariai,
   Šiuo laišku siunčiu Jums atsistatydinimo iš pirmininko pareigų raštą.
   Esminius savo sprendimo motyvus išdėsčiau rašte, plačiau juos paaiškinsiu Tarybos posėdyje.
   Teikiu šį klausimą 2019 m. liepos 24 d. posėdžiui, kuriame kartu turės būti paskirtas l.e.p. pirmininkas– vienas iš pavaduotojų.
   Prašau iki posėdžio apsvarstyti galimą pasirinkimą ir pasiruošti balsavimui.
   Pranešimą nariams ir platesnei visuomenei siūlau pateikti po Tarybos sprendimo, kartu pristatant naujai paskirtą l.e.p. pirmininką…“
   Nereikia būti labai akylam, kad perskaityti „teikiu šį klausimą 2019 m. liepos 24 d. posėdžiui“.
   Taigi, savarankiškas nutarimas viešinti ignoruojant šio rašto paskirtį yra ambicingas „reikalų ėmimas į savo rankas“ paleidžiant atsistatydinimą realizacijai. Ir tai nieko bendra su LAR narių „teise žinoti“ neturi. Tai veikiau toks „troliškas“ būdas pastumti įvykius. Na, bet visi yra lygūs, o kai kurie lygesni…

  • Jau rašiau, bet paaiškinsiu dar kartą savo poziciją, kad Linui Tuleikiui nereikėtų improvizuoti.
   1_ Pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas (pats faktas) negali būti tik Tarybos vidaus reikalas. Nariai turi teisę apie tokį faktą žinoti. Ir apie tai, kas ten „viršuje“ vyksta.
   2_ Jeigu pirmininkė iš tikrųjų būtų norėjusi ne atsistatydinti, o tartis su Taryba, ji būtų tai ir padariusi (tyliai ir ramiai), o ne surašiusi Atsistatydinimą.
   3_ Nenoriu jaustis kaip uždaro politbiuro narys kažką visiems už nugarų aptarinėjantis, derinantis ir nutarinėjantis. Man seniai atrodo, kad izoliacijos perteklius LAR kuria tik įtarimus ir nepasitikėjimą.
   4_ Munduro spindesys šioje situacijoje nėra pats svarbiausias prioritetas man, kaip LAR tarybos nariui.

  • Gerb. Audry, galima dangstytis skambiomis frazėmis, bet visvien panašu, jog karalius nuogas.
   Kadangi mus, Tarybos narius, pirmininkės kreipimasis pasiekė su labai aiškiai įvardintu tikslu – susipažinti Tarybos nariams ir pasiruošti posėdyje sprendimams, tai bet kuris Tarybos narys, norintis pasielgti civilizuotai, bet nesutinkantis su tokiu pirmininkės siūlymu gali pateikti pasiūlymą viešinti tokį pirmininkės pareiškimą nedelsiant. Taip būtų pasilegta, jei būtų norėta pasielgti korektiškai. Tačiau atimti iš pirmininkės prerogatyvą ir interpretuoti ką ji rašydama turėjo omeny, nėra nei skaidrios kultūros nei geranoriškumo bruožas. Mano kuklia nuomone, nėra gerai, kai kažkas jaučiasi galintis viską nuspręsti už kitus.
   Dabar antis jau išleista, tad susitelkime prie darbų, kuriuos turėsime atlikti be šios darbščios pirmininkės.

  • Nesutinku, Linai, su tokia argumentacija.
   Matau joje sureikšminimą ir politikavimo perteklių bei elementaraus kolegiškumo stoką.
   Toks jausmas lyg diskutuotume Lietuvos Banko Taryboje, kaip minimum…

 3. Palaikau Pilotą!

 4. Palaikau Daivą !

 5. LAR yra ne kolegiškas valdymo organas, o griozdiškas biurokratinis aparatas. Politbiuras terminas tinka. Tiktų ir „grupė draugų“.

  • Problemos su teksto suvokimu? LAR tarybą išrinko LAR narių susirinkimas.

  • kiek pamenu, buvo rinkimai i visus rumu organus. atviri, demokratiski. kokia cia dar „grupe draugu“?

 6. O ar nera taip, kad jeigu Pilotas nebutu paviesines atsiststydinimo prasymo, taryba butu turejusi sansa isdiskutuoti ir pakeisti Daivos sprendima?

  • Ar ARCHITEKTAS skaitė minimą pareiškimą (ne prašymą)?
   Ar ten palikta vietos deryboms?

  • Panašu, kad Pilotas pasirūpino, jog nebūtų palikta Tarybai jokios kitos galimybės, tik atsistatydinimo priėmimas.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Edmundas Benetis

VIENAS LAUKE KARYS: E.Benetis nesulaukia LAR paramos dėl Lietuvos bendrojo plano problemų

2021 liepos 274 KomentaraiPILOTAS.LT

Žinomas pajūrio architektas Edmundas Benetis kreipėsi į e-žurnalo Pilotas.LT redakciją dėl pagalbos. Architektui nesiseka bendrauti su Architektų rūmais visuomenei itin svarbiu klausimu. Gal kalti vasaros

Algimantas Mačiulis

PIRMAS NUOTOLINIS ARCHITEKTŲ RŪMŲ SUSIRINKIMAS: Architektų Žiedas A.Mačiuliui

2021 birželio 174 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiandieną įvyko pirmasis nuotolinis Lietuvos architektų rūmų narių visuotinis susirinkimas. Pandemijos sąlygos atėmė progą architektų cecho bendruomenei susirinkti gyvai ir bendrauti gyvai, tačiau iš esmės

LAR susirinkimas

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Neįvykus susirinkimui, pakartotinas – tą pačią dieną

2021 birželio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) praneša, kad birželio mėnesį 17 dieną (ketvirtadienį) 10 val. numatytajam narių nuotoliniam susirinkimui neįvykus, pakartotinis bus surengtas dar tą pačią dieną.

prof. Algimantas Mačiulis

ARCHITEKTŲ ŽIEDAS: LAR svarsto siūlymą apdovanoti prof. A.Mačiulį

2021 gegužės 72 KomentaraiPILOTAS.LT

Kiekvienais metais per Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių visuotinį metinį susirinkimą įteikiamas Architektų žiedas – už architektūrą, nuopelnus, meilę ir pasišventimą jai. Šiais metais Architektų

vila_kn_201019_e01_bra

LAR TARYBA: Vilos Perkūno al. 11 rango objektų apsauga turi tapti viešuoju interesu

2020 lapkričio 111 KomentarasPILOTAS.LT

Art deco stiliaus vilos Perkūno al. 11 Kauno Žaliakalnyje griovimo istorija įgauna vis platesnį atgarsį tiek visuomenėje, tiek ir atskirose kultūros paveldui neabejingose bendruomenėse. Lietuvos

LAR susirinkimas

LAR SUSIRINKIMAS ĮVYKO: Paskelbti balsavimo rezultatai

2020 spalio 92 KomentaraiPILOTAS.LT

2020 m. spalio 7 dieną „Litexpo“ parodų centre, Vilniuje įvyko svarbiausias metuose architektų savivaldos renginys – Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimas. Lietuvos architektų rūmų narių

Lietuvos bendrasis planas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Rengiamas LT Bendrasis planas turi esminių trūkumų

2020 spalio 51 KomentarasPILOTAS.LT

Baigiamas rengti Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas – urbanistinė konstitucija, pagal kurią valstybė gyvens 25 metus (maždaug). Deja, esminis nacionalinio mastelio projektas į galutinę stotelę

Architektų suvažiavimas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Visuotinis susirinkimas – „Litexpo“, spalio 7

2020 rugsėjo 17Be komentarųPILOTAS.LT

Visi žino – pavasarį Visuotinis Architektų rūmų susirinkimas neįvyko dėl Korona pandemijos, todėl dabar, kai viruso pavojus ir baimė atslūgo,- rinksimės į esminę profesijos sueigą

Architektų sąjunga

30 ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS METŲ: Pats laikas persikrauti

2020 balandžio 35 KomentaraiJuozas Vaškevičius

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 30 metų sukaktis paskatino pakelti asmeniniame archyve besančius, paveldėtus rankraščius(1) ir tais pačiais metais atkurtos Lietuvos architektų sąjungos dokumentų kopijas. Permąstyti tų

karantinas

KARANTINO METAS: Lietuvos architektų rūmų rekomendacijos sunkmečiui

2020 kovo 261 KomentarasPILOTAS.LT

Pasaulyje vis labiau įsigalint Koronaviruso pandemijai, dauguma valstybių mokosi išgyventi karantino sąlygomis. Mokosi ir Lietuva. Nukėlę visuotinį narių susirinkimą, svarbias šiam ypatingam laikotarpiui rekomendacijas savo nariams neseniai

LAR susirinkimas

ARCHITEKTŲ PAVASARIS: Šaukiami du svarbūs ataskaitiniai-rinkiminiai renginiai

2020 kovo 53 KomentaraiPILOTAS.LT

Kovo pabaigoje planuojami du svarbūs Lietuvos architektams renginiai – Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos (LAS) XXII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Tačiau planuojama

Gedimino pr. 27

ARCHITEKTŪRINIO TEISINGUMO VARDAN: Architektų rūmai eina į Aukščiausiąjį teismą

2020 kovo 49 KomentaraiPILOTAS.LT

Gali būti, jog Gedimino pr. 27 taps adresu, kur architektūrinis teisingumas arba įvyks, arba bus pamintas ir paniekintas. Kaip žinia, neseniai Vilniaus apygardos teismas nepritarė

Tauras Paulauskas

KELIAI KURIUOS PASIRENKAM*: LAR narystė 2020

2020 vasario 211 KomentarasTauras Paulauskas

Nesu rašto žmogus, ir jei ne  kolegos Roko Mazuronio vieši pasvarstymai dėl Rūmų bei, žinoma, “atsitiktinai” tuo pat metu bendrapavardžio Seimo nario darbiečio Audriaus Mazuronio

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (4): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 311 KomentarasLinas Tuleikis

Šis tekstas yra Ketvirtasis poleminėje grandinėje apie aktualią Lietuvos Architektų rūmų problematiką. LAR rūmų nario Lino Tuleikio Pirmasis straipsnis,  Antrasis straipsnis ir Trečiasis straipsnis padės skaitytojui lengviau suprasti

Lukas Rekevičius

ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARYSTĖ: Kodėl Seimo nariai sumanė išardyti Rūmus?

2020 sausio 3015 KomentarųLukas Rekevičius

Keli Seimo nariai  (Juozas Imbrasas, Petras Nevulis, Artūras Skardžius, Valerijus Simulik, Kęstutis Bacvinka, Audrys Šimas, Jonas Jarutis, Aurelijus Veryga, Andrius Mazuronis) oficialiai užregistravo pasiūlymą, siekdami

Architektūros politika

LIETUVOS ARCHITEKTŪROS POLITIKAI: Patvirtinta Architektūros meno tarybos sudėtis

2020 sausio 227 KomentaraiPILOTAS.LT

LR Kultūros ministerija pirmą kartą istorijoje suformavo Architektūros meno tarybą. Iš architektūros specialistų sudarytos tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (3): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 202 KomentaraiLinas Tuleikis

Architekto profesija tikrai turi daug galios kuriančius ją žmones padaryti laimingais, jei tik jie tuo užsiima su aistra ir atsakingai. Bent jau tiek atsakingai, kad

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (2): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 164 KomentaraiLinas Tuleikis

Šis tekstas nėra oficiali Lietuvos architektų rūmų nuomonė, o tik vieno LAR nario asmeniniai samprotavimai apie organizaciją.. Ar pastebėjote, koks gyvenimas pasidarė slidus ir išvirkščias?

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ RŪMAI GRĮŽTA: LAR biuras vėl įsikurs Architektų pilaitėje

2020 sausio 153 KomentaraiPILOTAS.LT

Po nedidelės poros metų pertraukos Lietuvos architektų rūmai grįžta į Architektų pilaitę Kalvarijų g.1. LAR biuras įsikurs pirmąjame Raduškevičių rūmų aukšte prie paradinio įėjimo. LAR

Linas Tuleikis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ATEITIS (1): Kokie rūmai reikalingi mums ir Lietuvai?

2020 sausio 142 KomentaraiLinas Tuleikis

Šis tekstas nėra oficiali LAR nuomonė, o tik vieno Rūmų nario asmeniniai samprotavimai apie organizaciją. Tikslas kalbėti apie mūsų organizacines profesines sėkmes ir sopulius atviriau,

Salvijus Kulevičius ir Daiva Veličkaitė

KURS PAVELDO POLITIKĄ: Į Valstybinę kultūros paveldo komisiją įsiliejo 2 nauji nariai

2019 gruodžio 123 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisiją ką tik papildė du nauji nariai – istorikas doc. dr. Salvijus Kulevičius ir architektė teisininkė dr. Daiva Veličkaitė. Kaip

Sapiegų parkas Vilniuje

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Susitarta dėl Sapiegų parko kraštovaizdžio architektūros konkurso

2019 lapkričio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Konferencijos „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“ metu vykusiame tarpinstituciniame seminare „Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip galimybė“ pavyko pasiekti susitarimą dėl Sapiegų parko rekonstravimo.

Eventus pro

ARCHITEKTŲ RŪMAI: „Spartos“ konversijos konkursas pritaikytas „Cloud‘ams“?

2019 lapkričio 73 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) neseniai gavo „Spartos“ fabriko Vilniuje konversijos konkurso užsakovų raštą, kuriame informuojama apie surengtą antrąjį konkurso turą ir išrinktą naują nugalėtoją. LAR

Daiva Veličkaitė

PIRMA ARCHITEKTŪROS TEISININKĖ: Apginta viešąjį interesą architektūroje nagrinėjanti disertacija

2019 lapkričio 52 KomentaraiPILOTAS.LT

Vakar sėkmingai apginta pirmoji Lietuvoje architektūros teisės disertacija. Šio reikšmingo visam šalies architektūros laukui mokslinio darbo autorė – Daiva Veličkaitė, jau seniai kryptingai ir iš

Architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS: Architektų rūmai ir Aplinkos ministerija derina pakeitimus

2019 spalio 152 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš du metus įsigaliojusiame Architektūros įstatyme išryškėjus tam tikroms spragoms, Aplinkos ministerija inicijavo jo tobulinimo procesą. Pradėtos konsultacijos su Lietuvos Architektų rūmais (LAR) dėl Architektūros