Petras Išora, Ona Lozuraitytė

PETRAS IŠORA, ONA LOZURAITYTĖ: Mes kuriame aplinką, o aplinka kuria mus

2018-04-10
PILOTAS.LT

Metinis architektūros festivalis „Open House Vilnius“ šį mėnesį pristatys net 14 naujų, renginyje dar nematytų architektūros objektų. Iš viso balandžio 28–29 dienomis vilniečiai turės galimybę aplankyti net 62 skirtingų stilių ir laikmečių Vilniaus pastatus, kurie paprastai yra sunkiai prieinami visuomenei. Jūsų dėmesiui – architektūros festivalio bendradarbės Urtės Karaliūtės interviu su jaunais architektais Petru Išora ir Ona Lozuraityte.

Lietuvos architektūros pasauliui – ypatingas laikas. Vis dažniau atsisakoma dogmų ir išsilaisvinama iš stilistinių rėmų. Tokios tendencijos praturtina šiuolaikinės architektūros estetinę įvairovę, skatina eksperimentuoti, drąsiai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
Ona Lozuraitytė ir Petras Išora – jaunosios kartos architektai, kaip patys teigia, niekada nekūrė išimtinai Lietuvai. Valstybės sienos jų architektūrinių idėjų neribojo.
Maksimalistinių užmojų neslepiantys architektai, įkūrę studiją „Isora+Lozuraityte Studio for Architecture“, 2016-aisiais dalyvavo Venecijos bienalėje ir svariai prisidėjo prie Baltijos paviljono kūrimo, sulaukusio didelio kitų šalių susidomėjimo.
Pernai jų suburta jaunų architektų komanda “KILD” ((Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Dominykas Daunys) triumfavo Pietų Korėjoje,  kur laimėjo tilto projekto konkursą ir jau pradėjo techninio projektavimo darbus.
Artėjant ketvirtajam atviros architektūros festivaliui „Open House Vilnius“, apie nykstančias disciplinų, stilių ir net valstybių ribas bei norą jas plėsti su jaunosios kartos kūrėjais kalbamės jų projektuojamame interjere Vilniuje, Vokiečių gatvėje.

Nuo studijos „Isora+Lozuraityte Studio for Architecture“ įsteigimo kuriate įvairius architektūrinius objektus – parodų erdves, meno instaliacijas, pastatus, interjerus, landšaftą, greitai įgyvendinsite pirmąjį tilto projektą – kokia bendra architektūrinė kalba juos sieja?
Petras Išora: Esame gana jauna studija, atvira eksperimentui ir savęs paieškai. Mums įdomu atrasti, peržengti ribas, kurti architektūrinę kalbą atsižvelgiant į aplinkybes. Tikriausiai neturime konkrečiai įvardijamos, apjungiančios kalbos. Mūsų darbus sieja naudojami metodai ir įrankiai bei kontekstualumas miestui, kaip kultūrai ir socialinei erdvei. Be to, tiek privačiuose, tiek viešuose projektuose, galima pastebėti besikartojantį tyriminį požiūrį. Gilinamės į sąlygojančius procesus, bandome suprasti, kam skirta konkreti architektūrinė žinutė, kokią istoriją ji pratęs ar pabaigs. Darbų įvairovė atspindi mūsų polinkį bendradarbiauti su skirtingų sričių specialistais: inžinieriais, sociologais, menininkais ir, žinoma, įvairaus profilio architektais.
Ona Lozuraitytė: Metaforiškai kalbant, kiekvienas darbas tampa dar vienu žodžiu mūsų kuriamame žodyne. Įsiklausymas ir eksperimentas, kaip kūrybos formos, galėtų būti tos įžvelgiamos sąsajos.

Kokie kontekstai svarbūs jūsų kūrybai?
Petras Išora: Šiuo klausimu mūsų pozicija yra maksimalistinė. Mūsų abiejų asmenybėms aktualus kultūrinis-istorinis, taip pat miesto, kaip socialinio audinio, aspektas. Be to, medijų ir technologijų revoliucijai keičiant visuomenę, nuolat gimsta nauji mums svarbūs ir įkvepiantys kontekstai. Kiekviena kūrybinė situacija ir dizaino procesas turi ekonominius, teisinius, techninius apribojimus, kultūrines aplinkybes – svarbu išsiaiškinti kuo daugiau sąlygojančių ribų, jas įgalinti kūrybai ir peržengti.
Ona Lozuraitytė: Šis būsimas interjeras (esantis Vokiečių g. – aut. past.) yra puikus dialogo su aplinkybėmis pavyzdys. Kaip žinome, Antro pasaulinio karo metu dauguma pastatų Vokiečių gatvėje subombarduoti ir po karo nugriauti. Sovietmečiu gatvė praplatinta ir apstatyta pagal naują planą. Jei būtume senojoje Vokiečių gatvėje, sėdėtume namo šalia Vilniaus Didžiosios sinagogos kieme. Kuriant šį interjerą, tokia gretimybė tapo įdomiu ir reikšmingu atspirties tašku.
Petras Išora: Taip, šį interjerą kuriame, kaip papildinį įvairialypei Vokiečių gatvės istorijai. Juo atliepiame buvusius miesto pasakojimus bei jų daugiasluoksniškumą ir tai perpasakojame architektūrine kalba, kurdami netikėtą viešą erdvę stalinistiniame pastate bei atidengdami jo sluoksnius.

Kokia apskritai yra interjero pozicija miesto piešinyje – ar jis tik pasislėpęs pastato dėžutėje, ar vis dar miesto dalis?
Petras Išora: Interjero jungtis su miesto pasakojimu priklauso nuo žiūrovo, kuris jį patiria. Jis gali būti ir visiškai izoliuotas, nesusijęs su miestu, tačiau mes tarp interjero ir pastato ribos nebrėžiame. Tai – lygiavertės miesto architektūrinės kalbos sudedamosios dalys. Kontekstualumas svarbus abejoms kryptims. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į aplinką, šiam interjerui tinka ekstravertiškumas, o dėl istorinio konteksto norisi jį paversti tęstiniu miesto pasakojimu. Jei jis būtų kitoje vietoje, mūsų pasirinkimas galbūt būtų kitoks.
Ona Lozuraitytė: Kalbant apie šiuolaikinį interjerą, kuris, deja, dažnai suprantamas tik kaip dekoras, mums labai svarbu atrasti, kaip jis veikia. Ne kaip estetika, bet kaip funkcija. Kokiu būdu jis komunikuoja su savo aplinka ir kokį būvį pasiūlo savo savininkams. Šio interjero atveju, užsakovas atėjo su noru, kad ši vieta kažkuria prasme taptų vieša miesto erdve, todėl čia kuriame dviejų funkcijų sankryžą – įsivertinę fizinę erdvę, siekiame kurti už komercinės funkcijos ribų išeinančią vertę.

Kokie buvo pirmieji jūsų žingsniai į architektūros pasaulį už Lietuvos ribų?
Petras Išora: Prieš įsteigiant savo studiją, abu turėjome patirčių užsienyje – Ona dirbo Jono Meko studijoje bei inovatyvias ir kritines idėjas pristatančioje architektūros galerijoje „Storefront for Art and Architecture“ Niujorke. Taip pat – eksperimentinės architektūros kolektyve „Rotor“ Briuselyje. Aš savo idėjas realizavau įvairiuose tarptautiniuose projektuose, dirbdamas architektūros studijoje Londone. Be to, reguliariai lankėmės Venecijos bienalės meno ir architektūros renginiuose, sekėme aktualius tarptautinius komunikacijos kanalus. Tokiu būdu plėtėsi akiratis, augo smalsumas, užsimezgė ryšiai, kaupėsi įvairių metodų ir praktiškų patirčių bagažas. Be abejo, Lietuvos geopolitinė situacija taip pat darė įtaką – įstojus į ES pamažu atsivėrė sienos, plėtėsi ir laisvėjo kultūra.
Grįžus, po užsienio patirčių, pirmas tarptautinis bendras darbas buvo architektūrinė strategija „Rupert“ menininkės-rezidentės Laure Prouvost parodai „Burrow me“ su požemine, visus pojūčius manipuliuojančia, žemės instaliacija. Po jo vyko Baltijos paviljono projektas Venecijos architektūros bienalėje, kurį rengiant dirbo 9–ių kuratorių iš Baltijos šalių komanda. Lietuva viename svarbiausių architektūrinių renginių Europoje tuomet prisistatė pirmą kartą.
Ona Lozuraitytė: Noras dirbti su įvairiomis tarptautinėmis komandomis ir projektais atsirado iš tam tikro kultūrinio smalsumo, tikslo įsivardinti šiandienos architektūriniam laukui reikšmingas aktualijas. Prieš architektūros studijas, kelių kūrybinių krypčių edukacija man padėjo suvokti skirtingas meno kryptis kaip vieno proceso dalį. Tai neišvengiamai užkodavo plačių interesų paieškas, kurios galiausiai atveda į apsikeitimų, integracijų kelią, kuris nėra pririštas prie konkrečios šalies.

Kaip vadinamasis mažos valstybės sindromas paveikė jūsų tarptautinę patirtį? Ar neatrodė, kad Lietuvoje kalbame sava architektūrine kalba, kurios niekas kitas suprasti negali?
Ona Lozuraitytė: Jei bendrauji idėjų kalba, susišnekėti patogu visur. Mūsų karta pirmoji pilnai patyrė Zygmunto Baumano įvardytą „Zero drag“ efektą, kai nuolatinis geografinių koordinačių keitimas tave paverčia lanksčiu ir prisitaikančiu, o geografinės ribos įgauna visai kitokias reikšmes. Žinoma, nacionalinis naratyvas mums yra labai svarbus, kadangi esame toji tarpinė karta.
Petras Išora: Dirbdamas už Lietuvos ribų, niekada nejaučiau mažos valstybės komplekso. Be abejo, darbo patirtis su architektais Rolandu Paleku ir Audriu Karaliumi padėjo tvirtą pamatą, kuris leido būti atviriems kintančiam kontekstui ir tapo svariu įrankiu, atrandant dialogą įvairiose terpėse. Lietuvai stojant į ES, Gintaras Beresnevičius taikliai iliustravo šį procesą. Perfrazuosiu jo teiginį: naujomis aplinkybėmis, geriau tapatintis su jaunu vilku briedžių, meškų ir elnių būryje, nei su baikščiu kiškiu tarp vilkų. Tokia jauno vilko energija ir nežinojimas gali būti privalumai. Nežinodamas, kad yra barjerų, tiesiog imi, darai ir padarai. Galime pastebėti, kad nusistovėję sistemos dažniau yra „nulaužiamos“ iš išorės negu iš vidaus. Buvimas užribyje turi gerąją pusę – gali dalyvauti sistemos procesuose, bet nebūti jos apakintas. Žinoma, yra ir iššūkių. Visgi mums būdinga nebrėžti ribų – negalvojame, kad ten geriau, o čia blogiau, kad parvežam kažką geresnio.

Kokie buvo ryškiausi jūsų atradimai, pradėjus dirbti tarptautiniuose projektuose, – apie save, architektūrą, Lietuvą, pasaulį..?
Petras Išora: Visi kraštai ir kultūros išmoko vis kitų metodų. Pavyzdžiui, dirbdamas Italijoje supranti, kad biurokratinį mechanizmą galima apeiti per žmogiškąją pusę. Seule, kur projektuojame žaliąjį tiltą, darbo procesas iš esmės skiriasi nuo mums įprasto: viskas vyksta be galo greitai, profesionaliai ir efektyviai. Nuolat jaučiamas progresas. Tačiau šalia produktyvumo (kurio iš tavęs taip pat nuolat reikalauja) ir biurokratiškumo, egzistuoja dar ir žmogiškasis faktorius, kuris per asmeninį santykį tame daugiasluoksniškame procese, viską sujungia į veikiantį mechanizmą.
Ona Lozuraitytė: Įdomu pastebėti, kad tokioje jaunoje, demokratiškoje valstybėje, kaip Pietų Korėja, kurioje hierarchinė sistema dar labai gaji, žmogiškasis ryšys ir pasitikėjimo formavimas yra be galo svarbūs. Tilto konkurso atveju, procesas prasidėjo tik tuomet, kai nuvykome į vietą ir asmeniškai susipažinome su konkurso organizatoriais, Seulo savivaldybės atstovais, miesto architektu. Tarptautinių projektų praktika leidžia patirti, kaip žmogiškasis ryšys skirtingai veikia įvairiuose kraštuose – galime daryti prielaidą, kad net itin stipri biurokratinė sistema socialinėje ir idėjinėje plotmėje atsipalaiduoja.

Kokius esminius skirtumus pastebite architektūriniuose procesuose ten ir čia?
Petras Išora: Sistemas galime palyginti per konkursinę patirtį. Praėjus vos pusantro mėnesio, kai laimėjome tilto konkursą Seule, pasirašėme projektavimo sutartį. O dar po mėnesio prasidėjo projektavimo darbai. Nors korėjiečius nustebino jauna mūsų komanda, tai nepakeitė jų sprendimo ir tolimesni procesai dėl to nesustojo. Jie gerbė mus kaip autorius. Konkurso procesas vyko etiškai ir profesionaliai. Nesusidūrėme su Lietuvai gana būdingomis painiava ir rokiruotėmis.
Priešingai – Lietuvoje. Prieš keletą metų, mūsų komandos laimėtą Kelių muziejaus konkursą. Užsakančioji institucija sugebėjo šį faktą beveik užmiršti. Nors projektą-laimėtoją Lietuvos ir užsienio architektų bendruomenė priėmė itin palankiai – jokie projektavimo darbai nevyksta. Projekto formaliai neatsisakyta, bet praėjo jau dveji metai ir vis dar neaišku, ar jį statys. Tai parodo skirtingų visuomenių požiūrį į kūrėjų investuotą energiją.

Kodėl architektūros švietimas svarbus žmogui, visuomenei?
Petras Išora: Kuo labiau išsivysčiusi visuomenė, tuo sąmoningiau ji kuria savo aplinką. Architektūra, pasitelkdama erdvinius, kultūrinius, kalbinius įrankius, jungia labai daug kontekstų. Tai išsivysčiusios civilizacijos įrankis, kuris geba paversti miestą, kaip kompleksinę problematiką, darniau sąveikaujančiu kūriniu. Pasaulyje matome ryškius pavyzdžius, kai architektūros veikla savęs nepermąsto, nereflektuoja, kaip artimuosiuose rytuose ir pan. Ten architektūra dažnai yra žmogaus saviveiklos rezultatas. Negalima sakyt, kad vienaip ar kitaip yra geriau, bet, manau, Lietuva pakliūna į vakarietiškos kultūros tradiciją.
Ona Lozuraitytė: Be to, visuomenės švietimas padeda suprasti architektūros procesų vertę, atpažinti kuriamos aplikos grįžtamąjį ryšį (mes kuriame aplinką – aplinka kuria mus). Sąmoningas žmogus geba įvertinti rezultatą, kurio kūrybiniame procese nedalyvauja architektas, kai patenkinamas tik bazinis poreikis arba, kai dominuoja tik inžinerinė sąmonė, ir pastebėti, kuo skiriasi rezultatas, kai kuriant aplinką dalyvauja kūrėjas.

Labai svarbus žingsnis visuomenės švietimui architektūros srityje būtų Architektūros muziejaus įsteigimas Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje juntamas architektūros edukacijos renginių pagausėjimas, tačiau šalia to labai trūksta institucijos, kuri sistemingai kauptų ir tyrinėtų archyvą, organizuotų parodas.
Petras Išora: Pritariu. Du didieji Lietuvos miestai yra įvertinti UNESCO – Vilnius už unikalų istorinį senamiestį, Kaunas greitai gaus šį statusą už išskirtinę tarpukario modernizmo architektūrą. Tarptautinė bendruomenė įvertina čia įvykusius žmogaus veiklos fenomenus, kurie materializavosi architektūroje, tačiau mūsų valstybė neturi centro, kuris tą istoriją permąstytų ir, remdamasis kaupiama medžiaga, pasakotų žmonėms apie architektūrą. Galima pasvarstyti, ar Lietuvos meno bendruomenė būtų tokia pat stipri, jei čia nebūtų Šiuolaikinio meno centro ar Nacionalinės dailės galerijos?

Vilniaus architektūroje susipynė daugybė laikmečių ir stilių – kaip tai sąveikauja tarpusavyje?
Ona Lozuraitytė: Vilniuje labai ryškios kelios politinės utopijos – LDK, caro laikai, sovietmetis, nepriklausomybė ir ES. Šie laikmečiai pasižymi labai skirtingais bruožais, kuriuos šis miestas atspindi. Todėl dabar atrodo, kad Vilnius tebėra tranzito būsenoje ir sąvokų įsivardinime.
Petras Išora: Tai vienas iš migloje ilgai skendėjusių Lietuvos miestų. Antro pasaulinio karo pasekmės pakeitė jo demografiją, į karo paliktas tuštumas suplūdo įvairiataučiai naujakuriai, kurie nežinojo miesto pasakojimo ir negalėjo jo tęsti. Margas socialinis Vilniaus koliažas natūraliai lemia daugiasluoksnį architektūrinį ir urbanistinį paveikslą. Manau, dabar Vilnius grįžta į pradinį LDK kūrimosi laikų tašką ir pagaliau atsiveria savo tikrajam veidui – daugiataučiui ir įvairialypiui paveldui, traumatinėms patirtims. Dėl ilgai užsitęsusios sovietinės komos šiandien Vilnius yra labai atviras šiuolaikinėms sąvokoms. Galima sakyti, dabar jis – paauglystės stadijoje drąskomas vidinių konfliktų – paveldas be galo saugomas, tačiau šalia veši laukinis kapitalizmas. Iš užsienio atėję idėjos ir įkvėpimai tarp šių saugomų ir kapitalistinių kontekstų taip pat įpina įvairių nuotaikų ir logikų.

Viskas aplink sparčiai keičiasi, kaip kinta architektūros vaidmuo – koks jis yra šiandien?
Ona Lozuraitytė: Tampa ypatingai svarbu, kad architektas būtų platesnė asmenybė nei estetinių ribų žymėtojas. Tokio požiūrio Lietuvoje mums dar stinga, kaip ir platesniuose diskursuose dalyvaujančių architektų. Pavyzdžiui, „Architektūros fondas“, kurio dalimi ilgą laiką buvome ir mes, vykdo itin svarbią švietėjišką veiklą, padedančią kurti pagrindą būsimam kompleksiškesniam architektūros disciplinos suvokimui. Taip pat, Vilniui be galo reikšmingas žingsnis – architekto Tomo Grunskio atidaryta architektūros galerija „Nulinis laipsnis“. Tokios veiklos sėkmingai plečia pačios architektūros realybės horizontus.
Petras Išora: Šiandien architektūra turi daug ne visai pastebimų aspektų – ji geba technologinius, socialinius, meninius, politinius kontekstus sujungti į materialų vienetą. Ji nebėra tik atsakymas kapitalo poreikiams ar miesčioniškos pretenzijos materializavimas. Apie tai kalba ir architekto Audriaus Ambraso architektūrinės-meninės akcijos: pasiūlymai Žaliojo tilto skulptūrų problemai ar solidarumą pažadinusi trumpalaikė šviesos instaliacija šalia Lukiškių aikštės.
Dėkoju už pokalbį.

OPEN HOUSE VILNIUS kviečia artimiau susipažinti su daugiasluoksniška sostinės architektūra. Ketvirtus metus Vilniuje vykstantis festivalis – vienintelis tokio pobūdžio renginys Baltijos šalyse. Organizatorius: VšĮ „Architektūros fondas“. Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Vilniaus miesto savivaldybė ir komerciniai partneriai.
Titulinė foto: Gedvilė Tamošiūnaitė

 Baltijos šalių paviljono interjeras. Venecijos bienalė, 2016. (foto: projekto autorių)

Baltijos šalių paviljono interjeras. Venecijos bienalė, 2016. (foto: Ansis Starks)

Konkursą laimėjęs Kelių muziejaus projektas. 2015.

Konkursą laimėjęs Kelių muziejaus projektas. 2015.

Miškatilčio projektas, laimėjęs tarptautinį architektūrinį konkursą Seule 2017. Architektų grupė KILD (Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Dominykas Daunys)

Miškatilčio projektas, laimėjęs tarptautinį architektūrinį konkursą Seule 2017. Architektų grupė KILD (Ivane Ksnelashvili, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Dominykas Daunys)

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

openh_vn_240500_e01_xxx

OPEN HOUSE VILNIUS 2024: Savaitgalį duris atvers 70 sostinės objektų

2024 gegužės 14Be komentarųPILOTAS.LT

Šį savaitgalį Vilniuje vyks jau 10-asis atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“. Gegužės 18 ir 19 dienomis duris atvers 70 objektų, kurie įprastai yra visiškai

Lietuvos paviljonas Venecijoje

LIETUVIŠKAS UŽDEGIMAS VENECIJOJE: Atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas

2024 balandžio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuvos nacionaliniame paviljone atidaryta Neringos Černiauskaitės ir Ugniaus Gelgudos meninio dueto „Pakui Hardware“ ir Marijos Teresės Rožanskaitės (1933–2007) paroda „Uždegimas“ (angl.

tilta_kn_240300_e01_xxx

ELEGANTIŠKAS ŠUOLIS Į SALĄ: Kaune pradedamas statyti naujas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas

2024 kovo 4Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune pradedamas statyti pirmasis tiltas tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos. Naujasis pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas bus jau 6-oji Nemuno krantus jungianti susisiekimo arterija abipus

Planeta iš žmonių

PLANETA IŠ ŽMONIŲ: Venecijai kurtas lietuvių projektas pristatomas Vilniuje

2023 balandžio 24Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš dvejus metus 17-oje Venecijos architektūros bienalėje didelio susidomėjimo sulaukęs menininko Julijono Urbono projektas „Planeta iš žmonių“ pristatomas Vilniuje. Atstovavęs Lietuvai prestižiniame renginyje, dabar kūrinys

SEB bankas

PATOGUMAS BŪTI: 9-tą kartą vyks atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“

2023 kovo 10Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje jau 9-tą kartą iš eilės vyks atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“, kurio ekskursijose apsilankyti kviečiama gegužės 13–14 dienomis. Šiemet duris atvers 60 išskirtinių

Open-House-Athens

OPEN HOUSE EUROPE: Architektūros fondas imasi ambicingo projekto

2023 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Kovo pradžia pažymės naujo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Open House Europe“ pradžią. Nauja iniciatyva skatins pažinti kokybišką Europos architektūrą. Siekdamos stiprinti „Open House“ idėją ir tobulinti

Pakui Hardware, Marija Teresė Rožanskaitė

VENECIJOJE ATSTOVAUS TRIO: Pasirinko „Pakui Hardware“ ir M.T.Rožanskaitės projektą

2022 gruodžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

2024 metais vyksiančios Venecijos meno bienalės Lietuvos nacionaliniame paviljone bus pristatytas bendras šiuolaikinio meno kūrėjų dueto „Pakui Hardware“ (Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda) bei dailininkės

Petras Išora

GRAKŠTUSIS DVIŠUOLIS: Kaune pristatytas „ilgojo“ pėsčiųjų tilto į Nemuno salą projektas

2022 rugpjūčio 30Be komentarųRasytojas

Kaunas rengiasi užbaigti pradėtąjį savo grakštų dvišuolį per Nemuną – jau kitąmet pradėti 258 m ilgio pėsčiųjų tilto tarp Žemosios Fredos ir salos miesto centre

Valstybinių miškų urėdijos naujoji būstinės konkursinis darbas 123SML, 1-oji vieta. Autoriai: G.Ubarevičiūtė, G.Mamavičius („After Party“); O.Lozuraitytė, P.Išora, G.Černiavskaja („Išora x Lozuraitytė Studio“).

TVARIOS ARCHITEKTŪROS ORIENTYRAS: Paskelbti Valstybinių miškų urėdijų būstinės laimėtojai

2022 rugpjūčio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Jaunų ir progresyvių architektūros firmų „After Party“ ir „Išora x Lozuraitytė Studio“ duetas laimėjo 1-ąją vietą VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ (VMU) naujosios būstinės komplekso architektūrinio

Open House Vilnius 2022

PRASIDEDA „OPEN HOUSE VILNIUS“ Pagrindinė tema – iššūkius sprendžianti architektūra

2022 gegužės 26Be komentarųPILOTAS.LT

Jau šį savaitgalį vyks didžiausia Architektūros fondo organizuojama Vilniaus architektūros šventė – aštuntasis atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“. Šių metų renginio tema – iššūkius

Open House Vilnius

OPEN HOUSE VILNIUS PLAKATO KONKURSAS: Liko vos kelios dienos

2022 vasario 23Be komentarųPILOTAS.LT

Liko vos kelios dienos sudalyvauti „Open House Vilnius“ atviro plakato konkurse. Komisijos atrinktas plakatas taps „Open House Vilnius 2022“ vizualiu šūkiu, papuoš miestą prieš renginį,

Kauno grūdai

„KARŠČIAUSIA“ KAUNO VIETA: „Kauno grūdai“ pardavė Nemuno pakrantės sklypą

2021 gruodžio 211 KomentarasPILOTAS.LT

Bendrovės „Linas Agro Group“ šiuo metu valdomi „Kauno grūdai“ ką tik pardavė 3,34 ha žemės sklypą Kauno kairiajame Nemuno krante, Žemojoje Fredoje. Ši Nemuno pakrantės

Skulptūrinių instaliacijų sodas „2123” (arch. P.Išora, O.Lozuraitytė). Foto: V.Červiakov.

SKULPTŪRINIŲ INSTALIACIJŲ SODAS: Uždara Vilniaus erdvė atsivėrė miesto gyvenimui

2021 gruodžio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Nauja traukos erdvė Vilniuje gimė tarp Rasų, Markučių ir Užupio – Vitebsko ir Drujos gatvių sankirtoje architektai ir menininkai įkūrė skulptūrinių instaliacijų sodą „2123“ . Kultūrinio

Lietuvos paviljonas (autorius J.Urbonas, kuratorius J.Boelen, komisarė J.Reklaitė) 17-oje Venecijos architektūros bienalėje. Foto: ©PILOTAS.LT.

NACIONALINIS PAVILJONAS VENECIJOJE: Lietuvos kultūros taryba laukia paraiškų

2021 lapkričio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros taryba (LKT) laukia kultūros ir meno organizacijų paraiškų Nacionalinio paviljono Venecijos architektūros bienalėje 2023 metų finansavimo konkursui. Kaip praneša LTT, pasirengti įgyvendinti Lietuvos

Ona Lozuraitytė ir Petras Išora

VILNIUS APDOVANOJO : Architektams O.Lozuraitytei ir P.Išorai įteiktas Šv. Kristoforas

2021 liepos 262 KomentaraiPILOTAS.LT

Sekmadienio vakarą Vilniaus miesto Rotušėje garbingo apdovanojimo sulaukė 10 praėjusiais metais labiausiai savo darbais pasižymėjusių vilniečių. Garbingoje kompanijoje – ir du perspektyvūs sostinės architektai. Kandidatūras

Pakui Hardware

BRITŲ ŽURNALAS „FRIEZE“: Lietuvių dueto paroda tarp 7 geriausių

2021 birželio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvių menininkų kolektyvo Pakui Hardware (Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda) projektas „Virtualus rūpestis“ pateko tarpų 7 svarbiausių tarptautinio meno žurnalo „Frieze“ rekomenduojamų vasaros parodų Didžiojoje Britanijoje.

tit_venecija

PLANETA IŠ ŽMONIŲ: Venecijoje Lietuva atplėš architektūrą nuo Žemės

2021 balandžio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Dėl pasaulinės pandemijos iš 2020-ųjų į šiuos metus nukelta 17-oji Venecijos architektūros bienalė šįkart tikrai įvyks. Lietuvai joje atstovausianti menininko Julijono Urbono įsteigta Lietuvos erdvės

Petras Išora ir Ona Lozuraitytė

101 STIPENDIJA: Lietuvos kultūros taryba paskirstė paramą

2021 balandžio 121 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros taryba paskyrė pirmąsias 101 individualią 3-6 mėnesių stipendiją kultūros ir meno kūrėjams. Architektūros, bibliotekų, kultūros paveldo, muziejų, cirko ir šokio kūrėjams, tyrėjams, vadybininkams ir

Petras Išora ir Ona Lozuraitytė

APDOVANOJO ŠV. KRISTOFORU: Už architektūros ir šiuolaikinio meno jungtį

2021 sausio 251 KomentarasPILOTAS.LT

Šiandien, švęsdamas savo 698-ąjį gimtadienį, Vilnius tradiciškai apdovanojo 10 įvairių sričių profesionalų. Už pasiekimus architektūros srityje, „jungiant architektūrą ir šiuolaikinį meną“, Šv. Kristoforo apdovanojimas atiteko

Open House Vilnius

OPEN HOUSE VILNIUS 2021: Paskelbtas atviras plakato konkursas

2020 gruodžio 231 KomentarasPILOTAS.LT

Skelbiamas 3-ias atviras „Open House Vilnius“ plakato konkursas. Konkurso būdu atrinktas plakatas taps vizualiu renginio šūkiu, kuris papuoš miestą prieš renginį, jo versijos bus publikuojamos

Open House Vilnius 2020

12 ARCHITEKTŪRINIŲ MARŠRUTŲ: Atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“

2020 liepos 7Be komentarųPILOTAS.LT

Liepos 11 ir 12 dienomis Vilniuje rengiamas atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“. Šiemet su Vilniaus architektūra jis supažindins kiek kitaip – bus vaikštinėjama miesto

Mokslo sala

ŽALIOJI PUSĖ RUOŠIASI STATYBOMS: Vyksta „Mokslo salos“ rangos konkursas

2020 birželio 42 KomentaraiPILOTAS.LT

Su vilniečio architekto Rolando Paleko kolektyvu dėl M.K.Čiurlionio koncertų centro projekto sutartį neseniai pasirašęs Kaunas  paskelbė tarptautinį mokslo ir inovacijų sklaidos centro „Mokslo sala“ rangos konkursą. Nemuno

open house vilnius 2020

OPEN HOUSE VILNIUS 2020 ĮVYKS: Atviros architektūros savaitgalis perkeliamas į liepą

2020 kovo 31Be komentarųPILOTAS.LT

Dėl karantino masiškai atšaukiant renginius, architektūros savaitgalis „Open House Vilnius 2020“ neketina pradingti. Tradiciškai pavasarį vykstantis populiarusis Vilniaus architektūros renginys turėjo vykti balandį, tačiau nukeliamas

Vilniaus koncertų ir sporto rūmai

ATVIROS ARCHITEKTŪROS SAVAITGALIS: Paskelbtas atveriamų Vilniaus objektų sąrašas

2020 vasario 11Be komentarųPILOTAS.LT

Atviros architektūros savaitgalis „Open House Vilnius“ šiemet vyks balandžio 25 ir 26 dienomis. Neseniai paskelbtas šia proga visuomenei atveriamų architektūros objektų sąrašas. Atviros architektūros savaitgalio „Open House

Užvingio salos tiltas

PATOBULINTO PROJEKTO PRISTATYMAS: Vilniaus Užvingio salos tiltas ir jo prieigos

2019 spalio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus savivaldybės surengto pėsčiųjų tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki „Litexpo“ teritorijos architektūrinį idėjų konkursą pavasarį laimėjo „Užvingio salos tilto“ idėja. Vilniaus miesto