images_phocagallery_2985_NAtkus_pav_2985_Natkus_tit

ARCHITEKTŪRINIS POPULIZMAS KAUNO CENTRE://DAUGIABUTIS SUSTABDYTAS

„Mes puikiai suprantame, kad šalia mūsų projektuojamo daugiabučio stovi M.Songailos Lietuvos bankas, o priešais – Karo muziejus ir sodelis. Tačiau mums dėl to nelinksta keliai“,- kalbėjo architektas Gintautas Natkevičius, pristatydamas daugiabučio „smetoninio“ Kauno epicentre projektą Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai.

Architektas archtarybai porino, jog projektavimo procesas buvo ilgas ir sudėtingas, nes keitėsi pastato funkcija. Pradžioje ankštame K.Donelaičio g.83 sklype buvo projektuojamas viešbutis, po to ofisų pastatas su butais,  po to tik ofisai, o dabar projektuojami – butai su 200 m2 ofisu ir automatizuotu garažu pirmajame aukšte.

KAUNO CENTRE ATGIJO 20METŲ TUŠČIAS SKLYPAS

Anot G.Natkevičiaus, dar 1995-aisiais parengtamedetaliajame planebuvo nurodytas 5 aukštų, 95% tankumo ir 3,8 intensyvumo užstatymas, tačiau siekiamaintensyvumą padidinti iki 4,2, o aukštingumą – iki 6 aukštų…

Architekto manymu, gyvenamosios funkcijos pasirinkimas sukomplikavo padėtį, nes fasadų išraiškai galimybių labai sumažėjo, o, kadangi pagrindinio gatvės fasado orientacija – šiaurinė, tai butai projektuojami per du aukštus, kad dalis kambarių gautų norminę insoliaciją iš pietų.

Kadangi, G.Natkevičiaus teigimu, Kauno Naujamiesčio kvartalų kampai yra akcentuoti aukštesniu tūriu, tai daugiabutis projektuojamas su penthauzu. Jo fasadams parinktos poliruoto gelžbetonio plokštės su duobutėmis, nes, esą, Naujamiesčiui yra būdingi loftų ir pramoninės architektūros bruožai. Didžiųjų vitrinų apdailai ketinama naudoti varį.

Be G.Natkevičiaus daugiabutį K.Donelaičio g.83, Mindaugo Plūko užsakymu, projektuoja architektai Tomas Jūras, Sigita Kundrotaitė ir Adomas Rimšelis.

SANTYKINĖ PAKLAIDA NUSTEBINO

Kaip žinia, architektų biuras “G.Natkevičius ir partneriai” yra vienas produktyviausių šalyje ir, neabejotinai, turintis vieną stipresnių kūrybinių komandų. Būtent todėl šiuo atveju labiausiai ir stebino santykinė paklaida: galantiškai liūliuojanti, kupina šiltų žodžių Pirmosios Respublikos architektūriniam kontekstui, architekto išpažintis niekaip nesiderino su vaizdu, eksponuojamu ant archtarybos sienos.

Bet neskubėkime teisti. Gali būti, kad toks projektinės medžiagos ir “garso takelio” nesąryšis bus viso labo nesaikingo mėgavimosi Larso von Triero kinematografu rezultatas, o ne bandymas apdumti architektūrinės tarybos ekspertams akis ir “be pykčio” prastumti eilinį išpūstų rodiklių pusfabrikatį neeilinėje Kauno centro vietoje.

Tačiau greičiausiai, Kauno archtaryba Triero nežiūri. Autoriai gavo pylos, kad projektuodami tokioje atsakingoje vietoje (Kauno Naujamiestis – realus kandidatas į UNESCO sąrašą) patingėjo pagaminti maketą, nepateikė vizualizacijų iš charakteringų taškų (pvz. Maironio g. bei Sodelio), kuriose matytųsi naujojo pastato santykis su M.Songailos banku. Taip pat buvo pastebėta, kad vizualizacijoje iš K.Donelaičio gatvės ženkliai sumažintas projektuojamo pastato aukštis konteksto atžvilgiu.

PAGYRĖ TRISE

G.Natkevičiaus biuro projektui negelbėjo ir gausi eskizų palyda, nes buvo pastebėta, kad tai – viso labo savitiksliai žaidimai su abstrakčia forma, neturinčia sąryšio nei su kontekstu, nei su funkcija.

Projektą palaikė vos trys ekspertai.

J.Bučas: Svarstom meninės interpretacijos kūrinį. Tokie darbai mūsų rutinoj iššaukia pasipriešinimą. Ar verta prisitaikyti, atsisakant saviraiškos? Visgi manau, kad fasadai per daug susmulkinti, vientisesnės plokštumos atrodytų solidžiau. Siūlau nuo maksimalaus meniškumo pereiti prie optimalaus solidumo ir monumentalumo.   

G.Prikockis: K.Donelaičio ir Maironio  gatvėse vyrauja stambios architektūros nuotaika, todėl pastatas neatrodo per aukštas. Pastatas galėtų turėti vidaus kiemą, bet penthauzas neįtikina. Didelės fasado stiklo plokštumos daro estetikai žalą. Tūris galėtų būti santūrus ir monumentalus, o tamsi spalva su faktūrų žaismingumu tiktų prie konteksto.

D.Šarakauskas: Bankas (M.Songailos) yra pirmas ir paskutinis tokio dydžio pastatas Kaune. Tai – ne šventa karvė. Projektuojamas pastatas nėra per didelis, galėtų būti dar aukštesnis. Kvartalo kampas turi būti pastiprintas, o ne pasilpnintas. Antstato nereikėtų atitraukti nuo fasado. Garažui pirmas aukštas – per gera vieta. Siūlomos medžiagos labai geros.

SUPEIKĖ DEVYNIESE

Kiti archtarybos ekspertai daugiabučio trūkūmų matė žymiai daugiau. Projektas ypač kritikuotas už per didelį aukštingumą, nevykųsį penthauzą, padrikus ir neatitinkančius funkcinės paskirties fasadus ir už pirmąjį aukštą, atiduotą garažams, o ne visuomeninei paskirčiai.

E.Barzdžiukas: Pastatas ekstravagantiška ir ekspresyvia išraiška man atrodo per agresyvus šioje terpėje. Neįtikina santykis su banku. Rekomenduočiau sumažinti pastato aukštį, atsižvelgiant į banko karnizo aukštį. Pastatas šiai vietai per daug aktyvus ir nekontekstualus.

N.Blaževičienė: Estetinis sprendimas manęs neįtikina. Aukštingumas galėtų toks būti. Manau, balkonai turėtų išeiti į namo kiemą, o ne į gatvę.

A.Karalius: Tokiai projekto versijai nepritariu. Nekontekstuali ir disonuojanti su urbanistine aplinka pastato tūrinė kompozicija. Per didelis aukštingumas (mažinti iki banko karnizo). Architektūriškai pastatas pernelyg aktyvus. Fasado architektūrinė kalba per aktyvi ir per marga. Nesaikinga ir konfliktiška su gretimu tarpukario užstatymu. Automatinis garažas galėtų būti nebent rūsyje, tačiau be laukiamojo jis sukels kamščius.

V.Merkevičius: Šioje vietoje turi atsirasti rimtas, solidus pastatas. Gyvenamas namas neatitinka gaisrinių reikalavimų evakuacijai. Gyvenamo namo sprendimas su viena laiptine ir liftu ekonomiškas, bet prastas. Siūlyčiau pasidomėti tarpukario pastatų išplanavimu.  

J.Minkevičius: Kiekvienas projektas priklauso nuo mūsų tikslų ir gyvenimo filosofijos. Jei neaiškūs tikslai – nebus ir aiškios architektūros. Šis pastatas – komplekso, kuris turi savo semantinę aurą, dalis. Užmanymui trūksta monumentalumo. Pastatas čia turėtų būti neutralus. Kuo neutralesnis, tuo geriau.

R.Palys: Matome gryną Savanorių prospekto estetikos pavyzdį – chaotiškas, padrikas elementų junginys.

Aukštingumą galima būtų kelti ne nutolusiu antstatu, o bokštu. Kampo pakėlimas yra charakteringas Naujamiesčiui. Nors aplamai nepritariu pastato iškėlimui virš banko karnizo.

Tūrio estetikoje matau  daug temų. Jų per daug, jos menkina pastatą. Reikėtų siekti ramaus, solidaus, didingo tūrio. “Iškąstas” kampas visai nedera prie Kauno centro dvasios. Pirmas pastato aukštas turėtų būti atiduotas visuomeninei funkcijai, garažui ten – n e vieta.

N.Stanionis: Dabar užstatymo tankumas ir intensyvumas nustatomi miesto Bendrajame plane. Kauno centre intensyvumas neturi viršyti 4.Šis reglamentas neleis didinti pastato aukščio, manau, to ir nereikia. Neaišku, ar pasiteisins parkavimo sistemos. Žaliojo ploto klausimai miesto centre ir vėl lieka neišsprendžiami. Fasadų estetikoj reikėtų siekti santūrumo, atsižvelgti į gretimybes.

A.Steponavičius: Šis sklypas negali tiek priimti. Architektūrinis sprendimas turi demonstruoti susikalbėjimą su kontekstu. Pastatas turi būti mažesnis. Parkingas turėtų  būti požeminis arba po Vienybės aikšte. Nesuvokiamas kontrastas tarp turinio ir formos. Chaotiški fasadai neturi nieko bendro su turiniu. Tai galėtų būti galerijinio tipo namas su įvažiavimu iš vidinės gatvelės. Dar vienas įvažiavimas iš K.Donelaičio gatvės absurdiškas.

L.Tuleikis: Medžiaga pateikta nekorektiškai. Pirmas aklinas aukštas nuo Vienybės aikštės pusės – didelis trūkumas. Ten reikia aktyvinti viešąsias funkcijas, o ne naikinti. Siūlomas pastatas yra per didelis, netenkina jo santykis su M.Songailos banku. Puošyba brangiomis medžiagomis viršutinėje pastato dalyje – perteklinė, nebūdinga Naujamiečiui. Šiame tuščiame sklype K.Donelaičio gatvė laukia paskutinio akordo, bet ne solisto. Tai turi būti chorinis kūrinys.

G.Natkevičiaus biurui Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba primygtinai rekomendavo projektąpristatyti svarstymui dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pareikštas pastabas.

IŠKLOTINĖS     SKLYPO PLANO SCHEMA     PJŪVIS

I A. PLANAS     II A. PLANAS     VI A. PLANAS                    

Komentarai

 1. Dėl Kauno centro tankinimo, tai mano nuomone, ji teoriškai galima sutankinti mažiausiai du kartus. Bet tik teoriškai. Einant bet kuria centro gatve ir pažvelgus į tarpuvartę, pamatysime – ką ? Ogi mūrinius, metalinius garažus, sandėliukus ir visokį panašų statybinį mėšlą. Tai didžiausias statistinio lietuvio turtas. Jis taip savo buto nevertina, kaip vertina tą sandėliuką ar garažą. Jame jis saugo sudžiūvusių dažų dėžutes, surudijusius kanistrus, spaustuvus, kažkokius raktus, maišus, skirtus bulvėms iš kaimo gabenti, dar „Dinamo“ gamyklos gamintas slydes su odiniais apkaustais ir t. t. ir pnš. Sandėliukas ar garažas yra lietuvio miestiečio, bet dvasioje tikrų tikriausio kaimiečio, visos egzistencijos pagrindas. Jis jo neatiduos nė už ką. Jei norite Lietuvoje sukelti revoliuciją, išleiskite nurodymą, kad visas tas architektūrinis mėšlas nusavinamas, o vietoje jo išmokamos solydžios piniginės kompensacijos. Turėsite lietuviškajį „Maidaną“, jokia valdžia neatsilaikys prie liaudies įniršį…

 2. lauksime tesinio. tikekimes, kad natkus nenuvils.

 3. Mano galva, jūsų pastebėjimas yra labai teisingas ir savalaikis. Jeigu inicijuotumėte diskusiją Kauno (o ypač centro) tankinimo klausimais, Pilotas mielai suteiktų jums tribūną.
  Jeigu ne, bandysime tokią diskusiją įsiūbuoti patys. Tuomet lauksime aktyviai prisijungiant.
  Audrys Karalius, http://www.pilotas.lt redaktorius

 4. Niekaip negaliu suvokt kaip patys kaunieciai nepritaria miesto centro „auginimui“?! Sutinku, archkulverstuko natkeviciaus pasiulymas tikras architekturines darnos ir konteksto pajautimo ignoravimo pavizdys tai lyg eiline karpa miesto nosei (ale juozaicio slovikinis akibrokstas) bet kalbant apie aukstinguma – miesta, o ypac centra, tiesiog privaloma auginti nes dabar jis tikrai primena kaima su didmiescio ambicijom (vien ko vertas savanoriu prospektas apstus subliuskusiu „dangoraiziu“ ir vesterno tipo trobesiu).

 5. Atvirai kalbant, nesuprantu dėl ko laužomos ietys. Projektas prastas.
  Čia jau nereikia jokių lyginimų su tarpukario architektūra. Projektas neatitinka jokių normalaus europinio miesto centro kokybinių reikalavimų.
  Natkevičiaus pareiga atlikti komandoje keletą keitimų ir išbėgti į aikštelę su visai kitu pasiūlymu.

 6. Ei, kauniečiai, juk šiame kvartale turite ir didesnių problemų. Ir tikrai, labai nedarnus siūlymas, ypač prie jau nugriauto merkurijaus blogai binge atrodo. Urbanistnės pastabos ir pseudomeilė tarpukario architektūrai kaip ir visuomet kaunietiškai pro šalį. Nežiūrint to, pagiriamojo žodžio oprojektas sulaukti negali.

 7. Puikus darbas – pavykusi ketvirtojo dešimtmečio replika. Primityvams jei jau bankas smetoniškas, tai ir visa kita turi būti smetoniška. Sovietinis „kavaledis“ su żaliomis įstiklintomis kiosko vitrinomis ir „smetonišku“ pavadinimu kitoje gatvės pusėje tai jau gerai ir niekam nekliūva.

 8. Suprantama, čia daugelis keikia blogą pastato santykį su kontekstu. Sutinku, santykis nerastas. Bet norėčiau akcentuoti kitą problemą. Pastato išplanavimas tai nelaiko jokios kritikos. Gal architektas pirmą kartą daugiabutį projektuoja, kad toks kiekis elementarių klaidų. Garažas pirmame aukšte, tai nonsensas totalus. Atrodo, kad Kaunui visai nebereikia nei ofisų, nei komercijos gatvės lygyje. Bus negyvo pastato įvaizdis automatiškai.

 9. tame ir problema, kad kontekstualumo nesuvokimas baigia visą Kauno centrą užteršt atsitiktine architektūra.

 10. Mano nuomone,nereikia čia tiek piktintis-žmonės dirbo, padarė pagal savo sugebėjimų lygį.Juk ne kiekvienam duota suvokti,kas yra kontekstuali architektūra.

 11. Gintai, nu pasistenk, nedaryk šūdo!

 12. Kiek čia ašarosit, išsikratykit kelnes ir pirmyn, nėra čia labai baisu,tai tik vienas variantas iš 13 -kos.

 13. Žiūrėtojai į Etažerę buvo išėję užtarnauto poilsio, bet staiga Kauno centre Gintas pasiūlė statyti Tarką: http://doubtingtwin.tumblr.com/

 14. Nėra blogų užsakovų,yra blogi projektai. Štai Pylimo g. įvyko konkursas,darbų virš trisdešimt-yra iš ko rinktis. Kodėl gi Kaune nerengiami archkonkursai tokiose svarbiose miestui vietose?

 15. liudna kad vyksta tokio lygio diskusijos. rezultato nebus. netas issivystymas

 16. Nestebina, kad jus nesuprantate Lietuvos banko architekturines vertes. 90% Kauno jos nesupranta. Uztatai praktiskai visa tarpukario architektura baigiama negriztamai sugadinti.
  As kaip atvaziuoju i Kauna, prisipazinsiu, as daugiau nieko jame nematau. Tik fantastiskus tarpukario pastatus. Ir siuolaikinius surogatus, aisku, lendancius is kiekvieno plysio.

 17. problema tame, kad pas mus kai kurie architektai per daug sau leidzia. pirmiausia, tai natkus per daug daznai sau leidzia atsipalaiduoti. tas liudina.
  jeigu pasistengtu, tai net neabejoju, kad puse situ kritiku uzsiciauptu. bet bukim biedni ir teisingi – sitas variantas tragiskas. turekim vilties, kad uzgautos ambicijos nesutrukdys sekanti varianta sukalti 10 kartu kietesni.

 18. nepakertu kas tas uzpeklis

 19. Lietuvos banko pastatas, pastatytas savo laiku galima sakyti kaime, atitiko laikmečio Europos tokios paskirties pastatams keliamus aukščiausius standartus. Pažiūrėkite į Frankfurto prie Maino biržos pastatą, į Madrido vertybinių popierių biržos pastatą. Mūsiškis pastatas tik mažesnės kubatūros, bet dvasia – ta pati. Dvasia – tai ir architektūra, ir atskiros detalės ir visa kita. Natkevičiaus chebros pateiktas projektas tai kažkoks marazmas. Pirmame aukšte priešais Karo muziejaus sodelį matysime garažus, pridengtus kažkokiomis pornografinėmis kolonomis. Kaip žmogus gali taip žemai krįsti ? Jam Plūkas moka už kvadratinį metrą, tas suprantama. Kuo daugiau kvadratų – tuo daugiau litų. Bet kad ir tokiu atveju išlaužti tokią pornografiją – čia jau ir Sachaliną mes pralenkiam. Kaimų kaimas… Antras „Molas“ – tik miesto centre…

 20. Dar gyvenyme nemciau tokio bukizmo, mano labai gerbiami zmones tapo ikaitais kokio tai banko, kurio kilme – svelniai vadinkim – abejotina. Ar tai ne provincialus draudimo sindromas, nes gerbiamos komisijos pasisakymuose yra isreikstas siauras urbanistinis ir istorinis poziuris i aplinka.
  Natkeviciaus projektas – nera geras, as ta jam pasakiau asmeniskai, bet tai nereiskia, kad jis negali egzistuoti, jis turi ivertinti pastabas, bet nepataikauti kokiems nors karnyzams ar pseudoeklektiniams pamastymams.

 21. Ne daugiabutį reikia stabdyti, o Natkevičių. Lai savo gimtuosius Prienus žaloja, o ne Europos modernizmo draustinį. Ar Kaunui nepakanka priešingoje Maironio gatvės pusėje, šalia Lietuvos banko, to paties autoriaus suprojektuotos „Sostinės“.

 22. skyrtumas tik kad uzsakymas ne LT bankas ir usakovas ne valstibia, gal bisk bukit paprastiasni

 23. Man tai labiau patinka Povilaitis Stasys. Jo dainos daug gražesnės, nes ten primena gerus laikus.

 24. kazin uz kiek euru , sia gerbiama architektu kompanija ( natkevicius ir kiti ) galeciau padaryti netradiciniu budu . pinigu as turiu. parasykit , atsiliepkite . ar brangiau neij sodu gatveje vilniuje ?

 25. Gerbiamasis, net nedrįskite šito nonsenso su Songailos banku lyginti. Tūlas Šarakauskas, atrodo, irgi nesuvokia prarajos, kuri skirią profesionalią architektūrą nuo vaikiškos. Pabandykite pažvelgti iš 2114 metų perspektyvos į tuos du pastatus. Songailos bankas stovės, kaip stovėjęs, pakeitęs 15 sąvininkų, o Natkevičiaus? Jis seniai jau bus nugriautas, kaip kioskas.

 26. ojezau! pilote, buk geras, parasyk, kad ivyko klaida. kad reikia skaityti ne natkevicius, o butkevicius. nenuvilk.

 27. …….šioje vietoje buta nemenkų konkursu, tada kartelė buvo aukštai pakelta

 28. Nesuprantu kokioj mokykloj ir kokie mokytojai dažnam arkitektui sugeba įkalt į galvą tą idiotišką manierą pateikinėti vaizdus iš paukščio skrydžio?
  Visų pirma, tai melas. Ta prasme, kad 99,99 atvejais iš šimto, tokios perspektyvos žmonės kasdien nemato.
  Kodėl tuomet tiek daug dėmesio būtent tokiam rakursui skiriama, o ne įprastam žvilgsniui? Imi įtart, kad norima suklaidint žiūrovą, ką nors paslėpt.
  Antra – neprofesionalu šito nepastebėti.

 29. broliukai aliukai ir pusesere . tai parodo kokis yra liaudies meninkas ( tarkim natkevicius ) kai buna baiges 4 meno mokyklos klases lietuvos kaime . taij nei liaudies menas nei menas , taij tik kaunietiskas daugiabutis ir euras ( liudna ) jau geriau butu zalioj stoteleje su zvonkum dainuoti .

 30. uzpelkiui…. manau kad natkevicius ir viena kvadrata nesuprojektuotu kazkaip kitaip. ir nesvarbu cia pinigai. neprieko cia plukas. cia prigimtis.

 31. liudies menas baigus 4 kaimo meno mokyklos kalses ( geda ) euras, natkevicius , laikrasciu neskaitymas , priigimtine teise blizgantiems batams , ir aple kompiuteriui . manau bele kokis kiemsargis is aleksoto nupiestu kazka ydomesnio … ( tik reikai kad nebutu baiges 4 klasiu meno mokyklos ). padarykite konkursa su salyga . yra gi nepradaznu kaune taksstu , nupies … sitai komandai geriau zalioj stoteleje eiti dainuoti su aliukais … baisu . labai baisu

 32. Vaizdas, sakyčiau, kraupus. Lyginant su Lietuvos banko pastatu, gerai matyti kaip nusmuko šiuolaikinio žmogaus pasaulėjauta, formos, saiko pajautimas, visuomeninė atsakomybė. Paėmėm, kažkokį „gargarą“ sunarstėm, pirmam aukšte garažus „sumetėm“ ir duok pinigus greičiau… Juk statistinis Lietuvos pilietis vis tiek apie architektūrą nieko neišmano. Jam „bile tik blizga“, bile tik nauja… Tokiu baisenybių Vilniuje irgi kiek tik nori. Pvz. Žvejų g. daugiabutis, Juozapavičiaus g. daugiabutis, Konstitucijos pr. daugiabutis… Greičiausiai sutartis tarp Natkevičiaus biuro ir Plūko pasirašyta tokia, kad architektas gauna tam tikrą pinigų kiekį už kv. metrą. Pamatęs tokį „projektą“ pajunti, kad gyveni laukinėje šalyje, kažkur Rytų Sibire…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Stoties rajono diskusija

NAUJAMIESTIS POKYČIŲ KELYJE: Diskusija apie sostinės žygį į pramonės rajoną

2023 kovo 22Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Naujamiesčio ir Naujininkų sandūroje kuriasi startuoliai, verslai ir kūrybinių industrijų atstovai. Senosios šių rajonų gamyklos ir kiti pramoniniai statiniai virsta verslo, meno, kultūros ar

Vainių rūmų konversija „Sanatorių pasažas“ Vilniuje (arch. „DO architects“). Foto: „DO architects“.

„DO ARCHITECTS“ PATIRTIS: Šiuolaikinė architektūra senajame mieste

2022 kovo 81 KomentarasPILOTAS.LT

Projektavimas istorinėje aplinkoje – visada sudėtinga, daugiasluoksnė ir nevienareikšmė užduotis. Kovo 11-osios išvakarėse  savo architektūrinio elgesio receptais bei pastaraisiais metais sukaupta tokio projektavimo patirtimi pasidalins kolektyvo

Ledo arena

RINKSIS VAUET: LAS ekspertai aptars 3 sostinės projektus

2021 rugpjūčio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Rugpjūčiui artėjant link pabaigos, rengiamas Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (VAUET) posėdis. Lietuvos architektų sąjungos (LAS) ekspertai rytoj aptars 3 aktualius sostinės projektus. Rugpjūčio

Kauno Naujamiestis

KAUNO NAUJAMIESČIO KODAS: Urbanistinių kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas

2020 gruodžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Šį rudenį Kaune surengtos urbanistinės kūrybinės dirbtuvės „Naujamiesčio kodas“. Rytoj rengiamame šių dirbtuvių rezultatų pristatyme bus pristatytos jose gimusios urbanistinės gairės Kauno Naujamiesčiui. Gruodžio 17

Keliaujantys kiemeliai (arch. „DO Architects“). Foto: Vilniaus savivaldybė.

KELIAUJANTYS KIEMELIAI: Automobilių stovėjimo vietose – mobiliosios platformos

2020 rugsėjo 283 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus miesto savivaldybė, siekianti plačias Naujamiesčio gatves paversti jaukesnėmis erdvėmis gyventojams, pasiūlė naujieną – „keliaujančius kiemelius“. Pastarieji kol kas bus šios miesto dalies išskirtiniu elementu.

Laisvės alėja

NAUJAMIESČIO KODAS: Rengiamos Kauno centro urbanistinės kūrybinės dirbtuvės

2020 rugsėjo 17Be komentarųPILOTAS.LT

Šį rudenį Kaune rengiamos urbanistinės kūrybinės dirbtuvės „Naujamiesčio kodas“. Atrinktos 4 dalyvių komandos jose parengs vieną bendrą Kauno Naujamiesčio urbanistinę strategiją. NAUJAMIESČIO VIZIJĄ KURS BENDRAI Spalio

maniežas

MANIEŽAS KAUNO ĄŽUOLYNE: Nederintame architektūros konkurse – 8 pasiūlymai

2019 spalio 176 KomentaraiPILOTAS.LT

Kauno miesto savivaldybė rengia Lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla Ąžuolyne konkursą. Šiam konkursui pateikti darbai jau eksponuojami „Žalgirio“ arenoje, o spalio 22-ąją – įvyks

Vilniaus kongresų rūmai

VAUET SVARSTĖ 2 PROJEKTUS: Pritarta Vilniaus kongresų rūmų auginimui

2019 sausio 2311 KomentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (VAUET) posėdyje neseniai apsvarstė 2 projektus. Ekspertai pakartotinai aptarė Vilniaus Kongresų rūmų rekonstravimo projektinius pasiūlymus

G.Natkevičiaus viešbutis

VIEŠBUČIO VAGONAS: „Smetoninio“ Lietuvos banko pašonėje – ilgos gyvenamųjų numerių eilės

2018 rugpjūčio 2216 KomentarųRasytojas

Kauno Maironio gatvėje bręsta reikšmingos architektūrinės permainos. Architekto G.Natkevičiaus kolektyvas greta architekto Mykolo Songailos tarpukarinio Lietuvos banko braižo 6 aukštų 175 numerių viešbutį, kuris turėtų

Klaipėda

UŽKLIUVO KLAIDOS IR TRŪKUMAI: Pasiūlė stabdyti Naujamiesčio spec. plano viešinimą

2018 sausio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Sausio viduryje Klaipėdos architektūros ir urbanistikos ekspertai svarstė uostamiesčio istorinės dalies (Naujamiesčio) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų tvarkymo specialiojo plano sprendinius. Šio plano rengėjams pasiūlyta

Lietuvos architektų sąjunga

ARCHTARYBOS VEIKS BENDRAI: LAS ir LAR pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2017 lapkričio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Dvi architektų bendruomenę atstovaujančios organizacijos – Lietuvos architektų rūmai ir Lietuvos architektų Sąjunga – pasirašė sutartį, pagal kurią archsąjunga padės Rūmams įgyvendinti Architektūros įstatymu suteiktą

Vienybės aikštė

VIENINGOJE TYLOJE: Prasideda Vienybės aikštės pertvarkymo projektavimas

2017 liepos 52 KomentaraiAudrys Karalius

Vieną pagrindinių Kauno aikščių gaubia visiška nežinia. Matyt, kad ta nežinia būtų dar tirštesnė, Kauno valdžia nutarė išbandyti miestiečių budrumą: liepos 7-osios vakarą kauniečiai laukiami

kreps_kn_170300_e02_xxx

KAUNE STATYS KREPŠINIO NAMUS: Pirmą kartą paviešintas muziejaus projektas

2017 kovo 106 KomentaraiArtūras Karka

Mokslo salos, Kongresų ir konferencijų rūmų, S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcijos projektus plėtojantis Kaunas imasi dar vieno ambicingo projekto. Juo tapo ketvirtadienį Kauno rotušėje visuomenei

tit_vienybes-a

VIENINGA DUOBĖ: Kaunas 25 metams išnuomavo centrinę miesto aikštę verslui

2017 kovo 317 KomentarųAudrys Karalius

Vienybės aikštė, beveik 100-metį tarnavusi kauniečiams viena svarbiausių viešųjų erdvių – traukiasi iš viešojo gyvenimo. Vasario 28-ąją Vienybės aikštė Kauno Tarybos vienbalsiai pažeminta iki „inžinerinio

images_pulsas_foto_4778_sveik_kn_160900_e01_xxx

RYŠKI ARCHITEKTŪRA IŠ KAUNO://BIURO „G.NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI“ DARBŲ PARODA

Šiandien Kaune atidaroma paroda bene produktyviausio miesto architektų kolektyvo „G.Natkevičius ir partneriai“. 1999 metais įkurtas šis architektų biuras iki šių dienų įvairiems klientams bei architektūriniams

images_phocagallery_4435_mokyk_sanc_1604_4435_mokyk_kn_160400_e02_xxx

ŠANČIUOSE UGDYS NOVATORIŠKAI://KAREIVINĖSE BUS KARALIENĖS MORTOS MOKYKLA

PILOTAS.LT neseniai rašė apie Kauno istorinių kareivinių komplekse pagal architekto G.Natkevičiaus kolektyvo projektą kuriamą gyvenamąjį kvartalą „Juozapavičiaus 13“. Vienas pastarojo kvartalo visuomeninių objektų – A.Landsbergienės

images_phocagallery_4366_karei_sanc_1603_4366_e05_xxx

KAREIVINIŲ RENESANSAS://ŠANČIUOSE – GYVENAMASIS KVARTALAS „JUOZAPAVIČIAUS 13“

Kauno istorinių kareivinių kompleksas, kuriame kadaise buvo dislokuota carinės artilerijos brigada, greitai turėtų pavirsti gyvenamuoju kvartalu „Juozapavičiaus 13“. Architekto Gintauto Natkevičiaus vadovaujamo kolektyvo konversijos projekte

images_pulsas_foto_4356_archit_al_160200_e01_xxx

ALYTUS SUSIRŪPINO ARCHITEKTŪRA://KURIAMA ARCHITEKTŲ TARYBA

Sekdamas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pavyzdžiu, Alytus užsibrėžė sukurti Architektų tarybą. Taip buvo nuspręsta Alytaus miesto savivaldybės merui Vytautui Grigaravičiui ir savivaldybės specialistams susitikus su

images_phocagallery_4191_matij_tary_1512_4191_tit_kauet_151204

KAUNO ARCHTARYBA PRIVATIZUOTA://ARCHITEKTŪRINĖ VIRTUVĖ JAU MERO KABINETE

Praeitą savaitę Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sudarė nuolatinę architektūrinę darbo grupę, kuri jam patarinės aktualiausiais urbanistiniais ir architektūriniais klausimais. Tokiu būdu Kauno Architektų namuose 9

images_phocagallery_4112_jezui_natk_1511_4112_e09_xxx

PER NUOGĄSTAVIMŲ ŠLEIFĄ://JĖZUITŲ SPORTO CENTRAS KAUNO SENAMIESČIUI

2015 lapkričio 211 KomentarųRasytojas

Architektų biuras „G.Natkevičius ir partneriai“ parengė projektinius pasiūlymus Kauno jėzuitų gimnazijai skirto šiuolaikiško mokslo ir sporto centro, numatyto T.Daugirdo gatvėje. Projektą neseniai apsvarsčiusi Kauno architektūrinė

images_phocagallery_3792_aleks_kaue_1505_3992_aleks_pl_150500_150520_e02_bra

NEPATEIKĖ UŽDUOTIES://KLIMPSTA AUKŠTOSIOS FREDOS TERITORIJOS KONKURSAS

2015 gegužės 21Be komentarųRasytojas

Šiemet Kaunas žadėjo du architektūros idėjų konkursus – istorinio Dainų slėnio pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams bei Aukštosios Fredos teritorijos prie Lakūnų plento architektūrinės-urbanistinės koncepcijos. Tačiau greičiausia

images_phocagallery_3643_marij_radi_1503_3643_e08

„MARIJOS RADIJO“ INTRIGA://NAUJA VILNIAUS G. STOGO VARIACIJA ATSAKYMO NEDAVĖ

Kauno Vilniaus gatvėje nuo seno žiojintis tarpas – vienas svarbiausių neužstatytų sklypų Senamiestyje ir bene vienintelis toks svarbiausioje miesto istorinės dalies gatvėje. Šioje išskirtinėje Senamiesčio

images_pulsas_foto_3632_skulp_kl_150300_e01_xxx

SUJUNKIME KRANTUS://PRITARTA SKULPTŪRAI-SUOLIUKUI ŠIAURINIAME RAGE

Klaipėda pamažu, tačiau užtikrintai tampa skulptūrų miestu. Dar viena skulptūra – „Kartu sujunkime krantus“ – planuojama Šiauriniame rage. Skulptoriaus Gintauto Jonkaus pateiktą granitinio pastarosios skulptūros

images_straipsniu_foto_3283_KAUETo krize_tit

ARCHTARYBINIS PLACEBAS://MIESTO EKSPERTŲ TARYBOS MISIJA IR DIMISIJA

Kiekvienas nori būti reikalingas. Kiekvienas, be abejo, tiki, jog yra reikalingas, jeigu dalyvauja reikalingoje misijoje. Ypač – jeigu misija vykdo neginčijamą užduotį – architektūrinės kokybės

images_phocagallery_3049_tetri_arch_1404_3049_tit_tetris

ARCHITEKTŪRINIS TETRIS://ARCHITEKTŲ STUDIJOSE PLINTA ŽAIDIMAS SENAIS PAŽĮSTAMAIS

Architektūrinių studijų vadovai turi naują bėdą – kūrybinė grupė „Etažerė“ paleido į internetą architektūrinių žaidimų, kurie, redakcijos duomenimis, jau šį penktadienį sugebėjo numušti bendrą architektų