Daiva Veličkaitė

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮTAMPOS: Viešumas, dozavimas ir bendri vardikliai

2019-07-16
Audrys Karalius

Penktadienį portalui PILOTAS.LT pranešus apie Lietuvos architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą, Rūmuose kilo ūmus susierzinimas ir įtampa.

Kažkodėl sausa informacija apie įvykusį faktą priimta labai audringai, stengiantis kuklią publikaciją demonizuoti, užuot prabilus apie esmę – staigų ir netikėtą atostogaujančios LAR pirmininkės atsistatydinimo pareiškimą (atostogaujančiai) LAR tarybai. Juk būtent apie šį poelgį vertėtų diskutuoti architektūrinėje erdvėje atvirai ir kolegiškai.
Tačiau vietoj to, portalo PILOTAS.LT redaktorius pirmiausiai buvo rūsčiai išbartas LAR komunikacijos vadovės Miglės Angelou: „tarybos narys A. Karalius, eilinį kartą supainiojęs interesus, siekdamas asmeninių trumpalaikių tikslų, nutekino itin svarbią žinią apie pirmininkės atsistatydinimą“. (Suprask, architektų liaudies priešas neabejotinai vertas Sibiro…)
Netrukus ir pati LAR pirmininkė davė pylos redaktoriui savo Facebook paskyroje: „atsistatydinimo raštas nebuvo skirtas viešinimui – viešai informaciją buvo planuota pateikti po Tarybos posėdžio, išsprendus mano atsistatydinimo ir l.e.p. pirmininko paskyrimo klausimą. Vis dėl to Tarybos nariui A. Karaliui viešai paskelbus Tarybai skirto rašto dalį (neminint visų mano išdėstytų motyvų), siekdama aiškumo ir skaidrumo, skelbiu visą savo rašto turinį. Kartu noriu pažymėti, kad šis mano sprendimas nėra staigus ir netikėtas, jis brendo ir buvo aptariamas jau kurį laiką, todėl paskelbta informacija apie netikėtumą taip pat neatitinka tikrovės.“
Teisybės dėlei turiu priminti – portalas PILOTAS.LT publikavo tik informaciją apie D.Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą (faktą), bet ne patį pareiškimą (ar jo dalį) – nenorėta užbėgti D.Veličkaitei už akių ir paviešinti jos tekstą pirma jos pačios.
Paradoksalu, bet rūpestis munduro klostėmis Rūmams šįkart, atrodo, tapo svarbesnis už visa kita. Netgi už staigų organizacijos vadovės nutarimą trauktis iš pareigų ir klausimus, kylančius iš šios radikalios situacijos.
Pirmiausiai stebina, kad D.Veličkaitė, taip emocingai sureagavo į jos atsistatydinimo paviešinimą, tačiau pati nepabandė siekti ramybės – tyliai, darbo tvarka, eiliniame LAR tarybos posėdyje padiskutuoti „išryškėjusiais esminiais (…) požiūrių skirtumais į svarbiausius Rūmų vertybinius, organizacinius, teisinius ir kitus klausimus“? Galbūt diplomatinių pastangų bei abipusių nuolaidų būtų ir pakakę taikai pasiekti.
Juolab, kad iki LAR pirmininkės ir tarybos kadencijos pabaigos – vos pusmetis. O už lango atostogos…
Dabar, kai LAR taryba pastatyta prieš pirmininkės atsistatydinimo faktą, kai viena pusė sprendimą iš esmės jau priėmusi, diplomatinių istrumentų beveik ir nebeliko „viršūnių krizei“ sureguliuoti.
Todėl D.Veličkaitės teiginys, kad atsistatydinimo raštas „nebuvo skirtas viešinimui“ kelia minčių, kad organizacijos narius ketinama maitinti ne atvira ir nuoširdžia informacija, o specialiai apdorotais ir Rūmų adminstracijos dozuojamais informaciniais paketukais. Kažin ar tokie metodai stiprina architektų bendruomenės ir LAR valdžios pasitikėjimą vieni kitais?
Be to, nesunku pastebėti, kad pagal turinio stilių, LAR rūmų pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas visiškai atitinka viešos, masėms skirtos deklaracijos žanro formatą.
Ta proga prisipažinsiu, kad LAR taryboje nebuvau pirmininkės opozicijoje. Greičiau priešingai – pritardavau daugeliui D.Veličkaitės pasiūlymų ir iniciatyvų. Išskyrus du aspektus – Rūmų administracijos bendravimą su nariais ir Rūmų informacinę sklaidą.
Griežta informacinė disciplina ir pirmininkės proteguojamas politinis Tarybos monolitiškumas man stipriai priminė sovietmetį. Ne kartą pirmininkei esu išsakęs kritiką dėl pernelyg uždaro „politbiuro modelio“, dėl menko bendravimo su LAR nariais ir atgalinio ryšio stokos, dėl per griežtos informacijos kontrolės ir dozavimo, bet veltui…
Taigi dabar, ryškios Rūmų krizės akivaizdoje, manau, kad atvirumas ir viešumas – yra labiausiai pageidautinos sąlygos organizacijos stabilumui išlaikyti. Elgsenos horizontalumas – taip pat.
LAR nariai turi žinoti, kas vyksta „viršuje“, kad galėtų jaustis lygiaverčiai ir dalyvauti diskusijoje „viršūnių krizės“ klausimais bei išsakyti savo lūkesčius. Ir jie turi sužinoti tai pirmieji, o ne po fakto apdorojimo, iš nuglaistytų komunikacinių štampų.
Juk akivaizdu, kad jei ne PILOTAS.LT „nutekinta informacija,  nebūtų apie atsistatydinimą garsiai prabilusi ir pati D.Veličkaitė. O LAR tarybos nariai net nebūtų galėję aptarti su kolegomis LAR pirmininkės atsistatydinimo aplinkybių ir modeliuoti ateities variantų, kol reikalas slaptas. O juk tokia diskusija ypač svarbi, kad architektų cecho narių ir vadovybės atskirtis nebūtų eskaluojama. Deja, tokių požymių pastebiu ir vertinu kaip rimtą organizacijos trūkumą…
Šiame įtemptame kontekste, mano galva, labiausiai praverstų nuoširdumas, rami argumentacija ir atviras horizontalus dialogas. Bandant suvokti ir suprasti išryškėjusias įtampas ir nuomonių skirtumus organizacijoje. Ir kažkaip išmokti juos suderinti – kalbantis, o ne už uždarų durų.
Todėl šiandieną trankomų durų poškėjimas ir aukštos gaidos neturėtų dominuoti Rūmų koridoriuose ir interneto kanaluose, nes Daiva Veličkaitė nuveikė Architektų rūmams per daug, kad jos pasitraukimas būtų lydimas agresyvaus negatyvo. Šiandieną bandymas suprasti ir sugyventi, galėtų būti bendras vardiklis architektų bendruomenėje.
Nepaisant to, kad nėra dviejų vienodų architektų, kaip nėra ir dviejų vienodų akmenėlių užantyje. Nors dėl antrojo teiginio aš kartais linkęs suabejoti…
Pabaigai – visas LAR pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas. Neketinome užbėgti įvykiams už akių, tačiau, kadangi po portalo PILOTAS.LT informacinės žinutės pati Daiva Veličkaitė publikavo pareiškimą savo Facebook paskyroje, turime teisę su juo supažindinti savo skaitytoją ir mes.

Lietuvos architektų rūmų Tarybai
Daiva Veličkaitė, pirmininkė
ATSISTATYDINIMO PAREIŠKIMAS
2019 m. liepos 12 d.
Remdamasi Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) Statuto 70.4, 75.1, 76, 77 p., teikiu Tarybai atsistatydinimo iš Rūmų pirmininko pareigų raštą, kurį motyvuoju išryškėjusiais esminiais mano, kaip pirmininkės, ir Tarybos, kaip aukštesnio valdymo organo, požiūrių skirtumais į svarbiausius Rūmų vertybinius, organizacinius, teisinius ir kitus klausimus.
Per tris pirmininkavimo metus tiek man, tiek kitiems išrinktiems nariams teko praeiti ne vieną Rūmų raidos etapą. Pagrindinių organizacijos pamatų klojimas praėjo intensyviai, tačiau pakankamai darniai, nes bene visi išrinkti nariai norėjo Rūmų ir to, ką jie gali duoti profesijai bei visuomenei. Nuoširdžiai džiaugiuosi šiame etape padarytu darbu, kuris iš esmės ir buvo pagrindinis mano kandidatavimo tikslas.
Kitame etape, kai sukurta savivaldos forma ėmė įgauti turinį, o priimti sprendimai – savo realią galią, Rūmai sulaukė dėsningo ir lengvai suprantamo išorinio bei vidinio pasipriešinimo. Būtent šiame etape aiškiausiai pasimatė, kad vidinė organizacijos darna ir sprendimų nuoseklumas yra esminė sąlyga tam, kad būtų įmanoma tęsti pradėtus darbus, sėkmingai atlaikant dirbtinai kuriamą spaudimą. Vis dėlto čia teko pripažinti, kad mano ir Tarybos požiūrių skirtumai pernelyg dideli, kad būtų galima tai užtikrinti. Akivaizdžiai matau, kad susidariusi situacija užkerta kelią įgyvendinti mano pačios asmeninę programą, taip pat ji kelia grėsmę organizacijos stabilumui, didina įtampą tarybų, komisijų nariams ir darbuotojams, mažina narių, visuomenės ir valstybės valdžios pasitikėjimą, augina riziką, kad esant ryškiam vidinių pozicijų skirtumui, sustabdyti beįsibėgėjančią organizaciją gali būti labai lengva, o būtent to norisi mažiausiai.
Išeidama pabrėžiu, kad šį sprendimą priėmiau po ilgų svarstymų, racionaliai įvertinusi visas aplinkybes, tikėdama, kad tai geriausias sprendimas organizacijai, į kurią sudėjau daug širdies ir jėgų. Rūmų labui neatsisakau dalintis visomis savo sukauptomis žiniomis, esu pasiryžusi ateityje palaikyti jų principinius siekius. Tikiu, kad šiame etape pirmininko pasikeitimas bus naudingas Rūmams, o aš pati būsiu naudinga nariams ir visuomenei kitose savo profesinės veiklos srityse.
Plačiau savo sprendimo motyvus paaiškinsiu Tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. liepos 24 d.

Komentarai

 1. Pilotas.lt neturi jokios įtakos Tarybos, ir apskritai, rūmų sprendimams. Jei klystu, tada vyksta kažkas neadekvataus (taryboje). Ar Pilotas paviešino slaptą valstybės informaciją? Neviešino jokio dokumento, tik pateikė faktą, kad pateiktas atsistatydinimo prašymas. Žmonės turi teisę į informaciją. Jei žmogus teikia prašymą atsistadydinti, tai jis nenori derėtis, nori atsistatydinti. Neteisinga kaltinti Pilotas.lt dėl to, kad prašymą pateikęs asmuo gali turėti slaptų motyvų prašymą panaudoti ne pagal paskirtį, o su tikslu paveikti Tarybą. Viskas, ką reikėjo padaryt prašymo autoriui, tai … nieko. Ignoruoti Pilotą ir laukti susirinkimo. Vietoj to, pasirinkta patvirtinti Piloto informaciją, paviešinti atsistatydinimo prašymą ir sulaukus susirinkimo vienpusiškai išdėstyti tai, kas netenkino bendradarbiavime. Be derybų, kompromisų, be išeities ieškojimų. Kam bus nauda? Rūmams ar asmeniui?

  • TOMAS M. pritariu. Kai skaitai L.T. „Panašu, kad Pilotas pasirūpino, jog nebūtų palikta Tarybai jokios kitos galimybės, tik atsistatydinimo priėmimas.“ imi nebesusigaudyti erdveje. Kokie tai slapti manevrai buvo suplanuoti ar ribentropo susitarimai.

  • Sunku man diskutuoti su žmogumi, kuris tiek skirtingų pavidalų turi…

  • pilotas. lt vyr. redaktorius yra rumu tarybos narys, jis gauna ir neviesa (ne tas pats kas slapta) tarybai skirta informacija. bet kai pilotas.lt skaitytoju pritruksta, visos priemones tampa tinkamos.

 2. Pirmininkės prašymas neplatinti šio atsistatydinimo laiško iki Tarybos posėdžio visiškai suprantamas ir rodo išeinančio žmogaus rūpestį organizacija, norą nepastatyti organizacijos į sudėtingą aiškinimosi situaciją, kol neišsiaiškinta tarpusavyje (Taryba šioje situacijoje nėra čia niekuo dėta). Tuo tarpu, pirmininkei pareiškus apie išėjimą, Pilotas pasielgė, kaip asmuo, atidaręs duris ir išstūmęs ją laukan, o dabar savo “paaiškinimais” dar bando užrakinti tas duris už nugaros. Deja, tai panašiau ne į nuoširdų norą informuoti kolegas, bet į politinio žaidėjo pasinaudojimu situacija.

  • Linas Tuleikis, esme jus kaip ir pasaket. Kol neisiaiskinta tarpusavyje. Tai yra taryboje. Visiems rumu nariams apie tai nieko nezinant. Uz nugaru. Dekoju uz nuosirduma.

  • Jeigu Linas Tuleikis skaitytų ne tik antraštes…
   „Todėl šiandieną trankomų durų poškėjimas ir aukštos gaidos neturėtų dominuoti Rūmų koridoriuose ir interneto kanaluose, nes Daiva Veličkaitė nuveikė Architektų rūmams per daug, kad jos pasitraukimas būtų lydimas agresyvaus negatyvo. Šiandieną bandymas suprasti ir sugyventi, galėtų būti bendras vardiklis architektų bendruomenėje.
   Nepaisant to, kad nėra dviejų vienodų architektų, kaip nėra ir dviejų vienodų akmenėlių užantyje. Nors dėl antrojo teiginio aš kartais linkęs suabejoti…“

  • Jei Audrys Karalius skaitytų…
   …tai jis perskaitytų, kam pirmininkės pareiškimas buvo skirtas:
   „Laba diena, gerbiami Tarybos nariai,
   Šiuo laišku siunčiu Jums atsistatydinimo iš pirmininko pareigų raštą.
   Esminius savo sprendimo motyvus išdėsčiau rašte, plačiau juos paaiškinsiu Tarybos posėdyje.
   Teikiu šį klausimą 2019 m. liepos 24 d. posėdžiui, kuriame kartu turės būti paskirtas l.e.p. pirmininkas– vienas iš pavaduotojų.
   Prašau iki posėdžio apsvarstyti galimą pasirinkimą ir pasiruošti balsavimui.
   Pranešimą nariams ir platesnei visuomenei siūlau pateikti po Tarybos sprendimo, kartu pristatant naujai paskirtą l.e.p. pirmininką…“
   Nereikia būti labai akylam, kad perskaityti „teikiu šį klausimą 2019 m. liepos 24 d. posėdžiui“.
   Taigi, savarankiškas nutarimas viešinti ignoruojant šio rašto paskirtį yra ambicingas „reikalų ėmimas į savo rankas“ paleidžiant atsistatydinimą realizacijai. Ir tai nieko bendra su LAR narių „teise žinoti“ neturi. Tai veikiau toks „troliškas“ būdas pastumti įvykius. Na, bet visi yra lygūs, o kai kurie lygesni…

  • Jau rašiau, bet paaiškinsiu dar kartą savo poziciją, kad Linui Tuleikiui nereikėtų improvizuoti.
   1_ Pirmininkės Atsistatydinimo pareiškimas (pats faktas) negali būti tik Tarybos vidaus reikalas. Nariai turi teisę apie tokį faktą žinoti. Ir apie tai, kas ten „viršuje“ vyksta.
   2_ Jeigu pirmininkė iš tikrųjų būtų norėjusi ne atsistatydinti, o tartis su Taryba, ji būtų tai ir padariusi (tyliai ir ramiai), o ne surašiusi Atsistatydinimą.
   3_ Nenoriu jaustis kaip uždaro politbiuro narys kažką visiems už nugarų aptarinėjantis, derinantis ir nutarinėjantis. Man seniai atrodo, kad izoliacijos perteklius LAR kuria tik įtarimus ir nepasitikėjimą.
   4_ Munduro spindesys šioje situacijoje nėra pats svarbiausias prioritetas man, kaip LAR tarybos nariui.

  • Gerb. Audry, galima dangstytis skambiomis frazėmis, bet visvien panašu, jog karalius nuogas.
   Kadangi mus, Tarybos narius, pirmininkės kreipimasis pasiekė su labai aiškiai įvardintu tikslu – susipažinti Tarybos nariams ir pasiruošti posėdyje sprendimams, tai bet kuris Tarybos narys, norintis pasielgti civilizuotai, bet nesutinkantis su tokiu pirmininkės siūlymu gali pateikti pasiūlymą viešinti tokį pirmininkės pareiškimą nedelsiant. Taip būtų pasilegta, jei būtų norėta pasielgti korektiškai. Tačiau atimti iš pirmininkės prerogatyvą ir interpretuoti ką ji rašydama turėjo omeny, nėra nei skaidrios kultūros nei geranoriškumo bruožas. Mano kuklia nuomone, nėra gerai, kai kažkas jaučiasi galintis viską nuspręsti už kitus.
   Dabar antis jau išleista, tad susitelkime prie darbų, kuriuos turėsime atlikti be šios darbščios pirmininkės.

  • Nesutinku, Linai, su tokia argumentacija.
   Matau joje sureikšminimą ir politikavimo perteklių bei elementaraus kolegiškumo stoką.
   Toks jausmas lyg diskutuotume Lietuvos Banko Taryboje, kaip minimum…

 3. Palaikau Pilotą!

 4. Palaikau Daivą !

 5. LAR yra ne kolegiškas valdymo organas, o griozdiškas biurokratinis aparatas. Politbiuras terminas tinka. Tiktų ir „grupė draugų“.

  • Problemos su teksto suvokimu? LAR tarybą išrinko LAR narių susirinkimas.

  • kiek pamenu, buvo rinkimai i visus rumu organus. atviri, demokratiski. kokia cia dar „grupe draugu“?

 6. O ar nera taip, kad jeigu Pilotas nebutu paviesines atsiststydinimo prasymo, taryba butu turejusi sansa isdiskutuoti ir pakeisti Daivos sprendima?

  • Ar ARCHITEKTAS skaitė minimą pareiškimą (ne prašymą)?
   Ar ten palikta vietos deryboms?

  • Panašu, kad Pilotas pasirūpino, jog nebūtų palikta Tarybai jokios kitos galimybės, tik atsistatydinimo priėmimas.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Architektūros įstatymas

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS: Architektų rūmai ir Aplinkos ministerija derina pakeitimus

2019 spalio 152 KomentaraiPILOTAS.LT

Prieš du metus įsigaliojusiame Architektūros įstatyme išryškėjus tam tikroms spragoms, Aplinkos ministerija inicijavo jo tobulinimo procesą. Pradėtos konsultacijos su Lietuvos Architektų rūmais (LAR) dėl Architektūros

Liepoja

INTEGRUOTAS POŽIŪRIS: Architektūros kokybei skirta 5-oji tarpdisciplininė konferencija

2019 rugsėjo 25Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos rengia 5-ąją tarpdisciplininę konferenciją, skirtą architektūros kokybės problemoms aptarti.

tit_kt-garsas-pnvz-fkaa17-03-3

REGIONINĖS ARCHITEKTŪROS TARYBOS: Architektų rūmai ėmėsi veiklos tobulinimo

2019 rugpjūčio 225 KomentaraiPILOTAS.LT

Regioninės architektūros tarybos, kaip žinia, buvo įsteigtos prieš beveik du metus, kaip tuomet priimto Architektūros įstatymo instrumentas architektūrinei kokybei siekti. Per tuos du metus buvo

Lukas Rekevičius

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI: Iki pavasario vadovaus Lukas Rekevičius

2019 liepos 251 KomentarasPILOTAS.LT

Atsistatydinus Lietuvos architektų rūmų pirmininkei Daivai Veličkaitei, vakar LAR Taryba laikinai eiti šias pareigas nuo rugpjūčio 1 dienos paskyrė pirmininko pavaduotoją Luką Rekevičių. Jis pirmininko

G.Baravykas

STT IŠVADA: Architektų savivaldoje tiesioginių sąlygų korupcijai nenustatyta

2019 liepos 19Be komentarųPILOTAS.LT

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Lietuvos architektų rūmams pateikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo organizavimo bei jų veiklos priežiūros. STT nenustatė

Daiva Veličkaitė

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮTAMPOS: Viešumas, dozavimas ir bendri vardikliai

2019 liepos 1619 KomentarųAudrys Karalius

Penktadienį portalui PILOTAS.LT pranešus apie Lietuvos architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės atsistatydinimo pareiškimą, Rūmuose kilo ūmus susierzinimas ir įtampa. Kažkodėl sausa informacija apie įvykusį faktą

Daiva Veličkaitė

ATSISTATYDINA ARCHITEKTŲ RŪMŲ PIRMININKĖ: Netikėtas D.Veličkaitės pareiškimas

2019 liepos 126 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiuo metu atostogaujanti Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė nutarė atsistatydinti iš atsakingų pareigų. Jos pareiškime minimi išryškėję esminiai požiūrių skirtumai svarbiausiais Rūmų klausimais tarp

Utenos Vyžuonaičio parkas

URBANIZACIJOS PROGRESAS: Urbanistinės plėtros darbo grupė turi pasiūlymų

2019 birželio 172 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupė, su pirmininke Giedre Ratkute ir KTU Architektūros ir statybos instituto Teritorijų planavimo centro vadovu arch. dr. Evaldu Ramanausku

Ulemiste terminal

ESTAI PERSPĖJA: „Rail Baltica“ terminalo Ulemistėje konkursas – rizikingas

2019 gegužės 29Be komentarųPILOTAS.LT

Estijos architektų asociacija (EAL) įspėja architektus dėl rizikos dalyvauti kompanijos „Rail Baltica Estonia“ rengiamame tarptautiniame geležinkelio terminalo architektūros konkurse. Pasak EAL, Ulemistės „Rail Baltica“ terminalo prie Talino

Statybų įstatymo pakeitimai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Statybos įstatymo pakeitimai blogina architektūros padėtį

2019 gegužės 223 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai ministerijai ką tik pateikė pastabas ir siūlymus dėl planuojamų Statybos įstatymo ir Architektūros įstatymo pakeitimų. Dalį jų Rūmai vertina itin kritiškai. 2

Architektų rūmai

AUTORINIŲ TEISIŲ APSAUGA: Kvalifikacijos tobulinimo kursai architektams Klaipėdoje

2019 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai gegužės 17 dieną Klaipėdoje rengia architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Autorių teisių apsauga architektūros srityje“. Kursus ves LAR pirmininkė Daiva Veličkaitė ir teisininkė

Andrė Baldišiūtė, Robertas Zilinskas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: 2 nauji vardai taryboje, 3 keitimai RAT’uose

2019 balandžio 257 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių susirinkime pritrūkus balsų priimti Statuto pakeitimą dėl vieno rūmų nario delegavimo tik į vieną organą, architektai imasi asmeninės iniciatyvos jį

Gedimino pr. 27

TEISMAS: Saugomo sostinės pastato Gedimino pr. 27 būklė turi būti atkurta

2019 balandžio 247 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus miesto apylinkės teismas neseniai patenkino Lietuvos architektų rūmų ieškinį dėl didelį rezonansą visuomenėje sukėlusio kultūros paveldo statinio Gedimino pr. 27, Vilniuje, vertingųjų savybių naikinimo.

Tauras Paulauskas

APIE STATUTĄ, VIEŠĄJĮ INTERESĄ IR KITUS DEMONUS: Pastabos po LAR susirinkimo

2019 balandžio 53 KomentaraiTauras Paulauskas

Šiemet Architektų rūmų susirinkimas buvo rekordinis dalyvių skaičiumi. Įspūdinga! Turime galimybę įvertinti, kokią įtaką asmeniniam sąmoningumui turi grėsmė susimokėti už pakartotinį susirinkimą, jei nedalyvavai pirmąjame…

Audrius Ambrasas

ARCHITEKTAS KAIP VIEŠASIS INTERESAS: Mintys po Architektų rūmų susirinkimo

2019 balandžio 416 KomentarųAudrius Ambrasas

Po praeitą penktadienį LITEXPO rūmuose vykusios architektų savivaldos ekspozicijos liko šiokių tokių nuosėdų ant dugno. 813 (!) Lietuvos architektų, Lietuvos architektų rūmų narių, eksponavo savo

Architektų žiedai

ĮTEIKTI PIRMIEJI LIETUVOS ARCHITEKTŲ ŽIEDAI: A.Nasvytis, V.Dičius, E.Miliūnas

2019 kovo 2917 KomentarųPILOTAS.LT

Vilniuje vyksta visuotinis Lietuvos architektų rūmų susirinkimas, kuriame dalyvauja rekordinis skaičius atestuotų ir praktikuojančių šalyje architektų – 813 (pernai dalyvavo 725). Iš viso Lietuvos architektų

Gedimino 27

MARIJA DRĖMAITĖ: Gedimino pr.27 yra vienas geriausių Vilniaus tarpukario pastatų

2019 kovo 224 KomentaraiJulija Reklaitė

Administracinio pastato Vilniuje, Gedimino pr.27 pirmojo aukšto perimetrinis įstiklinimas sukėlė nemažai triukšmo. Viešojoje erdvėje kilo diskusijos, neigiamas išvadas pateikė Vilniaus regioninė architektūros taryba, nestigo architektų

Cloud architektai

NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA: „Cloudų“ projektas nebus stabdomas

2019 kovo 821 KomentarasPILOTAS.LT

PILOTAS.LT neseniai rašė, kad Lietuvos architektų rūmai (LAR) kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją dėl planuojamo statyti administracinės paskirties pastato, neatitinkančio Architektūros įstatyme nurodytų architektūros kriterijų.

Architektų rūmai

TEISMO NUTARTIS: Autorystė nesiejama su konkrečiu projektavimo etapu

2019 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Šiaulių apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo architekto Daliaus Striuko skundą ir nutarė Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pirmos instancijos teismas buvo nusprendęs, kad

Architektų rūmai

ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS: Rinksis Lietuvos architektų rūmų nariai

2019 vasario 87 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) rengia ataskaitinį narių susirinkimą. Bus pristatytos metinės visų Rūmų organų ataskaitos, svarstomas 2020 m. biudžetas ir nario mokestis, keičiamas Statutas. Kovo

Cloud architektai

SIEKS ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS: LAR kreipėsi į Teismų administraciją

2019 vasario 710 KomentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją dėl planuojamo statyti administracinės paskirties pastato Šeimyniškių g. 28, Vilniuje. Faktą jog šis UAB „Cloud architects“ kūrinys

Panevėžio "Notfa"

PANEVĖŽIO RAT: „Norfos“ projektinius pasiūlymus tikslinga tobulinti

2019 vasario 1Be komentarųPILOTAS.LT

Panevėžio regioninė architektūros taryba (RAT), susirinkusi posėdžiauti pirmą kartą, išnagrinėjo naujos statybos prekybos paskirties pastato Panevėžyje, projektinius pasiūlymus. Taryba projekto autoriui juos rekomendavo tobulinti, atsižvelgiant

Dalia Dijokienė

VILNIAUS RAT: Vairą perima doc. Dalia Dijokienė

2019 sausio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus regioninės architektūros taryba ką tik išsirinko naują pirmininkę – ja tapo architektė, VGTU docentė Dalia Dijokienė. Ji šias pareigas eis vietoje praeitų metų pabaigoje

Cloud architektai

VIENAS NELABAI, KITAS LABAI NELABAI: 2 “Cloudų” projektai Vilniaus RAT rentgene

2018 lapkričio 2735 KomentaraiAudrys Karalius

Dar niekada nė vienas architektas nėra padėjęs tiek pastangų, kad jo kūrybos vaisiai nebūtų sveriami viešai. Dar niekada nebuvo tiek išankstinio triukšmo, baladojimosi į krūtinę

_tit_memorandum

KOKYBIŠKOS ARCHITEKTŪROS MEMORANDUMAS: Architektų rūmai ir LNTPA įsipareigojo

2018 lapkričio 234 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos Architektų rūmai ir Nekilnojamojo turto plėtros asociacija pasirašė esminį dokumentą, kuris apibrėžia plėtotojų ir architektų etiką, veiklos principus ir kokybiškos architektūros siekį, grįstą, vienodais