VDA Telšių fakultetas

TERITORIJOS ĮVEIKLINIMAS: 6 jaunatviškos alternatyvos Telšiams

2022-04-19
PILOTAS.LT

Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija (VDA), Telšių rajono savivaldybės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė 6 skirtingus siūlymus, skirtus sklypui, esančiam Telšiuose, Parko g. 15A, įveiklinti. Tai VDA Vilniaus fakulteto penktojo kurso Architektūros katedros studentų Eksperimentinio projektavimo disciplinos (dėstytojai: doc. Romualdas Kučinskas, dr. Martynas Mankus) metu parengtos alternatyvos, kas šioje teritorijoje galėtų atsirasti siekiant ją sėkmingai įveiklinti ir paversti puikiu turistų traukos centru.

IŠ JAUNIMO POŽIŪRIO KAMPO
Siūlymuose nagrinėjama teritorija, tai visiems gerai žinoma Telšių miesto teritorija už Žemaičių kaimo muziejaus greta Masčio ežero. „Esminis šio projekto sumanymas – kviesti jaunus žmones ieškoti galimybių kaip įveiklinti teritoriją nestandartiniu požiūriu. Norėta, kad jauni žmonės pažiūrėtų į esamas problemas iš savo kartos požiūrio kampo, nes mes, vietiniai, galime ir to nepastebėti, ir kitaip į esamą mastelį žiūrėti, ir tiesiog nueiti patogiausiu keliu priimant paprastus sprendimus. Šie pasiūlymai kaip įveiklinti teritoriją – jaunų žmonių, kurie stebi tendencijas, seka naujoves“, – pažymi VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys.
Praėjusią savaitę vykusio pristatymo, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, sudarytos Darbo grupės nariai, VDA atstovai, gyventojai, metu visas šešias idėjas pristatė VDA dr. Martynas Mankus ir doc. Romualdas Kučinskas. Buvo pristatytos 6 siūlomos alternatyvos:

ALKOS PUSIASALIS
Alkos pusiasalis. Muziejus ir rekreacija (autoriai: Lukas Sinica, Dovydas Sadocha, dėstytojai: doc. Romualdas Kučinskas, dr. Martynas Mankus).
Pagrindiniai idėjos tikslai: sukurti ryškią urbanistinę jungtį jungiančią du šalia teritorijose esančius Žemaitijos muziejus; sukurti naujų traukos centrų teritorijoje, išnaudojant pusiasalio stiprybes. Sprendimu siūloma apjungti Žemaičių muziejų „Alka“ ir Žemaičių kaimo muziejų įrengiant „Alkos pusiasalio“ pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą (apie 550 m.) per Masčio ežerą, o pusiasalio teritoriją padalinti į tris funkcines zonas – rekreacijos, aktyvaus poilsio ir pasyvaus poilsio. Siekiant kuo ilgiau išlaikyti pusiasalio ir bei muziejaus lankytojus – siūloma plataus spektro funkcijų objektai, įskaitant viešbutį, SPA centrą, apžvalgos bokštą, nuotykių parką.

VDA Telšių fakultetas

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ IR AMATŲ KOMPLEKSAS
Amatai: kūrybinių dirbtuvių ir amatų kompleksas (autoriai: Auksė Mikutytė, Vigilija Petrikienė, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas).
Pagrindiniai idėjos tikslai: sukurti naują traukos centrą ne tik turistams, bet ir Telšių bendruomenės nariams; sukurti unikalią patirtį sudarančią vietą, dėl kurios turistams būtų verta rinktis Telšius; įveiklinti dabartinę „Miško parko“ teritoriją ir funkciškai prijungti ją prie miesto Idėjos autoriai siūlo šioje teritorijoje įrengti lengvos ir elementarios struktūros pastatų kompleksą iš natūralių vietinių medžiagų, lengvai įsiliejantis į esamą miško „užstatymą“. Komplekso centre būtų formuojama bendra atvira erdvė, kurioje gali vykti mugės, turgus, nedideli koncertai, taip pritraukiant vietinius ir turistus, kurie turi galimybę įsigyti čia pat, amatų centre pagamintų rankdarbių, meno kūrinių, suvenyrų, pasiklausyti muzikos ir bendrauti, atsipalaiduoti. Minėtame amatų centre numatomos patalpos skirtos medžio, metalo, vitražo, freskos-mozaikos dirbtuvėms. Yra numatomas ir spaudos centras su visomis galimybėmis spausdinti įvairaus formato darbus. Taip pat centre numatomos ir pilnai sukomplektuotos keramikos dirbtuvės. Atskirai plėtojama ir tekstilės bei audimo dirbtuvės, kuriose yra galimybė išmokti etnografinių raštų specifikos, mezgimo ir nėrimo vašeliu. Projektuojama visa reikalinga techninė bazė tradicinių amatų produktams gaminti ir įsigyti. Šioje erdvėje yra galimybė rengti edukacinius užsiėmimus grupėms iki 30 žmonių, parūpinant visas reikalingas funkcijas, tokios kaip persirengimo kabinos, poilsio zonos ir bendro naudojimo virtuvėlė, reikalingos užsiimti amatais ir kitais rankdarbiais.

stude_te_220400_e05_xxx

MEŠKOS LETENA
Meškos letena. Telšių medienos technologijų eksperimentinė laboratorija (TMTEL) (autoriai: Simonas Pundzius, Ramūnas Stankus, dėstytojai: Dr. M. Mankus, Doc. R. Kučinskas).
Pagrindiniai idėjos tikslai: papildyti Telšių miesto, kaip Žemaitijos sostinės turinį; pritraukti miesto svečius apsigyvenimui ilgiau nei 1 dieną; įveiklinti ežerą. Miesto kaip sostinės turinį siūloma papildyti mokslo, technologijų ir inovacijų kryptimi. Pusiasalyje įkuriant Telšių medienos technologijų eksperimentinę laboratoriją, kuri turėtų unikalią regione techninę ir mokslinę bazę ir taptų viso regiono šios srities technologijų centru ir lyderiu. Toks centras galėtų tapti ne tik miesto, bet ir visos šalies ekonominio augimo katalizatoriumi. Taip pat šioje teritorijoje siūloma pastatyti miestui būdingą simbolį – rotondą. Taip pažymint teritoriją kaip miesto dalį ir sukuriant vizualinę jungtį su teritorija. Siūloma nutiesti laikiną pontoninį tiltą į pusiasalį iš miesto centro ir nuo Zakso kalno. Tokia instaliacija ne tik pakviestų miesto gyventojus ir svečius aplankyti naujai formuojamą teritoriją, bet ir nuskambėtų tarptautiniu mastu pranešdama apie Telšiuose kuriamą TMTEL. Siūloma pagilinti ir praplatinti esamus kanalus, juos sujungti su ežeru, suformuoti į lankas taip sukuriant dar vieną patrauklų vandens maršrutą, suteikiant išskirtinį identitetą teritorijai ir padalinant ją į dvi dalis. Taip pat siūloma įkurti būriavimo ir irklavimo mokyklą, jactklubą su kavine. Paskatinti vaikus ir vyresnius telšiečius užsiimti vandens sportu, kurti naujas ežero naudojimo tradicijas.
stude_te_220400_e02_xxx

SINTETINIS NATŪRALIZMAS
Sintetinis natūralizmas (neorganinis + organinis). Ekologijos mokslo centras (autoriai: Aušrius Aidukas, Agnė Tamkevičiūtė, Deira Virkštytė, dėstytojai: M. Mankus, R. Kučinskas).
Pagrindiniai idėjos tikslai: ekologijos mokslo centras. Alternatyva siūlo paspartinti kolektyvinį supratimą skatinantį keisti ekosisteminį eglesį. To pasekoje esminės komplekso funkcijos bus sutelktos į integraciją tarp specializuotų tyrėjų. Siūloma įrengti žemės ekosistemos tyrimų centrą, vandens ekosistemos tyrimų centrą, kuriame būtų įrengiamas amfiteatras, edukacinės paskirties korpusas, laboratorija (dirbtuvės), kuriose siūloma įrengti, pavyzdžiui, biometrino dizaino laboratoriją, arkologijos ekspoziciją ar kt., taip pat čia būtų siūloma įrengti ir restoraną. Šiuo siūlymu šalia minėtųjų dviejų centrų siūloma įrengti realizuotų tyrimų metu ekperimentų erdvę, natūralaus miško parką, sintetinių gyvių apsaugos zoną, skirtą pažinčiai su gyvūnų pasauliu, bei valčių prieplauką.stude_te_220400_e03_xxx

VERTIKALAUS ŪKIO LABORATORIJOS
Šaknys. Telšių miesto vertikalaus ūkio laboratorijos / rezidencijos (autoriai: Kotryna Bajorinaitė, Aurelija Kniukštaitė, Jonė Virbickaitė, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas).
Pagrindiniai idėjos tikslai: supažindinti visuomenę su inovatyvių augalininkystės metodų galimybėmis bei procesais. Taip pat pasiūlyti naujas patirtis miesto svečiams; šiuolaikinės inovacijos, jų taikymas bei eksperimentavimas, nauji maisto gamybos metodai, sprendžiant tvarumo klausimus, yra aktualios ir visuomenę dominančios temos, kuriomis ypač svarbu sudominti vaikus. Todėl pabrėžiama ir kita projekto ašis – edukacinės galimybės, kuriant tam pritaikytas unikalias erdves. Siekiant išvengti grėsmės ateityje netekti dar daugiau išvykstančių jaunų gyventojų, projektu siūloma Telšių mieste sukurti inovatyvų laboratorijų centrą su rezidencijomis. Tokia mokslo sala atvertų ne tik naujų darbo vietų ir pramonės galimybių, bet pritrauktų bei paskatintų į miestą sugrįžti jaunąją visuomenės dalį. Kuriant bendradarbiavimo sistemą, šioje teritorijoje siūloma įrengti laboratorijos bei rezidencijos, jas papildant edukacijoms skirtomis erdvėmis bei įvairaus tipo komercinėmis ir rekreacinėmis veiklomis gali tapti nauju miesto plėtros potencialu. Atsižvelgiant į gamtinę sklypo situaciją – reljefą bei želdynus – siūlomas laboratorijų pastatas numatomas šiaurinėje teritorijos dalyje, o rezidencijoms, laboratorijoms ir komercijai skirtas pastatas – sklypo šiaurės rytuose. Atsižvelgiant į didelį projekto mastelį, siūlomi vystymo etapais, leidžiantys proceso metu stebėti tolimesnės plėtros galimybes. Pirmuoju etapu taptų pagrindinis ekspozicinis laboratorijų pastatas. Plečiant gamybos apimtis tolimesnė produkcinė veikla galėtų būti tęsiama trečiuoju etapu. Pritraukus lankytojų ir laboratorijomis susidomėjusių specialistų antrasis etapas būtų rezidencijų bei papildomų komercinių veiklų steigimas.

stude_te_220400_e01_xxx

ŽEMAIČIŲ UOSTAS
Žemaičių uostas. Turizmo ir rekreacijos centras (autoriai: Danielė Ąžuolaitė, Evelina Simonaitytė, Gedas Žiemelis, Augustinas Končius, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas).
Pagrindiniai idėjos tikslai: įkurti „Masčio uostą“, kuris sujungtų miesto centrą su nagrinėjama teritorija, įveiklinti ežerą suteikiant jam rekreacinę ir susisiekimo funkciją. Žemaičių uostas – metaforiškas atsakas į tapatybės išsaugojimo klausimus urbanizacijos ir globalizacijos akivaizdoje. Švyturys – orientacinis elementas kviečiantis išvykusius sugrįžti, o vykstančius pro šalį – užsukti į svečius. Yra siūloma pasinaudojant išanalizuotomis teritorijos stiprybėmis, kaip turistinėms vietoms būdingas kontekstas (kultūrinė, gamtinė aplinka ir vandens kūnai) bei Telšių miesto kultūriniu identitetu, sukurti išskirtinį rekreacijos centrą ir atskleisti Telšių įvairialypį identitetą Lietuvos kontekste. Norint, kad teritorija būtų nuolatinis traukos centras ir galėtų veikti atskirai nuo miesto – būtinas multifunkciškumas. Visa teritorija yra siūloma skirstyti į tris pagrindines zonas: ŽEMAIČIŲ UOSTAS: vandens transportas, nakvynė ant vandens, vandens pramogos, maitinimo paslaugos. ŽEMAIČIŲ PARKAS: rekreacinės paslaugos, sporto, vaikų žaidimų aikštelės. ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS: renginių, edukacinės/informacinės erdvės, kempingas. Uosto zonoje išskiriamos dvi pagrindinės zonos: „Žemaičių švyturio“ ir prieplaukos. Prieplaukos zona lieptu atskiriama į vidinę ir išorinę. Išorinėje numatoma mobilių vandens namukų švartavimosi zona, vidinėje numatomos vandens transporto švartavimosi vietos. „Žemaičių švyturio“ zonoje planuojamas apžvalgos/signalinis šviesos objektas, maitinimo funkcija. Žemaičių parko teritorijoje planuojamos aktyvios rekreacijos funkcijos, o Žemaičių muziejus papildomas interaktyviomis kultūrinėmis funkcijomis.stude_te_220400_e04_xxx

PIRMAS ŽINGSNIS SIEKIANT ĮVEIKLINTI TERITORIJĄ
Darbo grupę sudaro: Mantas Serva – Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas (komisijos pirmininkas); Rimantas Adomaitis – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Prof. Ramūnas Banys – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas; Arnas Knystautas – UAB „Telšių keliai“ direktorius, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo atstovas; Tomas Lekavičius – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; Eglė Tarvainytė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja; Egidijus Vaškelevičius – Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorius; Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; Prof. Algirdas Žebrauskas – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys; Indrė Žutautienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja.
Pristatymas – pirmasis žingsnis siekiant teritoriją įveiklinti ir atverti gyventojų poreikiams. Kurį laiką vyks gyventojų balsavimas, renkant geriausias pasiūlytas idėjas. Gyventojai kviečiami užsukti į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos IV aukštą, kuriame vyksta išsamus šių alternatyvų pristatymas, ir balsuoti už idėjas. Gauti balsavimo rezultatai bus naudojami tolimesniuose Darbo grupės etapuose.
Parengta pagal VDA informaciją.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

belia_po_240500_e01_xxx

REVOLIUCIJA BANGINYJE: Magdalenos Beliavskos tyrimo pristatymas galerijoje A-XY

2024 gegužės 22Be komentarųPILOTAS.LT

Rytoj pop-up eksperimentinėje architektūros galerijoje A-XY pristatomas architektės Magdalenos Beliavskos tyrimas „Revoliucija Banginyje. (Ne)miegas kaip pasipriešinimo aktas ir dalyvavimo forma“. Atsakymų autorė ieško kapitalistinę erdvę

„Laiko lėtinimo strategijos“, E.Zakarauskaitė.

LAIKO LĖTINIMAS: E.Zakarauskaitės fotografijų paroda VDA Telšių galerijoje

2024 balandžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje atidaroma Emilijos Zakarauskaitės fotografijų paroda „Laiko lėtinimo strategijos“. Naudodama vaikščiojimą, kaip metodą pažinti, tyrinėti miestą, E.Zakarauskaitė pristato aplankytų vietų

platformos-mentoriai-ewa-effiom-asm-archyvo-nuotr-oceane-ragoucy-v-franchi-nuotr-margarida-waco-u-cerjak-nuotr

EKSPERIMENTŲ PLATFORMA KVIEČIA: Vilniaus ir Paryžiaus miestų architektūros aktualijų tyrimai

2024 kovo 25Be komentarųPILOTAS.LT

Architektūros fondas kviečia dalyvauti jau 4-ąjį kartą organizuojamoje tarptautinėje mentorystės ir idėjų vystymo programoje, šiemet vyksiančioje tarp Vilniaus ir Paryžiaus. Įgyvendinti tyrimai ir projektai bus

Sapiegų rūmai

LDK LAIKŲ LIUDININKAI: Lankytojams atsiveria restauruoti barokiniai Sapiegų rūmai

2024 vasario 81 KomentarasPILOTAS.LT

Po daugiau nei 5 metus trukusių tvarkybos ir restauravimo darbų balandžio 12 dieną Vilniaus Antakalnio rajone lankytojams duris atvers LDK laikus menantys Sapiegų rūmai. Architektūros,

Įtraukioji urbanistika

ĮTRAUKIOJI URBANISTIKA: Atviras renginys Kauno tvirtovės artilerijos sandėlyje

2023 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto artilerijos komplekso 6 sandėlyje organizuojamas atviras visiems renginys „KAIPP neslėptuvė: idėjų fermentas“. Programoje – robotų autobusas, vaizduotės lavinimo patirtys, urbanistikos

Luokesos archeologinio komplekso išvystymas ir pritaikymas rekreacijos bei turizmo poreikiams (arch. V.Stalaučinskas, A.Stalaučinskas).

IŠSKLEIS TURISTINĮ POTENCIALĄ: Rengiamas Luokesų ežero archeologijos įveiklinimo projektas

2023 spalio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Pastaraisiais metais pakilimą išgyvenantys Molėtai planuoja labiau išskleisti savo turistinį potencialą. „AV Projektavimo studija“ neseniai parengė projektinius Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijos bei

galerija A-XY

ARCHITEKTŪROS GALERIJA KAUNE: Renginių ciklas ir Šarūno Petrausko paroda

2023 spalio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Maironio gatvėje Kaune, atidaryta architektūros galerija A-XY, kurioje pristatomas renginių ciklas „future lab.01_HYPHA“ ir jo pirmoji dalis – architekto Šarūno Petrausko paroda „future lab.01_HYPHA [3:

Lyduvėnai

12 MLN. EURŲ KULTŪROS PAVELDUI: Savininkai ir valdytojai kviečiami teikti paraiškas

2023 balandžio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo objektų savininkai ir jų valdytojai iki birželio 30 dienos gali teikti paraiškas europinei paramai gauti. Šalies kultūros paveldo objektų tvarkymui ir įveiklinimui paskirta

NAA

NAA SULAUKĖ 127 PARAIŠKŲ: Nugalėtojus paskelbs liepos 1-ąją

2023 balandžio 192 KomentaraiPILOTAS.LT

Pirmieji Nacionaliniai architektūros apdovanojimai (NAA) oficialiai baigė paraiškų registraciją. Per kiek daugiau nei du mėnesius apdovanojimų organizatoriai sulaukė 127 paraiškų, iš kurių dabar komisija išrinks

Romualdas Kučinskas

PASKELBTA NAA ŽIURI: Vairas patikėtas architektui Romualdui Kučinskui

2023 kovo 212 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiemet liepos 1-ąją, kai Lietuvoje švenčiama Architektų diena, pirmą kartą bus įteikti Nacionaliniai architektūros apdovanojimai (NAA). Ką tik paskelbta šių apdovanojimų profesionali vertinimo komisija, kuriai

Vytautės Trijonytė

HOMO (SOVIETICUS): Vytautės Trijonytės paroda VDA Telšių galerijoje

2023 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje atidaroma menininkės-fotografės Vytautės Trijonytės paroda „Homo (Sovieticus)“. Homo (Sovieticus) tai ironiška aliuzija į tai kokį žmogų norėjo sukurti komunizmo

Šeškinės visuomeninis prekybos centras

PO SOCIALISTINIO MODERNIZMO: Ekskursija Šeškinėje ir tyrėjo iš Ukrainos paskaita

2023 vasario 15Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionalinio dailės muziejus, bendradarbiaudamas su Ukrainos nacionaliniu dailės muziejumi, organizuoja ekskursija po Šeškinės visuomeninės prekybos centrą bei Oleksandro Anisimovo (Ukraina) paskaitą „Po socialistinio modernizmo

Ruah Edelstein

TABULA RASA: Klaipėdoje gimusios JAV menininkės monotipijų paroda Telšiuose

2023 vasario 7Be komentarųPILOTAS.LT

Telšiuose atidaroma personalinė Ruah Edelstein stiklo monotipijų paroda „Tabula Rasa“. Parodą sudaro stiklo monotipijos ant satino, sukurtos 2021 metais Los Andžele. Vasario 9 dieną (ketvirtadienį)

Tarptautinis projektas „Po socialistinio modernizmo“

PO SOCIALISTINIO MODERNIZMO: Tyrėjai žvelgia į Lietuvos ir Ukrainos postmodernizmą

2022 gruodžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Postmodernizmas yra gana miglotas terminas, kuris, atrodo, neturi aiškaus apibrėžimo ir tik nurodo epochą, ateinančią po modernizmo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ypatingai kalbant apie sovietinį postmodernizmą

Didžvario rūmai

PRAŠO DIDŽDVARIO RŪMŲ: Šiauliai nori įveiklinti Zubovų paveldą

2022 rugpjūčio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Šiaulių savivaldybė neseniai kreipėsi į Vilniaus universitetą prašymu perduoti miestui Aušros alėjoje stovinčius Didždvario rūmus. Garsios didikų Zubovų giminės atstovai, kurių protėviai buvo šių rūmų

Emilija Globytė

NEBŪTIES FORMOS: Iš popieriaus į architektūrą išsiveržianti E.Globytės kūryba

2022 gegužės 18Be komentarųPILOTAS.LT

Telšių Žemaitės dramos teatre atidaroma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino specialybės studentės Emilijos Globytės koliažų paroda „Nebūties formos“. Koliažuose atsiveria sąlyginai nekintanti Telšių, Klaipėdos

Klaipėdos centrinis paštas

KLAIPĖDOS PAŠTO ĮVEIKLINIMAS: Pasirašys ketinimų protokolą su Kultūros ministerija

2022 balandžio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija pasirašys ketinimų protokolą dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo. Tam vakar pritarė uostamiesčio savivaldybės taryba bei įgaliojo miesto merą

VDA Telšių fakultetas

TERITORIJOS ĮVEIKLINIMAS: 6 jaunatviškos alternatyvos Telšiams

2022 balandžio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija (VDA), Telšių rajono savivaldybės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė 6 skirtingus siūlymus, skirtus sklypui, esančiam Telšiuose, Parko g. 15A, įveiklinti. Tai

Architektūros meno galerija "Nulinis laipsnis _0*“ atidaro pirmąją parodą Kaune.
Fototagas_ galerija nulinis laipsnis

ARCHITEKTŪROS GALERIJA NULINIS LAIPSNIS: Pirmoje parodoje Kaune – Romualdas Kučinskas

2021 gruodžio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Architektūros meno galerija „Nulinis laipsnis _0*“ neseniai atidariusi filialinę salę Kaune, atveria architekto Romualdo Kučinsko parodą GA-860. Parodos formatas: Konceptas + Fotografija + video +

Telšių taikomosios dailės technikumas. Aleksas Repšas peržiūroje, studijų metai 1971-1975 m. Foto: Aniceto Žvirgždino.

90 EKSPONATŲ: Meno studijų dešimtmečius Telšiuose įprasminanti paroda

2021 gruodžio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Telšiams, švenčiantiems solidų miesto gimtadienį, VšĮ Telšių menų inkubatorius ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas įteikia pačią gražiausią dovaną – kultūros ir švietimo perlą parodoje

Pasaulio teisuolių atminimo ženklas Telšiuose

DU KONKURSAI TELŠIUOSE: Mieste atsiras nauji meno ženklai

2021 lapkričio 161 KomentarasPILOTAS.LT

Vasaros pradžioje Telšių rajono savivaldybė skelbė „Pasaulio teisuolių atminimo ženklo“ ir „Didžiosios Žemaičių sienos meninės plokštės“ kūrimo konkursus bei pakvietė juose dalyvauti vietos menininkus. Pirmajame

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ISTORINIS ĮVYKIS: VDA ir KTU kartu ugdys architektūros daktarus

2021 lapkričio 34 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos mokslo taryba suteikė Vilniaus dailės akademijai (VDA) teisę vykdyti jungtinę architektūros krypties meno doktorantūrą kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU). Doktorantūros studijos architektūros kryptyje

Telšių meno mokykla

MENŲ MIESTAS: Meno studijoms Telšiuose – 90 metų

2021 spalio 281 KomentarasPILOTAS.LT

Meno studijoms Telšiuose – 90 metų. Ta proga Telšių menų inkubatoriuje organizuojamas Telšių amatų mokyklos jubiliejaus minėjimas-konferencija. IŠ PRADŽIŲ ĮKŪRĖ VALSTYBINĘ VIDURINĘ AMATŲ MOKYKLĄ Spalio

„Burlasite“ (autoriai Simulaa“ su N.Alima), 1-oji vieta

LĖTOJI STATYBA ESTIJOJE: TAB 2022 konkurso laimėtojai pasitelks grybieną

2021 spalio 11Be komentarųPILOTAS.LT

6-oji Talino architektūros bienalė ką tik išrinko TAB 2022 eksperimentinės architektūros programos konkurso laimėtoją. Konkursui „Slowbuilding“ („Lėtoji statyba“) iš viso buvo pateikta net 119 paviljono

Klaipėdos pašte planuojama įrengti gyvybingą ir visuomenei prieinamą traukos centrą. Foto: PILOTAS.LT archyvas

KLAIPĖDOS PAŠTO ĮVEIKLINIMAS: Tiktų F.W.Argelanderio mokslo ir meno centrui

2021 rugsėjo 20Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos centrinio pašto rūmų komplekse tikslingiausia yra įkurti daugiafunkcę kultūros erdvę – Klaipėdoje gimusio pasaulinio garso mokslininko astronomo F.W.Argelanderio vardo mokslo ir meno centrą su