_tit_nasvytis-ata5

ARCHITEKTAS ŠILTOMIS RANKOMIS: Algimantą Nasvytį Anapilin palydint

2018-08-01
Audrys Karalius

Brolių Nasvyčių architektūrinė dviskaita – ko gero esminis architektūrinis vektorius, nubrėžęs takoskyrą tarp stalininės-intervencinės architektūrinės tamsos ir nacionalinės architektūros atgimimo pokario Lietuvoje.

Šeštojo dešimtmečio pradžioje į okupacinę architektūrinę pelkę įsiveržęs veiklus, kūrybiškas ir ryškus brolių Nasvyčių tandemas netruko pelnyti simpatijų ir Maskvoje, ir Vilniuje.
Išprusimas, europietiška laikysena, grakštus ir inteligentiškas brolių bendravimas sparčiai augino bendraminčių ratą, kuriame sukosi ne tik architektai (V.Brėdikis, V.E.Čekanauskas, V.Dičius, A.Mačiulis ir kt), bet ir dailininkai, skulptoriai, teatralai ir istorikai… Tuo būdu modernios europietiškos architektūrinės idėjos Sovietinėje Lietuvoje „chruščiovinio atšilimo“ metu, sulaukė intelektualų paramos ir galiausiai pramušė ideologinį kompartijos šarvą, klaustrofobiškai ribojusį bet kokią mąstymo ir kūrybos laisvę.
Brolių Nasvyčių architektūros projektai, idėjiniai pasiūlymai, plati visuomeninė architektūrinė ir kultūrinė veikla bei pedagoginis triūsas sukūrė, manding, neformalų architektūrinį-patriotinį sąjūdį, kuris de facto nuvertė nuo bėgių ideologinį Maskvos traukinį ir redukavo sovietizmo įtaką Lietuvos architektūrai iki minimalių parametrų.
Žinoma, broliai Nasvyčiai nebuvo šiame žygyje vieni. Bet jie buvo priekyje. Ypač – Algimantas…
Šiandieną, kai palydime Anapilin Algimantą Nasvytį, nekyla ranka apsiriboti jo (ir brolio) pastatytų projektų inventorizacija, bandant pagrįsti architektūrinį Meistro svorį. Tai nebūtų tikslu ir teisinga. Be to, tai bus neabejotinai atlikta kitų.
Žymiai svarbiau, manding tai, kad A.Nasvyčio architektūrinė veikla virė toli už jo (ir brolio) tiesioginio projektavimo ribų. A.Nasvytis buvo įtakingas architektūros apaštalas ir politikas, daręs klimatą ir diegęs kontekstualaus ir harmoningo mąstymo pagrindus. Jo buvo daug ir visur. Net garbingo amžiaus būdamas A.Nasvytis aktyviai diskutavo architektūriniais Vilniaus klausimais.
A.Nasvytį, ko gero, galima laikyti holistinės architektūros pradininku Lietuvoje. Jis bene pirmasis akcentavo vietos identiteto svarbą ir skyrė ypatingą dėmesį architektūriniam, istoriniam ir gamtiniam kontekstui. Tūrių erdvinė sąveika, kaimyniškos proporcijos, architektūrinės pauzės ir architektūrinės kalbos polilogiškumas su kontekstais – buvo lenkiančios laiką A.Nasvyčio architektūrinės tiesos, radusios atgarsį ne tik kolegų, bet ir mokinių kūryboje.
Ši įtaka dvasiškai „nasvytino“ Lietuvos architektūrą, padėjo jai nesuklupti prieš galingą sovietmečio normų ir pramoninio komplekso spaudimą. Netgi pavyko, anot latvių bei estų, suformuoti modernius lietuviškos architektūros bruožus niūriais 1959 – 1990 metais.
Ant brolių Nasvyčių rankų užaugo ne viena architektų karta. Vytautas dėstė Dailės institute, labiau plėtodamas meninę kūrybą, tuo tarpu Algimantas dirbo VISI (dabar VGTU) su urbanistais, tarsi akcentuodamas ypatingą urbanistikos reikšmę valstybės gyvenime. O galbūt ir jausdamas akivaizdžią takto, kūrybingumo bei kultūros stoką mūsų urbanistikoje. (Tas, deja, juntama iki šiol…). Pasiaukojimas jaunąjai kartai, nepaisant begalinio užimtumo, ir pastangos keisti tai, kas neįmanoma sovietinėmis sąlygomis, – esminė pedagoginė A.Nasvyčio nuostata, davusi apčiuopiamų vaisių.
Esu tikras, jog reikšmingas mokinių ir architektūrinių bendraminčių sluoksnis mūsų architektūroje – nė kiek ne menkesnis A.Nasvyčio indėlis į nacionalinę architektūrą, kaip jo paties (ir brolio) projektai.
Gali būti, kad būtent „minkštoji“ A.Nasvyčio įtaka Lietuvos architektūrai yra nemažiau reikšminga nei materializuota jo (ir brolio) architektūrinė kūryba. Studentai, architektūrinės tarybos, Architektų sąjunga, nesuskaičiuojami debatai valdžios rūmuose, Dainų šventės, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, pirmoji LR Statybos ir urbanistikos ministerija – gausus ir sunkiai aprėpiamas A.Nasvyčio palikimas, kurį drąsiai galime priskirti nematerialiam architektūros aukso fondui.
Algimanto Nasvyčio netektis – reikšminga Lietuvos architektūrai ir architektams. Norisi tikėti, kad Architekto nuostatos, principai bei kūryba nebus išbarstyta ir užmiršta, bet ras atgarsį šiuolaikinių architektų kūryboje ir bus įmedžiaginta…
PILOTAS.LT redakcija, jausdama didžią pagarbą velioniui ir jo veiklai, reiškia nuoširdžią užuojautą Algimanto Nasvyčio artimiesiems bei architektų bendruomenei

ALGIMANTO NASVYČIO LAIDOTUVĖS. Urną su Algimanto Nasvyčio pelenais kviečiama lankyti trečiadienį Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius) nuo 9 iki 14 valandos. Šv. Mišios bus laikomos trečiadienį 13 valandą. Urna su A.Nasvyčio pelenais išlydima 14 valandą. Laidotuvės vyks Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
ALGIMANTAS NASVYTIS. METRIKA. Gimė Algimantas Nasvytis kartu su broliu Vytautu 1928 balandžio 8 Kaune, karo daktaro Kazimiero Nasvyčio šeimoje, keliais metais vėliau už sesę Undinę. Dvyniai viską darė kartu: mokėsi, sportavo, studijavo, kūrė architektūrą.
Algimantas Nasvytis ir Vytautas Nasvytis (1928-2016) suprojektavo LTSR paviljono Maskvoje interjerus (1959 m.), „Neringos“ viešbučio ir kavinės interjerus Vilniuje (1959 m.), Centrinio pašto rekonstrukciją (1969 m.), Naujo Vilniaus centro dešiniajame Neries krante urbanistinę viziją (1966-1974 m.), viešbutį „Lietuva“ Vilniuje (1963-1984 m.), Nacionalinį dramos teatrą Vilniuje (1981 m.), Seimo (anksčiau LTSR Aukščiausiosios tarybos rūmus) (1982 m.) ir daugelį kitų svarbių objektų.
Algimantas Nasvytis (su kitais) apdovanotas LTSR valstybine premija (1965 m.) ir TSRS ministrų tarybos premija (1977 m.). A.Nasvyčiui suteiktas suteiktas LTSR nusipelniusio statybininko vardas (1965 m.) ir LTSR liaudies architekto vardas (1982 m.). Jis apdovanotas (kartu su broliu Vytautu) LTSR Valstybine premija (1971 m.), TSRS valstybine premija (1983 m.), LDK Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), LR Vyriausybės Meno premija (2003 m.), šv.Kristoforo statulėle už nuopelnus Vilniaus miestui (2006 m.) ir Kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2013 m.). A.Nasvytis apdovanotas LAS Architektūros riterio ženklu (1998 m.) ir Architektų rūmų garbės ženklu (2018 m.). A.Nasvyčiui suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas (2016 m.).
Titulinė nuotrauka: Algimantas Nasvytis, 1996. Foto: S.Platūkis

Vilnius suteikė Algimantui Nasvyčiui Garbės piliečio titulą tik po brolio mirties (2016). Foto: ©Pilotas.LT

Vilnius suteikė Algimantui Nasvyčiui Garbės piliečio titulą tik po brolio mirties (2016). Foto: ©Pilotas.LT

A.Nasvytis kartu su „Pirmosios bangos“ kolegomis nenuilstamai teikė pasiūlymus ir diskutavo aštriausiais Vilniaus architektūriniais klausimais. Foto: T.Baginskas.

A.Nasvytis kartu su „Pirmosios bangos“ kolegomis nenuilstamai teikė pasiūlymus ir diskutavo aštriausiais Vilniaus architektūriniais klausimais. Foto: T.Baginskas.

A.Nasvyčio nematerialusis indėlis į architektūrinius procesus – neišmatuojamas (2005). Foto: R.Urbakavičius.

A.Nasvyčio nematerialusis indėlis į architektūrinius procesus – neišmatuojamas (2005). Foto: R.Urbakavičius.

Brolių architektūrinis tandemas buvo veržlus, galingas ir neišskiriamas (1998). Foto: R.Urbakavičius

Brolių architektūrinis tandemas buvo veržlus, galingas ir neišskiriamas (1998). Foto: R.Urbakavičius

Beveik 30 metų A.Nasvytis atidavė Vilniaus miestų statybos projektavimo institutui (vėliau JAD). Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

Beveik 30 metų A.Nasvytis atidavė Vilniaus miestų statybos projektavimo institutui (vėliau JAD). Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

1952-aisiais baigę Vilniaus Dailės institutą broliai iš karto tapo pastebimu architektūriniu vektoriumi. Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

1952-aisiais baigę Vilniaus Dailės institutą broliai iš karto tapo pastebimu architektūriniu vektoriumi. Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

Brolių Nasvyčių dviskaita buvo tvirta visą gyvenimą (Nida, 1933). Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

Brolių Nasvyčių dviskaita buvo tvirta visą gyvenimą (Nida, 1933). Foto: iš A.Nasvyčio archyvo.

Komentarai

  1. Ačiū Pilotui, kad pagerbė Architektų atminimą.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

438058398_10160715905192950_1404144258428664054_n

KAUNAS NETEKO ŽYMIAUSIO STATYBININKO: Staiga mirė Antanas Butkus

2024 balandžio 30Be komentarųAudrys Karalius

Kauniečiai žino – nėra mieste ir ko gero nebus žymesnio statybininko už Antaną Butkų. Nėra ir nebuvo žmogaus, kuris Kauną mylėjo, kaip savo kūdikį ir

teatr_vn_231100_e02_kag

DIDŽIOSIOS SALĖS BELAUKIANT: Papildomi milijonai Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui

2023 lapkričio 151 KomentarasPILOTAS.LT

Vyriausybės posėdyje perskirstytos šių metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programos lėšos. Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) rekonstrukcijai nutarta papildomai skirti 4,389

Šarūnas Šlektavičius

NETEKOME ŠARŪNO ŠLEKTAVIČIAUS: Kolegos gedi VDA pedagogo, dizainerio, architekto

2023 balandžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Balandžio 19 dieną netikėtai mirė Vilniaus dailės akademijos Senato pirmininkas, Dizaino katedros vedėjas ir dėstytojas doc. Šarūnas Šlektavičius (g. 1977). Žinomo pedagogo, dizainerio ir architekto

pasta_vn_230307_tit_xxx

UŽĖMĖ VILNIAUS CENTRINĮ PAŠTĄ: Įsikūrė  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

2023 kovo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Pastato, kurį vilniečiai iki šiol žinojo kaip Vilniaus centrinį paštą, koridoriai prisipildė studentų. Čia veiklą pradėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. ISM atstovai teigia, kad

Balkrishna Doshi

MODERNIZMO APAŠTALAS IŠĖJO: Mirė žymus indų architektas Balkrishna Doshi

2023 sausio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Sulaukęs 95 metų vakar mirė garsus indų architektas Balkrishna Doshi. Žymiausiu Indijos modernizmo architektu laikomas kūrėjas apdovanotas Pritzkerio architektūros premija, o pernai – ir Karališkosios

Marcus Fairs

NETIKĖTA MIRTIS LONDONE: Tarptautinio portalo „Dezeen“ leidėjas Marcus Fairs išėjo

2022 liepos 41 KomentarasPILOTAS.LT

Architektūrinis pasaulis sukrėstas dėl staigios ir netikėtos vieno populiariausių pasaulyje architektūros, interjero ir dizaino e-žurnalų DEZEEN leidėjo ir vyriausiojo redaktoriaus Marcus Fairs mirties Londone. 54 metų

Jonas Piparas

JONAS PIPARAS (1948-2022)

2022 birželio 171 KomentarasRomas Gailius

Po kovos su klastinga liga, eidamas 75-uosius metus, 2022 metų birželio 16 dieną Klaipėdoje mirė architektas Jonas Piparas. 1965-1970 m. mokėsi Kauno politechnikos institute, įgijo

Leonardas Vaitys

LEONARDAS VAITYS (1943-2022): Su architektūra išskyrė tik mirtis

2022 balandžio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vakar Lietuvos architektūros padangę paliko žinomas architektas, architektūrinių leidinių leidėjas ir architektūros kritikas Leonardas Vaitys. Nepaisant garbingo amžiaus, šalies architektūros lauke jis buvo aktyvus iki

Richard Rogers

RICHARD ROGERS (1933-2021): Britų architektūros autoritetas išėjo

2022 sausio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusių metų pabaigoje architektūros pasaulį paliko vienas didžiausių šiuolaikinių jos kūrėjų Richardas Rogersas (Richrd Rogers). Britų architektūros autoritetas mirė sulaukęs 88 metų savo namuose, Londone.

Martynas Budraitis

NACIONALINIO KALIBRO PREMJERA: Sezoną atidarė spektakliu naujoje LNDT salėje

2021 rugsėjo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre įvyko pirmoji premjera po 3 metus trukusios rekonstrukcijos. Teatro generalinis direktorius Martynas Budraitis prieš susirinkusius padėkojo šviesaus atminimo architektui Algimantui Kančui

Mūzų šventė

FUTURISTINIO SEZONO ĮŽANGA: Atidengta LNDT skulptūra „Mūzų šventė“

2021 liepos 15Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT) po trejų metų atidengtas teatro simbolis – skulptūra „Mūzų šventė“. Taip pat paskelbta naujo – futuristinio – sezono pradžia. Žiūrovai

Vilniaus centrinis paštas

VILNIAUS PAŠTE ĮSIKURS ISM: Universitetas ieškojo verslo aplinkos

2021 birželio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus centrinio pašto pastate įsikus Vadybos ir ekonomikos universitetas. Pagal Algimanto ir Vytauto Nasvyčių projektą XX a. viduryje rekonstruotame pastate jau nuo kito rudens bus

Paulo Mendes da Rocha

DIDYSIS BRAZILAS: Architektas Paulo Mendes da Rocha (1928 – 2021)

2021 gegužės 25Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusį sekmadienį, eidamas 93 metus, pasaulį paliko vienas didžiųjų brazilų architektų – Paulo Mendes da Rocha. Vos prieš savaitę jam buvo paskirtas Tarptautinės architektų sąjungos

Vilniaus centrinis paštas

VILNIAUS PAŠTAS – PARDUOTAS: Už Nasvyčių projektuotą paštą sumokėta 11,2 mln. Eur

2020 gruodžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Pranešama, kad valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas užbaigė buvusio Vilniaus centrinio pašto pastato Gedimino pr. pardavimo sandorį. Architektų A. ir V. Nasvyčių projektuotą pastatą

diciu_po_201100_e02_xxx

NERINGA DIČIUVIENĖ (1931 – 2020): In memoriam architektūros Mokytojai

2020 lapkričio 133 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiandien mirė architektė ir architektūros pedagogė Neringa Dičiuvienė, išleidusi į Lietuvą aibę urbanistiškai temperuotos architektuomenės… Neringa Listopadskytė-Dičiuvienė gimė 1931 m. balandžio 15 d. Ukmergėje (mirė

Osvaldas Daugelis

OSVALDAS DAUGELIS 1955-2020: Tylusis meno diplomatijos milžinas

2020 liepos 2212 KomentarųAudrys Karalius

Osvaldo Daugelio mirtis, sukrėtusi Kauną praeitą sekmadienį, nutraukė ilgą, net 41-erius metus trukusį dailės muziejininko skrydį virš čiurlioniškų piramidžių, dramatiškai kampiškų potėpių ir rafinuotai kosakovskiškų

Kaunas palaidojo žymiausią miesto urbanistą Alvydą Steponavičių.

ALVYDAS PRANAS STEPONAVIČIUS: Gyvenimas pašvęstas Kauno urbanistikai

2020 liepos 33 KomentaraiAudrys Karalius

Liepos 1-ąją, minint Tarptautinę architektų dieną, Kaunas palaidojo žymiausią miesto urbanistą – Alvydą Praną Steponavičių (1943 – 2020). Stepas (taip A.Steponavičių vadino kolegos, o ilgainiui

Žybartas Simonaitis

NETEKOME ŽYBARTO SIMONAIČIO: Vieno žymiausių Lietuvos architektų-restauratorių

2019 balandžio 151 KomentarasPILOTAS.LT

Praeitą savaitę mirė vienas žymiausių Lietuvos architektų-restauratorių – Žybartas Simonaitis (Simanavičius, iki 1994 m.), palikęs ryškų pėdsaką nacionalinėje paveldo architektūroje. Ž.Simonaitis buvo inteligentiškas, visuomeniškai aktyvus

Alfredas Jakučiūnas

IN MEMORIAM ALFREDUI JAKUČIŪNUI: Istorinis Kaunas neteko architektūros riterio

2019 balandžio 104 KomentaraiAudrys Karalius

Vakar Kaune mirė žymus architektas, paveldininkas, visuomenininkas ir miesto patriotas Alfredas Jakučiūnas. Alfredo arija nutrūko sunkios ligos gniaužtuose… A.Jakučiūnas buvo ryškaus temperamento ir kieto charakterio

Jonas Mekas

GYVENIMAS ČIA IR DABAR: In memoriam Jonui Mekui

2019 sausio 242 KomentaraiPILOTAS.LT

Vakar savo namuose, Brukline, eidamas 97-uosius, užgeso žymus lietuvių filmų kūrėjas, kritikas, poetas ir menininkas Jonas Mekas. Vienas iš nedaugelio lietuvių menininkų, nusipelniusių pasaulinės šlovės,

Eimuntas Nekrošius

TEATRO PASAULIS GEDI: Mirė režisierius Eimuntas Nekrošius

2018 lapkričio 201 KomentarasPILOTAS.LT

Antradienio naktį Vilniaus ligoninėje užgeso režisierius Eimunto Nekrošiaus gyvybė. Vienas žymiausių Lietuvos režisierių pasijuto blogai grįžęs iš kelionės ir buvo nuvežtas į ligoninę, kur mirė

_tit_nasvytis-ata5

ARCHITEKTAS ŠILTOMIS RANKOMIS: Algimantą Nasvytį Anapilin palydint

2018 rugpjūčio 11 KomentarasAudrys Karalius

Brolių Nasvyčių architektūrinė dviskaita – ko gero esminis architektūrinis vektorius, nubrėžęs takoskyrą tarp stalininės-intervencinės architektūrinės tamsos ir nacionalinės architektūros atgimimo pokario Lietuvoje. Šeštojo dešimtmečio pradžioje

Algimantas Nasvytis

ARCHITEKTŲ RŪMŲ GARBĖS ŽENKLAS NR.1: Algimantas Nasvytis įvertintas!

2018 balandžio 181 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos architektūros istorijoje tokių architektų kaip Algimantas Nasvytis tėra vienetai. Lietuvos architektų rūmų Garbės ženklo suteikimas metrui – logiškas, motyvuotas ir pelnytas architektų bendruomenės pagarbos

Algimantas Nasvytis

ALGIMANTUI NASVYČIUI 90: Architektas visų pirma turi būti inteligentas

2018 balandžio 95 KomentaraiAudrys Karalius

Nasvyčiui – 90! Didelį žmogų visuomet supa didelis skaičius žmonių. Liaupsinančių, kritikuojančių, dėkingų. Tarp šių – ir aš. Gavęs daugybę pamokų, patarimų ir pavyzdžių iš

Algimantas Sprindys

IN MEMORIAM ALGIMANTUI SPRINDŽIUI: Kaunas nusisuko nuo architekto…

2018 sausio 3115 KomentarųAudrys Karalius

Šiandieną, mirė Algimantas Antanas Sprindys. Architektūros milžinas, kurio pėdsakas Kauno mieste – ryškus, savitas ir reikšmingas. Panašiai kaip Vytauto Landsbergio Žemkalnio, kuriuo visą gyvenimą žavėtasi.