LAISVĖS PAMINKLO KONKURSAS://LAIMĖJO V.GYLIKIO KOMANDOS PROJEKTAS

Kultūros ministerija surengė Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje Vilniuje meninės idėjos projektų konkursą. Ką tik atplėšti konkurso vokai su autorių vardais bei paskelbti daugiausiai komisijos balų surinkę projektai. Kaip paaiškėjo, 1-oji vieta paskirta projektui „Tautos dvasia“ (autoriai V.Gylikis, V.Hansell, R.Švedaitė), vaizduojančiam iš narvo išlekiantį paukštį.

DALYVAVO 28 AUTORIŲ KOLEKTYVAI

Principines konkurso sąlygas suformavo Lukiškių aikštės sutvarkymo ir Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Menininkai turėjo galimybę daugiau nei pusę metų rengti projektus ir 2013 m. balandžio mėn. pateikė Kultūros ministerijai 28 projektus, iš kurių 18 atitiko projektų konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus. Šiandien Kultūros ministerija paskelbė sudarytą projektų eilę ir atplėšė vokus su devizų šifrais (informacija, iš kurios matoma, kokia organizacija ar menininkas pateikė konkursui projektus – iki šiol komisija vertino tik anonimiškai pateiktus projektus). Galutinis sprendimas dėl konkurso laimėtojų bus paskelbtas patikrinus projektų teikėjų kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir išnagrinėjus pretenzijas, jeigu jos bus pateiktos. Konkursui pateiktus projektus, atitikusius projektų konkurso techninę specifikaciją ir nepažeidusius konkurso sąlygų, vertino 7 ekspertų grupė: architektai: Rolandas Palekas, Artūras Blotnys ir Tomas Grunskis, menotyrininkai: Kęstutis Kuizinas ir Skaidra Trilupaitytė, skulptoriai: Alfonsas Vincentas Ambraziūnas ir Algirdas Bosas.

PIRMENYBĘ TEIKĖ INTEGRUOTIEMS DARBAMS

Dalis menininkų laisvės kovotojų atminimo įamžinimo svarbiausiu akcentu pasirinko figūrinį įvaizdį – Vyčio ženklą ar kitą figūrą. Kiti interpretavo Gedimino stulpų motyvą ar ieškojo ryšio su lietuvių liaudies ženklais, religiniais simboliais. Dauguma savo idėjas išreiškė tradicine menine kalba, konkurse dalyvavo mažai konceptualaus meno kūrėjų. Konkursui pateikti darbai, per juos sukūrusių autorių raišką, atspindi šiandienį Lietuvos visuomenės požiūrį į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimą Lukiškių aikštėje.

Pasak ekspertų, Vilniaus Lukiškių aikštė yra svarbi ne tik atminties aspektu. Kaip miesto aikštė ši vieta turi ir kitas funkcijas. Konkurso sąlygų architektūrinėje užduotyje buvo numatyta, kad didesnioji aikštės dalis- žaliasis liepų žiedas, suoliukai, vejos salos, nauja kultūrinė erdvė ties Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia – bus skirta kasdieniam miestiečių poilsiui. Paminklui ir šventiniams, valstybės renginiams skirta atviroji aikštės dalis užims tik apie trečdalį Lukiškių aikštės teritorijos.

Projektų konkurso ekspertai pirmenybę teikė tiems darbams, kurių sprendiniai integruoti į Lukiškių aikštės erdvę ir miesto kasdienį gyvenimą, taip pat tiems, kurių simbolika pakankamai talpi pagerbti visų laikų Lietuvos laisvės kovotojų atminimą.

Ekspertai atrinko penkis darbus, geriausiai atitinkančius konkurso sąlygas ir visuomenės interesą. Iš šių penkių darbų jie išskyrė vieną, kurį rekomendavo įgyvendinti.

Kaip praneša Kultūros ministerija, 1-ąją vietą laimėjo projektas devizu „Tautos dvasia“ (autoriai Vidmantas Gylikis, Vytenis Hansell, Ramunė Švedaitė):

Tautos dvasios šviesa – sielos paukštis – taip būtų galima įvardinti šio poetinio įvaizdžio idėją, įprasminančią istorinių, nacionalinių, politinių ir bendražmogiškų ieškojimų kelią. Dvasios išraiška, sielos nerimas – iš narvo išlekiantis paukštis.

Medžiaga: nerūdijantis plienas, metalizuotas anglies pluošto audinys, granitas, brukas.

Ekspertų komentaras:

Šio konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią, įtaigų, lengvai identifikuojamą, visuotinai priimtą, tautos dvasią ir kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminantį skulptūrinės kompozicijos projektą Lukiškių aikštei Vilniuje.

Konkurso kontekste – tai labiausiai subalansuotas pasiūlymas. Paminklo simbolika universali ir abstrakti, todėl atitiktų daugelio skirtingų vertintojų poreikius. Simbolis lakoniškas, tuo pačiu talpus tinkamomis temai prasmėmis. Memorialinei daliai skiriamas reikiamas dėmesys.

Paminklo projekto santykis su aikštės erdve yra geras. Mastelis tinkamas. Parterio sprendime naudojamos aikštę ir paminklą jungiančios kompozicinės priemonės, integruosiančios  paminklą į aikštės gyvenimą.

Vertikalės viršutinė dalis bus matoma iš tolimųjų apžvalgos taškų – svarbių Tauro kalno, dešiniojo Neries kranto vietų. Paminklas tarsi tirps erdvėje ir nekonkuruos su Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokštais, tuo pat metu jo dinamiškas siluetas taps reikšminga Lukiškių aikštės erdvės dominante.

Pasirinkta pagrindinė medžiaga gerai derės prie akmens grindinio, taip pat bus ilgaamžė ir lengvai prižiūrima. Ši medžiaga taip pat bus tinkama atskleidžiant objekto siluetą tamsiu paros metu dirbtinio apšvietimo pagalba.

2-oji vieta: devizas „Šviesa“ (autoriai Kęstutis Antanėlis, Dalius Regelskis, Gintautas Tiškus):

Kompozicinė idėja grindžiama pasikartojančiu „T“ formos kryžiumi, simbolizuojančiu auką ir prisikėlimą. Trijų kolonų ritmas, be savo meninės išraiškos ir konstrukcinio krūvio, suvokiamas kaip magiškas skaitmuo „3“, įprasminantis tris lemtingus bandymus sukurti Lietuvą. Žalčio ženklas, apjungiantis tris kolonas, susieja šiuolaikinės stilistikos kūrinį su senąją lietuvių mitologija. 

Medžiaga: metalo karkasas, grūdinto matinio stiklo apdaila.

Ekspertų komentaras:

Šis projektas modernus, didingai ir šiuolaikiškai išsprendžiantis triumfo arkos – Gedimino stulpų motyvą. Jo kalba prasminga ir simboliška.

Paminklas masyvus, tačiau neatrodo per didelis, nes neturi atskiro parterio (postamento). Projekto išskirtinumas- kuriama demokratiška aplinka, objektas integralus ir interaktyvus.

Skulptūros viršutinė horizontalioji dalis būtų matoma iš tolimesnių miesto apžvalgos taškų, tačiau gali konkuruoti su Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kraigo siluetu. Nėra aišku, kokią įtaką paminklo vaizdui turėtų metalo konstrukcijos piešinys po matiniu stiklu, ypač, veikiant vidiniam skulptūros apšvietimui. Abejotina, ar paminklo priežiūra nebūtų sudėtinga.

3-ioji vieta: devizas „Lietuvos laisvė“ (autoriai Gitenis Umbrasas):

Projekto skulptūrinis kompozicinis sprendimas paremtas medinėje liaudies skulptūroje sutinkamu „Maloningosios“ motyvu. Tai šventosios figūra su sklindančiais iš delnų į žemę spinduliais. Prailgintų spindulių kolonada formuoja sakralią rotondinės koplyčios erdvę. Šviesos šaltiniai „spindulių“ papėdėse visą plastinę kompoziciją paverčia amžinosios ugnies simboliu.

Medžiaga: emaliuoti ir chemiškai apdoroti metalai.

Ekspertų komentaras:

Projekto išskirtinumas- originali ažūrinė, ore sklendžianti kompozicija, netikėtas santykis tarp figūros ir jos postamento. Paminklas skleidžia šviesią nuotaiką, subtiliai susietą su lietuviškais įvaizdžiais. Tačiau figūrinė kompozicija (Maloningoji ant mėnulio-laivelio) gali būti per daug  iliustratyvi. Skulptūros memorialinės dalies sprendimai nėra pakankamai atskleisti.

Kompozicija savo aukščiu, dydžiu ir proporcija tinkama aikštei. Draugiška ir interaktyvi. Tačiau santykinai didelės rotondinės erdvės paskirtis nėra aiški.

4-oji vieta: devizas „Laisvės motina“ (autoriai Algirdas Kuzma, Stanislovas Kuzma)

Laivės motina – Tautos ir valstybės tęstinumą, amžinybę per atgimimą, motinos ir vaiko vienybę įprasminantis simbolis. Tai įtaigiausia idėja, žmonių sąmonėje žadinanti pagarbos ir dėkingumo jausmą, sąlytį su gimtąją žeme ir jos istorija.

Kompoziciją sudaro centrinė motinos su vaiku figūra ir šoninės figūros. Už jų – Lietuvos istorinis etnografinis ženklas – miškas, šilas, giria.

Medžiaga: granitas.

Ekspertų komentaras:

Šis kūrinys pasižymi autentiška plastika, grupinė daugiaprasmė kompozicija įtaigiai perteikia svarbius temos aspektus. Figūrose dominuoja liūdesio nuotaika, abejotina ar toks emocinis krūvis yra tinkamas šiai daugia funkcinei aikštei. 

Projekto išskirtinumas- originalus, lyginant su kitais konkurso darbais, kompozicijos santykis su aikštės erdve, taip pat jungtis su esamomis liepomis. Kompozicija  susiejama su medžiais ties Tumo-Vaižganto gatve ir yra orientuota ta pačia kryptimi kaip ir Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, aikštė paliekama tuščia. Kompozicijos dydis tinkamas aikštės dydžiui, tačiau pačios skulptūros dydis (priėjus arti) gali būti slegiantis.  Pasirinkta medžiaga- ilgaamžė.

5-oji vieta: devizas „Proveržis“ (autoriai Kęstutis Lanauskas, Robertas Antinis, Linas Tuleikis, Paulius Vaitiekūnas):

Tai erdvė, kurioje susipina dabartis ir istorija. Aikštėje susitelkiantis (kaip žmones) grindinys išauga į vertikalų simbolį – į tautos bendro siekio patvirtinimą. Tai proveržis menantis mūsų ryžtą išsaugoti laisvę, bendrą širdžių plakimą.

Aikštės grindinyje įsirėžęs plieno kardas – istorijos kirtis, tai laisvės kovų prisiminimas.

Medžiaga: granitas, plieno karkasas.

Ekspertų komentaras:

Projektas įdomus, originali mintis išreiškia veiksmo (įvykio) svarbą. Taupi medžiagos ir formos kalba.

Tačiau abejotina ar vertikalė būtų techniškai įgyvendinta tokia, kokia pateikta projekte- tuo atveju kompozicija galėtų prarasti įtaigą.

Parterio erdvė išspręsta lakoniškai, projektas organiškai susijęs su aikštės erdve. Projekto išskirtinumas – aiški ir įtikinanti memorialinės dalies jungtis su Aukų g. memorialu,  taip pat pabrėžtas medžiaginis aikštės ir skulptūros vienalytiškumas.

Nugalėtojų prizinis fondas – 22.000 litų. Kaip skelbia Kultūros ministerija, komisija galutinį sprendimą dėl projekto konkurso laimėtojų priims tik tada, kai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėjamos projektus pateikusių tiekėjų pretenzijos, jeigu jų gauta.

Parengta pagal Kultūros ministerijos informaciją.

Foto: Kultūros ministerija

Komentarai

 1. pritariu absoliuciai. isrinkta skulptura visiskai netinkama urbanistiniam kontekstui. jei reikalinga ekspozicija ant kalvos ir daug svarios, tuscios erdves. verta suabejoti ekspertu kompetencija.

 2. Jei šį pasirinktą darbą vertinti architetūriniame kontekste, tai jis vienareikšmiškai prapuls tarp tų liepų ir tokioje erdvėje.
  Tautos Laisvė, kurios nesimato!

 3. —-
  Jei tą kūrinį vadina LAKONIŠKU, ar tai reiškia, kad bestovint prie jo norisi LĖKTI, ar LAKTI ?

 4. net tarybiniais laikais tokio „Laisves“ paminklo nebutu griove. jis gi visiskai bedantis. jokios laisves energijos jame nera uzkoduota. tik lyrika. romantiska ir universali. tinkanti bet kokiam gyvenimo atvejui.
  pritariu A – projektas neatsako i iskelta Laisves kovu tema is esmes.

 5. Paminklo projektas neatsako į konkurso temą – kaip skiedra atspindi Laisvės kovas? Atrodo, kad tauta išleido paskutinę dvasią.

 6. Labai simboliškas darbas Lituanicos metinių dieną. Kaip žinia, Lituanicos pilotai prieš sudužtant, taip pat darė viražą. Taigi šitas paukštis, vaizduoja ne pakilimą, o kritimą. Liūdnoka nuotaika bus aikštėj. Negerai. Reikia kažką keisti.

 7. siaip tai atvirai kalbant, nebuvo tikrai stipriu ir itikinanciu projektu. laimejo gana keistas ir anemiskas darbas. bet buvo ir prastesniu. taigi, nera pats blogiausias variantas.

 8. …..nepergyvenk architekte, paskutinė vieta, taip pat vieta….. kitą kartą pavyks geriau….

 9. apmaudu, jog 5-ta vieta uzemes darbas, kuris ,mano nuomone, ne tik puikiai atspindi laisve/issilaisvinima, bet yra siuolaikiskiausias ir tinkamai abstraktus…netapo pirmuoju…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

snipi_vn_240400_e03_xxx

PAGRINDINĖ ŠNIPIŠKIŲ AIKŠTĖ: Ruošiamas sostinės viešosios erdvės atidarymas

2024 balandžio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Iškėlus garažus, 84 arų sklype tarp Kintų ir Giedraičių gatvių Vilniuje įrengta Šnipiškių aikštė – pagrindinė bendruomenės lauko renginių erdvė su sporto ir vaikų žaidimų

Kauno Steigiamojo Seimo aikštės detalusis planas PV G.Zimnickienė, inž. A.Petruškevičius, arch. A.Nastukevičiūtė).

RUOŠIA POKYČIUS SENAMIESČIUI: Viešai pristatys Kauno Steigiamojo Seimo aikštės detalųjį

2023 lapkričio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune ruošiamasi pertvarkyti gerokai primirštą Senamiesčio viešąją erdvę – Steigiamojo Seimo aikštę. Didžiausias šios svarbios erdvės istorinėje miesto dalyje projektuojamas pokytis – jos naujas perimetrinis užstatymas.

Šilutės Senojo turgaus aikštė

DAUGIAU ESTETIKOS AIKŠTEI: Erdvės estetinio formavimo konkursas Šilutėje

2023 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Šilutės rajono savivaldybė ketina estetiškai sutvarkyti Senojo turgaus aikštę. Neseniai paskelbto Senojo turgaus aikštės erdvės formavimo idėjos konkurso esminis reikalavimas – pasiūlyti jos erdvės estetinio

A1

TVARKYS POILSIO AIKŠTELES: Prie automagistralės A1 projektuojamos 5 pavyzdinės

2023 gegužės 221 KomentarasPILOTAS.LT

Poilsio aikštelių prie magistralinių kelių pertvarką AB Lietuvos automobilių kelių direkcija pradeda nuo šalyje judriausios automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Projektuojamos 5 pavyzdinės aikštelės. Automagistrale A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda

Šildoma futbolo aikštelė

FUTBOLAS KIAURUS METUS: Vilnius turės pirmąją šildomą futbolo aikštę

2022 spalio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, šalia Mykolo Biržiškos gimnazijos bus įrengta nauja pilnų matmenų futbolo aikštė ir atnaujintas sporto aikštynas. Futbolo aikštė bus šildoma ir galės būti naudojama visais

Panevėžio Nepriklausomybės aikštė

PANEVĖŽYS NAUJINASI : Nepriklausomybės aikštėje – 4 zonos ir istoriniai fragmentai

2021 spalio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Panevėžyje įgyvendinamas Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo projektas. Atnaujinamoje erdvėje atsiras 4 zonos ir bus galima įžvelgti praėjusio laikmečio fragmentus. Kaip praneša Panevėžio savivaldybė,

Šnipiškių aikštė (arch. SĮ „Vilniaus planas“, arch. P.Jonys, PV S.Dagelis).

AIKŠTĖ ŠNIPIŠKIŲ RENGINIAMS: Pradeda reanimuoti apleistą sostinės teritoriją

2021 rugpjūčio 181 KomentarasPILOTAS.LT

Nuo teritorijos tarp Giedraičių ir Kintų gatvių sostinėje prasideda Šnipiškių rajono tvarkymas. Žadama, kad atnaujintas kvartalas taps dar vienu traukos centru aplinkiniams ir viso miesto

Lukiškių kalėjimas. Foto: PILOTAS.LT archyvas

LUKIŠKĖMS ŽADA GYVYBĘ: Nuomos konkursą laimėjo mįslingasis „Aštuntas elementas“

2021 balandžio 301 KomentarasPILOTAS.LT

Lukiškių kalėjimo komplekso laikinos nuomos konkursą laimėjo mįslinga bendrovė „Aštuntas elementas“. Žadama Lukiškes paversti muzikos, modernaus meno, dizaino ir kultūros židiniu, tačiau nutylimos finansinės nuomos

Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai (arch. MB „SOMA Architects“).

POKYČIAI KAUNO ŠIRDYJE: Parengti Rotušės a. remonto projektiniai pasiūlymai

2020 lapkričio 527 KomentaraiPILOTAS.LT

Kauno senamiestis ant grandiozinių pokyčių slenksčio. Beprasidedant Vilniaus gatvės rekonstrukcijai, šį mėnesį bus pristatyti ir Rotušės aikštės kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai. Lapkričio 23 dieną (pirmadienį)

Laisvės aikštė

LAISVĖS AIKŠTĖ PANEVĖŽYJE: Pasirengta atnaujinimo 2-ojo etapo darbams

2020 rugpjūčio 171 KomentarasPILOTAS.LT

Panevėžyje toliau bus atnaujinama centrinė miesto – Laisvės – aikštė bei jos prieigos. Panevėžio miesto savivaldybė su Panevėžio statybos trestu ką tik pasirašė sutartį dėl

Šventosios centrinė aikštė

AIKŠTĘ ATIDARYS JŪROS ŠVENTĖ: Šventojoje ryškėja tautinių juostų raštai

2020 liepos 301 KomentarasPILOTAS.LT

Šventojoje atidaroma ir rekonstruota centrinė miestelio aikštė. Iškilminga ceremonija numatyta savaitgalį – Jūros ir žvejų šventės metu. Tokia žinia savo facebook paskyroje džiaugsmingai dalinasi pats

Paupio aikštė

NAUJA PAUPIO AIKŠTĖ: Specifiką perteikia dinaminės fontanų srovės

2020 birželio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Istorinis Vilniaus senamiesčio Paupio rajonas atveria savo viešąsias erdves. Šį rajoną plėtojanti kompanija „Darnu Group“ įrengė naują centrinę aikštę su dinaminiu fontanu. ERDVĖ ILSĖTIS IR

Šiaulių prisikėlimo aikštė

PERSODINTA ŠIAULIŲ ŠIRDIS: Baigiama Prisikėlimo aikštės rekonstrukcija

2020 birželio 1610 KomentarųPILOTAS.LT

Šiaulių Prisikėlimo aikštėje vyksta paskutinieji rekonstrukcijos darbai. Aikštės projekto autorius architektas Vytenis Rudokas teigia, kad tokios kardinalios permainos miesto centre prilygsta širdies persodinimo operacijai. ATIDARYMAS

Kauno Steigiamojo Seimo aikštė daugybę jau metų yra tuščia ir neišnaudojama. Foto: ©PILOTAS.LT

PRISIMINĖ SENAMIESČIO ERDVĘ: Į Steigiamojo Seimo aikštę žada sugrįžti gyvybė

2020 gegužės 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunas, atrodo, tik dabar prisiminė  Senamiestyje turįs erdvią bemaž nenaudojamą aikštę. Ties judrių Šv. Gertrūdos ir Birštono gatvių sankirta įsikūrusioje šioje viešojoje erdvėje bei ties senąją

Šnipiškių aikštė, arch. SĮ „Vilniaus planas“.

ŠNIPIŠKIŲ AIKŠTĖ: Sutvarkymo projektinių pasiūlymų pristatymas nuotoliniu būdu

2020 balandžio 142 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus Šnipiškių rajone tarp Giedraičių ir Kintų gatvių jau senokai žadama nauja aikštė, kurioje galėtų vykti įvairūs viešieji renginiai bei vietos gyventojai leisti savo laisvalaikį.

Heritas‘2020

(Į)KRAUK PAVELDĄ!: Į festivalį „Heritas“ išaugusi iniciatyva kviečia į Lukiškes

2020 vasario 28Be komentarųPILOTAS.LT

„Heritas“ kartą per metus po vienu stogu suburia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų specialistus, įmones, valstybines įstaigas bei visuomenę. Šiemet gegužės viduryje jis vyks

Turgaus aikštė

KLAIPĖDOS TURGAUS AIKŠTĖ: Sutvarkymo projektinių pasiūlymų pristatymas

2020 vasario 253 KomentaraiPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybei užsakius, MB „Altitudės“ parengė Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymo projektinių pasiūlymų projektą. Rytoj šie pasiūlymai bus pristatyti visuomenei. Vasario 26 dieną (trečiadienį)

Lukiškių kalėjimas. Foto: PILOTAS.LT archyvas

LUKIŠKIŲ VIZIJA: Turto bankas rengia atvirą diskusiją buvusiame kalėjime

2020 sausio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Valstybės turtą valdantis Turto bankas kartu su partneriais Lukiškių kalėjime organizuoja atvirą kūrybinę diskusiją „Lukiškių vizija:“ Į atvirą renginį pakviesti įvairių sričių specialistai, suinteresuotų pusių,

Kretingos rotušės aikštė

ROTUŠĖS AIKŠTĖS ATEITIS: Konferencija, diskusija ir apklausa Kretingoje

2019 lapkričio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Kretingos rajono savivaldybė inicijuoja atviras diskusijas su gyventojais ir ekspertais dėl centrinės miesto aikštės ateities. Lapkričio 28 dieną (ketvirtadienį) Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešojoje bibliotekoje

Andrius Labašauskas

LAISVĖS KALVA MASTELIU 1:1: Lukiškių aikštėje – planuojamos skulptūros fragmentai

2019 rugsėjo 245 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiandien Lukiškių aikštėje pastatytas skulptoriaus Andriaus Labašausko sukurtos „Laisvės kalvos“ maketas iš karto įplieskė diskusijas socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Architektuomenė“ bei kituose socialinėse erdvėse. Norintys

Felix Ackermann

MIESTO ANTROPOLOGAS F.ACKERMANN: Apie Lukiškių kalėjimo išskirtinumą ir galimą panaudojimą

2019 rugsėjo 91 KomentarasPILOTAS.LT

Kaip jau skelbė PILOTAS.LT, šį rudenį leidykla „Lapas“ pirmą kartą rengia viešų paskaitų ciklą „Aktualu šiandien“. Leidyklos autoriai, talentingi mokslininkai humanitarai ir vienas menininkas įvairiais

Merkinė

MERKINĖS AIKŠTĖS PERTVARKA: Šaukiamos kūrybinės dirbtuvės architektams

2018 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Architektai, įvairių sričių specialistai bei menininkai kviečiami į kūrybines dirbtuves dėl Merkinės miesto centrinės aikštės pertvarkymo. Merkinė – vienas seniausių Lietuvos miestų (1359), ilgą laiką

Šv. Jokūbo pastatų kompleksas

KPD VERTINIMO TARYBA: Šv. Jokūbo ligoninės komplekso klausimas atidėtas iki rudens

2018 liepos 25Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo svarstomas Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo

A.Žebrauskas

KLAIPĖDOS RAT: K.Donelaičio aikštės sutvarkymo projektas – teisingame kelyje

2018 birželio 71 KomentarasPILOTAS.LT

Klaipėdos regioninė architektūros taryba įvertino K.Donelaičio aikštės Klaipėdoje sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Ekspertai pritarė esminiams projektiniams sprendiniams, siūlydami koreguoti projektą tolimesnėse stadijose. PRATĘSIA TARPUKARINĘ AIKŠTĖS IDĖJĄ

Archinova

VILNIAUS RAT DĖL JOKŪBO: Projektas turi esminių trūkumų, kuriuos šalinti privalu

2018 gegužės 104 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus regioninė architektūros taryba (Vilniaus RAT) išnagrinėjo UAB „Archinova“ suprojektuotą viešbučio su konferencijų centru ir biurais prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei Lukiškių