Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų sutvarkymas, arch. UAB „Processoffice“, 1-oji vieta.

KRITIKAVO IR KĖLĖ KLAUSIMUS: Kultūros paveldo komisija apsvarstė du projektus

2023-05-03
PILOTAS.LT

Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje, reaguojant į sistemines paveldo apsaugos problemas, buvo aptarti šiuo metu visuomenės susidomėjimo susilaukę ir prieštaringai vertinami projektai saugomose teritorijose. Tai naujų paminklų iniciatyvos Oginskių dvaro parke Plungėje ir Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso rekonstrukcijos projektas Vilniaus Senamiestyje. Dėl paminklų statymo saugomose teritorijose konstatuotas galimas įstatymų pažeidimas, savo kritišką nuomonę išsakė įvairios specialistus vienijančios visuomeninės organizacijos.

 SIMPTOMATIŠKAS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PANAUDOJIMO PAVYZDYS
Šių metų balandžio 28 dieną įvyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis. Jame, greta Paveldo komisijos narių, dalyvavo visuomeninių organizacijų, profesinių susivienijimų ir savivaldybių atstovai, Kultūros paveldo departamento darbuotojai, architektai.
Paveldo komisijos posėdžio darbotvarkę formavo tiek įprastai svarstomi, tiek aktualūs probleminiai klausimai. Pasak Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės doc. dr. Vaidutės Ščiglienės, šios kadencijos Paveldo komisija yra nusprendusi teikti rekomendacijas ne pavieniams, o sisteminių problemų atspindį turintiems atvejams. Tai paskatino platesniu formatu aptarti paminklo Bronislovui Lubiui projektą, kuris yra simptomatiškas viešųjų erdvių panaudojimo įamžinimo iniciatyvoms pavyzdys, keliantis tiek paveldosaugos, tiek meninės raiškos profesionalumo klausimus. Posėdyje akcentuotas ne tokio įamžinimo tikslingumas, o pasirinktos formos paveldosaugos problema.
Dėl planuojamo B.Lubio paminklo į Valstybinę kultūros paveldo komisiją kreipėsi Plungės visuomenininkai – klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“ ir kultūros draugija „Saulutė“. Neabejingų paveldui organizacijų atstovai neprieštarauja dėl įamžinimo B.Lubiui reikalingumo, tačiau jiems keliabejonių pasirinkta vieta – Babrungo upės pakrantė Plungės dvaro sodybos parke.  Paminklas inicijuojamas „Plungės rajono pramoninkų sąjungos“ kartu su „Plungiškių draugija“ ir signataro giminėmis. Parke suplanuota nauja trinkelių aikštelėr natūralistinių formų bronzinė 2,3 m aukščio B.Lubio skulptūra, aukštinama pakrantės atraminė sienelė, keičiamas reljefas. Meninis konkursas šiai įamžinimo iniciatyvai skelbiamas nebuvo. Kaip teigė „Oginskių dvaro bičiulių“ atstovė dr. Jolanta Skurdauskienė, Plungės dvaro parkas pradėtas kurti XVIII a. ir yra vienas seniausių Lietuvoje. Kartu su XIX a. dvaro ansambliu tai nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas. Nepaisant to, čia jau sulaukta 4 skirtingų asmenybių įamžinimo pasiūlymų.

SUABEJOTA B.LUBIO PAMINKLO MENINE VERTE IR TEIGIAMU POVEIKIU
Nepaisant prieštaravimų specialiajam planui ir galimų teisės aktų pažeidimų, paminklo projektui jau pritarė Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba, o Kultūros paveldo departamento (toliau KPD) Telšių-Tauragės teritorinis skyrius išdavė sąlygas ir patvirtino projektinius pasiūlymus. Tai svarbus žingsnis link projekto įgyvendinimo. Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė konstatavo, kad valstybinių institucijų leidimų išdavimas kuria akivaizdų konfliktą, kuris gali sukelti pasekmes bei sukurti precedentą žymiems asmenims įsiamžinti vertingiausiose Lietuvos vietovėse. Galutinio projektinių pasiūlymų suderinimo atveju, A.Bundonis siūlė kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, nes nacionalinės reikšmės objekto apsaugos negalima išspręsti tik vietiniu lygmeniu.
Susiklosčiusi situacija sukėlė atgarsį specialistų organizacijose. Per posėdį kalbėjusi Jurgita Kristina Pačkauskienė, Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė, teigė, kad specialistai abejoja tiek skulptūros menine verte ir kokybe, tiek vietos jai parinkimu. Pasak J.K.Pačkauskienės galimos ir kitos įamžinimo formos, pavyzdžiui atminimo lenta ar medžio pasodinimas. dr. Dainius Labeckis, istorikas ir parkų tyrinėtojas, ICOMOS Lietuva narys, teigė kad paminklo B.Lubiui projektas turi akivaizdų neigiamą poveikį paveldui. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė išreiškė apgailestavimą, kad tokiuose projektiniuose pasiūlymuose nėra nurodomas skulptūros autorius. Realizuojant panašias iniciatyvas, pirmininkė rekomendavo nuo pat pradžių įtraukti profesionalaus meno kūrėjus, tyrėjus, meno ir vietos bendruomenes.

KRITIKAI ĮŽVELGĖ STEREOTIPINĮ MĄSTYMĄ
Savo nuomonę taip pat pateikė Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, kurią pasirašė jos prezidentė dr. Rasa Antanavičiūtė ir 35 aktyviai meno kritikos lauke veikiantys profesionalai. Pasak jų, realistinių bronzinių viso ūgio skulptūrų pridygo dideliuose ir mažuose Lietuvos miestuose, o kasdiene poza pavaizduoti bronziniai vyriškiai tampa privalomu kiekvieno miestelio atributu ir praranda originalumą, gebėjimą patraukti dėmesį, o galiausiai ir prasmę. Tokie paminklai byloja apie sustabarėjusias įamžinimo formas, stereotipinį mąstymą ir nenorą paieškoti originalesnių sprendimų, jautriau atliepiančių kontekstą. Dailės kritikai atkreipė dėmesį, kad taip suprojektuota skulptūra siunčia klaidingą žinutę – B. Lubys simboliškai savinasi visą dvaro kompleksą, signataras tarsi pasitinka svečius kaip dvaro sodybos savininkas. Kreipimąsi pasirašę specialistai teigė, kad B.Lubiui 2015 m. Jonavoje jau buvo atidengtas tokios pat meninės raiškos paminklas, todėl siūlo projekto iniciatoriams paieškoti originalesnių ir jautresnių aplinkai sprendimų, pavyzdžiui parke dedikuoti suolelį.
Paveldo komisijos narys Kęstutis Zaleckis teigė, kad judėjimo trajektorijų požiūriu, naujos sustojimo vietos atsiradimas parke keičia judėjimo ritmą, kuria kitą scenarijų, kuris nebūdingas tai erdvei. O komisijos narys Augis Gučas pastebėjo, kad net tikrieji dvarų savininkai neturėjo tradicijos sau statyti paminklus.

PAVELDOSAUGININKAI SU PASTABOMIS NESUTIKO
Su išsakytomis ekspertų pastabomis nenorėjo sutikti KPD atstovai. Aurelija Ričkuvienė, KPD Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus, išdavusio sąlygas ir patvirtinusio projektinius pasiūlymus, vadovė, posėdyje teigė, jog naujojo paminklo projektas atitinka rekreacinę funkciją, o planuojamas betono sluoksnis ir turėklai reikalingi parko lankytojų saugumui užtikrinti. Pasak A.Ričkuvienės, paminklas neprieštarauja specialiajam planui. Savo pavaldinei antrino KPD direktorius Vidmantas Bezaras. V.Bezaras taip pat teigė, kad apie B.Lubio nuopelnus dvarui ir parkui reikėtų spręsti miestui, nes parko labui daugiausiai padarė Plungės muziejus ir Plungės rajono savivaldybė, o jų sprendimą kvestionuoti nepadoru. Į tai atsakydamos Paveldo komisijos narės Dalė Puodžiukienė ir Dalia Vasiliūnienė paragino KPD direktorių, kaip valstybės tarnautoją, laikytis įstatymų bei ginti saugomų teritorijų ir visuomenės, o ne statytojų interesus. Komisijos pirmininkė V.Ščiglienė reziumavo, kad gražiausias Lietuvos vietas svarbu išsaugoti visiems, nes tai prigimtinė žmonių teisė.

RADVILŲ RŪMŲ REKONSTRUKCIJA KĖLĖ KLAUSIMŲ
Posėdyje Paveldo komisijos nariams buvo pristatytas ir kitas saugomoje vietovėje planuojamas ir didelio visuomenės susidomėjimo sulaukęs projektas – Radvilų rūmų dailės muziejaus rekonstrukcija Vilniaus Senamiestyje, Vilniaus g. 24. Apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus skelbto konkurso nugalėtoją, projektą RRUMAI, pasakojo architektas Vytautas Biekša iš UAB „Processoffice“. Valstybinė kultūros paveldo komisija teisės aktais nėra įgaliota tvirtinti architektūrinių konkursų nugalėtojų, tačiau, atsižvelgdama į jautrią objekto vietą ir bendrą statybų Vilniaus Senamiestyje problematiką paprašė architektų pasidalinti savo vizija ir atsakyti į kilusius klausimus. Rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai šiuo metu derinami su Vilniaus miesto savivaldybe ir KPD Vilniaus teritoriniu skyriumi. Po pristatymo Paveldo komisijos nariai gyrė išsamią posesijos istorinių tyrimų dalį ir dėmesį detalėms, tačiau kilo klausimų dėl naujai statomų pastatų mastelio. D.Vasiliūnienė, D.Puodžiukienė ir A.Gučas nuogąstavo, kad nauji, moderniomis medžiagomis padengti pastatai pernelyg dominuos, kad jie neturi vilnietiško jaukumo, visam rekonstrukcijos projektui trūksta simetriškumo ir vientisumo. A. Gučo manymu tai smūgis Vilniaus Senamiesčiui. Nors galimybės projektą keisti šiame etape yra nedidelės, Paveldo komisijos nariai vis tiek prašė architektų paieškoti jautresnių sprendimų, sumažinti mastelį, dar pagalvoti kaip patobulinti projektą, kad jis taip ryškiai nedisonuotų su aplinka. Tačiau Paveldo komisijos narių nuomonės išsiskyrė – daliai rekonstrukcijos projektas paliko gerą įspūdį.
Parengta pagal Valstybinė kultūros paveldo komisijos informaciją.
Titulinis pav.: Radvilų rūmų dailės muziejaus rekonstrukcija (arch. UAB „Processoffice“; V.Biekša, D.Kriščiūnaitė, C.Lamilhau, E.Matulaitytė, M.Brimas, V.Rimkutė, A.Dovydavičiūtė), architektūros konkurso 1-oji vieta.

Komentarai

  1. Klaidinanti antraštė ir vizulkė. Straipsnis juk apie Lubio paminklą.

  2. Signataras Lubys…kažkos oksimoronas. Stambus verslininjas ir tiek, užkišęs valiuta visus, kuriuos reikėjo ir dar po mirties jį garbina, apgailėtina tiesiog.

  3. Erzina tokios klaidinančios antraštės – nėra nieko apie Jonušo Radvilos rūmų projektą

    • Atsiprašome už techninius nesklandumus. Dingusi teksto dalis jau sugrąžinta. PILOTAS.LT redakcija

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų sutvarkymas, arch. UAB „Processoffice“, 1-oji vieta.

KRITIKAVO IR KĖLĖ KLAUSIMUS: Kultūros paveldo komisija apsvarstė du projektus

2023 gegužės 34 KomentaraiPILOTAS.LT

Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje, reaguojant į sistemines paveldo apsaugos problemas, buvo aptarti šiuo metu visuomenės susidomėjimo susilaukę ir prieštaringai vertinami projektai saugomose teritorijose. Tai

Visvaldas Matijošaitis

V.MATIJOŠAITIS TURĖS SUMOKĖTI: Teismas nurodė atlyginti beveik 34.000 eurų žalą dvarui

2023 gegužės 3Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis 2017 metais Kauno rajone Nevėžio pakrantėje įsigijo Kačiūniškės dvarą, kuri iš karto ėmėsi tvarkyti ir puošti pagal save, nekreipdamas dėmesio į

Romuva

KAUNIEČIAI VERTINO PAVELDĄ: Geriausiu projektu mieste išrinko „Romuvą“

2023 balandžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Kauniečiai išrinko geriausius pastarųjų metų kultūros paveldo projektus mieste. Antrosios šalies savivaldybės surengtuose rinkimuose neabejotinu lyderiu tapo prieš metus vėl lankytojams atsivėręs atnaujintas tarpukarinis kino

Kauno paveldas

KULTŪROS PAVELDO APDOVANOJIMAI: Kauniečiai pirmiausia išrinks savo laureatus

2023 balandžio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Valstybinė kultūros paveldo komisija pirmą kartą paskelbė Lietuvos kultūros paveldo apdovanojimus. Laureatai renkami 3 kategorijose: gerųjų paveldo sutvarkymo pavyzdžių, veiklių žmonių ir pavyzdinių iniciatyvų. Kauniečiai

Radvilų rūmai Vilniuje

NAUJAS ARCHITEKTŪRINIS ETAPAS: Atveriamas J.Radvilos rūmų pietinis korpusas

2023 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Istorinis pastatas Vilniaus senamiestyje – Jonušo Radvilos rūmai, šiuo metu priklausantys Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) – žengia į naują architektūrinį etapą. Kovą čia bus

Seserų benediktinių klebonija

GRĄŽINO SPALVĄ: Kaune baigta restauruoti Seserų benediktinių vienuolyno klebonija

2023 vasario 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune baigta restauruoti Seserų benediktinių vienuolyno komplekso klebonija. Iš Šauklių gatvės geriausiai matomam pastatui sugrąžintos istorinės fasado spalvos bei puošybos elementai. BAŽNYČIA GALĖJO BŪTI PIRMOJI

Kauno medinukas

MEDINUKAMS – IKI 75 PROC.: Kauno Paveldotvarkos programa laukia paraiškų

2023 vasario 3Be komentarųPILOTAS.LT

Kasmetinė Kauno paveldotvarkos programa pradeda naujų paraiškų priėmimą 2023-iesiems. Ypatingas dėmesys žadamas nykstantiems Kauno medinukams. Kaip skelbia Kauno miesto savivaldybė, dalinį miesto finansavimą pretenduoti gali

Šv. Kotrynos bažnyčia

VĖLYVOJO BAROKO TRIUMFAS: Sužibs restauruota Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčia

2023 vasario 1Be komentarųPILOTAS.LT

Po šventinės Vilniaus gimtadienio savaitės, sostinės senamiestyje sužibs dar viena puošmena – šalia S.Moniuškos skvero, restauruota šv. Kotrynos bažnyčia. Atnaujintas vėlyvojo baroko laikų pastatas, pagal

simonos_dojankeviciutes_nuotrauka

2 REZONANSINĖS STATYBOS VILNIUJE: Specialus tyrimas atvėrė paveldosaugos žaizdas

2023 sausio 31Be komentarųPILOTAS.LT

Valstybinė kultūros paveldo komisija išanalizavo didelio rezonanso visuomenėje sulaukusių statybų procesus Vilniaus Baroko ansambliuose. Neseniai parengtose išvadose teigiama, jog konfliktinę situaciją lėmė sisteminės paveldosaugos problemos,

Kamariškių dvaro saldainių fabrikas

SALDAINIŲ „KARVUTĖ“ FABRIKAS: Atstatomas vienas Kamariškių dvaro pasididžiavimų

2023 sausio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Zarasų rajone į pabaigą krypsta Kamariškių dvaro saldainių fabriko atstatymo darbai. Restauravimo darbus inicijavusio „Inovatorių slėnio“ atstovai atskleidžia ypatingą šio saldainių fabriko istoriją – būtent

Alfred Marasigan

NELAISVĖS PAVELDAS: Paroda apie Filipinų ežero gyvatę naujoje Vilniaus meno erdvėje

2023 sausio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje duris atveriančioje naujoje erdvėje „InTheCloset: Vilnius“ daroma menininko Alfredo Marasigano paroda Nelaisvės paveldas“. Parodoje pristatomas tęstinis Taalo jūros gyvatės projektas, skirtas duhol matapang (lot.

Kazbėjų tiltas

REMONTUOS KAZBĖJŲ TILTĄ: Prikels visuomenės išsaugotą tarpukarinį tiltą per Vokę

2022 gruodžio 221 KomentarasPILOTAS.LT

Vilniaus savivaldybė imasi į Kultūros paveldo registrą įrašyto Kazbėjų tilto remonto. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai, tikimasi, kad gyventojai tiltu saugiai vėl galės naudotis po

kino teatras "Daina"

KAUNO PAVELDOSAUGOS PROGRAMA: Šiemet skaičiai – rekordiniai

2022 gruodžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

8 metus vykdomoje Kauno paveldotvarkos programoje – rekordiniai skaičiai. Šiemet  daugiau kaip 60 mūrinių ir medinių pastatų savininkų sudarė sutartis su miestu dėl jiems priklausančių

Rimvydas Laužikas

UNESCO PRIPAŽINO: R.Laužikas išrinktas į Nematerialaus kultūros paveldo Vertinimo komisiją

2022 gruodžio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Ką tik Rabate, Maroko Karalystėje įvyko UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto Vertinimo komisijos rinkimai. Nurungęs konkurentus, į šią garbingą komisiją išrinktas ir

NEUE ARCHITEKTŪRA

BUVUSIOS RADVILŲ VALDOS KONKURSAS: Triumfavo „Neue Architektūra“

2022 lapkričio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjunga bendrovės „Vastint Lithuania“ pavedimu surengė naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo Vilniaus Žygimantų gatvėje atvirą architektūrinio projekto konkursą. Ką

Kauno  menininkų namai

TVARUS PAVELDAS: Prasideda „Europos paveldo dienų“ renginiai

2022 rugsėjo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje prasideda Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ (EPD) renginiai. Tai jau tradicija tapusios ir penkiasdešimtyje Europos valstybių kiekvieną rugsėjį apie 30 milijonų dalyvių į

Antazavės dvaras

ISTORINIAI RŪMAI ATGIMĖ: Antazavės dvaras laukia lankytojų

2022 rugpjūčio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Sutvarkyti atgimė ant šiaurinio Zalvės ežero kranto Antazavėje stovintys dvaro rūmai, kadaise priklausę grafams Pliateriams. Architektūriškai ir istoriškai reikšminguose rūmuose organizuojamos parodos, ekskursijos, vyksta kiti

Paveldo objektų žemėlalis

TVARKOMI PAVELDO OBJEKTAI: Svarbiausia informacija – specialiame interaktyviame žemėlapyje

2022 rugpjūčio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerija kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos pristato interaktyvų kultūros paveldo objektų, kurie bus pradėti tvarkyti pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų

Didžvario rūmai

PRAŠO DIDŽDVARIO RŪMŲ: Šiauliai nori įveiklinti Zubovų paveldą

2022 rugpjūčio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Šiaulių savivaldybė neseniai kreipėsi į Vilniaus universitetą prašymu perduoti miestui Aušros alėjoje stovinčius Didždvario rūmus. Garsios didikų Zubovų giminės atstovai, kurių protėviai buvo šių rūmų

Maltos parlamentas

ARCHITEKTŪRINĖ OPERACIJA MALTOJE: Pirštų galiukais UNESCO paveldo kūne

2022 rugpjūčio 10Be komentarųRasytojas

Projektavimas istoriniuose miestuose neretai panašus į sudėtingą chirurginę operaciją, kai reikia moderniu architektūriniu implantu pakeisti sergantį urbanistinį organą, istorijos eigoje nutrupėjusią miesto struktūros dalį ar

Minties Rato 37

NYKSTANTIS MIESTAS: Pelėdų kalno diskusija apie medinę architektūrą ir jos likimą

2022 liepos 19Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno miesto muziejus ant Pelėdų kalno rengia diskusiją-pokalbį apie Kauno ir Vilniaus medinę architektūrą ir jos likimą. Ką renkamės saugoti, o ką naujai interpretuojame, įsileisdami

Arūnas Gelūnas ir Vytautas Biekša

SUKIRTO RANKOMIS: Radvilų rūmų atkūrimą Vilniuje projektuos „Processoffice“

2022 liepos 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas ir architektūrinės grupės „Processoffice“ lyderis architektas Vytautas Biekša ką tik pasirašė Radvilų rūmų Vilniuje atkūrimo projektavimo sutartį. Pastaroji

Žygimantų g. 3

LAUKIAMA ARCHITEKTŪROS IDĖJŲ: Viešbučio ir parko buvusioje Radvilų valdoje konkursas

2022 birželio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjunga pakvietė architektus dalyvauti naujo viešbučio bei parko Žygimantų gatvėje, Vilniuje projekto atvirame konkurse. Konkurso organizatoriai projektinių idėjų buvusiai Radvilų valdai Senamiestyje, Neries

VDA KF

MENANTIS DIDŽIUOSIUS: VDA fakultetas įsikūrė išskirtiniame istoriniame Kauno kvartale

2022 birželio 231 KomentarasPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas (VDA KF) įsikūrė Laikinosios sostinės senamiesčio kvartale, kuriame manoma būta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų. Muitinės gatvėje stūksančiame pastatų komplekse ką

paveldas

STIPRINS APSAUGĄ: Rengiama nauja kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcija

2022 birželio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerija, siekdama sustiprinti kultūros paveldo apsaugą ir patobulinti jo teisinį reglamentavimą, pradėjo naujos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcijos rengimo procesą. NUO BALANDŽIO DIRBA