Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso ir jo prieigų sutvarkymas, arch. UAB „Processoffice“, 1-oji vieta.

KRITIKAVO IR KĖLĖ KLAUSIMUS: Kultūros paveldo komisija apsvarstė du projektus

2023-05-03
PILOTAS.LT

Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje, reaguojant į sistemines paveldo apsaugos problemas, buvo aptarti šiuo metu visuomenės susidomėjimo susilaukę ir prieštaringai vertinami projektai saugomose teritorijose. Tai naujų paminklų iniciatyvos Oginskių dvaro parke Plungėje ir Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso rekonstrukcijos projektas Vilniaus Senamiestyje. Dėl paminklų statymo saugomose teritorijose konstatuotas galimas įstatymų pažeidimas, savo kritišką nuomonę išsakė įvairios specialistus vienijančios visuomeninės organizacijos.

 SIMPTOMATIŠKAS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PANAUDOJIMO PAVYZDYS
Šių metų balandžio 28 dieną įvyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis. Jame, greta Paveldo komisijos narių, dalyvavo visuomeninių organizacijų, profesinių susivienijimų ir savivaldybių atstovai, Kultūros paveldo departamento darbuotojai, architektai.
Paveldo komisijos posėdžio darbotvarkę formavo tiek įprastai svarstomi, tiek aktualūs probleminiai klausimai. Pasak Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės doc. dr. Vaidutės Ščiglienės, šios kadencijos Paveldo komisija yra nusprendusi teikti rekomendacijas ne pavieniams, o sisteminių problemų atspindį turintiems atvejams. Tai paskatino platesniu formatu aptarti paminklo Bronislovui Lubiui projektą, kuris yra simptomatiškas viešųjų erdvių panaudojimo įamžinimo iniciatyvoms pavyzdys, keliantis tiek paveldosaugos, tiek meninės raiškos profesionalumo klausimus. Posėdyje akcentuotas ne tokio įamžinimo tikslingumas, o pasirinktos formos paveldosaugos problema.
Dėl planuojamo B.Lubio paminklo į Valstybinę kultūros paveldo komisiją kreipėsi Plungės visuomenininkai – klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“ ir kultūros draugija „Saulutė“. Neabejingų paveldui organizacijų atstovai neprieštarauja dėl įamžinimo B.Lubiui reikalingumo, tačiau jiems keliabejonių pasirinkta vieta – Babrungo upės pakrantė Plungės dvaro sodybos parke.  Paminklas inicijuojamas „Plungės rajono pramoninkų sąjungos“ kartu su „Plungiškių draugija“ ir signataro giminėmis. Parke suplanuota nauja trinkelių aikštelėr natūralistinių formų bronzinė 2,3 m aukščio B.Lubio skulptūra, aukštinama pakrantės atraminė sienelė, keičiamas reljefas. Meninis konkursas šiai įamžinimo iniciatyvai skelbiamas nebuvo. Kaip teigė „Oginskių dvaro bičiulių“ atstovė dr. Jolanta Skurdauskienė, Plungės dvaro parkas pradėtas kurti XVIII a. ir yra vienas seniausių Lietuvoje. Kartu su XIX a. dvaro ansambliu tai nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas. Nepaisant to, čia jau sulaukta 4 skirtingų asmenybių įamžinimo pasiūlymų.

SUABEJOTA B.LUBIO PAMINKLO MENINE VERTE IR TEIGIAMU POVEIKIU
Nepaisant prieštaravimų specialiajam planui ir galimų teisės aktų pažeidimų, paminklo projektui jau pritarė Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba, o Kultūros paveldo departamento (toliau KPD) Telšių-Tauragės teritorinis skyrius išdavė sąlygas ir patvirtino projektinius pasiūlymus. Tai svarbus žingsnis link projekto įgyvendinimo. Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė konstatavo, kad valstybinių institucijų leidimų išdavimas kuria akivaizdų konfliktą, kuris gali sukelti pasekmes bei sukurti precedentą žymiems asmenims įsiamžinti vertingiausiose Lietuvos vietovėse. Galutinio projektinių pasiūlymų suderinimo atveju, A.Bundonis siūlė kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, nes nacionalinės reikšmės objekto apsaugos negalima išspręsti tik vietiniu lygmeniu.
Susiklosčiusi situacija sukėlė atgarsį specialistų organizacijose. Per posėdį kalbėjusi Jurgita Kristina Pačkauskienė, Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė, teigė, kad specialistai abejoja tiek skulptūros menine verte ir kokybe, tiek vietos jai parinkimu. Pasak J.K.Pačkauskienės galimos ir kitos įamžinimo formos, pavyzdžiui atminimo lenta ar medžio pasodinimas. dr. Dainius Labeckis, istorikas ir parkų tyrinėtojas, ICOMOS Lietuva narys, teigė kad paminklo B.Lubiui projektas turi akivaizdų neigiamą poveikį paveldui. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė išreiškė apgailestavimą, kad tokiuose projektiniuose pasiūlymuose nėra nurodomas skulptūros autorius. Realizuojant panašias iniciatyvas, pirmininkė rekomendavo nuo pat pradžių įtraukti profesionalaus meno kūrėjus, tyrėjus, meno ir vietos bendruomenes.

KRITIKAI ĮŽVELGĖ STEREOTIPINĮ MĄSTYMĄ
Savo nuomonę taip pat pateikė Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, kurią pasirašė jos prezidentė dr. Rasa Antanavičiūtė ir 35 aktyviai meno kritikos lauke veikiantys profesionalai. Pasak jų, realistinių bronzinių viso ūgio skulptūrų pridygo dideliuose ir mažuose Lietuvos miestuose, o kasdiene poza pavaizduoti bronziniai vyriškiai tampa privalomu kiekvieno miestelio atributu ir praranda originalumą, gebėjimą patraukti dėmesį, o galiausiai ir prasmę. Tokie paminklai byloja apie sustabarėjusias įamžinimo formas, stereotipinį mąstymą ir nenorą paieškoti originalesnių sprendimų, jautriau atliepiančių kontekstą. Dailės kritikai atkreipė dėmesį, kad taip suprojektuota skulptūra siunčia klaidingą žinutę – B. Lubys simboliškai savinasi visą dvaro kompleksą, signataras tarsi pasitinka svečius kaip dvaro sodybos savininkas. Kreipimąsi pasirašę specialistai teigė, kad B.Lubiui 2015 m. Jonavoje jau buvo atidengtas tokios pat meninės raiškos paminklas, todėl siūlo projekto iniciatoriams paieškoti originalesnių ir jautresnių aplinkai sprendimų, pavyzdžiui parke dedikuoti suolelį.
Paveldo komisijos narys Kęstutis Zaleckis teigė, kad judėjimo trajektorijų požiūriu, naujos sustojimo vietos atsiradimas parke keičia judėjimo ritmą, kuria kitą scenarijų, kuris nebūdingas tai erdvei. O komisijos narys Augis Gučas pastebėjo, kad net tikrieji dvarų savininkai neturėjo tradicijos sau statyti paminklus.

PAVELDOSAUGININKAI SU PASTABOMIS NESUTIKO
Su išsakytomis ekspertų pastabomis nenorėjo sutikti KPD atstovai. Aurelija Ričkuvienė, KPD Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus, išdavusio sąlygas ir patvirtinusio projektinius pasiūlymus, vadovė, posėdyje teigė, jog naujojo paminklo projektas atitinka rekreacinę funkciją, o planuojamas betono sluoksnis ir turėklai reikalingi parko lankytojų saugumui užtikrinti. Pasak A.Ričkuvienės, paminklas neprieštarauja specialiajam planui. Savo pavaldinei antrino KPD direktorius Vidmantas Bezaras. V.Bezaras taip pat teigė, kad apie B.Lubio nuopelnus dvarui ir parkui reikėtų spręsti miestui, nes parko labui daugiausiai padarė Plungės muziejus ir Plungės rajono savivaldybė, o jų sprendimą kvestionuoti nepadoru. Į tai atsakydamos Paveldo komisijos narės Dalė Puodžiukienė ir Dalia Vasiliūnienė paragino KPD direktorių, kaip valstybės tarnautoją, laikytis įstatymų bei ginti saugomų teritorijų ir visuomenės, o ne statytojų interesus. Komisijos pirmininkė V.Ščiglienė reziumavo, kad gražiausias Lietuvos vietas svarbu išsaugoti visiems, nes tai prigimtinė žmonių teisė.

RADVILŲ RŪMŲ REKONSTRUKCIJA KĖLĖ KLAUSIMŲ
Posėdyje Paveldo komisijos nariams buvo pristatytas ir kitas saugomoje vietovėje planuojamas ir didelio visuomenės susidomėjimo sulaukęs projektas – Radvilų rūmų dailės muziejaus rekonstrukcija Vilniaus Senamiestyje, Vilniaus g. 24. Apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus skelbto konkurso nugalėtoją, projektą RRUMAI, pasakojo architektas Vytautas Biekša iš UAB „Processoffice“. Valstybinė kultūros paveldo komisija teisės aktais nėra įgaliota tvirtinti architektūrinių konkursų nugalėtojų, tačiau, atsižvelgdama į jautrią objekto vietą ir bendrą statybų Vilniaus Senamiestyje problematiką paprašė architektų pasidalinti savo vizija ir atsakyti į kilusius klausimus. Rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai šiuo metu derinami su Vilniaus miesto savivaldybe ir KPD Vilniaus teritoriniu skyriumi. Po pristatymo Paveldo komisijos nariai gyrė išsamią posesijos istorinių tyrimų dalį ir dėmesį detalėms, tačiau kilo klausimų dėl naujai statomų pastatų mastelio. D.Vasiliūnienė, D.Puodžiukienė ir A.Gučas nuogąstavo, kad nauji, moderniomis medžiagomis padengti pastatai pernelyg dominuos, kad jie neturi vilnietiško jaukumo, visam rekonstrukcijos projektui trūksta simetriškumo ir vientisumo. A. Gučo manymu tai smūgis Vilniaus Senamiesčiui. Nors galimybės projektą keisti šiame etape yra nedidelės, Paveldo komisijos nariai vis tiek prašė architektų paieškoti jautresnių sprendimų, sumažinti mastelį, dar pagalvoti kaip patobulinti projektą, kad jis taip ryškiai nedisonuotų su aplinka. Tačiau Paveldo komisijos narių nuomonės išsiskyrė – daliai rekonstrukcijos projektas paliko gerą įspūdį.
Parengta pagal Valstybinė kultūros paveldo komisijos informaciją.
Titulinis pav.: Radvilų rūmų dailės muziejaus rekonstrukcija (arch. UAB „Processoffice“; V.Biekša, D.Kriščiūnaitė, C.Lamilhau, E.Matulaitytė, M.Brimas, V.Rimkutė, A.Dovydavičiūtė), architektūros konkurso 1-oji vieta.

Komentarai

  1. Klaidinanti antraštė ir vizulkė. Straipsnis juk apie Lubio paminklą.

  2. Signataras Lubys…kažkos oksimoronas. Stambus verslininjas ir tiek, užkišęs valiuta visus, kuriuos reikėjo ir dar po mirties jį garbina, apgailėtina tiesiog.

  3. Erzina tokios klaidinančios antraštės – nėra nieko apie Jonušo Radvilos rūmų projektą

    • Atsiprašome už techninius nesklandumus. Dingusi teksto dalis jau sugrąžinta. PILOTAS.LT redakcija

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

dubin_lt_240510_e02_xxx

ŽADAMA ATKURTI RADVILŲ PILĮ: Pasirašyta Dubingių pilies fondo steigimo sutartis

2024 gegužės 101 KomentarasPILOTAS.LT

Planai Dubingiuose atkurti istorinę Radvilų pilį vis realesni – vakar įvyko viešosios įstaigos Dubingių pilies fondo steigimo sutarties pasirašymo renginys. Atkurti garsiąją Radvilų pilį bei jame

pavel_lt_240400_e01_xxx

NUSIPELNĘ PAVELDUI: Profesinės šventės dieną apdovanojo paveldosaugininkus

2024 balandžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Balandžio 18-ąją pasaulyje minint Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietų apsaugos dieną Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos savo profesinę šventės dieną šventė neseniai baigtuose

pilin_vn_240408_e01_xxx

SUPRASTI LIETUVĄ: Gedimino kalno papėdėje veikia istoriją pristatanti ekspozicija

2024 balandžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje sutvarkytame Pilininko name duris atvėrė Lietuvos istoriją pristatanti ekspozicija „Suprasti Lietuvą“. Pilininko name (Arsenalo g. 1, Vilniuje) nuo šiol galima susipažinti

rotus_kn_210200_e02_xxx

APIE ISTORIJĄ – ŠIUOLAIKIŠKAI: Kauno rotušėje baigiamas kurti miesto muziejus

2024 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno rotušė išgyvena vienus didžiausių pokyčių per visą savo istoriją. Pastato restauravimo ir pritaikymo muziejinei funkcijai darbai jau eina į pabaigą. Šiuo metu rengiama šiuolaikinė

Dujų fabrikas

UŽ DUJŲ FABRIKO GAIVINIMĄ: Klaipėda įteiks apdovanojimus A.Jankevičiui ir A.Urbiui

2024 vasario 9Be komentarųPILOTAS.LT

Vasario 16-ąją apdovanojimas už metų darbą Klaipėdai bus įteiktas entuziastingiems kultūros paveldo puoselėtojams – verslininkui Augustinui Jankevičiui ir paramos fondo „Augustus“ vadovui Arvydui Urbiui. Jų

Sapiegų rūmai

LDK LAIKŲ LIUDININKAI: Lankytojams atsiveria restauruoti barokiniai Sapiegų rūmai

2024 vasario 81 KomentarasPILOTAS.LT

Po daugiau nei 5 metus trukusių tvarkybos ir restauravimo darbų balandžio 12 dieną Vilniaus Antakalnio rajone lankytojams duris atvers LDK laikus menantys Sapiegų rūmai. Architektūros,

Didžiosios kapinės

IŠSAUGOTI ATEITIES KARTOMS: Didžiųjų kapinių idėjų konkursas Rygoje

2024 vasario 7Be komentarųPILOTAS.LT

Rygos miestas neseniai paskelbė istorinių kapinių išsaugojimo tarptautinį architektūros idėjų konkursą. Rengėjai tikisi projektinių idėjų, kaip pagarbiai išsaugoti ateities kartoms Didžiųjų kapinių palaidojimus, jų kultūrines-istorines ir

zydu_mu_240100_e02_xxx

IŠSAMIAUSIAS LITVAKŲ MUZIEJUS: Įrengta 17 šiuolaikiško dizaino ekspozicijų

2024 sausio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje duris atveria naujas istorinis-kultūrinis objektas – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus. 4 aukštų pastate įrengta 17 šiuolaikiško dizaino ekspozicijų (arch. . PIRMAS VALSTYBĖS

Mėlynasis skydas

MĖLYNOJO SKYDO GARANTIJOS: Kultūros paminklus žymės pagal Hagos konvenciją

2024 sausio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros paminklai bus pažymėti „Mėlynojo skydo“ (Blue Shield) ženklu. Tai UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijoje, kuri dar žinoma kaip Hagos konvencija,

Atlantas

ISTORINIAI PASTATAI ATRODYS GERIAU: Vilnius paleidžia atnaujintą tvarkymo paramos programą

2024 sausio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra jau priima gyventojų prašymus finansuoti kultūriškai vertingų pastatų išorės tvarkymą. Nuo šiol į dalinį finansavimą gali pretenduoti ne tik Senamiestyje, bet

Salų dvaro rūmai

DVARAS EŽERO SALOJE: Rokiškio rajone pabaigti tvarkyti Salų dvaro rūmai

2023 lapkričio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Rokiškio rajone baigti tvarkyti ežero saloje įsikūrę klasicistiniai Salų dvaro sodybos rūmai. XV amžiuje šis dvaras ir miestelis buvo viena iš didikų Kęsgailų valdų, o

paber_lt_231100_e012xxx

TĖVO STANISLOVO PALIKIMAS: Baigti tvarkyti dvasinį autoritetą menantys Paberžės statiniai

2023 lapkričio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Atokų Paberžės bažnytkaimį Kėdainių rajone labiausiai išgarsino Tėvas Stanislovas pas kurį dar sovietmečiu plūsdavo minios žmonių. Rengiant Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso

Kauno miesto gaisrinė

SĄRAŠAS PILDOSI: Saugomi kultūros paveldo objektai – nuo archeologijos iki tarpukario statinių

2023 lapkričio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Artimiausiu metu kultūros paminklų ir valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą papildys nauji objektai. Jau rengiami kultūros ministro įsakymai Didžiosios Daunoravos dvaro sodybos, Libertavos dvaro

unit_pl_231023_e01_xxx

PRIMIRŠTAS LDK TAPATYBĖS DĖMUO: Pristatomas unitų architektūros paveldas Vilniuje

2023 spalio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) tapatybėje slypi gerokai primirštas, tačiau kadaise ypatingą vietą užėmęs Unitų bažnyčios dėmuo. Remiantis ikonografine, istorine medžiaga parodoje „SUNAIKINTAS. Unitų architektūros paveldas

Paveldo DNR 2023

„PAVELDO DNR“ APDOVANOJIMAI: Prezidentūroje pagerbti pirmieji laureatai

2023 spalio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Pirmą kartą rengiamuose Valstybinės kultūros paveldo komisijos apdovanojimuose „Paveldo DNR“ įvertinti geriausiai tvarkomi kultūros paveldo objektai, labiausiai šioje srityje pasižymėję žmonės ir sėkmingiausios iniciatyvos bei

Prezidentūra

APDOVANOS PREZIDENTŪROJE: Paskelbs tris Lietuvos kultūros paveldo apdovanojimų laureatus

2023 rugsėjo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Pirmą kartą istorijoje Valstybinė kultūros paveldo komisija organizuoja Lietuvos kultūros paveldo apdovanojimus „Paveldo DNR“. Rytoj, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje įvyks „Paveldo DNR“ apdovanojimų ceremonija, kurios metu

mazei_pa_230900_e02_xxx

MAŽEIKIAI IR PAVELDAS: Fotografijų paroda pėsčiųjų tilte

2023 rugsėjo 25Be komentarųPILOTAS.LT

Rugsėjo 27-osios ryte Mažeikiuose, pėsčiųjų tilte per geležinkelį skambės muzika, kvepės kava, sklandys gera nuotaika. Neįprastu laiku, kai miesto gyventojai eina į darbus, vyks Pasaulinei

3624_moder_kn_140500_e02_bra

KARŠTOJI UNESCO KOMITETO SESIJA: Laukiama verdikto dėl Moderniojo Kauno paraiškos

2023 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

Po dviejų metų pertraukos atidaryta 45-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija, vykstanti karščiu alsuojančiame Rijade, Saudo Arabijos karalystėje. Iškilmingas renginys prasidėjo išreiškiant visuotinę paveldo bendruomenės

Paveldo dienos 2023

UŽ PAVELDO PUOSELĖJIMĄ: Iškilmingai apdovanoti paveldosaugininkai ir restauratoriai

2023 rugsėjo 12Be komentarųPILOTAS.LT

Europos paveldo dienų proga Vilniaus šv. Jurgio bažnyčioje iškilmingai įteikti Kultūros paveldo departamento apdovanojimai už Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą bei Lietuvos restauratorių sąjungos apdovanojimai. PAGERBĖ

2094_senam_vn_110300_e01_BRA

PRADĖTAS PAGRINDINIS DOKUMENTAS: Rengiamas Vilniaus senamiesčio specialusis planas

2023 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Pradedamas rengti Vilniaus senamiesčio specialusis planas. Parengtas, šis dokumentas taps pagrindiniu Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo, be kita ko, bus

Baisiogalos dvaro ledainė

PAVYZDINIS DVARO ŪKIS: Sutvarkyta Baisogalos dvaro sodybos ledainė

2023 rugpjūčio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu Radviliškio rajone baigta tvarkyti klasicizmo ir romantizmo architektūra garsėjančio Baisogalos dvaro sodybos ledainė – viena iš  19 šio didžiulio komplekso

Kėdainių tiltas

KEIS IKONIŠKĄ MIESTOVAIZDĮ: Kaunas išrinko rangovą kontroversiškajam Kėdainių tiltui

2023 liepos 24Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunas imasi įgyvendinti grandiozinį projektą, kuris turėtų visam laikui pakeisti miestovaizdį ties Nemuno ir Neries santaka. Kaip praneša Kauno savivaldybė, rastas ką tik rangovas vadinamojo

kalėjimas Klaipėdoje

KALĖJIMAS ANT PREKYSTALIO: Išskirtinis Turto banko aukcionas uostamiestyje

2023 liepos 21Be komentarųPILOTAS.LT

Turto bankas paskelbė neeilinį aukcioną uostamiestyje – už pradinę 2,21 mln. eurų kainą investuotojams siūloma įsigyti buvusį teismų ir kalėjimo kompleksą, kuriame nepriklausomybės laikotarpiu veikė

Paveldo DNR

APDOVANOJIMAI „PAVELDO DNR“: Atrinko 9 nominantus ir padalino padėkų

2023 liepos 18Be komentarųPILOTAS.LT

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmą kartą organizuojami apdovanojimai „Paveldo DNR“ sulaukė daugybės nominantų iš visos Lietuvos. Kandidatus 3 kategorijoms – labiausiai kultūros paveldo srityje pasižymėjusiems

Šiluva

NUO PAVELDO LINK ŠVENTENYBĖS: Dr. Kastyčio Rudoko paskaitų ir diskusijų ciklas Šiluvoje

2023 liepos 14Be komentarųPILOTAS.LT

Gyvename laikotarpiu, kuomet materialios prigimties vartojimas, malonumai ir pagundos užgožia tikrosios prasmės ieškojimą. Žmogus dažnai siekia laimingo, o ne prasmingo gyvenimo. Juo labiau – mūsų