sikon

XXX SIKON‘AS RENKASI ALYTŲ: Konkrečiosios utopijos eksperimentas prasideda

2018-06-27
PILOTAS.LT

Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON, kaip visada tyliai pasiekė starto liniją ir jau šį penktadienį pradės jubiliejinį konceptualių idėjų turnyrą dzūkų sostinėje. Simboliška, kad XXX SIKON‘as imsis temos, kuriai iš esmės ir buvo sukurtas.
Utopija – ideali erdvė architektūrinei minčiai, futurizmui ir filosofijai laisvai plėtotis!

ARCHITEKTŪROS KONCEPTUALISTAI STARTAVO ORVELIŠKU METU

Kaip žinia SIKON‘as buvo išrastas gūdžiais 1983-aisiais (vos ne „1984”) paskutinio traukinio Kaunas-Vilnius paskutiniame vagone, niūrią tarybinę tikrovę demonstruojant totalitarinei šlapdribai ir sadistiškai stabdžių rankenėle piktnaudžiaujančiam mašinistui.
Anot šaltinio esą trys VISI (dabar VGTU) architektūros fakulteto studentai – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius – tuomet užvedė perpetum-mobilinę architektūrinių koncepcijų generavimo mašiną, kuri produktyviai sukasi iki šiol.
Konkursas SIKON per 35 gyvavimo metus praleido vos 5-eris ir gali būti laikomas ne vieno garsaus architekto starto aikštele.
SIKON‘e savo architektūrinius raumenis augino ne tik nūnai žinomi architektai – R.Palekas, K.Lupeikis, S.Danius, L.Tuleikis, G.Vieversys, S.Rinkevičius, T.Grunskis, A.Baldišiūtė, D.Puzinas, bet ir patys SIKON‘o „maminai“ – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius. Čia žibėjo estai J.Peil, H.Kreis, A.Siim, R.Puusepp bei Maskvos ir Piterio žydai – A.Brodsky, A.Savin, N.Tiurin. O taip pat – aibė dabar žymių architektų, studijavusių Piterio, Rygos, Lvovo, Kijevo, Uralo ir Kaukazo universitetuose, kurių vardai išsibarstė per tris dešimtmečius…
Sovietmečiu pusiau pogrindiškai VISI triūsiantis SIKON‘as sutraukdavo net iki 100 studentiškų projektų iš visos tuometinės Sovietų Sąjungos ir netrukus tapo savotišku Rytų Europos Shinkenchiku konkursu, kuris, tiesą sakant, vertas vadinti dvasiniu sikonistų mokytoju.

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Šį penktadienį Alytuje prasidėsiantį 30-tąjį konkursą SIKON pristato VGTU Architektūros studentų klubo aktyvistės ir SIKON‘o org.komiteto narės Magdalenos Beliavskos rašinys.

XXX SIKON TEMA: KONKREČIOJI UTOPIJA

Trisdešimtą kartą vykstantis Studentų Idėjų KONkursas – savotiškas eksperimentas su architektūros studentų mąstymo aparatais, nuo 1983 metų skatinantis kitaip pažvelgti į supančią aplinką ir išeiti iš komforto zonos dirbant prie netipiškų užduočių.
Šiemet sikonistai bus kviečiami pradėti kurti konkrečiąją, egzistuojančią realioje dabartyje, praktinę, o ne teorinę utopiją viename Alytaus miegamųjų rajonų.
Eksperimentas socialiniame lygmenyje – prielaida tikslui pasiekti. Palikdami už kadro visagalio architekto-vizijonieriaus įvaizdį, dalyviai bus kviečiami bendradarbiauti su miesto bendruomenėmis, įvairių specialybių lektoriais – įkvėpėjais.
Prieš pradedant darbą, kviečiame susipažinti su terminais, kuriuos per tris XXX SIKON dienas teks išgirsti ne kartą.

NUO UTOPIJOS IKI DISTOPIJOS

Lotynų ir graikų kalbų žodžių ou (ne) + topos (vieta) junginys (neegzistuojanti vieta) Tomo Moro (1478–1535) traktate reiškė idealią bendruomenę Utopiją. Šis žodis lig šiol vartojamas apibūdinti darniai politinei sistemai, kurioje vyrauja valstybės ir individo santykių harmonija. Šis 1516 metais parašytas veikalas paskatino kelis šimtus metų trunkančias realios utopijos paieškas.
Tačiau utopijos terminas prigijo kasdienėje terminologijoje kaip idealios, neįgyvendinamos santvarkos projekto, neįvykdomo, nerealaus sumanymo apibūdinimas.
Ypatingai jis pakito XX amžiuje. Karai, totalitarinės sistemos, Europos griūtis paskatino utopijos realizavimo bandymus arba neribotos valdžios pagrindimą netikromis utopinėmis idėjomis. Būtent todėl utopizmas sulaukė nemažai kritikos – kuo toliau, tuo labiau jis panašėjo į bandymą sulipdyti vientisą, paklusnią, besmegenę masę, individą paversti eiliniu mechanizmo sraigteliu.
Pastebėta, jog iš nevykusios utopijos pamažu gimsta distopija: visuomenės dalis siekia reprezentuoti visumą, ignoruodama jos balsą. Toji dalis nulupa kailį daugumai ir tampa vilku, persirengusiu avimi. Scenarijus ne kartą sutiktas: tiek Džordžo Orvelo romane ,,1984‘‘, tiek sovietmečiu.
Utopinės antiutopijos veidrodis – to sovietinio tipi šalių būtis, menas, architektūra: viskas pagal standartą, pagal planą, pagal grafiką.
Architektūra buvo patogiausias socializmo utopinių idėjų realizavimo būdas. Kartu su pastatų tipologija, būsto standartu buvo siekiama pakeisti ir visuomenės įpročius, savimonę. Daug dėmesio skirta urbanistikai: siekiama išvengti atsitiktinumo, nes erdvės turi užtikrinti idealios visuomenės formavimąsi, jos turi skatinti procesus, vedančius ideologijos išsipildymo link.
Urbanistinė aplinka senuosiuose miestuose byloja apie kapitalistinius laikus: Vilniaus Senamiesčio cokoliniai aukštai kažkada buvo nusėti mažų krautuvėlių, XX-tame amžiuje jas keičia pirmieji prekybos centrai. Jie akimirksniu tampa traukos centrais – šis skausmingas fenomenas buvusio sovietinio bloko šalyse pastebimas iki šiol: didžiausio Skandinavijos prekybos centro plotas mažesnis už Kauno ,,Megos‘‘.
Naujieji miestai suplanuoti tikslingai: jie dygsta aplink pramonės židinius, padalinti į rajonus, mikrorajonus su skirtingos paskirties zonomis, visi skirtingi, tačiau panašūs apgyvendinimo sąlygomis. Pokario laikais Didžiosios Statybos tapo augančios šalies identitetu, geresnės ateities simboliu.

MODERNISTAI NEDAUG NUTOLO NUO KOMUNISTŲ

Panašias idėjas propagavo ir modernizmas – Le Korbiuzjė veikalas ,,Link architektūros‘‘ skelbė, jog žemės nuosavybė – atgyvenęs terminas, erdvė turėtų tapti bendruomeninė. Tačiau modernizmo eksperimentai su socialiniais būstais, daugiabučiais buvo vienetiniai ir išskirtiniai: kiekvienas daugiabutis ar rajonas buvo išmąstyti besiremiant skirtingais principais ir tikslais, diktuoti skirtingų kontekstų ir sąlygų, tuo tarpu skirtingų tipų socmodernistinės dėžutės buvo štampuotos be didesnių inovacijų beveik nuo pat totalitarinės eros pradžios iki jos pabaigos.
Tyriausia utopijos forma išgyveno literatūroje – visada įdomu yra ieškoti idealumo ir jo pasėkmių. Žymieji Aldous‘o Huxley‘o kūriniai ,,Šaunusis naujas pasaulis‘‘ ir ,,Beždžionė ir esmė‘‘ nagrinėja skirtingas utopijas ir jų baigtis, tačiau rašytojas regi tik dvi išeitis: neribotas technologinis progresas, užgožiantis žmogiškumą, arba primato sąmonė. Nuo vienos būsenos link kitos. Lyg Škėmos romane, „up and down, up and down“.
Kur trečioji baigtis – racionalumas? Ar kalbant apie utopiją iš vis įmanoma išlaikyti racionalumą?
Šiuolaikinio žmogaus utopija – atsargesnė, realistiškesnė, mažiau utopiška, racionalesnė. Pasak filosofo Leonido Donskio, utopija – priemonė radikaliom, naujom idėjom reikšti. Išreikšti, bet nebūtinai išpildyti. Žmonija pavargo, pasimokė, dar kartais klysta, bet jau atsargiau priima sprendimus. Gal būtent tai yra utopinės, idealios visuomenės užuomazga?

KONKREČIOSIOS UTOPIJOS MITAI IR PAMATAI

,,Nuo esamo iki galimo!’’ – sakydavo prancūzų filosofas ir sociologas Henri Lefebvre’as (1905–1991), siūlydamas eksperimentuoti kuriant erdves, atviras laimei. Vadino tai konkrečiosiomis utopijomis
Henri Lefebvre‘as – kone pirmas mąstytojas Prancūzijoje, atradęs sąsajas tarp ideologijų ir erdvės. Anot jo, ideologija gali būti suprantama kaip socialinis produktas tik per erdvės prizmę – tokia erdvė specifiškai gimsta iš ideologijos ir tampa represyvi. Tuo pačiu pati ideologija be erdvės egzistuoti negali. Taigi, erdvė yra tiesiogiai kuriama dominuojančios ideologijos.
Mąstytojas nuodugniai nagrinėjo visų visuomenės sluoksnių erdvės vaidmens supratimą bei jos paskirtį. Reali situacija prancūzų filosofo teorijoje neatsiejama nuo utopijos termino. Lefevbre’as, pats save laikęs utopiečiu teigė, jog viskas, kas įmanoma, yra integrali realybės dalis. Taigi utopija, kurią jis siūlo, neneigia socialinės, erdvinės ar istorinės realybės, bet susitaiko su ja ir išnaudoja jos potencialą.
Henri Lefevbre’o konkrečiosios utopijos visuomenė negriauna, kad statytų iš naujo ir neįsikuria negyvenamoje saloje.
Ji įvertina esamas galimybes ir pritaiko jas čia ir dabar kuriamoje realybėje.

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

UŽDAVINIAI XXX SIKON‘O DALYVIAMS

Kol užsiregistravę į konkursą SIKON architektūros studentai pratinasi prie utopinių/distopinių filosofijų, belieka atsakyti į kelis klausimus-užduotis.
Kokie yra laimingo miesto komponentai?
Ar pastatai gali kurti savarankiškas utopijas?
Ar tam tikros architektūrinės konsteliacijos gali kurti prielaidą bendruomeniškumui vystytis?
Ar architektūra gali būti socialinių katastrofų priežastimi?
Kaip visuomenė veikia architektūrą ir kaip architektūra veikia visuomenę?
Priminsime, kad XXX SIKON’o dalyviai į Konkrečiąją utopiją renkasi birželio 29 Alytuje, kur iki liepos 1-os triūs prie sovietinių reliktų reutopizacijos moderniomis priemonėmis.

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Komentarai

  1. Jaunasis architekte, parodyk dėmesį jauniesiems dailininkams. Domėkis jų kūryba. Aplankyk 3-iosios Alytaus tarptautinės jaunųjų kūrėjų bienalės „Meno kodas: LT100. Jaunieji“ ekspozicijas, pristatomas 3-jose Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse nuo 2018 06 16 iki 07 11. Pagarbiai bienalės vadovas dail. Evaldas Grinius. .

    • būtinai ! ! !

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Juodoji keramika

BALTŲ RAŠTAI: juodosios keramikos paroda „Ženklai“ VDA Lauko ekspo

2021 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Lauko ekspo atidaroma juodosios keramikos paroda „Ženklai“, kurioje eksponuojami VDA studentų, absolventų ir dėstytojų sukurti darbai. Tai projekto „Baltų raštai keramikoje:

stude_pl_210600_e02_xxx

STUDENTŲ NAMAI KROKUVOJE: Lietuviškas fondas meta 31 mln. eurų

2021 birželio 17Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT rašė apie Investicijų bendrovės „I asset management“ fondo „European Student Housing Fund“ Vilniuje pradedamą privačių studentų namų statybą. Sėkmingai vystomi tokių namų projektai Lietuvoje

VDA studentų parduotuvė

1-2-3 POP UP: Studentų meno ir dizaino krautuvė atveria duris

2021 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Ilgai laukta Vilniaus dailės akademijos (VDA) meno ir dizaino krautuvė pagaliau atveria duris. Jau rytoj, birželio 8 dieną, lankytojų lauks pirmasis vasaros VDA meno ir

_tit_sikon-33-1

PRASIDEDA SIKON XXXIII: Tradicinis studentų idėjų konkursas imasi savojo kiemo

2021 birželio 42 KomentaraiPILOTAS.LT

Kasmetinis architektūros studentų idėjų konkursas SIKON šiemet leidžiasi iš filosofinių aukštumų ant žemės ir imasi aktualios patiems studentams temos – savojo kiemo. Architektūros studentai pajuto,

Studentų namai (arch. J.Žalys, A.Zanevičius, L.Noreikaitė)

STUDENTŲ NAMAI SANTARIŠKĖSE: 200 kambarių VU medicinos fakulteto studentams

2021 birželio 32 KomentaraiPILOTAS.LT

Santariškėse, Vilniuje pradedama Studentų namų statyba. Firmos „313 architects“ architektų suprojektuotame pastate numatyta 200 kambarių bei bendrosios erdvės. Manoma, kad juose gyvens pirmiausia VU medicinos

ERGOLAIN stipendija

KLAIPĖDAI AKTUALI ARCHITEKTŪRA: Architektūros studentų stipendijos konkursas

2021 balandžio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) kartu su UAB „Ergolain projektai“ paskelbė kasmetinės stipendijos konkursą architektūros studentams. LASKAO kartu su UAB „Ergolain projektai“ skelbiamos

ginei_fo_210400_tit_xxx

MIESTOVAIZDŽIO BALSAI: Stipendija už tarpukario modernizmo ir medžio tyrinėjimus

2021 balandžio 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiemet Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendiją nuspręsta skirti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto II kurso magistrantei Mildai Gineikaitei už jos bakalauro darbą – kūrybinį projektą

ringa_kn_210400_e01_xxx

ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS: Noreikiškių erdvei reikia meno objekto

2021 balandžio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Kauno rajone įsikūrę Ringaudai ieško menininkų, kurie galėtų savo kūriniais seniūnijos viešosioms erdvėms suteikti daugiau patrauklumo. Ringaudai – viena iš Kauno rajono seniūnijų, dalyvaujančių „Šiuolaikinių

Kulautuva

KULAUTUVAI REIKIA IDĖJŲ: Bendruomenė pakvietė skirtingų disciplinų kūrėjus

2021 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Kulautuvos bendruomenė ieško skirtingų disciplinų menininkų, kurių kūriniai papildytų miestelyje sukurtą istorinį maršrutą. Kūriniai gali būti tiek dekoratyvūs, tiek funkcionalūs. Pernai metais Kulautuvos bendruomenė prisijungė

Šeškinės komplekso pažinimas

ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ LANKYMUI: Paskelbtas projekto idėjos konkursas

2020 spalio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkursas. Pagrindinis jo tikslas – nustatyti projektinių pasiūlymų idėjos konkurso

Vilniui 700

VILNIUI SUKANKA 700 METŲ: Skelbiamas unikalių idėjų konkursas

2020 spalio 27Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ organizuoja unikalių idėjų konkursą, kuriame meno ir kultūros bendruomenės kviečiamos teikti savo pasiūlymus, kaip miesto gyventojai

skaitmeninė architektūra

VDA IR SKAITMENINĖ ARCHITEKTŪRA: Knygos pristatymas ir paroda

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos leidykla 2020 m. išleido knygą „Skaitmeninė architektūra Vilniaus dailės akademijoje / Digital architecture at the Vilnius Academy of Arts“. Spalio 28 dieną

Keiti Lige

LAIMĖJO LATVĖS: Paskelbti geriausi Baltijos šalių architektūros absolventai

2020 spalio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Neseniai paskelbti geriausi metų Baltijos šalių architektūros absolventai. Šiemet virtualiai surengtame konkurse „BAUA Awards“ ypač išsiskyrė latvės. Kaip praneša Lietuvos architektų sąjunga (LAS), geriausiu magistro baigiamuoju

BAUA

VYKS VIRTUALIAI: „BAUA Awards“ varžysis 12 architektūros studentų

2020 spalio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Tradiciniame Lietuvos, Latvijos ir Estijos architektų sąjungų bendrai organizuojamame konkurse BAUA Awards šiemet varžysis 12 šiųmetinių architektūros bakalaurų ir magistrų iš visų Baltijos šalių aukštųjų

MRU studentų namai

ELEKTRA STUDENTŲ NAMAMS: Dešimtadalį reikiamos pagamins saulė

2020 rugsėjo 18Be komentarųPILOTAS.LT

Jau artimiausiu metu ant Mykolo Riomerio universiteto (MRU) studentų namų stogų bus sumontuotos saulės energijos jėgainės. Planuojama, kad dvi ant tokios jėgainės pirmaisiais metais pagamins

SIKON

ANTANAS NAMUOSE: Postkoroninis architektūros studentų konkursas SIKON XXXII

2020 liepos 31Be komentarųDiana Čižaitė

Per 37-erius SIKON‘o gyvavimo metus ne kartą keitėsi konkurso formatas ir apimtis, tačiau vertybės išliko – kūrybingumas, kritiškas požiūris ir netradicinis mąstymas. Architektūros studentų idėjų

SIKON

SIKON CHRONOLOGIJA: Architektūros studentų idėjų konkursas – anno 1983

2020 liepos 31Be komentarųPILOTAS.LT

Architektūros studentų konkursas SIKON vyksta nuo 1983 metų ir laikomas vienu seniausių idėjinių konkursų architektūriniam jaunimui ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Per ilgus SIKON‘o

Eglė Kirlytė

JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS 2020: Išrinkti laureatai 4 kategorijose

2020 liepos 7Be komentarųPILOTAS.LT

Neseniai paskelbti „Jaunojo dizainerio prizo 2020“ konkurso laureatai. 4 pagrindinio prizo nugalėtojams atiteko po 1.000 eurų premiją. Pagrindinį Komunikacijos dizaino kategorijos prizą laimėjusi Eglė Kirlytė

SIKON

ANTANAS NAMUOSE: Studentų idėjų konkursas SIKON kviečia į saviizoliacinę erdvę

2020 birželio 221 KomentarasAistė Gaidilionytė, Augustas Lapinskas,

Studentų idėjų konkursas SIKON šiemet kviečia kiek sustoti ir vėl atsisukti į individualesnę architektūrą. Šių metų tema „Antanas namuose“ – užuomina į 2001-ųjų renginį bei

Klaipėda

PREMIJOS STUDENTAMS: Klaipėda vėl paskatins aktualių tyrimų autorius

2020 birželio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau kelerius metus skatina uostamiesčiui aktualius pritaikomuosius tyrimus atliekančius studentus. Šiemet Klaipėdos Universiteto studentų premijoms yra paskirta 2.892 eurų, o likusių

Studijų KAFe 2019

ARCHITEKTŪRA BE SIENŲ: Turnyrą „Studijų KAFe“ laimėjo dialogą su Ąžuolynu kūrę lenkų studentai

Kaune ką tik praūžė tarptautinis turnyras „Studijų KAFe 2019“, kuriame rungėsi architektūros studentai iš įvairių Europos šalių. 1-ąją vietą ir 1.000 eurų premiją jame laimėjo Vroclavo

Pasaulio tautų teisuolių centras ir Memorialas Šv. Gertrūdos g., Kaune (autorius M.Kilius), 2-oji vieta, 500 Eur.

BAUA-AWARD 2019: Atrinko geriausius Lietuvos architektūros studentus

2019 spalio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Vos kelios savaitės liko iki Rygoje organizuojamo 7-ojo Baltijos šalių architektų sąjungų asociacijos konkurso „BAUA Award“. Mūsų architektūros mokyklos – VDA, VGTU, KTU – šiam

Planeta iš žmonių

ŠANSAS ARCHITEKTŪROS STUDENTAMS: Praktika Lietuvos paviljone Venecijoje

2019 spalio 18Be komentarųPILOTAS.LT

2020 metų Venecijos architektūros bienalėje Lietuvai atstovaus projektas „Planeta iš žmonių“. Norintys atlikti praktiką šiame paviljone, kviečiami į susitikimą su projekto autoriais Vilniaus Gedimino technikos

VGTU studentų akimis

IŠLAISVINO FANTAZIJĄ: Universitetas studentų akimis

2019 birželio 182 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentai savo darbų parodoje „VGTU studentų akimis“ išlaisvino fantaziją ir savo aukštojo mokslo įstaigą pavertė sala, kalnu, oro uostu ar

Meno celės'19

MENO CELĖS’19: Daugiasluoksniai meninio tarpsmo procesai „Titanike“

2019 birželio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) parodų salėse „Titanikas“ atidaroma projekto „Meno celės ‘19“ paroda. Menininko Vlado Suncovo kurta parodos architektūra – terpė vešėti įvairaus pavidalo formoms,