sikon

XXX SIKON‘AS RENKASI ALYTŲ: Konkrečiosios utopijos eksperimentas prasideda

2018-06-27
PILOTAS.LT

Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON, kaip visada tyliai pasiekė starto liniją ir jau šį penktadienį pradės jubiliejinį konceptualių idėjų turnyrą dzūkų sostinėje. Simboliška, kad XXX SIKON‘as imsis temos, kuriai iš esmės ir buvo sukurtas.
Utopija – ideali erdvė architektūrinei minčiai, futurizmui ir filosofijai laisvai plėtotis!

ARCHITEKTŪROS KONCEPTUALISTAI STARTAVO ORVELIŠKU METU

Kaip žinia SIKON‘as buvo išrastas gūdžiais 1983-aisiais (vos ne „1984”) paskutinio traukinio Kaunas-Vilnius paskutiniame vagone, niūrią tarybinę tikrovę demonstruojant totalitarinei šlapdribai ir sadistiškai stabdžių rankenėle piktnaudžiaujančiam mašinistui.
Anot šaltinio esą trys VISI (dabar VGTU) architektūros fakulteto studentai – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius – tuomet užvedė perpetum-mobilinę architektūrinių koncepcijų generavimo mašiną, kuri produktyviai sukasi iki šiol.
Konkursas SIKON per 35 gyvavimo metus praleido vos 5-eris ir gali būti laikomas ne vieno garsaus architekto starto aikštele.
SIKON‘e savo architektūrinius raumenis augino ne tik nūnai žinomi architektai – R.Palekas, K.Lupeikis, S.Danius, L.Tuleikis, G.Vieversys, S.Rinkevičius, T.Grunskis, A.Baldišiūtė, D.Puzinas, bet ir patys SIKON‘o „maminai“ – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius. Čia žibėjo estai J.Peil, H.Kreis, A.Siim, R.Puusepp bei Maskvos ir Piterio žydai – A.Brodsky, A.Savin, N.Tiurin. O taip pat – aibė dabar žymių architektų, studijavusių Piterio, Rygos, Lvovo, Kijevo, Uralo ir Kaukazo universitetuose, kurių vardai išsibarstė per tris dešimtmečius…
Sovietmečiu pusiau pogrindiškai VISI triūsiantis SIKON‘as sutraukdavo net iki 100 studentiškų projektų iš visos tuometinės Sovietų Sąjungos ir netrukus tapo savotišku Rytų Europos Shinkenchiku konkursu, kuris, tiesą sakant, vertas vadinti dvasiniu sikonistų mokytoju.

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Šį penktadienį Alytuje prasidėsiantį 30-tąjį konkursą SIKON pristato VGTU Architektūros studentų klubo aktyvistės ir SIKON‘o org.komiteto narės Magdalenos Beliavskos rašinys.

XXX SIKON TEMA: KONKREČIOJI UTOPIJA

Trisdešimtą kartą vykstantis Studentų Idėjų KONkursas – savotiškas eksperimentas su architektūros studentų mąstymo aparatais, nuo 1983 metų skatinantis kitaip pažvelgti į supančią aplinką ir išeiti iš komforto zonos dirbant prie netipiškų užduočių.
Šiemet sikonistai bus kviečiami pradėti kurti konkrečiąją, egzistuojančią realioje dabartyje, praktinę, o ne teorinę utopiją viename Alytaus miegamųjų rajonų.
Eksperimentas socialiniame lygmenyje – prielaida tikslui pasiekti. Palikdami už kadro visagalio architekto-vizijonieriaus įvaizdį, dalyviai bus kviečiami bendradarbiauti su miesto bendruomenėmis, įvairių specialybių lektoriais – įkvėpėjais.
Prieš pradedant darbą, kviečiame susipažinti su terminais, kuriuos per tris XXX SIKON dienas teks išgirsti ne kartą.

NUO UTOPIJOS IKI DISTOPIJOS

Lotynų ir graikų kalbų žodžių ou (ne) + topos (vieta) junginys (neegzistuojanti vieta) Tomo Moro (1478–1535) traktate reiškė idealią bendruomenę Utopiją. Šis žodis lig šiol vartojamas apibūdinti darniai politinei sistemai, kurioje vyrauja valstybės ir individo santykių harmonija. Šis 1516 metais parašytas veikalas paskatino kelis šimtus metų trunkančias realios utopijos paieškas.
Tačiau utopijos terminas prigijo kasdienėje terminologijoje kaip idealios, neįgyvendinamos santvarkos projekto, neįvykdomo, nerealaus sumanymo apibūdinimas.
Ypatingai jis pakito XX amžiuje. Karai, totalitarinės sistemos, Europos griūtis paskatino utopijos realizavimo bandymus arba neribotos valdžios pagrindimą netikromis utopinėmis idėjomis. Būtent todėl utopizmas sulaukė nemažai kritikos – kuo toliau, tuo labiau jis panašėjo į bandymą sulipdyti vientisą, paklusnią, besmegenę masę, individą paversti eiliniu mechanizmo sraigteliu.
Pastebėta, jog iš nevykusios utopijos pamažu gimsta distopija: visuomenės dalis siekia reprezentuoti visumą, ignoruodama jos balsą. Toji dalis nulupa kailį daugumai ir tampa vilku, persirengusiu avimi. Scenarijus ne kartą sutiktas: tiek Džordžo Orvelo romane ,,1984‘‘, tiek sovietmečiu.
Utopinės antiutopijos veidrodis – to sovietinio tipi šalių būtis, menas, architektūra: viskas pagal standartą, pagal planą, pagal grafiką.
Architektūra buvo patogiausias socializmo utopinių idėjų realizavimo būdas. Kartu su pastatų tipologija, būsto standartu buvo siekiama pakeisti ir visuomenės įpročius, savimonę. Daug dėmesio skirta urbanistikai: siekiama išvengti atsitiktinumo, nes erdvės turi užtikrinti idealios visuomenės formavimąsi, jos turi skatinti procesus, vedančius ideologijos išsipildymo link.
Urbanistinė aplinka senuosiuose miestuose byloja apie kapitalistinius laikus: Vilniaus Senamiesčio cokoliniai aukštai kažkada buvo nusėti mažų krautuvėlių, XX-tame amžiuje jas keičia pirmieji prekybos centrai. Jie akimirksniu tampa traukos centrais – šis skausmingas fenomenas buvusio sovietinio bloko šalyse pastebimas iki šiol: didžiausio Skandinavijos prekybos centro plotas mažesnis už Kauno ,,Megos‘‘.
Naujieji miestai suplanuoti tikslingai: jie dygsta aplink pramonės židinius, padalinti į rajonus, mikrorajonus su skirtingos paskirties zonomis, visi skirtingi, tačiau panašūs apgyvendinimo sąlygomis. Pokario laikais Didžiosios Statybos tapo augančios šalies identitetu, geresnės ateities simboliu.

MODERNISTAI NEDAUG NUTOLO NUO KOMUNISTŲ

Panašias idėjas propagavo ir modernizmas – Le Korbiuzjė veikalas ,,Link architektūros‘‘ skelbė, jog žemės nuosavybė – atgyvenęs terminas, erdvė turėtų tapti bendruomeninė. Tačiau modernizmo eksperimentai su socialiniais būstais, daugiabučiais buvo vienetiniai ir išskirtiniai: kiekvienas daugiabutis ar rajonas buvo išmąstyti besiremiant skirtingais principais ir tikslais, diktuoti skirtingų kontekstų ir sąlygų, tuo tarpu skirtingų tipų socmodernistinės dėžutės buvo štampuotos be didesnių inovacijų beveik nuo pat totalitarinės eros pradžios iki jos pabaigos.
Tyriausia utopijos forma išgyveno literatūroje – visada įdomu yra ieškoti idealumo ir jo pasėkmių. Žymieji Aldous‘o Huxley‘o kūriniai ,,Šaunusis naujas pasaulis‘‘ ir ,,Beždžionė ir esmė‘‘ nagrinėja skirtingas utopijas ir jų baigtis, tačiau rašytojas regi tik dvi išeitis: neribotas technologinis progresas, užgožiantis žmogiškumą, arba primato sąmonė. Nuo vienos būsenos link kitos. Lyg Škėmos romane, „up and down, up and down“.
Kur trečioji baigtis – racionalumas? Ar kalbant apie utopiją iš vis įmanoma išlaikyti racionalumą?
Šiuolaikinio žmogaus utopija – atsargesnė, realistiškesnė, mažiau utopiška, racionalesnė. Pasak filosofo Leonido Donskio, utopija – priemonė radikaliom, naujom idėjom reikšti. Išreikšti, bet nebūtinai išpildyti. Žmonija pavargo, pasimokė, dar kartais klysta, bet jau atsargiau priima sprendimus. Gal būtent tai yra utopinės, idealios visuomenės užuomazga?

KONKREČIOSIOS UTOPIJOS MITAI IR PAMATAI

,,Nuo esamo iki galimo!’’ – sakydavo prancūzų filosofas ir sociologas Henri Lefebvre’as (1905–1991), siūlydamas eksperimentuoti kuriant erdves, atviras laimei. Vadino tai konkrečiosiomis utopijomis
Henri Lefebvre‘as – kone pirmas mąstytojas Prancūzijoje, atradęs sąsajas tarp ideologijų ir erdvės. Anot jo, ideologija gali būti suprantama kaip socialinis produktas tik per erdvės prizmę – tokia erdvė specifiškai gimsta iš ideologijos ir tampa represyvi. Tuo pačiu pati ideologija be erdvės egzistuoti negali. Taigi, erdvė yra tiesiogiai kuriama dominuojančios ideologijos.
Mąstytojas nuodugniai nagrinėjo visų visuomenės sluoksnių erdvės vaidmens supratimą bei jos paskirtį. Reali situacija prancūzų filosofo teorijoje neatsiejama nuo utopijos termino. Lefevbre’as, pats save laikęs utopiečiu teigė, jog viskas, kas įmanoma, yra integrali realybės dalis. Taigi utopija, kurią jis siūlo, neneigia socialinės, erdvinės ar istorinės realybės, bet susitaiko su ja ir išnaudoja jos potencialą.
Henri Lefevbre’o konkrečiosios utopijos visuomenė negriauna, kad statytų iš naujo ir neįsikuria negyvenamoje saloje.
Ji įvertina esamas galimybes ir pritaiko jas čia ir dabar kuriamoje realybėje.

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

UŽDAVINIAI XXX SIKON‘O DALYVIAMS

Kol užsiregistravę į konkursą SIKON architektūros studentai pratinasi prie utopinių/distopinių filosofijų, belieka atsakyti į kelis klausimus-užduotis.
Kokie yra laimingo miesto komponentai?
Ar pastatai gali kurti savarankiškas utopijas?
Ar tam tikros architektūrinės konsteliacijos gali kurti prielaidą bendruomeniškumui vystytis?
Ar architektūra gali būti socialinių katastrofų priežastimi?
Kaip visuomenė veikia architektūrą ir kaip architektūra veikia visuomenę?
Priminsime, kad XXX SIKON’o dalyviai į Konkrečiąją utopiją renkasi birželio 29 Alytuje, kur iki liepos 1-os triūs prie sovietinių reliktų reutopizacijos moderniomis priemonėmis.

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Komentarai

  1. Jaunasis architekte, parodyk dėmesį jauniesiems dailininkams. Domėkis jų kūryba. Aplankyk 3-iosios Alytaus tarptautinės jaunųjų kūrėjų bienalės „Meno kodas: LT100. Jaunieji“ ekspozicijas, pristatomas 3-jose Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse nuo 2018 06 16 iki 07 11. Pagarbiai bienalės vadovas dail. Evaldas Grinius. .

    • būtinai ! ! !

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

VR laboratorija

ATVIRA ERDVĖ EKSPERIMENTAMS: KTU atnaujino Virtualiosios realybės laboratoriją

2022 rugsėjo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno technologijos universitete (KTU) duris atveria atnaujinta Virtualiosios realybės (VR) laboratorija. Informatikos fakultete veikianti erdvė studentus kviečia gilinti žinias apie šios technologijos panaudojimą įvairiose mokslo

Šnipiškės

4 KONKURSAI VILNIUJE: Ieškoma ugdymo įstaigų architektūros idėjų

2022 rugsėjo 26Be komentarųPILOTAS.LT

Vilnius ieško naujų ugdymo įstaigų architektūros idėjų. Iš viso paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas 4 naujoms Vilniaus ugdymo įstaigoms. Geriausių idėjų autoriai bus apdovanoti premijomis. PLANUOJAMI

SIKON XXXIV

STUDENTIŠKAS SIKON XXXIV: soVIETINIS paveldas Trakuose ir jo perkrovimas

2022 rugsėjo 8Be komentarųEglė Kliučinskaitė

Kaip žinia, architektūros studentų idėjų konkursas SIKON vyksta Vilniuje nuo 1983-ųjų pavasario. Tai ilgiausią istoriją Europoje vyniojantis reguliarus studentiškas renginys architektūros lauke, su kuriuo konkuruoti,

Saulėtekio alėja

HUMANIZUOS STUDENTIŠKĄJĄ GATVĘ: Vilniaus Saulėtekio alėja taps žalesnė

2022 rugpjūčio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Studentų garsinama sostinės Saulėtekio alėja Antakalnyje greitai įgaus humaniškesnį pavidalą – taps patogesnė pėstiesiems ir žalesnė. Remontuojant jos viduryje taip pat bus įrengta žalioji skiriamoji

VDA Architektūros katedra

PATEKO TARP VERŽLIAUSIŲ: „Buildner“ sudarė pasaulio architektūros universitetų reitingą

2022 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Architektūros katedros patenka į veržliausių Pasaulio architektūros universitetų reitingo 20-uką. Į visų laikų, kintamą ir nuo aukštosios mokyklos iniciatyvų bei studentų

Milano dizaino savaitė

MILANO DIZAINO FIESTA: Parodose prisistatė ir lietuvių meno studentai

2022 birželio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Birželio 7—12 dienomis Vilniaus dailės akademijos studentų darbai buvo pristatyti Milano dizaino savaitėje, parodose „Materialized“ ir „No Space for Waste“. Lietuvių ekspoziciją Milane kuravo Vilniaus

Jaunojo dizainerio prizas

JAUNOJO DIZAINERIO PRIZAS 2022: Kviečiama teikti paraiškas

2022 birželio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Prestižinis pradedančiųjų dizainerių konkursas  „Jaunojo dizainerio prizas“ kviečia teikti paraiškas. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti birželio 30 d. iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu. KONKURSAS RENGIAMAS 12-ĄJĮ KARTĄ

Architektūros studentų turnyras

DIDŽIOSIOS ŽALIOSIOS SIENOS TURNYRAS: Visiems pasaulio architektūros studentams

2022 birželio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinė architektų sąjunga (UIA) neseniai paskelbė „Didžiosios žaliosios sienos“ (angl. „Great Green Wall“) Afrikoje vieno etapo studentų idėjų turnyrą. Turnyras – atviras visiems pasaulio architektūros

VDA magistrantų paroda

NEPAŽĮSTAMIEJI: VDA absolventų paroda „Prospekto“ galerijoje

2022 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Sostinės „Prospekto“ galerijoje atidaroma Vilniaus dailės akademijos fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros absolventų darbų paroda „Nepažįstamieji: padarai ir istorijų pasakotojas“. Gegužės 31 dieną (antradienį)

VDA studentai

GALERIJA „ATLETIKA“ PRISTATO: 17-os meno studentų diplominiai kūriniai

2022 gegužės 20Be komentarųPILOTAS.LT

Sostinės galerijoje „Atletika“ Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros baigiamųjų darbų paroda. Ekspoziciją sudaro 17-os jaunųjų menininkų kūriniai. Gegužės 24 dieną (antradienį) 19

Švėgždos piešinių konkursas

VDA PIEŠINIŲ KONKURSAS: Geriausiems įteiks piniginius prizus

2022 gegužės 19Be komentarųPILOTAS.LT

Jau aštuntus metus Vilniaus dailės akademija (VDA) organizuoja bei kviečia jaunuosius kūrėjus dalyvauti kasmetiniame, tačiau karantino pertrauktame, garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos (1941–1996) vardo Piešinio konkurse-parodoje.

Emilija Globytė

NEBŪTIES FORMOS: Iš popieriaus į architektūrą išsiveržianti E.Globytės kūryba

2022 gegužės 18Be komentarųPILOTAS.LT

Telšių Žemaitės dramos teatre atidaroma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino specialybės studentės Emilijos Globytės koliažų paroda „Nebūties formos“. Koliažuose atsiveria sąlyginai nekintanti Telšių, Klaipėdos

studentų projektų almanachas

ARCHSTUDENTO KELIAS: KTU išleido studentų projektų metų almanachą

2022 vasario 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas (KTU SAF) neseniai išleido 2020-2021 metų geriausių architektūros studentų projektų almanachą. Nuo mažo paviljono parke, gyvenamo namo, darželio

Natalija Čaiko

OVACIJOS LIETUVIŲ DIZAINEREI: Dvi prizinės vietos tarptautiniame konkurse C2A

2022 sausio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino bakalauro absolventės Natalijos Čaiko baigiamasis absolventės darbas „Holos“ laimėjo dvi prizines vietas tarptautiniame konkurse C2A. Dizainerės N.Čaiko

Kauno daugiabučiai

RE-TOPIA KAUNE: Europos studentų vizijos nugulė leidinyje

2022 sausio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Studentai iš Lietuvos, Makedonijos, Ispanijos, Estijos, Nyderlandų ir Ukrainos nuotoliu kūrė vizijas, kaip pagerinti sovietmečiu statytus gyvenamuosius rajonus, kad jie atitiktų šių laikų gyvenimo būdą

Juodoji keramika

BALTŲ RAŠTAI: juodosios keramikos paroda „Ženklai“ VDA Lauko ekspo

2021 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Lauko ekspo atidaroma juodosios keramikos paroda „Ženklai“, kurioje eksponuojami VDA studentų, absolventų ir dėstytojų sukurti darbai. Tai projekto „Baltų raštai keramikoje:

stude_pl_210600_e02_xxx

STUDENTŲ NAMAI KROKUVOJE: Lietuviškas fondas meta 31 mln. eurų

2021 birželio 17Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT rašė apie Investicijų bendrovės „I asset management“ fondo „European Student Housing Fund“ Vilniuje pradedamą privačių studentų namų statybą. Sėkmingai vystomi tokių namų projektai Lietuvoje

VDA studentų parduotuvė

1-2-3 POP UP: Studentų meno ir dizaino krautuvė atveria duris

2021 birželio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Ilgai laukta Vilniaus dailės akademijos (VDA) meno ir dizaino krautuvė pagaliau atveria duris. Jau rytoj, birželio 8 dieną, lankytojų lauks pirmasis vasaros VDA meno ir

_tit_sikon-33-1

PRASIDEDA SIKON XXXIII: Tradicinis studentų idėjų konkursas imasi savojo kiemo

2021 birželio 42 KomentaraiPILOTAS.LT

Kasmetinis architektūros studentų idėjų konkursas SIKON šiemet leidžiasi iš filosofinių aukštumų ant žemės ir imasi aktualios patiems studentams temos – savojo kiemo. Architektūros studentai pajuto,

Studentų namai (arch. J.Žalys, A.Zanevičius, L.Noreikaitė)

STUDENTŲ NAMAI SANTARIŠKĖSE: 200 kambarių VU medicinos fakulteto studentams

2021 birželio 32 KomentaraiPILOTAS.LT

Santariškėse, Vilniuje pradedama Studentų namų statyba. Firmos „313 architects“ architektų suprojektuotame pastate numatyta 200 kambarių bei bendrosios erdvės. Manoma, kad juose gyvens pirmiausia VU medicinos

ERGOLAIN stipendija

KLAIPĖDAI AKTUALI ARCHITEKTŪRA: Architektūros studentų stipendijos konkursas

2021 balandžio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) kartu su UAB „Ergolain projektai“ paskelbė kasmetinės stipendijos konkursą architektūros studentams. LASKAO kartu su UAB „Ergolain projektai“ skelbiamos

ginei_fo_210400_tit_xxx

MIESTOVAIZDŽIO BALSAI: Stipendija už tarpukario modernizmo ir medžio tyrinėjimus

2021 balandžio 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiemet Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendiją nuspręsta skirti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto II kurso magistrantei Mildai Gineikaitei už jos bakalauro darbą – kūrybinį projektą

ringa_kn_210400_e01_xxx

ŠIUOLAIKINĖS SENIŪNIJOS: Noreikiškių erdvei reikia meno objekto

2021 balandžio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Kauno rajone įsikūrę Ringaudai ieško menininkų, kurie galėtų savo kūriniais seniūnijos viešosioms erdvėms suteikti daugiau patrauklumo. Ringaudai – viena iš Kauno rajono seniūnijų, dalyvaujančių „Šiuolaikinių

Kulautuva

KULAUTUVAI REIKIA IDĖJŲ: Bendruomenė pakvietė skirtingų disciplinų kūrėjus

2021 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Kulautuvos bendruomenė ieško skirtingų disciplinų menininkų, kurių kūriniai papildytų miestelyje sukurtą istorinį maršrutą. Kūriniai gali būti tiek dekoratyvūs, tiek funkcionalūs. Pernai metais Kulautuvos bendruomenė prisijungė

Šeškinės komplekso pažinimas

ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ LANKYMUI: Paskelbtas projekto idėjos konkursas

2020 spalio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkursas. Pagrindinis jo tikslas – nustatyti projektinių pasiūlymų idėjos konkurso