_tit_poezijos-pavasaris

POEZIJOS PAVASARIO NACIONALINIS IŠSIPILDYMAS: Dvi savaites Lietuva kalbėsis eilėmis

2017-05-12
PILOTAS.LT

Jis jau čia pat – gegužės 14 – 27 Lietuvą ir aktualųjį užsienį užplūs lietuviški poetai ir girdys ištroškusias gėrio ausis dangiškais posmais arba baltosiomis eilėmis. Jau šį sekmadienį penktą vakaro galingas sinchronas sudrebins Vilnių, Kauną ir Klaipėdą: Poezijos Pavasaris atsidarys dviem ilgom savaitėm…

Tokio mąsto kultūros seisminį sprogimą portalas PILOTAS.LT paprašė apžvelgti ir įvertinti poetą Kęstutį Navaką, Nacionalinės premijos laureatą, analitiką, skiltinką.
KĘSTUTIS NAVAKAS:  BRĖMENO MUZIKANTAI arba Poezijos Pavasaris 1996
Labiau pažįstame Brėmeno muzikantus iš rusiško multiko, nei iš vokiškos pasakos. Tokia romantiška dainuojanti komanda, važinėjanti po miestus ir dvarus, linksminanti miestelėnus ir dvarelėnus, grobianti iš nekantrumo dūstančias princeses. Viduramžių akustinės erdvės tikrasis gaivumas, vėliau virsiantis klajojančiais bigbendais, hipiais su gitaromis, o vėliausiai – po kaimus neršiančia grupe „Dinamika“.
Tačiau klajoja ne tik muzikantai. Paskutinę gegužės savaitę po Lietuvą lyg spalvoti biliardo rutuliai visomis įmanomomis transporto priemonėmis išsivažinėja perkarusių poetų grupės. Į kiekvieną jų nutūpė vadinamoji poezijos paukštė, savaitę les kepenis, tačiau ant jos sparnų poetas nulėks į tolimiausius rajonus, kur iš jo lyg iš krovininio lainerio lips ir lips grožio, tyrumo bei talento apraiškos.
„Poezijos pavasario“ pradžia dar sėsli, vyksta Rašytojų sąjungos klube, lyg iškaltame dailiais barokiniais karstais, ir vadinasi „Poezija per naktį“. Klube skaito kas tik nori: nuo pirmojo klasiko (teoriškai) iki paskutinės bobutės (praktiškai), eiles rašančios virbalu. Poetas Alis Balbierius mėgino skaityti absoliučiai tuščiai salei, tačiau neveikė mikrofonas. Be klausytojų galima, be mikrofono – ne. Nesolidu.
Tačiau dauguma poetų, užuot skaitę, ramiai sėdi „Suokalbyje“ ir kala po šimtą. Ligi ryto iš tų šimtų susidėsto tūkstančiai, taip ir matai, kaip kai kurių mažalitražių poetų galvos nusirita stalais. Tuo metu rankraščiai tyli ant varstotų (na, tarkim), ant rankraščių kiekvienas trumpam padėjo po skersą (tušinuką). Už lango lyja. Už lango – nebūtina.
Ir štai tokiame kontekste prasideda pagrindinis vakaro hepeningas „Jakimavičiaus išnešinėjimas“. Poetui ir kritikui Liudvikui Jakimavičiui pasirodo, kad deputatas Saulius Šaltenis per ilgai šoka su Rašytojų sąjungos sekso simboliu – prozininke Renata Šerelyte. Jakimavičius pats nori pašokti, tad prieina ir kimba deputatui į atlapus. Pašalietis manytų, kad pašokti jis nori su deputatu. Bendromis kelių barmenų bei lankytojų pastangomis jis šiaip taip išsegamas iš atlapų ir išnešamas į vestibiulį. Nusiramina, nusišypso. Tačiau po keliolikos minučių, žiūrėk, ir vėl čia. Ir vėl vedžioja Šaltenį už kaklaryšio po kavinę. Ir vėl išnešamas į vestibiulį. Viskas baigiasi aistringa neva politine diskusija apie kvorumą balsavimo metu, konservatorių ir LDDP santykius bei Šaltenio deputatinę algą. Šerelytė bando išspręsti situaciją savais metodais: „Ar galiu nueiti atsisėsti Navakui ant kelių?“ Neleidžia nei vienas, nei kitas, tad ir diskusija tęsiasi toliau. Kaip visada, niekas nepastebi, kada ir kuo baigiasi.
Tačiau laikas nuvykti ir į rajonus, nuvežti ten minėtąją poezijos paukštę, parodyti chrestomatines fizionomijas, kurios jau dvimatės – lyg iš atversto vadovėlio. Šių eilučių autorius pajuda į pajūrį, su juo važiuoja keturių tautų poetai: suomis, estas, austras ir Jakimavičius. Pastarasis švelnus lyg deputato kaklaryšio šilkas.
Fatališkai vėluojame. Sutiktas lietus bando nublokšti mus į šalikelę. Tačiau mes – debesų nugalėtojai, štai mes jau Klaipėdoje, kur sulytas vietinių rašytojų vadas Rimantas Černiauskas visus gražiai susodina prie stalo kavinėje „Antika“. Suvalgius antikines salotas ir sriubą, pasirodo jau pradžiūvęs tasai pats Černiauskas ir informuoja, kad tuojau pat privalome eiti į kitą gatvės pusę, pas merą. Nueiname, paspaudžiame ranką, paragaujame šampano ir grįžtame į „Antiką“ valgyti ataušusių karbonadų, į kuriuos dar ir laša mums nuo ausų. Patenkinti tiktai suomis, estas ir austras. Karjeristai.
Pusė grupės (kultūrininkai) išvyksta į Klaipėdos universitetą, o kita pusė (piratai) – į Lietuvos karinį jūrų laivyną, kur štabe jau laukia būrys plikai kirptų mietus prarijusių klausytojų. Ramiai! Nirvanon nirk! Taip pat ramiai jie ir išklauso visas poezijas, vėliau kapitonai pavaišina „Suktiniu“ (mus, ne juos) ir nusigabena į laivyno flagmaną, fregatą „Žemaitis“, kadaise pirktą iš rusų už 800 000 žaliųjų. Taip norisi pašaudyti iš šešiavamzdės patrankėlės, tačiau baisu sugriauti pusę Klaipėdos. Tą, kurioje „Antika“, ten valgysim vakarienę su alumi.
Nesugriuvusios Klaipėdos privalumais mėgaujamės iki vėlumos, tad Nidoje atsirandame tik vidurnaktį ir jau iš tolo matome švytint tvirtai į grindinį įsukto poilsio namų „Urbo kalnas“ direktoriaus šypseną. Direktorius tik mosteli ranka ir jam iš rankovės iškrinta stalas, staltiesė, visokių ungurių, salotų, tortų, „Absoliutų“, ir realybė pradeda maloniai ir spėriai išsigimti. Kitą dieną, kaip ir filmuose, maudymasis gintarą suslėpusioje jūroje, plaukiojimas jachta, kurio metu kapitono padėjėjas vietoj inkaro per bortą išmeta savo akinius. Ir – vakaras Thomo Manno namelyje. Beprotiškai kanda uodai, guodžiamės žinojimu, kad šių uodų proproproproproseneliai kando pačiam Th. Mannui. Liaunoji uodų genetinė linija per vieną vakarą padaro mus Th. Manno kraujo broliais.
Tačiau visus klajoklius už nematomų virvelių atgal partraukia Vilnius, ten lietaus užtrumpinti instaliatoriai jau tiesia laidus baigiamajam „Poezijos pavasario“ vakarui Sarbievijaus kieme. Brėmeno muzikantų principu kiekvienoj tokioj kompanijoj turi būti savas asilas ir savas gaidys. Pas mus nieko panašaus, visi spėję išvykoje susidraugauti, verčia vieni kitų eiles, užsirašinėja adresus, geria „Alitos“ muskatinį. O Vilniuje jau laukia A. A. Jonynas, specialiai šia proga grįžęs iš Švedijos. Nesvetingi švedų pasieniečiai konfiskavo jo šnapsą ir cigaretes (4 blokai plius 4 buteliai), tačiau Jonynas guodžiasi mintimi, kad jis vienintelis lietuvių poetas, per vieną dieną spėjęs išmesti po šimtą keturių valstybių sostinėse.
Baigiamąjį vakarą už mane aprašė televizorius, nėr čia ką ir komentuoti. Komentarai pylėsi poetams žiūrint šį reportažą Rašytojų sąjungos klube. Kiekvienas prasčiau skaitantis buvo pravardžiuojamas reimeriu. Vėliau baigėsi valdiški gėrimai ir tarpdury sutiktas J. Kunčinas prašyte prašė padaryti ką nors, kad nebūtų taip nyku. Teko nueiti ir užsakyti dar 5 egz. „Sostinės“. „Dabar supratau, kad esi tikras poetas“, – reziumavo Kunčinas. Viešpatie! Visą gyvenimą rašiau, spausdinausi, lindau į festivalius, mano kraujas kaip Th. Manno, o pasirodo, kad tikro poeto vardui pelnyti užtenka penkių butelių šnapso.

TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ 2017 PROGRAMA
Festivalio rengėjai:
LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA, RAŠYTOJŲ KLUBAS
Į TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ RENGINIUS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

Gegužės 14 d.
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINIAME KAUNO DRAMOS TEATRE (Laisvės al. 71, Kaunas)
17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS KLAIPĖDOS MŪZŲ SKVERELYJE (Tiltų, Galinio Pylimo ir Didžiojo Vandens gatvių sankirtoje, Klaipėda)

Gegužės 15 d.
12.00 Poeto Kazio Bradūno atminimo lentos atidengimas Vilniuje (Didžioji g. 13, Vilnius)
15.00 Tradiciniai skaitymai „Eilės liejasi laisvai“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Gruzijos technikos universite- to Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Kostava g. 77, Tbilisis, Gruzija)
18.00 Vakaras, skirtas poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Fotografijų parodos
„Kazio Bradūno gyvenimo puslapiai“ (nuotraukos iš Onos Pajedaitės ir Kazio Bradūno archyvo) atidary- mas Rašytojų klubo salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 16 d.
13.00 Moksleivių poezijos skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
15.00 Onos Dovidavičiūtės-Pučenios skaitymai „Aš noriu gyventi tik čia“ Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė)
17.00 Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia…“ Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nė- ries g. 7, Kaunas)
18.00 Almanacho „POEZIJOS PAVASARIS 2017“ su kom- paktine plokštele „POEZIJA IR BALSAS“ pristatymas ir diskusija apie šiuolaikinę Lietuvos poeziją. Premi- jos už geriausią esė almanache įteikimas ir festivalio rengėjų prizo už literatūros sklaidą įteikimas Valsty- biniame jaunimo teatre, Salė 99 (Arklių g. 5, Vilnius)
18.00 Kultūrinis-literatūrinis protų mūšis Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)
19.00 Poezijos vakaras, skaitymai Peterborough lietuvių bendruomenei meno galerijoje „Metal Art Gallery, Metalartculture“ (1 St Peter Road, Chauffeurs Cot- tage, Peterborough, Jungtinė Karalystė)

Gegužės 17 d.
8.00 Literatūrinė mankšta Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)
10.00 POEZIJOS PAVASARIO pamoka Seinų lietuvių „Žibu- rio“ mokykloje (Seinai, Lenkija)
12.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais pos- mais pražydo“ Seirijuose (Vytauto g. 40, Seirijai, Lazdijų r.)
12.30 POEZIJOS PAVASARIO priešpietė Vidugirių mokyklo- je (Vidugiriai, Lenkija)
13.00 Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Bo- rutaičių draugijos poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“ Kazio Borutos sodyboje (Gar- liavos apyl., Ražiškių k., Kauno r.)
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82, Vilnius)
14.00 Poezijos valanda Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalė- jime (renginys uždaras)
14.30 Susitikimai su rašytojais Lietuvos edukologijos uni- versiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Šev- čenkos g. 31, Vilnius)
15.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais posmais pražydo“ Veisiejuose (Vytauto g. 47, Veisiejai, Laz- dijų r.)
17.00 Poezijos šventė „Pavasaris lietuviškais posmais pra- žydo“ Lazdijuose (Seinų g. 1, Lazdijai)
17.00 Eilės „Išėjusiems“ Skulptūrų parke Klaipėdoje (K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda)
18.00 Literatūrinis pavasaris Lietuvos edukologijos univer- siteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčen- kos g. 31, Vilnius)
18.00 Vakaras išėjusiems atminti Rašytojų klube (K. Sirvy- do g. 6, Vilnius)
18.00 Tarptautinis poezijos vakaras „International Rea- dings“ dalyvaujant lietuvių, latvių, lenkų ir britų poe- tams Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Church Street, Cathedral Square, Peterborough, Cambridgeshire. Jungtinė Karalystė)
19.00 Poezijos vakaronė kun. Simono Norkaus name Puns- ke (Punskas, Lenkija)

Gegužės 18 d.
9.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Punsko lietuvių kultūros namuose (Punskas, Lenkija)
11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje
12.00 Poezijos vidudienis vaikams „Buvo buvo, kaip nebu- vo“, skirtas poeto Kosto Kubilinsko kūrybai Grigiškių kultūros centre (Vilniaus g. 12, Grigiškės)
13.00 Poezijos pavasarėlis Salomėjos Nėries muziejaus sodelyje (S. Nėries g. 7, Kaunas)
13.00 Poezijos skaitymai „Vieną pavasarį mano sieloje buvo dangus“ /S. Nėris/ Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius)
15.00 Diskusija „Tarp kalbos / Tarp kalbų“ Vilniaus univer- siteto auditorijoje A9 (Universiteto g. 5, Vilnius)
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos Genera- liniame konsulate Kaliningrade (Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, Rusija)
17.00 Vytauto Brenciaus skaitymai „Po klajonių ženklu“ Vaclovo Into akmenų muziejuje (Salantų g. 2, Mosė- dis, Skuodo r.)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Boržomio kultūros centre (Kostava g. 3, Boržomis, Gruzija)
17.00 Skaitymai „Ant laktos“ VU M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto g. 3, Vilnius)
17.30 Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos įteikimas Paežerių dvaro rūmuose (Vilkaviškio r.)
18.00 Parodos „Mūzų sambūvis“ atidarymas ir poezijos skaitymai galerijoje „Meno forma“ (Savanorių pr. 166, Kaunas)
18.00 Literatūriniai skaitymai „Po lietuvių kalbos ir kultū- ros skėčiu“ Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius)
18.00 Poezijos vakaras „Poezija po kaštonais“ Varšuvos universiteto skvere (Varšuva, Lenkija)
18.30 POEZIJOS PAVASARIS Hullo lietuvių bendruomenėje (8 Lonsdale St, Hull, Jungtinė Karalystė)
19.00 Jaunųjų poetų kūrybos ir dainuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“ Rašytojų sąjungos kieme (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
20.00 POEZIJOS PAVASARIS svečiuose pas Pupų dėdę (Svečių namai „Albertina“, D. Bednogo g. 13A, Kali- ningradas, Rusija)

Gegužės 19 d.
11.00 „Kava ir knygos“ – pokalbiai su poetais kavinėje-kny- gyne „Czuły barbarzyńca“ („Švelnusis barbaras“) (Piwna g. 20/26, Varšuva, Lenkija)
12.00 POEZIJOS PAVASARIS – POEZIJOS PAMOKOS Pa- nevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje (Smėlynės g. 29, Panevėžys)
12.00 Poezijos šventė Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje (V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumies- tis, Šakių r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIO dalyvių kūrybos skaitymai
„Po Urbšio ąžuolu“ Juozo Urbšio visuomeninės min- ties ir kultūros centre (Čiūrų k., Zaosės vnk., Panevė- žio r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Šakių rajo- no savivaldybėje
15.00 Poezijos valanda „Mažieji skaito, mažiesiems skai- tom“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaity- tės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
16.00 Poezijos šventė „Tu mano meilė, tu mano laimė…“, skirta poeto Edmundo Steponaičio 125-osioms gimi- mo metinėms Šakių r. savivaldybės viešojoje biblio- tekoje (Gimnazijos g. 1, Šakiai)
17.00 „Zikarinės“ Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Rumšiškių kultūros centro kiemelyje. Jono Aisčio literatūrinės premijos įteiki- mas (Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių autorinis vakaras kos- monauto Aleksejaus Leonovo bibliotekoje Kalinin- grade (Miro pr. 62, Kaliningradas, Rusija)
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos amba- sadoje Norvegijos Karalystėje (Dronningens g. 3, Oslas, Norvegija)
18.00 Poezijos naktis Bistrampolio dvare (Kučių k., Pane- vėžio r.)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO laureatų kūrybos vakaras Tai- komosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Nottinghamo lietuvių ben- druomenėje (JK Lietuvių katalikų bendrija „Židinys“, 16 Hound Rd., West Bridgford Nottingham, Jungtinė Karalystė)
20.00 „Poezija po žvaigždėmis“ Monte Pacis svetingumo komplekse (T. Masiulio g. 31, Pažaislis)

Gegužės 20 d.
12.00 „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“ – poezija kaip ben- dravimo būdas (Salovartė, Varėnos r.)
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Ambrolaurio Račos kultūros centre (Tamar Mefis g. 1, Ambrolauris, Gruzija)
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Tolminkiemyje, Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sritis, Rusija)
15.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Geležinkelių muzie- juje (Geležinkelio g. 16, geležinkelio stoties keleivių rūmų 2 a., Vilnius)
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Žene- voje (Chemin Louis-Dunant 15, 1202 Ženeva, Švei- carija)
16.00 Muzikos, eilių ir mados šėlsmas „Mikrofoną jauni- mui“ ant kavinės „Meat Lovers“ stogo (Danės g. 1 / Šiaurinis ragas – Senoji Perkėla/, Klaipėda)
17.00 „Tarp kalbų“: tarptautiniai dvikalbių poetų skaitymai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Ilsvikos sveikatos ir gerovės centre („Ilsvika helse – velferdssenter“) (Mellomila 82, Trondheimas, Norvegija)
21.00 Pažintinė kelionė „Geriu žalią vyną nakties“, ilius- truota archyviniais Vilniaus bohemos kadrais (gidas – Vilniaus tyrinėtojas Darius Pocevičius). Ke- lionės pradžia Rašytojų sąjungoje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 21 d.
11.30 Sakralinės poezijos valanda Šv. Jurgio Kankinio baž- nyčioje (Papilio g. 7, Kaunas)
12.00 Daugiatautis Vilnius: rusų poezijos skaitymai Litera- tūriniame Aleksandro Puškino muziejuje Markučiuo- se (Subačiaus g. 124, Vilnius)
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Jungtinėje Karalystėje: skai- tymai LR ambasadoje Londone (Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London, Jungtinė Karalystė)
14.00 POEZIJOS PAVASARIS visai šeimai Valstybės pažini- mo centre (Totorių g. 28, Vilnius)
14.30 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Bazely- je (Allgemeine Lesegellschaft Basel, Münsterplatz 8, 4051 Bazelis, Šveicarija)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS LR ambasadoje Vienoje (Lö- wengasse 47/4, 1030 Viena, Austrija)
19.00 Naktiniai skaitymai prie laužo VU Botanikos sode (Vingio parkas, Vilnius)

Gegužės 22 d.
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
17.00 Susitikimas su poete Giedre Kazlauskaite Vilniaus universiteto Kristijono Donelaičio auditorijoje (Uni- versiteto g. 3, Vilnius)
18.00 „Drauge su Lietuvos kinematografininkų sąjunga“: Agnės Marcinkevičiūtės filmas apie poetą Jurgį Kunčiną „Beveik laimingas“ ir Jurgio Kunčino rinktinė
„Malūnų gatvė be malūnų“ Kinematografininkų są- jungos salėje (Vasario 16-osios g. 8, Vilnius)
Gegužės 23 d.
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Dieveniškių istorinio regioni- nio parko lankytojų centre Poškonyse (Centrinė g. 2, Poškonių k., Šalčininkų r.)
13.00 Poezijos valanda Vinco Kudirkos progimnazijoje (Trakų g. 39, Kaunas)
14.00 Poezijos popietė Santariškių klinikų Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos-traumatologijos centre (Santariš- kių g. 7, Vilnius)
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
18.00 Valanda su poetu Vytautu Stulpinu Kauno meninin- kų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)
18.00 Poezijos, muzikos ir dainos valanda „Ir nusinešė saulę miškai…“ – improvizacijos pagal Pauliaus Širvio eiles Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešo- joje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius)
18.00 Pokalbis „Ar galima prikelti mirusįjį: bohema, verty- bės ir Rudnickio cukrainė“ kokteilių bare „Salionas“ (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
20.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai su Jurgiu Kunčinu Užupio kavinėje (Užupio g. 2, Vilnius)

Gegužės 24 d.
11.00 POEZIJOS PAVASARIS su vaikų knygos švente An- zelmo Matučio gimtinėje Zomčinėje (Zomčinės k., Igliaukos sen., Marijampolės savivaldybė)
13.00 Poezijos šventė „Tylios mano dainos…“, Zigmo Gėlės 41-osios premijos įteikimas už geriausią 2016 metų poezijos debiutą Šiaulių rajono literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.)
16.00 Sakmių popietė „Laumių vaikas“ Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namuose (Minties g. 1, Vilnius)
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
17.00 Poezijos ir muzikos vakaras „POEZIJOS PAVASARIS Šiauliuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Fren- kelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai)
17.30 Skandinavų poezijos skaitymai „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
18.00 Poezijos vakaras Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje (Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės)
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Birštone, aikštelėje prie sana- torijos „Tulpės“
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) vienuolyne Vilniuje (Lukiškių a. 10, Vilnius)
20.00 Skaitymų vakaras „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sir- vydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 25 d.
11.00 Tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija
„Poezijos ribos – eilėraščio nesuvaldomumas XXI amžiuje“ Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Turmanto pagrindinėje moky- kloje (Tilžės g. 21, Turmantas, Zarasų r.)
14.00 Vilniaus miesto mero POEZIJOS PAVASARIO svečių ir poetų priėmimas Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius)
16.00 Poezijos ir muzikos valanda „Žemės antologija“ Lie- tuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10, Vilnius)
17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Zarasų r. savivaldybės viešo- joje bibliotekoje (D. Bukonto g. 20, Zarasai)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras ir premijų vertėjams įteikimas Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
18.00 Poezijos skaitymai „Sveikas, Tbilisi, – Gamardžoba, Vilniau“ Tbilisio skvere Žvėryne (Kęstučio-A. Micke- vičiaus gatvių kampas, Vilnius)

Gegužės 26 d.
11.00 Eilių skaitymai Upynos liaudies amatų muziejaus kiemelyje (Upyna, Šilalės r.)
11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Tauragės rajono savivaldybėje
11.00 POEZIJOS PAVASARIS Labanoro Švč. Mergelės Ma- rijos Gimimo bažnyčioje (Labanoras, Švenčionių r.)
12.00 Poezijos skaitymai Pumpėnų gimnazijoje (Pa- nevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio r.)
13.00 Poezijos skaitymai Vaškų miestelio jaunimo skvere (Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.)
13.00 Poezijos popietė memorialiniame Johaneso Bobrov- skio darbo kambaryje, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (Šereikos g. 7, Vilkyškiai, Tau- ragės r.)
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. Benedikto gimnazijoje (Topolių g. 19A, Alytus)
13.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionėlių miesto bibliote- koje (Vilniaus g. 1/11, Švenčionėliai)
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ylakių miestelyje prie gimna- zijos (Mokyklos g. 5, Ylakiai, Skuodo r.)
14.00 Kūrybiniai susitikimai Pandėlio miesto bibliotekoje (Panemunio g. 23, Pandėlys, Rokiškio r.)
14.00 Poezijos skaitymai Kauno centriniame knygyne „Pe- gasas“ (Laisvės al. 81, Kaunas)
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ubiškėje, parkelyje prie bib- liotekos (Ubiškės k., Telšių r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Daukšių k. prie bendruome- nės namų (Mosėdžio g. 40, Daukšiai, Skuodo r.)
15.00 POEZIJOS PAVASARIO šventė ir Dionizo Poškos premijos įteikimas Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus (Bijotų k., Šilalės r.)
15.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionių miesto parke (Vil- niaus g., Švenčionys)
16.00 Renginys „Krinčino verdenės“. Svečių ir pasvaliečių susitikimas bei skaitymai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus kiemelyje (Žal- girio g. 42, Krinčinas, Pasvalio r.)
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Santakos parke prie Valkinin- kų (Užuperkasio k., Varėnos r.)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Telšiuose, Masčio ežero pa- krantėje (prieplauka prie Žemaičių muziejaus „Alka“, Telšiai)
17.00 Poezijos skaitymai Antano Jonyno memorialinio muziejaus sode (Liškiavos g. 17, Alytus)
17.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
18.00 Vakaras prie Jūros upės, kavinės „Banga“ terasoje (Kranto g. 3A, Tauragė)
18.00 Gurmaniška kūrybos puota kavinėje „Senas grafas“ (Nepriklausomybės a. 6, Rokiškis)
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lenkimų miestelyje prie Šv. Onos bažnyčios ir Simono Daukanto paminklo (S. Daukanto g. 61, Lenkimai, Skuodo r.)
18.00 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS, MAIRONIO PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR POEZIJOS VAKARAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DIDŽIOJOJE SALĖJE (S. Daukanto g. 28, Kaunas)
19.00 POEZIJOS PAVASARIS Eduardo Jonušo namuose Nidoje (E. A. Jonušo g. 1, Nida)

Gegužės 27 d.
10.00 Skaitymai Vyskupo skvere prie paminklo Antanui Baranauskui Anykščiuose
11.00 Poezijos skaitymai Kernavės kultūriniame rezervate (Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.)
11.00 POEZIJOS PAVASARIS Nemakščių Aštuonračio mu- ziejuje (Vyšnių g. 22, Nemakščiai, Raseinių r.)
12.00 Skaitymai laive „Eilės jūrai ir uostui“ (Klaipėda)
12.00 Poezijos šventė Radviliškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Radviliškis)
12.00 POEZIJOS PAVASARIS Sedos Antano Baranausko aikštėje (Vytauto g. 14, Seda, Mažeikių r.)
13.00 Skaitymai prie Puntuko akmens (Anykščių r.)
13.00 POEZIJOS PAVASARIS Kiauklių bibliotekos kiemelyje (Bažnyčios g. 46, Kiaukliai, Širvintų r.)
14.00 Poezijos šventė rašytojos Marijos Pečkauskaitės parke (M. Pečkauskaitės g. 28, Židikai, Mažeikių r.)
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Šilavoto Davatkyne (Prienų r.)
14.00 POEZIJOS PAVASARIS Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės g. 15A, Naujoji Akmenė)
14.30 Poezijos šventė Ukrinuose (Taikos g. 6, Ukrinai, Ma- žeikių r.)
14.30 Skaitymai Lajų take Anykščiuose
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Raseinių Marcelijaus Marti- naičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai)
15.00 POEZIJOS PAVASARIS Pašušvio kultūros namuose (Mokyklos g. 2, Pašušvys, Radviliškio r.)
15.00 Poezijos popietė „Alsuoja margos mitų gelmės“, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti Vilniaus miesto Pilaitės miške
15.30 Skaitymai Lajų tako bokšte Anykščiuose
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Širvintų kultūros centro vidi- niame kiemelyje (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos)
16.00 POEZIJOS PAVASARIS Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Andrioniškio miestelyje (Anykščių r.)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Elektrėnų savivaldybės litera- tūros ir meno muziejuje (Rungos g. 24, Elektrėnai)
17.00 POEZIJOS PAVASARIS Baisogalos parke
(R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.)
18.00 POEZIJOS PAVASARIS Mažeikių r. savivaldybės vie- šojoje bibliotekoje (Laisvės g. 31, Mažeikiai)
19.00 Lakštingalų nakties poezijos šventė Lakštingalų slėnyje Papilėje (J. Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės r.)

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

mekas_jp_240300_e01_xxx

JONO MEKO RENESANSAS: Talento gerbėjai Tokijuje surengė apžvalginę parodą

2024 kovo 22Be komentarųPILOTAS.LT

Tokijuje, galerijoje „Librairie 6“, Jono Meko Japonijos dienoraščių draugija surengė parodą „Meko renesansas“. Svarbiausia parodos dalis buvo susitikimai su draugijos nariais, Jono Meko bičiuliais, taip

Kęstutis Navakas

KŪRYBA IR GYVENIMO BŪDAS: Paroda neseniai išėjusio rašytojo ir poeto K.Navako 60-mečiui

2024 sausio 161 KomentarasPILOTAS.LT

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Kaune atidaroma paroda neseniai išėjusio rašytojo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio Navako 60-ies metų jubiliejui paminėti. Paroda siekiama atskleisti šią ryškią,

Semeniškiai

JONO MEKO ŽEMĖ: Alio Balbieriaus fotografijų paroda Panevėžyje

2022 rugsėjo 30Be komentarųPILOTAS.LT

Panevėžio miesto dailės galerijos skyriuje atidaroma Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė“. Parodoje eksponuojamos 2003–2022 metais J.Meko tėviškėje darytos nuotraukos. Spalio 5 dieną (trečiadienį)

mekas_fr_220800_e01_xxx

JONAS MEKAS 100: Renginių ciklas brangiojoje Pietų Prancūzijoje

2022 rugpjūčio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Jonui Mekui itin brangi Pietų Prancūzija šią savaitę pradeda švęsti jo 100-metį. Vyks parodos, filmų peržiūros, poezijos vertimo į prancūzų kalbą dirbtuvės, garso menininko Arturo

Slava Ukraini!

UŽ UKRAINĄ POETŲ EILĖMIS: Ukrainiečių literatūros skaitymai galerijoje „Arka“

2022 kovo 29Be komentarųPILOTAS.LT

Galerijoje „Arka“ rengiami ukrainiečių literatūros skaitymai. Su įvairių Ukrainos poetų kūriniais supažindins lietuvių aktoriai. Renginyje pagros Petras Vyšniauskas ir Arkadijus Gotesmanas. Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Arka“ pakvietė visus neabejingus poezijai,

MO muziejus

3-ČIOJI MUZIEJAUS VASARA: Renginiai atvirose MO muziejaus erdvėse

2021 birželio 9Be komentarųPILOTAS.LT

MO muziejus organizuoja vasaros renginius ir veiklas atvirose MO erdvėse – MO terasoje ir skulptūrų sode. Lankytojų lauks poezijos skaitymai, piknikai, šokio spektakliai, muzikos vakarai,

Rasa Dilaitė

FOTOGRAFIJA IR POEZIJA: Rasos Didaitės fotografijų paroda Kaune

2019 liepos 26Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaroma fotomenininkės Rasos Dilaitės fotografijų paroda „Autoanalizė“. Fotomenininkė savo pirmojoje parodoje sujungė fotografijos ir poezijos žanrus. Rugpjūčio 6 dieną (antradienį) 17.30

_tit_poezijos-pavasaris

POEZIJOS PAVASARIO NACIONALINIS IŠSIPILDYMAS: Dvi savaites Lietuva kalbėsis eilėmis

2017 gegužės 12Be komentarųPILOTAS.LT

Jis jau čia pat – gegužės 14 – 27 Lietuvą ir aktualųjį užsienį užplūs lietuviški poetai ir girdys ištroškusias gėrio ausis dangiškais posmais arba baltosiomis

Gruzija

SAPNUOJU GRUZIJĄ: Jautrus gruzinų poezijos ir muzikos vakaras Kaune

2017 gegužės 10Be komentarųPILOTAS.LT

Jau antri metai Kaune veikiantys Gruzijos meno ir skonio namai kviečia visus pažinti ir atrasti Gruziją, jos meno ir skonio pasaulius. Kartu su poezijos klubu

gusta_pl_170400_e01_xxx

MOTERYS SU BURNOMIS: Berlyne gyvenančios lietuvių kilmės menininkės paroda

2017 balandžio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaroma Aldonos Gustas paroda „Moterys su burnomis“. Tai iš Lietuvos kilusios Berlyne gyvenančios vokiečių poetės ir grafikės eilėraščių bei piešinių

images_pulsas_foto_4428_eidri_po_110500_e01_bra

GIEDANTI GAIDŽIO GALVA://DAILININKO S.EIDRIGEVIČIAUS KNYGOS PRISTATYMAS

Panevėžyje, G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje rengiamas dabar Varšuvoje gyvenančio žinomo lietuvių menininko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Stasio Eidrigevičiaus knygos „Giedanti

images_pulsas_foto_4321_poezi_pl_160200_e02_xxx

POEZIJOS KATILAS://NAUJA INICIATYVA LAISVOJO MENO BUVEINĖJE „RAUDONAS NAMAS“

Kaune, laisvojo meno buveinėje „Raudonas namas“ rengiamas kūrybinis eksperimentinis vyksmas „Poezijos katilas“. Iš kūryba kunkuliuojančio katilo dalyviai trauks ir skaitys vieni kitų eiles, mėgausis menu,

images_pulsas_foto_3153_navak_sk_140600_e01_xxx

NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA://DVI NAUJOS PARODOS IR POKALBIŲ CIKLAS

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) atidaromos dvi naujos parodos. Tai skulptoriaus Mindaugo Navako 1977 – 2014 m. darbų retrospektyva „Šlovė buvo ranka pasiekiama“ bei 10

images_pulsas_foto_2326_funik_kn_110900_e02_BRA

POEZIJOS DIENA KAUNE:// AUKŠTYN-ŽEMYN ŽALIAKALNIO FUNIKULIERIUMI SU POETAIS

Šiandien, pasaulinę poezijos dieną, Kauno poezijos mėgėjai renkasi A.Smetonos laikus menančiame Žaliakalnio funikulieriuje. Kauno kultūros savaitraštis „Nemunas“ nuo 12 val. iki 13 val. abiejuose jo

images_pulsas_foto_2243_patac_po_130200_e01_xxx

VIENO LITO PREMIJA://POEZIJOS IR LAISVĖS ALĖJOS GINTARUI PATACKUI

Vasario 11 dieną Kauno menininkų namuose iškilmingai įteikiama Kauno rašytojų bičiuliška „Vieno lito“ premija. Šių metų laureatas – Laikinojoje sostinėje gerai žinomas poetas bei poezijos

images_pulsas_foto_2047_zebra_pl_121000_e01_xxx

VIZUALIOS POEZIJOS VĖJAI://FILMŲ FESTIVALIO „ZEBRA“ ATGARSIAI LIETUVOJE

Kas 2 metus spalio pabaigoje Berlyną sudrebina vienas reikšmingiausių pasaulyje poetinių filmų festivalių „ZEBRA“. Vos po savaitės galimybę nemokamai pamatyti dalį programos lietuviams suteikia „Goethe‘s

images_pulsas_foto_1819_patac_po_120600_e01_xxx

KUR PAKASTAS ŠUVA://A.PALEVIČIAUS IR G.PATACKO KNYGOS SUTIKTUVĖS IR PARODA

Kauno menininkų namuose numatytos Arvydo Palevičiaus ir Gintaro Patacko tapybos ir poezijos knygos „Kur pakastas šuva“ sutiktuvės, bei Arvydo Palevičiaus tapybos darbų parodos atidarymas. „Kur