images_phocagallery_4420_stadi_futb_1603_4420_tit det_02

CHUNTA NORI FUTBOLO://INFANTILUS PROJEKTAS IR POPULISTINIAI PAŽADAI KAUNUI

“Kai pasistatysime Kaune tarptautinio lygio stadioną, atsiras ir futbolas. Atvažiuos po 10.000 užsieniečių į varžybas. Gyvens, leis laiką Kaune, paliks čia savo pinigus. Visi uždirbs,“– sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, pristatydamas grandiozinio Ąžuolyno Sporto komplekso išplėtimo projekto detalųjį planą.

Ostapas Benderis neabejotinai būtų patenkintas į apyvartą sugražintu didžiojo kombinatoriaus konceptu, kurį, nedaug nutoldamas nuo Naujųjų Vasiukų 1927 metų originalo, padeklamavo geriausias Lietuvos meras.

RIO DE ŽANEIRĄ ĮSKAITANT

Panašu, kad Visvaldas Matijošaitis apie didįjį futbolą žino viską. Gal net daugiau nei UEFA, kuri teigia, jog svečių tribūna privalo talpinti 5% stadiono žiūrovų (ne 10.000, o tik 750 vietų Kauno atveju)…

Todėl ir viešo pristatymo metu Kauno merui akivaizdžiai stigo kantrybės klausytis prėsko ir neužtikrinto Detaliojo plano projekto vadovo Viliaus Paipalo (savivaldybės įmonė „Kauno planas“) lemenimo, ir jis nekompleksuodamas „ėmė žodį“ viduryje sakinio, kad ryžtinga kūno kalba ir negausiu architektūriniu žodynu sukaltų pažadų vinis ten kur reikia…

„Kad Kaune vyktų aukšto lygio futbolo varžybos, stadionas turi atitikti tarptautinius standartus. Pagal UEFA reikalavimus, stadionas turi talpinti 15.000 žiūrovų minimum,“- teigė meras. Jam antrino ir PV V.Paipalas, sakydamas, kad esą Kaune negali vykti tarptautinės futbolo varžybos, nes dabar stadionas yra per mažas (9.200 žiūrovų vietų) ir netenkina UEFA IV kategorijos stadionams keliamų reikalavimų.

Keista, bet praeitą rugsėjį, kai staiga miesto vadovų galvose nušvitęs Didžiojo Futbolo projektas buvo klojamas premjerui A.Butkevičiui ant stalo, Jonas Audėjaitis (vienas projekto tėvų) tikino, kad UEFA reikalauja 20.000 vietų…

Dydis – svarbu. Ypatingai šiuo atveju. Kadangi išsipūtusio visvaldininkų objekto parametrai ir sukelia pagrindines problemas, spraudžiant jį į per ankštus konteksto džinsus.

Belieka kreiptis į pačią UEFA Futbolo federaciją, kad sužinotume, kas iš tiesų lemia tokį neadekvatų sporto-statybinį Kauno potraukį…

VAIKIŠKUS MELUS SKLAIDO IR UEFA, IR FIFA

UEFA kaunietiškų fantazijų patvirtinti neskuba ir teigia, kad UEFA IV kategorijos stadionas turi talpinti viso labo 8.000 sėdimų vietų (UEFA Stadium Infrastructure Regulations, p.77).

Be to, UEFA reikalauja, kad toks stadionas turėtų bent 1.000 kvadratų aikštę palydovinės transliacijos furgonams su “švariu horizontu Pietų kryptimi”. Taip pat būtina 500 vietų VIP tribūna ir 400 kvadratų svetingumo patalpos. Be to, medijoms turi būti skirta 100 vietų tribūna ir 200 kvadratų darbo zona. Ir dar be šito – 200vietų „saugus ir izoliuotas“ parkingas VIP ir medijos žmonėms.

Tai kaip čia išeina…? Kodėl meras V.Matijošaitis pučia rekonstruosimą Kauno stadioną iki dvigubų parametrų nei reikalauja UEFA ir nepasirūpina, kad būtų užtikrinti kiti būtini techniniai parametrai?

Aikštelės transliuotojams projekte nėra. VIP ir media korpusas, įskaitant parkingą, projektuojamas rytinėje tribūnoje, kai tuo tarpu FIFA leidžia tam reikalui naudoti tik vakarinę ir pietinę.

Kadangi nei VIPai, nei žurnalistai niekada nežiūri futbolo prieš saulę – teks juos kraustyti į senąją vakarinę tribūną ir… rizika, kad su reikalaujamais UEFA reglamentais šioje lokacijoje sutilpti neįmanoma, tampa akivaizdi net architektūros pirmakursiui.

Bet, atrodo, sąžiningų pirmakursių tarp visvaldininkų, maža. Kiekviena proga oriai dangstydamiesi UEFA ir FIFA vardais, nė vienas iš jų nepasivargino bent jau perskaityti minėtų „UEFA Stadium Infrastructure Regulations” bei FIFA “Football Stadiums. Technical Recommendations and Requirements” prieš pūsdami savadarbes miglas kauniečiams į akis.

Aiškėja viena – Kauno stadiono “tarptautinis dydis” yra išpūstas vietinių paskatų. UEFA ir FIFA čia nieko dėtos…

FIFA NURODO SIEKTI STADIONO IR APLINKOS SUDERINAMUMO

Tiesą sakant, jei kas nors iš visvaldininkų bandytų vadovautis FIFA stadionų gairėmis, jie pirmiausiai aptiktų civilizuotas ir logiškas nuostatas: atidi konteksto analizė, bendradarbiavimas su visuomene ir kruopštus statinio bei transporto ryšių projektavimas. Būsiu atviras – Kauno atveju tuo net nekvepia…

Pirmiausia, FIFA ypatingus reikalavimus kelia stadiono urbanistinei lokacijai, kuri lemtų ne tik kokybišką paties stadiono funkcionavimą, bet ir „užtikrintų sveiką gretimąją aplinką bei kaimyninės bendruomenės poreikius“. Griežtai neleistina stadionui „padidinti oro ir triukšmo taršą, sukelti papildomą krūvį ir įtampą gyventojų naudojamai eismo ir kitai infrastruktūrai bei apskritai pabloginti gyvenimo kokybę artimoje aplinkoje“.

Anot FIFA, būdingiausi stadionų veiksniai artimai aplinkai yra: „reikšmingai išaugę automobilių srautai; didelis kiekis triukšmingų ir dažnai agresyvių pėsčiųjų (fanų); triukšmo tarša renginių metu; ryškaus apšvietimo tarša renginių metu; negatyvus poveikis aplinkai dėl tuščių zonų, kai nevyksta renginiai; gretimų teritorijų šešėliavimas; agresyvus mastelis gretimo užstatymo atžvilgiu.“

FIFA, kaip žinia, bendradarbiauja su tūkstančiais stadionų ir yra sukaupusi begalę naudingos patirties, todėl bravūriški stadionų kolumbai iš Kauno galėtų ir nelipti ant grėblio du šimtus kartų. Tereikia šia patirtimi pasinaudoti…

FIFA tikina, kad „stadionas turi būti statomas teritorijoje, kuri yra pakankamai didelė ir erdvi, kad galėtų užtikrinti publikos srautams už stadiono ribų būtinas susirinkimo, ėjimo ir marširavimo zonas“.

Šiandieną, po Paryžiaus ir Briuselio negandų, ypač aktualiai skamba ir FIFA nuostata dėl „griežtų saugumo reikalavimų užtikrinimo renginių metu, sudarant galimybę operatyviam spec.tarnybų judėjimui, užkertant kelią incidentams renginių metu.“

Ypač svarbus Kauno atveju būtų FIFA apibendrinimas dėl stadionų statybos: „Erdvi stadiono aplinka ir geri ryšiai su miestu bei oro uostu – yra pagrindinė sąlyga jo vystymo ir plėtojimo perspektyvai“.

Kodėl Kauno meras kurčias šiai gerajai praktikai ir elgiasi visiškai priešingai, skubotai brukdamas neadekvačių parametrų stadiono kūną į vietą, kuri tokio objekto paprasčiausiai negali priimti? Kauno atveju ilgametei vegetacijai lengvabūdiškai yra pasmerkiami abu. Ir išpūstų parametrų, bet tuščias stadionas, ir nualinta kaimyninė Žaliakalnio aplinka…

KOMPLEKSAS BE KOMPLEKSIŠKUMO

Antradienį, kovo 22-ą, projektą “Žemės sklypo Perkūno al.5, Kaune, detaliojo plano keitimas“ viešojo svarstymo su visuomene metu paaiškėjo liūdnas faktas – Kauno savivaldybė, praeitą rugsėjį pompastiškai apskelbusi apie būsimą grandiozinį projektą greta Ąžuolyno, nenuveikė absoliučiai nieko.

Nepatyrinėti analogiški projektai, nesusipažinta su geraja užsienio stadionų praktika, neištirtos konteksto gatvių karkaso ir sankryžų apkrova, pralaidumo galimybės ir esamas (bei galimas) eismo intensyvumas, neišnagrinėtos unikalaus brutalizmo architektūros objekto, S.Dariaus ir S.Girėno stadiono (arch. B.Zabulionis, A.Alekna, J.Putna), architektūrinės rekonstravimo ir išplėtimo galimybės.

Vietoje to, kad prezentacijos metu būtų pateikti bent minimalūs duomenys ar vizuali medžiaga, minėtais aspektais, – liejosi piarinio limonado upės ir šūkiai: nebijokit; viskas bus gerai; viską mes žinom; padarysim – pažiūrėsim ir panašiai.

VIZUALIZACIJOS VIETOJE ARGUMENTŲ

Meras V.Matijošaitis apskritai sunkiai orientavosi pristatomo projekto medžiagoje ir uoliai demonstravo senstelėjusias reklamines vizualizacijas, užuot konkrečiai iliustravęs teiginius Detaliojo plano brėžiniais. Sekdamas bosu uoliai bangą darė ir Urbanistikos skyriaus vedėjas. Nerijui Valatkevičiui ir šįkart nepavyko išvengti melo – garsiai tvirtinęs, jog Sporto gatvė skirta pėstiesiems, netrukus buvo demaskuotas ir teko prisipažinti, kad projekto aiškinamasis raštas net neperskaitytas (Sporto gatvėje numatyta parkuoti 269 automobiliai).

Apskritai, nors didžiausią Lietuvos sporto kompleksą planuojama esmingai rekonstruoti, išplečiant Stadioną bei Sporto halę, ir pastatant naują futbolo ir lengvos atletikos maniežą, tačiau Detaliojo plano projekte nepateikti jokie kompleksiniai sprendiniai. Nėra jokio sprendinių sistemiškumo, todėl komplekso nefunkcionalumas ir grėsmė gyvenamajai bei gamtinei aplinkai yra neišvengiami.

Netgi pats Detaliojo plano objektas prilyginamas fragmentiškam sklypui, ignoruojant gretimybes ir grafiškai neatvaizduojant nei parkingų, nei automobilių ir žiūrovų judėjimo trasų. Taip pat, neatlikti ir jokie transporto skaičiavimai ir analizė.

Nepateiktas netgi viso žiūrovinio komplekso (Stadionas, Halė, Maniežas, Dainų slėnis) bendras žiūrovų kiekis, jau nekalbant apie jų poreikius. Žinoma, nėra ir jokio erdvinio urbanistinio sprendinio (maketo) nei architektūrinės medžiagos esmingam Sporto komplekso perstatymui argumentuoti.

Kiek žinau, tokio fragmentiško, neišsamaus, neprofesionalaus projekto, pilno deformuotos informacijos ir netiesos, Kaunas nėra matęs net sovietmečiu. Projektas baisus, kaip komunizmas – tikras pasityčiojimas iš miesto…

EISMO ORGANIZAVIMO NĖRA, NES… NEREIKIA

Žinoma, didžiausias kuriozas, kad planuojant maždaug 25.000 vietų žiūrovinį kompleksą, Detaliajame projekte Eismo dalies (nei grafinės, nei tekstinės) apskritai nėra.

V.Matijošaičio globojamas Detalusis planas leido sau visai neprojektuoti trasų pėsčiųjų srautams, nors to reikalauja ir Lietuvos projektavimo normos, ir FIFA. Nėra nei jų paskirstymo schemos, nei laukimo-susirinkimo zonų, nei įlaipinimo-išlaipinimo į transportą vietų.

Nepateiktas esamo gatvių ir sankryžų tinklo pralaidumas ir projektiniai sprendiniai išaugsiantiems srautams paskirstyti. Apskritai susidaro įspūdis, kad aiškinamajame rašte teiginį, jog esama susisiekimo struktūra“užtikrina gerą planuojamos teritorijos ryšį su kitomis miesto dalimis” – sveiko proto žmogus negalėjo parašyti.

Ypač turint omeny, kad visas milžiniškas kompleksas pakabinamas ant vienintelės labai riboto pralaidumo sankryžos: Parodos g. (C2 kategorija) – Petrausko g. (C2 kategorija) – Perkūno al. (D2 kategorija). Kurioje be to, dviem kryptimis susikerta sporto komplekso pėsčiųjų ir automobilių srautai. O viena sankryžos gatvių turi stačią įkalnę, jau dabar net ir kuklių renginių metu skęstančią spūstyje stovinčių mašinų dūmuose.

Todėl manyčiau, kad į klausimą ar atlikti šios vienintelės komplekso sankryžos apkrovų, eismo intensyvumo ir pralaidumo tyrimai, Kauno meras atsakė gana simptomatiškai: “Neatlikti, nes nėra reikalo”.

Turbūt teisus klasikas, jog didybės manija yra būtina, kad pačios įspūdingiausios nesąmonės įgytų sparnus…

PARKAVIMO SISTEMA NEATITINKA NEI NORMŲ, NEI SVEIKO PROTO

Žinoma, jeigu tai būtų privatus projektas, Kauno savivaldybė su trenksmais jį išgrūstų lauk, o autoriams pagrąsintų atimti projekto vadovų atestatus. Tačiau savo pačios inicijuotame projekte savivaldybė leidžia sau projekte nerodyti to, kas neskanu arba gali sukelti problemų.

Pavyzdžiui – neatvaizduoti brėžinyje antžeminio parkavimo vietų! Patogu, nes tuomet gali meluoti ir manipuliuoti kiek tinkamas.

Tarkim, aiškinamajame rašte nurodyta, jog Sporto pėsčiųjų gatvėje planuojamos 269 parkavimo vietos, tačiau, kai jų nebraižai, nereikia raudonuoti dėl neišlaikytų sanitarinių normų iki gyvenamųjų pastatų ar nepaliktų koridorių pėsčiųjų srautams.

Tas pats ir su parkingu greta Perkūno alėjos. Nors aiškinraštis skelbia, jog čia talpinama 120 automobilių, bet kadangi brėžinyje parkingas neatvaizduotas, normų tenkinimas sunkiai apčiuopiamas (vietoje 20 m, palikta 5 m). Apie autobusų parkavimą apskritai nėra jokių duomenų. Nėra ir grafinės dalies apie eismą iš parkingų.

Žinoma, linksmiausia dalis – satelitiniai parkingai, kurių projekto „architektai“ pribarstė beveik 2 kilometrų spinduliu aplink kompleksą. Belieka palinkėti šiam parkavimo fenomenui, aprūpinančiam trečdalį miesto „kamščiais“, sukurti „grybaujančių automobilių“ logistikos sistemą ir Nobelio prizas pats pasibels į Kauno merijos duris…

Todėl nenuostabu, kad Detaliojo plano svarstymo metu prof. S.Kaušiniui (asociacija „Žaliasis Ąžuolynas“) paklausus ar projekto rengėjams neprivalu laikytis galiojančių normų, kurios nurodo su parkingais tilpti sklypo ribose arba, išimtinais atvejais, ne toliau nei 400 metrų nuo objekto, – Kauno mero buvo arogantiškai atsakyta: „Ne, nes čia Kaunas“…

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PAMOKŲ KAUNE NESIGIRDI

Arogancijos projekte apskritai nestinga. Leisti sau tokių parametrų žiūroviniame objekte absoliučiai ignoruoti ir neprojektuoti jokių ekstremalioms situacijoms būtinų zonų ir trasų – avantiūra neeilinė.

Ypač po Paryžiaus ir Briuselio pamokų. Galų gale po kovo 6-tosios kuriozo, kai pilnoje Sporto halėje kilus nedideliam gaisrui šokio projekto „Kadagys“ metu, sulėkusios gaisrinės negalėjo privažiuoti prie objekto dėl bet kur ir bet kaip sustatytų automobilių. Tačiau šis incidentas, atrodo, proto ir atsakomybės į Kauno merijos galvas neįkrėtė – jie ir toliau pasirįžę rizikuoti tūkstančių žmonių saugumu ir sveikata, svarbaus žiūrovinio komplekso projekte ignoruodami bet kokius civilinės saugos reikalavimus ekstremaliose situacijose.

Detaliojo plano projekte nepateikta jokių duomenų (nei tekstinių, nei grafinių) apie ekstremalias situacijas – riaušes, gaisrus, trauminius atvejus. Nenumatyti nei eismo koridoriai spec.transportui ekstremaliose situacijose, nei alternatyvūs privažiavimo keliai, nei spec.tarnybų dislokavimo zonos renginių metu. Viskas pakabinta ant vos dviejų juostų Perkūno alėjos… Nenumatytas netgi apvažiavimas aplink stadioną ratu.

KULTŪROS DRAUSTINYJE LYG PLYNAME LAUKE

Pabaigai – tradiciškai Kauno ignoruojama dalis: kontekstas. Grandiozinis Sporto komplekso išplėtimo ir pertvarkymo projektas sumanytas, kaip žinia, unikaliame. Kauno Ąžuolyno sporto statinių kompleksas – nacionalinė kultūros paveldo vertybė (u.k. 31618). Nustatytos 6vertingosios savybės, kurių pobūdis yra: architektūrinis, urbanistinis, želdynų, inžinerinis, memorialinis ir kraštovaizdžio.

Pristatytas V.Matijošaičio projektas absoliučiai ignoruoja šias nacionalinio kultūros paveldo objekto savybes: tankina užstatymą, projektuoja originalios architektūros stadione kažkokius intarpus ir tribūnas, griauna stadiono estakadą ir t.t.. Įdomiausia tai, kad tai daroma be jokio architektūrinio pagrindimo, analizės ir modeliavimo. Be jokios vizualios medžiagos apskritai.

Be to, Sporto kompleksas ribojasi su kitu paveldo paminklu – Kauno Ąžuolyno parku (NKP objektas u.k. 17381) ir yra Kauno miesto savivaldybės 1-ajame Žaliakalnio kultūriniame draustinyje (NKP objektas u.k. 31280). Nepaisant to, projekte nėra jokio skyrelio, jokios analizės ir jokių sprendinių, vertinant didelio projektuojamo objekto suderinamumą su minėtais paveldo objektais. Atrodo, lyg Stadionas, Maniežas ir jų priklausiniai būtų projektuojami plyname lauke ir neturės jokio poveikio (!) jautriai ir itin vertingai aplinkai.

APIE ŠILUMĄ, NEDALYVAVIMĄ IR PRIEBLANDĄ

Kaip šiuo atveju reikėtų suprasti Sauliaus Rimo (Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas) ir Svaigedo Stoškaus (Kultūros paveldo departamento Kauno padalinio viršininkas) nedalyvavimą itin svarbaus ir problemiško Dateliojo plano svarstyme? Ar jie tikrai nemato dramatiškoje architektūrinėje sandūroje jokių problemų ir neturi ką pasakyti visuomenei, projekto rengėjams, Kauno merui…?

Beje, per visą pusmetį, kai V.Matijošaitis mojuoja Ąžuolyno sporto komplekso statybinėmis vėliavomis apskritai nebuvo girdėti jokių balsų iš paveldosaugos varpinių. Gal dėl to, kad visa tai yra „tvarkos link“, kaip rašo savo facebukinėje paskyroje ponas Svaigedas? Gal dėl to, kad pareigūnai užsiėmę smulkesniais reikaliukais ir per juos nematyti didžiulių? O gal dėl to, kad didelis, 40 mln. eurų kainuojantis, objektas generuoja ir didelius šilumos kiekius prie jo pozityviai prisilietusiems? O tos šilumos taip norisi. Ypač pavasarį…

Beje, Detaliojo pristatyme ir aptarime galima buvo pasigesti ne tik paveldosaugos atstovų. Nebuvo gamtosaugininkų, nebuvo urbanistų, nebuvo, žinoma, ir Architektų sąjungos. Todėl merijos populistai leido sau plačiai mojuoti pusmečio senumo vizualizacijomis, nusišnekėti, atvirai meluoti, o vietoje Detaliojo plano sprendinių ir argumentų taukšti „kaip būna užsienyje“ arba raginti „pakentėti dėl galimų nepatogumų“.

Ir, žinoma, žadėti pasiturinčių užsieniečių būrius, kurie užplūs Vasiukus, atsiprašau Kauną, ir čia noriai atsisveikins su savo milijonais su viena sąlyga – jei bus pastatytas didelis ir labai tarptautinis stadionas…

Be abejo, urbanistinės doktrinos gali skirtis ir atviros koncepcijų varžybos – geriausias demokratiškas būdas patikrintį jų svorį ir konkurencingumą. Deja, šiandienis Kaunas vis labiau panašėja į chuntos kontroliuojamą teritoriją, kurioje tvyro „viena tiesa“, informacinė prieblanda ir žygiai „liaudies labui“. Net ir pats Ąžuolyno Sporto komplekso projekto viešinimas, deja, telpa į trejeto reklaminių vizualizacijų atrajojimą ir „piarinius“ savivaldybės rašinėlius. Kalbėti apie atvirą diskusiją ar kokias nors Architektūrines tarybas bei viešus forumus, dalyvaujant specialistams ir suinteresuotai visuomenei, galų gale, apie viešą, išsamios ir aiškios projekto medžiagos publikavimą… Kaune tampa nemandagu.

Komentarai

 1. Įvardinti projekto trūkumai akivaizdūs, tvarkdarių buldozeriui reikia panoraminių langų matomumui.
  Mere, mums sporto komplekso nereikia bet kokia kaina!!!
  Matuokim 9 kartus!

 2. užpelki, ne apie tai tema..

 3. Man dėmesio nereikia. Ir gyvenu aš puikiai, man nieko netrūksta. Tame tarpe ir svarbiausio daikto Lietuvos kontekste – pinigų. O stadionas bus. Patys pamatysit. Ne jūsų nosiai tokius darbus daryti. Jūs galite tik plepėti ir STR-us cituoti. Čia daug išminties nereikia.

 4. matau, kad abi puses turi savu argmentu. viena – demokratiski debatai, variantinis projektavimas, santykiavimas su kontekstu. kita – greiti sprendimai, greita statyba, greitas projektas statybai is paskos.
  pastebesiu is sono – tai labai tolimos nuostatos. pasakysiu daugiau – tai politines nuostatos. todel man atrodo, kad Kaunui ir vel teks pasirinkti politine krypti – demokratiska, visuomeniska ar diktaturiska, vienbalsine. bukim atviri – architektura siuo atveju yra antraeilis dalykas.

 5. Neišlips Lietuva iš šūdų duobės kol Užpelkių privisę – žmogus sugeba negirdėti jokių argumentų ir šokinėja nuo situacijos prie situacijos, kad tik galėtų dėmesio sulaukti. Ir tai jam žymiai svarbiau už visas tiesas, – pats sėdi šūde ir nori kad visi kiti jame murgdytųsi.

 6. Darote is paprasto tribunu pabaigimo, pozemines aiksteles statybos „rocket science“. Cia ne naujo pastato statyba kaip pvz Z arena, paprasciausiai reik dastatyti kas statant stadiona nebuvo padaryta (del pinigu trukumo?) ir daryti tai skubiai, nes kitaip skotu ir anglu atvaziuos gerokai maziau ir pinigus jie leis Vilniuje.
  Puikus Uzplekio pastbejimas – arba statai arba skelbi konkursus, svarstymus, studijas ir gyveni griuvesiuose.

 7. Ką duoda konkursai Lietuvoje ? Kokybę ? Pateikite pvz. Kokybiškus statinius Lietuvoje aplamai ant rankos pirštų galima skaičiuoti. Atvažiuos žmogus į Vilnių ar Kauną ir paprašys parodyti geriausius architektūrinius pavyzdžius. Jūs ką parodysit pvz. Kaune ? Kas čia per pastaruosius 25 m. atsirado gražaus ? O per pastaruosius 50 m. ?Shbyp

 8. Kažkaip latviai sugeba organizuoti architektūrinius konkursus,o lietuviai sugeba juos laimėti:
  http://www.ambrasas.lt/works/dnb?show=selected&content=info
  Pastebimi lietuviai ir Estijos konkursuose:
  http://www.ambrasas.lt/works/court?show=selected&content=info
  http://www.ambrasas.lt/works/lennusadam?show=selected&content=info

 9. Uzpelki, geriau pasikvieskite kauniecius i Minska atvaziuoti. Ten visai jokiu konkursu, bet kranu daug, asfalto irgi.

 10. Skeptikus norėčiau pakviesti atvažiuoti į Vilnių. Čia jums toje pačioje savivaldybėje paaiškins kaip turi būti įsisavinami ES pinigai, kad jie negali laukti konkursų, svarstymų, pritarimų. Tu arba juos paimi, arba lieki gyventi griuvėsiuose. Čia tempą diktuoja statybos kompanijos. Kiti tik šoka padus pasipūstę. Statybos veja viena kitą. Visur kranai, pastoliai, naujai asfaltuotos automobilių aikštelės. Ir taip turi būti visur, ne tik Vilniuje.

 11. Ne tik tarptautiniam, bet kokiam architektūriniam konkursui surengti trukdo savivaldybės vadovų kategoriška nuostata, kad „čia konkurso nebus“, pareikšta LAS Kauno skyriaus valdybai, šiai bandant įkalbėti surengti tokį konkursą (žiūr: http://www.laskaunas.lt/naujienos/architektu-ir-kauno-savivaldybes-vadovu-susitikimas/)

 12. Dėl konkursų-kas trukdo surengti tarptautinį konkursą su tarptautine žiuri? Be jokių „nežinojusių darbdavių“ ir „nesakiusių ,kad dalyvauja,darbuotojų“,pažįstamų?

 13. Beje, Užpelki, nepataisiau Jūsų, kai klausėte, kas Santakos viešbutį projektavo. Tai architektas R.J.Palys. Audėjaičio pavardė šalia Palio atsirado dėl to, kad šio viešbučio projekto antra dalis buvo rengta per Audėjaičio įmonę.

 14. Pastatų tipologijos klasifikacijoje žiūroviniai sportiniai statiniai priskiriami sudėtingos funkcijos statiniams, bet tai nė motais visažiniui Užpelkiui, – jis turi savo tvirtą nuomonę, gal dėl to jį ir traukia kitų nekompetentingas elgesys. Užpelki, jei jūs labai mylite merą ar Vieningą Kauną, tai mylėkite į sveikatą, bet nepainiokite to su konkrečiais dalykais, kuriuos argumentuoti savo meile ar tikėjimu visiškai nerimta. Juokinga skaityti, kaip jūs parkavimo vietas grindžiate savo ilgalaikiu futbolo rungtynių lankymu. Aš visą savo gyvenimą valgau, bet nuo to netapau maisto ruošimo specialistu…

 15. Ponas Užpelki, ar jūs sau neatsibodote? Gal 15 kartų kartojate tą patį per tą patį. Visus jau seniai įtikinote, kad architektūra domitės. Kad joje nieko nesuprantate, irgi įtikinote. Ar negrįžus gi jums prie stomotologo kėdės? Ten išsižiojęs pacientas turbūt baigia uždusti kol jūs barškinate čia vėjus.

 16. Kodėl teigiama, kad prof. J. Audėjaitis projektavo tik privačius namus ? O „Santakos“ viešbutis Gruodžio g. kas projektavo ? Žinote, man tie cechiniai ginčai, ar architektūroje, ar Lietuvos futbole visai neįdomūs ir seniai nusibodę. Man rūpi tik rezultatas, o ne kas kiek uždirbs. Reikėjo jums 2011 m. rudenį jungtis prie „Vieningo Kauno“. Tai dabar kiti jums prikaišiotu dėl riebaus kąsnio. Dar kartą pasikartosiu – stadiono nė iš tolo nelaikau „sudėtingu“ statiniu tiek architektūrine, tiek konstrukcine prasme. Tai vienas iš paprastesnių statinių – eilės laikančių konstrukcijų, o ant jų horizontalios plokštumos. Kas čia sudėtingo ? Tūkstančiai stadionų pastatyta pasaulyje ir ne tokios talpos. Juokas ima. Man toks įspūdis susidaro, kad Kaune žmonės dirbti atprato, juos gąsdina pokyčiai. Vilniuje bandytu kas pasipriešinti tokioje situacijoje, tai ji nenormaliu palaikytu. Man patiko A. Karaliaus pastebėjimas, kad meras drąsiai pertraukdavo V. Paipalą ir išdėstydavo „reikalą“. Aš irgi pertraukčiau. Žmogui kuris pastatė 9 gamyklas Lietuvoje ir užsienyje ir davė darbo 8000 žmonių, sunku ramiai klausyti tuščių kalbų apie nieką – kažkokias sankryžas „kurioms trūksta pralaidumo“, kažkokias „saugotinas gretutines teritorijas“ ir pnš. Ką ten saugoti ? Gal metalo laužą buvusiame Vytauto parke ar V. Juozaičio suprojektuotą „Kauno kebabą“ Vaižganto g. ? Gėdos reikia turėti. Greičiau tas šiukšles šluoti, krūmus kirsti ir statyti.

 17. man atrodo, kiek Kaunas leidziasi, tiek valdzia ir lipa jam ant galvos. reikalai baisus. kaip is Baltarusijos provincijos.

 18. „Aš nesuprantu, kur to projekto gėda ?“ – gėda yra tai, kad jį projektuoja ne geriausi specialistai (kaip turėtų būti tokios sudėtingos funkcijos statiniuose), bet tie, kurie vykdo tai, ką prof.Audėjaitis liepia, nes profesorius nėra realizavęs jokio didesnio pastato ir negali paleisti iš savo nagų tokio riebaus kasnelio. Todėl jis skambina savo buvusiam studentui ir pasiūlo jam projektuoti stadioną. Tuos stadiono pasiūlymus parengė, jau prie Rotušės a. konkurso minėtas T.Kulėša, kuris, kaip ir profesorius iki šiol pasižymėjęs tik privačių namų projektavime
  „Paties projekto vizualizacijos niekas dar nematė, nes techniniai projektai dar neparengti“ – techniniame projekte vizualizacijos nereikalingos, jos, paprastai, daromos prieš techninį projektą, kad „suderinti“ sprendinius su visuomene.
  „Architektūrinė stadiono išvaizda bus gera, nes projektą vistiek rengs kažkas iš žinomų Kauno architektų“ – ne tik, kad žinomi architektai, bet ir bent kiek sporto objektuose patyrę architektai neprileidžiami prie šio projekto – viskas daroma taip, kad minėtas profesorius su savo silpna kompetencija pilnai galėtų kontroliuoti projektavimo procesą. Viskas bus labai paprastai, pagal atidirbtą lietuvišką schemą – bus surengtas konkursas „kas pastatys“ ir laimės tie statybininkai, kurie pasisamdys nurodytus architektus, o rekonstrukcija gausis tokia, kokia gausis. Po statybų kelis metus bus teigiama, kad projektuotojas ne dievas, negalėjo visko numatyti, arba kad trūko lėšų geram sprendimui. Ir kažkieno ambicijos bus patenkintos, bet miestiečių sčskaita.

 19. Aš nesuprantu, kur to projekto gėda ? Paties projekto vizualizacijos niekas dar nematė, nes techniniai projektai dar neparengti. Bet tai, kad stadionas turės šiuolaikiškus persirengimo kambarius, šiuolaikiškas patalpas žurnalistams, tegul ir tą pačią VIP tribūną, kuriai FIFA valdininkėliai skiria labai daug dėmesio, tai faktas. Kad bus atnaujinta žolės veja, kuri dabar yra nelygi ir nesudaro galimybių žaisti šiuolaikinį technišką futbolą. Tai kur čia gėda ? Architektūrinė stadiono išvaizda bus gera, nes projektą vistiek rengs kažkas iš žinomų Kauno architektų. O ir stadionas yra tik stadionas, juk ne lietuviškąją „La Sagrada Familia“ čia statome. Apie parkingus aš jau kalbėjau. Aplinkui 600 m spindulių natūralių parkingų kiek tik nori. Ir jie, vertinant mūsų rinktinės žaidimo lygi, dar negreit, oi kaip negreit bus užpildyti. Kai nuvažiuoji dabar Vilniuje į Liepkalnio g. esantį stadioną, automobilį įspraudi tarp metalinių garažų, kur mėtosi švirkštai, tamponai ir pnš. „toli į priekį pažengusios“ visuomenės atributika. Kauno stadiono vieta unikali, ji neturi lygių Lietuvoje. Pats Lietuvos centras – patogu sirgaliams. Ir miesto centras – užsienio sirgaliai ateis iš viešbučių į stadioną pėsčiomis. Todėl aš labai noriu, kad Lietuva pagaliau sugrįžtu į civilizuotų valstybių tarpą ir turėtu normalų stadioną. Jei šis projektas būtu neįgyvendintas, tai Kauno stadionas būtu pasmerktas sugriūti, o Lietuva dar 15-20 m. žaistu šiukšlyne Liepkalnio g. Šveicarų, anglų ar slovėnų, kurie buvo stadione Vilniuje, akyse mes atrodėme kaip tikrų tikriausi laukiniai. Jie nesupranta, kuo mes aplamai gyvename. Pvz. panašioje situacijoje Vilniuje visi būtu „už“, nes ten visiems rūpi tik pelnas. Aš ne už tokį požiūrį, bet nepastatyti Kaune stadiono ir neatnaujinti visų kitų objektų, nesutvarkyti aplinkos pasinaudojant euroelektroniniais pinigais, mano nuomone, būtu nusikaltimas prieš ateinančias miesto gyventojų kartas.

 20. MIELAS UŽPELKI,
  gerbdamas jūsų entuziazmą ir akivaizdžiai nerandančią ramybės sielą, noriu jus nuraminti. Aš nepeikiu ir nesipriešinu Stadiono, Halės ar Dainų slėnio rekonstravimo. Aš kritikuoju šį konkretų projektą, kuris yra apgailėtinas – pati tikriausia Kauno gėda.

 21. Vis tik niekaip nesuprantu, kaip galima priešintis stadiono, sporto halės, Dainų slėnio renovavimui ar naujo lengvosios atletikos manižo statybai ? Ar aplinkos sutvarkymui priešais Dariaus ir Girėno paminklą ? Kaip galima tam priešintis ? Kam tie užgauliojimai tų, jurie nori, kad stadionas būtu šiuolaikiškas ir jame vyktu tarptautinės Lietuvos rinktinės rungtynės ? Man tokie dalykai protu nesuvokiami. Čia kažkokia sąmonės atrofija, noras, kad kartu su manimi išnyktu ir visas pasaulis. Bet taip nebus. Atsipeikėkit.

 22. kokia chunta be sunu gaujos… palokit, palokit, gal duos bosas savo riebaluota pirsta aplaizyt.

 23. Pilnai pritariu Užpeliui dėl parkavimosi ir eismo reguliavimo. Nepamenu didelių verksmų iš vietinių gyventojų kai anksčiau ten žaidė rinktinė ar Žalgiris halėj, neverta tikėtis kad staiga pradės rinktis po 15k žmonių, net per atidarymą prieš anglus, nebent nemokamas įėjimas būtų.
  Dėl paskutinio sakinio – šiaip esami stadionai Marijampolėj, Liepkalnį ir tam pats D&G atitinka rinktinės ir valstybės ekonomikos lygį. Aišku visada norisi geriau, tribūnų iš visų 4 pusių, stogo, potribūninių patalpų susišilt.

 24. Man irgi iš amžių glūdumos smagu girdėt, kad Kauno burmistras imasi gaivint sporto aikštyną Ąžuolų kalne. Pamenu tuos tolimus 1922 m., kai iš miesto savivaldybės man pavyko gauti žemės sklypą būsimam stadionui. Ten tuo metu buvo pelkė. Patys ją ir nusausinom, o iš šiaurinės pusės apsodinome medeliais. Paaukojau tam 700 Lt santaupų. Ne dėl garbės tą dariau, o rūpindamasis atgimstančia Tėvyne Lietuva. Todėl šiandien man skaudu skaityti, kai architektas A. Karalius priešinasi aikštyno ir halės atnaujinimui, kelia sumaištį ir daug kur pasėja nepagrįstų abejonių bei nuogąstavimų. Anais laikais lietuvių tautoje irgi buvo ryškus gaivalas, kuris tuščiomis kalbomis trukdė kūrybinga atkūriamajį darbą. Pamenu 1926 metus, kada net Seime netruko raginimų sumažinti algas kunigams, o didžiają dali karininkų paleisti į atsargą. Teko susipratusiems lietuviams imti iniciatyvą į savo rankas. Gruodžio 17 d. naktį aš su patikimais vyrais užėmiau centrinį paštą, o po to su leit. Ant. Mačiuika ir J. Pyragium įsiveržėm į Seimą ir liepėm visiems išsiskirstyt. Tvarka Lietuvoje buvo atstatyta. Ir nereikėjo jokių kodeksų, reglamentų ir pnš. Todėl ir šiandien palaikau Kauno burmistrą jo ryžtingose iniciatyvose, nes tik tokių keliu eidami prikelsime Lietuvos futbolą. Tepadeda Jums Dievas.

 25. Straipsnyje labai daug dėmesio skiriama automobilių parkavimui ir srautams. Galiu tik pritarti gerb, mero nuomonei, kad jokių papildomų tyrimų čia nereikia. Paaiškinsiu kodėl. Ant Parodos kalno kaip paprastai pastatomas policijos postas su ryšio priemonėmis ir gauna informaciją ar galima praleisti daugiau automobilių į parkingus ir Sporto, Perkūno ir Vaižganto gatves ar ne. Jei vietos jau užimtos automobiliai nukreipami į K. Petrausko, Radvilėnų, Vydūno g. trikampį. O ten statyk nors 5 tūkst. automobilių. Kur problema ? O kur dar Aukštaičių, Aušros gatvės ? Idealesnės vietos futbolui Lietuvoje nėra ir nebus. „Naturalių“
  parkingų aplinkui kiek tik nori. Gerb. Matijošaičiui kaip verslo ir veiklos žmogui tas aišku, o A. Karaliui, kaip žmogui labai tolimam nuo futbolo (nė karto per 34 metus kai lankausi Vilniaus Žalgirio ir Lietuvos rinktinės rungtynėse nemačiau jo stadione), tas sunkiai suprantama. Autorius cituoja grynai biurokratines formuliarines sankryžų kategorijas. Kam to reikia ? Kaip rašė V. Gėtė 18 a. pabaigoje „Teorija, brolau, sausa šaka. O štai gyvenimo vaisingas medis – žydi“. Iš esmės Lietuvos futbolo rinktinės žaidimo lygis toks žemas, o tikrų futbolo sirgalių kiekis toks mažas, kad laukti užpildytų 15 tūkst. tribūnų artimiausius 10 m. yra naivu. Priminsiu, kad 2007 m. birželio mėn. žyqcs2aidžiant pasaulio čempionams italams stadione buvo tik apie 4 su puse tūkst. lietuvių sirgalių. Kiti italai. Tuo nepatikėtu joks Europos ar P. Amerikos gyventojas. Ten stadionas būtu apgultas žiūrovų. Deja, esame labai atsilikusi šalis. Labai. Todėl greičiau tvarkykime Kauno stadioną, nes neturėti stadiono valstybei XXI a. tas pats, kas neturėti aerouosto…

 26. Dėl architektūrinių konkursų rengimo, tai pridursiu, kad aš irgi kategoriškai prieš. Laiko gaišinimas. Po Kauno rotušės aikštės „konkurso“, kurį laimėjo T. Kuliešos kolektyvas, o komisiją „sudarė“ jo darbdavys G. Natkevičius, įtraukęs į tą nešvarų reikalą ir A. Ambrasą (komisijos pirmininku), konkursus Kaune reiktu uždrausti visiems laikams, nes tai tik lėšų švaistymas, prisidengus kilniais tikslais. Konkurso nugalėtojas, mat jį galas, bet pasiūlyta koncepcija, iškloti Rotušės a. juodu granitu (!), kitaip, kaip atviru debilizmu ir korupcija, nepavadinsi. Korupcija todėl, kad nuo kiekvieno granito kvadrato, „idėjos“ autoriui priklauso procentas. Debilizmu todėl, kad prilyginti istorinę erdvę prekybcentriui gali tik visiškas cinikas. Taip, kad konkursai čia nereikalingi – jie Lietuvoje negarantuoja kokybės. O ir stadionas ir yra tik stadionas.

 27. nu ir kaipgi Lietuvoj be tokiu su zemem viska maisanciu staripsniu! O juokingiausias teiginys, kad sveciu komandai skiriama turi but 750 vietu ir nei vienu daugiau i stadiona ieit negali 😀 prie ko cia futbolo maniezas irgi nera aisku. Matyt autorius taip norejo sumalt viska i sh… kad ir pats nebaisiai gilinosi i SI projekta. Lengvosios maniezas nera stadionas ir lengvosios maniezas bei futbolo maniezas yra du visiskai skirtingi ir nesuderinami dalykai. Kiek zinau futbolo manieza Kaunas planuoja statyti prie futbolo mokyklos. Nepatenkinto pensininko lygio pezalai…

 28. Kategoriškai nesutinku nei su vienu A.Karaliaus teiginiu. Žmogus tolimas nuo futbolo, o ir senatvės požymiai ne juokais ima reikštis vis dažniau ir dažniau. Senstantis žmogus stengiasi žūt būt išsaugoti tą aplinką, kurioje gyvena, nežiūrint, kad tai tik krūmais apaugę, nenaudojami griuvėsiai. Gaila, bet ką padarysi – senstam visi. Imti vardinti biurokratų prikurtų „saugotinų“ teritorijų numerius ir pnš. tai jau, atleiskit, visiškas marazmas. Tokiais metodais vadovaujantis ne tik stadiono, nieko niekada nepastatysime. O FIFA rekomendacijos ? Juk tai tik rekomendacijos, sukurtos tos pačios nesuskaičiuojamos FIFA Ciuricho būstinės valdininkėlių armijos. Valdininkai dirba niekam nenaudinga darbą, bet jie dirba ir leidžia vis naujas ir naujas taisykles. Greitai stadionuose uždraus rūkyti. Anksčiau ir gerdavo žmonės, ir rūkydavo, ir nieko. Tai vis biurokratų išmyslai, biurokratinis marazmas. Stadionus stato kaip kam išeina, nes jei paraidžiui pildyti tą A. Karaliaus pacituotą marazmą, tai joks stadionas niekur nebūtu pastatytas. Esu tikras, kad didelė dalis tų taisyklių kūrėjų patys futbolo stadione niekada (!) nėra buvę rungtynių metu, nes jis jiems paprasčiausiai neįdomus. Iš tikro, FIFA tas pats kur bus VIP ar spaudos tribūna – svarbu kad būtu. Tuo labiau, kai sakoma, kad ji turi būti 400 kv. m. Ką pilvūzai netilps į 100 kv. m. ? Šimtą kartų esu buvęs tuose VIP tribūnuose ir ne tik Lietuvoje ir apie šio reikalavimo paraidinį pildymą net nenoriu kalbėti. Visaip yra, bet niekas iš to problemos nedaro. Apie automobilių parkavimą, tai čia aplamai absurdus autorius kalba. Kam automobiliu važiuoti prie stadiono ? Gali jį pasistatyti Aušros ar Putvinskio g., užeiti išgerti konjako, o po to ramiai nueiti į stadioną. Aš visada taip darau. O ir tų rungtynių per metus bus geriausių atveju 2 – 3. Bet kai žmogus gyvenime nėra buvęs stadione, tai ir kalba visiškas „pievas“. O kad ir stadione, ir Halėje, ir naujame manieže, ir Dainų slėny vienu metu vyktu renginiai – tokio dalyko aplamai būti negali. Čia jau visiškas nusišnekėjimas. Aplamai susidaro įspūdis, kad A. Karalius nori, kad Kaune viskas liktu taip, kaip buvo prie konservatorių. Tai yra būtu kuo blogiau. Ir kam aukštinti esamo stadiono architektūrinę vertę ? „Brutalizmas“… Na ir kas ? Mums taip, bet žmogui iš šono, ar iš užsienio – jis tiesiog baisus ir demonstruoja tik mūsų skurdą ir atsilikimą. Pastatytas 1979 m. ir šiandien yra beviltiškai pasenęs. Anglai savo „Wembley“ nugriovė ir naują pastatė, nors senąjąme buvo vienintelį kartą tapę pasaulio čempionais. Be to, senasis turėjo labai ryškius architektūrinius akcentus. Nebūkim juokingi – kai kada senas paltas labai mielas, primena jaunystės nuotykius, bet negali jo nešioti 20 metų. Pradėsi atrodyti kaip senas apsileidėlis. Vienu žodžiu, žaviuosi Kauno mero komandos darbu – jis nuoseklus ir konstruktyvus. Nuosekliai žengiama į priekį, atsiribojant nuo visokių apsibezdėjusių biurokratų ir destruktorių. Jiems Kaune atėjo sunkios dienos. Dabar turi sugalvoti kaip „padaryti“, o ne parodyti paragrafą kuris leidžia „nedaryti“. O niurgzliai iš aplinkui tiesiog įprato gyventi Kaune kaip užakusioje kaimo kūdroje, jiems bet koks judesys sukelia nesąmoninga norą priešintis. Kai gyveni tarp griuvėsių, tai jautiesi kažkaip pranašesnis. O kai privažiuos, neduok tu Dieve, spalvingai pasirėdžiusių užsieniečių, tai gali pasijusti esąs tik pilkas žvirblis. Žvirblis tarp papūgų…

 29. Smagu kad sparčiai vyksta projektas be visokiu paminklosaugininku gestapo, bendruomeniuxujuomeniu ir visu kitu stabdžiu trukdžių.
  Architektūrinis konkursas???? Čia yra tik projekto užbaigimas, t.y. tribūnu „dastatymas“ kad stebint varžybas medžių nesimatytu ir stogo uždengimas. Tiesa stogai virs tribūnų yra labai sudėtinga konstrukcija jei be kolonų ir ten tikrai reik pamąstyt.
  Del parkavimo Europoj pilna stadionu su minimaliais parkavimais, o ten ir renginiai vyksta kas savaite ar net dazniau. Pažiūrėkit googlemapse Aviva stadioną Dubline 51k vietu. Cia solidesne minia susirinks duokdie 5 kartus per metus. Pamenam net kai pries viska laiminčius ispanus žaidėm buvo galima bilietu prieš varžybas kasose nusipirkt.
  Transliacijų furgonai stoves kur iki šiol stovėjo, neidealiausia vieta bet dzin.
  VIP prieš saulę? Futbolas paprastai žaidžiamas vakarais kai saulė jau nusileidus būna, arba nusileidus tiek kad užstoja tribūnos priešais. Iš vis nelabai atsimenu kada D&G žiūrėjau rinktinę ne tamsoje.
  Autoriau užklauskit LFF ar jie dalyvauja procese ir is vis ar aišku ko tam stadionui trūksta konkrečiai iki UEFA kategorijos?
  Pasikartosiu be bet galo smagu progresą be biurokratinio smaukymosi, gal rimtai iki 2017 rugsėjo varžybų spės

 30. kokie konkusai? cia gi kaunas.

 31. O kur architektūros konkursai tokiems objektams?

 32. kam ta panika? treciokas gaus zadacha ir reikalas bus patvarkytas.

 33. Argumentu yra geru, tik del grandioziskumo nesutinku. JUk is esmes liks tas pats stadiono dydis, tik, kad aplink pilnos tribunos bus. Nereikia perspausti, kad „uzgos vargsa Zaliakalni“ ar pan 🙂

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Šeškinės stadionas

„BALTCAP“ TRAUKIASI: Nacionalinio stadiono projektą perima „Hanner“

2024 vasario 21 KomentarasPILOTAS.LT

Iš Nacionalinio stadiono projekto traukiasi pinigų iššvaistymo skandalo purtoma investicijų bendrovė „BaltCap“, kurią keičia „Hanner“. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien paskelbė, jog su šią Arvydo

„Vilnius Football Academy“ stadionas Bukčių g., Vilniuje (D.Varanavičius (PV), arch. G.Aismontas, D.Baltrūnas).

FUTBOLO STADIONAS JAUNIMUI: Lazdynų stadionas orientuojasi į tarptautinius standartus

2024 sausio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner“ ir futbolo mokykla „Vilnius Football Academy“ sostinės Lazdynų rajone už 2,5 mln. eurų statys futbolo stadioną su dirbtine danga ir

Beisbolo stadionas

SOSTINĖJE ATGIMS BEISBOLAS: Jomanto parko stadioną pritaikys tarptautinėms varžyboms

2023 lapkričio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus beisbolo mėgėjai šiuo metu neturi tinkamos vietos treniruotis ir rengti varžybas. Šiam sportui planuojama pritaikyti Baltupių mikrorajone miškingame Jomanto parke esantį apleistą stadioną, kurs

Nacionalinis stadionas Vilniuje (arch. „Populous“, „Cloud architektai“).

STATYS „NARESTA“: Pasirašyta Nacionalinio stadiono Vilniuje rangos sutartis

2023 rugsėjo 20Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje statybų reikalai įgauna pagreitį – viena didžiausių šalies statybos bendrovių „Naresta“ ką tik pasirašė generalinės rangos sutartį dėl 1-ojo etapo statybų.

Šeškinės stadionas

DEŠIMTMEČIO STATYBOS VILNIUJE: Duotas startas Šeškinės daugiafunkciui kompleksui

2023 gegužės 231 KomentarasPILOTAS.LT

Ką tik išduotas statybos leidimas Vilniaus daugiafunkcio komplekso Šeškinėje projektui. Stadiono statybos darbai, kartu su visu daugiafunkciu kompleksu, turėtų būti baigti 2025-aisiais. Kaip praneša sostinės

Dūkštų ąžuolyno takas

DIDŽIAUSIAS ĄŽUOLYNAS LIETUVOJE: Dūkštų ąžuolyno pažintinio tako 20-metis pažymėtas atnaujinus

2023 gegužės 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vakar Neries regioniniame parke atidarytas naujai sutvarkytas Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas, nusidriekęs per didžiausią ir vieną seniausių natūralių šalies ąžuolynų. Renginio metu pasodintas ir simbolinis ąžuolų

Mokyklos stadionas

DAUGIAU ŠIUOLAIKIŠKŲ SPORTO AIKŠTYNŲ: Vilnius atnaujins 21 ugdymo įstaigų stadioną

2023 kovo 31Be komentarųPILOTAS.LT

Permainos planuojamos net 21-ame sostinės bendrojo ugdymo įstaigos sporto aikštyne. Greičiausiai darbai bus pradėti Atgajos specialiojoje mokykloje. SAVIVALDYBĖS TOLIAU TĘS PRADĖTUS DARBUS Vilniaus miesto savivaldybė

Šildoma futbolo aikštelė

FUTBOLAS KIAURUS METUS: Vilnius turės pirmąją šildomą futbolo aikštę

2022 spalio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, šalia Mykolo Biržiškos gimnazijos bus įrengta nauja pilnų matmenų futbolo aikštė ir atnaujintas sporto aikštynas. Futbolo aikštė bus šildoma ir galės būti naudojama visais

Nacionalinis stadionas

VILNIUJE AIDI SPROGIMAI: Nacionalinio stadiono griaučiai trupinami sprogmenimis

2022 rugpjūčio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionalinio stadiono griaučius ardanti UAB „Vilniaus BDT“ konstrukcijų trupinimui pradėjo naudoti sprogmenis, todėl aplinkinių mikrorajonų gyventojai gali girdėti į griaustinį panašius garsus. Šiandien iš viso

stadi_vn_220700_e01_xxx

DAR VIENAS STADIONAS FUTBOLUI: Rekonstruos Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyną

2022 liepos 20Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos teritorijoje netrukus bus rekonstruotas sporto aikštynas ir iškils visų matmenų futbolo aikštė. Vilniaus savivaldybės bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ jau paskelbė projektavimo ir

Nacionalinis stadionas Vilniuje (arch. „Populous“, „Cloud architektai“).

SĖKMĖS IEŠKOMA INTEGRALUME: Pristatyti Nacionalinio stadiono projektiniai pasiūlymai

2022 gegužės 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje neseniai pristatyti Nacionalinio stadiono komplekso projektiniai pasiūlymai, tačiau viešajame aptarime kalbėta daugiausia ne apie architektūrą ar estetiką. Surengtoje daugiafunkcio komplekso konsultacijoje su gyventojais pagrindiniai

Mega parkingui ketinama atplėšti iš Kauno Ąžuolyno 3,35 hektaro. Pav: V.Pilkauskas

PARKINGAS KAUNO ĄŽUOLYNE: Miesto valdžios įkarštį vėsina teismas

2022 vasario 2Be komentarųPILOTAS.LT

Maždaug prieš metus Kauno taryba miestiečius paliko be žado, pritarusi siūlymui perimti į Ąžuolyną įsiterpusį 3,3 ha sklypą bei įrengti jame utilitarią automobilių stovėjimo aikštelę.

Šeškinės stadionas

LEDAS PAJUDĖJO: Vilniuje griaunamos Nacionalinio stadiono konstrukcijos

2022 sausio 43 KomentaraiPILOTAS.LT

Šiandien Vilniuje sunkioji technika pradėjo ardyti nebaigto statyti Nacionalinio stadiono konstrukcijas. Beveik 30 metų ant Šeškinės kalvos stovėjusios gelžbetonio konstrukcijos – nevykusio projektų valdymo ir

VDU sporto centras

NAUJAS VDU SPORTO CENTRAS: Dedikacija Prezidentui Valdui Adamkui

2021 lapkričio 163 KomentaraiPILOTAS.LT

Vytauto Didžiojo universitetas atidaro, anot VDU, didžiausią įvairioms sporto šakoms skirtą unversitetinį sporto centrą Lietuvoje. Lapkričio 17-ąją, 14 valandą, Akademijos miestelyje (Studentų g. 9A, Kauno

Liverpool Waters

ATĖMĖ UNESCO STATUSĄ: Liverpulį parklupdė nežabojama pakrantės plėtra

2021 liepos 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kaip jau skelbė PILOTAS.LT, Kinijos Fudžou mieste bei internetu vyksta Pasaulio paveldo komiteto 44-ąją sesija, kurioje šį šeštadienį bus aptariami ir Kauno modernizmo įtraukimo į

Jonavos stadionas

SPORTIŠKIAUSIAS MIESTAS: Jonavoje futbolą stebės 2.000 žiūrovų

2021 birželio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Jonavoje po rekonstrukcijos atidaromas 2.000 vietų centrinis miesto stadionas. Nuo šiol jame galės vykti aukščiausio lygio futbolo bei lengvosios atletikos tarptautinės varžybos. Kaip praneša

Raudondvario dvaras

KAUNO RAJONAS NESTABDO: Karantino metu vyksta statybos, veikia kultūros įstaigos

2020 balandžio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Garliavoje pradedamas statyti Adomo Mitkaus mokyklos stadionas, kuris atitiks tarptautinius reikalavimus. Statybos vyksta ir Zapyškyje, Ilgakiemyje, Raudondvaryje, Domeikavoje ir kituose Kauno rajono miesteliuose. Skirtingai nei

maniežas

MANIEŽAS KAUNO ĄŽUOLYNE: Nederintame architektūros konkurse – 8 pasiūlymai

2019 spalio 176 KomentaraiPILOTAS.LT

Kauno miesto savivaldybė rengia Lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla Ąžuolyne konkursą. Šiam konkursui pateikti darbai jau eksponuojami „Žalgirio“ arenoje, o spalio 22-ąją – įvyks

Klaus Littmann

BEGALINĖ TRAUKA: Monumentali gamtos instaliacija futbolo stadione

2019 rugsėjo 105 KomentaraiPILOTAS.LT

Austrijoje ką tik atidaryta monumentali meno instaliacija siūlo permąstyti mūsų santykį su gamta bei keisti požiūrį į jos ateitį. Instaliacijos autorius austrų menininkas Klausas Littmannas (Klaus Littmann)

Adomo Mitkaus mokyklos futbolo stadionas Garliavoje

KAUNO RAJONAS: Turėsime tarptautinių standartų futbolo stadioną

2019 liepos 191 KomentarasPILOTAS.LT

Jau kitų metų pavasarį Kauno rajone, šalia Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos žada atsirasti pilnų matmenų, tarptautinius standartus atitinkantis futbolo stadionas. Taip ką tik sutarė

Kauno sporto halė

ATNAUJINAMA LEGENDA: Kauno sporto halė žada būti universalesnė

2019 birželio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune įsibėgėja legendinės Kauno sporto halės kapitalinis remontas. Šiemet 80-metų jubiliejų minintis inžinieriaus Anatolijaus Rozenbliumo kūrinys bus atnaujintas iš pagrindų. Projekto autorių tikslas – išsaugoti jo

Šeškinės daugiafunkcis kompleksas

VILNIAUS VALDŽIA TRIUMFUOJA: Miesto taryba pritarė Šeškinės daugiafunkcio koncesijai

2019 vasario 213 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus Taryba ką uždegė žalią šviesą Šeškinės Daugiafunkcio komplekso koncesijos sutarčiai. Pasirašius šią sutartį, artimiausiu metu bus galima pradėti įgyvendinti Nacionalinio stadiono ir dar 15

„Feyenoord“ stadionas

NAUJI „FEYENOORD“ NAMAI: OMA parengė 63.000 vietų stadiono projektą

2019 vasario 131 KomentarasArtūras Karka

Europos futbolo aikštėse atgyjant aukščiausio lygio futbolui, Olandų architektūros kompanija OMA užbaigė futbolo klubo „Feyenoord“ stadiono eskizinį projektą. Roterdame, Maso upės pakrantėje numatytas pastarasis 63.000

kamuolys

KLAIPĖDA MUŠA ĮVARTĮ: Planuose – naujas 10.000 vietų futbolo stadionas

2018 liepos 27Be komentarųPILOTAS.LT

Jei Vilnius ir Kaunas su savo futbolo stadionų projektais ir toliau tūpčios, jiems nosį gali nušluostyti Klaipėda. Uostamiesčio taryba ką tik pritarė, kad būtų organizuojamas

Veršvų gimnazijos stadionas

SPORTAS SUGRĮŽTA: Kaunas iki 2020-ųjų sutvarkys arti 30 mokyklų stadionų

2018 gegužės 29Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunas iš peties ėmėsi tvarkyti sovietmetį menančius miesto mokyklų stadionus. Neseniai sutvarkytas Vilijampolėje įsikūręs Veršvų gimnazijos stadionas, o iki kitų metų pabaigos sutvarkytų sporto erdvių