sikon

XXX SIKON‘AS RENKASI ALYTŲ: Konkrečiosios utopijos eksperimentas prasideda

2018-06-27
PILOTAS.LT

Architektūros studentų idėjų konkursas SIKON, kaip visada tyliai pasiekė starto liniją ir jau šį penktadienį pradės jubiliejinį konceptualių idėjų turnyrą dzūkų sostinėje. Simboliška, kad XXX SIKON‘as imsis temos, kuriai iš esmės ir buvo sukurtas.
Utopija – ideali erdvė architektūrinei minčiai, futurizmui ir filosofijai laisvai plėtotis!

ARCHITEKTŪROS KONCEPTUALISTAI STARTAVO ORVELIŠKU METU

Kaip žinia SIKON‘as buvo išrastas gūdžiais 1983-aisiais (vos ne „1984”) paskutinio traukinio Kaunas-Vilnius paskutiniame vagone, niūrią tarybinę tikrovę demonstruojant totalitarinei šlapdribai ir sadistiškai stabdžių rankenėle piktnaudžiaujančiam mašinistui.
Anot šaltinio esą trys VISI (dabar VGTU) architektūros fakulteto studentai – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius – tuomet užvedė perpetum-mobilinę architektūrinių koncepcijų generavimo mašiną, kuri produktyviai sukasi iki šiol.
Konkursas SIKON per 35 gyvavimo metus praleido vos 5-eris ir gali būti laikomas ne vieno garsaus architekto starto aikštele.
SIKON‘e savo architektūrinius raumenis augino ne tik nūnai žinomi architektai – R.Palekas, K.Lupeikis, S.Danius, L.Tuleikis, G.Vieversys, S.Rinkevičius, T.Grunskis, A.Baldišiūtė, D.Puzinas, bet ir patys SIKON‘o „maminai“ – A.Ambrasas, G.Čaikauskas, A.Karalius. Čia žibėjo estai J.Peil, H.Kreis, A.Siim, R.Puusepp bei Maskvos ir Piterio žydai – A.Brodsky, A.Savin, N.Tiurin. O taip pat – aibė dabar žymių architektų, studijavusių Piterio, Rygos, Lvovo, Kijevo, Uralo ir Kaukazo universitetuose, kurių vardai išsibarstė per tris dešimtmečius…
Sovietmečiu pusiau pogrindiškai VISI triūsiantis SIKON‘as sutraukdavo net iki 100 studentiškų projektų iš visos tuometinės Sovietų Sąjungos ir netrukus tapo savotišku Rytų Europos Shinkenchiku konkursu, kuris, tiesą sakant, vertas vadinti dvasiniu sikonistų mokytoju.

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Pirmojo konkurso SIKON diplomas – autorinė keraminė plytelė (diz. G.Čaikauskas), nelegaliai pagaminta vieną 1983-iųjų naktį Dvarčionių keramikos fabrike. Foto: © pilotas.LT

Šį penktadienį Alytuje prasidėsiantį 30-tąjį konkursą SIKON pristato VGTU Architektūros studentų klubo aktyvistės ir SIKON‘o org.komiteto narės Magdalenos Beliavskos rašinys.

XXX SIKON TEMA: KONKREČIOJI UTOPIJA

Trisdešimtą kartą vykstantis Studentų Idėjų KONkursas – savotiškas eksperimentas su architektūros studentų mąstymo aparatais, nuo 1983 metų skatinantis kitaip pažvelgti į supančią aplinką ir išeiti iš komforto zonos dirbant prie netipiškų užduočių.
Šiemet sikonistai bus kviečiami pradėti kurti konkrečiąją, egzistuojančią realioje dabartyje, praktinę, o ne teorinę utopiją viename Alytaus miegamųjų rajonų.
Eksperimentas socialiniame lygmenyje – prielaida tikslui pasiekti. Palikdami už kadro visagalio architekto-vizijonieriaus įvaizdį, dalyviai bus kviečiami bendradarbiauti su miesto bendruomenėmis, įvairių specialybių lektoriais – įkvėpėjais.
Prieš pradedant darbą, kviečiame susipažinti su terminais, kuriuos per tris XXX SIKON dienas teks išgirsti ne kartą.

NUO UTOPIJOS IKI DISTOPIJOS

Lotynų ir graikų kalbų žodžių ou (ne) + topos (vieta) junginys (neegzistuojanti vieta) Tomo Moro (1478–1535) traktate reiškė idealią bendruomenę Utopiją. Šis žodis lig šiol vartojamas apibūdinti darniai politinei sistemai, kurioje vyrauja valstybės ir individo santykių harmonija. Šis 1516 metais parašytas veikalas paskatino kelis šimtus metų trunkančias realios utopijos paieškas.
Tačiau utopijos terminas prigijo kasdienėje terminologijoje kaip idealios, neįgyvendinamos santvarkos projekto, neįvykdomo, nerealaus sumanymo apibūdinimas.
Ypatingai jis pakito XX amžiuje. Karai, totalitarinės sistemos, Europos griūtis paskatino utopijos realizavimo bandymus arba neribotos valdžios pagrindimą netikromis utopinėmis idėjomis. Būtent todėl utopizmas sulaukė nemažai kritikos – kuo toliau, tuo labiau jis panašėjo į bandymą sulipdyti vientisą, paklusnią, besmegenę masę, individą paversti eiliniu mechanizmo sraigteliu.
Pastebėta, jog iš nevykusios utopijos pamažu gimsta distopija: visuomenės dalis siekia reprezentuoti visumą, ignoruodama jos balsą. Toji dalis nulupa kailį daugumai ir tampa vilku, persirengusiu avimi. Scenarijus ne kartą sutiktas: tiek Džordžo Orvelo romane ,,1984‘‘, tiek sovietmečiu.
Utopinės antiutopijos veidrodis – to sovietinio tipi šalių būtis, menas, architektūra: viskas pagal standartą, pagal planą, pagal grafiką.
Architektūra buvo patogiausias socializmo utopinių idėjų realizavimo būdas. Kartu su pastatų tipologija, būsto standartu buvo siekiama pakeisti ir visuomenės įpročius, savimonę. Daug dėmesio skirta urbanistikai: siekiama išvengti atsitiktinumo, nes erdvės turi užtikrinti idealios visuomenės formavimąsi, jos turi skatinti procesus, vedančius ideologijos išsipildymo link.
Urbanistinė aplinka senuosiuose miestuose byloja apie kapitalistinius laikus: Vilniaus Senamiesčio cokoliniai aukštai kažkada buvo nusėti mažų krautuvėlių, XX-tame amžiuje jas keičia pirmieji prekybos centrai. Jie akimirksniu tampa traukos centrais – šis skausmingas fenomenas buvusio sovietinio bloko šalyse pastebimas iki šiol: didžiausio Skandinavijos prekybos centro plotas mažesnis už Kauno ,,Megos‘‘.
Naujieji miestai suplanuoti tikslingai: jie dygsta aplink pramonės židinius, padalinti į rajonus, mikrorajonus su skirtingos paskirties zonomis, visi skirtingi, tačiau panašūs apgyvendinimo sąlygomis. Pokario laikais Didžiosios Statybos tapo augančios šalies identitetu, geresnės ateities simboliu.

MODERNISTAI NEDAUG NUTOLO NUO KOMUNISTŲ

Panašias idėjas propagavo ir modernizmas – Le Korbiuzjė veikalas ,,Link architektūros‘‘ skelbė, jog žemės nuosavybė – atgyvenęs terminas, erdvė turėtų tapti bendruomeninė. Tačiau modernizmo eksperimentai su socialiniais būstais, daugiabučiais buvo vienetiniai ir išskirtiniai: kiekvienas daugiabutis ar rajonas buvo išmąstyti besiremiant skirtingais principais ir tikslais, diktuoti skirtingų kontekstų ir sąlygų, tuo tarpu skirtingų tipų socmodernistinės dėžutės buvo štampuotos be didesnių inovacijų beveik nuo pat totalitarinės eros pradžios iki jos pabaigos.
Tyriausia utopijos forma išgyveno literatūroje – visada įdomu yra ieškoti idealumo ir jo pasėkmių. Žymieji Aldous‘o Huxley‘o kūriniai ,,Šaunusis naujas pasaulis‘‘ ir ,,Beždžionė ir esmė‘‘ nagrinėja skirtingas utopijas ir jų baigtis, tačiau rašytojas regi tik dvi išeitis: neribotas technologinis progresas, užgožiantis žmogiškumą, arba primato sąmonė. Nuo vienos būsenos link kitos. Lyg Škėmos romane, „up and down, up and down“.
Kur trečioji baigtis – racionalumas? Ar kalbant apie utopiją iš vis įmanoma išlaikyti racionalumą?
Šiuolaikinio žmogaus utopija – atsargesnė, realistiškesnė, mažiau utopiška, racionalesnė. Pasak filosofo Leonido Donskio, utopija – priemonė radikaliom, naujom idėjom reikšti. Išreikšti, bet nebūtinai išpildyti. Žmonija pavargo, pasimokė, dar kartais klysta, bet jau atsargiau priima sprendimus. Gal būtent tai yra utopinės, idealios visuomenės užuomazga?

KONKREČIOSIOS UTOPIJOS MITAI IR PAMATAI

,,Nuo esamo iki galimo!’’ – sakydavo prancūzų filosofas ir sociologas Henri Lefebvre’as (1905–1991), siūlydamas eksperimentuoti kuriant erdves, atviras laimei. Vadino tai konkrečiosiomis utopijomis
Henri Lefebvre‘as – kone pirmas mąstytojas Prancūzijoje, atradęs sąsajas tarp ideologijų ir erdvės. Anot jo, ideologija gali būti suprantama kaip socialinis produktas tik per erdvės prizmę – tokia erdvė specifiškai gimsta iš ideologijos ir tampa represyvi. Tuo pačiu pati ideologija be erdvės egzistuoti negali. Taigi, erdvė yra tiesiogiai kuriama dominuojančios ideologijos.
Mąstytojas nuodugniai nagrinėjo visų visuomenės sluoksnių erdvės vaidmens supratimą bei jos paskirtį. Reali situacija prancūzų filosofo teorijoje neatsiejama nuo utopijos termino. Lefevbre’as, pats save laikęs utopiečiu teigė, jog viskas, kas įmanoma, yra integrali realybės dalis. Taigi utopija, kurią jis siūlo, neneigia socialinės, erdvinės ar istorinės realybės, bet susitaiko su ja ir išnaudoja jos potencialą.
Henri Lefevbre’o konkrečiosios utopijos visuomenė negriauna, kad statytų iš naujo ir neįsikuria negyvenamoje saloje.
Ji įvertina esamas galimybes ir pritaiko jas čia ir dabar kuriamoje realybėje.

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o tema – Konkrečioji utopija

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

XXX SIKON’o organizatorių komanda purena Alytų. Foto: SIKON

UŽDAVINIAI XXX SIKON‘O DALYVIAMS

Kol užsiregistravę į konkursą SIKON architektūros studentai pratinasi prie utopinių/distopinių filosofijų, belieka atsakyti į kelis klausimus-užduotis.
Kokie yra laimingo miesto komponentai?
Ar pastatai gali kurti savarankiškas utopijas?
Ar tam tikros architektūrinės konsteliacijos gali kurti prielaidą bendruomeniškumui vystytis?
Ar architektūra gali būti socialinių katastrofų priežastimi?
Kaip visuomenė veikia architektūrą ir kaip architektūra veikia visuomenę?
Priminsime, kad XXX SIKON’o dalyviai į Konkrečiąją utopiją renkasi birželio 29 Alytuje, kur iki liepos 1-os triūs prie sovietinių reliktų reutopizacijos moderniomis priemonėmis.

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Pernai sikonistai Vilniuje nagrinėjo aktualią Upės mieste temą. Foto_SIKON

Komentarai

  1. Jaunasis architekte, parodyk dėmesį jauniesiems dailininkams. Domėkis jų kūryba. Aplankyk 3-iosios Alytaus tarptautinės jaunųjų kūrėjų bienalės „Meno kodas: LT100. Jaunieji“ ekspozicijas, pristatomas 3-jose Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse nuo 2018 06 16 iki 07 11. Pagarbiai bienalės vadovas dail. Evaldas Grinius. .

    • būtinai ! ! !

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

SIKON

ANTANAS NAMUOSE: Studentų idėjų konkursas SIKON kviečia į saviizoliacinę erdvę

2020 birželio 221 KomentarasAistė Gaidilionytė, Augustas Lapinskas,

Studentų idėjų konkursas SIKON šiemet kviečia kiek sustoti ir vėl atsisukti į individualesnę architektūrą. Šių metų tema „Antanas namuose“ – užuomina į 2001-ųjų renginį bei

Klaipėda

PREMIJOS STUDENTAMS: Klaipėda vėl paskatins aktualių tyrimų autorius

2020 birželio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau kelerius metus skatina uostamiesčiui aktualius pritaikomuosius tyrimus atliekančius studentus. Šiemet Klaipėdos Universiteto studentų premijoms yra paskirta 2.892 eurų, o likusių

Studijų KAFe 2019

ARCHITEKTŪRA BE SIENŲ: Turnyrą „Studijų KAFe“ laimėjo dialogą su Ąžuolynu kūrę lenkų studentai

Kaune ką tik praūžė tarptautinis turnyras „Studijų KAFe 2019“, kuriame rungėsi architektūros studentai iš įvairių Europos šalių. 1-ąją vietą ir 1.000 eurų premiją jame laimėjo Vroclavo

Pasaulio tautų teisuolių centras ir Memorialas Šv. Gertrūdos g., Kaune (autorius M.Kilius), 2-oji vieta, 500 Eur.

BAUA-AWARD 2019: Atrinko geriausius Lietuvos architektūros studentus

2019 spalio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Vos kelios savaitės liko iki Rygoje organizuojamo 7-ojo Baltijos šalių architektų sąjungų asociacijos konkurso „BAUA Award“. Mūsų architektūros mokyklos – VDA, VGTU, KTU – šiam

Planeta iš žmonių

ŠANSAS ARCHITEKTŪROS STUDENTAMS: Praktika Lietuvos paviljone Venecijoje

2019 spalio 18Be komentarųPILOTAS.LT

2020 metų Venecijos architektūros bienalėje Lietuvai atstovaus projektas „Planeta iš žmonių“. Norintys atlikti praktiką šiame paviljone, kviečiami į susitikimą su projekto autoriais Vilniaus Gedimino technikos

VGTU studentų akimis

IŠLAISVINO FANTAZIJĄ: Universitetas studentų akimis

2019 birželio 182 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentai savo darbų parodoje „VGTU studentų akimis“ išlaisvino fantaziją ir savo aukštojo mokslo įstaigą pavertė sala, kalnu, oro uostu ar

Meno celės'19

MENO CELĖS’19: Daugiasluoksniai meninio tarpsmo procesai „Titanike“

2019 birželio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos (VDA) parodų salėse „Titanikas“ atidaroma projekto „Meno celės ‘19“ paroda. Menininko Vlado Suncovo kurta parodos architektūra – terpė vešėti įvairaus pavidalo formoms,

VDA Architektūros katedra

EKSPERIMENTINIS SKLIAUTAS: VDA architektų 3 metrų skulptūra mugėje „Art Vilnius’19“

2019 gegužės 30Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje prasidėjo dešimtoji jubiliejinė šiuolaikinio meno mugė „Art Vilnius“, kurioje kasmet apsilanko virš 20.000 lankytojų ir dalyvauja apie 60 meno galerijų iš 15 šalių. Šiemet

EKA

ESTAI KVIEČIA STUDIJUOTI: Siūlomos 8 tarptautinės menų magistro studijų programos

2019 balandžio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Daugiau nei šimtmetį menininkus ruošianti Estijos dailės akademija šiemet siūlo net 8 tarptautines magistro studijų programas. Norintys su jomis susipažinti iš vidaus, turi suskubti tuo

sikon

STUDENTIŠKŲ IDĖJŲ KONKURSAS SIKON: Tai kas buvo ir ko galima tikėtis

2019 balandžio 25Be komentarųGabija Bružaitė

Kaita – žodis, pirmiausiai galvoje iššaukiantis vikšro metamorfozės vaizdinį. Arba metų laikų kitimą. Tačiau bet kuriuo atveju – tai natūralus ir neišvengiamas procesas kiekvieno žmogaus,

Meno menės

MENO MENĖS 2019: VDA studentų paroda Panemunės pilies erdvėse

2019 balandžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademija (VDA) kasmet pavasarį pakviečia į renesansinę Panemunės pilį, kur įsikuria studentų kūrinių paroda „Meno menės“. Šiuolaikiniai tapybos, tekstilės, grafikos, stiklo, dizaino studentų darbai čia eksponuojami šimtmečius

VDA KF

INSPIRUOJANTIS TARPUKARIS: VDA KF architektūros studentų kompozicijos studijos

2019 balandžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto (VDA KF) Architektūros katedros studentai pristato kompozicijos darbus. Keramikos kūrybinio centro „Lauko ekspo“ paviljone, Vilniuje eksponuojamose darbuose studentai nagrinėja tarpukario

VGTU Architektūros studentai

LIETUVIŲ TRIUMFAS: VGTU architektūros studentai laimėjo „DocexDoce“ turnyrą

2019 balandžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros magistrantūros studentai tapo 3-iojo tarptautinio architektūros turnyro „DocexDoce“ nugalėtojais. Tarptautinė vertinimo komisija lietuvių darbą išrinko geriausiu iš daugiau nei 500

piesi_ko_190400_e02_xxx

PIEŠINYS 2019: Paskelbtas 7-asis tarptautinis studentų piešinių konkursas

2019 balandžio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademija (VDA) kasmet rengia Algimanto Švėgždos vardo tarptautinę piešinių parodą-konkursą „Piešinys“. Baltijos šalių aukštųjų meno mokyklų studentų konkurso laimėtojams skiriamos 3 piniginės premijos

VGTU Architektūros fakultetas

ARCHITEKTŪRA IR BENDRUOMENĖ: VGTU architektūros studentų paroda

2019 kovo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungoje išeksponuota Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakulteto studentų paroda „Architektūra ir bendruomenė“. Parodos pristatymas įvyks šiandien 15 val. Lietuvos architektų sąjungos

DocexDoce

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE: Tarptautinis turnyras architektūros studentams „DocexDoce“

2019 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Šiemet pirmą kartą Lietuvoje rengiamas tarptautinis turnyras architektūros studentams „DocexDoce“. Geriausių darbų autoriams – 3 piniginės premijos. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas ir

Studijų KAFe

KAFE 2019: Studentai nagrinės architektūros vietoženklių Kaune temą

2019 vasario 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kas trejus metus organizuojamas Kauno architektūros festivalis KAFe tradiciškai surengia tarptautinę studentų parodą-konkursą. Šiemet Lietuvos bei užsienio šalių architektūros studentai kviečiami giliau panagrinėti ar vietoženklių architektūrą kuria,

Geras 2019

VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS: 10-ieji apdovanojimai „Geras“

2019 vasario 8Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas rengia kasmetinius „Geras“ apdovanojimus. Apdovanojimai įvyks jau 10-ąjį kartą. Vasario 15 dieną (penktadienį) 18 val. visi VGTU architektūros

Laima Antonova

BALSAVO UŽ TELŠIŠKĘ: Baltijos regiono jaunųjų menininkų simpatijų prizas – L.Antonovai

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Latvijos dailės akademijoje savaitgalį įteikti Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų menininkų apdovanojimai “Nordic Baltic Young Artist Awards”. Šiame konkurse daugiausiai regiono meno mėgėjų balsų gavo

Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog

A.STILLMANO STIPENDIJA: 2018-ųjų laureatė – VDA studentė B.Kazlauskaitė-Bon Alog

2018 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

2018 metų Ary Stillmano stipendiją laimėjo Vilniaus dailės akademijos IV kurso studentė Brigita Kazlauskaitė-Bon Alog. Stipendijos skyrimo tikslas – plėtoti Ary Stillmano gyvenimo ir kūrybos

Gabija Rutkūnaitė

PAGYRĖ IR LIETUVĘ: Išrinkti geriausi Baltijos šalių jaunųjų architektų baigiamieji darbai

2018 spalio 231 KomentarasPILOTAS.LT

Savaitgalį iškilmingai įteikti šių metų Baltijos šalių jaunųjų architektų geriausių baigiamųjų darbų konkurso apdovanojimai. Magistro darbų kategorijoje nugalėjo Estijos menų akademijos absolventas Arvi‘s Andersonas (Arvi

INSIDEOUT

INSIDEOUT: Architektūros studentų kūrybinių rezultatų pristatymas

2018 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo rugsėjo 3 dienos vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros studentų kūrybinės dirbtuvės „Insideout“. Šiandien, rugsėjo 13 dieną bus viešai pristaTyti jų rezultatai. Nuo rugsėjo

graff_vda_e06_xxx

BALTIJOS KULTŪRA MIESTE: VDA menininkų graffiti projektas Zarasuose ir Visagine

2018 rugpjūčio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Zarasuose ir Visagine vyko antrą kartą organizuojamas sienų tapybą populiarinantis Vilniaus dailės akademijos jaunųjų menininkų projektas „The Baltic Wild Walls“. 40 jaunųjų tapytojų, grafikų, skulptorių,

_tit_2-tiltu-konk

2 TILTŲ KONKURSAS KAUNE: Kuklioje konkurencijoje varžosi 7 idėjos

2018 liepos 258 KomentaraiPILOTAS.LT

Kaune vyksta Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo prospekto atviras projekto konkursas. Paaiškėjo, kad galimybė projektuoti

SIKON XXX

50 SIKON‘O UTOPISTŲ: Architektūros studentai eksperimentavo Alytuje

2018 liepos 16Be komentarųMagdalena Beliavska

Tarptautinės architektų dienos išvakarėse, tarp saulėje įkaitintų betoninių Alytaus daugiabučių ir pajūriškai kvepiančių pušų 3 dienas klajojo baltais trisdešimto SIKON marškinėliais pasipuošę architektūros simpatikai. Į