bauha_es_210100_e02_xxx_bra

EUROPOS VILTIES PROJEKTAS: Naująjį europinį bauhauzą Lietuva sutinka perdėm šaltai

2021-01-20
Almantas Bružas

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen  dar 2020-ųjų rudenį atskleidė Naujojo europinio bauhauzo sumanymą. Pastarasis kultūros projektas, pagrindu paėmęs modernios architektūros kūrybos metodą, sumanytas siekiant paruošti dirvą milžiniškai 750 milijardų  investicijai, skiriamai sušvelninti koronaviruso pandemijos pasekmes Europos sąjungoje. Pernai dar buvęs gana abstraktus,  šį sausį jis kristalizavosi į itin ambicingą kultūrinę iniciatyvą.  Europos sąjunga su ja sieja milžiniškas ateities viltis, tačiau Lietuva Naująjį europinį bauhauzą kol kas sutinka šaltai.

PROJEKTO  JUNGIAMOJI GRANDIS – ARCHITEKTŪRA
„Noriu, kad kitos kartos Europos sąjunga paskatintų Europos renovacijos bangą ir padarytų mūsų Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere. Tačiau tai ne tik aplinkosaugos ar ekonominis projektas: tai turi būti naujas Europos kultūros projektas“, – pristatydama Naujajį europinį bauhauzą, pažymėjo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Kaip skelbia Europos Komisija, Naujasis europinis bauhauzas yra aplinkosaugos, ekonominis ir kultūrinis projektas, kuris užsibrėžęs suderinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, siekiant Europos žaliojo kurso. Teigiama, jog pagrindinės jo vertybės – tvarumas, estetika ir įtraukumas.
Nors tikslas tarsi yra Europos Žaliasis kursas, vis dėlto, naujosios iniciatyvos koncepcijos pagrindu reikėtų laikyti architektūrą. Tiksliau, tam tikrą jos kūrybos metodą. Kaip byloja jau pats ES iniciatyvos pavadinimas, remiamasi XX amžiaus pradžioje Vokietijoje gimusios  modernizmo architektūros ir meno mokyklos – Bauhauzo (vok. Bauhaus) – kūrybiniais principais. Reikia pažymėti, jog Veimare Walterio Gropiuso (Walter Gropius) 1919 metais įkurtas Bauhauzas nebuvo įprasta architektūros ar meno mokykla – ji ištobulino savitą modernizmo metodą, kuris leistų siekti visą apimančio kūrybinio rezultato. Šio kompleksiško architektūros, dizaino ir meno judėjimo įtaka juntama iki šiol. Ne veltui, Europos sąjungos viršūnės yra įsitikinusios, kad šių dienų situacijai bei aplinkai pritaikytas pastarasis metodas ne tik būtų gyvybingas, bet ir gali padėti pasiekti proveržį Europai atsigaunant po pasaulinės pandemijos. Ir net tapti šio atsigavimo lydere bei pavyzdžiu.
Pradėti konstruoti Naująjį europinį bauhauzą planuojama nuo dabartines sąlygas atitinkančios jo koncepcijos sukūrimo. Tam bus pasitelktas šios iniciatyvos pirmasis – kūrimo ar savotiško projektavimo – etapas. Teigiama, kad koncepcija bus kuriama „tyrinėjant idėjas, nustatant neatidėliotinus poreikius ir iššūkius ir sujungiant suinteresuotąsias šalis“. Kaip vieną iš pastarojo etapo elementų šį pavasarį Europos Komisija numato paskelbti pirmąją Naujojo europinio bauhauzo apdovanojimo laidą. Žadama paskirti apdovanojimus esamiems pavyzdžiams, kurie atspindi integruotas pagrindines Naujojo Europos bauhauzo iniciatyvos vertybes ir kurie galėtų paskatinti diskusijas apie vietas, kuriose gyvename, jų pertvarkymą.
Teigiama, kad dar šių metų rudenį bus paviešinti kvietimai teikti paraiškas, kad Naujojo Europos bauhauzo idėjos būtų išbandytos mažiausiai penkiose ES valstybių narių vietose. Tam numatoma pritraukti  Europos sąjungos lėšas tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis.

NAUJOJI INICIATYVA ĮGAUNA BRUOŽUS IR PAGREITĮ 
Nors kūrybinis etapas prasideda tik dabar, Naujojo Europos bauhauzo iniciatyva jau įgauna  pirmus bruožus. Pristatydama iniciatyvą, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dėstė: „Naujasis europinis bauhauzas yra vilties projektas, skirtas ištirti, kaip po pandemijos kartu gyventi geriau. Kalbama apie tvarumo suderinimą su stiliumi, kad Europos žaliasis kursas būtų arčiau žmonių minčių ir namų. Mums reikia visų kūrybinių protų: dizainerių, menininkų, mokslininkų, architektų ir piliečių, kad Naujasis Europos bauhauzas būtų sėkmingas“.
Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pažymėjo: „Naujuoju europiniu bauhauzu siekiame sukurti naujovišką sistemą, kuri remtų, palengvintų ir paspartintų žaliąją transformaciją, derinant tvarumą ir estetiką. Būdami tiltu tarp meno ir kultūros pasaulio iš vienos pusės ir mokslo bei technologijų pasaulio iš kitos, mes pasirūpinsime, jog dalyvautų visa visuomenė: mūsų menininkai, mūsų studentai, architektai, mūsų inžinieriai, mūsų akademinė bendruomenė, mūsų novatoriai. Tai padės paskatinti sisteminius pokyčius“.
Pasak už sanglaudą ir reformas atsakingos Komisijos narės Elisa‘os Ferreira‘os, Naujasis europinis bauhauzas yra apie tai, kaip mes gyvename kartu, mūsų vertybes, mūsų bendras darbo ir laisvalaikio erdves, mūsų kolektyvinę ir privačią patirtį. „Tai projektas, skirtas visiems Europos regionams ir teritorijoms. Skatindamas prieinamus sprendimus, jis turėtų prisidėti prie socialinės sanglaudos ir būsto problemų sprendimo. Jei norime realių pokyčių aplink mus – kad kartu gyvenimas būtų gražesnis ir tvaresnis – turime pagalvoti, kaip Naujasis europinis bauhauzas gali susieti naujų idėjų generavimą su jų fiziniu įgyvendinimu. Todėl Komisijoje nagrinėjame, kaip sutelkti mūsų priemones ir pradėti pirmąjį rinkinį konkrečių Naujojo Europos bauhauzo veiksmų“, – pažymėjo ji.
Iniciatyvos 2-ajame – „įgyvendinimo“ – etape bus parengti 5 bandomieji projektai, kuriais bus siekiama kurti su stiliumi susietus naujus tvarius ir įtraukius sprendimus. 3-iojo –„sklaidos“ – etapo tikslas yra paskleisti idėjas ir koncepcijas, apibrėžiančias Naująjį europinį bauhauzą per naujus projektus, kuriant tinklus ir dalijantis žiniomis Europoje bei už jos ribų.

ŠANSAS ATSIKRATYTI ARCHITEKTŪROS PROVINCIJOS SINDROMO
Naujasis europinis bauhauzas – kūrybinga iniciatyva, siekianti naikinti ribas tarp mokslo ir technologijų, meno, kultūros ir socialinės įtraukties, kad būtų galima kurti kasdienių problemų sprendimus. Specialioje interneto svetainėje menininkai, dizaineriai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, architektai, studentai ir visi suinteresuoti žmonės jau gali dalintis įkvepiančių pasiekimų pavyzdžiais Naujajam europiniam bauhauzui. Taip pat – savo idėjomis, kaip jis turėtų būti formuojamas ir kaip jis turėtų vystytis, taip pat savo rūpesčiais ir iššūkiais.
Teigiama, jog tai pradžia naujoviško bendro projektavimo proceso, kuriame dalyvauti yra gali visi. Organizacijos, norinčios dėti daugiau pastangų, kviečiamos tapti Naujojo europinio bauhauzo partnerėmis. Kol kitų ES šalių specialistų pajėgos buriasi, mūsų kultūros ir meno visuomenė naująją iniciatyvą, atrodo, pasitinka  pasyviai. Dar atsargiai į ją žvelgia net ir mūsų architektūros bendruomenė. Informacijos apie šią iniciatyvą nesurasime ne tik oficialiuose Lietuvos Kultūros ministerijos ar Lietuvos Aplinkos ministerijos, bet ir Lietuvos architektų rūmų ar Lietuvos architektų sąjungos interneto svetainėse. Atrodo, kad šaltai iniciatyvą pasitinkančios mūsų kultūros ir architektūros bendruomenės dar nėra įsisąmoninusios, jog tai yra ne vien Briuselio, bet ir mūsų visų vilties projektas. Tai dar vienas šansas Lietuvai pagaliau atsikratyti  Europos sąjungos architektūros provincijos komplekso.
Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos citadelei Lietuvoje būtų galima panaudoti kad ir mūsų kultūriniame lauke vietos vis dar nesuradusį vieną žymiausių Kauno modernizmo objektų – pagal architekto Felikso Vizbaro projektą tarpukariu Laisvės alėjoje pastatytą Kauno centrinį paštą. Mat Kauno valdžia jam iki šiol šiam modernizmo pasididžiavimui yra suradusi nieko bendro su kultūra neturinčią utilitarią vakcinavimo nuo COVID-19 punkto funkciją. Tarsi dar gyventume ne kultūros vertybes jau išmokusiame gerbti XXI amžiuje, bet gūdžiais komunizmo statybos laikais XX amžiaus pradžioje… Šiame Kauno modernizmo architektūros pastate įkurtas Architektūros muziejus (su šia iniciatyva buvo gerai susipažinusi bei ją palaikė praėjusios kadencijos LR Kultūros ministerija), kuris galėtų prisijunti prie Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos ir taip Lietuvą kilstelėti ir į jos apologetų Europos sąjungoje gretas. Tuo pačiu pagaliau būtų sugrąžinta ir mūsų kartos duoklė architektūrai – juk architektūros muziejaus Europos sąjungoje dabar neturime tik mes vieninteliai (!). Nereikia net sakyti, jog toks architektūros reikšmę Europos sąjungos ateities paveiksle pabrėžiantis potėpis  dar labiau priartintų Kauną ir prie išsvajotojo UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo.
Parengta pagal Europos Komisijos informaciją.
Titulinė nuotrauka:  Europos Komisijos.

Iniciatyvą pristačiusi Europos Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įsitikinusi, jog Naujasis europinis bauhauzas paskatins Europos renovacijos bangą bei padarys Europos Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere. Foto: Europos komisijos.

Europos sąjungos ateities iniciatyvą pristačiusi Europos Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įsitikinusi, jog Naujasis europinis bauhauzas paskatins Europos renovacijos bangą ir net padarys Europos Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere, tačiau Lietuva įsitraukti į procesus kol kas delsia. Foto: Europos Komisijos.

Architektūros muziejui pritaikytas Kauno centrinis paštas (arch. F.Vizbaras) galėtų tapto Europos sąjungos naujosios iniciatyvos apologetu. Foto : ©PILOTAS.LT

Šiuo metu vakcinacijos punktui naudojamas Kauno centrinis paštas (arch. F.Vizbaras) galėtų būti pritaikytas Architektūros muziejui  bei tapti svarbia Europos sąjungos naujosios iniciatyvos – Naujojo europinio bauhauzo – citadele. Foto : ©PILOTAS.LT

Komentarai

 1. Labai daug klaidų, nerišlus tekstas. Jei jau rašote kritiškai, tai galėtumėte pasistengti bent architektūros spaudos kokybę palaikyti 🙂

 2. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Tarybų Lietuvoje architektūros muziejus buvo, o sunaikintas jis buvo II Lietuvos Respublikos laikais. Nesu Sovietijos fanas, prašau nesikarščiuoti. Aš tik teisybės dėlei…

  • Dabar yra toks virtualus muziejus, bet,mano manymu, jame yra nemažai menkaverčių „eksponatų“, menkaverčių „interviu“. Manau,nepasivarginta paimti interviu iš ne vieno vyresnio amžiaus išties iškilaus architektūros kūrėjo,kol dar neiškeliavo anapus , surinkti medžiagos apie nemažą dalį etapinių architektūros objektų ar projektų,kol ji dar nevirto šilumine energija…Tokia mano nuomonė.

 3. Lietuvoje, ko gero, tas Bauhauzas bus galimai suprastas kaip BIM, A++ klasė, žiedinė ekonomika, tvarumas…. Bauhauzo flagmanai galimai bus stambios statybinės ir projektavimo firmos, o ne pavieniai kūrybiški architektai?
  Čia tIkriausiai tik Europos Komisijai architektūra yra menas…..

  • pritariu JPN skepsiui.
   o bet gal taciau imanoma padaryti kaska, kad neatsitiktu „kaip visada“?

  • O pas mus pasigirsta paaugliškų nusišnekėjimų “ architektūra nėra menas“, „estetika-tai diktatūra“…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

future-school-for-ukraine-pic

NAUJOJO EUROPOS BAUHAUZO FESTIVALIS: 2 lietuviški projektai ir laboratorijos paskelbimas

2024 balandžio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Balandžio 9-13 dienomis Briuselyje vyksiančiame Naujojo Europinio Bauhauzo (NEB) festivalyje bus pristatyti du Ukrainai skirti projektai, kartu su partneriais koordinuojami Lietuvos architektų sąjungos, ir LAS

foto_jonas_zukauskas

TARP FINALININKŲ: „Neringos miško architektūra“ varžosi dėl europinio prizo

2024 kovo 18Be komentarųPILOTAS.LT

Projektas „Neringos miško architektūra“ atrinktas tarp 50-ies šių metų Naujojo europinio bauhauzo (NEB) prizo finalininkų. Projektas nominuotas kategorijos „Čempionai“ temoje „Ryšio su gamta atkūrimas“. „Neringos

Naujasis europinis Bauhausas

VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA UKRAINAI: Steigiama Naujojo Europos Bauhauso laboratorija

2024 vasario 26Be komentarųPILOTAS.LT

Vasario 23 dieną, antrųjų Rusijos karo prieš Ukrainą metinių išvakarėse, Europos, Ukrainos ir pasaulio architektūros ir urbanistikos profesionalams buvo pristatyta naujai steigiama Naujojo Europos Bauhauso

Vitra

KURS MENO TYRIMŲ CENTRĄ: VDA imasi Naujojo Europinio Bauhauzo

2024 sausio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijoje (VDA) bus kuriamas tarpdisciplininis Naujojo Europinio Bauhauzo (NEB) – meno tyrimų centras fundamentiniams ir taikomiesiems MTEP moksliniams-meniniams tyrimams vykdyti. Projektui įgyvendinti planuojama

NAi

ISTORINIS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS: Įsteigtas Nacionalinis Architektūros Institutas

2023 gruodžio 22Be komentarųAudrys Karalius

Vyriausybės posėdyje 2023-iųjų gruodžio 20-tąją priimtas nutarimas: steigti Nacionalinį architektūros institutą buvusio Kauno centrinio pašto rūmuose Laisvės alėjoje. Šiuo premjerės Ingridos Šimonytės sakiniu užbaigtas permainingas penkerių

Vilnius

EUROPOS ŽALIOJI SOSTINĖ 2025: Vilnius laimėjo žaliąjį Europos komisijos titulą

2023 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Europos Komisijos įsteigtų Žaliosios sostinės apdovanojimų finale Vilnius tituluotas žaliąja Europos sostine 2025. Konkurso finale Taline Vilnius nugalėjo kitus du finalininkus – Portugalijos Gimarainsą bei

3485_liona_PR_140700_e23_BRA

LIFE KONKURSAS: Projektų šaukimai žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės temomis

2023 birželio 20Be komentarųPILOTAS.LT

„LIFE“ programa paskelbė projektų šaukimus žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės temomis, kurios apima atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos ir aplinkos valdysenos sritis.

Vilniaus Medinės miesto architektūros muziejus. Foto: PILOTAS.LT archyvas

EUROPA NOSTRA LAURAI: Vilniaus medinės architektūros objektui – prestižinis apdovanojimas

2023 birželio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Polocko gatvėje įsikūrusio Vilniaus Medinės miesto architektūros muziejaus rekonstrukcijai suteiktas tarptautinio kultūros paveldo išsaugojimo Europa Nostra apdovanojimas. Apdovanojimai sostinės muziejui bus įteikti šventinėje ceremonijoje rugsėjo

Šančių bendruomenė

ŠANČIŲ BENDRUOMENĖS BENEFISAS: Europos apdovanoto projekto rezultatų pristatymas

2023 birželio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš bene dešimtmetį Kaune susikūrusi Žemųjų Šančių bendruomenė – viena aktyviausių ir pažangiausių tokio tipo bendruomenių ne vien  Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Birželio 21 dieną Kauno technologijos

„Gamtos biblioteka“ (arch. „Bluma“).

GAMTOS BIBLIOTEKA: Lietuvių projektas pretenduoja į Naujojo europinio bauhauzo prizą

2023 gegužės 15Be komentarųPILOTAS.LT

Architektūros ir urbanistikos agentūros „Bluma“ projektas „Gamtos biblioteka“ atrinktas tarp šių metų Naujojo europinio bauhauzo (NEB) prizo finalininkų. Šis projektas siekia apdovanojimo kategorijos „NEB kylančios

Naujasis europinis bauhauzas

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Tarpdisciplininės iniciatyvos kvietimai laukia paraiškų

2022 gruodžio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Tarpdisciplininė iniciatyva – Naujasis europinis bauhauzas (angl. New European Bauhaus) yra aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, sujungiantis dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir Europos žaliojo kurso

Holistinė daugiabučių renovacija

HOLISTINĖ RENOVACIJOS POLITIKA: Išleista knygos elektroninė versija

2022 rugpjūčio 31Be komentarųPILOTAS.LT

Baltijos architektų sąjungų asociacija (BAUA) pristato elektroninę knygos „Holistinė modernizmo kvartalų renovacija“ versiją. Knygoje pateikiami analitiniai tekstai ir atrinkti geriausi holistinės modernizmo būsto renovacijos pavyzdžiai

Šančių bendruomenė

TARP PAČIŲ PROGRESYVIAUSIŲ: Šančių bendruomenei įteiktas Naujojo europinio bauhauzo prizas

2022 birželio 13Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau skelbė, jog Naujojo europinio bauhauzo prizo konkurse iš daugiau nei 1,1 tūkst. projektų į finalą pateko vienintelis projektas iš Lietuvos – Kauno Šančių

Šančių bendruomenė

BENDRYSTĖS JAUSMAS: Šančių projektas varžosi dėl Naujojo europinio bauhauzo prizo

2022 gegužės 10Be komentarųPILOTAS.LT

Naujojo europinio bauhauzo prizo konkurse iš daugiau nei 1,1 tūkst. projektų į finalą pateko vienintelis projektas iš Lietuvos, skatinantis piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą kuriant Kauno

Andrius Repšys

PROJEKTAS 1808. KARANTINAS: Pandemijos įtaką nagrinėjanti A.Repšio fotoparoda

2022 balandžio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžyje atidaroma garsaus fotografo Andriaus Repšio darbų paroda „Projektas 1808. Karantinas“. Naujausioje savo darbų serijoje menininkas nagrinėja koronaviruso sukeltos pandemijos įtaką

Mies van der Rohe 2022

PASKELBTI 5 GERIAUSI: Paaiškėjo Mies van der Rohe apdovanojimo finalininkai

2022 vasario 174 KomentaraiPILOTAS.LT

Europos Komisija ir Mies van der Rohe fondas ką tik paskelbė 5 finalininkus, pretenduojanąiua į 2022 metų Europos Sąjungos šiuolaikinės architektūros premiją – Mies van

Naujojo europinio bauhauzo festivalis

BRIUSELIS KVIEČIA JUNGTIS: Vasarą kunkuliuos Naujojo europinio bauhauzo festivalis

2022 vasario 11Be komentarųPILOTAS.LT

Europos Komisija pakvietė visus norinčius ir besidominčius tapti pirmojo Naujojo europinio bauhauzo festivalio dalimi. Naujojo europinio bauhauzo pirmasis festivalis vyks birželio 9–12 dienomis Briuselyje. Iki kovo

Naujasis europinis bauhauzas

APDOVANOS UŽ „BAUHAUZIŠKAS“ VERTYBES: Paskelbtas 2022 metų konkursas

2022 sausio 24Be komentarųPILOTAS.LT

LR Aplinkos ministerija Lietuvos architektus pakvietė dalyvauti Europos Komisijos paskelbtame 2022 metų konkurse Naujojo europinio bauhauzo premijoms laimėti. Tai galimybė parodyti gerąją patirtį, pavyzdžius ir

Estija

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Diskusija apie ryšį su Baltijos jūros regiono strategija

2021 rugsėjo 23Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerija inicijuoja diskusiją „Kaip Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva siejasi su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslais?“. Diskusiją moderuos Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta

Adas Vasiliauskas

KARANTINO PORTRETAI: Išgarsėjusi paroda ir jos autoriaus prisistatymas Šančiuose

2021 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusią savaitę Laikinojoje sostinėje prasidėjus prasidėjusį festivalį „Kaunas Photo“, nuo rytojaus Šančiuose pratęs plačiai nuskambėjusi Ado Vasiliausko paroda „Karantino portretai“. Vyks autoriaus kūrybos pristatymas studijoje.

Architektūros muziejus

ARCHITEKTŪROS CENTRAS – PAŠTO RŪMUOSE: Kultūros ministerijos galimybių studijos rengėjai pakartojo 2019 metų idėją

2021 rugpjūčio 205 KomentaraiPILOTAS.LT

Kultūros ministerijos rengiama Kauno Pašto rūmų įveiklinimo galimybių studija pakartojo 2019-taisiais Kauno visuomeninio judėjimo „Paštininkai“ sugeneruotą idėją – ikoniškuose architekto Felikso Vizbaro rūmuose teisingiausia įkurdinti

karnt_sk_210700_e02_xxx

KARANTINO KRONIKOS: Skaitmeninė pandeminės kūrybos rinktinė

2021 liepos 16Be komentarųPILOTAS.LT

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus išleido skaitmeninę kūrybos rinktinę „Karantino kronikos“. Leidinyje pristatoma per 40 kūrėjų, sutikusių pasidalinti savo pandemijos metu sukurtais tekstais ir vaizdais. Šiuo

Žalgirio arena

BAUHAUZO INICIATYVA: Subūrė Lietuvos organizatorių branduolį

2021 birželio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje plėtojant Naujojo europinio bauhauzo (NEB) iniciatyvą ir skatinant visuomenę kuo plačiau diskutuoti, kaip kurti tvarius miestus, Aplinkos ir Kultūros ministerijos kartu su Mokslo Taryba

Menkas visuomenės architektūrinis raštingumas tapo fatališka kliūtimi susikalbėjimui apie architektūros esmę

REDAKTORIAUS STULPELIS: Vaikystės dimensija architektūroje

2021 gegužės 212 KomentaraiAudrys Karalius

Vieno architektūrinio konkurso vertinimo komisijos audringoje zoomferencijoje kolega Tomas S.Butkus iškėlė mintį, jog į architektūrinių konkursų vertinimą reikėtų įtraukti vaikus. Dėl tyro, naivaus, absoliučia tiesa

Naujasis europinis bauhauzas

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Paskelbtas 10 kategorijų konkursas

2021 balandžio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Europos Komisijos rengia konkursą Naujojo europinio bauhauzo premijoms laimėti. Tai galimybė parodyti gerąją patirtį, pavyzdžius ir koncepcijas, kurie įkūnija Naujojo europinio bauhauzo vertybes – tvarumą,