bauha_es_210100_e02_xxx_bra

EUROPOS VILTIES PROJEKTAS: Naująjį europinį bauhauzą Lietuva sutinka perdėm šaltai

2021-01-20
Almantas Bružas

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen  dar 2020-ųjų rudenį atskleidė Naujojo europinio bauhauzo sumanymą. Pastarasis kultūros projektas, pagrindu paėmęs modernios architektūros kūrybos metodą, sumanytas siekiant paruošti dirvą milžiniškai 750 milijardų  investicijai, skiriamai sušvelninti koronaviruso pandemijos pasekmes Europos sąjungoje. Pernai dar buvęs gana abstraktus,  šį sausį jis kristalizavosi į itin ambicingą kultūrinę iniciatyvą.  Europos sąjunga su ja sieja milžiniškas ateities viltis, tačiau Lietuva Naująjį europinį bauhauzą kol kas sutinka šaltai.

PROJEKTO  JUNGIAMOJI GRANDIS – ARCHITEKTŪRA
„Noriu, kad kitos kartos Europos sąjunga paskatintų Europos renovacijos bangą ir padarytų mūsų Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere. Tačiau tai ne tik aplinkosaugos ar ekonominis projektas: tai turi būti naujas Europos kultūros projektas“, – pristatydama Naujajį europinį bauhauzą, pažymėjo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
Kaip skelbia Europos Komisija, Naujasis europinis bauhauzas yra aplinkosaugos, ekonominis ir kultūrinis projektas, kuris užsibrėžęs suderinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, siekiant Europos žaliojo kurso. Teigiama, jog pagrindinės jo vertybės – tvarumas, estetika ir įtraukumas.
Nors tikslas tarsi yra Europos Žaliasis kursas, vis dėlto, naujosios iniciatyvos koncepcijos pagrindu reikėtų laikyti architektūrą. Tiksliau, tam tikrą jos kūrybos metodą. Kaip byloja jau pats ES iniciatyvos pavadinimas, remiamasi XX amžiaus pradžioje Vokietijoje gimusios  modernizmo architektūros ir meno mokyklos – Bauhauzo (vok. Bauhaus) – kūrybiniais principais. Reikia pažymėti, jog Veimare Walterio Gropiuso (Walter Gropius) 1919 metais įkurtas Bauhauzas nebuvo įprasta architektūros ar meno mokykla – ji ištobulino savitą modernizmo metodą, kuris leistų siekti visą apimančio kūrybinio rezultato. Šio kompleksiško architektūros, dizaino ir meno judėjimo įtaka juntama iki šiol. Ne veltui, Europos sąjungos viršūnės yra įsitikinusios, kad šių dienų situacijai bei aplinkai pritaikytas pastarasis metodas ne tik būtų gyvybingas, bet ir gali padėti pasiekti proveržį Europai atsigaunant po pasaulinės pandemijos. Ir net tapti šio atsigavimo lydere bei pavyzdžiu.
Pradėti konstruoti Naująjį europinį bauhauzą planuojama nuo dabartines sąlygas atitinkančios jo koncepcijos sukūrimo. Tam bus pasitelktas šios iniciatyvos pirmasis – kūrimo ar savotiško projektavimo – etapas. Teigiama, kad koncepcija bus kuriama „tyrinėjant idėjas, nustatant neatidėliotinus poreikius ir iššūkius ir sujungiant suinteresuotąsias šalis“. Kaip vieną iš pastarojo etapo elementų šį pavasarį Europos Komisija numato paskelbti pirmąją Naujojo europinio bauhauzo apdovanojimo laidą. Žadama paskirti apdovanojimus esamiems pavyzdžiams, kurie atspindi integruotas pagrindines Naujojo Europos bauhauzo iniciatyvos vertybes ir kurie galėtų paskatinti diskusijas apie vietas, kuriose gyvename, jų pertvarkymą.
Teigiama, kad dar šių metų rudenį bus paviešinti kvietimai teikti paraiškas, kad Naujojo Europos bauhauzo idėjos būtų išbandytos mažiausiai penkiose ES valstybių narių vietose. Tam numatoma pritraukti  Europos sąjungos lėšas tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis.

NAUJOJI INICIATYVA ĮGAUNA BRUOŽUS IR PAGREITĮ 
Nors kūrybinis etapas prasideda tik dabar, Naujojo Europos bauhauzo iniciatyva jau įgauna  pirmus bruožus. Pristatydama iniciatyvą, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dėstė: „Naujasis europinis bauhauzas yra vilties projektas, skirtas ištirti, kaip po pandemijos kartu gyventi geriau. Kalbama apie tvarumo suderinimą su stiliumi, kad Europos žaliasis kursas būtų arčiau žmonių minčių ir namų. Mums reikia visų kūrybinių protų: dizainerių, menininkų, mokslininkų, architektų ir piliečių, kad Naujasis Europos bauhauzas būtų sėkmingas“.
Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pažymėjo: „Naujuoju europiniu bauhauzu siekiame sukurti naujovišką sistemą, kuri remtų, palengvintų ir paspartintų žaliąją transformaciją, derinant tvarumą ir estetiką. Būdami tiltu tarp meno ir kultūros pasaulio iš vienos pusės ir mokslo bei technologijų pasaulio iš kitos, mes pasirūpinsime, jog dalyvautų visa visuomenė: mūsų menininkai, mūsų studentai, architektai, mūsų inžinieriai, mūsų akademinė bendruomenė, mūsų novatoriai. Tai padės paskatinti sisteminius pokyčius“.
Pasak už sanglaudą ir reformas atsakingos Komisijos narės Elisa‘os Ferreira‘os, Naujasis europinis bauhauzas yra apie tai, kaip mes gyvename kartu, mūsų vertybes, mūsų bendras darbo ir laisvalaikio erdves, mūsų kolektyvinę ir privačią patirtį. „Tai projektas, skirtas visiems Europos regionams ir teritorijoms. Skatindamas prieinamus sprendimus, jis turėtų prisidėti prie socialinės sanglaudos ir būsto problemų sprendimo. Jei norime realių pokyčių aplink mus – kad kartu gyvenimas būtų gražesnis ir tvaresnis – turime pagalvoti, kaip Naujasis europinis bauhauzas gali susieti naujų idėjų generavimą su jų fiziniu įgyvendinimu. Todėl Komisijoje nagrinėjame, kaip sutelkti mūsų priemones ir pradėti pirmąjį rinkinį konkrečių Naujojo Europos bauhauzo veiksmų“, – pažymėjo ji.
Iniciatyvos 2-ajame – „įgyvendinimo“ – etape bus parengti 5 bandomieji projektai, kuriais bus siekiama kurti su stiliumi susietus naujus tvarius ir įtraukius sprendimus. 3-iojo –„sklaidos“ – etapo tikslas yra paskleisti idėjas ir koncepcijas, apibrėžiančias Naująjį europinį bauhauzą per naujus projektus, kuriant tinklus ir dalijantis žiniomis Europoje bei už jos ribų.

ŠANSAS ATSIKRATYTI ARCHITEKTŪROS PROVINCIJOS SINDROMO
Naujasis europinis bauhauzas – kūrybinga iniciatyva, siekianti naikinti ribas tarp mokslo ir technologijų, meno, kultūros ir socialinės įtraukties, kad būtų galima kurti kasdienių problemų sprendimus. Specialioje interneto svetainėje menininkai, dizaineriai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, architektai, studentai ir visi suinteresuoti žmonės jau gali dalintis įkvepiančių pasiekimų pavyzdžiais Naujajam europiniam bauhauzui. Taip pat – savo idėjomis, kaip jis turėtų būti formuojamas ir kaip jis turėtų vystytis, taip pat savo rūpesčiais ir iššūkiais.
Teigiama, jog tai pradžia naujoviško bendro projektavimo proceso, kuriame dalyvauti yra gali visi. Organizacijos, norinčios dėti daugiau pastangų, kviečiamos tapti Naujojo europinio bauhauzo partnerėmis. Kol kitų ES šalių specialistų pajėgos buriasi, mūsų kultūros ir meno visuomenė naująją iniciatyvą, atrodo, pasitinka  pasyviai. Dar atsargiai į ją žvelgia net ir mūsų architektūros bendruomenė. Informacijos apie šią iniciatyvą nesurasime ne tik oficialiuose Lietuvos Kultūros ministerijos ar Lietuvos Aplinkos ministerijos, bet ir Lietuvos architektų rūmų ar Lietuvos architektų sąjungos interneto svetainėse. Atrodo, kad šaltai iniciatyvą pasitinkančios mūsų kultūros ir architektūros bendruomenės dar nėra įsisąmoninusios, jog tai yra ne vien Briuselio, bet ir mūsų visų vilties projektas. Tai dar vienas šansas Lietuvai pagaliau atsikratyti  Europos sąjungos architektūros provincijos komplekso.
Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos citadelei Lietuvoje būtų galima panaudoti kad ir mūsų kultūriniame lauke vietos vis dar nesuradusį vieną žymiausių Kauno modernizmo objektų – pagal architekto Felikso Vizbaro projektą tarpukariu Laisvės alėjoje pastatytą Kauno centrinį paštą. Mat Kauno valdžia jam iki šiol šiam modernizmo pasididžiavimui yra suradusi nieko bendro su kultūra neturinčią utilitarią vakcinavimo nuo COVID-19 punkto funkciją. Tarsi dar gyventume ne kultūros vertybes jau išmokusiame gerbti XXI amžiuje, bet gūdžiais komunizmo statybos laikais XX amžiaus pradžioje… Šiame Kauno modernizmo architektūros pastate įkurtas Architektūros muziejus (su šia iniciatyva buvo gerai susipažinusi bei ją palaikė praėjusios kadencijos LR Kultūros ministerija), kuris galėtų prisijunti prie Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos ir taip Lietuvą kilstelėti ir į jos apologetų Europos sąjungoje gretas. Tuo pačiu pagaliau būtų sugrąžinta ir mūsų kartos duoklė architektūrai – juk architektūros muziejaus Europos sąjungoje dabar neturime tik mes vieninteliai (!). Nereikia net sakyti, jog toks architektūros reikšmę Europos sąjungos ateities paveiksle pabrėžiantis potėpis  dar labiau priartintų Kauną ir prie išsvajotojo UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo.
Parengta pagal Europos Komisijos informaciją.
Titulinė nuotrauka:  Europos Komisijos.

Iniciatyvą pristačiusi Europos Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įsitikinusi, jog Naujasis europinis bauhauzas paskatins Europos renovacijos bangą bei padarys Europos Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere. Foto: Europos komisijos.

Europos sąjungos ateities iniciatyvą pristačiusi Europos Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įsitikinusi, jog Naujasis europinis bauhauzas paskatins Europos renovacijos bangą ir net padarys Europos Sąjungą žiedinės ekonomikos lydere, tačiau Lietuva įsitraukti į procesus kol kas delsia. Foto: Europos Komisijos.

Architektūros muziejui pritaikytas Kauno centrinis paštas (arch. F.Vizbaras) galėtų tapto Europos sąjungos naujosios iniciatyvos apologetu. Foto : ©PILOTAS.LT

Šiuo metu vakcinacijos punktui naudojamas Kauno centrinis paštas (arch. F.Vizbaras) galėtų būti pritaikytas Architektūros muziejui  bei tapti svarbia Europos sąjungos naujosios iniciatyvos – Naujojo europinio bauhauzo – citadele. Foto : ©PILOTAS.LT

Komentarai

 1. Labai daug klaidų, nerišlus tekstas. Jei jau rašote kritiškai, tai galėtumėte pasistengti bent architektūros spaudos kokybę palaikyti 🙂

 2. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Tarybų Lietuvoje architektūros muziejus buvo, o sunaikintas jis buvo II Lietuvos Respublikos laikais. Nesu Sovietijos fanas, prašau nesikarščiuoti. Aš tik teisybės dėlei…

  • Dabar yra toks virtualus muziejus, bet,mano manymu, jame yra nemažai menkaverčių „eksponatų“, menkaverčių „interviu“. Manau,nepasivarginta paimti interviu iš ne vieno vyresnio amžiaus išties iškilaus architektūros kūrėjo,kol dar neiškeliavo anapus , surinkti medžiagos apie nemažą dalį etapinių architektūros objektų ar projektų,kol ji dar nevirto šilumine energija…Tokia mano nuomonė.

 3. Lietuvoje, ko gero, tas Bauhauzas bus galimai suprastas kaip BIM, A++ klasė, žiedinė ekonomika, tvarumas…. Bauhauzo flagmanai galimai bus stambios statybinės ir projektavimo firmos, o ne pavieniai kūrybiški architektai?
  Čia tIkriausiai tik Europos Komisijai architektūra yra menas…..

  • pritariu JPN skepsiui.
   o bet gal taciau imanoma padaryti kaska, kad neatsitiktu „kaip visada“?

  • O pas mus pasigirsta paaugliškų nusišnekėjimų “ architektūra nėra menas“, „estetika-tai diktatūra“…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Estija

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Diskusija apie ryšį su Baltijos jūros regiono strategija

2021 rugsėjo 23Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerija inicijuoja diskusiją „Kaip Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva siejasi su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslais?“. Diskusiją moderuos Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta

Adas Vasiliauskas

KARANTINO PORTRETAI: Išgarsėjusi paroda ir jos autoriaus prisistatymas Šančiuose

2021 rugsėjo 7Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusią savaitę Laikinojoje sostinėje prasidėjus prasidėjusį festivalį „Kaunas Photo“, nuo rytojaus Šančiuose pratęs plačiai nuskambėjusi Ado Vasiliausko paroda „Karantino portretai“. Vyks autoriaus kūrybos pristatymas studijoje.

Architektūros muziejus

ARCHITEKTŪROS CENTRAS – PAŠTO RŪMUOSE: Kultūros ministerijos galimybių studijos rengėjai pakartojo 2019 metų idėją

2021 rugpjūčio 205 KomentaraiPILOTAS.LT

Kultūros ministerijos rengiama Kauno Pašto rūmų įveiklinimo galimybių studija pakartojo 2019-taisiais Kauno visuomeninio judėjimo „Paštininkai“ sugeneruotą idėją – ikoniškuose architekto Felikso Vizbaro rūmuose teisingiausia įkurdinti

karnt_sk_210700_e02_xxx

KARANTINO KRONIKOS: Skaitmeninė pandeminės kūrybos rinktinė

2021 liepos 16Be komentarųPILOTAS.LT

Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus išleido skaitmeninę kūrybos rinktinę „Karantino kronikos“. Leidinyje pristatoma per 40 kūrėjų, sutikusių pasidalinti savo pandemijos metu sukurtais tekstais ir vaizdais. Šiuo

Žalgirio arena

BAUHAUZO INICIATYVA: Subūrė Lietuvos organizatorių branduolį

2021 birželio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje plėtojant Naujojo europinio bauhauzo (NEB) iniciatyvą ir skatinant visuomenę kuo plačiau diskutuoti, kaip kurti tvarius miestus, Aplinkos ir Kultūros ministerijos kartu su Mokslo Taryba

Menkas visuomenės architektūrinis raštingumas tapo fatališka kliūtimi susikalbėjimui apie architektūros esmę

REDAKTORIAUS STULPELIS: Vaikystės dimensija architektūroje

2021 gegužės 212 KomentaraiAudrys Karalius

Vieno architektūrinio konkurso vertinimo komisijos audringoje zoomferencijoje kolega Tomas S.Butkus iškėlė mintį, jog į architektūrinių konkursų vertinimą reikėtų įtraukti vaikus. Dėl tyro, naivaus, absoliučia tiesa

Naujasis europinis bauhauzas

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Paskelbtas 10 kategorijų konkursas

2021 balandžio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Europos Komisijos rengia konkursą Naujojo europinio bauhauzo premijoms laimėti. Tai galimybė parodyti gerąją patirtį, pavyzdžius ir koncepcijas, kurie įkūnija Naujojo europinio bauhauzo vertybes – tvarumą,

Kauno botanikos sodas

ATSIVERIA LANKYTOJAMS: VDU Botanikos sodas pasirengęs svečiams

2021 kovo 29Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo balandžio 1 dienos lankytojams atidaromas Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas. Įstaiga atveriama taikant Lietuvos Respublikoje galiojančius karantino apribojimus. Kaip praneša Vytauto Didžiojo universitetas (VDU),

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NAUJASIS EUROPINIS BAUHAUZAS: Prasidėjo nuotolinė diskusija

2021 kovo 25Be komentarųPILOTAS.LT

Ką tik prasidėjo Aplinkos ir Kultūros ministerijų rengiama nuotolinė diskusija apie Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą. Prisijungimas – per „Zoom“ platformą. Kovo 25 dieną (ketvirtadienį) 9

Orsė muziejus

MUZIEJAI ATSIDARO: Tačiau būtina laikytis lankymo sąlygų

2021 kovo 16Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros įstaigos jau gali priimti lankytojus. Valstybės operacijų vadovas bei Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nustatė muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių lankymo organizavimo

koronavirusas

5 KARTUS DAUGIAU PARAIŠKŲ: Pandemija išpūtė stipendijų kūrėjams poreikį

2021 vasario 231 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros tarybos individualių stipendijų konkursui kultūros ir meno kūrėjai šiemet pateikė 3.288 paraiškas – beveik 5 kartus daugiau nei buvo pateikta pirmajam praėjusių metų

Naujasis europinis bauhauzas

INFORMACINĖ SESIJA: Apie naująją iniciatyvą – architektūros, dizaino ir meno atstovams

2021 vasario 12Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau rašė apie progresyvų Naujojo europinio bauhauzo sumanymą, kurį sausį viešai išdėstė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos Komisija specialiai šiai iniciatyvai

MVRDV "WERK12"

OLANDIŠKAS ĮŽŪLUMAS MIUNCHENE: MVRDV laimėjo Vokietijos architektūros premiją

2021 vasario 2Be komentarųPILOTAS.LT

Vokietijos architektūros muziejus (DAM) neseniai paskelbė, jog 2021 metų Vokietijos architektūros premijos laureatu pripažintas žinomas olandų architektūros kolektyvas MVRDV kartu su firma „N-V-O Nuyken von Oefele

Electronic Information for Libraries

ĮVERTINO 3D SPAUSDINIMO INICIATYVĄ: Kauno biblioteka apdovanota už inovaciją

2021 sausio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka už savo veiklą pirmojo karantino Lietuvoje laikotarpiu įvertinta tarptautiniu mastu. Bibliotekos iniciatyva 3D spausdintuvu gaminti priedus durų rankenoms pelnė tarptautinį

bauha_es_210100_e02_xxx_bra

EUROPOS VILTIES PROJEKTAS: Naująjį europinį bauhauzą Lietuva sutinka perdėm šaltai

2021 sausio 206 KomentaraiAlmantas Bružas

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen  dar 2020-ųjų rudenį atskleidė Naujojo europinio bauhauzo sumanymą. Pastarasis kultūros projektas, pagrindu paėmęs modernios architektūros kūrybos metodą, sumanytas siekiant

architektai architektams

ARCHITEKTAI – ARCHITEKTAMS: Jautri LAS savitarpio pagalbos iniciatyva

2020 gruodžio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu Lietuvos architektų sąjunga pakvietė architektus susiburti ir padėti vieni kitiems. Artėjant šv. Kalėdoms, paskelbta jautri savitarpio pagalbos iniciatyva „Architektai – architektams“.

Romas Juškelis

ŽMONĖS IR MANEKENAI: R.Juškelio fotoparoda Kauno Senamiesčio languose

2020 lapkričio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno fotografijos galerijos languose eksponuojamos Romo Juškelio fotografijos iš serijos „Žmonės ir manekenai“. Paroda kviečia praeivius susilieti su vaizdu, atsispindėti lange, atsidurti ten, toje erdvėje,

MO muziejus

KARANTINAS ŠVELNĖJA: Atvėrė galimybę lankytis muziejuose, dalyvauti ekskursijose

2020 lapkričio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Vyriausybė, priėmusi nutarimą dėl karantino Lietuvoje pratęsimo, numatė galimybę nuo gruodžio 10 dienos, griežtai apibrėžtomis sąlygomis, lankytis muziejuose ir galerijose, taip pat – dalyvauti ekskursijose.

Mies van der Rohe

KORONAVIRUSO SMŪGIS: Atidėta Mies van der Rohe architektūros premija

2020 lapkričio 171 KomentarasPILOTAS.LT

Europos Komisija bei Mies van der Rohe fondas ką tik nusprendė metams atidėti Europos sąjungos šiuolaikinės architektūros premiją. Šis architektų itin laukiamas renginys dėl Europą

4712_e28_xxx

COVID-19 APRIBOJIMAI: Bilietai elektroniniu būdu ar registracija – privalomi

2020 spalio 86 KomentaraiPILOTAS.LT

Vyriausybės posėdyje neseniai pritarta naujoms nuostatoms dėl renginių organizavimo reikalavimų. Nepriklausomai nuo renginių dalyvių skaičiaus, organizatoriai turi užtikrinti bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų

LAS

ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS: Pakartotinai rinktis planuojama spalio 14-ąją

2020 rugsėjo 16Be komentarųPILOTAS.LT

Spalio 1 dieną šaukiamas eilinis LAS XXII ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Ne pačius geriausius laikus išgyvenanti architektų organizacija visgi sulaukti kvorumo jame nesitiki. Nesusirinkus pakankamam suvažiavimo

Kultūros ministerija

SKYRĖ PAPILDOMŲ LĖŠŲ: 7,3 mln. eurų kultūros įstaigoms ir kino industrijai

2020 rugsėjo 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vyriausybė, pakoregavusi Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kultūros sričiai skyrė 7,3 mln. papildomų lėšų. Kaip praneša Kultūros ministerija, priemonei

3D upė Indonezijoje

3D UPĖ DŽAKARTOJE: Kelia nuotaiką, bet primena apie Indonezijos ekologines problemas

2020 rugsėjo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Indonezijos sostinė Džakarta – vienas labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Ne veltui daugelis šio daugiamilijoninio metropolio gyventojų kaukes dėvi nuolat, jo upės labiau panašios į nuotekų

Žemės menas

KORONAVIRUSO VALDYMAS: Renginių dalyvius registruos elektroniškai

2020 rugpjūčio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo rugsėjo 1-osios kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizatoriai turės užtikrinti bilietų platinimą ir (arba) žiūrovų (dalyvių) registravimą elektroniniu būdu. Tai numatyta neseniai

Parama

PARAMA KULTŪRAI: Pandemijos išvargintam sektoriui paskirstys 22 mln. eurų

2020 rugpjūčio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros ir meno organizacijoms bei kūrėjams baigiama paskirstyti 16,6 mln. eurų, numatytų Vyriausybės ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane.