kauno šarvojimo rūmai

NEI PAKARTAS, NEI PRALEISTAS: Šarvojimo rūmų projektas įstrigo Kauno RAT‘e

2018-06-27
PILOTAS.LT

Kauno regioninė architektūros taryba išnagrinėjo išskirtinio Kauno pastato – Šarvojimo rūmų (architektas Alfredas Paulauskas, 1978 m.) – pertvarkymo ir plėtros projektinius pasiūlymus, kurie sukėlė daug diskusijų ir liko įvertinti nevienareikšmiai.
Jonavos gatvėje Ritualinių paslaugų rūmai duris atvėrė 1978 ir veikė iki pat 2006-ųjų. Per beveik tris dešimtmečius rūmai susidėvėjo, apšiuro. Iš valdiškų tapo privačiais, tačiau dėl pasenusios funkcijos bei įrangos, iškrito iš šarvojimo paslaugas teikiančių įmonių rato. Rūmuose įsikūrė sandėliai, dirbtuvėlės ir kitos erozinės paskirties funkcijos.

ILGA IR NELINKSMA ŠARVOJIMO RŪMŲ ISTORIJA

Nepaisant medžiaginės degradacijos, architekto A.Paulausko Šarvojimo rūmai, kuriuos, beje, darniai papildo ir paties A.Paulausko sukurta skulptūra „Liūdintys žmonės“ ties pagrindiniu įėjimu, buvo įtraukti į Nekilnojamų kultūros vertybių apskaitą (v. k.: 32819), kaip vertingas sovietinio ekspresionizmo egzempliorius..
Per 12 metų, kai pastatas buvo nenaudojamas arba naudojamas minimaliai, būta įvairių ketinimų jį radikaliai transformuoti ir pritaikyti įvairiausioms paskirtims: butams, biurams ir t.t.
Projektiniuose pasiūlymuose, kuriuos UAB „Liūdesys“ užsakymu parengė UAB „RA studija“ (autoriai R.Stulpinas, R.Adomaitis, V.Jočys), pirmą kartą numatyta atnaujinti ir išplėsti Šarvojimo rūmus ir grąžinti jiems pirminę paskirtį – teikti ritualines šarvojimo bei laidojimo paslaugas.
Tačiau dėl Ritualinių paslaugų rūmų (1978 m.) vertingųjų savybių išaugojimo susirūpino architekto našlė Dalia Paulauskienė ir kreipėsi į Kauno RATą, prašydama ekspertuoti projektą.
„Senosios paskirties sugrąžinimas apleistiems Laidotuvių rūmams yra teigiamas žingsnis objekto raidoje, atveriantis naujas galimybes saugoti ir vystyti šį svarbų pastatą“, – teigia Kauno RAT pirmininkė Gražina Janulytė Bernotienė.

REKONSTRUKCIJOS AUTORIŲ POZICIJA: SAUGOME TAI, KAS SVARBIAUSIA

Pristatydamas projektinius pasiūlymus architektas Rimantas Adomaitis, kalbėjo, kad projekto tikslas – atnaujinti, išplėsti Laidojimo rūmų pastatų kompleksą ir grąžinti jam pirminę paskirtį – teikti ritualines šarvojimo paslaugas.
Svarstomas projekto variantas yra pakoreguotas pagal KPD Kauno skyriaus specialistės R.Gudienės pastabas. R.Adomaitis nurodė, kad pagrindiniai projektavimo ir statybos darbai numatomi ne pačiame kultūros paveldo objekte, o už jo.
Anot R.Adomaičio, išsaugomos A.Paulausko pastato vertingosios savybės – tūrinė erdvinė kompozicija, konservuojami ir restauruojami fasadai, išlaikomas jų medžiagiškumas, planinė struktūra. Pagrindinis pakeitimas fasaduose – stoglangiai nuožulniuose stoguose.
Anot architekto, esamos 75-80 kv. m. šarvojimo salės yra nepakankamos numatomų Laidojimo rūmų apimčiai, todėl yra projektuojamos keturios naujos šarvojimo salės. Trys iš jų – naujuose priestatuose. Senosios salės išsaugomos: išlieka tūriai, medžiagos ir pan. Jos paverčiamos vestibiuliais, velionio artimųjų bendravimo erdve.
Buvusioje vestibiulinėje dalyje architektai siūlo nuimti perdangą ir suformuoti vidinį kiemą su teracine danga, sukuriant ramią velionių išlydėjimo erdvę, atskirtą nuo triukšmingos Jonavos gatvės ir parkingo erdvės.
Anot R.Adomaičio, pagrindinė projekto idėja – atkurti pirminę pastato paskirtį ir pritaikyti ją naujai ritualinių paslaugų ideologijai. Ankstesnė prieblandoje skendinčių šarvojimo salių depresija, architektų manymu, nebetinka naujai koncepcijai, siekiančiai atverti šarvojimo sales šviesai ir gamtai.
Dėl minėtų priežaščių ir siekiant atsiriboti nuo Jonavos g. mašinų ūžesio, naujoms šarvojimo salėms vieta pasirinkta ūkinėje sklypo zonoje, su vaizdu į medžiais apaugusį šlaitą. Anot R.Adomaičio, naujųjų priestatų architektūra susijusi su gyvenimo džiaugsmo ideologija, su pagoniška semantika, atsisveikinant su velioniu gamtoje. Siekiama palengvinti atsisveikinimo jausmus, apšviečiant pašarvotojo vietą natūraliai.
Architektas patvirtino, kad šis priešprojektinių pasiūlymų projekto variantas yra suderintas Kultūros paveldo departamento Kauno skyriuje.

ARCHITEKTŪROS EKSPERTŲ ARGUMENTAI: IR UŽ, IR PRIEŠ

Kadangi senųjų Ritualinių paslaugų rūmų autoriaus našlė prašė Kauno RAT‘o nustatyti ar nėra naikinamos „visos pastato vertingosios savybės“, buvo remtasi visų pirma penktuoju Architektūros kokybės kriterijumi – nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas.
Vertinant projektą tarybos narių nuomonės išsiskyrė, todėl buvo balsuojama, o išvados pateiktos, remiantis daugumos nuomone.
Kadangi pateiktas Laidojimo rūmų projektas atgaivina pirminę ritualinių paslaugų paskirtį, taryba tam pritarė. Kai kurių RAT‘o narių nuomone, autoriai rado būdą ir kaip tą funkciją pagerinti.
Naują Laidojimo rūmų koncepciją – patalpas su natūralia šviesa ir vaizdais į šlaitus, formuojančius labiau humanišką atsisveikinimo su velioniu procesą, dauguma tarybos  narių vertino teigiamai. Gamtos „įleidimas“ į pastatą, yra be galo svarbus. Tačiau naujas apšvietimo formavimo principas – šachmatine tvarka išdėstyti stoglangiai – buvo sukritikuoti, siūlant laikytis santūrumo.
Kontrasto principo pasirinkimas seno ir naujo pastato tūriams diferencijuoti, daugumos narių nuomone, yra teisingas, nes paveldinio objekto įvaizdį keičia minimaliai. Tokiu atveju A.Paulausko rūmai lieka pagrindiniu akcentu, žvelgiant nuo gatvės.
Tačiau vestibiulio erdvės transformacija į vidinį kiemelį buvo kritikuota už vertingosios savybės sunaikinimą. Įvažiavimo į kiemelį angos iškirtimas pagrindiniame fasade, nepaisant funkcino pagrįstumo, taip pat gavo kritikos už vientisumo ardymą.
Kai kurių RAT‘o narių nuomone, gerai, kad projekte respektuojama pastato erdvinė tūrinė plastika, fasadų apdaila, todėl klausimas, ar iš tiesų reikalingas pažodinis visų vertingųjų savybių detalus atkūrimas šiame objekte lieka diskusijų objektu. Konstatuota, kad, galbūt, yra galimybė, savivaldybės Vertinimo tarybos Kauno skyriaus nustatytas vertingąsias savybes, RAT‘ui rekomendavus, peržiūrėti ir patikslinti.
Atkreiptas dėmesys, kad projekto sprendiniams trūksta vientisos architektūrinės idėjos, paremtos įtikinama dviejų tūrių (saugoma dalis ir priestatas) jungtimi su funcionaliu patalpų išdėstymu. Siekis kontrasto būdu atskirti naujus tūrius nuo paveldinio objekto, sukuriant harmoningą jų dermę iš principo pagirtas, tačiau konkretūs autorių siūlymai apibūdinti kaip neįtikinantys.

PENKIOS „NEPILNOS“ RAT‘O IŠVADOS (PROTOKOLINĖS)

Įvertinusi Šarvojimo rūmų projektą atitikimo architektūros kokybės kriterijams aspektu Kauno regioninė architektūros taryba suformulavo penkias išvadas.
1. Projektiniai pasiūlymai urbanistinio integralumo kriterijų atitinka dalinai. Nepilnai pateikta medžiaga apsunkina vertinimą pagal šį kriterijų.
2. Nekilnojamo kultūros paveldo vertingosios savybės projekto sprendiniuose yra išsaugotos dalinai. Vertingųjų savybių išsaugojimas turi būti numatytas privalomame parengti Tvarkybos darbų projekte, kuris ekspertuojamas nustatyta tvarka.
3. Projekto sprendiniams nėra būdinga aiški vientisa architektūrinė idėja. Neaiškus koncepcinis projekto pagrindas.
4. Pateikta struktūrinė pastato schema nėra aiški ir patogi, todėl funkcionalios pastato struktūros kriterijų projektas atitinka tik iš dalies.
5. Estetikos, architektūrinės dermės tarp seno ir naujo principas projekte įgyvendintas nepilnai.

TRYS RAT‘O REKOMENDACIJOS (PROTOKOLINĖS)

Atlikusi Projekto sprendinių ekspertinį vertinimą bei išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Kauno regioninė architektūros taryba pateikė tris rekomendacijas.
1. Išsaugoti vertingąsias savybes, neprojektuoti elementų, kurie jas pažeidžia.
2. Sutelkti dėmesį į naujų priestatų planinės struktūros ir į fasadų, stogų, interjero architektūrinius sprendimus bei detalių išpildymą. Pastato sprendimų visumą siūloma tobulinti laikantis architektūros kokybės kriterijų.
3. Laikytis LR Autorių teisių ir gretutinių teisių Įstatymo 14 ir 49 straipsnių bei Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 4 principo „Įsipareigojimas profesijai“, derinti intelektinės nuosavybės klausimus su turtinių autorių teisių paveldėtoju ir asmeninių neturtinių autorių teisių saugotoju. Pažeidžiant šiuos įstatymus, pareiškėja turi teisę kreiptis į LAR Profesinės etikos tarybą.

METRIKA

2018 gegužės 30 vykusiam Kauno RAT’o posėdžiui pirmininkavo Gražina Janulytė-Bernotienė, sekretoriavo Snieguolė Surblienė. Dalyvavo ekspertai: Jonas Audėjaitis, Loreta Janušaitienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Reda Marcinkevičienė, Mantas Michaliunjo, Rimgaudas Miliukštis, Aurimas Ramanauskas, Mindaugas Stepanas, Dalius Šarakauskas, Marius Torrau, Linas Tuleikis, Guoda Zykuvientė.
2018 gegužės 30 Kauno RAT‘o protokolas.
Parengta pagal Lietuvos architektų rūmų ir PILOTAS.LT informaciją.
Projekto iliustracijos – „RA studija“.

1978-aisiais pastatyti Kauno ritualinių paslaugų rūmai (arch. A.Paulauskas) jau 12 metų stovi apleisti 1978-aisiais pastatyti Kauno ritualinių paslaugų rūmai (arch. A.Paulauskas) jau 12 metų stovi apleisti

1978-aisiais pastatyti Kauno ritualinių paslaugų rūmai (arch. A.Paulauskas) jau 12 metų stovi apleisti 1978-aisiais pastatyti Kauno ritualinių paslaugų rūmai (arch. A.Paulauskas) jau 12 metų stovi apleisti

”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą ”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą
”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą ”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą
”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą ”RA studijos” architektai siūlo atkurti pirminę Šarvojimo rūmų paskirtį, išsaugant esminius elementus ir išplečiant kompleksą

Komentarai

 1. Almantas Bružas, thanks so much for the post.Really thank you! Keep writing.

 2. Yra tokia sąvoka: informacinio palaikymo sutartis. Kas gali paneigti-sudarai tokią sutarti ir didžiosios žiniasklaidos objektyviausias organas galimai pateikia informaciją taip,kaip reikia sutarties subjektui . Galbūt dėl to tokios skirtingos interpretacijos?

 3. Skaitau Pilote jau trečią versiją apie tą patį RAT svarstytą projektą. Čia bent jau aišku, kas diskutuota, ir kas nuspręsta.
  Pavyzdžiui didžioji media absoliučiai priešingai traktavo LAR išplatintą pranešimą spaudai apie Laidojimo namų projektą.
  Lietuvos rytas: Legendiniai Kauno laidojimo rūmai atgims.
  15 MIN: Architektai neigiamai įvertino Kauno laidojimo rūmų rekonstrukcijos pasiūlymus.

 4. Skaitau Pilote jau trečią versiją apie tą patį RAT svarstytą projektą. Čia bent jau aišku, kas diskutuota, ir kas nuspręsta.
  Pavyzdžiui didžioji media absoliučiai priešingai traktavo LAR išplatintą pranešimą spaudai apie Laidojimo namų projektą. Linkėjimai:
  https://www.lrytas.lt/bustas/architektura/2018/06/26/news/legendiniai-kauno-laidojimo-rumai-atgims-6759759/
  https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/architektai-neigiamai-ivertino-kauno-laidojimo-rumu-rekonstrukcijos-pasiulymus-973-992656

 5. Skaitau jau trečią versiją apie tą patį Kauno RAT svarstymą. Šį kartą bent jau aišku, kas diskutuota ir kas nuspręsta.
  Įdomu, kad media, perspausdinusi tą patį LAR pranešimą spaudai, deametraliai skirtingai įvardino RAT svarstymo rezultatą. Linkėjimai!
  https://www.lrytas.lt/bustas/architektura/2018/06/26/news/legendiniai-kauno-laidojimo-rumai-atgims-6759759/
  https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/architektai-neigiamai-ivertino-kauno-laidojimo-rumu-rekonstrukcijos-pasiulymus-973-992656

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Dmytro Solovjov

MODERNIZMAS UKRAINOJE: Nuotolinė D.Solovjovo paskaita apie gyvenamuosius rajonus

2022 gegužės 30Be komentarųPILOTAS.LT

Fotografas, architektūros tyrinėtojas, paveldosaugos aktyvistas ir gidas iš Ukrainos Dmytro Solovjovas rengia paskaitą apie sovietmečiu pastatytus Ukrainos gyvenamuosius rajonus ir kodėl juos reikėtų išsaugoti bei

Žemųjų Šančių bendruomenė

BULDOZERIAI SUSTABDYTI: Šančių bendruomenė švenčia pirmą pergalę

2021 balandžio 154 KomentaraiPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau rašė apie Kauno savivaldybės užsakymu palei Nemuną Šančiuose „Kauno tiltų“ projektuojamą užmiesčio tipo gatvę. Šiam sovietmečio laikus primenančiam sumanymui smarkiai prieštarauja tiek Šančių

Nidos prieplauka

NIDOS PRIEPLAUKOS REKONSTRUKCIJA: 2-asis LAS filmukas apie architektūrą

2021 kovo 12Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjunga toliau pristato 4 filmukų projekto „Architektūra iš arti“ rezultatus. Po kiek prisvilusio architektūrinio kino „pirmojo blyno“ apie Kauno autobusų stotį, architektūros mylėtojų

Mykolo Žilinsko paveikslų galerija Kaune (su architektais E.Miliūnu, S.Juškiu ), 1989 m.. Foto: ©PILOTAS.LT

PRIĖMĖ PO TEISINIU SKYDU: M.Žilinsko dailės galerija – Kultūros vertybių registre

2020 spalio 266 KomentaraiPILOTAS.LT

Neseniai posėdžiavusi Kultūros paveldo departamento Trečioji nekilnojamojo turto paveldo vertinimo taryba nusprendė Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatą įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Naujasis pastato statusas

Nidos prieplauka

MODERNIZMO DVASIA: Geriausiu metų rekreaciniu kūriniu tapo Nidos prieplauka

2020 rugsėjo 92 KomentaraiPILOTAS.LT

Rugsėjo pradžioje architektai rinkosi Nidoje, kur surengtos tradicinės „zavišinės“. 2019 metų geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu čia iškilmingai paskelbta Nidos prieplauka, pagal Gintauto Vieversio, Adomo Šablevičiaus

Vilniaus sporto ir koncertų rūmai

ATVĖRĖ KELIĄ REKONSTRUKCIJAI: Susitarta dėl Vilniaus sporto ir koncertų rūmų

2019 gruodžio 191 KomentarasPILOTAS.LT

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdančios ir jo priežiūrą užtikrinančios valstybės įmonės Turto banko, Lietuvos žydų bendruomenės, Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto ir techninio projekto įgyvendinimo atstovai

Norbert Tukaj

REIKĖJO VAKAR: Norberto Tukaj socmodernizmo architektūros fotografijų paroda

2019 gruodžio 91 KomentarasPILOTAS.LT

Šiuolaikinio meno centre atidaroma Norberto Tukaj fotografijų paroda. Neabejodamas modernizmo architektūros verte šiandien ir ateityje, fotografas fiksuoja pastatą, aplinką ir detalę, siekdamas atskleisti architektūros grožį.

3624_moder_kn_140500_e02_bra

ATVIRA DISKUSIJA KAUNE: XX a. architektūrinio palikimo interpretacija

2019 lapkričio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Dar XX a. viduryje paveldosaugos klasikas Freemanas Tildenas atkreipė dėmesį, kad vien tik istorinių faktų žinojimas dar nėra pakankama motyvacija puoselėti istorinį palikimą. „Kaunas 2022“

Alfredas Paulauskas

KAUNO ARCHITEKTŪROS FESTIVALIS: Knygos apie architektą A.Paulauską pristatymas

2019 rugsėjo 24Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau rašė apie ką tik įvykusį Kauno architektūros festivalio atidarymą ant nebaigto statyti gelžbetoninio viešbučio stogo antrojo šalies miesto centre. Pagal KAFe 2019 programą

Andrė Baldišiūtė, Robertas Zilinskas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: 2 nauji vardai taryboje, 3 keitimai RAT’uose

2019 balandžio 257 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių susirinkime pritrūkus balsų priimti Statuto pakeitimą dėl vieno rūmų nario delegavimo tik į vieną organą, architektai imasi asmeninės iniciatyvos jį

Administracinis pastatas su viešbučiu Kauno Nepriklausomybės a. (autorės Gražina Janulytė–Bernotienė, Guoda Zykuvienė). Variantas nr.2. Vizualizacija: Monika Gedvilaitė.

NESĖKMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖJE: Kauno RAT supeikė nekontekstualų projektą

2019 balandžio 1218 KomentarųPILOTAS.LT

Kauno regioninė architektūros taryba (RAT) svarstė administracinio pastato su viešbučiu projektą vienoje svarbiausių Kauno aikščių šalia Įgulos bažnyčios. Ekspertų vertinimu, tai nėra urbanistiškai patrauklus projektas,

Dineika ir Dičius

ARCHITEKTŪROS AUTORITETŲ KLAUSIMU: Dvi knygos, du atsakymai.

2018 spalio 910 KomentarųAndrius Ropolas

Kodėl šiuolaikinės Lietuvos architektūros klasikai mūsų architektūriniam jaunimui žinomi mažiau nei Mesopotamijos urbanistika ar Italijos barokas? Kodėl vyresniais architektais domimės tik tol, kol nuo jų

kauno šarvojimo rūmai

NEI PAKARTAS, NEI PRALEISTAS: Šarvojimo rūmų projektas įstrigo Kauno RAT‘e

2018 birželio 276 KomentaraiPILOTAS.LT

Kauno regioninė architektūros taryba išnagrinėjo išskirtinio Kauno pastato – Šarvojimo rūmų (architektas Alfredas Paulauskas, 1978 m.) – pertvarkymo ir plėtros projektinius pasiūlymus, kurie sukėlė daug

Teisėjų verslo mokykla

BRITAI NESNAUDŽIA: Į paveldo sąrašą įtraukė dar 17 postmodernizmo ikonų

2018 gegužės 152 KomentaraiPILOTAS.LT

Kol Lietuvoje nevaisingai ginčijamasi, ar reikia saugoti postmodernizmo architektūrą, ar ji yra vertinga, britai nesnaudžia. 7 saugomų ikoniškų postmodernizmo namų sąrašą čia ką tik papildė

Vienybės aikštė

KAUNO RAT KONSTATAVO: Naikinama Vienybės aikštės istorinė savastis

2018 balandžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT dar pernai rudenį rašė, kad Kauno Vienybės aikštės rekonstrukcijos projekto autoriai ignoruoja šios istorinės miesto erdvės savastį, o diskusiją su visuomene bei specialistais dėl

Sporto g.

KAUNO RAT: Sporto gatvės naujieji sprendiniai kokybinio pokyčio nesuteikia

2018 kovo 2Be komentarųPILOTAS.LT

Asociacijos „Žaliasis Ąžuolynas“ prašymu, Kauno Regioninė architektūros taryba, veikianti prie Lietuvos architektų rūmų, įvertino Sporto gatvės ir dalies sklypo Perkūno al. 5, Kaune, remonto projektinius

Le Corbusier

LE CORBUSIER JUBILIEJUS TYLOJE: Modernizmo architektūros pionieriui šiandien būtų 130

Modernios architektūros pionieriaus Le Corbusier šiandien švęstų savo 130-ąjį gimtadienį. Nepaisant milžiniškos jo teorijos ir praktikos įtakos XX amžiaus vidurio ir net šiuolaikinei architektūrai bei

Hanselmannų namas

NAMAS ARCHITEKTŪROS GURMANUI: Ant prekystalio – pirmasis M.Graves‘o užsakymas

2017 liepos 28Be komentarųPILOTAS.LT

Nekilnojamojo turto pardavimų masėje pamatyti šiuolaikinės architektūros brangakmenių pavyksta labai retai. Žinomas Amerikos postmodernizmo architektas Michaelis Graves‘as (Michael Graves) Hanselmannų namą savo draugams suprojektavo dar

Bankas "Hermis"

SVARSTOMAS „HERMIO“ LIKIMAS: Sprendžiama dėl paveldosauginio statuso suteikimo

2017 liepos 26Be komentarųPILOTAS.LT

Po išskirtinės architektūros pastato praradimu pasibaigusios Vilniaus kelių policijos istorijos, Lietuvos architektų sąjunga susigriebė pasirūpinti kito sostinės postmodernizmo architektūros objekto statusu. Gavusi architekto Kęstučio Pempės

AF

NEPARAŠYTA: Pokalbis apie Latvijos modernųjį paveldą ir požiūrį į jį

2017 gegužės 21 KomentarasPILOTAS.LT

Balandžio 4 dieną pašnekesiu su Algimantu Černiausku, Vaidotu Kuliešiumi ir Alfredu Trimoniu prasidėjęs architektūros pokalbių ciklas „Post-architektūra“, baigiasi lygiai po 2 mėnesių – gegužės 4-ąją.

postm_af_170400_e02_xxx

TARP VERTĖS IR AUTENTIŠKUMO: Aktuali paskaita apie postmodernizmo architektūrą

2017 balandžio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Paradoksalu, kad daugumą postmodernistinių pastatų kažkada smerktų kaip netikusių, pigių, efemeriškų, dirbtinių, neskoningų ar net nesąžiningų – dabar jau būtina restauruoti. Ši situacija lemia ne

policija

POSTMODERNIZMO GRYNUOLIO TEISMAS: „Lidl“ biurų parko konkursui pateikta 14 scenarijų

Uždaroji akcinė bendrovė „Lidl Lietuva“ kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) surengė architektūros konkursą, kuris turėtų nuspręsti buvusio Kelių policijos pastato Giraitės g. 3, Vilniuje

images_straipsniu_foto_4471_tit_160401.fama

POSTMODERNIZMUI ATSUKTAS VEIDAS:// KPD INICIJUOJA GRYNUOLIO ĮVERTINIMĄ

2016 balandžio 194 KomentaraiAudrys Karalius

Sužavėtas aistringo architektų entuziazmo ir pastangų išsaugoti K.Pempės ir G.Ramunio Posmodernizmo grynuolio gyvybę, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ėmė ir atsigręžė į Postmodernizmą. Panašu,

images_phocagallery_4431_polic_akci_1604_4431_tit-2_g.ramunis, k.pempe

ARCHITEKTŪRINĖ FOTOGYNYBA://AKCIJA DĖL VILNIAUS POSTMODERNIZMO GRYNUOLIO

K.Pempės ir G.Ramunio tandemas, apie 1975 Paprastai šiuolaikinė architektūra Lietuvoje prisimenama tik tada, kai kokiam nors iškiliam užsienio svečiui reikia pareprezentuoti pažangą ir pavizualizuoti nacionalinio

images_phocagallery_4401_polic_gria_1603_4401_polic_gal2_1603_4401_polic_vn_160300_e03_ama

PALAIKYMO AKCIJA://GRETA BENDRAMINČIŲ POSTMODERNIZMO GRYNUOLIO FONE

PILOTAS.LT neseniai rašė apie architektų Kęstučio Pempės ir Gyčio Ramunio suprojektuoto raudonplyčio Kelių policijos pastato Vilniuje architektūrinę reikšmę, planus jį nugriauti ir opią naujojo paveldo