images_phocagallery_641_LuA_finko_101020_E_641_Lukiskiu TIT_AKaralius_110120

LAISVĖ TYLĖTI// KETVIRTOJO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS KONKURSO FINALE LIKO 5 PROJEKTAI

Tylinčio nemuša – taip, matyt, nutarė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, pasirinkęs idealiai hermetišką Lukiškių aikštės sutvarkymo konkurso taktiką. Smagu, turbūt, šypsotis ministerijos tinklapio tituliniame, greta straipsnio „Ministerijos durys atviros tolerancijai, profesionalumui bei pagarbai žmogui“ ir nė puse lūpų neužsiminti, kad tą pačią dieną ministerijos rūmuose atplėšiami Lukiškių konkursininkų vokai ir paskelbiama projektų eilė. Joks pašalietis, tyrinėdamas Aplinkos ministerijos informacinį srautą, negalėtų nė suuosti, kad toks konkursas apskritai vyksta. 39 konkursiniai projektai, įkalinti ministerijos salytėje, vos porai savaičių per Kalėdų atostogas buvo parodyti tautai ir vėl tyliai grįžo „tarnybiniam naudojimui“.

Architektų sąjunga bandė gelbėti situaciją, savo tinklapyje publikuodama skubotai nufotografuotus konkursinių projektų planšetus, tačiau tai, deja, neatitiko pagarbios ekspozicijos principų: iliustracijų kokybė prasta, tekstai neįskaitomi, schemos neįžiūrimos. Tai piktino ir architektus, kurie konkursui pateikė išsamią projektų informaciją viešinimui, ir žiūrovus, kurie pasijuto lyg spaudos draudimo laikais. Kodėl toks architektūrinio konkurso organizavimas nepiktino pačios Architektų sąjungos – lieka paslaptimi.

PIRKĖJAS VISADA TEISUS

Dėl kol kas nežinomų motyvų, ministerija nepateikė visuomenei nei projektų dalyvaujančių konkurse sąrašo, nei informacijos (tekstinės ir vizualios) apie projektus, nei informacijos apie recenzentų ir vertinimo komisijos darbą, nei informacijos apie pačią vertinimo komisijos sudėtį. Didžiojo Pirkėjo atstovai teigė, kad viskas vyksta pagal įstatymus ir viešųjų pirkimų tvarką. Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė D.Montvilaitė netgi tikino, kad ministerija neprivalo skleisti informacijos apie konkursinius projektus, kol konkursas yra nepasibaigęs.

Tylėjimo įžadų solidariai laikėsi ir ministerijos tinklapis, nė žodžio neužsimindamas apie Lukiškių aikštės konkursą, tačiau tuo pat metu uoliai skleisdamas tautai aktualiausias ministerijos žinias: „Moksleiviai kviečiami kurti dailės darbus apie akmeninį žemės archyvą”, „Nupuoštos šventinės eglutės sugrįš šiluma į gyventojų būstus”, „Sumedžiotų vilkų nuo 2010.12.01 iki 2011.01.12 sąvadas”. Architektūra kaip visada liko ministerijos užribyje, tačiau šį kartą tas užribis tapo labiausiai žemininančiu, nes vyko…Laisvės pirkimo procedūra.

Kaip žinia, galutinis Lukiškių aikštės pertvarkymo tikslas – įpaminklinti Laisvės kovas. Dabar vykdomu, beje jau net ketvirtą kartą, konkursu siekiama „išrinkti geriausią Lukiškių aikštės sutvarkymo idėjinį projektą, suderinantį Lukiškių aikštės valstybinę reprezentacinę, memorialinę, visuomeninę ir rekreacinę funkcijas”. Tačiau, kai tai daroma tokiu demonstratyviai izoliuotu nuo visuomenės būdu, paralelė su paleckinėmis Stalino saulės tradicijomis tampa sunkiai išvengiama…

PIRKINIO ĮVYNIOJIMO REIKŠMĖ ARCHITEKTŪRINIAME GYVENIME

Taigi, slaptoji konkursinių projektų vertinimo komisija (anot šaltinio, joje, be kitų ekspertų, dalyvavo architektai I.Kliobavičiūtė, S.Kuncevičius, V.Biečius, M.Šaliamoras, viešųjų pirkimų specialistė D.Montvilaitė, komisijos pirmininkas – Aplinkos viceministras A.R.Zabulėnas) praeitą savaitę baigė savo darbą ir sausio 18-ąją, kukliai tylint konkursinių idėjų pardavėjams, buvo atplėšti vokai ir paskelbta projektų eilė. Kol kas vertinimo motyvai nėra žinomi, nėra prieinama ir konkretesnė informacija apie projektus bei projektų autorius. Viešųjų pirkimų procedūra – reikalas rimtas. Greičiausiai, kol nebus patikrinta konkurso pardavėjų kvalifikacija, teistumas, nebus išnagrinėti skundai (jeigu jų netyčia visgi atsirastų) ir atlikti kiti biurokratiniai ritualai, išsamesnė informacija apie projektus nebus prieinama.

Pirkėjas – visada teisus. Didelis pirkėjas – teisus dvigubai. Jis perka projektą, jis ir nutars, kada pasidžiaugti savo pirkiniu su artimaisiais. Šįkart mums duota aiškiai suprasti – mes nesame Pirkėjo artimieji…

REDAKCIJOS INFORMACIJA

Šiuo momentu pavyko sužinoti tiek, kad paskelbti 5 finaliniai konkurso projektai (eilės tvarka):

1. RAMYBĖ (Nr.20), (architektai Rolandas Palekas, Petras Išora ir bendradarbiai Bartas Puzonas, Alma Palekienė, Matas Šiupšinskas, Sabina Grincevičiūtė); Aiškinamasis raštas

2. RĖDOS RATAS (Nr.28), (architektai Gintaras Čaikauskas, Alicija Grigūnienė, Linas Naujokaitis, Urtė Naujokaitytė, Tomas Segalis, Virginija Venckūnienė); Aiškinamasis raštas

3. SANTAKA (Nr.10), (architektai R.Židonis, G.Ratavičius, I.Ragaišytė, S.Ambrasienė, A.Eigminas, M.Ratavičius);

4. BALTA (Nr.25), (architektai Kęstutis Lupeikis, Mindaugas Kunevičius, Rimas Valeckas, Lina Bareikytė); Aiškinamasis raštas

5. IŠLAISVINKIME AIKŠTĘ ("900311") (Nr.6), (architektas Šarūnas Šliužas). 

 

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS KONKURSINIŲ PROJEKTŲ RECENZENTŲ NUOMONĖS

AUGIS GUČAS, architektas, paveldosaugininkas

Gaila, kad projektai iš Savivaldybės buvo taip greitai nukabinti. Norėjosi dar kartą juos peržvelgti, deja… Visgi, labiausiai man patiko du projektai: Nr.28 ir Nr.36. Jais vadovaujantis galima būtų įrengti tai, ko reikalauja konkurso sąlygos ir galima būtų tikėtis žmonių pritarimo. Aš asmeniškai atmetu dar vienos grįstos aikštės sumanymą, kadangi sąlygose buvo aiškiai reikalauta išsaugoti svarbios miestui žalios viešosios erdvės pobūdį. Deja, "žalioji erdvė" nėra konkreti urbanistinė architektūrinė sąvoka, o tik sveiku protu suvokiamas daiktas. Gaila, kad sąlygose nebuvo tiesiai pasakyta, kad tai turi likti želdynas. Mano manymu, pagal STR, dabartinė Lukiškių aikštė savais parametrais yra – nedidelis parkas. Tai verčia susimąstyti, kaip, beje, ir panašios nuostatos piliečių dažni pasisakymai internete.

Konkursui neabejotinai pakenkė, kad dėl tebevykstančių ginčų konkurso sąlygose nebuvo tiksliai suformuluota politinė-visuomeninė užduotis. Tai kažkiek klaidino konkurso dalyvius, nebuvo suformuluotas aiškus tikslas ir, greičiausiai, trūks aiškumo ir pasirenkant rezultatą.

Sekančiam konkurso etapui, kai bus projektuojamas konkretus "daiktas", Vyriausybė privalo visiškai konkrečiai įvardinti aikštės politinę-visuomeninę temą ir iki smulkmenų nurodyti, kas konkrečiai ir kur bus užrašyta ant monumento(ų). Taip pat – kokius konkrečiai objektus reikės suprojektuoti, kokios konkrečiai ceremonijos aikštėje yra (jei yra) numatytos. Tik tokiu atveju galima tikėtis tinkamo rezultato.

TADAS BALČIŪNAS, architektas

Konkursiniai projektai pagal savo planavimo principus ir estetinę išraišką yra labai plačioj skirtumų amplitudėje, tačiau tam tikrų bendrumų jie turi ir gali būti grupuojami pagal keturis esminius aspektus.

Planavimo aspektas. Dalis autorių siūlo Lukiškių aikštę planuoti pagal principus, kuriais ji yra suplanuota dabar – ašinė, centrinė kompozicija, griežta geometrinė takų sistema ir t.t. (projektai Nr.2, Nr.3, Nr.7, Nr.15, Nr.16, Nr.18, Nr.24, Nr.37). Tačiau, naudodami tokias priemones šie darbai neišvengiamai nesusitvarko su egzistuojančia pėsčiųjų srautų sistema (aikštė yra pereinama, ja yra vaikštoma daugybe krypčių). Iš kitos pusės, tokie planavimo principai buvo naudojami totalitarinių režimų, taigi, jie kuria perdėtai išpūstą monumentalumą, kuris Vilniui nėra būdingas.

Kita dalis autorių aikštę konstruoja remdamiesi laisvo planavimo principu (projektai Nr.5, Nr.11, Nr.13, Nr.17, Nr.19, Nr.21, Nr.22, Nr.27, Nr.31, Nr.34, Nr.35). Tai leidžia jiems išvengti anksčiau minetų problemų, bet kai kurie darbai tampa pernelyg chaotiški, savitiksliai (projektai Nr.5, Nr.17, Nr.31, Nr.34).

Žalios aikštės aspektas.Viena iš konkurso sąlygų buvo – išlaikyti žalią aikštės charakterį, tačiau, deja, nebuvo nurodyta, kas tai yra. Greičiausiai todėl autoriai elgėsi gana laisvai – vieni siūlo įrengti aikštę – parką (projektai Nr.5, Nr.19, Nr.27, Nr.36), kiti aikštę siūlo daugiau ar mažiau grįsti kietomis dangomis (projektai Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.10, Nr.11, Nr.16, Nr.17, Nr.20, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.39). Pirmieji susiduria su jau minėta pėsčiųjų srautų problema, o antrieji to lyg ir išvengia. Manyčiau, kad aikščių – parkų landšaftiniai sprendiniai šiame konkurse, be abejonės, laimi prieš  gristų aikščių kietą sausumą.

Funkcinio zonavimo aspektas. Konkurso sąlygose numatyta keletas aikštės zonų – rekreacinė, visuomeninė, reprezentacinė ir t.t. Dauguma projektų logiškai rekreacinę zoną tapatina su aikštės žaliąja dalim, dislokuota aikštės perimetru arba šiaurinėje dalyje. Reprezentacinė-visuomeninė zona traktuota įvairiau. Vieni siūlo ją formuoti šalia Gedimino prospekto, tačiau, tapatinant ją su prospekto erdve, atsiranda pavojus dviejų funkcijų priešpriešai: judraus (ypač mugių metu) prospekto ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo vietos (projektai Nr.13, Nr.17, Nr.19, Nr.21, Nr.35). To išvengė autoriai, kurie reprezentacinę-visuomeninę zoną projektavo aikštės centre arba Šiaurinėje jos dalyje.

Architektūrinės estetikos aspektas.

Nemažai projektų, kuriuose naudojama įvairi simbolika, ženklai ir pan., man atsiduoda naftalininiu patriotizmu, primityviu mąstymu ir neprofesionalumu (projektai Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.15, Nr.16, Nr.22, Nr.23, Nr.24, Nr.27, Nr.37). Kitų konkursinių projektų estetinė įvairovė yra labai plati ir sunkiai apibrėžiama bei grupuojama (projektai Nr.8, Nr.11, Nr.14, Nr.33).

 

KITI LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS SUTVARKYMO KONKURSO PROJEKTAI

6. "0101333" (Nr.34) (UAB "Architektūra idėjos realizavimas“);

7. SANTARVĖS AIKŠTĖ (Nr.35) (architektai T.Grunskis, M.Mankus, L.Miceika, J.Pranckūnas);

8. "000346" (Nr.13) (UAB "Kupola", architektai Justina Muliuolytė, Martynas Marozas, Tadas Jonauskis);

9. "201025" (Nr.23) (UAB "MM3", architektai A.Marma, L.Krūgelis, I.Makarov);

10. ŠVIESOS PJŪVIS (Nr.8) (architektas Linas Tuleikis);

11. VALSTYBĖS AIKŠTĖ (Nr.21) (architektai Šarūnas Kiaunė, Ramūnas Raslavičius);

12. ĄŽUOLAI (Nr.27) (UAB "Klasikinis portikas");

13. "785" (Nr.18) (UAB "Klaipėdos komprojektas");

14. VYTIS (Nr.16) (architektas Ričardas Krištapavičius);

15. PRARASTO LAIKO BEIEŠKANT (Nr.36) (UAB "Archikadas");

16. GEDIMINAIČIŲ STULPAI (Nr.4) (skulptorius Dainius Liškevičius, architektai Donaldas Trainauskas, Darius  Baliukevičius, Ieva Saldauskaitė). Aiškinamasis raštas;

17. UNIVERSALUMAS PAPRASTUME (Nr.5) (UAB "ASL");

18. VĖLIAVA (Nr.26) (SĮ "Kauno planas" su architektais Lilija Putniene, Vytautu Putna ir Pauliumi Naruševičiumi);

19. KELIONĖ (Nr.38) (Algimanto Černiausko architektūros studija);

20. "112233" (Nr.19) (UAB "Vilprojektas");

21. AUKURAS (Nr.15) (UAB "Forma");

22.  "541116" (Nr.37) (UAB "Archivalda");

23. "770628" (Nr.39) (UAB "Projektuojančių architektų ratas ypatingų žemiškų idėjų sprendimams" ("P.A.R.Y.Ž.I.U.S");

24. "201012" (Nr.14) (UAB "Ambraso Architektų biuras");

25. MŪSŲ AIKŠTĖ (Nr.12) (M. Jamantas, G. Tiškus, R.Vasiliauskienė, K.Antanėlis);

26. OAZĖ (Nr.7) (UAB "Želdynai");

27. SAULĖ LT. (Nr.2) (UAB "Uostamiesčio projektas");

28. GYVENK. MATYK. ATMINK. (Nr.1) (UAB "Skliauto pėda");

29. "200223" (Nr.24) (UAB "Mitnija");

30. PĖDSAKAI AIKŠTĖJE (Nr.11) (SĮ "Vilniaus planas");

31. JOJA LIETUVIAI (Nr.22) (Jono Anuškevičiaus PĮ "Archijonas");

32. RELJEFINIS PARKAS (Nr.31) (UAB "Vilniaus archprojektas");

33. "276381" (Nr.33) (Valdemar Stupak ir UAB "Architektūrinės ir konstrukcinės idėjos");

34. LAISVA ŠIRDIS (Nr.3) (UAB "Klaipėdos miestprjektas");

35. LAISVĖS ATSPINDYS (Nr.17) (SUS&HI Office Calcagno Littardi architektai). 

 

 

 

Komentarai

 1. pasakysiu apie tuos kurie dalyvauja konkursuose …O.NO.NIS.TAI …

 2. tik per tuos medzius aikstes nematyti

 3. O kodėl šis konkursas nebuvo tarptautinis? Juk tokia svarbi miestui ir visai šaliai vieta.

 4. man patiko….

 5. baisu. daugiau nėra ka pasakyt.

 6. Dainavimo konkurse dainininkas padainavo ir tai padare neblogai. Dainavo tyliai, subtiliai ir su rimtu pasiruosimu. Dalis klausos neturinciu, arba prie trankesnes pop muzikytes pratusiu net neisgirdo… tai daug pasako apie musu publika.

 7. Man patiko.
  Dainavimo konkursa laimejo graziausiai patylejes dainininkas. Fain!

 8. Dalyvavau konkurse paskutini karta Lietuvoje. Visiska nesamone. Nepagarba projektams ir autoriams absoliuti. Jau LAS priskaldydavo malku, bet aplinkos ministerijos bajeristai, auksciau visko. Pasakymas, kad projektu rodymas internete „neatitiko pagarbios ekspozicijos principų: iliustracijų kokybė prasta, tekstai neįskaitomi, schemos neįžiūrimos.“ yra labai labai svelnus. Tai, kas vyksta su Lukiskiu aikste yra GEDA!

 9. Gražu projektuose matyti įprasminimą – daug medžių. Vadinasi, bus paukščių, žmonės juos maitins….

  -Tai būtų atsvara sukrikščionintai katedros aikštei, kurią krikščionys okupantai išklojo plytelėm – kad kuo mažiau beliktų LT etoso – gamtos

 10. 123 ir konkursas prasuktas. Bravo G.Kazlauskui! Mokytis is meistro reikia. Sajungyte diskutuoja diskutuoja, recenzuoja recenzuoja, o cia – 123 – ir taskas. Dabar diskutuokit, kai saukstai po pietu.
  Prisipazinsiu, buvau uzsiutes, kai nuvares po Nauju i savivaldybe neradau ne vieno projekto. Supratau – zaidimas baigtas. Merko stilius!

 11. Kokios sąlygos tokie ir projektai. Vieni jų laikėsi, kiti pro pirštus žiūrėjo, aišku laimėjo kurie jų nesilaikė.
  Klausimas, o kam reikalingas recenzentas?;]]

 12. Nei dziaugtis, nei liudeti del tokiu rezultatu. Laimetojas manau daugiau itiko ne del idejos , o del atlikimo estetikos bei neapibreztos ateities perspektyvos – jei reikes paminklo etc, – kai reikes, tai ir darysim. Juk visiems vertintojams dabar neitiksi pasiules konkrecia israiska- pazymekim tik vieta 🙂 Pagudravo ir taktika pasiteisino. Labiausiai patiko eiline recenzento Tado demagogija – svarbiausia projektus surusiuoti pagal tipologija ir darbas atliktas.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

anyks_ko_230500_tit_xxx

ANYKŠČIŲ MUZIEJAUS KALVOS VIZIJOS: Konkurse varžosi 8 architektūros idėjos

2023 gegužės 5Be komentarųPILOTAS.LT

Antano Baranausko klėtelės Anykščiuose aplinkai bręsta permainos. Muziejinės kalvos infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkurse varžosi 8 idėjos, kurių geriausia turėtų būti įgyvendinama.

karių palaidojimo vieta

IDĖJOS KONKURSAS KLAIPĖDOJE: II Pasaulinio karo sovietų karių palaidojimo pertvarkymas

2023 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S.Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, pertvarkymo supaprastinto projekto idėjos konkursas. Projekto konkurso užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės

Geriausias 2021 metų rekreacinės architektūros kūrinys

GERIAUSIA REKREACINĖ ARCHITEKTŪRA 2021: Laukiama paraiškų tradiciniam konkursui

2022 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Neseniai paskelbtas rekreacinę architektūrą Lietuvoje propaguojantis atviras kasmetinis konkursas „Geriausias 2021 metų rekreacinės architektūros kūrinys“. Konkursą organizuojantis Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas paraiškų lauks

Tulpės

KAUNO „PILIAMIESČIO“ KONKURSAS: Žiuri išrinko 3 finalininkų kolektyvus

2022 vasario 141 KomentarasPILOTAS.LT

Kompanijos „YIT Lietuva“ atvirame „Piliamiesčio“ plėtros architektūriniame konkurse išrinktos 3 geriausios vizijos. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus kartu su statybų bendrove „YIT Lietuva“ organizuotam konkursui

stoti_ko_210300_e01_xxx

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS KONKURSAS: Vilniui reikia ikoniškos geležinkelio stoties idėjų

2021 kovo 48 KomentaraiPILOTAS.LT

Stoties rajoną iš esmės pertvarkyti ketinantis Vilnius, kartu su „Lietuvos geležinkeliais“ (LTG), ką tik paskelbė tarptautinį architektūros konkursą geriausiam pasiūlymui atrinkti. Tokio kompleksiškumo konkursas, kai

namai

PASAKOJIMAI APIE ARCHITEKTŪRĄ: Paskelbti 7 konkurso laimėtojai

2020 gruodžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Ką tik pasibaigė Architektūros fondo antrasis atviras pasakojimų apie architektūrą ir miestus projektas „Aikštėje“. Išrinkti 7 konkurso laimėtojai bei dar 7, nusipelnę garbingo paminėjimo. Architektūros

Nerealizuoti svajonių miestai

SVAJONIŲ MIESTAI: 4-asis respublikinis mokinių piešinių konkursas

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Jau ketvirtus metus iš eilės vykstantis respublikinis konkursas pakvietė 7-12 klasių mokinius kurti monochrominius piešinius tema „Nerealizuoti svajonių miestai“. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas kartu

"Samsung" ekodizainas

TIESIOG IŠ DĖŽĖS: 20.000 JAV dolerių prizinio fondo ekodizaino konkursas

2020 balandžio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Pasaulinė elektronikos kompanija „Samsung“ kartu su žinomu architektūros ir dizaino interneto portalu „Dezeen“ rengia gaminių iš panaudotų kartono pakuočių tarptautinį ekodizaino konkursą „Iš dėžės“. Konkurso

Prisikėlimo aikštė

PAMINKLAS TAUTOS LAISVEI ŠIAULIUOSE: Prieškonkursinės diskusijos prasideda

2019 vasario 12Be komentarųLiudas Pastanga

Šiauliai netrukus skelbs paminklo Tautos laisvei Prisikėlimo aikštėje idėjų konkursą. Parengiamieji konkurso renginiai ir diskusijos prasideda. Jau šiandien, antradienį šiauliečių laukia susitikimas–diskusija „Tautos laisvė ir

Kauno pilies tiltas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Nerekomenduoja dalyvauti tilto prie Kauno pilies konkurse

2018 rugpjūčio 232 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektų rūmai išplatino žinią architektams dėl Kauno savivaldybės paskelbto Pėsčiųjų tilto prie Kauno pilies konkurso, kuris turi rimtų ydų, dėl kurių dalyvavimas konkurse yra labai

Šv. Jokūbo pastatų kompleksas

KPD VERTINIMO TARYBA: Šv. Jokūbo ligoninės komplekso klausimas atidėtas iki rudens

2018 liepos 25Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo svarstomas Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo

Archinova

VILNIAUS RAT DĖL JOKŪBO: Projektas turi esminių trūkumų, kuriuos šalinti privalu

2018 gegužės 104 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniaus regioninė architektūros taryba (Vilniaus RAT) išnagrinėjo UAB „Archinova“ suprojektuotą viešbučio su konferencijų centru ir biurais prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei Lukiškių

Stasys Eidrigevičius

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS: Panevėžys kviečia architektus pasitarti

2018 kovo 165 KomentaraiPILOTAS.LT

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia architektus į pasitarimą dėl Stasio Eidrigevičiaus Menų centro konkurso. Kaip jau rašė portalas Pilotas.LT, ką tik Panevėžio savivaldybė paskelbė architektūrinį konkursą: 

Stasys Eidrigevičius

STASYS IR PANEVĖŽYS KYLA: Paskelbtas ambicingo menų centro konkursas

2018 kovo 1315 KomentarųPILOTAS.LT

Panevėžys paskelbė architektūrinį konkursą Stasio Eidrigevičiaus menų centrui suprojektuoti, kuriam rengėsi daugiau nei metus. Po intensyvių pasiruošimo darbų, įskaitant architektūrines kūrybines dirbtuves, praeitą pavasarį nuodugniai

Sėlių 48

ATVIRAS IDĖJŲ KONKURSAS: Žalioji „Citus“ būstinė Vilniuje

2017 lapkričio 293 KomentaraiPILOTAS.LT

Bendrovė„Citus“ kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) rengia atvirą administracinės paskirties pastato Sėlių gatvėje, Vilniuje projekto konkursą. Pagal LAS Architektūrinių konkursų nuostatus organizuojamo konkurso prizinis

Lukiškių a. memorialas

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS MEMORIALAS: ŠMC konkursą laimėjo A.Labašausko kūrinys

2017 lapkričio 27Be komentarųPILOTAS.LT

Ką tik paskelbtas Laisvės kovotojų įamžinimo Vilniaus Lukiškių aikštėje memorialo idėjos nugalėtojas. Susumavus visuomenės bei ekspertų vertinimo balus, paaiškėjo, jog svarbiausioje šalies aikštėje bus įgyvendinamas

ŠMC

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS MEMORIALAS: 5 projektinių pasiūlymų paroda ŠMC

2017 lapkričio 221 KomentarasPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau rašė apie Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) pasirinktus 5 Lukiškių aikštės memorialo pasiūlymus, kurie vėliau buvo tobulinami kūrybinėse dirbtuvėse. Nuo rytojaus su projektais bus

Lukiškių aikštė

ATIDARYTA LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ: Ryškėja pirmieji komunalinio tvarkymo rezultatai

2017 lapkričio 33 KomentaraiPILOTAS.LT

Vilniuje po rekonstrukcijos ką tik atidaryta Lukiškių aikštė. Pranešama, kad aikštėje per pusantrų metų buvo atlikti svarbiausi tvarkybos darbai, pagal pėsčiųjų srautus perplanuoti bei naujai

Lukiškių a. kūrybinės dirbtuvės

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS MEMORIALO POSŪKIAI: ŠMC visiškoje tamsoje atrinko 5 autorius

2017 liepos 282 KomentaraiPILOTAS.LT

ŠMC ekspertų komisija atrinko 5 autorius į savo organizuojamas kūrybines dirbtuves, skirtas Lukiškių aikštės memorialui sukurti. Nors ŠMC teigė, jog kūrybinės dirbtuvės organizuojamos, siekiant kompetencijų

„Laisvės karys 1“, A.Sakalauskas, 1-oji vieta

VYČIO SKULPTŪROS KONKURSAS: Laimėjo realistinis „Laisvės karys“

2017 vasario 2013 KomentarųPILOTAS.LT

Vasario 16-ąją baigėsi Vyčio skulptūros Vilniaus Lukiškių aikštėje idėjos konkursas, organizuotas privataus Vyčio paramos fondo. Vertinimo komisijos sprendimu konkursą laimėjo Nacionalinės premijos laureatas Arūnas Sakalauskas

images_straipsniu_foto_4477_palep_kn_160400_e01_xxx

ARCHITEKTŲ NAMŲ PALĖPĖ://INTERJERO IDĖJŲ KONKURSAS JAUNIEMS ARCHITEKTAMS

Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius suteikė progą pasireikšti jauniesiems architektams ir architektūros studentams – paskelbė interjero idėjos konkursą. Rengiamo konkurso tikslas – surasti tinkamiausią interjero

images_pulsas_foto_4375_lukis_vn_110300_e01_bra

XVI A. VILNIAUS UOSTAS://DR. E.MEILAUS PASKAITA APIE NEŽINOMĄ LUKIŠKIŲ ISTORIJĄ

Vilniui niekaip nesisekant rasti deramo Lukiškių aikštės sutvarkymo sprendimo, galbūt verta būtų atsigręžti ir į menkai žinomą šios sostinės vietos istoriją. Mat XVI amžiuje Lukiškės

images_straipsniu_foto_4336_lukis_vn_160200_e01

KOMUNALININKŲ BALIUS://5000 KVADRATŲ KIETOS DEMOKRATIJOS LUKIŠKIŲ AIKŠTEI

Kas neturite nuomonės Lukiškių aikštės klausimu – meskite į mane akmenį. Nenustebau, tylu… Štai ir Vilniaus meras R.Šimašius dar nespėjus suvynioti vasario šešioliktinių vėliavų paskelbė

images_straipsniu_foto_3920_Archpeticija del LMTA konkurso_3920_tit-1_peticija

ARCHITEKTŲ PETICIJA:// PRETENZIJA ARCHSĄJUNGAI DĖL LMTA MIESTELIO KONKURSO

Grupė architektų paskelbė peticiją, kurioje Lietuvos Architektų Sąjungai keliamos pretenzijos dėl gegužės pabaigoje Vilniuje pasibaigusio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio architektūros idėjų konkurso,

images_phocagallery_3839_lukis_pale_1506_3839_e03_xxx

„RAMYBĘ“ REALIZUOS ETAPAIS://APTARTOS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS PERSPEKTYVOS

Naujoji Vilniaus valdžia, atrodo, pasiryžo iš mirties taško išjudinti Vilnius Lukiškių aikštės rekonstrukciją. Vilniaus meras Remigijus Šimašius jau susitiko su architektais Rolandu Paleku ir Petru