images_phocagallery_727_Gabrys_revo_isto_110220_Gabrys_tit

ARCHITEKTŪROS REVOLIUCIJOS ISTORIJA// STUDIJA, NUOMONĖS, KOMENTARAI

Judrioji inteligentijos dalis savaitgalį praleidusi XII Vilniaus knygų mugėje, nelinksmai pokštavo, kad literatūrinis tvanas galutinai iššlavė kuklius santaupų likučius, skirtus garbingai užbaigti šildymo sezoną, ir dažną Lietuvos šviesuolio šeimą paliko be sekmadieninio rožinio vyno taurės ir riekelės „Džiugo“ sūrio. Tradiciškai rūškaną pirmadienį nuo visiško minoro gelbėja nebent kuklus spindulys iš architektūrinės leidybos skliauto. Greta kiek anksčiau pristatytos Tomo S.Butkaus urbanistinės studijos „Miestas kaip įvykis“ nevalia nepaminėti ir kito jauno, daug žadančio, bet retokai tėvynę matančio architektūrologo Andy B.Užpelkio veikalo „Architektūros revoliucijos istorija“, kurio ištrauką, autoriui mielai sutikus, čia su malonumu pateikiame. /redaktoriaus žodis/

IŠTRAUKA. I SKYRIUS.

Šiame veikale aptariami opiausi architektūrinio gyvenimo klausimai ir gvildenama šiandieninė problematika – apatija, godumas, užkietėjimo bėdos, minčių nepakankamumas, aterosklerozė, bestuburiškumas, peikiamos ir negailestingai kritikuojamos civilizacijos rykštės –  globalios urbanizacijos ir atvirkštinio reiškinio – „globalaus kaimo“ aspektai. Pastarajam autorius netgi siūlo įvesti sertifikuotą prevencinių priemonių paketą, pažymėtina, neturintį analogo netgi Vakarų pasaulyje.

Taip pat galima rasti naudingos informacijos apie nuodinguosius ir haliucinogeninius grybus bei artimiausius kultūrinius renginius. Šio veikalo pamatiniu-kertiniu akmeniu-fundamentu tampa klasių kovos idėja –  permanentinė kova tarp darbininkų klasės ir buržuazijos. Kai kurie nepriklausomi tyrinėtojai įžvelgia kovą tarp projektų vadovų ir techninio darbuotojo, į kurią kaip trečia šalis įsivelia ir Nuolatinė statybų komisija, kuri savo ruožtu kivirčijasi su Sąvadų skyriumi ir Statybos inspekcija.

Siekiant išvengti šio brolžudiško damoklo kardo, dar Radvila Našlaitėlis įsteigė Architektų sąjungą prie Kaimo reikalų ministerijos. Taip prie vienuolynų bravorų pradėjo rastis architektūros vietininkas – inspektorius, turintis neribotą galią ir, su valsčiaus viršaičio leidimu, galintis nuplakti statybos reglamentų nesilaikančius baudžiauninkus.

Ir ką mes matome – iš pirmo žvilgsnio gerai apgalvotas mechanizmas neveikia! Stringa biurokratų kabinetų tarpduriuose, pasiklysta prirūkytuose valstybinių instancijų koridoriuose ir prasmenga kiauruose valdininkų stalčiuose bei portfeliuose. Taigi, suvaldyti šią painiavą ano meto Lietuvoje trūko politinės valios, nebuvo ir tam reikalingų teisės aktų, reglamentų, taip pat kvalifikuotų specialistų. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad iki 1985 metų vienintelis Laurynas Stuoka-Gucevičius buvo atestuotas specialistas, turintis Vatikano įgaliojimą projektuoti ypatingus statinius.

Nenuostabu, kad tokios suirutės krečiama valstybė ilgai išsilaikyti negalėjo – krachas atėjo 1795-ųjų spalio 24 dieną –  sulig Trečiuoju Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimu.

APIE APLINKYBES

Ilgai nenukrypstant į istorines batalijas pravartu prisiminti, kokiomis aplinkybėmis buvo sukurta „Architektūros revoliucijos istorija“ ir kokį realų poveikį veikalas padarė regiono politikai bei architektūrai. Egzistuoja patvirtinta ir Vakaruose pripažinta nuomonė, kad revoliucingos veikalo idėjos sužadino perversmą Baltarusijoje, kurį, deja, vėliau nuslopino A. Lukašenka ir jo pakalikai. Manoma, kad sukilimo didžiausi kaltininkai yra du ideologiniai veikalai – „Architektūros revoliucijos istorija“ ir Jerome David‘o Salinger‘io „Rugiuose prie bedugnės“. Kai kurie politiškai priklausomi tyrinėtojai nagrinėja versiją, jog ne mažesnį poveikį galėjo daryti ir liūdnai pagarsėjusio perversmininko, kuriam likimas nedavė laimės tapti architektu, jaunystės dienoraštis „Mein Kampf“.

Kiti šioje istorijoje minimi propagandos šaltiniai, kaip vėliau paaiškės, buvo reabilituoti.

Viskas prasidėjo 2007-ųjų išvakarėse, kai būrelis Minsko valstybinio universiteto architektūros fakulteto studentų, po šv. Kalėdų, švęstų pagal Grigaliaus kalendorių, apsiskaitę jau minėtos propagandinės literatūros, išėjo į gatves tyrinėti architektūrinių, socialinių ir politinių reiškinių.

Vadovaudamiesi literatūros šaltiniuose aprašytais moksliniais metodais jaunieji architektai atliko empirinius tyrimus, kurių rezultatai buvo šokiruojantys, prieštaraujantys oficialiajai nuomonei, tradicijoms ir diktatūrai.

Savo išradimus, atradimus ir nušvitimus jaunieji tyrinėtojai skelbė miestiečiams, perdavinėdami Gerąją Naujieną iš lūpų į lūpas. Jaunuolių kelionė liudininkų teigimu truko apie porą savaičių. Keldami skersvėjus ir antikomunistiškas nuotaikas, jaunieji architektai susirado nemažai bendrininkų, tarp kurių pažymėtinas ir gausus opozicijos lyderio Vincuko Viačiorkos gynėjų būrys. Suvieniję jėgas sąjungininkai patraukė į pagrindinę Minsko aikštę – Nepriklausomybės aikštę. Čia, žinoma, susirėmė su baltarusiškos KGB ir milicijos būriais.

Nelygioje kovoje garbingai debiutavę architektūros pirmūnai krito nuo ašarinių dujų ir bananų lietaus. Tik panaudojus spec. priemones, pergalę taškais šventė Raudonoji Armija. Idėjiniai lyderiai buvo uždaryti į centrinį KGB kalėjimą, o jų namuose atliktos kratos. Kukliuose bendrabučio tipo apartamentuose be nevertingų maketų, didelio formato lapų ir brėžinių rasta ir revoliucinės literatūros, kuri buvo konfiskuota. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

APIE FUTBOLO IR ARCHITEKTŪROS EKSPORTĄ

Istoriją, kaip perversmininkų knygų lentynose atsirado „Mein Kampf“, slepia intrigų pelkės ir gandų miglos. Prokurorai tikina, kad knyga buvo parsivežta iš Nyderlandų – esą studijų mainų programos metu vienas perversmo iniciatorių knygą nusipirko Roterdamo blusų turguje iš seno vokiečių pirklio. Šioje keistoje vietoje braška agentų voratinklis – kaip žinia, ši, Landsbergo kalėjime sukurta knyga, yra uždrausta daugelyje pasaulio šalių. Net tolerantiškuose Nyderlanduose ji pripažinta pavojingesnė už haliucinogeninius grybus, ir ją čia leidžiama tik turėti, bet jokiu būdu nepardavinėti.

Nepriklausomi teismo proceso stebėtojai iš Vakarų viešai kritikuoja Minską dėl falsifikuojamų faktų. Žemųjų žemių atstovas, nepriklausomas architektūros-urbanistikos ir KVAD ekspertas, socialinių ir politinių reiškinių tyrinėtojas, Harvardo universiteto profesorius R. Kūlasas: „jokios nesantaiką kurstančios literatūros kaltinamųjų lentynose niekada nebuvo. Slapta man teko susipažinti su tyrimo medžiaga ir savo akimis mačiau, kad kuklioje jaunuolių bibliotekoje buvo du visiems gerai žinomi bestseleriai –  „Rugiuose prie bedugnės“ ir „Architektūros revoliucijos istorija“ bei architektūriniai žurnalai ir knygos: ispaniškasis „El Croquis“, vokiškasis „Detail“, kaimyninėje šalyje leidžiamas „Statybų pilotas“. Be to – architektūros klasika tapęs  Ernst‘o Neufert‘o „Bauenwurfslehre“, kurio vietoje kratos metu mįslingai atsirado „Mein Kampf“. Vienintelė man nežinoma knyga buvo rusų autoriaus Vladimiro Iljičiaus „Что делать?“. Kaip man vėliau milicininkai maloniai paaiškino, tai yra socializmo literatūros klasika, kurią privalu studijuoti visose universitetinių studijų programose. Nerimą kelia tai, kad šioje painioje istorijoje minima mano šalis, neva platinanti ideologinius kvaišalus. Visiška nesąmonė, Nyderlandai nuo seno garsėja kaip aukščiausios kokybės futbolą ir architektūrą eksportuojanti šalis“.

APIE SANKCIJAS

Vakarų ir Lietuvos diplomatinėmis pastangomis, laimingo atsitiktinumo ir neeilinio Batkos gerumo dėka, perversmininkai nebuvo pašalinti iš universiteto – atsipirko gavę pora savaičių karcerio ir guzų. Deja, jaunuoliai nebegalės tęsti architektūros studijų – dėl politinių priežasčių jie studijuos Melioracijos mokslus, taip pat privalės kartoti Marksizmo-Leninizmo pagrindų kursą. Be šių sankcijų neramumų sukėlėjams buvo nubraukta universiteto stipendija, apribota tam tikra anglų, vokiečių ir lietuvių kalbomis išleista literatūra. Iš perversmininkų laptopų išinstaliuotas AutoCad‘as, jiems uždrausta naudotis Facebook‘u ir apskritai naršyti internete.

Šiuo metu „Architektūros revoliucijos istorija“ yra uždrausta visuose valstybiniuose Baltarusijos knygynuose ir bibliotekose, o Jerome Salinger‘io „Rugiuose prie bedugnės“ leidžiama tik archaiška gudų kalba, kurios žinovų ratas yra labai siauras ir senyvas.

Po ilgų ginčų ir teismų procesų architektūrinė literatūra buvo reabilituota –  „El Croquis“ ir „Detail“ pašalinti iš Juodojo sąrašo, o Ernst‘o Neufert‘o „Bauenwurfslehre“ netgi įtrauktas į architektūros studijų programą. Viešindama demokratinius procesus, Baltarusijos statybos ministerija į privalomųjų studijų knygų sąrašą įtraukė tvarios architektūros principus bei statinių mechaninį atsparumą nagrinėjančią anglų liaudies pasaką „Trys paršiukai“.

Didžiausiam intelektualų ir alternatyvaus jaunimo džiaugsmui Minsko viešojoje bibliotekoje vėl galima rasti senuosius „Statybų pilotas“ numerius.

VIETOJE PABAIGOS

Pasaulio spauda jau rašo apie Minsko ir Vakarų santykių atšilimą, kur pagrindinis derybų tarpininko vaidmuo tenka Lietuvai. Slaptų šaltinių duomenimis oficialiam vizitui jau ruošiasi Aplinkos Ministerijos ir kvalifikuotų statybos, architektūros bei nekilnojamojo turto specialistų jungtinė delegacija. Oficialus vizito tikslas – Statybos įstatymo pataisų aiškinimas ir lietuviškojo projekto derinimo mechanizmo pristatymas. Taip pat bus vedamos derybos su Minsku dėl perteklinio nekilnojamojo turto bei kvalifikuotos darbo jėgos eksportavimo. Tikiuosi, kad vizito metu bus rasta laiko ir opiems architektūriniams, paveldosauginiams klausimams.

 

Literatūros šaltiniai:

# Jerome David Salinger „Rugiuose prie bedugnės“ # Jaunojo revoliucionieriaus dienoraštis „Mein Kampf“ # Vladimiras Iljičius „Ką daryti?“ # Anglų liaudies pasaka “Trys paršiukai” # Ernst Neufert „Bauenwurfslehre“ # Naujasis Testamentas # „Statybų pilotas“ # El Croquis # Detail # Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas

 

Skaitytojų Atsiliepimai

„Perskaitęs „Architektūros revoliucijos istoriją“ uždirbau antrąjį milijoną“ – Bilas Geitsas

„Nuostabus, įkvepiantis kūrinys. Kas galėjo pagalvoti, kad jo pagalba numesiu papildomus trisdešimt kilogramų, rekomenduoju visiems norintiems sulieknėti“ – namų šeimininkė Liusinda Fleming, Torontas, Kanada

„Šioje knygoje susipina dramatiškas herojų gyvenimas ir arši, nepalenkiama realybė, griaunanti jaunuolių likimus. Tai odė žmogiškumui“ – „The Times“

„Tai pirmoji knyga, kurioje padėti metodologiniai pagrindai valstybinei architektūros politikai formuoti“ – doc. dr. de Meuronas

„Imkit mane ir skaitykit“ – M.Mažvydas

„Lengvai skaitomas, gausiai iliustruotas veikalas“ – J.Mačiūnas

Komentarai

  1. Straipsnio autorius juokaudamas rimtai kalba, matyt ne gnyla esa.

  2. Smaiksciai padirbeta 🙂

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Daina Opolskaitė

ES LITERATŪROS PREMIJA: Tarp 14 laureatų – prozininkė Daina Opolskaitė

2019 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Briuselyje neseniai paskelbti Europos Sąjungos literatūros premijos laureatai, kuriais šiemet tapo 14 rašytojų. Tarp jų – lietuvių prozininkė Daina Opolskaitė, įvertinta už novelių knygą „Dienų

Statybų įstatymo pakeitimai

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Statybos įstatymo pakeitimai blogina architektūros padėtį

2019 gegužės 223 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai ministerijai ką tik pateikė pastabas ir siūlymus dėl planuojamų Statybos įstatymo ir Architektūros įstatymo pakeitimų. Dalį jų Rūmai vertina itin kritiškai. 2

Giedrius Kazimierėnas

ISTORIJA PAVEIKSLUOSE: Milžiniški G.Kazimierėno paveikslai Lietuvos nacionaliniame muziejuje

2019 balandžio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaroma tapytojo, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato Giedriaus Kazimierėno darbų paroda. 6 įspūdingo dydžio paveiksluose G.Kazimierėnas pristato svarbiausius ir įsimintiniausius

Naugarduko pilis

U-PAVELDAS: Lietuviški istoriniai pėdsakai užsienyje

2019 vasario 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Visuose pasaulio žemynuose yra gausu lietuviškų ženklų iš skirtingų istorinių laikotarpių. Ne paslaptis, kad nemaža dalis kultūros paveldo turtų, iškilių asmenybių, vėliau kūrusių toli nuo

Alytaus tiltas

PAVELDAS VIRTUALIAI: Entuaziastai atkūrė 2 istorinius Alytaus objektus

2018 gruodžio 141 KomentarasPILOTAS.LT

Istorijos ir aktyvios gyvensenos entuziastų asociacija „Olita-Orany“ ką tik virtualiai atkūrė 2 neišlikusius, tačiau Alytaus istorijai svarbius objektus. Medinis laikinasis geležinkelio tiltas buvo išardytas 1926-aisiais,

teodo_uk_181000_e01_xxx

EUROPOS KULTŪROS KELIAI: Ukrainoje atidaryta Teodoro Karijotaičio ekspozicija

2018 spalio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Mukačėvės (Palanoko) pilyje, Ukrainoje ką tik atidarytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino vaikaičio Teodoro Karijotaičio istorinės atminties kambarys. Ekspozicija įamžina bendrą Lietuvos ir Ukrainos istorinį paveldą.

Kęstutis ir Birutė

KĘSTUČIO IR BIRUTĖS LAIKŲ KULTŪRA: Konferencija Palangos Gintaro muziejuje

2018 rugsėjo 20Be komentarųPILOTAS.LT

Palangos Gintaro muziejuje įvyks Baltų vienybės dienos paminėjimui skirta konferencija „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Kęstučio ir Birutės laikų kultūra“. Konferencijoje Lietuvos mokslininkai pateiks savo tyrimų temas,

Kenneth Frampton

PAGERBS ARCHITEKTŪROS KRITIKĄ: Venecijos auksinis liūtas – K.Framptonui

2018 balandžio 24Be komentarųPILOTAS.LT

16-osios Tarptautinės Venecijos architektūros bienalės kuratorės Yvonne Farrell ir Shelley McNamara neseniai išrinko už gyvenimo pasiekimus skiriamo Auksinio liūto laureatą. Šis garbingas apdovanojimas šiemet bus

Vakarykščio pasaulio atgarsiai

VAKARYKŠČIO PASAULIO ATGARSIAI: Konferencija valstybės atkūrimo 100-mečiui

2017 gruodžio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos dailės muziejus Palangoje bei Vilniuje rengia mokslinę konferenciją „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms. Gruodžio

karia_sk_171000_e02_xxx

UŽPILDOMA ISTORIJOS SPRAGA: Lietuvos karių skulptūrėlių pristatymas Kaune

2017 spalio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Pasakojimams apie Lietuvos karų istoriją iki šiol trūko vienos svarbios detalės – aiškaus supratimo kaip atrodė lietuvių kariai. Šią spragą turėtų užpildyti atlikta kruopšti įvairių

Vasario 16

ISTORIKŲ IV SUVAŽIAVIMAS: Lietuvos valstybės pirmtakai ir paveldėtojai

2017 rugsėjo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune pradėjo darbą maštabiškas tarptautinis istorikų suvažiavimas, nagrinėjantis Lietuvos valstybingumo kaitą ir apystovas amžių tėkmėje. Ketvirtąjį Lietuvos istorikų suvažiavimą, skirtą 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms

Six chairs books

DOZĖ MENO LITERATŪROS: Į Kauną sugrįžta „Six chairs books“

2017 rugsėjo 13Be komentarųPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau rašė, kad rugsėjo 15 dieną numatytas simbolinis Kauno menininkų namų išpaminklinimo re(n)ginys „Vila 56“. Šį Kauno bienalės „Yra ir nėra“ atidarymą Vienybės aikštėje

konfe_uk_170700_e01_xxx

PRISTATYS PRIEŠISTORĘ: Prie Ukmergės planuojama atkurti neolito gyvenvietę

2017 liepos 21Be komentarųPILOTAS.LT

Ukmergės rajono Samantonių kaime planuojama atkurti akmens amžiaus gyvenvietę, kuri būtų atvira visuomenei ir supažindintų su mūsų krašto priešistorę. Šios gyvenvietės atstatymo galimybės ką tik

robot_de_170100_e01_xxx

AR ROBOTAS GALI TURĖTI JAUSMUS? Robotikos kritika dizaino muziejuje „Vitra“

2017 vasario 1Be komentarųPILOTAS.LT

Pastaruoju metu pasaulis išgyvena akivaizdų robotikos bumą, kuris įtraukia jau nuo pradinių mokyklos klasių. Vienas pirmųjų egzaminuoti šį bumą imasi Dizaino muziejus „Vitra“. Vasarį muziejus

spekt_kn_170100_e01_xxx

MŪSŲ DEMOKRATIJOS PAVYZDYS: Dokumentinio spektaklio apie Kazį Grinių pristatymas

2017 sausio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjus 2016-iems, Kaziui Griniui skirtiems metams, bei ruošiantis Lietuvos šimtmečio renginiams, siekiama atsigręžti į vieną demokratiškiausių Lietuvos prezidentų, priminti visuomenei apie didelį jo įnašą Lietuvos

pilys_pl_170100_e01_xxx

LDK PILYS 3D FORMATU: Istorinių paveikslų paroda Alytuje

2017 sausio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Alytaus kraštotyros muziejuje atidaroma istorinių paveikslų paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys paveiksluose“. Parodoje pateikiama 20 erdvinių paveikslų įvairiomis istorinėmis temomis. Kiekviename paveiksle vaizduojamai situacijai yra

palan_istor_161200_e01_xxx

RASTI ĮRODYMAI PO ŽEME: XVI a. Palanga nebuvo vien žvejų kaimelis

Prieš dvejus metus, statant Koncertų salę, gauti pirmi rimti įrodymai, jog Palanga XVI amžiuje nebuvo vien žvejų kaimelis. Ką tik archeologai greta rekonstruojamos Grafų Tiškevičių

apgultis

KAUNO PILIES APGULTIS: Naujausi tyrimai – šiuolaikiškai

Vakariniame Kauno senamiesčio pakraštyje, Nemuno ir Neries upių santakoje stūksanti pilis yra vienas ryškiausių Kauno miestą reprezentuojančių objektų. Tai seniausia mūrinė Lietuvos pilis. Kauno miesto

images_straipsniu_foto_4755_siesi_pi_150600_e01_bra

DVARŲ KULTŪROS ATODANGOS://NEŽINOMI EPIZODAI, DIENORAŠTIS, IKONOGRAFIJA

Šiandien Panevėžio kraštotyros muziejuje vyksta 18-oji istorinė konferencija „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos“. Konferencijoje, skirtoje Europos paveldo dienoms paminėti, bus perskaityti 8 pranešimai, kurie

images_pulsas_foto_4081_cecha_pl_151000_e01_xxx

ISTORINIAI VILNIAUS VAIZDAI://JUOZAPO ČECHAVIČIAUS FOTOGRAFIJŲ PARODA

Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaroma paroda „Vilnius Juozapo Čechavičiaus fotografijose“. J.Čechavičiaus kūryboje Vilnius buvo vienas mėgstamiausių ir daugiausia fotografuotas miestas. Jo vaizdų nuotraukos yra gausiausia ir

images_phocagallery_4058_istor_sena_1510_4058_tit-2_graviur kaunas

VDU ISTORIKŲ NAUJIENOS://KAUNO SENAMIESČIO TYRIMAI IR INTERPRETACIJOS

Keturi Vytauto Didžiojo universiteto istorikai, remdamiesi istorinių, architektūros ir archeologijos tyrimų duomenimis sumanė atskleisti Kauno senamiesčio kultūrinę ir istorinę savastį tarpdisciplininėje perspektyvoje.

images_straipsniu_foto_4019_tit-3_lygiadienis

UGNIES SĄŠAUKA:// RUGSĖJO 22 BALTAI VISAME PASAULYJE PATVIRTINS VIENYBĘ

Šiandieną, rugsėjo 22-ąją, minėdami Baltų vienybės dieną, vienų seniausių genčių palikuonys Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir kitose pasaulio šalyse susijungs į simbolinę ugnies sąšauką –

images_pulsas_foto_3730_verte_lo_150400_e01_xxx

LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA://PASKELBTI ANTIPREMIJOS LAUREATAI

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga gana originaliai siekia atkreipti dėmesį į kasmet vis sudėtingesnį geros ir kokybiškos knygos kelią pas skaitytoją ir didėjančias autorių teisių problemas.

images_pulsas_foto_3705_radze_po_150400_e01_xxx

PAGIRTAS ORIGINALUMAS://ES LITERATŪROS PREMIJA PASKIRTA U.RADZEVIČIŪTEI

Europos Komisijos atstovas Tiboras Navracsicsas Londono knygų mugės atidarymo ceremonijoje paskelbė 2015 metų Europos Sąjungos literatūros premijos laureatus. Tarp pastarųjų – ir originalioji lietuvių rašytoja

images_pulsas_foto_3669_vorob_po_150300_e01_xxx

KULTŪROS ISTORIJOS VAKARAI://VILNIAUS MENAS M.VOROBJOVO AKIMIS

Lietuvos nacionalinis muziejus tęsia ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų ciklą. Balandžio 2 dieną Vilniuje įvyks menotyrininkės humanitarinių mokslų daktarės Giedrės Jankevičiūtės paskaita „Vilniaus menas Mikalojaus Vorobjovo