images_phocagallery_727_Gabrys_revo_isto_110220_Gabrys_tit

ARCHITEKTŪROS REVOLIUCIJOS ISTORIJA// STUDIJA, NUOMONĖS, KOMENTARAI

Judrioji inteligentijos dalis savaitgalį praleidusi XII Vilniaus knygų mugėje, nelinksmai pokštavo, kad literatūrinis tvanas galutinai iššlavė kuklius santaupų likučius, skirtus garbingai užbaigti šildymo sezoną, ir dažną Lietuvos šviesuolio šeimą paliko be sekmadieninio rožinio vyno taurės ir riekelės „Džiugo“ sūrio. Tradiciškai rūškaną pirmadienį nuo visiško minoro gelbėja nebent kuklus spindulys iš architektūrinės leidybos skliauto. Greta kiek anksčiau pristatytos Tomo S.Butkaus urbanistinės studijos „Miestas kaip įvykis“ nevalia nepaminėti ir kito jauno, daug žadančio, bet retokai tėvynę matančio architektūrologo Andy B.Užpelkio veikalo „Architektūros revoliucijos istorija“, kurio ištrauką, autoriui mielai sutikus, čia su malonumu pateikiame. /redaktoriaus žodis/

IŠTRAUKA. I SKYRIUS.

Šiame veikale aptariami opiausi architektūrinio gyvenimo klausimai ir gvildenama šiandieninė problematika – apatija, godumas, užkietėjimo bėdos, minčių nepakankamumas, aterosklerozė, bestuburiškumas, peikiamos ir negailestingai kritikuojamos civilizacijos rykštės –  globalios urbanizacijos ir atvirkštinio reiškinio – „globalaus kaimo“ aspektai. Pastarajam autorius netgi siūlo įvesti sertifikuotą prevencinių priemonių paketą, pažymėtina, neturintį analogo netgi Vakarų pasaulyje.

Taip pat galima rasti naudingos informacijos apie nuodinguosius ir haliucinogeninius grybus bei artimiausius kultūrinius renginius. Šio veikalo pamatiniu-kertiniu akmeniu-fundamentu tampa klasių kovos idėja –  permanentinė kova tarp darbininkų klasės ir buržuazijos. Kai kurie nepriklausomi tyrinėtojai įžvelgia kovą tarp projektų vadovų ir techninio darbuotojo, į kurią kaip trečia šalis įsivelia ir Nuolatinė statybų komisija, kuri savo ruožtu kivirčijasi su Sąvadų skyriumi ir Statybos inspekcija.

Siekiant išvengti šio brolžudiško damoklo kardo, dar Radvila Našlaitėlis įsteigė Architektų sąjungą prie Kaimo reikalų ministerijos. Taip prie vienuolynų bravorų pradėjo rastis architektūros vietininkas – inspektorius, turintis neribotą galią ir, su valsčiaus viršaičio leidimu, galintis nuplakti statybos reglamentų nesilaikančius baudžiauninkus.

Ir ką mes matome – iš pirmo žvilgsnio gerai apgalvotas mechanizmas neveikia! Stringa biurokratų kabinetų tarpduriuose, pasiklysta prirūkytuose valstybinių instancijų koridoriuose ir prasmenga kiauruose valdininkų stalčiuose bei portfeliuose. Taigi, suvaldyti šią painiavą ano meto Lietuvoje trūko politinės valios, nebuvo ir tam reikalingų teisės aktų, reglamentų, taip pat kvalifikuotų specialistų. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad iki 1985 metų vienintelis Laurynas Stuoka-Gucevičius buvo atestuotas specialistas, turintis Vatikano įgaliojimą projektuoti ypatingus statinius.

Nenuostabu, kad tokios suirutės krečiama valstybė ilgai išsilaikyti negalėjo – krachas atėjo 1795-ųjų spalio 24 dieną –  sulig Trečiuoju Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimu.

APIE APLINKYBES

Ilgai nenukrypstant į istorines batalijas pravartu prisiminti, kokiomis aplinkybėmis buvo sukurta „Architektūros revoliucijos istorija“ ir kokį realų poveikį veikalas padarė regiono politikai bei architektūrai. Egzistuoja patvirtinta ir Vakaruose pripažinta nuomonė, kad revoliucingos veikalo idėjos sužadino perversmą Baltarusijoje, kurį, deja, vėliau nuslopino A. Lukašenka ir jo pakalikai. Manoma, kad sukilimo didžiausi kaltininkai yra du ideologiniai veikalai – „Architektūros revoliucijos istorija“ ir Jerome David‘o Salinger‘io „Rugiuose prie bedugnės“. Kai kurie politiškai priklausomi tyrinėtojai nagrinėja versiją, jog ne mažesnį poveikį galėjo daryti ir liūdnai pagarsėjusio perversmininko, kuriam likimas nedavė laimės tapti architektu, jaunystės dienoraštis „Mein Kampf“.

Kiti šioje istorijoje minimi propagandos šaltiniai, kaip vėliau paaiškės, buvo reabilituoti.

Viskas prasidėjo 2007-ųjų išvakarėse, kai būrelis Minsko valstybinio universiteto architektūros fakulteto studentų, po šv. Kalėdų, švęstų pagal Grigaliaus kalendorių, apsiskaitę jau minėtos propagandinės literatūros, išėjo į gatves tyrinėti architektūrinių, socialinių ir politinių reiškinių.

Vadovaudamiesi literatūros šaltiniuose aprašytais moksliniais metodais jaunieji architektai atliko empirinius tyrimus, kurių rezultatai buvo šokiruojantys, prieštaraujantys oficialiajai nuomonei, tradicijoms ir diktatūrai.

Savo išradimus, atradimus ir nušvitimus jaunieji tyrinėtojai skelbė miestiečiams, perdavinėdami Gerąją Naujieną iš lūpų į lūpas. Jaunuolių kelionė liudininkų teigimu truko apie porą savaičių. Keldami skersvėjus ir antikomunistiškas nuotaikas, jaunieji architektai susirado nemažai bendrininkų, tarp kurių pažymėtinas ir gausus opozicijos lyderio Vincuko Viačiorkos gynėjų būrys. Suvieniję jėgas sąjungininkai patraukė į pagrindinę Minsko aikštę – Nepriklausomybės aikštę. Čia, žinoma, susirėmė su baltarusiškos KGB ir milicijos būriais.

Nelygioje kovoje garbingai debiutavę architektūros pirmūnai krito nuo ašarinių dujų ir bananų lietaus. Tik panaudojus spec. priemones, pergalę taškais šventė Raudonoji Armija. Idėjiniai lyderiai buvo uždaryti į centrinį KGB kalėjimą, o jų namuose atliktos kratos. Kukliuose bendrabučio tipo apartamentuose be nevertingų maketų, didelio formato lapų ir brėžinių rasta ir revoliucinės literatūros, kuri buvo konfiskuota. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

APIE FUTBOLO IR ARCHITEKTŪROS EKSPORTĄ

Istoriją, kaip perversmininkų knygų lentynose atsirado „Mein Kampf“, slepia intrigų pelkės ir gandų miglos. Prokurorai tikina, kad knyga buvo parsivežta iš Nyderlandų – esą studijų mainų programos metu vienas perversmo iniciatorių knygą nusipirko Roterdamo blusų turguje iš seno vokiečių pirklio. Šioje keistoje vietoje braška agentų voratinklis – kaip žinia, ši, Landsbergo kalėjime sukurta knyga, yra uždrausta daugelyje pasaulio šalių. Net tolerantiškuose Nyderlanduose ji pripažinta pavojingesnė už haliucinogeninius grybus, ir ją čia leidžiama tik turėti, bet jokiu būdu nepardavinėti.

Nepriklausomi teismo proceso stebėtojai iš Vakarų viešai kritikuoja Minską dėl falsifikuojamų faktų. Žemųjų žemių atstovas, nepriklausomas architektūros-urbanistikos ir KVAD ekspertas, socialinių ir politinių reiškinių tyrinėtojas, Harvardo universiteto profesorius R. Kūlasas: „jokios nesantaiką kurstančios literatūros kaltinamųjų lentynose niekada nebuvo. Slapta man teko susipažinti su tyrimo medžiaga ir savo akimis mačiau, kad kuklioje jaunuolių bibliotekoje buvo du visiems gerai žinomi bestseleriai –  „Rugiuose prie bedugnės“ ir „Architektūros revoliucijos istorija“ bei architektūriniai žurnalai ir knygos: ispaniškasis „El Croquis“, vokiškasis „Detail“, kaimyninėje šalyje leidžiamas „Statybų pilotas“. Be to – architektūros klasika tapęs  Ernst‘o Neufert‘o „Bauenwurfslehre“, kurio vietoje kratos metu mįslingai atsirado „Mein Kampf“. Vienintelė man nežinoma knyga buvo rusų autoriaus Vladimiro Iljičiaus „Что делать?“. Kaip man vėliau milicininkai maloniai paaiškino, tai yra socializmo literatūros klasika, kurią privalu studijuoti visose universitetinių studijų programose. Nerimą kelia tai, kad šioje painioje istorijoje minima mano šalis, neva platinanti ideologinius kvaišalus. Visiška nesąmonė, Nyderlandai nuo seno garsėja kaip aukščiausios kokybės futbolą ir architektūrą eksportuojanti šalis“.

APIE SANKCIJAS

Vakarų ir Lietuvos diplomatinėmis pastangomis, laimingo atsitiktinumo ir neeilinio Batkos gerumo dėka, perversmininkai nebuvo pašalinti iš universiteto – atsipirko gavę pora savaičių karcerio ir guzų. Deja, jaunuoliai nebegalės tęsti architektūros studijų – dėl politinių priežasčių jie studijuos Melioracijos mokslus, taip pat privalės kartoti Marksizmo-Leninizmo pagrindų kursą. Be šių sankcijų neramumų sukėlėjams buvo nubraukta universiteto stipendija, apribota tam tikra anglų, vokiečių ir lietuvių kalbomis išleista literatūra. Iš perversmininkų laptopų išinstaliuotas AutoCad‘as, jiems uždrausta naudotis Facebook‘u ir apskritai naršyti internete.

Šiuo metu „Architektūros revoliucijos istorija“ yra uždrausta visuose valstybiniuose Baltarusijos knygynuose ir bibliotekose, o Jerome Salinger‘io „Rugiuose prie bedugnės“ leidžiama tik archaiška gudų kalba, kurios žinovų ratas yra labai siauras ir senyvas.

Po ilgų ginčų ir teismų procesų architektūrinė literatūra buvo reabilituota –  „El Croquis“ ir „Detail“ pašalinti iš Juodojo sąrašo, o Ernst‘o Neufert‘o „Bauenwurfslehre“ netgi įtrauktas į architektūros studijų programą. Viešindama demokratinius procesus, Baltarusijos statybos ministerija į privalomųjų studijų knygų sąrašą įtraukė tvarios architektūros principus bei statinių mechaninį atsparumą nagrinėjančią anglų liaudies pasaką „Trys paršiukai“.

Didžiausiam intelektualų ir alternatyvaus jaunimo džiaugsmui Minsko viešojoje bibliotekoje vėl galima rasti senuosius „Statybų pilotas“ numerius.

VIETOJE PABAIGOS

Pasaulio spauda jau rašo apie Minsko ir Vakarų santykių atšilimą, kur pagrindinis derybų tarpininko vaidmuo tenka Lietuvai. Slaptų šaltinių duomenimis oficialiam vizitui jau ruošiasi Aplinkos Ministerijos ir kvalifikuotų statybos, architektūros bei nekilnojamojo turto specialistų jungtinė delegacija. Oficialus vizito tikslas – Statybos įstatymo pataisų aiškinimas ir lietuviškojo projekto derinimo mechanizmo pristatymas. Taip pat bus vedamos derybos su Minsku dėl perteklinio nekilnojamojo turto bei kvalifikuotos darbo jėgos eksportavimo. Tikiuosi, kad vizito metu bus rasta laiko ir opiems architektūriniams, paveldosauginiams klausimams.

 

Literatūros šaltiniai:

# Jerome David Salinger „Rugiuose prie bedugnės“ # Jaunojo revoliucionieriaus dienoraštis „Mein Kampf“ # Vladimiras Iljičius „Ką daryti?“ # Anglų liaudies pasaka “Trys paršiukai” # Ernst Neufert „Bauenwurfslehre“ # Naujasis Testamentas # „Statybų pilotas“ # El Croquis # Detail # Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas

 

Skaitytojų Atsiliepimai

„Perskaitęs „Architektūros revoliucijos istoriją“ uždirbau antrąjį milijoną“ – Bilas Geitsas

„Nuostabus, įkvepiantis kūrinys. Kas galėjo pagalvoti, kad jo pagalba numesiu papildomus trisdešimt kilogramų, rekomenduoju visiems norintiems sulieknėti“ – namų šeimininkė Liusinda Fleming, Torontas, Kanada

„Šioje knygoje susipina dramatiškas herojų gyvenimas ir arši, nepalenkiama realybė, griaunanti jaunuolių likimus. Tai odė žmogiškumui“ – „The Times“

„Tai pirmoji knyga, kurioje padėti metodologiniai pagrindai valstybinei architektūros politikai formuoti“ – doc. dr. de Meuronas

„Imkit mane ir skaitykit“ – M.Mažvydas

„Lengvai skaitomas, gausiai iliustruotas veikalas“ – J.Mačiūnas

Komentarai

  1. Straipsnio autorius juokaudamas rimtai kalba, matyt ne gnyla esa.

  2. Smaiksciai padirbeta 🙂

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Helmutas Šabasevičius

AKTUALIOJI DAILĖTYRA: Istorija ir fikcija Lietuvos operų scenovaizdžiuose

2022 lapkričio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos teatro, dailės, scenografijos, choreografijos istorijos tyrinėtojas Helmutas Šabasevičius šiandien Nacionalinėje dailės galerijoje apžvelgs Lietuvos istorijos tematiką operos scenoje. Renginys – viešų paskaitų ciklo „Aktualioji

Maltos parlamentas

ARCHITEKTŪRINĖ OPERACIJA MALTOJE: Pirštų galiukais UNESCO paveldo kūne

Projektavimas istoriniuose miestuose neretai panašus į sudėtingą chirurginę operaciją, kai reikia moderniu architektūriniu implantu pakeisti sergantį urbanistinį organą, istorijos eigoje nutrupėjusią miesto struktūros dalį ar

Valdovų rūmai

UKRAINIETIŠKAS PAVASARIS: Lietuvos muziejuose labiausiai domino bendra istorija

2022 birželio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo pat karo Ukrainoje pradžios nuo jo bėgantiems šios šalies gyventojams mūsų kultūros įstaigos – bibliotekos, muziejai, scenos meno įstaigos – atvėrė duris ir kvietė

Žydų gatvė

VILNIUS ATKURS ŽYDŲ GATVĘ: Architektai rengia viešąją konsultaciją

2022 gegužės 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje norima rekonstruoti istorinę XVI amžių menančią Žydų gatvę ir architektūriniais akcentais pažymėti Vilniaus Didžiosios sinagogos buvusią teritoriją. Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovės „Vilniaus plano“

Paviljonas

VILNIUS EKSPONUOS ISTORIJĄ: Laukiama paviljono architektūrinių idėjų

2022 balandžio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Vilnius ruošiasi 700 metų jubiliejui – architektai pakviesti sukurti paviljoną Gedimino kalno papėdėje. Būsimos paviljono ekspozicijos šerdis – pagal unikalią ir anksčiau nepublikuotą archyvinę medžiagą

Antanas Gelgaudas

ANTANO GELGAUDO METAI: Respublikinis mokinių piešinių konkursas

2021 gegužės 18Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademija (VDA) rengia respublikinį vyresniųjų klasių mokinių piešinių konkursą-parodą. Konkurso-parodos tikslas – skatinant mokinių kūrybiškumą, puoselėti 1830-1831 metų sukilimo bei jo vado Lietuvoje

Joan Fontcuberta

ISTORIJOS KRIZĖ: J.Fontcuberta alternatyvi fotografijos istorija

2021 gegužės 10Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno fotografijos galerijoje pradeda veikti menininko Joan Fontcuberta paroda „Istorijos krizė“. Parodą atidarys virtualus turas po parodą ir diskusiją su parodos bei jos katalogo autoriais:

kariau_ka_210200_e01_xxx

KARIAUTI PRATUSI TAUTA: Parodos katalogo virtualus pristatymas

2021 vasario 22Be komentarųPILOTAS.LT

Metų pradžioje virtualiai atidaryta Tarptautinė paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“. Vasario 24 dieną rengiamas jos katalogo pristatymas. 2021 m. vasario 24

Lietuvos nacionalinis muziejus

ISTORIJOS MIESTUI IR PASAULIUI: Prasidėjo pavasarinis Vilniaus istorijos ciklas

2021 vasario 1Be komentarųPILOTAS.LT

Po trumpų žiemos atostogų Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas pakvietė sugrįžti į virtualias auditorijas ir pratęsti neakivaizdines Vilniaus miesto istorijos studijas.

LDK karinis elitas

KARIAUTI PRATUSI TAUTA: Parodos apie XIII–XIV a. lietuvių karinį elitą virtualus atidarymas

2021 sausio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinė paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“ buvo įrengta ir paruošta atverti lankytojams dar 2020 m. lapkričio 10 d., tačiau dėl sudėtingos

Vilkaviškio stotis

APIE ARCHITEKTŪRĄ: Atviras pasakojimų konkursas „Namai“

2020 spalio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Architektūros fondo projektas „Aikštėje“ skelbia antrąjį atvirą pasakojimų apie architektūrą konkursą. Kviečiama kurti laisvos formos tekstus arba vizualinius pasakojimus tema „Namai“. Konkursas yra atviras visiems,

VU biblioteka

VILNIAUS UNIVERSITETAS: Pačios vertingiausios kolekcijos atsiveria virtualiai

2020 balandžio 6Be komentarųPILOTAS.LT

450 metų sukaktį mininti Vilniaus universiteto (VU) biblioteka atvėrė naujas galimybes pažinti virtualiai – pristatė atnaujintą skaitmeninių kolekcijų platformą internete. Tūkstančiais naujų dokumentų papildyta svetainė

Istorinis Vilnius

PASKATINS ISTORIJOS TYRĖJUS: Sostinės savivaldybė rengia stipendijų konkursą

2020 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Sostinės savivaldybė jau trečius metus skiria stipendijas tyrinėjantiems Vilniaus istoriją. Šiemet šioms paskyrė 20.000 eurų. Vilniaus miesto savivaldybė ragina prisidėti prie sostinės istorinio pažinimo ir

Pasvalio krašto malūnai

GYVOSIOS ISTORIJOS: Seniesiems vandens malūnams skirtas renginys Pasvalyje

2019 lapkričio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Pasvalyje renkasi senųjų vandens malūnų tyrinėtojai. Šį penktadienį Pasvalio krašto muziejuje įvyks šiems statiniams skirti renginiai: konferencija, diskusija ir paroda. Lapkričio 15 dieną (penktadienį) 12

Vaidas Petrulis

ARCHITEKTŪROS KRITIKA LIETUVOJE: Dr. Vaido Petrulio istorinis pjūvis

2019 spalio 285 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektūros [pokalbių] ciklas „Gražu/negražu“ šį rudenį siūlė padiskutuoti architektūros kritikos tema. Paskutiniame šio ciklo pokalbyje kaunietis architektūros istorikas Vaidas Petrulis žada atlikti Lietuvos architektūros kritikos

Vilniaus rotušė

MENAS ARCHITEKTŪROJE: Paskaitų, susitikimų ir diskusijų ciklas Vilniaus rotušėje

2019 spalio 251 KomentarasPILOTAS.LT

VšĮ „Vilniaus rotušė“ rengia paskaitų, susitikimų ir diskusijų ciklą, skirtą Vilniaus meno istorijai architektūroje. Pirmas, istorinei fotografijai skirtas, šio ciklo renginys – jau spalio 30-ąją.

Valéry Didelon

GALIAUSIAI – KRITIKA: Pokalbis su Paryžiaus žurnalo „Criticat“ redaktoriumi

2019 spalio 181 KomentarasPILOTAS.LT

Vieni ją aptarinėja, kiti jos reikalauja, o treti norėtų jos vengti. Ji – kritika. Žvelgiant iš architektų ir urbanistų perspektyvos, ji tikra linksmybių gadintoja. Nepaisant

Failed Architecture

PROJEKTAS „FAILED ARCHITECTURE“: Pokalbis apie naujas architektūros kritikos formas

2019 spalio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje vieši jaunosios kartos architektūros kritikas ir miesto tyrėjas Markas Minkjanas (Mark Minkjan), kuris besidomintiems jau šį trečiadienį pristatys tinklaraščio „Failed Architecture“ projektą. Bus atskleista,

radvi_01_xxx

DIDIEJI RADVILOS: Kunigaikščių istorijos ir paveldo paroda Valdovų rūmuose

2019 spalio 112 KomentaraiPILOTAS.LT

Valdovų rūmuose, Vilniuje ką tik atidaryta paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“. Parodoje rodoma daugiau nei 350 eksponatų, surinktų iš bemaž 40 atminties institucijų, bažnyčių,

Catherine Slessor

ARCHITEKTŪROS KRITIKOS MIRTIS: Catherine Slessor pokalbis MO muziejuje

2019 spalio 93 KomentaraiPILOTAS.LT

Dėl nesibaigiančio vaizdų srauto internete, architektūra tampa vis beprasmiškesne, suprekinta ir suardyta, supaprastinta iki mažytės internetinės knygelės, kurią greitai verčiant, keičiasi ir juda paveikslėliai. Architektūros

Wilno XX-XXI wiek przewodnik architektoniczny

VILNIUS-WILNO: Sostinės architektūros gidas prakalbo lenkiškai

2019 spalio 32 KomentaraiPILOTAS.LT

Bene geriausia architektūrinė leidykla Lenkijoje „Centrum Architektury“ ką tik išleido Vilniaus architektūros gidą (lenk. Wilno XX-XXI wiek przewodnik architektoniczny). Tai jau antras šios leidyklos gidas

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“

TARP PRAEITIES IR ATEITIES: Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pasitinka atsinaujinęs

2019 spalio 21 KomentarasPILOTAS.LT

Su Tauragės krašto istorija supažindinantis muziejus „Santaka“ lankytojus pasitinka atsinaujinęs. Čia atnaujinti „Amžių“ išmanusis bokštas, eksponatų fondai bei gamtos, istorijos ir etnografijos ekspozicijos. Pasitinkant Tauragės

architektūros kritika

APIE ARCHITEKTŪROS KRITIKĄ: Architektūros fondo 25-asis pokalbių ciklas „Gražu/negražu“

2019 rugsėjo 11Be komentarųPILOTAS.LT

Viešojoje erdvėje architektūra dažnai vertinama per prizmę gražu-negražu, patinka-nepatinka. Prasidedantis Architektūros fondo 25-asis pokalbių ciklas siūlo susitikti MO muziejuje bei architektūrą apmąstyti kritiškiau. Socialinių tinklų

Lapas

5 INTERPRETACIJOS ŠIANDIENAI: Leidyklos „Lapas“ aktualių autorinių paskaitų ciklas

2019 rugpjūčio 27Be komentarųPILOTAS.LT

Leidykla „Lapas“ yra išleidusi įdomių istorikų knygų, kurios įvairiais pjūviais apžvelgia XX amžių ir siūlo interpretacijas šiandienai. Leidykla nutarė šį rudenį praplėsti knygos pristatymo žanrą

Daina Opolskaitė

ES LITERATŪROS PREMIJA: Tarp 14 laureatų – prozininkė Daina Opolskaitė

2019 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Briuselyje neseniai paskelbti Europos Sąjungos literatūros premijos laureatai, kuriais šiemet tapo 14 rašytojų. Tarp jų – lietuvių prozininkė Daina Opolskaitė, įvertinta už novelių knygą „Dienų