2009 Nr.1(164) KREIPIMASIS Į LIETUVOS ARCHITEKTUS IR Į LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBĄ

Kolegos, visi puikiai suprantame – nacionalinės architektūros sveikatai, identitetui ir pažangai architektūrinė žiniasklaida yra ne mažiau svarbi, kaip oras ir šviesa.

Ji ne tik formuoja tikslinį informacijos baseiną ir palaiko gyvybinius ryšius su išoriniu architektūrai pasauliu bei pristato Lietuvos architektą užsieniui. Ji realizuoja žodžio laisvę ir kuria cecho viduje sveiką, kritišką terpę, būtiną kūrybinėms-sanitarinėms sąlygoms užtikrinti.

Lietuvoje architektūrinei žiniasklaidai niekados nebuvo lengva. Čia ji ir gimė paskutinė Baltijos šalyse, ir sunkiai ieškojo savo vietos ankštoje, populistiškai deformuotoje rinkoje, ignoruojama tiek valstybės, tiek nepakankamai išprususios visuomenės.

Ypač sunkus metas architektūrinę žiniasklaidą užklupo dabar, tūkstantaisiais Lietuvos metais.

Vyriausybei PVM spaudai padidinus nuo 5 iki 19 nuošimčių, o autorinių honorarų mokesčius nuo 15 iki 32 nuošimčių, architektūrinės žiniasklaidos išgyvenimo galimybių, praktiškai nebeliko.

Šių nepakeliamai rūsčių aplinkybių akivaizdoje mes, nacionalinės architektūrinės žiniasklaidos leidėjai, kreipiamės į kolegas ir į Architektų sąjungos vadovybę, tikėdamiesi profesinio solidarumo ir konkrečios moralinės bei medžiaginės paramos, kuri padrąsintų mūsų pasiryžimą tęsti leidybinę veiklą bei suteiktų bent minimalią galimybę išlikti sunkmečio sąlygomis.

Rašyti komentarą