images_phocagallery_2430_Train_pasil

ARCHITEKTAS D. TRAINAUSKAS://MUMS NIEKAS NIEKO NET NEPAAIŠKINO

Pašilaičių parapinės bažnyčios architektūrinį konkursą 2007-aisiais laimėjusios architektų grupės vadovas Donaldas Trainauskas sakė portalui PILOTAS.LT, kad apie tai, jog bažnyčią Pašilaičių mikrorajone ketinama statyti pagal kitų architektų projektą, jis sužinojęs iš spaudos. Oficialios informacijos, kad konkursą laimėjusio jų projekto yra atsisakyta, D.Trainauskas sako iki šiol neturįs.

Kaip žinia, bažnyčios projektui Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba ir Lietuvos architektų sąjunga suorganizavo prieš penkeris metus atvirą architektūrinį konkursą. Konkurso sąlygas suderino tuometinis LAS pirmininkas Kęstutis Pempė ir Vilniaus vyriausias architektas Linas Naujokaitis, o patvirtino Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos ekonomas Rimantas Dalgėda.

Nors premijos buvo numatytos kuklios, konkurse dalyvavo net 20 architektų kolektyvų. Jų projektus vertino mišri komisija: 3 kunigai (Medardas Čeponis, Hans Friedrich Fischer, Wojciech Gorlicki), 5 architektai (Gintaras Balčytis, Mindaugas Grabauskas, Irena Kliobavičiūtė, Danas Ruseckas, Vladas Treinys) ir dailės istorikė Sigita Maslauskaitė.

Konkursą tuomet laimėjo D.Trainauskas, D.Baliukevičius, A.Kairytė ir A.Kepenytė.

Kūrybinės grupės vadovas architektas Donaldas Trainauskas teigė portalui PILOTAS.LT, kad per penkeris metus taip ir nesulaukė iš Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos kvietimo deryboms ar kokiam nors dalykiniam pokalbiui. Taip pat laureatams jokia forma nebuvo išsakyta ir jokių kritinių pastabų dėl paties projekto. Architektas sakė, kad poros atsitiktinių kontaktų metu arkivyskupijos ekonomas vis kartodavo, kad kai tik pagerės ekonominė situacija, bus imtasi Pašilaičių bažnyčios statybos.

Dabar architektas D.Trainauskas jaučiasi priblokštas spaudoje pasirodžiusios žinios, kad bažnyčią Pašilaičiuose ketinama statyti pagal architekto Kęstučio Pempės projektą. Anot jo, Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba į paklausimą nieko neatsakė. Kol kas tylu ir Lietuvos architektų sąjungos etikos komisijoje, į kurią konkurso laureatai kreipėsi prieš pusantros savaitės.

Portalo PILOTAS.LT redakcija mano, kad gerbiamam skaitytojui taip pat gali būti įdomūs kai kurie faktai, todėl spausdiname konkurso laureatų laišką ištisai.

Lietuvos architektų sąjungos Etikos komisijai. 2013-04-30

DĖL PAŠILAIČIŲ  BAŽNYČIOS PROJEKTO VILNIUJE

Gerbiama LAS etikos komisija, prašome išaiškinimo ar nebuvo pažeista etika dėl Pašilaičių bažnyčios projekto.  

Pastaruoju metu  viešumoje pasirodė informacija apie ketinimus statyti naują bažnyčią Pašilaičiuose, kuria norima įamžinti Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II-ojo atminimą (www.delfi.lt, 2013-04-22, I. Urbonaitė-Vainienė, „Sostinės miegamuosiuose rajonuose iškils Jono Pauliaus II bažnyčia“; taip pat BNS informacija 2013-04-23, www.balsas.lt; www.15min.lt). Straipsnyje teigiama, jog bažnyčios ir parapijos namų projektą rengia architektas Kęstutis Pempė.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, jog dar 2007 metais yra įvykęs viešasis konkursas Pašilaičių parapinės bažnyčiai Vilniuje suprojektuoti, kurį skelbė VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba. Konkursą rengė Lietuvos architektų sąjunga (toliau – LAS), informaciją apie tai ir šiandien galima rasti LAS Interneto svetainėje (http://www.architektusajunga.lt/las-konkursai/archyvas/no-2007/pasilaiciu-baznycios-vilniuje-konkursas).

Konkurso sąlygas (kopiją pridedame) tvirtino VŠĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos ekonomas Rimantas Dalgėda, jos buvo suderintos su Miesto plėtros departamento direktorium Linu Naujokaičiu bei tuometiniu LAS pirmininku Kęstučiu Pempe. Pastarojo  architekto biuras taip pat dalyvavo ir konkurse, pateikęs projektą devizu 000777, tačiau jis nebuvo atrinktas nei tarp laimėtojų, nebuvo ir tarp įvertintų paskatinamąja premija. Vertinimo komisiją sudarė devyni asmenys, jos pirmininkas – VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos kunigas  Medardas Čeponis.Šį konkursą, kuriame dalyvavo daugiau nei dvidešimt architektų kolektyvų, laimėjo autorių D.Trainausko, D.Baliukevičiaus, A.Kairytės, A. Kepenytės suprojektuotas darbas.

Konkurso sąlygose nustatyta, jog Konkursą skelbianti organizacija -VšĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba -turi teisę vykdyti derybas su Konkurso dalyviais dėl tolimesnio projektavimo. Konkursą skelbianti organizacija, derybas pradeda tik su pirmą vietą Konkurse užėmusiu dalyviu (61 p.). Ekonomo tarnybaturi teisę savo nuožiūra pradėti derybas su sekančią žemesnę vietą Konkurse užėmusiu dalyviu tik tuo atveju, jeigu dalyvis ar dalyviai, su kuriais pradėtos derybos, atsisako toliau dalyvauti derybose, pateikia didesnę nei rinkoje egzistuojanti savo paslaugų kainą arba kelia kitas Konkursą skelbiančiai organizacijai nepriimtinas sąlygas.

Šis projektas miesto visuomenės buvo išrinktas kaip geriausias naujosios Vilniaus architektūros kūrinys (2009), eksponuotas tarptautinėje architektūros parodoje Vengrijoje, vienas iš projektų, pelniusių TheEuropean Centre (Architecture Art Design and Urban Studies) ir The Chicago Athenaeum (Museum of Architecture and Design) architektūros ir dizaino 2011 m. apdovanojimą „Europe 40 under 40“.

Remiantis Europos architektūros paslaugų teikėjų kodeksu, parengtu Europos architektų tarybos (EAT), priimtu 2005 m. spalio 14 d., kuris taikomas ir visiems Lietuvoje architektūros paslaugas teikiantiems atestuotiems architektams, architektai, kaip Europos liberalios profesijos atstovai, vykdydami savo profesines pareigas, įsipareigoja elgtis sąžiningai ir dorai, ką jie besakytų ir bedarytų. Tarp kodekse užfiksuotų pagrindinių principų įrašytas ir Įsipareigojimų visuomenės labui principas, kuris nustato, jog visi architektūros paslaugų teikėjai privalo griežtai laikytis jų profesinę veiklą, darbą ir paslaugas, už kurių teikimą jie yra atsakingi, reglamentuojančių įstatymų dvasios ir raidės, įvertinti savo profesinės veiklos poveikį visuomenei ir aplinkai, atliekant tokį darbą ir teikiant tokias paslaugas.

Etikos kodekse taip pat numatyta, jog:

4.11 Visi architektūros paslaugų teikėjai prieš pradėdami derybas dėl sutarties pasirašymo projektui ar kitam su savo profesija susijusiam darbui atlikti, kada jiems yra žinoma, ar kada pagrįstai pasiteiravę gali sužinoti, kad tam pačiam klientui arba esamam ar būsimam naudotojui ir tam pačiam projektui ar su architekto profesija susijusiam darbui atlikti tuo pačiu metu yra paskirtas kitas architektūros paslaugų teikėjas, įsipareigoja apie tai informuoti tą kitą paslaugų teikėją.

Kodekse taip pat nustatyta (p. 4.8), jogjoks architektūros paslaugų teikėjas, paskyrus jį konkurso vertinimo komisijos nariu, vėliau neužima kokių nors kitų pareigų, susijusių su tokio konkurso objektu. Manytume, jog analogiškas principas turėtų galioti ir paties konkursą rengusios organizacijos vadovo atveju.

Todėl kreipiamės į Jus, prašydami išaiškinti ar nebuvo etikos pažeidimo.

Pagarbiai, Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevičius

Komentarai

 1. Visi kažkodėl tapatina Pempę su LAS. ar čia dėl to kad jis kažkada pirmininku buvo? kiek žinau Pempė LAS veikloje jau senokai nedalyvauja.
  LAS Etikos komisija yra ta vieta, kur D.Trainauskas turėtų rasti objektyvų atsakymą. Ką patys į ją išsirinkot, tą ir turit. Ir neverkit jeigu nebalsavot

  O dėl LAR galiu pasakyti, kad 3000 atestuotų LT architektų labai patogu, kai dalis iš tų 138 esančių Rūmuose pasirūpina kad architektūrinėms įmonėms nereikėtų atestato, bando stumti Architektūros įstatymą, derasi kad brolijai būtų geresnės draudimo sąlygos.
  Visa „kritinė masė“ žiūri ką sąjunga ar rūmai „duos“. Gal jau metas galvoti, ką jūs galite duoti savo profesinėm organizacijom? Ir jeigu nors dalis šitos „kritinės masės“ aktyvūs būtų ne tik kibernetinėj erdvėj pasislėpę už anonimo kaukių ar „vakaruškose kur ko nors duoda“ tada gal ir situacijų, tokių kaip ši, mažiau būtų.
  Linkiu visai aktyviai ir neabejingai „kritinei masei“ įstoti į LAS ir LAR, ir pabandyti ką nors nuveikti bendram labui. Siūlyčiau pradėti nuo Etikos komisijos

 2. Zeniui
  …iš kelių tūkstančių Lietuvoje triūsiančių architektų , Rūmus palaiko ir „gina“ tik 138 … taigi…?

 3. Metas išvyti prekijus iš bažnyčios. Pempe – lauk iš čia!

 4. neorganizuoti architektai – yra tik minia anonimu. jus bejegiai pries LAS struktura. pabuskite, jaunuoliai.

 5. Kazkoks nevykeliu paverkslenimas, kad kazkas kazka skriaudzia. Tai eikite ir spreskite, gal nera tos daznai cia minimos kritines mases? Tada belieka verkslenti prisidengus slapyvardziais.

 6. …jus neteisus. Tokiu buvo, bet jie staigiai buvo ismesti is barsciu. Nesekat veiksmo, kolega.

 7. Vyteniui…
  Jeigu dantistai ar kiti specialistai gali išsirinkti valdžią ir susitvarkyti, tai tuo labiau architektai. Nes mūsų ir daugiau (turbūt) ir galvas visi turi ant pečių. Bet kaip rinko į tas tarybas/valdybas „pusbrolius“ taip ir rinks. Nes per kelis metus dar nemačiau nė vieno, kuris atsistotų ir pasakytų: tai yra purvas, o va taip reikia elgtis, jei nenorim purvo.

 8. Kol kas, lyderių ir nereikia, reikia ne pirmininko, o tarybų, vldybų, reikia kritinės masės protingų, nesusaistytų verslo ir draugysčių pinklėmis, žmonių grupės, kuri gali blaiviai įvertinti liūno gylį, įvardinti problemas, kurti veiklos strategiją ir ją įgyvendinti. O neverkti, kad nėra pinigų, nėra žmonių ir t.t. ir pan.

 9. Aš vis dar naiviai vaikštau į LAS ir LAR „vakaruškas“. Tai, kad ten „savi“ paseka pasakėles „priklydusiems“, visi čia supranta. Bet, kad būtų verta eiti ir balsuoti, tai panašu, kad niekas čia netiki. Nes nėra už ką balsuoti, nėra lyderių. O kodėl nėra lyderių? Arba kodėl niekas nenori būti lyderiu? Va čia klausimas mums visiems.

  O Pempė tai mielai pabuvo visur, kur tik galėjo.

 10. Bernardinu portalas kazkodel perspausdino is Piloto tik Pempes straipsni http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-08-rup-oras-kodel-architekta-ir-baznycioje-musa-atviras-laiskas-del-pasilaciu/100581/comments#list
  Idomu, ar tai isreiskia ir baznycios hierarchu pozicija?

 11. pastovus nepasitenkinimas ir nieko nedarymas, nieko ir neduoda. LAS like praktiskai vieni nomenklaturininkai ir faini zmones. jaunimas nestoja i sajunga ir tik aludese reiskia savo nepasitenkinima. tai stokit i LASa, imkit i rankas valdzia ir darykit viska geriau negu pempes daro.

 12. Dar veiksmingiau būtų tapti architektų rūmų nariais.

 13. Pritariu Vytenio nuomonei. Tik patys tapę LAS nariais galite pakeisti sistemą. Jei po metų (pavasarį) jūsų nebus LAS suvažiavime narių teisėmis, ir rimtos kritinės masės, galit atidėt didesnes viltis dar keliems metams apie organizacijos veiksmingumą.

 14. Kas organizavo konkursą tas ir turi atsakyt, juk turėjo komisijoj būt 50proc. plius vienas architektų.

 15. Siulymas:
  Visi kas dar nera LAS nariai raso prasymus, tada, ateinanciame LAS suvaziavime, surenkam kvoruma ir pilaite – musu! Lengviau nebuna

 16. bresta perversmas!

 17. kada nors tai turėjo išlysti į viešumą.
  Pagarba tiems, kurie netyli, o gina savo užtarnautas teises.

 18. Neuzilgo galesite stebeti, kaip musu laimeta konkursa Nidoje, kiti LAS saunuoliai paims… Palaukite 😉

 19. Pritariu jums. Pasakėte lygiai tai, ką galvojau. Ačiū.

 20. Lape, ko lauki, čiupk pempę už kaklo!

 21. Vis praslysdavo. Pagaliau priciupo ‘pauksteli“ !

 22. Kurgi tie „Rumai“ zadeje ginti architektus ? Neteko zado ? LAS tai matyt taip geda, kad neislenda is statybiniu pastoliu.

 23. pasirasau 100%
  kur pasirasyti is rimtuju? sito taip palikti negalima. ne tik sito. pilna visokiu panasiu cirku, kai pasneki su kolegom.

 24. tikiuosi ši moralinė-etinė problema paskatins architektų bendruomenę susitelkti ir prisiminti turint (?) savigarbą. Jaučiame nuoskaudą, kad visuomenėje trūksta pagarbos ir pasitikėjimo architektų „kasta“ – taigi panašios istorijos, o kiek jų tiesiog „praslydo“ tyliai, apnuogina mūsų pačių nepagarbą sau…
  Mano pagarba ir savigarba tik padidės jei autoriai ras kantrybės ir principingumo netylėti, o likę architektai kolegos ras savigarbos jiems padėti. Netgi nesvarbu rezultatas (juk užsakovui, kaip supratau, nereikia Dievo namų, užtenka parapijiečių klubo), geras rezultatas bus viešumas, viešumas, viešumas. Ir pagarba bent jau sau.

 25. kaip ten sakoma yla islenda is maiso, o pono vagies kepure dega, uoj dega… Ta archmafuku kompanija pagaliau reikia isviesint ir cia ne vienas ju toks darbelis uoj daug nuodemiu…oi ilgai ispazinties eis…o sajunga ka ta pati chebra, kai juos skriaude viesino, o kai patys, tyliai sedi ausis suglaude, fui…

 26. o kai pagalvoji, kad visos sitos rietenos sukasi apie baznycia, tai net ir nebesinori tokiu nesvariai pradetu dievo namu.

 27. visada buvo savotiska masonu loze, tiktai tas masonizmas ne taip ryskiai ir slyksciai realizuodavosi. dabar be to paaiskejo, kad LAS pirmininkas paprasciausiai pasieme objekta, nes atvirame konkurse liko toli uz borto. o paminkla pasistatyti tai norisi.

 28. nu ir ka … Pempe vistiek grazesnis ir arciau zuoko .

 29. Tai gaunas K. Pempė savo viešame atsakyme pamėlavo, kad informavo D. Trainauską, nes apie šį faktą pastarasis sužinojo tik iš spaudos. Tai kaip gi čia.

  O šiaip juokinga tai, kad kai VAS Anykščiuose nuskriaudė, tai http://www.architektusajunga.lt iškart straipsnį apie neteisybę sukūrė, o šiuo atvėju tiesiog tyli…

 30. Na taip tik Lt gali atsitikti. Lauretams ištvermės eiti iki galo! Slykstu tokie “ po kilimu“ atliekami darbeliai. O dar kiaules akis isistacius reikia tureti naglumo ozurpuoti kitu projektą. Labai lauksiu atomazgos šito reikaliuko

 31. Prasau PILOTAS.LT butinai paviesinti etikos komisijos sprendima siuo klausimu, kad jaunimas zinotu, kaip elgtis tokiose situacijose.
  Na panasiai , kaip toj pasakoj kad zinot kai tevas veze seneli i miska 🙂 kad roguciu nepamirsti

 32. Manau, netrukus pamatysime Čiubakos gynybą:
  http://www.myspace.com/video/life-39-s-a-bitch-ain-39-t-it/the-chewbacca-defense/9759740
  …ir viskas baigsis popiežiaus šliapka Pašilaičiuose…

 33. labai idomu.

 34. labai įdomu, ką atsakys arch.rūmai… Dažnai konkursuose sušmėžuoja įvairūs povandeniniai niuansai, bet čia jau peržengtos visos ribos. Mane labai papiktino šis atvejis, kažin ar irgi bus viskas numuilinta kaip visada ar atstatyta teisybė? Juk projektas laimėjusios komandos visa galva pranašesnis…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Bajorai

VILNIUS AUGA: Paskelbti 3 vaikų darželių ir mokyklų projektų konkursai

2021 gruodžio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Sparčiai augančiuose ir tankiai gyvenamuose Vilniaus rajonuose (Bajoruose, Pašilaičiuose ir Perkūnkiemyje) bus statomos naujos ugdymo įstaigos. Jų projektams skelbiami architektūrinės idėjos konkursai. BAJORŲ MOKYKLAI REIKIA

Krepšinio salė Pašilaičiuose

KREPŠINIO TALENTŲ KALVĖ: Vilniuje atidaromas 3 krepšinio aikštelių kompleksas

2021 gruodžio 1Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ką tik užbaigė krepšinio arenos statybas. Statinys turėtų patenkinti ne tik gretimos Žemynos progimnazijos mokinių, bet

Merkinės bažnyčia

VIENA SENIAUSIŲ LIETUVOJE: Naujai suspindo Merkinės bažnyčia

2020 rugsėjo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Merkinėje naujai suspindo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Tai viena seniausių bažnyčių Lietuvoje, kuri išsaugojo gotikinės architektūros bruožų. Kaip praneša Kultūros paveldo departamentas,

Grigiškių Šventosios dvasios bažnyčia

AŠTUONIAKAMPĖ ŠVENTOVĖ: Pašventinta Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia

2020 rugpjūčio 314 KomentaraiPILOTAS.LT

Savaitgalyje Grigiškėse iškilmingai pašventinta naujoji Šventosios dvasios bažnyčia. Artimiausiuose Vilniaus savivaldybės planuose – užbaigti tvarkyti šios aštuoniakampės bažnyčios aplinką. Šventosios Dvasios bažnyčios statybos darbai Grigiškėse

Šv. Jono bažnyčia

ATKŪRIMO LINK: Klaipėdoje pradedami Šv. Jono bažnyčios archeologiniai tyrimai

2020 rugpjūčio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdoje žengiamas labai svarbus žingsnis šv. Jono bažnyčios atkūrimo link. Senamiestyje, šios bažnyčios vietoje pradedami archeologiniai tyrimai po kurių bus rengiamas bažnyčios atkūrimo projektas. ĮGYVENDINAMA

Bartnininkų bažnyčia

GRAŽIAUSI GRIUVĖSIAI: Bus sutvarkytos Bartnininkų bažnyčios liekanos

2020 liepos 24Be komentarųPILOTAS.LT

Bus išsaugoti Vilkaviškio rajono Bartnininkų bažnyčios griuvėsiai. Vienais gražiausių Lietuvoje laikomų griuvėsių tvarkybos projektą parengė firmos „Senamiesčio projektai“ projektuotojai. Apsilankius Bartninkuose Vilkaviškio rajone dėmesį patraukia

Notre Dame de Paris

ATKURS KOKIA BUVO: E.Macronas priėmė galutinį sprendimą dėl Notre Dame

2020 liepos 131 KomentarasPILOTAS.LT

Jau daugiau nei metai prabėgo nuo garsiąją Paryžiaus katedrą Notre Dame nuniokojusio bei visą pasaulį sukrėtusio gaisro. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pernai „ant karštųjų“ buvo

zilin_kn_200600_e03_bra

UŽDARO REKONSTRUKCIJAI: M.Žilinsko dailės galeriją atnaujins be autorių

2020 birželio 294 KomentaraiPILOTAS.LT

Liepos 1-ąją ilgai planuotai rekonstrukcijai uždaroma Mykolo Žilinsko dailės galerija Kaune, nors pastarosios PROJEKTINIAI sprendiniai su pastato autoriais nebuvo derinami. Prieš uždarant, birželio 30-ąją, galerija

bazn_vn_200600_e01_xxx

ARCHITEKTŪRINĖ DISKUSIJA 3+1: Kūrybinės dirbtuvės bažnyčiai pritaikyti

2020 birželio 23Be komentarųPILOTAS.LT

4 tarpdisciplininės komandos, vedamos architektų, pakviestos pradėti architektūrinę diskusiją apie augustinų vienuolyno komplekso teritorijos vieningą įveiklinimą ir Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato netradicinį pritaikymą

Ilguva

ILGUVOS MEDINIS PAVELDAS: Pasirūpins Ilguvos bažnyčia ir varpine

2020 birželio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Šakių rajono Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir varpinė šiuo metu yra kritinės būklės. Neseniai patvirtinus Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo

Šiaulių katedra

PUIKIAUSIA ANT VISŲ ŽEMAIČIŲ: Šiauliuose tvarkoma renesanso epochos katedra

2020 balandžio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra – vienas ryškiausių Renesanso epochos kūrinių Lietuvos architektūroje. Šiuo metu joje jau vyksta tvarkybos darbai, kurių metu bus

Šv. Jono bažnyčia

ŠV. JONO BAŽNYČIOS ATSTATYMAS: Seimas pripažino valstybei svarbiu projektu

2020 sausio 173 KomentaraiPILOTAS.LT

Klaipėdiečių viltys atkurti kadaise aukščiausią Šv. Jono bažnyčią vis realesnė. LR Seimas neseniai nusprendė pripažinti Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projektą svarbiu valstybei

Pašilaičių krepšinio salės

3 NAUJOS SPORTO SALĖS: Daugiau dėmesio krepšiniui, mažiau – architektūrai

2019 gruodžio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Pašilaičių rajone, Vilniuje pradėtos didžiulio sporto komplekso statybos. Jame sporto varžybas galės stebėti iki 1.300 žiūrovų, o bus galima sportuoti – 3 krepšinio salėse. Statinys

Lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priestatas (arch. S.Kuncevičius, L.Kuncevičienė, Ž.Gudelis, A.Kuncevičiūtė-Gudelienė). Foto: Norbert Tukaj

TREČIASIS MODULINIS: Pašilaičiuose atidarytas žaismingas lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priestatas

2019 gruodžio 1111 KomentarųPILOTAS.LT

Vilniaus Pašilaičių rajone ką atidarytas naujas lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priestatas, kurį lanko 105 mažieji vilniečiai. Tai jau trečiasis naujas modulinis lopšelis-darželis sostinėje. Žaismingos išvaizdos naujasis 837

Kauno Bernardinų vienuolyno su Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia kompleksas tvarkomas nuo 2009-ųjų. Foto: ©PILOTAS.LT

LATVIAI APDOVANOJO: Pagerbti Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios restauratoriai

2019 lapkričio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios restauratoriams – Latvijos fondo „Lāčplēsis“ apdovanojimai. Jie įteikti už indėlį išsaugant kultūros paveldą bei stiprinant Latvijos ir Lietuvos ryšius. Viena

Antanas Vivulskis

ŠVENTOVĖ IŠ BRONZOS: Vilniuje atidengtas A.Vivulskio bažnyčios modelis

2019 lapkričio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Prieš daugiau kaip 100 metų Naujamiestyje, tarp dabartinių A.Vivulskio, Šviesos ir Vytenio gatvių, buvo pradėta statyti įspūdinga Švč. Jėzaus širdies bažnyčia. Ką tik Naujamiestyje, ties

Eventus pro

ARCHITEKTŲ RŪMAI: „Spartos“ konversijos konkursas pritaikytas „Cloud‘ams“?

2019 lapkričio 73 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai (LAR) neseniai gavo „Spartos“ fabriko Vilniuje konversijos konkurso užsakovų raštą, kuriame informuojama apie surengtą antrąjį konkurso turą ir išrinktą naują nugalėtoją. LAR

Krikščioniška mokykla

ŠIUOLAIKIŠKA IR RACIONALI: Pašilaičiuose pradeda veikti katalikiška mokykla

2019 rugsėjo 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Pašilaičiuose pradeda veikti nauja katalikiška mokykla. Vilniaus Arkivyskupijos užsakymu pagal firmos „2L Architektai“ projektą Medeinos gatvėje greičiau nei per metus ją pastatė rangos bendrovė

Gabijos gimnazijos priestatas

SUSIRŪPINO MIESTO ATEITIMI: Sostinėje kyla net 6 naujos mokyklos

2019 rugpjūčio 14 KomentaraiPILOTAS.LT

Ilgokai pro pirštus į jaunosios kartos ugdymą žiūrėjęs Vilnius, šiuo metu stato net 5 naujas mokyklas. Jos projektuojamos bei jau kyla Pašilaičiuose, Balsiuose, Pavilnyje, Žirmūnuose,

Kauno soboras

ĮGULOS BAŽNYČIA ATSINAUJINA: Renovacija pasiekė bažnyčios fasadus

2019 liepos 31Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune pradedama Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios fasadų renovacija. Pačiame Kauno centre stovintis šis carizmo laikų architektūrinis objektas po remonto turėtų atverti savo erdves ir

Notre Dame de Paris

PRANCŪZAI APSISPRENDĖ: Paryžiaus simbolis turi atrodyti it gaisro nė nebuvo

2019 birželio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Prancūzijos senatas ką tik paskalbė, jog pavasarį gaisro nuniokotos Paryžiaus Dievo motinos katedros atkūrimo idėjų paieškos stabdomos. Senatas įsitikinęs, jog šį Paryžiaus istorinį simbolį būtina

Paryžiaus Dievo Motinos katedros gaisras

PRANCŪZIJA GEDI: Gaisras nusiaubė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą

2019 balandžio 16Be komentarųArtūras Karka

Paryžius bei visa Prancūzija gedi. Didžiojo Pirmadienio vakare Didžiulis gaisras nusiaubė vieną žymiausių Europos sakralių statinių – Paryžiaus Dievo Motinos katedrą (Notre Dame de Paris).

Klaipėdos senamiestis

KLAIPĖDOS ŠV. JONO BAŽNYČIA: Pristatomi atstatymo projektiniai pasiūlymai

2018 gruodžio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdoje rengiamas Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektinių pasiūlymų pristatymas. Bus apžvelgta bažnyčios istorija bei pateikti atstatymo projekto sprendiniai. Gruodžio 14 dieną (penktadienį) 10 val. Klaipėdos

Šv. Jono bažnyčia

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŲ KLUBAS: Dar kartą apie šv. Jono bažnyčios atstatymą

2018 gegužės 18Be komentarųPILOTAS.LT

Uostamiestyje vėl ir vėl grįžtama prie temos apie Klaipėdos šv. Jono bažnyčios atstatymą. Ši tema svarbi ne vien evangelikų liuteronų bendruomenei, bet ir visiems klaipėdiečiams.

Šv. Jurgio bažnyčia

RESTAURACINIAI ATRADIMAI: Kauno Šv. Jurgio bažnyčios zakristijoje – unikali sieninė tapyba

2018 gegužės 171 KomentarasPILOTAS.LT

Jau 9 metus į priekį etapais juda Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso tvarkybos darbai. Restauruojant senąją bažnyčios zakristiją, ką tik