Skelbimų taisyklės

PILOTAS.LT portale kiekvienas gali talpinti skelbimus (su nuotraukomis ar be jų) nemokamai.

Visi, kurie talpina savo skelbimus PILOTAS.LT portale tinklapyje, yra susipažinę ir sutinka su žemiau išvardintomis taisyklėmis.

TAISYKLĖS

1. Draudžiama savo skelbimuose skelbti melagingą, neetišką bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

2. Draudžiama dubliuoti skelbimus, t.y. to paties turinio skelbimas gali būti talpinamas tik vieną kartą. Esant reikalui privalu naudotis skelbimo redagavimo galimybe. PILOTAS.LT administracija pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro perspėjimo koreguoti skelbimą (-us) nekeičiant jo (jų) esmės.

3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją.

4. Skelbimas privalo būti išdėstytas trumpai ir aiškiai. Visi laukai turi būti užpildyti taisyklingai.

5. Skelbimo antraštė negali būti parašyta didžiosiomis raidėmis.

6. Draudžiama skelbimo antraštėje naudoti skyrybos ir/ar kitus ženklus, siekiant paryškinti ar kitaip išskirti skelbimą.

7. Skelbime būtina nurodyti bent vieną iš kontaktų: el. pašto adresą arba telefono numerį.

8. Kartu su skelbimu galima talpinti iki keturių nuotraukų. Nuotrauka (-os) turi būti JPG formato ir turi užimti ne daugiau nei 0,5MB.

9. Kartu su skelbimu talpinama nuotrauka turi atitikti skelbimo turinį, negali būti įžeidžianti, melaginga ar prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams.

10. Neatitinkantys taisyklių skelbimai bus šalinami be atskiro įspėjimo. Nuolatinių pažeidėjų IP adresai bus blokuojami neribotam laikui.

PRIVATUMO INFORMACIJA

Portale PILOTAS.LT Jūsų privatumas yra gerbiamas ir jokia asmeninė informacija (vardas, el. pašto adresas, telefono nr. ir t.t.) niekada nebus perduota tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai) ar kaip kitaip neteisėtai naudojama.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

PILOTAS.LT administracija neatsako už skelbimų turinį, jų teisingumą, bei turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis PILOTAS.LT portalu, taip pat pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles be atskiro įspėjimo.

Rašyti komentarą