Privatumas

1. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo nuostatos (toliau – Nuostatos) nusako pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto portale www.PILOTAS.LT tvarkomišio portalo lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų, toliau vadinamų Jūs) duomenys.
Portale www.PILOTAS.LT Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi laikantis šių Nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto portale www.PILOTAS.LT ir naudojasi portalo teikiamomis paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų portale www.PILOTAS.LT  registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas portale www.PILOTAS.LT, paslaugų užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi portalo www.PILOTAS.LT teikiamomis galimybėmis ir (arba) portale užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose Nuostatose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remdamiesi šių Nuostatų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Nuostatose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (dar žinomą „cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto portale www.PILOTAS.LT. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi portalu www.PILOTAS.LT bei užtikrina, kad kiekvienąkart jame lankantis, Jums nereikėtų į portalą www.PILOTAS.LT iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

6. Asmens duomenų pateikimas, atnaujinimas, saugojimas
Kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus portale www.PILOTAS.LT, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs portale www.PILOTAS.LT pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti.

Jeigu Jūs užsiregistruojate ir visiškai nesinaudojate portalo www.PILOTAS.LT teikiamomis paslaugomis, po 2 metų Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš mūsų duomenų bazės.

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Nuostatas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per portale www.PILOTAS.LT esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Nuostatomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto portale Kwww.PILOTAS.LT, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. Pranešimai
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su www.PILOTAS.LT, rašykite mums.

10. Sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis į www.PILOTAS.LT , Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi kaip išdėstyta šiose nuostatose.

11. Sąlygų keitimas
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias Nuostatas pranešę apie tai Jums portale www.PILOTAS.LT ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Jei Jūs naudositės interneto portalu www.PILOTAS.LT po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. Baigiamosios nuostatos
Šioms Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Rašyti komentarą