Atsakomybės apribojimas

Mes stengėmės užtikrinti aukštą portalo www.PILOTAS.LT administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse.

Mes neatsakome už portale www.PILOTAS.LT trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, taip pat už vartotojų komentarų turinį, tačiau pasiliekame teisę jį redaguoti, jei komentarai pažeidžia portalo www.PILOTAS.LT nustatytas taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus.

Tais atvejais, kai portale www.PILOTAS.LT yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save.

Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų, ir pats atsakote už savo kompiuterio apsaugą nuo virusų.

Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, Jūs esate pats atsakingas už Jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.PILOTAS.LT pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu, mes tokį asmenį laikome tinkamu vartotoju, t.y. Jumis, ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusių žalingų padarinių.

Rašyti komentarą