images_phocagallery_959_eidri_pask_1105_eidri_po_110500_bru_e11

SAVITO MENINIO BRAIŽO RITERIS//S.EIDRIGEVIČIUS VIRPINA LIETUVOS MENO STYGAS

Jau daugiau nei 3 dešimtmečius Varšuvoje gyvenantis vienas garsiausių lietuvių menininkų Stasys Eidrigevičius šį pavasarį į gimtinę sugrįžo ir su savo darbais, ir su mintimis. Vilniuje jis Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) atidarė savo retrospektyvinę parodą bei surengė susitikimą, o Kaune – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) galerijoje „101“ skaitė paskaitą apie savo kūrybinio kelio pradžią. Beje, su pastarąja Kauno aukštąja mokykla žinomas menininkas žadėjo aktyviai bendradarbiauti ir toliau – studentams pravesti meistriškumo pamokas, seminarus.

SU S.EIDRIGEVIČIAUS ILIUSTRACIJOMIS UŽAUGO NE VIENA KARTA

S.Eidrigevičių Lietuvoje išgarsino jo įspūdingi plakatai ir vaikų knygų iliustracijos, su kuriomis užaugo ne viena karta. Šis savitas lietuvių tapytojas ir iliustratorius kuria užburiantį pasaulį, kuris kupinas jautrios fantazijos, metaforų, gilių jausmų. S.Eidrigevičius gerai žinomas įvairiose pasaulio šalyse – pasaulyje jau yra surengęs daugiau kaip 100 personalinių parodų. Tačiau išgarsėjęs kaip plakatų kūrėjas bei vaikiškų knygų iliustratorius, jis vien tuo neapsiriboja – fotografuoja, režisuoja, o pastaruoju metu net kuria skulptūras. Tačiau ir šių gana tolimų nuo dailės žanrų kūriniuose gana ryškus „dailininko matymas“, metaforinis mąstymas bei jo dailės darbuose pastebimas nenumaldomas noras pasakoti. Savo susitikimuose su lietuvių publika S.Eidrigevičius prisipažino, jog nuo seno kišenėse visada turi bloknotėlių, todėl piešia visur. Į keliones su dailininku visada keliauja ir 7 ar 10 labai minkšti – 4M, 8M – pieštukai. Pasak menininko, jei nebus jautraus pieštuko ir popieriaus ryšio, gero meno kūrinio sukurti niekaip nepavyks. Vieną geriausių sau popierių jis sakosi suradęs dar sovietiniais laikais. Gal jaunajam menininkui tuomet tai ir padėjo išlaisvinti meninę fantaziją bei galiausiai tapti vienu žymiausių šiuolaikinių lietuvių menininku, gerai pasaulyje žinomu dailininku. Apie S.Eidrigevičiaus meninius pasiekimus vaizdžiai byloja ir NDG veikianti paroda „Veidas ant kaukės“.

PARODA ATSPINDI S.EIDRIGEVIČIUI BŪDINGAS NUOTAIKAS IR BŪSENAS

Veidas ant kaukės – vienas svarbiausių S.Eidrigevičiaus kūrybos motyvų, be kita ko, išreiškiančių itin savitą dailininko pasaulio matymą bei požiūrį į jį supančią tikrovę. NDG didžiojoje galerijos salėje eksponuojami nuo 1974 metų iki šių dienų menininko sukurti darbai pasižymi žanrine įvairove. Iš viso čia galima pamatyti apie 200 įspūdingų meno kūrinių, kurie leidžia gana išsamiai susipažinti su įvairiapusiu S.Eidrigevičiaus meniniu pasauliu. Tai 1974 – 2010 metais sukurti aliejinės tapybos, temperos, pastelės, akvarelės, fotografijos, skulptūros darbai, estampai. Parodą „Veidas ant kaukės“ sudarančios trys dalys – „Miglota“, „Melancholija ir nostalgija“ ir „(Ne)mirtinga“ – atspindi S. Eidrigevičiaus kūrybai būdingas nuotaikas ir būsenas. Jose įvairiais rakursais ir skirtingomis meninėmis priemonėmis gvildenama kaukės tema. Kaukė čia kartais dengia personažo veidą ar nosį, o kartais ji beveik neapčiuopiama – pavirtusi popieriaus skiaute, drabužio fragmentu ar net personažo veido išraiška. Tai greičiau kūrinių personažų dvasinė būsena nei jų fizinis atributas. Parodoje „Veidas ant kaukės“ galima pamatyti ir gana neįprastų kūrinių – ant sovietinės armijos antpečių lapelių atliktų temperų, žymiam dailininkui V. van Gogui dedikuotą paveikslų ciklą, kaukių seriją iš prancūziško batono įpakavimo pagamintų ir pan. Iš viso to matyti, kad S.Eidrigevičius nelinkęs užsidaryti siaurose meninių žanrų rėmuose, kad menas yra ne tik jo pašaukimas, bet ir gyvenimo būdas.

ATSISAKĖ TRADICIŠKAI INTERPRETUOTI KAUKĘ

Akivaizdu, kad S.Eidrigevičius jau seniai yra atsisakęs tradicinės kaukės interpretacijos – kaip patogaus ant veido užsidėti daikto, kaip būdo pasislėpti ar pasijusti kažkuo kitu. Dailininkui labiau rūpi savo kūriniuose įkvėpti gyvybę negyviems bei prakalbinti nebyliuosius. Pagrindinis jo kūrinių personažas, nešiojantis veidą ant kaukės, iš pirmo žvilgsnio primena marionetę – jo veidas neemocingas, tarsi negyvas, sustingęs, o kūno judesiai statiški, pasyvūs. Kūno siluetą išryškina paprastas „medinis“ kontūras, o kūno struktūra primena tuščią kevalą. Vienas išraiškingiausių tokios kaukėtos būtybės bruožų – liūdnos apvalios tarsi sagos akys. Šios akys tarsi apverčia įprastą suvokėjo ir meno kūrinio personažo santykį. Pasidaro nebeaišku kuris stebi, o kuris yra stebimas. Personažas iš po kaukės žvelgia taip įdėmiai ir kantriai, kad pati kaukė tarsi atgyja. Pasirodo, kad kartais užtenka vien akylaus akių žvilgsnio, jog personažas atgytų ar net priverstų žiūrovą jo akimis pažvelgti į save. Personažo akimis pamatyti šiuolaikinio pasaulio absurdiškumą.

Ko gero, reikia sutikti su NDG S.Eidrigevičiaus parodą atidariusio kultūros ministro Arūno Gelūno žodžiais, kad paroda „Veidas ant kaukės“ – europinio ar net pasaulinio lygio. Tai viena pačių ryškiausių ir įsimintiniausių šiuolaikinio meno parodų NDG nuo pat jos atidarymo 2009-aisiais.

ĮKVĖPĖ KITŲ MENININKŲ KŪRINIUS

S.Eidrigevičiaus fenomeną bei jo įtaką šiuolaikiniam Lietuvos menui padėjo atskleisti NDG įvykęs susitikimas su pačiu maestro bei Nacionalinės premijos laureatu kompozitoriumi Broniu Kutavičiumi (susitikime taip pat dalyvavo parodos „Veidas ant kaukės“ kuratorės Regina Urbonienė ir Milda Žvirblytė). Jis ne tik dar kartą patvirtino dailininko įvairialypį talentą bei charizmatišką natūrą, bet ir į S.Eidrigevičių leido pažvelgti kaip į kitų meno kūrinių įkvėpėją. Susitikime buvo galima pamatyti performanso „Erotikos“ (1998) vaizdo įrašą, išgirsti B. Kutavičiaus kūrinį „Aštuonios Stasio miniatiūros“ (2002), o taip pat – išvysti Vytauto V. Landsbergio filmą „Penkios novelės apie Stasį“ (1993).

Performansas „Erotikos“ (muzika – B. Kutavičius, atlikėjai – S. Eidrigevičius, N.Malūnavičiūtė ir kt.) sumanytas su minimaliais sceniniais elementais – pasitelkus apšvietimą, vokalą ir spontanišką dailininko kūrybos aktą scenoje. Kompozitorius B.Kutavičius „Aštuonias Stasio miniatiūras“ sukūrė prieš 11 metų įkvėptas S. Eidrigevičiaus miniatiūrų ciklo. Susitikime taip pat buvo parodytos ir pačios 8 S.Eidrigevičiaus nutapytos miniatiūros, paskatinusios B.Kutavičiaus muzikinę kūrybą. Beje, žymaus šiuolaikinės lietuvių muzikos kūrėjo B.Kutavičiaus dalyvavimas susitikime su dailininku – neatsitiktinis. Jie abu kilę iš Panevėžio rajono, o jų kūryba viena kitai artima dėl išraiškos priemonių lakoniškumo, minties koncentracijos, teatrališkumo.

V.V. Landsbergio filmas „Penkios novelės apie Stasį“ – tai dailininko portretas, sudarytas iš jo kūrybos ir gyvenimo Lenkijoje epizodų, pasakojantis apie pirmosios personalinės parodos atvežimą dailininko gimtinėn Lietuvon bei apsilankymą prie Panevėžio esančioje tėviškėje.

KŪRYBOS TRAUKA PASIREIŠKĖ ANKSTI

Pasak paties S.Eidrigevičiaus, jo meninei pasaulėjautai didelės įtakos turėjo Aukštaitijos kaime praėjusi vaikystė. Apie šį menininko gyvenimo tarpsnį iš pirmų lupų galėjo susipažinti gegužės 11 dieną apsilankę VDU galerijoje „101“, kur maestro skaitė paskaitą apie savo kūrybos pradžią. Menininko vaikystė Panevėžio rajono kaimeliuose nebuvo turtinga, tačiau ji buvo kupina tikrų jausmų bei kaimietiškos realybės. Visa tai menininkas atsimena tikroviškai, tačiau pasakoja kiek pagražindamas, su jam būdingu švelniu humoru.

S.Eidrigevičius gimė Panevėžio rajono Mediniškių kaime netoli Smilgių miestelio. Vėliau šeima persikėlė arčiau Panevėžio – į Lepšių kaimą, kur laisvalaikiu būsimas menininkas ne tik piešė, bet ir fotografavo su už savo pinigus įsigytu fotoaparatu „Zenit“. Sudėtingos buitinės sąlygos neatėmė jo noro kurti. Greičiau net užgrūdino ateities sunkumams bei padėjo susiformuoti tvirtam meniniam požiūriui.

Paskaita organizuota pagal Kauno medijų festivalio „Kauno medijų dienos 2011“ programa, todėl daugiausia rodytos ankstyvosios nuotraukos. Pirmosiose menininko nuotraukose matyti jam pati artimiausia aplinka – motina, tėvas, kaimynai, sodybos fragmentai. Beje, Stasį su motina siejo ypatingas ryšys, o jo tėvui būdingo išradingumo atspindžius galima įžvelgti ir jo meninėje kūryboje. Jau šiuose jo kūrybiniuose bandymuose pastebimas autoriaus gebėjimas į aplinkinį pasaulį pažvelgti giliau, perteikti jo atmosferą. Jau tada būsimas menininkas sugebėjo į pilką kaimo kasdienybę žvelgti tarsi iš šalies. Melancholijos ir nostalgijos nuotaika matyti daugelyje jo ankstyvųjų nuotraukų, kurių dažni motyvai – rūkas, migla, prieblanda. Tačiau S.Eidrigevičiaus fotoaparatas fiksuoja ir momentinius kadrus, kurių, pasak paties jų autoriaus, nupiešti nespėtum – kaimyno plaukų kirpimo momentą, netikėtą veido išraišką ir pan. Jaunoje menininko galvoje glūdintys fantazijos klodai ryškiau prasiveržia bandymuose jungti po kelis kadrus į vieną. Čia pastebimas siurrealistinis meninis užtaisas.

RAKTAS Į KŪRYBĄ – VAIKYSTĖ?

S.Eidrigevičius meno mokėsi pirmiausia Kaune, S.Žuko technikume. Čia jis gilinosi į odos apipavidalinimo paslaptis. Kaip matyti iš kai kurių jo kūrinių, ši medžiaga gana artima menininkui ir dabar. Pasak paties S.Eidrigevičiaus, žymiai naudingesnė jo meninės asmenybės formavimuisi davė studijos Vilniaus dailės akademijoje (tuomet – Lietuvos valstybiniame dailės institute). S.Eidrigevičiui vėliau į pripažinimą teko nueiti dar ilgą kelią, tačiau ir pirmose jo fotografijose galima pajusti tą įtaigią melancholišką nuotaiką, kuri būdinga ir jau subrendusio kūrėjo darbams. Pamatyti užuomazgas to sunkiai supainiojamo kūrybos braižo, kuris dabar atpažįstamas visame pasaulyje.

Beje, S.Eidrigevičiaus retrospektyvinė paroda „Veidas ant kaukės“ NDG veiks iki birželio 5 dienos. Tokios progos vėliau ne tik gali tekti gailėtis, bet ir tekti laukti ilgai.

Paskaitos VDU galerijoje „101“ momentai:

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

eidri_pn_240500_e02_xxx

NAUJOJI PANEVĖŽIO IKONA: Meno centro „Stasys Museum“ atidarymas tęsis 3 dienas

2024 gegužės 241 KomentarasPILOTAS.LT

Gegužės 31 dieną (penktadienį) Panevėžyje visuomenei duris atveria vienas didžiausių ir moderniausių muziejų šalyje – dailininko Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Centrinėje miesto dalyje iškilęs tarptautinio

eidri_pl_240200_e01_xxx

KELIAUJANTI VAIZDUOTĖ: Stasio Eidrigevičiaus knygų iliustracijų paroda Klaipėdoje

2024 gegužės 2Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose atidaroma Stasio Eidrigevičiaus knygų iliustracijų paroda „Keliaujanti vaizduotė“. Paroda pristato dalį S.Eidrigevičiaus knygų iliustracijų kolekcijos, kurią menininkas padovanojo

muzie_pn_240200_e01_xxx

„STASYS MUSEUM“ ATSIVERIA: Paaiškėjo S.Eidrigevičiaus menų centro atidarymo data

2024 vasario 26Be komentarųPILOTAS.LT

Bemaž 4.000 m² ploto naujasis Aukštaitijos sostinės kultūros ir meno traukos objektas – „Stasys Museum“ – atsidaro. Stasio Eidrigevičiaus kūrybai pristatyti skirtas menų centras visuomenei

semc_pn_240200_tit_xxx

SEMC PLANUOJA PREMJERĄ: Panevėžyje užbaigtas statyti S.Eidrigevičiaus menų centras

2024 vasario 20Be komentarųPILOTAS.LT

Panevėžyje ką tik užbaigtas statyti Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Planuojama čia eksponuoti ne tik menininko dovanotą miestui kūrinių kolekciją, bet ir kitą modernią ir šiuolaikinę

Stasys Museum

STASYS MUSEUM: Pristatytas naujas S.Eidrigevičiaus muziejaus vizualinis identitetas

2023 spalio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Panevėžyje besikuriantis Stasio Eidrigevičiaus menų centras nuo šiol vadinasi „Stasys Museum“. Naujasis vizualinis identitetas bei pavadinimas praėjusį savaitgalį pristatytas meno mugės „ArtVilnius’23“ lankytojams. SIEKIAMA BETARPIŠKO

eidri_pl_230900_e01_xxx

KELIAUJANTI VAIZDUOTĖ: Prasideda Stasio Eidrigevičiaus mobilios  parodos kelionė

2023 rugsėjo 19Be komentarųPILOTAS.LT

Prasidėjo mobilios, Stasio Eidrigevičiaus parodos „Keliaujanti vaizduotė“ žygis po Lietuvos regionus. Paroda pristato dalį tarptautinį pripažinimą pelniusio S.Eidrigevičiaus knygų iliustracijų kolekcijos, kurią menininkas padovanojo Stasio

Stasys Eidrigevičius

VIZUALIAI REFLEKTAVO SITUACIJĄ: Naujas S.Eidrigevičiaus ženklas Panevėžio bibliotekoje

2023 rugpjūčio 9Be komentarųPILOTAS.LT

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką Panevėžyje neseniai aplankė vienas žymiausių lietuvių dailininkų Stasys Eidrigevičius. Menininkas ne tik padovanojo keletą leidinių į bibliotekoje saugomą jo kolekciją, bet

SEMC

PANEVĖŽYS RUOŠIASI ATIDARYMUI: Ieškoma SEMC parodų kuratoriaus ir lyderio

2023 vasario 241 KomentarasPILOTAS.LT

Jau šiais metais Panevėžyje planuojama atidaryti Stasio Eidrigevičiaus menų centrą (SEMC). Jis siekia tapti nacionalinės svarbos modernaus meno ekspozicine erdve ir vykdyti tarptautinius meno mainų

Stasys Eidrigevičius

NEPAVALDUS LAIKUI: Raudondvaryje atidaryta E.Narkiewicziaus dailės paroda

2022 spalio 141 KomentarasPILOTAS.LT

Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje ką tik atidaryta Lietuvoje gimusio, vėliau į Lenkiją emigravusio dailininko Edwardo Narkiewicziaus (1938-2007) tapybos darbų paroda „Edward. Nepavaldus laikui“. Atidarymo renginyje

Stasys Eidrigevičius

SEMC PREMJERA MUGĖJE: „ArtVilnius’21“ prisistatys S.Eidrigevičiaus menų centras

2021 spalio 81 KomentarasPILOTAS.LT

PILOTAS.LT jau skelbė, jog meno mugė „ArtVilnius’21“ spalio viduryje pakvies pažinti meną ant popieriaus. Šioje Vilniaus meno mugėje bene pirmą kartą gyvai prisistatys ir Aukštaitijos

Savo vardo muziejų Panevėžyje atidarantis dailininkas Stasys Eidrigevičius miestui padovanojo beveik 1.000 kūrinių. Foto: Almanto Bružo.

STASYS EIDRIGEVIČIUS: „Tikiu menų centro verte ne tik Panevėžiui, bet ir Lietuvai“

2021 kovo 162 KomentaraiPILOTAS.LT

Menininkas Stasys Eidrigevičius tiki Panevėžyje kuriamo menų centro SEMC verte ne tik Panevėžiui, bet ir Lietuvai bei šalies kultūrai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Panevėžio

Pav.: SEMC (arch. A.Syrusas, G.Šidlauskaitė, R.Bertašius; „Implmnt Architects“).

NAUJASIS PANEVĖŽIO SIMBOLIS: Prasideda S.Eidrigevičiaus menų centro statybos

2021 sausio 85 KomentaraiPILOTAS.LT

Panevėžyje prasideda Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) statybos. Panevėžio savivaldybė sėkmingai atgaivino bendradarbiavimą su iš projekto norėjusiu pasitraukti menininku bei dar pernai pasirašė rangos sutartį su

Pav.: SEMC (arch. A.Syrusas, G.Šidlauskaitė, R.Bertašius; „Implmnt Architects“).

PANEVĖŽIO ARCHITEKTAI: Palaikome S.Eidrigevičiaus Menų centro projektą!

2020 balandžio 275 KomentaraiPILOTAS.LT

Panevėžio architektai išplatino viešą Kreipimąsi, kuriame palaiko žymaus kraštiečio Stasio Eidrigevičiaus Menų centro SEMC kūrimo idėją ir architektūriniame konkurse nugalėjusį architektų grupės IMPLMNT projektą. Kaip

Stasys Eidrigevičius

PAREIŠKĖ PAGARBĄ: S.Eidrigevičiui įteikė aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą

2019 lapkričio 151 KomentarasPILOTAS.LT

Žinomam lietuvių tapytojui, grafikui, iliustratoriui Stasiui Eidrigevičiui ką tik įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos skiriamas apdovanojimas – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Lenkijoje gyvenantis

Stasys Eidrigevičius

METAFORŲ MENAS: Stasio Eidrigevičiaus ekslibrisų paroda Šiauliuose

2019 spalio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje atidaroma žinomo lietuvių menininko Stasio Eidrigevičiaus ekslibrisų paroda iš Lietuvos dailininkės grafikės, knygų iliustruotojos,

Zavišinės

PRASIDĖJO ZAVIŠINĖS: Apie meilę Neringai ir geriausio rekreacinio kūrinio rinkimai

2019 rugsėjo 6Be komentarųPILOTAS.LT

Nidoje prasidėjo tradicinės „zavišinės“ – architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondo kasmetinis renginys. Vienas pagrindinių šio renginio akcentų – geriausio 2018 metų rekreacinės architektūros

STASYS EIDRIGEVIČIUS

METAFORŲ MEISTRAS: Stasys Eidrigevičius per jubiliejų bandys atsikvėpti

2019 liepos 242 KomentaraiPILOTAS.LT

Vienas žymiausių šiuolaikinių lietuvių menininkų – Stasys Eidrigevičius – šiandien švenčia garbingą 70 metų jubiliejų. Varšuvoje pastaruoju metu gyvenantis tarptautiniu mastu žinomas tapytojas, grafikas, režisierius

eidri_pa_190700_e01_xxx

STASYS EIDRIGEVIČIUS – oficiali Lenkijos diplomatijos vėliava

2019 liepos 12Be komentarųPILOTAS.LT

Neformatinio lietuvių menininko paroda paženklins 100-ąsias Japonijos ir Lenkijos diplomatinių santykių metines. Rugsėjo 2-ąją Japonijoje, Musašino miesto Menų universitete bus atidaryta iškilaus lietuvių ir lenkų

Projektuojama jau antroji SEMC dalis – kairėje. Architektai: IMPLMNT (A.Syrusas, G.Šidlauskaitė ir R.Bertašius)

3 MILIJONAI YRA!: Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektas gavo finansavimą

2019 balandžio 13 KomentaraiPILOTAS.LT

Ambicingasis Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektas (SEMC) Panevėžyje įgavo pagreitį. Neseniai rašėme, kad projektuojamas antrasis etapas, o ką tik iš Kultūros ministerijos aukštaičius pasiekė nauja džiugi žinia

SEMC

S.EIDRIGEVIČIAUS JUDESYS PANEVĖŽYJE: Projektuojama antroji menų centro eilė

2019 vasario 86 KomentaraiLiudas Pastanga

Ambicingas Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektas Panevėžyje juda pagal grafiką ir vis labiau įgauna medžiaginius kontūrus. Kaip žinia, pernai Stasio Eidrigevičiaus Menų centro architektūrinį konkursą

Stasys Eidrigevičius

2 MENO KORIFĖJAI: Kaune atidaroma S.Eidrigevičiaus paroda „Hommage à Čiurlionis“

2019 sausio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Pernai vasarą Druskininkuose susitiko du lietuvių meno korifėjai – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Stasys Eidrigevičius. Varšuvoje nūnai gyvenančio S.Eidrigevičiaus parodoje „Hommage à Čiurlionis“ įvykęs jų

Stasys Eidrigevičius

LITWO, OJCZYZNO MOJA: Adomas Mickevičius ir Stasys Eidrigevičius Varšuvoje

2018 spalio 3Be komentarųLiudas Pastanga

Adomo Mickevičiaus literatūros muziejus Varšuvoje atidaro parodą „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i Stasys Eidrigevičius“ (Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir Stasys Eidrigevičius). Paroda gvildena

Savo vardo muziejų Panevėžyje atidarantis dailininkas Stasys Eidrigevičius miestui padovanojo beveik 1.000 kūrinių. Foto: Almanto Bružo.

HOMMAGE A ČIURLIONIS: Stasio Eidrigevičiaus paroda Druskininkuose

2018 rugpjūčio 27Be komentarųPILOTAS.LT

Tapytoją, grafiką, režisierių Stasį Eidrigevičių nuo pat mokyklos suolo lydėjo M.K.Čiurlionis – kaip Lietuvos meno ikona. Apie didžiojo Lietuvos menininko pagerbimą ir savitą jo atminimo

Stasys Eidrigevičius

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS: Konkurse dominavo jauni architektai

2018 birželio 228 KomentaraiLiudas Pastanga

Analogų Lietuvoje neturinčio menų centro – skirto tarptautinio masto mūsų menininkui – architektūrinis konkursas Panevėžyje skelbia nugalėtojus! Palikę už nugaros 18 konkursinių projektų, Stasio Eidrigevičiaus

SEMC

PANEVĖŽYS RENKASI: 19 projektų Stasio Eidrigevičiaus Menų centro konkurse

2018 gegužės 84 KomentaraiLiudas Pastanga

Rytoj Panevėžio laukia didi diena – bus renkami ambicingo Stasio Eidrigevičiaus menų centro architektūrinio konkurso nugalėtojai. Architektūriniame konkurse, kuris turi tarptautinių bruožų, rungiasi 19-a projektų.